Google.com
OBJAVE.com
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 RAZMENA LINKOVA
Webmasteri! Ako je tematika vašeg sajta slična našoj, pozivamo Vas na razmenu linkova! Detaljnije...
 
 
 
 
 
 
REČNIK EZOTERIJE (A)
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
ADAM  ( ADAM I SINOVI ADAMOVI )
Posle radova od pet dana šestoga bi stvoren od blata zemaljskog, a dahom života, načinjen na priliku Božju ADAM koji, postavljen u raj zemaljski i obdaren poklonjenim dobrima, nadenu ime stvarima. Izraz Adam u Bibliji je veoma čest i ima dosta značenja. Kada Jevrej izgovara tu reč, ne pomišlja o prvom čoveku. Iz izveštaja o stvaranju Adam označava prvog čoveka samo na četiri mesta (1. Mojsijeva 4,1.25; 5,1.3; Jov 8,6). Uopšte se ovaj izraz, i to s razlogom, prevodi rečima kao: čovek uopšte (Jov 14,1), ljudi (2. Mojsijeva 6,12), neko (Propovednik 2,12), ˝se˝ (bezlično: npr. kaže se, kažu, i sl.; Zaharije 13,5), niko (1. Carevima 8,46; Psalam 105,14), ljudsko biće (Psalam 94,11). Kolektivno značenje očigledno preovladava. Isto to vredi i za sin Adamov, kojim se ne misli na nekog potomka Adamovog kao pojedinca, već se on javlja uporedno s izrazom čovek. Prva tri poglavlja 2. Mojsijeve neka je vrsta predgovora celom Petoknjižju. Ali njihov nastanak nije jedinstven: napisana su u razna vremena, rukom dvaju susednih sastavljača, jahvista (2. i 3. Mojsijeva) i predstavnika svešteničke predaje (1. Mojsijeva). Vodeći računa o predajama, iz izveštaja o stvaranju moglo bi se u glavnim crtama, izdvojiti sledeći nauk: jahvist prvo pokušava zamisliti čovekovo stanje, uveren, da predak uključuje u sebi sve svoje potomke: stoga jahvist nagoveštava svakom čoveku da je Bog stvorio čoveka kao dobroga; ovaj je onda sagrešio i mora jednog dana biti otkupljen. S druge strane, sveštenički izveštaj (1. Mojsijeva) otkriva da je čovek stvoren prema liku Božjem; zatim se uz pomoć rodoslovlja (5. Mojsijeva, 10) pokazuje kako svi ljudi, zajedno s Izrailjom, čine jedinstvo, tj. ljudski rod. NZ ponavlja da su svi ljudi izvedeni od jednog čoveka (Dela 17,26), kao i da su praroditelji prvobitni lik bračnog para (Mateja 19,4; 1. Timotije 2,13), koji mora biti obnovljen u novom čovečanstvu. Novina su novozavetne poruke u kojima se Isus prikazuje kao novi Adam. Apokrifi su već ranije bili upozorili na rekapitulaciju svega grešnog čovečanstva u Adamu; ali ponajpre što se Isus sam predstavio kao Sin Čovečiji, istovremeno prikazujući da je on zaista od ljudskog roda i da se u njemu moralo ispuniti slavno Danilovo proročanstvo. Sinoptici ocrtavaju, više ili manje jasno, Isusovu vezu s Adamom. Pavle (Rimljanima 5,12-21; 1. Korinćanima 15,21) predstavlja dva lika: Adam stvoren kao živa duša - kao zemaljski, duševan čovek; novi Adam je nebeski, duhovan čovek. Kod Adama je neposlušnost , osuda i smrt; kod Isusa poslušnost, opravdanje, život. Preko Adama je greh ušao u svet; po Isusu, kao svome izvoru, izlila se milost.
 
  
AGAGEJI
Jedan od velikih neprijatelja Mardoheja, pa preko njega i izrailjskog naroda, bio je Aman Agagej (Jestira 3,1.10: 8,3-5). Jevrejska tradicija kao i Josif Flavije tvrde da izraz ˝ Agagej˝ vuče poreklo od titule koju su nosila amalički carevi. Aman bi pri tom bio carskog porekla, amaličke loze (4. Mojsijeva 24,7: 1. Samuilova 15,9).
 
  
Agnji joga
Doslovan prevod glasi "sjedinjenje vatrom". Radi se o novijoj tehnici JOGE, koju je na osnovu indijskih i kineskih izvora razvio Rasel Pol Šofild* (Schofleld). Nezadovoljan tehnikama psihološke transformacije, koje se oslanjaju samo na svesnom uvidu u razarajući ili restriktivan psihički materijal, Šofild je razvio tehnike agnji joge za "sagorevanje" nepoželjnih i inhibitornih psihičkih naslaga. Zasnovana na principu po kome je "energija koncentrisana na mestu fokusa misli", za olakšavanje kontrolisanog protoka energije, ili "unutrašnje vatre", agnji joga primenjuje VIZUALIZACIJU° u kombinaciji sa telesnim vežbama, što je od suštinskog značaja za telesno pročišćavanje, integraciju i transformaciju. /217/.
 
  
AHMETA
Midski grad Ahmeta je poznatija pod imenom Ekbatana. Prema Herodotu ovaj grad je podignut početkom sedmog veka pre nove ere kao prestonica ujedinjenih midskih plemena. Sagrađena je u brdima Zagrosa, na nadmorskoj visini od preko 1800 metara. Ostaci grada Ahmeta i danas stoje. Postoji verovatnoća da je grob za koji se ovde tvrdi da je Jestirin, zaista njen i ako se to još uvek ne može i dokazati. Danas je to grad Hamadan sa preko 100.000 mešovitih stanovnika, Turaka, Jevreja, Armenaca i Persijanaca.
 
  
Aikido
Kao ostale japanske borilačke veštine, aikido je metod koncipiran tako da je istovremeno metod za samoodbranu i trening za integrisanje duha i tela. Razvijena u Japanu dvadesetih godina od strane Uješibe (Morihei Uyeshiba), ona upućuje svoje praktikante na odgovornost da postignu i sačuvaju optimalne nivoe fizičkog i mentalnog funkcionisanja, a takođe da upotrebe moć koja se prenosi, vodeći računa o bazičnim etičkim principima, to jest da nanesu što je moguće manju povredu protivniku.
 
  
Ajurveda  ( Ayuraveda )
Klasična indijska medicina je kompleksna skupina medicinskih principa i tretmana koji su se razvijali i prenosili kroz milenijume. Kao i drugi tradicionalni orijentalni sistemi, ajurveda je HOLISTIČKA, jer sadrži koordinirajuće terapije za telo, um i duh. Na teoretskom nivou visoko je šematizovana. Po ajurvedi telo je konstituisano od pet elemenata (zemlja, vatra, vazduh, voda i eter). Prema tome koji elemenat preovlađuje, razlikuje se pet tipova ljudi. Svaki od ovih tipova sklon je specifičnim oboljenjima koja se pripisuju nedostatku ili pak višku telesnih sokova, a leče se korektivnim dijetetskim tretmanom ili lekovima.
 
  
Akaški zapis  ( Akashic record )
U EZOTERIZMU označava kosmički rezervoar informacija i sećanja, kojima imaju pristup nadareni medijumi. Fenomen "mentalnih medijuma" oduvek je zanimao i zbunjivao publiku, pogotovu kada se u recima medijuma pokaže znanje, mudrost ili vidovitost koji prevazilaze njegove, ili njene, intelektualne moći, a objašnjenja su, uglavnom, ove sadržaje pripisivala komunikaciji sa bogovima, duhovima, skrivenim "gospodarima mudrosti" sa telepatskim moćima ili vanzemaljcima. Ideja o akaškom zapisu predstavlja alternativno objašnjenje, ali je i ono jednako proizvoljno i sa istom manom da jednu opipljivu misteriju objašnjava uvođenjem jednog neopipljivog entiteta /311/.
 
