Pojmovi Spoznaja
Ovaj forum je zaključan i ne možete pisati, odgovoriti ili menjati teme   Ovaj forum je zaključan i ne možete menjati teme ili odgovarati
www.OBJAVE.com forum » SVETA ZNANJA
Pogledaj prethodnu temu :: G :: Pogledaj sledeću temu  
Autor Poruka
Bojan71
Tragalac


Pridružio: 30 Apr 2011
Poruke: 127
Lokacija: 7D

 Poruka Poslao: 28 Maj, 2011 07:58 am    Naslov: Pojmovi Spoznaja
Odgovoriti sa citatom

Ovde su istaknuti neki pojmovi važni za razumevanje nekih materijala. Nisu dani svi, ali će se nadopunjavati promatranjem i istraživanjem, te povećavanjem znanja i svesnosti.

Bog
- izvor svih kreacija
-projektuje dva aspekta sebe: čista individualna svest, i materija/energija
- uliva materiju/energiju u fragmente svoje vlastite svesti
- neograničena inteligencija koja otvara svoje beskonačne potencijale kroz neograničene varijacije konačnih fragmenata
- dozvoljava individualnim fragmentima širenje kroz učenje sve dok se ne ujedine sa celim
- ne smanjuje se u veličini kada se fragment kreira... proces je holografska replikacija
- također zvan Kreator, Izvor, Jedinstvo sa Svime, Sve

Duša i duh
- skup svesne energije, holografski fragment Boga
- duša je "životna iskra", karakterizovana samosvesnošću i individualnoj svesti
- duše minerala, biljaka, životinja i ljudi se razlikuju po kompleksnosti i nivou individualnosti
- dok minerali, biljke i životinje jačaju svoje duše, ljudi razvijaju svoj duh
- u višim nivoima realiteta, bića mogu egzistirati bez fizičkog tela
- dok okupiraju fizičko telo, genetika teži ka slaganju duhovne/duševne prirode sa telom - ako je duh ili duša prisutna
- velika neslaganja u genetici i duševnoj frekvenciji rezultira u neuspehu propisne inkarnacije
- male razlike uzrokuju velike mutacije u jednom da bi se prilagodilo drugome - genetika se menja sa razvojem duše i obrnuto
- razvijena ljudska jedinka ( individua ) se sastoji od fizičkog tela, duše ( eteričko i astralno telo ) i duha ( spiritualno i mentalno telo )
Evolucija
- fizička evolucija je prilagođena prirodnom odabiru, slučajnim mutacijama, svesnoj selekciji i svesnoj mutaciji
- ljudska evolucija je većinom veštačka - ili je DNA mutirala da bi odgovarala frekvenciji vanzemaljske duše ili je DNA veštački promenjena kroz napradni genetski injžinjering sa strane nekih vanzemaljskih frakcija
- radi toga što telo mora odgovarati duši, smrt jedne vrste znači gubitak kompatibilnih ( odgovarajućih ) tela za reinkarnaciju. Zato fizički život traži fizički opstanak i širenje gena.
- svrha fizičke evolucije je prilagođavanje i svrha spiritualne ( duhovne ) evolucije
- spiritualna evolucija je akumulacija individualnosti, samosvesti i znanja

Moral – karakteristike
- sve što podržava spiritualni napredak je zvano pozitivnim, a sve što ga nazaduje je zvano negativnim
- ono što izaziva bol i služi samo sebi je nazvano "zlo", a ono što izaziva ljubav i napredak je nazvano "dobro"
- dobro i zlo su subjektivni i relativni, ali pozitivno i negativno su objektivni i apsolutni
- odgovarajući balans između dobrih i zlih snaga rezultira u pozitivnosti
- previše dobra rezultira stagnacijom, previše zla vodi u totalno uništenje, što je negativno
- balans je održan prisutnošću obe strana u pravilnom omeru i dijametralnoj suprotnosti
- neko ko se bori isključivo samo za dobro ili zlo je budala, netko ko se striktno bori za pozitivnost je plemeniti ratnik
- takav ratnik će napraviti odgovarajući balans dobra/zla u sebi, i tada tražiti podešenje balansa u negativnim sistemima

Slobodna volja
- neka bića imaju više slobodne volje od drugih
- što je više svesnosti, samosvesti i spiritualnosti u nekome, veća je njegova slobodna volja
- slobodna volja je beskorisna ako je ne prepoznajete ili je ne primenjujete
- bića sa slobodnom voljom mogu biti prinuđena da se ponašaju kao da je nemaju
- znanje omogućuje takvim prevarenim bićima da vrate potpunu upotrebu njihove prošle slobodne volje
- ljudi su u načelu bića sa enormnom količinom slobodne volje
- negativne vanzemaljske frakcije su napravile kontrolni sistem da bi prevarili ljude u limitiranju njihove slobodne volje
- negativne vanzemaljske frakcije imaju manje slobodne volje nego ljudi, zato je njihov oslonac tehnologija i snaga kao forma koja im nadomeštava veći spiritualni razvoj
- bića sa aktivnom primenom viših nivoa slobodne volje mogu prevazići akcije, misli i realitete bića koja su na nižim nivoima slobodne volje
- bića na nižem nivou slobodne volje, bilo direktno ili indirektno, služe bićima sa viših nivoa slobodne volje
- fizikalnost dozvoljava kršenje pravila o slobodnoj volji među fizičkim bićima, a glavni je razlog zašto je fizička egzistencija vredno iskustvo u smeru spiritualne evolucije
Kosmologija
- realitet ima brojna vremena, dimenzije i nivoe postojanja, uključujući fizičku, astralnu i eteričku egzistenciju
- fizička realnost je generisana temeljnim nivoima svesti ( logotipovima ) čija se ponašanja opisuju u zakonima fizike
- logotipovi su duša fizičkog univerzuma, međutim bez nezavisnih danih svesti, slobodne volje ili kreativnosti
- logotipovi osiguravaju materiju i energiju fizičkih tela u koje se nezavisne svesti ( duše ) inkarniraju
- entropija, logika, matematika, krutost ( gustoća ), sadržaj ( umesto forme ) i linearno vreme su ključne reči asocirane s logotipovima
- logotipovi nisu Bog - oni su jedva jedna njegova polovina, a druga je individualna svest

Fizika
- brzina svjetlosti je koliko najbrže ograničena svest može ići kroz linearan prostor, i jednoznačno je odlučeno od strane logotipova
- sve fizičke realnosti od početka do kraja, u svim svojim mogućim manifestacijama, su odjednom napravljene kad je Kreator projektovao svoje objedinjeno beskonačno "Ja" u svoja beskonačno različita konačna "Ja"
- realitet egzistira kao statički fraktalni hologram, obuhvaćajući sve moguće modove egzistencije i iskustva
- kroz tu holografsku mrežu mogućnosti, svest odabire koji će deo holograma iskusiti, i uzdiže se prema iluziji vremena
- taj izbor je ograničen logotipovima i delovanju slobodne volje drugih bića
- sjedinjeno polje je skalarno fazno polje, što znači da to polje ima tačke gde svaka od njih ima svoju vrednost faze
- faza meri lokaciju duž vala, ili usklađivanje između dva vala
- tokovi, vrtlozi i sažimanja u skalarnom polju uzdižu elektricitet, magnetizam i gravitaciju
- fazno polje je po sebi neodređeno i sadrži sve mogućnosti i kvantne valne funkcije ( skokove )
- svest omogućuje koherentni izvor vala koji je u interakciji sa faznim poljem i ona onda širi izabrani deo holograma da bi iskusila kao manifestovanu fizičku realnost
- imamo tri tipova vremena: linearno vreme, fazno vreme i spiritualno vreme
- linearno vreme je naš svesni zapis događaja, fazno vreme meri razliku među paralelnim vremenskim linijama, a spiritualno vreme meri razvoj duž ose spiritualne evolucije
- fizička realnost koju mi znamo, kreće se prema napred u linearnom vremenu i entropijska je
- sa linearnog pogleda, individualna svest proizlazi iz mnogih mogućih budućnosti i širi se zbog onog kroz što sve prođe ( prošlost ), delujući na mogućnosti procesa koji se dešavaju u sadašnjosti
- kada je individualna svest vezana za fizičku realnost, ona oseća linearno vreme prema naprijed
- kada je svest vezana za astralno, eteričko ili telo iz viših dimenzija, vreme postaje nelinearno
- kad svest nije vezana za telo, vreme postaje neegzistirajuće i duše se vežu za svoj Izvor ( Kreator )

Ljudi
- ljudsko telo je biološko vozilo čije velike genetske razlike dozvoljavaju inkarnacije velikog broja različitih duša/duhova
- ljudska genetika je jedinstvena u dozvoljavanju potencijalno bližoj energetskoj vezi sa Kreatorom i kodom realiteta nego skoro bilo koja druga vrsta fizičkih bića u galaksiji
- dok je fizički jedinstveno, čovečanstvo je metafizički različito
- poreklo duša u ljudskim telima uključuju prirodno ljudske, vanzemaljske, grupne životinjske duše, ili veštačko/neegzistirajuće duše
- vanzemaljci su genetskom modifikacijom napravili razne ljudske rase mešanjem raznih vanzemaljskih rasa međusobno, ukrštajući ih sa homo i neandertalskom genetikom koje su bile već prisutne na Zemlji, i uspešno napravili posao i prilagodili svojim potrebama

Vanzemaljci
- potiču sa ostalih planeta, dimenzija, paralelnih svetova i vremena
- imaju nebrojeno razloga što su ovde, ali mogu biti klasifikovani kao pozitivni, negativni ili neutralni
- svaka vanzemaljska rasa je napravljena od niza raznih podvrsta ( frakcija ), koje svaka ima svoje namere
- borave ispod zemlje, na Mesecu i na drugim planetama, u svemiru, ispod dna oceana, i u drugim nivoima realiteta
- imaju ljudske "kopije", koje su u stvari vanzemaljske duše inkarnirane u genetski modifikovano ljudsko telo
- negativni vanzemaljci otimaju ljude za programiranje misli, fizičku i eteričku hranu, i eksperimentisanje sa hibridnom rasom
- glavne negativne grupe koje su trenutno prisutne su frakcije "Sive" i Reptilske rase
- Sivi primarno koriste ljude kao genetsku zalihu da bi napravili novu hibridnu rasu za inkarnaciju
- Reptili žele ljude kao prirodan fizički i spiritualni izvor

Novi Svetski Poredak
- Novi Svetski Poredak ( NWO ) je odeljak političkog entiteta koji želi pokoriti čovečanstvo pod neprijateljskim vanzemaljskim planovima
- NWO hijerarhija je sastavljena od vrha pa do dna od negativnih frakcija od zakonodavstva, policije, vojske, banaka, tajnih društava, vanzemaljaca i demonskih bića iz nižih astralnih nivoa
- trenutni cilj je politički ujediniti čovečanstvo u jednu globalnu naciju i tada ga predati vladi vanzemaljskog porekla
- to ujedinjenje će biti postignuto podvalama i pretnjama čovečanstvu kao npr. terorizam, nuklearni rat, planetarne kataklizme, ili invazije vanzemaljaca
- Amerika je najveća pretnja NWO-a jer ima mnogo oružja i liberalnih zakona. Američka vlada je prestolnica NWO-a.

