Google.com
OBJAVE.com
 
 
 
 
 
 
 
SVI KOMENTARI KOJI SE ODNOSE NA TEKUĆI NASLOV - vizija
 
Na ovoj stranici su prikazani komentari koje su do sada uneli registrovani posetioci. Možete izabrati način sortiranja prikazanih komentara. Oznaka DESC znači da se podaci prikazuju u opadajućem redosledu dok oznaka ASC označava da se podaci prikazuju u rastućem redosledu.
 
 
 
Izaberite način sortiranja:
KOMENTARI POSETILACA:
 


Komentar ID : 14   Naslov: vizija   Poglavlje: 009    PID: 018
Kreiran : 20-10-2011 16:32:01   
Autor : Anonymous   [Original tekst]
Svaka cast na ovom otkricu! A planiranih 5oo.ooo stanovnika na zemlji?! Ratna i ostale industrije polako rade svoj posao na celu sa ....


Komentar ID : 12   Naslov: vizija   Poglavlje: 009    PID: 012
Kreiran : 20-10-2011 16:21:44   
Autor : Anonymous   [Original tekst]
Jadan je Americka vlada primer. Gde su Indijanci? Po celom svetu seju zlo. Ovo kao da je delo Novog Sv.poretka, da nas Obamane!
Ukupno pogodaka (2).

[ Close Window ]