  
Akupunktura  ( Acupuncture )
Staro kinesko medicinsko umeće, bazirano na sistemu ljudske fiziologije, koje se zapadnoj nauci čini okultnim, mada se dokazi o praktičnoj efikasnosti akupunkturne terapije ne mogu poreći. Smatra se da telo ima mrežu kanala — poznatih kao "meridijani" - kroz koje protiče životna energija zvana CHI (ČI), koja ima dve izbalansirane komponente JIN i JANG3. Kada ove komponente izađu iz ravnoteže, ili kada energetski protok duž meridijana bude blokiran, dolazi do bolesti ili organskog poremećaja. Umetnost izlečenja sastoji se u vraćanju ravnoteže ili otklanjanju blokade. Ovo se čini ubadanjem igala na određene tačke na meridijanima. Ima oko 800 takvih "akupunkrurnih tačaka". Zavisno od toga da li se hoće postići stimulišući ili sedativni efekat, koriste se igle od različitih materijala. Sem za lekovitu terapiju, akupunktura se koristi kao sredstvo za anesteziju, i važni hirurški zahvati mogu se obaviti na potpuno svesnom pacijentu koji je pod lokalnom anestezijom uz pomoć strateški dobro raspoređenih igala. Akupunkturisti tvrde da se primarni meridijani tela mogu osetiti na pulsu, na korenu šake, a svakom tretmanu prethodi puls dijagnoza koja jednom ekspertu može da otkrije početno oboljenje koje još nije manifestovalo fizičke simptome. Akupunktura, dakle, može da se koristi i kao preventivna terapija.
 
  
Akvarijanska  ( Akvarijanska zavera - Aguarian conspiracy )
Termin je skovala Merilin Ferguson* da označi labavo povezanu grupu, ili mrežu, ljudi najrazličitijih profesija i aktivnosti, čiji je rad smisleno orijentisan ka budućnosti i u skladu je sa nekoliko pomaka PARADIGMI koje se dešavaju u našem vremenu. Ovi ljudi nisu zaverenici poput ideologa ili terorista; njima nije toliko stalo do rušenja starog koliko do stvaranja novog. Tipične izmene u pridavanju značaja, koje uvode ovi "zaverenici", jesu: u politici i poslovanju - od konkurencije i eksploatacije ka saradnji i konsenzusu; u obrazovanju - od izvođenja nastave i postizanja uspeha ka razvijanju sposobnosti za inteligentno rasuđivanje i ka ohrabrivanju za stalno učenje; u zdravstvenoj nezi - od prepuštanja specijalistima i ustanovama ka individualnoj i međusobnoj samopomoći; u industriji - od orijentacije na rast i maksimalan profit ka orijentaciji na očuvanje prirodnih resursa u ekologiji /88/.
 
  
ALEKSANDRIJA
Grad nastao od imena njegovog osnivača, osvajača Aleksandra Makedonskog. Po Plutarhu to je prvi od 70 gradova koji je osnovao Aleksandar Makedonski. Preko ovih gradova je hteo da širi grčku kulturu po celom svetu. Grad u Egiptu nastao 332. i 331.g. pre nove ere. Kada je osam godina kasnije u Vavilonu, 13. juna 323.g. pre nove ere, umro Aleksandar, prenesen je po tradiciji u zlatnom sarkofagu i sahranjen u ovom gradu. Ovaj grad postaje centar civilizacije i kulture tadašnjeg vremena. Poznat je i po bogatom muzeju, biblioteci i univerzitetu. Poznati umovi iz tog vremena su Euklid, usavršitelj geometrije, Eratosten (276.-194. g. pre nove ere), koji je prvi izmerio obim zemlje, rastojanje do sunca i postavio paralele i podnevnike na kartu zemlje. Čuvena Aleksandrijska biblioteka stradala je u vreme rimskog osvajanja Egipta, kada se požar iz luke preneo u grad. Smatra se da je tom prilikom uništeno oko 400.000 primeraka rukopisa. Aleksandrija, koja je nekoliko puta dizana i rušena, oporavila se i od ovoga, tako da je u vreme vladavine Rimljana po veličini i bogatstvu bila skoro ravna Rimu. Da bi pristup novoj prestonici bio što bolji i lakši, Ptolomej je naredio da se na ostrvu Farosu izgradi ogroman svetionik koji će brodovima sa velike udaljenosti obeležavati pravac i smer plovidbe. Svetionik je gradio Sostrat iz Knida. Za temelje svetionika je upotrebio blokove od livenog stakla, jer ih slana morska voda ne nagriza. Gradnja je trajala 20 godina (od 300. do 280. g. pre nove ere) i svetionik je bio visok oko 150 m, a njegova svetlost se videla sa oko 170 km daljine. Ovo svetsko čudo je posle 600 godina postojanja srušeno zemljotresom. Neki kalif je naredio da mu potkopaju temelje tražeći blago u njima. Novi zemljotresi su ga sve više slabili, i onaj od 1775 g. potpuno ga je dokrajčio. Aleksandrija se danas naziva i Iskenderja, kako muslimani izgovaraju Aleksandrovo ime.
 
  
Alexander tehnika
Razvio je F. M. Alexander*, po kome je i dobila ime. Ova tehnika smišljena je da prevaspita telo i posebno da koriguje loše navike kao što su držanje, mišićna tenzija i disanje, za koje Alexander tvrdi da prouzrokuju široku lepezu oboljenja. U svojoj prvoj karijeri, kao glumac, Alexander je doživeo kritično iskustvo kad je izgubio glas, što doktori nisu mogli da objasne niti pak da mu pomognu, a on je kroz samoobservaciju u ogledalu otkrio da uzrok leži u navikama držanja koje je stekao dok je glumio. Korekcija tog određenog držanja rezultirala je eliminacijom njegovog problema s glasom. On je nastavio da izučava sve aspekte dobrog i pogrešnog korišćenja tela, i na kraju napustio glumu da bi postao terapeut, i podučavao druge svojoj tehnici. Poseban značaj daje se harmoničnoj strukturalnoj integraciji glave, vrata i torza. Terapeuti koji koriste Alexander tehniku koriste svoje ruke da izvrše korekture u držanju tela, i određuju vežbe za formiranje novih obrazaca navika. U početku, ove promene držanja mogu se osetiti kao loše, ali to je zato što se telo naviklo na pogrešno držanje i prihvatilo ga kao pravilno i normalno. Specifična oboljenja koja se mogu otkloniti Alexander tehnikom su bolovi u leđima i diskos "migrene" astma, visoki pritisak, izvesni gastro i ginekološki problemi, mišićni grčevi i oduzetost, da pomenemo samo neka. Ova tehnika takođe donosi opšte zdravstveno poboljšanje, povećava vitalnost, samosvesnost i samopouzdanje i, kao preventivna terapija, efikasna je u rešavanju mnogih problema, posebno onih koje nosi starost /3,14,145/.
 