Religija
-nema te religije koja je viša od istine
- najorganizovanije religije su kontrolni sistemi koji mentalno i spiritualno porobljavaju ljude i uskraćuju im slobodnu volju
- većina religija imaju vanzemaljsko poreklo, a one koje nemaju, korumpirane su negativnim vanzemaljskim frakcijama i njihovim ljudskim podanicima koji traže kontrolu nad masama
- bilo koja religija koja zahtjeva svoje podanike da se mole ili da se pridržavaju "dijete" van sebe, cilja na transdimenzionalnu ekonomiju spiritualne energije i njezine pljačke i koju koriste nefizička bića
- mnoge religije su kreirane izvorno od vanzemaljske rase da bi je slijedili ljudi koji odgovaraju toj rasi
- sudbina bi se jedino trebala koristiti za još neznan, nedogmatski ignorisani fenomen
- crkva je nepotrebna za razvoj u spiritualnoj evoluciji i jedino deluje kao socijalna institucija u svrhe društvenog programiranja
- direktna gnostička povezanost sa našim unutrašnjim "vodičem" ( Bogom ) je vrednija od bilo koje religije
- manipuliše čovečanstvom preko veštačkog usklađivanja
- usklađivanje je nepotrebna slučajnost ili nešto što se pojavljuje slučajno ali ima skriveni razlog
- guši individualnost, svest i inicijativu ljudi jer pojačava ljudsku nemoć i uvlači ih u emocionalne melodrame koje "izvlače" energiju iz njih
- alat je kojim se koriste spiritualno atrofirana bića kako bi uzvišeno kontrolisali spiritualno jake ljude
- napravljena je i održana od strane negativnih hiperdimenzionalnih bića koja trebaju tu energiju za preživljavanje

Matrica
- u načelu, Matrica je nevidljivi kontrolni sistem oko nas koji manipuliše našim umovima, emocijama i akcijama bez da je mi uopšte primetimo
- ona koristi razne ljudske agente da bi napravila svoj posao - onaj kome nedostaje duša ili duh, primarni su agenti Matrice
- ti agenti imaju koordinirano ponašanje jer su kontrolisani Matricom
- Matrica je povezana s osnovnim "strojnim kodom" našeg realiteta i može manipulisati određene aspekte našeg vremenskog razdoblja tako da kreira okolnosti koje "podešavaju" naše izbore
- u svojoj suštini, Matrica je eterički, pseudo-svesni stroj koji obrađuje podatke o navikama, emocionalnim oblicima i trenutnim ponašanjima da bi sinhronizovano veštačko odgovarajući događaj u naš život za efikasniju kontrolu i za efikasnije uzimanje energije
- zbog toga što smo mi svesniji od Matrice, možemo je prevazići - to je stvar ponovnog dobijanja i vežbanja naše slobodne volje preko znanja
- gledano iz ispravne perspektive, Matrica je samo program za treniranje koji nam indirektno pomaže u otkrivanju naših slabosti, jača našu dušu, i deluje na naš spiritualni centar.
 Nazad na vrh »
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
Bojan71
Tragalac


Pridružio: 30 Apr 2011
Poruke: 127
Lokacija: 7D

 Poruka Poslao: 04 Jun, 2011 11:00 am    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

Deo prvi

Principi spiritualne evolucije

Izvor: www.montalk.net

Prevod: Arja

I deo

Spiritualna evolucija govori o rastu bića, stalnom povećanju intenziteta svetlosti božanske iskre, koja je vaša svest. Znanje je najvažniji kamen temeljac u ovom procesu, ali samo temelj ne čini nastambu. Ako nije praćeno drugim principima, kao što su ljubav i vera, znanje stagnira i ne postiže svoju svrhu.

Napredak zahteva svesnu primenu nekoliko grupa sinegrističkih principa na izbalansiran način. To su kako slede: znanje/svest/mudrost, vera/nada/ljubav i skromnost/strpljenje/lakoća. Izostavljanje ili marginalizovanje bilo koga od tih principa zaustavlja ili korumpira proces.

Pokušaću da definišem svaki od ovih principa unutar granica praktičnog, kako biste mogli da ih modifikujete za sebe.

Znanje se stiče svesnom refleksijom i integracijom iskustava, opservacija i misli. Svesna refleksija je ono što razlikuje memoriju od razumevanja, što potonje zahteva, a prvo ne. Znanje uključuje oba, njega ne čine samo činjenice, već i razumevanje objektivne istine.

Svest je pažnja usmerena na sadašnji trenutak, primenjena u kontekstu prethodnog znanja. Znanje proširuje svest naglašavajući aspekte realnosti koji prethodno nisu bili uočavani. Veća svest donosi šire polje percepcije, oštriji fokus i živost i veću umešnost prilikom sticanja novih znanja i primene već naučenog.

Mudrost transcenduje linearno vreme i odnosi se na razumevanje apsolutnih metafizičkih istina. Ona povezuje našu prošlost, sadašnjost i budućnost bez pogreške.

Mudrost je razumevanje božanskih principa, odnosa između sebe i drugih na pozadini Kreacije. To je znanje prožeto ljubavlju ili ljubav prožeta znanjem.

Vera je poverenje da su u Kreaciji sve stvari moguće. Ona je suspenzija neverice. Ona deluje tamo gde se znanje iscrpljuje. Dok znanje zastaje kod svakog ponora, vera ga premošćava. Dok znanje pročišćava dalje znanje, vera ga proširuje. Jednostavno rečeno, znanje je determinističko, vera je ne-deterministička. Proširenje znanja zahteva stupanje u nepoznato, delo koje znanje smatra iracionalnim, a vera neophodnim. Premošćavanje paradigmi zahteva veru – ne slepu veru u nešto što je čovek izabrao da ignoriše, već čistu veru u ono što se još ne može znati.

Nada je znanje da su u Kreaciji sve stvari moguće. Ona je pomirenje između vere i znanja, saznanje da imati veru omogućava čoveku da postigne nemoguće. Nada je poverenje u ne-determinizam, sloboda od okova kauzalnosti. Ona ne proističe iz ignorisanja činjenica, već iz spoznaje viših istina, demonstriranih iskustvima o čudesnom.

Ljubav je vibracija beskonačne istine. Ono što je u rezonanci sa ljubavlju usaglašava se sa Kreatorom. Gledati sa ljubavlju znači gledati očima Kreatora, perspektiva izabrana da bi se gledalo bez predrasuda, netolerancije, ignorantnosti ili separacije. Sa ljubavlju sve stvari su moguće, jer se sve što potiče od Kreatora razume, dopušta, prihvata i oprašta. Osećati ljubav znači osećati radost zbog sećanja na božansko jedinstvo sveukupne egzistencije i spoznaja unutar i pre vas. Voleti druge znači prepoznati zajedničku božansku iskru u njima i brinuti za njihovu spiritualnu evoluciju kao i za svoju. To je empatija bez sažaljenja.

Skromnost je posedovanje svesti o sopstvenom odnosu prema konačnom i beskonačnom – da sve što počinje ima i kraj i da je svako biće, bez obzira na rang, beskonačno malo u okviru beskonačne Kreacije. Skromnost ne stoji u vezi sa omalovažavanjem ili preuveličavanjem sebe, kako to čini lažna smernost ili hibris, već poznavanje svoga mesta u velikoj šemi stvari. To znači izabrati istinu pre ega, stvarnost pre samo-važnosti. Skromnost počinje sa zahvalnošću, stav koji vam dopušta da saznate istinu bez srdžbe uz zahvalnost za svaku mogućnost učenja koju primite.

Strpljenje je znanje da za svaku stvar postoji pravo vreme. To izgrađuje toleranciju u teškim situacijama i strpljivost za stvari koje još nisu došle. Vrata za mogućnosti se otvaraju kada dođe pravo vreme. Imati strpljenja znači usaglašavanje sa pulsom sinhroniciteta; radije nego da pokušavate na silu da otvorite vrata, birate otvorena vrata da prođete kroz njih. To zahteva veru da se stvare puste da dođu na mesto i svest o mogućnostima kada se one otvore.

Lakoća je povezana sa smislom za humor i pristupom životu laka srca. Bez toga vi precenjujete realnost iluzije. Lakoća postavlja situaciju u njen pravi kontekst, božanski okvir u kome je sve učenje lekcija a učenje je zabavno. Možete se smejati onome što je jednom izgledalo ozbiljno, jer ste naučili svoju lekciju i shvatili njenu svrhu u svom životu. Lakoća je izbor da se taj humor ne vidi samo u prošlim iskustvima, već i u sadašnjim i budućim.

Ove tri grupe čine minimum za stabilnu spiritualnu evoluciju. Svaki princip u (jednoj) grupi podržava druga dva, svaka grupa balansira druge dve grupe. To kreira celinu veću od zbira njenih delova. Balansirana struktura nudi optimalan put ka akumuliranju mudrosti, povećanju slobodne volje i manifestaciji spiritualnog potencijala. Sa tim balansom život postaje lak ili izazov u najgorem slučaju, ali nikada borba.

Posledica disbalansa
Neizbalansirana ili delimična konfiguracija usporava napredak i kreira mogućnosti za njegovo narušavanje. Bol, obeshrabrenje, bitka ili depresija, koja se javlja kao rezultat, vas opominje na ono što zahteva pažnju. Lako je videti šta jedan ili drugi princip može doneti. Znanje bez skromnosti vodi do intelektualne arogancije, a skromnost bez znanja do samo-osporavanja. Lakoća bez vere postaje nervozni smeh, vera bez lakoće postaje anticipacija. Vera bez znanja vodi do ludosti, a znanje bez vere stagnira. Pošto sami razmotrite ostale kombinacije, trebalo bi da postane jasno koliko je važan svaki od ovih principa za celinu.

Zgrada se ruši ako je izgrađena na slabim temeljima i propadanje bezbrojnih organizacija, pojedinaca ili sistema verovanja je usledilo zbog disbalansa ili izostavljanja nekog od ovih principa. Disbalans razara ili putem prirodnog procesa implozije ili preko podložnosti napadu, razvijenom od strane negativnih sila, koje imaju interes da uspore ili naruše proces evolucije svih koji su pod njihovim uticajem. Svako ko je na meti negativnih sila bi učinio dobro da teži balansu jer napredovanje bez zaštite neće obezbediti jačanje.

