Google.com
OBJAVE.com
 
 
 
 
 
 
 
RECYCLE DATA (Komentari)
 
Na ovoj stranici su prikazani komentari koji su iz nekog razloga prebačeni u RECYCLE folder. Možete ih pogledati. Ako imate administratorsku dozvolu ili ako ste autor nekog od ovih komentara, tada ih možete i fizički obrisati ili izvršiti RESTORE i vratiti selektovani komentar u bazu.
 
 
 
Izaberite način sortiranja:
KOMENTARI ZA BRISANJE:
 


Komentar ID : 13   Naslov: vizija   Poglavlje: 009    PID: 012
Kreiran : 20-10-2011 16:22:19     Obrisan : 20-10-2011 16:24:53
Autor : Anonymous   [Original tekst]    Info: Nemate dozvolu za opcije [restore] i [delete]...
Jadan je Americka vlada primer. Gde su Indijanci? Po celom svetu seju zlo. Ovo kao da je delo Novog Sv.poretka, da nas Obamane!


Komentar ID : 2   Naslov: porodica   Poglavlje: 003    PID: 003
Kreiran : 05-06-2008 13:35:59     Obrisan : 05-06-2008 13:36:29
Autor : adminfob   [Original tekst]    Info: Nemate dozvolu za opcije [restore] i [delete]...
Test komentar za proveru RECYCLE DATA opcije
Ukupno pogodaka (2).

[ Close Window ]