  
Alhemija  ( Alchemy )
Alhemija, "kraljevska umetnost" HERMETIČNIH filozofa, spolja gledano predstavljala je pseudonaučno traganje za sredstvima kojima bi se neplemeniti metali mogli pretvarati u zlato, ali je ovo traganje, u stvari, bilo analogno GNOSTIČKOJ težnji za oslobađanjem božanskog elementa koji je zarobljen u materiji, to jest, radilo se o težnji alhemičara ka preobražaju vlastite spiritualne supstance tako što bi je oslobodio od štetnih nečistoća i tako čistoj duši, ili duhu, omogućio slobodu i pokazivanje. Nema sumnje da je među srednjovekovnim i renesansnim alkemičarima bilo i neobaveštenih pacera kao i gramzivih šarlatana, ali prava alkemijska tradicija bila je intelektualno prefinjena i vrlo zahtevna u praktičnim znanjima. Moderna hernija počiva na delu alhemičara, ali je samo to delo imalo svoju svrhu i filozofiju, koje većini modernih naučnika deluju strano i sasvim neprikladno za neki naučni projekt.Karl Gustaf Jung* je alhemijsku literaturu otkrio relativno kasno u svom životu, ali ne i toliko kasno da alhemiji ne posveti dva od svojih glavnih dela, Psihologija i alhemija i Mysterium Conunctionis. Glavno Jungovo uviđanje bilo je da faze alhemičarskog procesa odgovaraju fazama procesa INDIVIDUACIJE, u toku koga ličnost postaje psihička celina, i da se alhemičarski simbolizam ne odnosi samo na okultno metalurško eksperimentisanje nego i na epizode psihičkog iskustva i rasta. Na primer, alhemičari pišu o tri procesa kojima se mora podvrći nepostojan duh žive: nigredo (zacrnjavanje), albedo (izbeljivanje) i rubedo (crvenjenje). Metafore torture, slamanja, mrcvarenja, ogrezlosti, cepanja, ubijanja, u opisu nigredo procesa predstavljaju iskustva samrtne agonije (silazak u pakao, "mrklu noć duše"), koja bi morala da začnu spiritualnu promenu. Albedo faza se opisuje u terminima svitanja, svetlosti, pomaljanja, ispiranja, očišćenja - to je bik faza duhovnog preporoda. Rubedo se predstavlja simbolima sunca, kraljevskih insignija, moći, dominacije; i označava postignut totalitet, ispunjenje i osvešćenost. Priča se da su neki alhemičari doslovno gubili živote u toku bavljenja svojom umetnošću, i to ne iz neznanja ili nesposobnosti, već usled nepodnošljivih psihičkih trauma kao posledica neuspeha prelaska iz faze nigredo u albedo. Kobne i neizlečive psihoze svakako da nisu nepoznate u iskustvu modernog čoveka, a jedan od razloga zbog čega alhemija ne predstavlja tek samo zanimljiv anakronizam leži u tome što ona daje kontekst psihičkim epizodama i pokazuje da one, iako dolaze nepozvane, predstavljaju duševna stanja koja sobom nose i opasnosti, ali i mogućnosti.Alhemija, ASTROLOGIJA, KABALISTIKA i ostale "okultne nauke" predstavljaju mape podsvesti i omogućavaju snalaženje u duhovnom razvoju kome se mnogi ljudi i danas posvećuju sa jednakim entuzijazmom kao i posvećenici iz takozvanih prednaučnih vremena i kultura /158, 253, 296/.
 
  
Alopatija  ( Alopathy )
Alopatija ili alopatska medicina je preovlađujuća ortodoksija razumevanja i lečenja bolesti u zapadnim društvima. Njene karakteristike su: jako oslanjanje na lekove i hirurgiju, rigidna kategorizacija bolesti i pristup koji se prvenstveno vezuje za lečenje simptoma. Za razliku od HOMEOPATIJE (grčki: slično lečenje bolesti), alopatija (grčki: drugo lečenje bolesti) je intervencionistička medicina. Bazično stanovište alopatske medicine jeste da je telo skup delova podložnih posebnim vrstama poremećaja i odgovarajućim osobenim vrstama tretmana, iz čega proističe oslanjanje na specifične, ciljane, jake lekove ili u krajnjim slučajevima na hirurška odstranjivanja ili zamene obolelog organa. Pošto jaki lekovi često izazivaju zavisnost i imaju patološke prateće efekte, i pošto je efikasnost hirurškog zahvata često kratkog trajanja, alternative alopatskoj medicini u poslednje vreme postaju priznate i tražene. Alternativne metode shvataju telo kao totalni organizam, a lokalizovane poremećaje kao simptome izgubljenog zdravlja organizma. U praksi one traže da dijagnosticiraju fundamentalne uzroke pre nego simptome i da ih tretiraju neintervencionističkim metodama. U slučaju hroničnih oboljenja alopatske metode mogu biti jedini efikasni način tretmana, ali je pitanje da li upravo okretanje alopatije ka otklanjanju simptoma i rigidnoj kategorizaciji bolesti dovodi do hroniciteta.
 
  
Alternativni izvoli energije
Svetske potrebe za energijom danas se, pre svega zadovoljavaju eksploatacijom izvora koji se ne obnavljaju, kao Sto su nafta, ugalj, prirodni gas, drvo, a potom i stvaranjem NUKLEARNE ENERGIJE. Jasno je da će doći dan kada će prirodni izvori biti iscrpljeni Iako nuklearna energija može nadomestiti ovaj nedostatak, naročito ako se razviju FUZIONI reaktori, sve su vlade danas pod pritiskom da pronađu alternativne izvore energije, koji ne bi bili tako opasni po sredinu. HIDROENERGIJA, SOLARNA ENERGIJA, ENERGIJA VETRA, GEOTERMALNA i ENERGIJA BIOMASE glavne su alternative i već, u različitoj meri, doprinose zadovoljenju potreba za energijom. U SAD je 1965. godine procenjeno da izvori energije koji se obnavljaju doprinose nacionalnom energetskom budžetu sa 10%, dok nuklearna energija ima 5% udeo.
 
  
AMIN
NEKA TAKO BUDE - (ili) TAKO BUDI izražava želju, a ne izvesnost. Ovaj prilog je izveden od hebrejskog korena koji znači stalnost, čvrstinu, sigurnost (uporedi: vera). Reći amin znači da smatramo istinitim što je upravo rečeno, kad hoćemo potvrditi neki predlog ili pridružiti se nekoj molitvi. Božji Amin to je Isus i hrišćanin se mora stopiti s Isusom i tako odgovarati Bogu, ako hoće biti veran: jedini pravi amin jeste onaj što ga je Isus izrekao na slavu Božju (2. Korinćanima 1,2). Crkva izgovara ovaj Amin združena s izabranicima u nebu (Otkrivenje 7,12), i niko ga ne može izgovoriti ako milost Isusa nije s njime; stoga Biblija završava željom koja je zapečaćena završnim Aminom: željom da ta milost bude sa svima (Otkrivenje 22,21).
 
  
ANATEMA
Reč semitskog korena i znači: ˝ staviti na stranu˝, ˝zabraniti upotrebu nečega u neposvećene svrhe˝. Uništenje i kazna što pogađaju onoga ko izneveri Jahvu - JHVH (Ponovljeni zakoni 13,13-18; Jeremija 25,9), s druge strane - u svešteničkom smislu -posvećenje ljudskog bića ili nekog predmeta Bogu, bez mogućnosti iskupljenja (Leviti 27,28; Brojevi 18,14). U NZ ta reč ostaje kao izraz za prokletstvo. Kad Apostol kaže da bi on lično želeo biti određen za uništenje - anatemu - samo ako bi njegova braća po plemenu time mogla naći spas, on dodaje da bi to za njega značilo biti odbačen od Isusa (Rimljanima 9,3). Tako taj paradoksalni obrazac definiše prokletstvo u najvišem smislu reči.
 