Poreklo disbalansa
Odakle potiče disbalans? Primarno iz trijade ignorantnosti, gluposti i naivnosti. To se najbolje može opisati na sledeći način: ignorantnost je izbor, glupost je stanje, naivnost je prolazna. Ovo nije rečeno uz potcenjivanje ili neosetljivost, već sa ciljem tačnosti i praktičnosti; eufemizmi i politička korektnost samo zaklanjaju istinu.

Naivnost je prolazan nedostatak znanja i svesnosti u pogledu određene istine. Ovo stanje može biti promenjeno, jer je samo pitanje vremena kada će nepoznata istina biti naučena. Zbog toga, naivnost ne zaslužuje osudu. Naivni učenik je otvoren ka istini ali se jednostavno još uvek nije susreo sa njom.

Glupost je nesposobnost da se shvati određena ideja usled njene velike kompleksnosti. Ona takođe ne zaslužuje osudu, jer je glupost stanje u vezi sa kojim čovek ne može mnogo da učini, jer ono potiče iz prirodnih ograničenja nečijih mentalnih sposobnosti.
Ignorantnost, međutim, predstavlja izbor da se ignoriše istina čak i kada se suočimo sa njome. To je svesna odluka da se istina odbaci ili da se okrenemo od nje u koristi trivijalnijih težnji. Ignorantnost ne može prevazići niko do osoba koja je se drži, jer svaki pokušaj da se promeni njen način razmišljanja samo osnažuje njenu odluku. Takva odluka se ne može pohvaliti, ali se mora poštovati ako slobodna volja treba da bude očuvana. Ignorantnost ispravlja naivnost jednostavnim izborom da se otvore oči.
Razabiranje zahteva svesnost o suptilnim razlikama između delova ove trijade, dok smo u interakciji sa drugima ili dok upoznajemo sebe. Na primer, dok naivnost pozdravlja istinu, ignorantnost je odbija, a glupost je pogrešno shvata. Diskusija, proistekla iz naivnosti, je razmena informacija koja se završava kada se postigne uzajamno razumevanje, ali diskusija zasnovana na gluposti ili ignorantnosti postaje agrument koji retko opravdava sebe. Mi smo svi u određenoj, različitoj meri ignorantni, glupi ili naivni u pogledu različitih oblasti znanja, tako da ovo ne bi trebalo da bude prilika za osudu ili predrasude, jer bismo zapali u hipokriziju.
Disblansi po sebi jednostavno usporavaju napredak, što nije velika stvar, jer i spore stvari dostižu svoju destinaciju. Istinsku zabrinutost izaziva narušavanje procesa, kao što je usmeravanje ka potpuno različitoj i neželjenoj destinaciji. Slobodna volja dopušta da to bude učinjeno. Iako se inkarniramo sa unapred planiranim nacrtom svojih najvažnijih iskustava i lekcija, koje strukturiraju kurs naših života, slobodna volja nas samih i drugih dopušta devijacije od optimalne manifestacije ovog plana.
Životna iskustva i učenje lekcija
Postoji lakši i teži način da se nauči neka lekcija i propuštena životna lekcija se ponavlja na alternativne načine. Lekcije postaju onoliko bolne i teške koliko je tvrda nečija glava, tako da ignorantnost garantuje drastična iskustva. Posedovanje svesne volje da se istina sagleda što je pre moguće ubrzava i ublažava ovaj proces, eliminišući često potrebu za neprijatnim iskustvima kada je um otvoreniji za suptilnije verzije lekcija.

Uopšteno govoreći, svrha životnih lekcija je da posluže kao katalizator za rast bića i uvećanje duševne snage.

U našem slučaju, to često zahteva iskustva ispunjena emocijama, jer emocije obezbeđuju vrstu energije koja pojačava ili usporava ono što smo sposobni da učinimo u zavisnosti od toga kako ih koristimo. Bez tog podsticaja mi bismo se opirali da transcendujemo limite ili istražimo novo tlo, jer bi naša motivacija zavisila isključivo od starih načina bivanja i delovanja. Efektivno korišćenje emocija u iskustvu učenja povećava duševnu snagu i proširuje znanje i posle toga, kada se susretnemo sa sličnim iskustvima u budućnosti, kao motivacija nije potrebno ništa osim novo stečenog razumevanja. Sa druge strane, emocije mogu da uspore napredak, ukoliko ograničavaju ono što verujete da možete da uradite.
Naučite do odvojite emocije koje vas ograničavaju od onih koje vas otvaraju ka novim mogućnostima. Vrednost pozitivnih i negativnih emocija zavisi od toga šta učinimo sa njima. Pozitivna emocionalna energija se može upotrebiti direktno da bi se znanje stavilo u akciju.

Uloga negativnih emocija
Da bi bila od bilo kakve koristi, emocionalna energija se mora transformisati u pozitivnu posle suočavanja sa istinom. Posle konfrontacije sa šokantnom istinom osoba obično doživljava negativne emocije kao prvu nehotičnu reakciju. U tim slučajevima negativne emocije služe kao alarm za buđenje koji grubo budi uspavani um. Ali pošto smo se probudili, nema potrebe da alarm i dalje zvoni.
Održavanje stanja negativnog emocionalnog šoka duže nego što je neophodno postaje izbor pre nego nehotična reakcija. To bi bilo kao držati sat na glavi tokom čitavog dana i neprekidno slušati njegovo otkucavanje. Zašto bi neko to činio? Možda žalbe zbog bola izazivaju simpatije kod drugih, možda patnja čini da se neko oseća kao mučenik ili je to možda alarm ili možda, budući da ga sat budi ujutru, on treba da nastavi da ga neprestano budi svake sekunde tokom dana, zar ne? Na kraju, taj stav će ga izložiti stresu, učiniti ga umornim i gluvim.
Prepuštanje negativnim emocijama vodi do stagnacije i mentaliteta žrtve. One umesto toga mora da bude transformisane u pozitivnu emocionalnu energiju iznova ujedinjenu sa istinom koja ih je prvobitno izazvala, tako da se kasnije mogu korisno upotrebiti. Svesno viđenje istine u kontekstu njenog božanskog smisla je put ka tome, kao izbor da se istina vidi i primeni sa stavom ljubavi, skromnosti i lakoće.
Dok negativne emocije mogu motivisati na akciju, ta akcija je daleko od nepogrešive. Znanje kombinovano sa pozitivnim emocijama omogućuje čoveku da postigne isto uz mnogo veću efikasnost, sigurnost, preciznost i veštinu.
Tri stupnja učenja lekcija
Sa ovim na umu možemo videti da postoje tri koraka uspešnog učenja lekcija. Prvi stepenik prethodi lekciji i sastoji se od ignorantnog blaženstva, ranjivog stanja emocionalne pozitivnosti, koje ostaje takvo jer je neometeno istinom. Drugi stepenik je negativni emocionalni šok koji nastupa usled spoznaje istine. Na trećem stepenu negativna emocija se transformiše i rezultat je pozitivna emocija ujedinjena sa istinom. Treći stepen, pozitivna svesnost, je jači od prvog i efikasniji od drugog.

Pozitivne emocije vas otvaraju ka napretku i svesnost vam pokazuje svaku zamku koju treba izbeći. Ne samo shvatanje istine, već njeno sagledavanje u kontekstu metafizičkog značaja jeste prvi korak u transformisanju negativne u pozitivnu energiju.

Simbolično, istina je mač koji u tami jedino seče, ali izložen svetlu emituje zračenje koje štiti od opasnosti. Ignorantno blaženstvo nenaoružano izlazi na sunce. Mač istine je nađen u dolini tame i očajanja. On mora biti iznet iz te doline na svetlo sunca da bi razvio svu svoju moć.

Međutim, ukoliko vaše srce gori verom i ljubavlju prema istini, mač će biti energizovan ovim unutrašnjim svetlom čak i u tami doline, omogućavajući tako siguran izlaz na svetlo sunca. Ako se izgubite u ovoj dolini bez tog unutrašnjeg svetla, to će vas gurnuti direktno u bitku protiv kreatura koje tamo žive … i možda vas preobraziti u jednu od njih.
Štetne negativne emocije
Negativne emocije ne služe nekoj važnoj svrhi kada ih ne prati istina. Buka alarma, pošto ste odavno ustali iz kreveta zamara i odvaja vas od svakodnevnih dužnosti. Ova se metafora manifestuje na različite načine. Jedan primer je opsesija, ulaganje energije bez zadobijanja znanja. Ako se neko neprestano nalazi u beznadežnosti neke ponižavajuće situacije, negativna emocionalna energija je beskorisna. Na zaglavljenom automobilu, čiji se točkovi vrte u mestu, će se pokvariti motor.

Drugi primer štetnih negativnih emocija je onaj koji je direktno indukovan od strane negativnih sila kao deo psihičkog napada sa ciljem da potkopaju vašu veru i naruše harmoniju vašeg duha. Ovo se događa veoma često među tragaocima za istinom, jer su oni primarna meta. Iako istina može biti šokantna, u interesu je ovih sila da uvećaju i održe ovo negativno stanje, jer to ne samo da usporava i po mogućstvu ugrožava ezoterički napredak, neophodan da se dospe van njihovog domašaja, već kreira i zalihu negativne energije kojom se hrane. Ove vrste negativne energije pre boje istinu nego što proističu iz nje.
Izbor da se podlegne negativnosti slabi spiritualnu fleksibilnost, stvara disbalanse i otvara vrata daljim mogućnostima za dublje napade. Nastavljajući se, taj postepeni proces slabljenja završava uspešnim onemogućavanjem tragaoca za istinom. Svaki disbalans unutar principa ezoteričkog razvoja priziva tu mogućnost, posebno ako je disbalans nastao usled nedovoljnog znanja, ljubavi i skromnosti. Zbog toga, pazite se posebno ignorantnosti, opsesivne negativnosti i samo-veličanja, jer one otključavaju vrata zamka i pozivaju opasnost.
Zaključak
Čitajući ovo, imajte na umu da je razboritost neophodna za fleksibilnu primenu smernica. Ona predstavlja primenu slobodne volje, primenu znanja i mudrosti na balansiran način da bi se suočili sa jedinstvenim prilikama.
Verovanje da jedan izvor znanja sadrži kompletnu istinu ili prianjanje uz bilo koji rigidan sistem verovanja marginalizuje ulogu razboritosti i time čini čoveka lakim za kontrolu i skretanje sa puta.
Znanje, svest i mudrost čine gradivni materijal spiritualne evolucije. Vera, nada i ljubav ga smeštaju u liniju sa božanskom šemom. Skromnost, strpljenje i lakoća predstavljaju malter koji zidu daje čvrstinu. Svi su neophodni i njihove uloge moraju biti izbalansirane. Tragajte uz ljubav i razumevanje za istinom i lepotom u svim svojim susretima.