  
Androginija  ( Androgyny )
Kombinacija muških i ženskih odlika kod pojedinaca. Da li su ove odlike (kao: potreba za dominacijom, agresivnost i promiskuitetnost kod muškaraca, ili pasivnost, brižnost i privrženost kod žena) biološki inherentne ili kulturalno uslovljene još uvek je nerešena kontra-verza, verovatno zato što u različitom stepenu deluju oba ova faktora. Ljudi koji žele da opravdaju nejednakosti u društvu i u kući pokušavaju da prenaglase razlike između muškaraca i žena. Međutim, nesporne su činjenice da su razlike veće unutar istog pola nego između polova, da se samo jedan od 23 para hromozoma razlikuje kod muškaraca i žena i da u stadijumu embriona, pre navršenih osam nedelja, nema razlika po polu. Takođe, poznato je da ima mnogo muškaraca kod kojih su po pretpostavci tipično ženske odlike veoma razvijene, pa čak i dominantne, i obratno. Iako društvene i političko-ekonomske strukture i dalje pokušavaju da prenaglase razlike među polovima i ulogama koje iz tih razlika proizlaze, linija razdvajanja postaje sve elastičnija. Mnogi psiholozi smatraju da je jedan od čestih uzroka neuroze upravo potiskivanje odlika i ponašanja koja se smatraju neadekvatnim za pol pojedinca i da psihička INDIVIDUACIJA i zdravlje često uključuju prepoznavanje i zadovoljenje androginije kod pojedinca.
 
  
ANĐELI
˝Nijesu li svi službeni duhovi koji su poslani na službu onima koji će naslijediti spasenije?˝ (Jevrejima 1,14). Znači da naziv anđeli ne pokazuje narav, već službu (jevr. mal´?k, grč. ángelos, znači ˝glasnik˝). Svet anđela ima po Isusovom mišljenju posebno mesto i spominje ih kao stvarna bića koja bdiju nad ljudima i gledaju lice Nebeskog Oca. Njihov život je van telesnog domašaja i potreba i mada ne znaju za dan poslednjeg suda, koji je isključiva tajna Nebeskog Oca, oni će mu biti izvršitelji. Isus, dalje, jasnije određuje njihov položaj prema Sinu Čovečijem, tom tajanstvenom liku pod kojim se krije i on sam. Anđeli će ga pratiti na dan njegovog dolaska; oni će se penjati i silaziti nad njim, kao nekad po Jakovovim lestvama. Isus će ih poslati da skupe izabranike, a osuđenike da pregrade od Kraljevstva, a u vreme Muke oni su mu na službi, te bi od njih mogao zatražiti i usluge.
 
  
ANTIHRIST
Protivno Isusu, nečastivi, bezbožnik, zver. Protivnik Isusov uoči Sudnjeg dana. Pojam se nalazi u mnogim apokaliptičnim tekstovima. Objava nečastivog prethodi Isusovim dolaskom, i Isus će ga onda uništiti sjajem svoga nastupa (2. Solunjanima 2,8). U Jovanovom Otkrivenju se pod nazivom Antihrist krije neka, pre svega prisutna stvarnost: ko god tvrdi na Isus nije Hrist, negira tako i Oca i Sina. Nauka o Antihristu ostaje puna tajni. Ona se može shvatiti samo u vezi s vekovnom borbom u kojoj se Bog i njegov Isus suočavaju sa Satanom i njegovim zemaljskim ortacima. Ovi se služe dvojakim sredstvima: vremenskim proganjanjem i verskim zavodništvom - u težnji da upropaste smisao spasenja.
 
  
Antimaterija  ( Antimatter )
TEORIJA RELATIVNOSTI uspostavila je ekvivalentnost između materije i energije i dovela do eksperimenata u kojima su materijalne čestice bile kreirane iz energije. Matematički fizičar Pol Dirak* /Dirac/ je 1930. godine predvideo da za svaku postalu česticu postoji odgovarajuća antičestica, iste mase i suprotnog naelektrisanja. Dve godine kasnije otkrivena je antičestica elektrona - pozitron. Teorijski gledano, materijalni objekti koji se isključivo sastoje od antimaterije nisu nemogući, i možda zaista postoje u nekom drugom delu univerzuma, ali, budući da prilikom sudara čestice i antičestice dolazi do njihove uzajamne anihilacije, jedina antimaterija koja u našem svetu može da postoji - i to samo vrlo kratko - jeste ona koja se proizvodi u fizičarskim laboratorijama.
 
  
Antipsihijatrija  ( Antipsychiatry )
Antipsihijatrija je pokret u razvoju psihološke misli, nastao šezdesetih i sedamdesetih godina, povezan sa imenima Mišela Fukoa (M. Foucault) u Francuskoj, Ronalda Lenga (R. Laing) u Engleskoj i Tomasa Šaša (T. S. Szasz) u SAD. Polemišući sa klasičnom psihijatrijom, antipsihijatrija je prenaglasila svoja osnovna polazišta. Prenaglašavanje nekih stavova povratno je, u teorijskom pogledu, štetilo samoj antipsihijatriji, ali je nesporno da je ovaj pokret značajno doprineo reviziji stavova prema fenomenu MENTALNE BOLESTI. Po Fukou, dijagnoza ludila je zloćudna vrsta socijalnog označavanja, koja stvara kategoriju ljudi predviđenih za žrtvovane jarce. Danas su tzv. luđaci socijalni izgnanici, slično kao što su to bili leprozni bolesnici u srednjem veku. Psihijatrija ne može da ih adekvatno dijagnostikuje i leci, s obzirom da i sama učestvuje u njihovom označavanju i segregaciji. Leng i Sas su preuzeli ovu teoriju zavere ("conspiracy theory"). naročito u pogledu dijagnostikovanja i tretmana ŠIZOFRENIJE. Po njima, tako označeno oboljenje nije isključivo odlika pojedinca kod koga se simptomi ispoljavaju, već podjednako i njegove porodice i socijalne sredine.
 
  
ANTIRELIGIOZAN
Pogledaj pod: BEZBOŽNIK
  
  
Antropički  ( Antropički princip - Anthropic principle )
Teolozi XIX veka rado su pribegavali "dokazu na osnovu plana". Ukoliko sat podrazumeva postojanje sajdžije, objašnjavao je Viljem Pejli /Paley/, onda i čudovišan plan univerzuma i čoveka podrazumeva postojanje Tvorca. Fizička nauka i kosmologija su od tada potvrdile činjenice koje, još uverljivije od analogije sa mehaničkim satom, dokazuju postojanje plana. Postojanje i održavanje života uopšte, a naročito ljudskog, zavise od srećne potrefljenosti na hiljade uslova i nezamislivo je da se radi o pukoj slučajnosti. I najmanja promena bilo koje konstante, koja čini "zakone" opšteg poretka, dovela bi do nemogućih uslova za život. Od "VELIKOG PRASKA", pa nadalje, čini se kao da je sve bilo planirano i orkestrirano da bi se omogućio ljudski život. Ova je činjenica poznata kao antropički princip. Ona se ne uzima nužno kao dokaz božanskog starešinstva nad životom i univerzumom, a čak ni kao dokaz postojanja unutrašnjeg inteligentnog uređivanja i principa svrhe. I pored toga što su činjenice u prilog antropičkog principa nesumnjive i što bi se njihovo objašnjenje na osnovu "puke slučajnosti", makar što je mogućno više naučno, opet zasnivalo na jednako naivnoj veri, skeptici su skloni da "antropičko zaključivanje" diskvalifikuju kao mišljenje a posteriori /136/.
 
  
Antropozofija  ( Anthroposophy )
Spiritistička filozofija koju je razvio austrijski naučnik i mistik Rudolf Štajner* (Steiner). Kao čovek širokog naučnog obrazovanja, Štajner je bio jedan od prvih sledbenika Helene Blavacke* i njene TEOZOFIJE, tako da antropozofsko društvo, koje je on osnovao 1909. godine, mnogo toga duguje njenom uticaju, ali i uticaju nemačkog romantizma i idealističke filozofije, a naročito delu i životu Getea* (Goethe). Štajner je manifestacije spiritualnog tražio u umetnostima, i to ne samo u slikarstvu i vajarstvu, nego i u poeziji i dramskoj umetnosti, a i sam je stvarao i imao uticaja u svim ovim medijima. Takođe je projektovao i izgradio dve neobične građevine, koje je nazvao "getanama", a trebalo je da služe kao sedišta antropozofskog društva i kao umetnički centri. Prva je nestala u požaru (sumnja se na sabotažu nacista), ali se u drugoj, u blizini Bazela, u Švajcarskoj, i danas izvode Štajnerove mistične drame.U vezi dramaturgije, Štajner je razvio "euritmiju", koju antropozofl koriste i kao izvođačku umetnost ali i kao terapiju. Euritmija, ili euritmika, predstavlja zvuk koji se manifestu je kroz pokret. Štajner je smatrao da zvuči koji čine jezik stoje u vezi sa telesnim pozama i pokretima i da je moguća medicinska terapija pomoću određenih zvukova i pokreta. Euritmija je jedan od aspekata antropozofske medicine, koga i danas upražnjavaju lekari širom sveta. Druga oblast u kojoj su Štajnerove ideje imale trajniji uticaj jeste organska zemljoradnja. No primarnu oblast nesumnjivo predstavlja obrazovanje. Širom sveta postoji preko stotinu škola Rudolfa Štajnera, a principi i metodi njegovog obrazovnog sistema su prećutno usvojeni i u još mnogim drugim školama.
 
  
APOKALIPSA  ( APOKALIPTIČKA KNJIŽEVNOST )
Naziv potiče od grčke reči apokalypto, što znači otkrivati, objaviti. Ta književnost je nastala na tlu potlačenog jevrejskog naroda, u teško vreme smena tuđinskih porobljavača i naraslih klasnih suprotnosti, kada proročka književnost, društveno -reformatorska u svojoj suštini i optimistička u svom obliku, koja se obraćala savremenicima i govorila o pitanjima i teškoćama vremena, više nije mogla da se iskaže. U SZ je od apokaliptičke književnosti sačuvan jedino deo knjige Danila (7-12), možda najborbeniji primer te književne vrste, na koji su se posle ugledali tvorci ostalih takvih knjiga. U NZ je u kanon uzeto samo Otkrivenje Jovanovo, a dosta ih je sačuvano među apokrifima. Stil apokaliptične književnosti je neujednačen, maštovit, prepun tajanstvenih simbola, brojeva i neobičnih likova i događaja.
 
  
APOKRIFI
Reč grčkog porekla: apo-krýpto - skrivam. Spisi biblijske sadržine koji crkvene vlasti ne priznaju. Spisi ili knjige čije je pravo poreklo tajanstveno, koje nisu prave, otkrivene, kanonske; npr.: Tobija. Judita. Baruh. Knjiga mudrosti - Mudrost Solomonova. Knjiga Sirahova - Ben Sira - Ecclesiasticus. 1. Makabejcima. 2. Makabejcima i dr.
 
  
APOSTOLI
U NZ mnoge osobe dobijaju naziv apostola: dvanaestorica učenika što ih je Isus izabrao da bi osnovao svoju Crkvu. U Talmudu Isus ima pet učenika. Prema običajima iz vremena Isusa, apostol u početku nije misionar ili čovek Duha, pa čak ni svedok: on je emisar, delegat, opunomoćenik, ambasador. Imenica apóstolos u grčkom književnom jeziku nema ono značenje koje joj mi pridajemo (izuzev Herodota i Flavija, kod kojih se odražava narodno značenje ove reči); međutim, glagol od kojega je imenica izvedena (apostéllô -˝predati, odaslati˝) dobro izražava njen sadržaj; ovaj je bliže utvrđen starozavetnim analogijama i jevrejskim običajima.
 
  
ARAMEJSKI  ( ARAMEJSKI JEZIK )
Jezik semitskog naroda koji je u periodu od X do VIII veka pre nove ere osnovao više državica u srednjoj Aziji, ali tokom vekova nestao - asimilovao se među drugim narodima i plemenima Bliskog istoka. Aramejski jezik, dugo u nauci neopravdano nazivan haldejskim, spada u severozapadnu grupu semitskih jezika. On se deli na nekoliko narečja koja su podeljena u dve grupe: istočnu i zapadnu. Neko vreme je bio govorni jezik mnogih naroda na teritoriji čitave prednje Azije, a u vreme vladavine dinastije Ahenemida u Persiji je bio službeni jezik carstva. Jevreji su u vavilonskom ropstvu prihvatili taj jezik za govorni a hebrejskim su se služili u verskoj književnosti i bogosluženju. jer Je hebrejski bio sveti jezik. Deo SZ (Jezdira i Danilo) je pisan aramejskim jezikom. U NZ je sačuvano mnogo reči tog jezika kojim su tada govorili Jevreji, a i deo novozavetnih knjiga je pisan aramejskim jezikom.
 
  
ARARAT
Značenje imena ove planine je nedovoljno jasno. Današnji naziv ove planine je Bujuk Agri Dagi. Ararat se prvi put spominje u Bibliji kao planina na kojoj se zaustavio kovčeg sedamnaestog dana sedmoga meseca šeststote Nojeve godine. Ako bi se preračunalo u godine stvaranja sveta to bi onda bilo 1656. godina od stvaranja. Ako je potop počeo početkom novembra, čak je moguće drugog novembra 2348. g. pre nove ere, onda bi ovo zaustavljanje kovčega na planini Araratu, sto pedesetog dana potopa padalo negde krajem marta, ili eventualno na sam početak aprila. Ako se poremećaj u dužini okretanja zemlje, zbog povećanje zemljine mase od voda koje su dotle bile ˝nad svodom˝ dotle već odigrao, tada bi se moglo i precizirati da je to mogao biti prvi april 2347. g. pre nove ere.
 
  
Aroma-terapija  ( Aromatherapy )
Medicinska upotreba esencijskih ulja dobijenih iz biljaka, cveća i nekih drvenih smola. Terapeutska upotreba takvih ulja i esencija zabeležena je u istoriji medicine Srednjeg i Dalekog istoka i oživljena šezdesetih godina u radu dvoje francuskih homeopata (dr i gđe Maury). U terapiji, aromatična ulja se utrljavaju ili primenjuju na koži. Efikasna su u otklanjanju kožnih oboljenja, ali to nije njihova jedina funkcija. Uspešno se primenjuju i u kozmetičke svrhe. Morijevi su tvrdili da se njihova esencijska ulja, kada prodru kroz kožu, brzo šire kroz telo i mogu korisno uticati na fiziološke funkcije. Naučno, oni su objašnjavali sve efekte kao posledicu delovanja slobodnih elektrona koje "mirisni molekul" poseduje u mnogo većem broju od drugih organskih molekula.
 
  
ARON
Lik praoca svešteničkog staleža (3. Mojsijeva 1,5), ˝doma Aronova˝ (Psalam 118,3), oblikovao se polako, tokom vekova. Značenje imena je nepoznato. Prema starim predanjima, Aron ˝Levit˝, nastupa kao Mojsijev govornik pred Izrailjcima ili čak pred faraonom. Bio je Mojsijev brat i pomoćnik, izabran je za sveštenika zajedno sa svojim sinovima, imao je četiri sina: Nadava, Avihua, Elazara i Itamara. Prema nekim naučnim teorijama, priče o Araonu su posledica sažimanja izveštaja o dvema ličnostima koje su se stopile u istoriju o jednom čoveku. Prema zastupnicima dokumentarne teorije o biblijskoj kritici, u najstarijim slojevima SZ se Aron uopšte ne pojavljuje kao sveštenik, brat ili pomoćnik Mojsijev. Prema istoj teoriji, lik velikog sveštenika Arona, koji zajedno sa Mojsijem čini čuda i postaje rodonačelnik sveštenstva, nastaje tek posle povratka iz Vavilonskog ropstva, kada je položaj sveštenstva i velikih sveštenika, koji su mogli da služe u jerusalimskom svetištu, zadržan isključivo za potomke Cadokove, koji su tvrdili da vuku poreklo od Arona. Postoje i tvrdnje da je Aron samo legendarna ličnost, da stvarno nikada nije ni postojao, ali ta teorija ima malo sledbenika. Uz njegovu uspomenu vezani su i padovi: odgovoran je za događaj sa zlatnim teletom (2. Mojsijeva 32) i bunio se protiv Mojsija (4. Mojsijeva 12,1-15). U celom NZ govori o Aronu samo Poslanica Hebrejima.
 