II deo
Prvi deo se kao opšta smernica bavio minimalnim zahtevima, neophodnim da se osigura stabilna spiritualna evolucija. Ključ se sastoji od inkorporiranja balansirane trijade fundamentalnih principa: vere/ljubavi/nade, skromnosti/strpljivosti/lakoće iznanja/svesnosti/mudrosti. Greška kod mnogih filozofija i religija je da ignorišu jedan ili više tih osnovnih zahteva, stvarajući strukturalnu slabost koja može voditi do kolapsa. Taj kolaps se ubrzava, kada se ove slabosti dalje eksploatišu od strane negativnih sila, koje pokušavaju da sabotiraju napore tragaoca za istinom da evoluiraju izvan njihove kontrole.
Pravilna uloga negativnih emocija je bila opisana u I delu, pri čemu one služe kao alarm za buđenje, upozoravajući nas na spoljnju ili unutrašnju opasnost. Pored ove funkcije, one ne pružaju nikakvu prednost. Omogućavajući svest o istini one signaliziraju i zatim dopuštaju da naše poimanje istine u većem metafizičkom kontekstu transformiše negativnu emocionalnu energiju u pozitivnu, pri čemu nam kvalitet tako formirane energije tada pomaže da primenimo istinu na najefikasniji mogući način.
Kao što je rečeno, bez transformacije negativne u pozitivnu emocionalnu energiju, istina se može primeniti, ali ne tako efikasno i ne bez štete po našu spiritualnu elastičnost.Uranjanje u negativnosti slabi mogućnost za sticanje znanja usled efekta nesklada koji ima na našu dušu i zato što vas dovodi u veću rezonancu i kontakt sa negativnim silama i štetnim iskustvima. Iz iskustva i kontemplacije treba da postane jasno da su pozitivno osećanje i pozitivno mišljenje najbolji temelji za pozitivnu aktivnost kako na fizičkom, tako i na metafizičkom planu.
Pogrešno opravdavanje negativnosti
Apsolutni je imperativ da težimo kako znanju, tako i ljubavi. Možete se usprotiviti ovoj ideji, rekavši: „Negativne emocije čine deo onoga što ja jesam. Odbaciti ih znači odstraniti deo mene samog, ostavljajući me nepotpunog. Budući da nedostatak celovitosti vodi do disharmonije i disbalansa ne treba da odbacujem svoje negativne emocije.“ Iako ovaj argument deluje atraktivno, on je pogrešan iz narednih razloga.
Dok negativnost zaista može da bude deo vas u ovom trenutku, da li očekujete da će on ostati deo vas zauvek? Ono što vi jeste sada, ne bi trebalo da ograniči ono što birate da postanete. Ako očekujete da vaše buduće sopstvo bude razvijenije od vašeg sadašnjeg, kako ćete drugačije postati to čistije sopstvo nego težeći korak po korak, izbor za izborom? Možete prihvatiti sebe u potpunosti i na svakom koraku koji načinite i dalje napredovati – ne odbacujući delove celine, već pre transformišući ih i pročišćavajući.
Dok vi možete biti u potpunoj harmoniji sa svojim sopstvom, to sopstvo ne mora biti u potpunoj harmoniji sa Kreacijom. Kada iskusite negativnu emociju, možete je i morate prihvatiti kao deo onoga što JESTE, da biste joj omogućili da ispuni svoju svrhu kao katalizator za učenje. Ali kada ste je jednom postali svesni, možete izabrati ko ćete POSTATI preduzimajući sledeći korak i odbijajući da održavate i izađete u susret toj negativnoj emociji. Umesto da je samo odsečete, što samo ostavlja za sobom neprirodni vakum, to se radi zameljivanjem negativne emocije pozitivnom. Kada je istina, koja je prati na odgovarajući način integrisana putem duboke kontemplacije i razumevanja u širem kontekstu, ova transformacija se odvija prirodno.

Na taj način ostajete potpuni i u harmoniji sa sobom, dok istovremeno napredujete ka višem nivou znanja i ljubavi.
Sledeći uobičajeni prigovor je ideja da je težnja ka pozitivnosti i svesnosti teška, ili da je uzaludno težiti da se postigne nešto što se ne može dostići usled nesavršenosti ljudskog uma i izazova ljudskog života.
Da bi se odgovorilo na sledeći prigovor, shvatite da ne morate brinuti o tome da li ćete stiči do Severnog pola da biste počeli da se krećete u pravcu severa. Dok god je jedan korak južnije od prethodnog, vi ćete napredovati. Kako se drugačije možemo približiti destinaciji? Svaki se korak računa i najmanji korak je beskonačno veći nego ne napraviti ga.
U vezi sa teškoćama da se ostane pozitivan, važno je razumeti da je pozitvnost izbor, a ne posledica. Kada padne, kamen se prirodno kotrlja na dole kao posledica gravitacije. Međutim, čovek može da učini da kamen ide gore protivno sili gravitacije, gurajući ga. Na sličan način, dok su naše reakcije na unutrašnje i spoljašnje impulse negativne kao posledica naše genetike i socijalnog programiranja, mi možemo odabrati da izazovemo to programiranje voljnim pokušajem da delujemo pozitivno ili transformišemo nešto negativno u nešto pozitivno.
Na primer, ono što bi inače mogla biti depresivna istina može biti preobraženo u pozitivnu istinu izborom da je sagledamo u kontekstu većeg metafizičkog značaja – umesto da se istina razvodni ili zašećeri, vaše čulo ukusa je ono što se proširuje da učini da gorka istina dobije sladak ukus. Na taj način, sopstvo je to koje se menja umesto istine, što i jeste cilj spiritualnog razvoja: evoluirati, posebno u saglasju sa Višim Ja.
Pravilno transformisanje negativne misli i osećanja u pozitivnu misao i osećanje jednostavno menja način na koji mislimo i osećamo o određenoj istini; ono ne dodaje i ne oduzima od te istine.
Vežbe protiv graviacije umesto prepuštanja slobodnom padu, je ono što oblikuje mišiće. Na sličan način, teškoće dostizanja i održavanja pozitivnosti i svesnosti je ono što nas ojačava. Zašećerivanje istine ili anesteziranje sebe putem selektivnog odbijanja je kao obmanjivanja sebe korišćenjem manje težine. Uranjanje u negativnosti je kao pogrešno raspoređivanje težine koje uzrokuje povredu mišića. Kao što bolni mišići mogu biti znak dobrog rada, tako vas i bol usled povrede mišića može zavarati da na pravilan način napredujete. Tako oni, koji pokušavaju da evoluiraju uranjajući u negativne emocije, mogu pogrešno da percipiraju bol duhovne povrede kao znak spiritualnog napretka. Oni čak mogu posmatrati bol kao cilj umesto kao sredstvo, što stvara budalaste okolnosti žrtvovanja – svesnu patnju zbog zavodljivih ideala. Ali najvažnije od svega, ne postoji zamena za samostalno podizanje tereta – ne možete platiti nekome da to uradi umesto vas. Na isti način, samo istinski lični izbor da se primeni odgovarajući napor, introspekcija, kontemplacija, prosvetljenje i transformacija može ojačati spiritualni mišić.
Kako transformisati Negativno u Pozitivno
Da bi se stekla bolja ideja kako postupati prema negativnoj emociji i kako je transformisati u pozitivnu, hajde da ispitamo nekoliko metafizičkih izvora o ovom predmetu. U Ra materijalu se nalazi opis kako pozitivni i negativni entiteti koriste emociju ljutnje:

„Entitet koji se pozitivno polarizuje oseća ljutnju. Taj entitet, ako mentalno koristi katalizator, pozdravlja i voli ljutnju u sebi. On svesno sam intenzivira tu ljutnju u umu, dok se ludost te energije crvenog spektra ne shvati ne kao ludost po sebi, već kao energetski put ka spiritualnoj entropiji usled proizvoljnosti sa kojom se ta energija koristi.
Pozitivna orijentacija onda obezbeđuje volju i veru da se nastavi taj mentalno intenzivan doživljaj, omogućavajući da se ljutnja razume, prihvati i integriše u celinu uma/tela/duha. Drugi-sebe koji je bio predmet ljutnje se tada transformiše u objekat prihvatanja, razumevanja i kompromisa, dok se sve iznova ne integriše uz korišćenje velike energije koju je izazvala ljutnja.“ (The Law of One, Book II, p. 108)

Drugim rečima, umesto da slepo nasrnemo na predmet ljutnje, bolje ćete učiniti da prvo centrirate sebe, da se onda okrenete ka unutra i fokusirate se na samo osećanje ljutnje. Osećaj te ga kao da je telesna senzacija. Kada se vaša pažnja pomeri sa onoga što vas je isprovociralo, ljutnja će biti odsečena sa izvora napajanja i ono što ostaje je unutrašnja energija u slobodnom protoku. Vaša oslobođena pažnja je tada sposobna da vidi ludost ove ljutnje zbog njene beskorisnosti, akt koji će izazvati smeh kada najzad shvatite komičnost situacije i kako ste u prvom trenutku reagovali. Prihvatanje onoga što se dogodilo i svoje reakcije možete početi da vidite sebe i ono što vas je isprovociralo iz odgovarajuće perspektive veće slike. Na kraju, porasli ste birajući akt pozitivnosti umesto negativnosti, transformišući i integrišući emocionalnu energiju umesto da je zatrpate unutar sebe putem osporavanja i potiskivanja početnog osećanja ljutnje, u potpunosti prihvatili ono što jeste i verovatno izbegli lakomislen konflikt sa bilo kim i bilo čim što vas je isprovociralo.
(Kratka napomena: Prema Ra, neprerađene emocije podrazumevaju neorganizovanu energiju i prepuštanje emocijama njeno proizvoljno korišćenje. Paralelno sa načinima transformacije negativne emocionalne energije u pozitivnu, Ra istvremeno u više navrata ukazuje da jednostavno potiskivanje emocija odn. mentalnih odgovora depolarizuje entitet. Situacije sa emocionalnim punjenjem imaju katalitičko dejstvo i njihovo izbegavanje u bilo kom vidu znači izbegavanje da se taj katalizator upotrebi.

Ra: To je netačna primena balansiranja o kome smo razgovarali. Vežba, koja podrazumeva prvo doživljavanja osećanja a onda svesno otkrivanje njihovih antiteza unutar bića, nema za svoj cilj mirni protok pozitivnih i negativnih osećanja, ostajući nepokoleban (miran), već je cilj postati nekolebljiv. To je rezultat i zahteva mnogo prakse, možemo reći.
Katalizator iskustva deluje da bi omogućio učenje/podučavanje na ovom denzitetu. Međutim, ukoliko se kod bića javi odgovor, čak i ako se samo posmatra, entitet i dalje koristi katalizator za učenje/podučavanje. Krajnji rezultat je taj da katalizator više nije potreban. Tada ni ovaj denzitet više nije potreban.

Ispitivač: U terminima aktiviranja energetskih centara u čemu se sastoji razlika između osobe koja potiskuje emocionalne odgovore u situaciji ispunjenoj emocijma i osobe koja je istinski izbalansirana i istinski neuzdrmana u emocionalnim situacijama.
Ra: Ja sam Ra. U ovom pitanju postoji jedna netačna pretpostavka. Za istinski izbalansiran entitet ni jedna situacija neće sadržati emocionalno punjenje. Uz ovo razumevanje možemo reći sledeće:

Potiskivanje emocija de-polarizuje entitet utoliko što on bira da ne koristi delovanje katalizatora u sadašnjem prostoru/vremenu na spontani način, zatamnjujući time energetske centre. Međutim, postoji određena pozitivna polarizacija ukoliko je uzrok potiskivanja uvažavanje drugih-sebe.
Entitet koji je sa katalizatorom radio dovoljno dugo da bi bio u stanju da oseti katalizator, ali ne nalazi da je neophodno da izrazi reakcije, neće patiti od nedostatka polarizacije, usled transparentnosti njegovog iskustvenog kontinuuma. Tako će rastuća sposobnost da se opaze svoje reakcije i upoznavanje sebe približiti sopstvo istinskom balansu. Traži se i sugeriše strpljenje, jer je katalizator na vašoj sferi intenzivan i njegova upotreba se mora prihvatiti tokom perioda konzistentnog učenja/podučavanja.
Ispitivač: Kako osoba može znati kada je neuzdrmana emocionalno nabijenim situacijama jer potiskuje bujicu emocija a kada je u balansu i istinski neuzdrmana?

Ra: Ja sam Ra. Već smo govorili o ovoj tački. Zato ćemo kratko ponoviti da za balansiran entitet nijedna situacija nije emocionalno nabijena, već predstavlja jednostavno situaciju kao bilo koju drugu, u kojoj entitet može ali i ne mora uočiti svoju priliku da služi. Što se neki entitet više približi tom stavu, to je taj entitet bliže balansu. Možete primetiti da naša preporuka nije da reakcije na katalizator budu potisnute ili suzbijene osim ukoliko bi takve reakcije bile kamen spoticanja u odnosu prema drugima–sebi u skladu sa Zakonom Jednog. Mnogo, mnogo je bolje dozvoliti da se iskustvo izrazi da bi entitet onda mogao potpunije da iskoristi katalizator.).
Kybalion daje dobar savet kako da se negativna emocija direktno transformiše. To je korisno kada negativne emocije isplivaju bez očigledne provokacije. Mnogi faktori mogu da kreiraju naizgled neosnovane negativne emocije, koje se kreću od promena rapoloženja, hemijskih i hormonalnih fluktuacija i ciklusa bioritma do elektromagnetskog potiskivanja emocionalnih stanja, psihičkog napada, izazivanja posthipnotičkih komandi instalitranih tokom abdukcija ili putem implanta i prisutnost misaonih-formi, kao što će biti objašnjeno kasnije.
U takvim slučajevima možda nećete znati šta je izazvalo loše raspoloženje, samo da ono postoji. Takođe, za razliku od negativnih emocija, koje su prvobitno praćene šokantnim učenjem lekcija, ovaj tip negativnih emocija ne potiče od šoka, već od direktne fizičke ili metafizičke indukcije. Drugim rečima, one su proizvodi pre nego nus-proizvodi i lekcija povezana sa odnosom prema naizgled besplodnim negativnim emocijama podrazumeva rast snage volje i samodiscipline.
“Da biste promenili svoje raspoloženje ili mentalno stanje - promenite svoju vibraciju.” – Kibalion.
Čovek može promeniti svoju mentalnu vibraciju naporom Volje u pravcu promišljenog fiksiranja Pažnje na poželjnije stanje. Volja usmerava Pažnju i Pažnja menja vibracije. Kultivirajući Veštinu Pažnje uz pomoć Volje rešićete tajnu Vladanja nad ćudima i Mentalnim Stanjima.
“Da bi se uništila neželjena frekvencija mentalne vibracije primenite princip Polarnosti i koncentrišite se na suprotni pol u odnosu na onaj koji želite da potisnete. Uklonite neželjeno menjajući polaritet.“ – Kibalion.
 Nazad na vrh »
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
Bojan71
Tragalac


Pridružio: 30 Apr 2011
Poruke: 127
Lokacija: 7D

 Poruka Poslao: 04 Jun, 2011 11:06 am    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

Deo drugi


Ovo je jedna od najvažnijih Hermetičkih formula. Ona je bazirana na naučnim principima. Pokazali smo vam da su mentalno stanje i njegova suprotnost jednostavno dva pola iste stvari i da se putem Mentalne Transmutacije polaritet može okrenuti. Ovaj princip je poznat i modernim psiholozima, koji je primenjuju prilikom prekidanja neželjenih navika, usmeravajući pažnju svojih studenata na suprotni kvalitet. Ako ste obuzeti Strahom, nemojte gubiti vreme „uklanjajući ga“, već umesto toga kultivišite Hrabrost i Strah će nestati. Neki autori su ovu ideju izrazili jasnije, koristeći ilustraciju mračne sobe. Ne morate da zakopavate i rasterujete Tamu, dovoljno je da jednostavno otvorite šalone i pustite da Tama nestane na Svetlu. Da biste uklonili Negativni kvalitet, koncentrišite se na Pozitivni Pol istog kvaliteta i vibracija će se postepeno promeniti od Negativnog ka Pozitivnom, dok se najzad ne polarizujete na Pozitivnom polu umesto na negativnom. Obrnuto je takođe tačno, kao što su mnogi otkrili na svoju žalost, kada su dopustili sebi da suviše često vibriraju na Negativnom polu. Menjajući svoj polaritet možete ovladati svojim ćudima, promeniti mentalna stanja, promeniti svoje sklonosti i izgraditi svoj karakter. Mnogo toga od Vladanja Mentalnim razvijenog Hermetizma je usled primene Polariteta, koji je jedan od najvažnijih aspekata Mentalne Transmutacije. (The Kybalion)
Iako je to gore jasno izraženo, parafraziraću: da bi se promenile negativne emocije, usmerite pažnju na suprotnu emociju dok se ona ne transformiše, stepen po stepen, u suprotni polaritet. To funkcioniše iz nekoliko razloga.
Iz metafizičke perspektive vi osnažujete sve na šta se fokusirate, tako će pozitivna emocija rasti u svom intenzitetu, kao što će negativna nestajati ako usredsredite svoju pažnju na to. Takođe, lakše je promeniti stepen na skali nego transformisati jednu skalu u drugu.
Iz perspektive fizike usmeravanje vaše pažnje na pozitivne ideje kreira ciklus povratne sprege dok vaša hormonalna i neurohemijska osnova ne počne da se usagašava sa onim što imate u umu, ojačavajući ga. Činjenica da emocije mogu imati hemijsko poreklo nije izgovor da izostane pokušaj da se one transformišu – uz pomoć povratnog ciklusa tela-uma telo može pozitivno da odgovori na pozitivne misli i ta nova orijentacija bića može da promeni orijentaciju tela. Iako to podrazumeva ispuštanje endofrina i drugih prijatnih hemikalija, shvatite da su telo i duša povezani i da će se zbog toga ono što se događa sa jednim obavezno odslikavati na drugom u oba pravca. Kada um odluči da misli pozitivno, te prijatne hemikalije se pridružuju misli da obezbede fizičke načine u pravcu spiritualnih ciljeva. Ukoliko se umesto toga koriste lekovi da bi anestezirali čoveka protiv emocionalnih emocija, onda se to nastavlja fizičkim sredstvima u pravcu fizičkih ciljeva što u mnogim slučajevima može da bude štetno za stazu spiritualnog učenja uz potiskivanje neophodnog emocionalnog katalizatora za učenje.
Kasiopejci daju jezgrovit odgovor na pitanje pozitivnih i negativnih emocija: “Ako izaberete, možete imati samo pozitivne emocije..“ To je bio odgovor na pojedinačni pokušaj da se argumentuje kako su negativne emocije deo onoga što on jeste i tako neophodne, što predstavlja pogrešno rasuđivanje, razmotreno ranije u ovom članku. Kasiopejci su odgovorili ukazujući na suštinsku komponentu neophodnu za transmutaciju negativnog u pozitivno: izbor. Tako, čovek zaista može da izabere da ima samo pozitivne emocije, nezavisno od toga kakve izgovore ego iznađe za daljnje ostajanje u negativnosti.
Ra materijal sugeriše slično:

„Ne postoji neophodnost za negativne misaone-forme nezavisno od distorzije bola. Njihova eliminacija proizvodi nemogućnost za negativne elementale i druge negativne entitete da koriste te misaone-forme kako bi kreirale pogoršanje u kompleksu uma u pravcu odvajanja od normalne distorzije vedrine/anksioznosti.“ (Law of One, Book IV, p. 17)
To nas vodi do sledećeg poglavlja: kako negativne misli i emocije mogu dovesti do spiritualne štete. Ovde Ra pominje da negativne misli mogu kreirati negativne misaone-forme koje negativne sile mogu upotrebiti da pogoršaju stanje pojedinaca koji su ih kreirali.
Konsekvence negativnog razmišljanja: štetne misaone-forme
Šta je misaona-forma? U konvencionalnom pogledu to je nefizički entitet kreiran mišlju energizovanom emocijama. Misli su realne stvari na mentalnom i imaginativnom nivou realnosti i kada su osnažene emocijama, te misli stiču dodatnu dimenzionalnost i na eteričnim i astralnim nivoima, uvećavajući svoju moć da utiču na stvari u fizičkom okruženju. Negativne misli energizovane negativnim emocijama kreiraju negativne misaone-forme.
Ovi eterični entiteti egzistiraju na način sličan virovima u matici reke, pozajmljujući svoju egzistenciju od tog toka. Međutim, pored toga što duguju svoju egzistenciju pojedincu, koji ih je kreirao putem svojih misli i emocija, budući da poseduju sopstvenu egzistenciju, one se često vraćaju do svog tvorca i indukuju u njemu dalje emocije, da bi se njima hranile. To je način na koji ljudi mogu postati robovi svoje negativnosti – ne putem navike, već preko tih misli koje stiču život na astralnom planu i postaju energetski paraziti, da tako kažemo. One lako mogu da nestanu, ako izgladne bez dovoljno negativnih emocija, tako izbor da se ostane pozitivan ide u korak sa oslobađanjem sebe od budućih negativnih misaonih-formi.
Ra sugerše da ove misaone-forme mogu biti upotrebljene od strane negativnih entiteta kao dodatni agenti napada. Knjiga „Bratstvo“ pominje ovaj fenomen u kontekstu masovnih misaonih-formi, koje generiše čovečanstvo:
A neprijatelj – ko—šta je on? Entitetizovan oblik masovnog sebičluka ljudi, ogromna kumulacija zlih misli i strasti čovekove niže prirode, narasle velike i moćne kradući i hraneći se životnim snagama, preuzete od strane Majstora Zla, koji su neočekivanim prevarama i podstrekavanjem izlili u takve zle misli i želje, dajući im tako direktnu moć nad čovekom preko čovekovog sopstvenog života – sila sada apsorbovana u njihovu vladarsku prirodu, koju onda lako mogu koristiti da bi potčinili čoveka svojoj volji. (Brotherhood, p. 70)
Ovo veoma dobro opisuje eterične misaone-forme kontrolnog sistema Matrixa (druge komponente se sastoje u sledećem: fenomen hiper-dimenzionalne manipulacije čoveka od strane naprednih negativnih entiteta i institucionalna/socijalna manipulacija čovečanstva od strane njihovih ljudskih parnjaka u Novom svetskom poretku.).
Negativne misaone-forme imaju sopstveno „gravitaciono“ polje, koje teži da negativno oboji misli i osećanja pojedinca. Tako velika i koncentrisana grupa ljudi, koji razmišljaju i osećaju slično ima mogućnost da nadjača nezavisne misli i osećanja okoline. Na primer, ulazak u gusto naseljeni grad, u kome je prevlađujuće raspoloženje negativno može, čak i bez konkretnog incidenta da prouzrokuje ovakvu modifikaciju uma.