  
ASIRIJA
Asirci su potomci drugog Simovog sina, Asura (1. Mojsijeva 10,22). Značenje samog imena nije jasno. U vreme kada je Asirija osnovana, u celom kraju je bila velika mešavina naroda. Podela na plemena i jezike još nije bila tako izrazita. Svi su se još uvek osećali potomcima jednog praoca, Noja. Nevrod Hamovac, prvi silnik, izgleda da je najviše svojih karakternih crta ostavio Asircima. Oni su bili posebno poznati po surovosti i nemilosrdnosti. Možda i zbog toga Mihej naziva Asiriju, Zemlja Nevrodova (Mihej 5,6).
 
  
Astralno putovanje  ( Astral travel )
Ili astralna projekcija: VANTELESNO ISKUSTVO u toku koga čovek očigledno putuje na druge lokacije koje su mu poznate ili nepoznate. Takva iskustva se mogu desiti spontano ili pak mogu da se svesno izazovu, ili posle jednog spontanog iskustva osoba može da nauči da ih izazove. Ako osoba nije ranije shvatila realnost nefizičkog dela sebe, i vanzemaljskih ravni egzistencije, ovo iskustvo donosi uverenje o ovim realnostima, koje su u okultnoj tradiciji poznate kao ASTRALNO TELO3 i astralna ravan. Da to iskustvo nije halucinacija ili vrsta živopisnog sna sugerišu podudaranja detalja u brojnim izveštajima, a takođe i činjenica da su se neki astralni putnici vratili sa svojih putovanja dajući uverljive opise događaja čiji su svedoci bili.
 
  
Astralno telo  ( Astral body )
Prema okultnoj anatomiji, astralno telo predstavlja parnjak fizičkom telu i navodno se sastoji od "finije materije" ili od "polutečne supstance" koja je nevidljiva za obična čula ali se ponekad može videti pomoću paranormalnih, ili psihičkih čula, i to kao AURA. Naziva se još i "eterično" ili "spiritualno" telo i govori se da je u stanju da se odvoji od fizičkog tela i da opstoji nezavisno od njega i tokom života ali i nakon smrti. Kod nekih pojedinaca ono je "slobodnije", tako da su ovi u stanju da preduzimaju ASTRALNA PUTOVANJA ili projektovanja. Za KIRLIJANOVU FOTOGRAFIJU tvrdilo se da dokazuje postojanje astralnog tela, a teorija o BIOPLAZMI, koju su razvili Kirlijanovi sledbenici, pokušala je da ovu pojavu objasni kao fizički fenomen. Jedan od najneobičnijih efekata za koji se tvrdi da dokazuje stvarnost astralnog tela i njegovu blisku relaciju sa fizičkim telom, jeste izvođenje medicinskih operacija na ovom telu - što posmatračima izgledaju kao pantomimičarske operacije — koje su dovodile do poboljšanja nekih hroničnih oboljenja. Kao dokaz navode se i samrtnička iskustva o od vajanju nekakvog eteričnog entiteta od fizičkog tela - o čemu postoje identični izveštaji iz različitih kultura - kao i "priviđanja živih ljudi" - prikazanja bliskih rođaka ili prijatelja koja se ljudima javljaju u trenucima krize - čiji mnogi slučajevi su zabeleženi i u toku psihičkih istraživanj.
 
  
Astrologija  ( Astrology )
Reč "astrologija" doslovno znači "nauka o zvezdama", a moguće je da se radi o najstarijoj nauci čovečanstva, razvijanoj kao sistem PRORICANJA i određivanja karaktera širom sveta tokom poslednjih četiri hiljade godina i uvek na istim osnovama. Astrologiju bi prema modernim naučnim standardima trebalo odbaciti kao pseudo nauku, ali alternativna stanovišta gledaju na razvitak astrologije kao na postepeno razotkrivanje zakona života i univerzuma, pomoću posmatranja i induktivnog zaključivanja, ili kao na razrađivanje interpretativnog sistema koji je dovoljno elastičan i višesmislen, tako da dopušta najpotpuniji okvir za ispoljavanje ljudskih saznajnih moći, uključujući paranormalne moći kao što je VIDOVITOST. Horoskopi iz novina i časopisa učinili su da mnogi ljudi otpišu astrologiju kao zaludno dokoličarenje niščih duhom, ali brojne moderne objektivne studije, iza kojih često stoje i ljudi koji osporavaju tvrdnje astrologije, ukazuju da tu ima i neke istine. Francuski istraživač Mišel Gokvelin* /Gauquelin/ sproveo je opsežno istraživanje korelacije između sata rođenja, temperamenta i profesije, i došao do nalaza koji se ne mogu objasniti nijednom drugom hipotezom osim onom o planetarnom uticaju u trenutku rođenja. Kada je Gokvelin astrološki proučio sate rođenja 576 članova francuske medicinske akademije, našao je izrazito često prisustvo planeta Mars i Saturn. Kontrolna grupa slučajno izabranih pojedinaca nije pokazivala ovu izrazitost, ali se ona opet javljala kod još jedne grupe od 508 lekara. Ovaj je neobičan nalaz naveo Gokvelina da istraži horoskope hiljada ljudi koji su se po nečemu isticali, i prikupljeni podaci su jasno ukazivali na korelacije koje su daleko prevazilazile verovatnoću slučajnosti. Jupiter je na uzorku od 1409 slavnih glumaca bio dominantan u meri čija je verovatnoća svega 1/1000, a na uzorku od 1003 političara verovatnoća mere dominantnosti je iznosila 1/100. isto kao i za jedan uzorak novinara. Mesec je bio dominantan u horoskopima 352 pisca, za šta verovatnoća iznosi čak svega 1/100.000, dok je Mars opet dominantan u uzorku od 202 krupna industrijalca, za šta je verovatnoća iznosila 1/200. Ovi se planetarni uticaji, međutim, ne pokazuju kod osoba koje se ne ističu u svojim profesijama i, kao što piše Gokvelin, "što veći uspeh postigne pojedinac u svojoj profesiji, to je verovatnije da je rođen u istom podznaku sa ostalima koji su postigli uspeh u toj profesiji". Gokvelin nije našao nikakve statističke dokaze da bi zodijački znak u kome je neko rođen, ili da bi aspekti planeta ili "kuća" u kojima su se ove nalazile u trenutku rođenja, mogli imati bilo kakav uticaj na karakter ili sudbinu. No drugi istraživači, jednakog naučnog renomea, pružili su podatke za koje se čini da potvrđuju i ove komponente tradicionalne astrologije.Hans Ajsenk* (Eysenck) spada među najistaknutije savremene psihologe, i za njega se nikako ne bi moglo reći da ima bilo kakve sklonosti prema okultizmu. No on je objavio rad u kome izveštava o naučnom projektu na kome je sarađivao sa astrologom Def Majoom, a u kome je testiran uzorak od 2323 osobe, da bi se utvrdile korespodencije između znaka u kome su rođene i karakteristika ličnosti za koje se smatra da su u vezi sa tim znakom. Na Ajsenkovo iznenađenje, kada su rezultati objektivnih testova ličnosti bili sređeni i upoređeni sa znakom rođenja, pojavile su se jasne korespondencije koje su bile sasvim u skladu sa astrološkim principima. Na primer/ljudi sa neparnim znacima rođenja pokazivali su izrazitu tendenciju ka ekstrovertnosti, dok su oni sa parnim znacima težili introvertnosti, a ljudi rođeni u "vodenim znacima", rak, škorpija i ribe, pokazivali su sklonost ka emotivnosti i neurotičnosti. Ajsenk je stidljivo zaključio da prema rezultatima studije "testirane astrološke hipoteze nisu bile opovrgnute". Još jedan način proveravanja tvrdnji astrologije jeste testiranje uspešnosti astrologa, što je toliko puta učinjeno u raznim eksperimentima. Nemački psiholog Hans Bender* testirao je više od stotinu astrologa, tražeći od njih ili davanje "slepih dijagnoza", na osnovu anonimnih horoskopa, tako da je mogao da upoređuje njihove nalaze sa poznatim činjenicama o određenoj osobi, ili razvrstavanje izmešanih horoskopa i detaljnih beleški o određenim ljudima, tako da je mogao proveriti da li mogu da spare horoskope sa pripadajućim opisima ličnosti. Bender je našao brojne astrologe koji su redovno bili uspešni na ovim proverama. Psiholog iz Sjedinjenih država, Vernon Klark* (Clarke), sproveo je seriju eksperimenata sličnih Benderovim, a njegovi astrolozi su bili toliko uspešni da je zaključio: "Nikada više neće biti moguće odbaciti astrologiju kao mutnu, nemuštu i mističnu stvar - ili kao nadrinaučnu zanimaciju - ili kao unosno zanimanje bezobzirnih varalica."U astrologiji očigledno postoje neke stvari koje prevazilaze ljudski razum, i čini se da ona predstavlja značajan dokaz u prilog interakcionističkog gledišta na život i univerzum. Međutim, daleko od toga da je astrologija nekakvo pouzdano sredstvo za predviđanje i tumačenje. Ona se možda treba shvatiti, kao što je predlagao Gokvelin, kao ključ za samosaznavanje, kao sredstvo za saznavanje karakteristika temperamenta i karakteroloških "nepovoljnih aspekata". Svakako treba imati na umu da astrološki principi važe samo približno i ne može biti govora o čitanju nečije sudbine, koja je "zapisana u zvezdama".
 