Ovo pokazuje da nisu sve negativne emocije izazvane određenim događajima, koji funkcionišu kao katalizator za učenje, već pre duša raste iz akta izbora da afirmiše svoju individualnost nad nametanjem kolektivnih misaonih-formi, ostajući pozitivan uprkos negativnog uticaja.
Kao što treba da bude uvidentno, čak i kada se negativne emocije koriste kao alarm za buđenje, upozoravajući čoveka na na istinu ili kao katalizatorski događaj potreban za neku spoznaju, izostanak transformacije negativnih emocija u pozitivne može prouzrokovati probleme na metafizičkoj ravni, posebno u vidu kreiranja negativnoh misaonih-formi.
Tako u slučaju tragacoa za istinom i privlačenja pažnje takozvanih „Gospodara Zla“ ili možda „četvrto i petodenzitetskih entiteta orijentisanih prema sebi“, treba reći da što više istine on stekne i primeni, to će više pažnje morati da posveti odupiranju prepuštanju negativnim mislima i emocijama. Putem programiranja uma i psihičkim i elektromagnetnim načinima negativne sile često kod tragaoca tragaju za skolonostima prema negativnom razmišljanju i osećanju, kao što se to obelodanjuje tokom napada, ako izabere da mu se prepusti. Samo putem pažnje i izbora da se ostane optimističan, istinit/pun vere i svestan takav pojedinac može da izbegne zamku. Budući da je proces postepen, nikada nije kasno za odvraćenje od negativnog raspoloženja.
Konsekvence negativnosti: teže učenje iz iskustava
Postoje drugi razlozi pored misaonih-formi koje produženu negativnost čine opasnom. Staza emocionalnog učenja, koja se sastoji od toga kako neko bira da odgovori na emocionalna i mentalna iskustva, uveliko određuje ono što se doživljava. To je zbog toga što u metafizičkom smisli doživljavamo ono što nam je potrebno da doživimo da bismo naučili određenu lekciju – ako su naše potrebe prizivaju veoma bolna iskustva usled naše ignorancije i inercije, onda će to obeležiti prirodu iskustva. Obrnuto, ako smo pronicljivi i brzo učimo iz svojih prethodnih grešaka i iz grešaka drugih, onda možemo da savladamo svoje nameravane lekcije uz manje potrebe za šokantnim iskustvima.
Generalno, uz ignorantan ili negativan mentalni i emocionalni sklop potrebni su veliki šokovi da nas nauče lekcijama, dok vas pozitivan i svestan stav i dovodi u veći sklad sa Višim ja i tako dopušta da lekcije budu naučene mekše zbog adekvatnog pristupa.
Negativnost povećava sabotažu negativnih sila
Sabotaža i kontakti sa negativnim silama će se sigurno kvalifikovati kao negativna iskustva za učenje. U stvari, prevashodni interes ovih sila je da budete u što je moguće većoj meri ignorantni, negativni i reaktivni, tako da vaše Više ja iskusi njihovo neprijateljstvo, budući da će šok koji one proizvode onda usmeriti vašu emocionalnu stazu za učenje – drugim rečima, ono što oni rade bi bio u potpunosti rezultat akcija vaše slobodne volje, koje uslovljavaju takve drastične mere.
Jedini problem ja da te sile ne brinu o tome šta je vama potrebno, već o tome šta one od toga mogu dobiti. Tako, u tom smislu oni su hakeri realnosti, pokušavajući da mimoiđu ili onemoguće vas „firewall“ ili slobodnu volju. Kada uspeju, to je više putem trikova nego preko otvorene sile. Na primer, umesto direktnog eliminisanja ciljanog pojedinca, što može biti nemoguće, jer emocionalna staza učenja nije pogodna da dopusti takvu akciju, sa takvom akcijom, one ga mogu skrhati korak po korak.

Mogu provocirati ciljanog pojedinaca na negativnu reakciju putem spoljnog uticaja na njegovo emocionalno stanje i zatim izazivanjem eksplozije izazivajući incidente. Koristeči ovu produženu negativnu energiju oni je ponovo investiraju u sledeći napad. To se nastavlja dok odbrana mete opada korak po korak. Iako on sam bira svaki korak puta, dopuštajući da se napad dogodi, konsekvence njegovih ranijih izbora da se ignorantno utopi u isprovociranu negativnost, mu otežavaju da izabere drugačije. Sve ovo zavisi u velikoj meri od fizičkih, spiritualnih i psiholoških slabosti koje ima, budući da su te slabosti ono u što te negativne sile pokušavaju da udare.
Konačne konskevence negativnosti: reprogramiranje, smrt i reanimacija
Nije neophodno posebno istaći, ako nebrižljiv tragalac izabere da stalno poleže ovim negativnostima, on će se neminovno suočiti sa smrću, teškim programiranjem uma ili mogućom reanimacijom. U reanimaciji umesto pojedinca koji stalno doživljava, njegovo telo nastavlja da živi, iako sa umanjenom svesnošću bilo da je reprogramirana ili zamenjena. On može nastaviti da živi kao i pre, ali sada je agent tamne strane, programiran da seje dezinformacije.
To niti je fantastično niti nemoguće, jer telo je prosto mašina pod kontrolom onoga što pokreće neurone, bilo da je to duša, reprogramirana duša ili neki daljinski tehnološki međuspoj.
Da ponovo citiram iz knjige „Brotherhood“:
[…] Gospodari Zla, ako se ukaže prilika, će obazrivo prekršiti Spiritualni Zakon izmeštajući dušu infanta, kradući tako telo za sebe ili izbacujući dušu iz sopstvenog tela, prazneći ih (dispossest), a zatim mučiti i izručiti takvu dušu svojim prijateljima i pridruženicima (associates). Ovo će u bliskoj budućnosti biti uobičajena pojava i to će im olakšati oni koji se utapaju u strastvenom povlađivanju intenzivnoj omrazi/mržnji, ljubomori ili samosažaljenju ili konstantnim jadikovkama zbog nepravde koje im je učinjena ili navici osuđivanja drugih i koji će se jednog dana probuditi u drugom svetu minus njihova fizička tela. (Brotherhood, p. 76)
O varijacijama fenomena izmeštanja i reanimacije se govori u Ra materijalu, Kasiopejskim transkriptama i knjizi The Allies of Humanity. Nije namera ovog članka da se pozabavi detaljima teorije i procesom izmeštanja i reanimacije, osim da kaže da je zajednički imenitelj svih ovih pogleda taj da ciljani pojedinac podleže zbog svoje fizičke i spiritualne ranjivosti. Poslednje je usled nedostatka spiritualnog fleksibilnosti, nastalog zbog manjka pozitivnosti i svesnosti.
Trijada suštinskih principa koji su nabrojani u 1. delu, za koje je rečeno da obezbeđuju stabilne načine spiritualne evolucije, zbog toga ne predstalvjaju samo sugestiju za efikasniju evoluciju, već i sugestiju za izbegavanje tako drastičnih ishoda kao što su smrt i reanimacija. Znanje i ljubav su najveća zaštita. Ćak i u slučaju pojedinaca, koji su oteti od strane negativnih hiperdimenzionalnih entiteta (grejsi, reptili itd.) koji pokušsavaju da ih zamene ili reprogramiraju, ukoliko je njihovo znanje i ljubav dovoljno veliko, ovi pokušaji će propasti.
Spiritualna elastičnot/fleksibilnost i aura
Dakle, šta tačno podrazumeva spiritualna elastičnost? Prvo, ona je povezana sa aurom, eteričnim/astralnim energetskim poljem, koje, okružujući i prodirući u telo, povezuje fizičko sa metafizičkim. Ova povezanost deluje na kvantnom nivou ne toliko preko fizičke sile i kauzalnosti, već pre putem podešavanja verovatnoća i sinhroniciteta.

Ta povezanost je veoma usklađena sa vašim mislima i osećanjima. Budući da funkcioniše ka među-polje, koje poseže kako u vaše telo, tako i u okruženje, ona ne samo da regučiše vaš biološki život, već takođe utiče i na vaša fizička iskustva i okruženje. Tako održavanje negativnih misli negativno utiče i na vaše telo (rak, bolesti) i na vaša iskustva (nesreće, ometanja). Ako je snažna i jasna, ona takođe deluje kao sinhronicistički štit, koji vas štiti od neporebnih, opasnih iskustava:
Vaša aura sadrži svaku boju sunčevog spektra. Oh, kada bi čovek mogao da vidi svoju auru, dok razmišlja neljubazno ili izgovara oštre, grube, neprijatne reči. Kada bi samo mogao da vidi promene, koje se odvijaju u spektru njegove aure, on nikada ne bi ponovo održavao ljutite misli ili dopustio da govori u ljutnji.
[…] Čovekova aura je njegov štit. Zapamtite, čovekova aura je njegova zaštita. Kada se usled čovekovog razmišljanja ona održava čistom i zrači sjajem, čovek može proći kroz ponore pakla bez straha od zla.
Let he who is living the life of a mystic live in the protection of his aura. In mortal thinking, when one does not accept the negativeness of another, the aura of the mystic remains his spiritual fortress. (Ancient Mystical White Brotherhood, p. 113 – 114)
To je razlog zašto znanje štiti, kao što Kasiopejci stalno izjavljuju i zašto ljubav štiti, kako to kaže Ra. Oboje deluje tako da povećaju/povećavaju čovekovu spiritualnu elastičnost povećavajući svetlosni intenzitet i oplemenjujući auru i nudeći veću sinhronističku zaštitu protiv nepotrebno štetnih iskustava zbog pomenute funkcije aure kao veze između fizičkog i metafizičkog, uma i iskustava. Metafizička funkcija ljubavi ili pozitivnih emocija je da pomogne čoveku da vibrira na frekvenciji izvan domašaja negativnih sila i iskustava koja naginju ka nižoj frekvenciji.
Rezonanca vibracija, Frequency Resonance Vibration i emocionalna staza učenja
Postoji jasna relacija između vibratornih karakteristika aure i kvaliteta čovekove staze učenja. Oboje potiče iz ličnog izbora u pogledu toga koje će se misli i osećanja povezati sa određenim istinama i delovanjem. Misli i emocije utiskuju u auru jedinstveni spektar rezonantnih frekvencija, koje su sa svoje strane u rezonanci i privlače odgovarajuća iskustva koja obeležavaju profil učenja pojedinca koji projektuje te misli i emocije. Ovaj proces je kvantno mehanički po svojoj prirodi, budući da je linearno vreme, kakvog ga mi znamo, jednostavno sekvencijalna percpecija događaja selektovanih iz mnogo šireg opsega mogućih događaja usled njihove rezonantnosti sa našom dušom.
Tako, kao što fizička priroda objekta koji determiniše sa kojim akustičnim frekvencijama je on u rezonanci, tako i metafizička priroda aure ili duše određuje sa kojim iskustvima je ona u rezonanci i koje privlači. Ideja o podizanju frekvencija ili rezonantne frekvencije vibracija (FRV), kako to nazivaju Kasiopejci, jednostavno znači učiniti vašu auru jasnom, svetlom i snažnom pročišćavajući svoje emocionalno i mentalno stanje, odstranjivanjem negativnih misli i emocija. Ta rezonatna frekvencija vibracija je u suštini frekvencija na koju je vaš radio podešen.
[...] Negativna osoba privlači sve negativne stvari u životu, bolesti, disharmonije, nevolje koje su u mentalnoj atmosferi – isparenja iz drugog slabog i negativnog uma; dok pozitivna osoba privlači sve dobro.

Ako se razumete u radio, znaćete da kada podesite birač na određenu talasnu dužinu, sve ono „u vazduhu“ što ima istu talasnu dužinu će se čuti. Isto stoji stvar i sa umom; on će primati ono što je „u vazduhu“ na onoj talasnoj dužini na koju su podešene i vaše misli. Zbog toga „zavisi od vas“ i samo od vas šta će vaš radio-um obznaniti ili manifestovati. (The Way Out, p. 34-35)
Ostajanje na dobroj stanici je povezano sa posedovanjem znanja, ljubavi vere, zahvalnosti, skromnosti itd… na balansiran način kao što je prikazano u I delu. Disbalansi između tih principa ili otelotvorenje njihovih negativnih suprotnosti vodi do posledica navedenih u ovom članku. Izbegavanje tih posledica ne predstavlja preventivu od učenja lekcija, ali omogućava mnogo efikasnije načine za dostizanje istog spiritualnog cilja. To zahteva:
Morate navići/ trenirati sebe da KAO ČUVAR STALNO STOJITE NA VRATIMA SVOG UMA I NE DOPUSTITE MISLIMA ILI OSEĆANJIMA, KOJE NE ŽELITE, DA SE MANIFESTUJU.
Može izgledati teško – u prvom trenutku i možda nećete znati šta da prihvatite, a šta da odbacite. Ali čuvanje vrata uma od svake negativne misli i osećanja bilo kakve prirode; od svake sumnje, straha, jeda, anksioznosti ili brige bilo koje vrste; od svake tendencije da kritikujete, osuđujete ili okrivljujete bilo koga ili bilo šta ili bilo koje uslove; od samosažaljenja, ljubomore, zlobe, iritacije, neljubaznosti, ljutnje, mržnje itd. To će vam pružiti ideju o tome šta su negativne, neistinite misli i koje ne moraju više da budu deo vaše svesti.
Ukoliko zadržite takve neistinite misli dalje od svog uma, videćete da tada i samo tada vaše Više ja može izazvati istinite i pozitivne misli koje će ka vama privući dobro, koje čeka da se manifestuje. Jer dok je vaš um zbrkan svim tim uplašenim, zabrinutim, obeshrabrujućim, bolesnim, slabim, siromaštvom obeleženim mislima, kako očekujete da bilo ko oseća vibracije – a vibracije se ne mogu sakriti – bude privučen vama i kako očekujete da vas Bog inspiriše mislima blagotvorne prirode?
U stvari, takve negativne misli u stvari udaljavaju od vas stvari koje želite da manifestujete u svom životu – jer slično privlači slično. Razmislite! Misli o siromaštvu neće privući blagostanje ili posao; bolesne misli neće izgraditi zdravu svest; a vera da ćete promašiti privlači promašaj. (ibid, p. 17-1Cool
Kao što vidite, samo znanje nije dovoljno, videti istinu nije dovoljno – čovek takođe mora da izabere kako da je emocionalno i spiritualno interpretira i primeni ono što zna i vidi, jer taj izbor određuje čovekovu spiritualnu orijentaciju u pravcu viših ili nižih FRV, u pravcu služenja drugima ili kontrolisanja drugih, u izboru da se bude slobodan ili predator/žrtva, da se bude čovek ili mašina. Obratno, to određuje kvalitet i opseg vaših iskustava.
Iza znanja
I empatični i zloćudni pojedinci mogu znati istu istinu, ali ono što ih razlikuje je kako su izabrali da interpretiraju i primene te istine. Na primer, postoji istina o vrhovnoj važnosti slobodne volje – dok pozitivni pojedinci poštuju slobodnu volju, podržavajući je, negativni pojedinci je „poštuju“, manipulišući svoje žrtve da je se slobodno odreknu. Zbog toga, dok nivo znanja, mudrosti i svesnosti može biti podjednak kod dva suprotno polarizovana entiteta, njihova odabrana emocionalna staza učenja je ono što konačno određuje njihovu spiritualnu orijentaciju i konačnu prirodu iskustava, što sve proizilazi iz toga kako su izabrali da misle i osećaju o onome što uče.

Nemojte pomešati, u pitanju je zaista izbor šta ćemo postati, izbor između negativnog i pozitivnog odgovora na ista iskustva, kao što to i jeste svrha slobodne volje. Učeći o spoljnoj objektivnoj realnosti mi biramo kako da postignemo kongruenciju između samih sebe i te objektivne realnosti. Pozitivna staza dovodi sopstvo u harmoniju sa Univerzumom putem prihvatanja i služenja drugima, dok negativna staza traga za time da dovede Univerzum u kongruenciju sa samim sobom putem nametnutog poretka i osvajanja. Obe staze predstavljaju ujedinjenje spoljašnjeg sa unutrašnjim, višeg sa nižim, sebe sa drugima, međutim, drugačijim sredstvima i drugačijim posledicama za pojedinca.
Zaključak
Važna stvar, koju treba zapamtiti, je da sve počinje izborom, nezavisno od toga koliko se taj izbor čini nebitnim. Istina postoji nezavisno do toga kako izaberete da je percipirate, ali vaš izbor određuje kako će ta istina biti integrisana u vaše biće i time u kom pravcu će te se spiritualno razvijati.
Izborom da popuštate negativnosti, propuštajući da težite ka svesnom, pozitivnom i balansiranom stanju uma, upija buduće negativne elemente u vaše biće, što je u rezonanci i privlači slična iskustva i inteligencije, obezbeđujući čak i ručicu, kojom te inteligencije mogu da vas bacaju tamo-amo. Ti elementi mogu da budu identifikovani i transformisani samo ako poznajete sebe i ako ste u harmoniji sa sobom i sa onim što jeste. Svaki trenutak je sledeća šansa da se izabere bolje i na taj način celina može postepeno da bude pročišćena i dovedena u harmoniju sa Kreacijom.
Dodatak: Postoji naučni eksperiment tokom koga su pesak i prašak potpuno pomešani i raspoređeni preko brus-ploče. Kada je ploča izložena vibracijama, mešavina se odvojila na gomilu peska i gomilu praha. To je zbog toga, što prah poseduje finiju strukturu nego krupniji pesak i zbog toga pokazuje različite karakteristike rezonantne frekvencije. Kada vibrira na istim frekvencijama, svaka supstanca odgovara različito i one usled toga počinje da se deli.
Ovo odvajanje peska od praha se može porediti sa fenomenom polarizacije usled hiperdimenzionalnog uticaja, poznatog kao „Talas“, koji se izliva na našu planetarnu sferu i priprema našu evoluciju na sledeći nivo. Ukratko, pod uticajem Talasa pojedinci, koji su u skladu sa njime, su počeli da se distanciraju od pojedinaca neusklađenih/suprotnih frekvencija i istovremeno sreli one sa usklađenijim frekvencijama. To je prethodnica potpunoj podeli/potpunom cepanju realiteta između mase pojedinaca, koje iziskuju različitu kolektivnu sudbinu, upravo kao što gomila mešavine peska i praha prethodi podeli na gomilu peska i gomilu praha.
To je naša unutrašnja vibraciona priroda, oblikovana ne samo putem našeg nivoa znanja, već i toga kako smo izabrali da ga integrišemo preko svojih misli i emocija, koje određuju koliko snažno odgovaramo na Talas. Ljubav i razumevanje omogućavaju najveću rezonancu, obezbeđujući vezu sa maksimalnim impulsima u pravcu sledećeg evolucionog nivoa.

***

III deo

Ignorantnost, strah i predrasude nastaju kada razum biva nadvladan emocionalnim i instinktivnim impulsima. Istorijske posledice ljudske ignorantnosti su filozofima dale razlog da posegnu za drugim rešenjem, objektivnim razmišljanjem i intelektom kao antipodom. U prošlosti, dihotomija je počivala na religiji vs sekularizmu, slepoj veri vs logici.

Danas, religija i sekularizam su stare vesti i ova dihotomija se pomerila u druge oblasti. U polju alternativnog znanja na primer trenutno postoji razdor između onih koji savetuju odbacivanje razuma i oslanjanje na osećanja i senzacije (određene razbarušene new age paragidme) i onih koji savetuju odbacivanje emocionalnog subjektivizma i težnju objektivnom znanju putem razmišljanja čekićem.