  
AŠREJ  ( JEVREJSKA MOLITVA AŠREJ )
4. Blago onima koji žive u domu tvom! Oni te hvale bez prestanka. 5. Blago onima kojima je sila u tebi, i kojima su u srcu putovi tvoji (Psalam 84,4-5)! Blago narodu, u kojega je sve ovako! Blago narodu, u kojega je Gospod Bog (Psalam 144,15). 1. Uzvišivaću te, Bože moj, care moj, blagosiljaću ime tvoje od vijeka do vijeka. 2. Svaki ću te dan blagosiljati, i hvaliću ime tvoje dovijeka i bez prestanka. 3. Velik je Gospod, i valja ga slaviti, i veličanstvo njegovo ne može se dosegnuti. 4. Od koljena do koljena hvaliće djela tvoja, i silu tvoju kazivati. 5. O visokoj slavi tvojega veličanstva, i o divnim djelima tvojim razmišljam. b.Pripovijedaće silu čudesa tvojih, i ja ću veličanstvo tvoje kazivati. 7. Hvaliće veliku dobrotu tvoju i pravdu tvoju pjevaće. 8. Podatljiv je i milosrdan Gospod, dugo trpi i velike je milosti. 9. Dobar je Gospod prema svima, i žalostiv na sva djela svoja. 10. Neka te slave, Gospode, sva djela tvoja, i sveci tvoji neka te blagosiljaju. 11. Neka kazuju slavu carstva tvojega, i silu tvoju pripovijedaju, 12. Da bi javili sinovima ljudskim silu tvoju, i visoku slavu carstva tvojega. 13. Carstvo je tvoje carstvo svijeh vijekova, i vlada tvoja na sva koljena. 14. Gospod prihvata sve koji padaju, i ispravlja sve pognute. 15. Oči su svijeh k tebi upravljene, i ti im daješ hranu na vrijeme; 16. Otvaraš ruku svoju, i sitiš svašta živo po želji. 17. Pravedan je Gospod u svijem putovima svojim, i svet u svim djelima svojim. 18. Gospod je blizu svijeh koji ga prizivaju, svijeh, koji ga prizivaju u istini. 19. Želju ispunja onima koji ga se boje, tužnjavu njihovu čuje, i pomaže im. 20. Čuva Gospod sve koji ga ljube, a bezbožnike sve će istrijebiti. 21. Hvalu Gospodu neka govore usta moja, i neka blagosilja svako tijelo sveto ime njegovo uvijek i bez prestanka (Psalam, 145). Isusova molitva: ništa u jevanđelju ne otkriva bolje apsolutnu nužnost molitve od mesta što ga ona zauzima u Isusovom životu. On se često moli na Gori, sam, na usamljenom mestu, pa i kad ga svi traže. Pogrešno bi bilo svoditi tu molitvu samo na želju za usamljeničkom prisnošću s Bogom; i to u četiri slučaja koje ima samo Luka: kod krštenja (3,21), pre izbora Dvanaestorice apostola (6,12), u času preobraženja (9,29), pre nego što će učenike naučiti Očenaš (11,1). Njegova je molitva tajna koja privlači njegove najbliže i u koju ih on sve više uvodi (9,18).
Pogledaj: MOLITVA
  
  
ATEISTA
Pogledaj pod: BEZBOŽNIK
  
  
ATINA
Ime grada Atine potiče od imena boginje koju su Grci veoma poštovali. Grad je osnovan na jednom nevisokom ali strmom i na vrhu ravnom bregu koji dominira celom okolinom. Osnovan je negde između 1600. i 1500. g. pre nove ere od grčkih plemena, najverovatnije Ahajaca. Po običaju onog vremena, podignut je blizu mora, ali na mestu sa koga će se lako moći spaziti i nailazak opasnosti. Luka Pirej udaljena je od Akropolja oko 6 km. Najranija istorija grada Atine je malo poznata. Tek iz vremena sedmog i šestog veka dolazi se do nešto jasnijih podataka i izveštaja o zakonima, vladarima i običajima koji su vladali u tom gradu. Poznati su veoma surovi Drakonovi zakoni iz 621. g. pre nove ere i reforme i humaniziranja tih zakona pod Solunom 594. g. pre-nove ere. Negde u to vreme kada slava jerusalimskog Hrama nestaje u ognju vavilonskih osvajača, na Akropolju počinje gradnja prvih monumentalnijih građevina. U toku rata sa Persijancima, sav trud biva uništen 480. g. pre nove ere, da bi se sa novim oduševljenjem i elanom krenulo na nova ostvarenja. U istoriji Atine taj period se naziva zlatno doba Perikla. Trajalo je od 457. do 429. g. pre nove ere. Obim tadašnje Atine iznosio je oko 6,4 km. Počelo je dakle tačno u vreme kada počinje gradnja ulica i zidova u Jerusalimu, odnosno kada je ˝opet˝ izdata naredba za gradnju, ovoga pura od Artakserska Longimana, od kojeg se perioda počinju računati i čuvenih 2300 godina. Beliki Periklov prijatelj, Fidija, rukovodio je svim radovima. Pošto je već bilo određeno da krunu vodeće uloge sveta od Izrailja preuzetu jednom treba preneti i Grčka, u vreme očiglednog padanja slave Izrailja, na ovom narodu se mogu uočiti očigledni znaci uspona, posebnih blagoslova, istinske i jedine demokratije. Ovaj napredak Atine zaustavili su Peloponeski ratovi i Periklova smrt. Oslabljena Atina pada pod Filipa Makedonskog 338. g. pre nove ere. Aleksandar još više učvršćuje svoju vlast, pre nego polazi na osvajanje sveta. Atinu zatim osvajaju Rimljani i ona ulazi u sastav provincije Ahaje sa sedištem u Korintu. Pravu slavu i čast koju će svi pa i neznabošci najpotpunije moći poneti u Novi Jerusalim doneo je i pružio Atini nenadmašni Božji vesnik i misionar, apostol Pavle, krajem 50.g. nove ere.
 
  
Atman
U hinduističkoj religiji označava prisustvo u ljudskoj duši najviše i sveobuhvatne spiritualne stvarnosti, koja se naziva Sraman. Razlikovanje između unutrašnje stvarnosti - Atmana, i spoljašnje stvarnosti - Bramana, jeste samo jezičke prirode, dok su u suštini jedno te isto " Tat tvam asi"- "To je ti" predstavlja jezgrovit izraz ovog identiteta.
 
  
Atom
Prvobitno smatran za najmanju jedinicu materije i osnovni gradivni materijal fizičkog sveta, atom se u modernoj fizici pokazao kao složen iz brojnih subatomskih čestica koje se i same svode na kvante energije. No i pored toga što atomi više nisu zamislivi kao čvrsti objekti, oni su i dalje entiteti u smislu da se međusobno razlikuju po težini i strukturi. Poznato je nešto više od sto tipova, od kojih se većina poklapa sa prirodnim elementima /328/.
 
  
Aura  ( Vrsta sjajne izmaglice koja okružuje ljudsko telo. Ona je naslik )
 
  
Autentičnost  ( Authenticity )
Stanje u kome je pojedinac samoaktualizovan, oslobođen psihičke predodređenosti ulogama i očekivanim i propisanim načinima "bivanja u svetu". Ovaj je pojam izveden iz EGZISTENCIJALIZMA1 i specifično primenjen u DIZAJN ANALIZI i u HUMANISTIČKOJ PSIHOLOGIJI.
 
  
Autogeni trening  ( Autogenics )
Razvoj mentalne kontrole nad biološkim i fiziološkim funkcijama za koje se uopšteno smatra da su nevoljne i ne podležu takvoj kontroli. Termin je skovao nemački lekar Johan Šulc (J. H. Schultz), koji je razvio principe i metode autogenog treninga u svojoj kliničkoj praksi, dvadesetih godina. Šulc je u početku primenjivao hipnozu. Otkrio je da pod dejstvom hipnotičke sugestije pacijenti uspevaju da kontrolišu funkcije za koje se pretpostavlja da su AUTONOMNE, kao što su regulacija temperature, srčanog ritma i krvnog pritiska. Takva kontrola otklanja bol i olakšava proces isceljenja. Mnogi pacijenti, međutim, nisu mogli da budu hipnotisani, često zbog otpora prema predavanju kontroli hipnotizera. Šulc je tako počeo da radi na želji takvih pacijenata za samokontrolom. Razvio je jednostavne autosugestivne tehnike za izazivanje prvo duboke relaksacije, a zatim kontrolisanih promena specifičnih fizioloških procesa. Mnogi PSIHOSOMATSKI poremećaji su reagovali na autogeni trening. Šulcove metode koriste se i danas u terapiji, najčešće uz pomoć opreme za elektrofiziološko zapisivanje (vidi BIO-FIDBEK).
 
  
Autonomni nervni sistem  ( utonomic nervous system )
Autonomni nervni sistem kontroliše telesne funkcije koje normalno nisu pod svesnom kontrolom, kao što su: cirkulacija krvi, srčani ritam, disanje, regulisanje temperature i znojenja. Ove funkcije kontroliše simpatički deo autonomnog nervnog sistema dok parasimpatički deo kontroliše i druge fundamentalne funkcije kao što su: varenje, pražnjenje creva, mokrenje i seksualnost. Mada je funkcionisanje autonomnog nervnog sistema uopšteno nevoljno, istraživanja BIOFIDBEKA pokazala su da je moguće da ljudi nauče da kontrolišu neke od autonomnih procesa. Tako stečena voljna kontrola može u nekim okolnostima da bude efikasan način samolečenja.
 
  
AVANA
Jedna od dve naj?uvenije reke Damaska (2. Carevima 5,12). Izvire na Antilivanu a uvire u pustinjaskom jezeru, oko 32 km isto?no od Damaska. "Abanah" na jevrejskom zna?i "kamenita". Obale ove reke, kako spominje sirijski vojvoda bile su ukrašene vrtovima. Avana te?e uz sam grad, a u njoj je Ananije krstio Pavla. Današnji naziv ove reke je Barada.
 
  
Avatar
U hinduističkoj religiji označava inkarnaciju božanstva.
 
  
AVILINA
Grad se nalazi oko 29 km severozapadno od Damaska i kroz njega prolazi reka Barada (bibl. Avana). Ovaj grad je bio deo Itureje i u vreme Isusovog rođenja njime je vladao Lisanija (Luka 3,1). Današnji naziv ovog grada je Vadi Barada.
Pogledaj: AVANA
  
  
AVRAM
Kao praocu jevrejskog naroda, Avramu pripada povlašteno mesto u istoriji spasenja. Njegov poziv ne znači samo prvi korak Božje misli: on već zacrtava njegova temeljna usmerenja. Avramov se lik javlja kao lik čoveka koga je Bog povukao k sebi i zatim podvrgao iskušenju, u nameri da od njega učini neizrecivo obdarenog oca nebrojenog naroda. Tačna godina Avramovog rođenja je priličan problem, jer nam se ne daje ni jedan potpuno siguran podatak u vezi sa njome. Do nje se može doći samo orijentacionim računanjem. Naime izveštaj da je Tara (otac Avramov) imao sedamdeset godina kada je dobio Avrama, Nahora i Arana (1. Mojsijeva 11,26) nije izveštaj o godini Avramovog rođenja nego godina rođena prvog Torinog sina, najverovatnije Arana. Uobičajeno je bilo da se ime pretka, važnog za genealoško stablo, stavlja prvo, bez obzira na stvarni redosled rođenja. Jezdra, najverovatniji pisac 1. Dnevnika, pri opisu Avramovih potomaka, stavlja Isaka, pa tek onda Ismaila, iako se sigurno zna da se Ismailo rodio 16 godina pre Isaka (1. Dnevnika 1,18: 1. Mojsijeva 16,16: 21,5). Prvi poziv od Gospoda da izađe iz svog doma i pođe u zemlju obećanja Avram je dobio sredinom marta ili početkom aprila 1875. onog istog dana u kojem su Izrailjci izašli iz Egipta 430 godina kasnije, 1445. godine pre nove ere (2. Mojsijeva 12,41: Dela 7,2-3). Međutim, u Bibliji ne piše koliko je Avram tada imao godina.
 
  
AZIJA
Značenje imena nije jasno. Azijom se nekada zvao mali zapadni deo današnje Male Azije. Ime se kasnije proširilo na ceo azijski kontinent. Teritorija provincije Azije, kako se ona spominje u Bibliji, obuhvatala je više provincija koje su nekada bile zasebne celine pa i državice. Takva višedelna celina postojala je još od vremena Seleukida, a posebno Atalida iz Pergama. Rimljani zaposedaju ovaj kraj 133. g. pre Hrista i organizuju provinciju Aziju. U sastav te provincije ušla je Misija, deo zapadne Frigije, Lidija, Azija, Eolija, Jonija i Kareja. Bila je to velika mešavina naroda i kultura.
 
  
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z