Ali da li je intelektualno zaključivanje dovoljno? Iako prevazilazi subjektivizam emocija i instinkta, intelekt pokazuje svoje sopstvene nedostatke. Najvećim delom, ludost emocionalizma i primarnih instinkata se poklapa sa nedostacima intelektualnog zaključivanja. Ako se jednom od njih pripiše primat i ospori izraz drugom, to rezultira različitim disbalansima.

Razum bez emocija je entropičan i beživotan, dok su emocije bez razuma animalističke. Naročito new age filozofija odbija intelekt i daje suviše prostora subjektivnim mušicama emocionalnog centra, što vodi do lakovernosti i ignorantnosti. Njen suprotni parnjak nesmotreno deklariše nadmoćnost intelekta.

Ako se adekvatno primenjuju, razum i emocije ispoljavaju svoje prednosti. Ali pogrešno primenjeni oni od lošeg prave gore. To je evidentno kod marksizma, komunizma, španske inkvizicije, alopatske medicine i new age dezinformativne filozofije, od kojih svi svoje postojanje imaju da zahvale nekim disbalansima i slabom razvoju fizičkih i metafizičkih svojstava kod svojih zastupnika.

Mi smo informisani o odgovarajućoj i neodgovarajućoj ulozi emocija – pravilno upotrebljene one nas pokreću na akciju i daju života našim mislima. Kada ne igraju svoju pravu ulogu, one nas zaslepljuju za istinu i svode nas na reaktivne životinje. Ali upotreba i pogrešna upotreba intelekta je mnogo suptilnija i zbog toga ću se ovde fokusirati na njoj.

Intelekt može da raspoznaje, meri, razlikuje, upoređuje i kontrastira – i čini se da su to svojstva dostupna čoveku. Ali njegov primat je lažan, jer intelekt je i dalje inferioran u odnosu na čovekove viša spiritualna svojstva. Ono što se svakodnevno podrazumeva pod emocijama, intelektom i instinktom su delovi čovekove niže prirode, koja izranja iz neurološkog, biološkog i fiziološkog sistema.

Čovek je više nego samo mašina. Pravi čovek uz fizičko telo poseduje dušu, um i duh. Tako pored nižeg emocionalnog, intelektualnog i instinktivnog centra, on ima mogućnost da dosegne više emocionalne i intelektualne sposobnosti. One prevazilaze niže po funkciji i istinitosti, jer su svesne a ne mehaničke prirode. Oni operišu putem direktnog znanja, umesto preko linearne logike. Ostajući u uzanoj strogosti materijalističke nauke vodeći intelekt je u nedavnoj istoriji osporio postojanje duše, uma i duha. Tako je problem sa većinom sekularnih filozofija da se okreću oko čovekovih nižih centara. Čak i ako su adekvatno balansirani, oni su nepotpuni i nedovoljni; i filozofije ograničene na njihovu upotrebu će nositi iste nedostatke.

Komunizam je zastupao vrednosti razuma i racionalizma, centralizujući i kalkulišući sve aspekte, dok je fašizam video ograničenja logike i umesto nje naglašavao iracionalizam i impulse. Oba su jednostavno zamenila jedan niži centar drugim, što u principu nije rešilo ništa. Oba su se razvila u monstrume, jer su ukalupljivali čoveka u ono što su pogrešno pretpostavljali da on jeste, mehaničko jedinstvo potrebno da bi se održavao sistem.

Niži intelekt je nalik pametnom kompjuteru. Ako mu se daju ulazni podaci, on može proračunati set izlaznih podataka. Ali ako se unesu pogrešni podaci, on neće shvatiti da su izlazni podaci takođe pogrešni, sve dok kataklizmično grubo buđenje ne iznudi ponovnu procenu pretpostavki. On je kao slepi čovek koji opipava svet štapom. On je kao lenjir koji meri razdaljinu, ali ne može da saopšti pravac. Intelekt je tako odvojen od doživljaja apsolutne realnosti.

Nasuprot tome, viši (spiritualni) centri deluju kao kompas, govoreći nam putem intuicije, inspiracije i uvida gde je „sever“. Dok niži intelekt zadržava samo simboličnu povezanost sa idejama, viši centri nam omogućavaju da percipiramo suštinsko značenje i vrednost neke ideje. Postoji razlika kada vidite simbol na mapi i sami vidite tu destinaciju. Korišćenje nižeg intelekta je jednostavno pretraživanje mape. Samo okrećući se unutra i svesno posežući za jezgrom te ideje možete percipirati nivo njene rezonatnosti sa istinom.

Kada ljudi komuniciraju, oni dele mape ideja jedni sa drugima. Idealno, svaka osoba bi trebalo da bude odgovorna za korišćenje dobijene mape, da bi svesno u sebi locirala destinaciju koju ona predstavlja. Pošiljalac nikada ne daje znanje primaocu, on pre ukazuje na mesto gde ga ovaj može naći za sebe. Znanje se ne može misliti, na njega se samo može ukazati.
Ukoliko čovek radi samo sa nižim nivoom intelekta, mapa se posmatra kao sama teritorija, jer njegova ograničena moć razmišljanja ne može da vidi razliku između simbola i realnosti. Reči su jednostavno refleksija ideja i onaj ko pomeša mapu sa teritorijom, nikada neće pronaći blago.

To je razlog zašto grupni konsenzus, zasnovan na intelektualnoj saglasnosti retko garantuje objektivnost. Slep za apsolutnu vrednost ideja i smatrajući sve relativnim i nesigurnim, niži intelekt smatra grupni konsenzus kao dobru potvrdu nečega. Kada onda naiđe istina kao izazov pogrešnom konsenzusu, intelekt vidi samo da je ta ideja suprotna sudu mnogostrukog uma i prirodno je odbija.

Najveći porok intelekta je hibris, njegovo racionalizovanje protiv viših istina i spiritualnih impulsa kao neosnovanih i frivolnih ideja. To je zaista slepi čovek sa štapom – nesposoban da napravi razliku između visoke ograde i duboke litice i zbog toga u strahu od prelaska ulice. Čovek, koji se služi nižim intelektom, je agnostički racionalista, koji je nesiguran u bilo šta i ponosan što racionalizuje protiv izazovnih istina kao protiv gluposti i fantazije, interpretirajući trodimenzionalnu sliku u terminima svog dvodimenzionalnog pogleda na svet.

Videći greške intelektualnog rezonovanja, mnogi u ovoj tački prave grešku odbacujući ga umesto da ga transcenduju. Oni se okreću ka nižim oblicima ljudskog izraza i zaluđuju sebe da su dostigli više nivoe. Relativizam je razlog zašto se rastući stepen dekadentnosti smatra prodornim istinama u modernoj umetnosti i filozofiji. Budući nesposoban da odvoji gore od dole, intelekt može pomešati padanje sa uspinjanjem, pogreška koja se često osnažuje grupnim konsenzusom. Te iluzije izgledaju validne, sve dok se ne dođe do dna.

U stvarnosti, intelekt treba postaviti na njegovo mesto, umesto da ga odbacimo. Koja je odgovarajuća funkcija nižeg intelekta? Najbolje, on može da odredi ŠTA NIJE, većinom prirodno uviđajući razlike između dve stvari i utvrđujući time postojanje neistine ili nepotpunosti. Međutim, kada niži intelekt pokuša da odredi šta JESTE, on svodi beskonačni opseg mogućnosti na jedan ignorantan zaključak i brani ga. Svesno odbacivanje mogućnosti može omogućiti da se „okruži“ istina. Šerlok Holms je koristio taj metod, eliminišući nemoguće, pri čemu je ono što preostane, koliko god bilo neadekvatno, moralo biti istina.

Kada niži intelekt počne da se obazire na savet duha koji dolazi iz viših centara, onda čovek postaje gnostički intelektualan, umesto agnostički racionalista. Čovek onda saznaje stvari intuitivno, ali koristi razum da proveri te impresije i da im praktičnu čvrstinu. Sa mapom i kompasom u ruci, intelekt može istupiti sa sigurnošću. Slepi čovek počinje da vidi, možda na početku nejasno, ali dovoljno da zna gde je ograda a gde provalija.

Na ovaj način, niži intelekt je stavljen u službu viših centara kao pisar i navigator. Da bi svaki centar ispoljio svoju moć, niže mora biti biti stavljeno u službu višeg. Idealno, viši centri prenose intuitivnu impresiju inelektu, koji posle analize donosi odluku, koja se osnažena emocijama sprovodi u fizičku akciju. Ovaj proces rezultira daljnjim impresijama koje povratno podstiču rast daljnjih aktivnosti. Na ovaj način, volja Duha se manifestuje u fizičkom svetu, spuštajući se od viših centara do nižeg.

Cilj spiritualne evolucije na našem nivou je da dosegne više centre i da im komandu nad nižim. To znači pratiti impulse spiritualnog ja, umesto da se bude rob mušica i reakcija nižeg ja.

Da bi se napredovalo nije dovoljno biti objektivan i nadzirati svoje mehaničke i animalističke aspekte – to zaista rafinira intelekt i daje mu komandu nad nižim centrima, ali ne doprinosi dosezanju viših spiritualnih centara. Kada učite i primenjujete to što učite, morate težiti ka tome da saslušate svoju intuiciju i unutrašnje znanje, postajući istovremeno majstor u korišćenju svog intelekta za proučavanje i opisivanje tih impresija. Ne dajte slobodnog prostora mengelima nižih centara, već ih stavite u balansiranu službu svojim najuzvišenijim aspiracijama i spiritualnim impulsima.
 Nazad na vrh »
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
rale
Mistik


Pridružio: 09 Nov 2008
Poruke: 1283

 Poruka Poslao: 04 Jun, 2011 13:26 pm    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

Прочитао сам први део ове књиге што си поставио,незнам како се зове, оставио си линк али тамо има више ствари па незнам одакле ово цитираш.
И да кажем да сам одушевљен за сад.
Citat:
Glupost je nesposobnost da se shvati određena ideja usled njene velike kompleksnosti. Ona takođe ne zaslužuje osudu, jer je glupost stanje u vezi sa kojim čovek ne može mnogo da učini, jer ono potiče iz prirodnih ograničenja nečijih mentalnih sposobnosti.
Ignorantnost, međutim, predstavlja izbor da se ignoriše istina čak i kada se suočimo sa njome. To je svesna odluka da se istina odbaci ili da se okrenemo od nje u koristi trivijalnijih težnji. Ignorantnost ne može prevazići niko do osoba koja je se drži, jer svaki pokušaj da se promeni njen način razmišljanja samo osnažuje njenu odluku. Takva odluka se ne može pohvaliti, ali se mora poštovati ako slobodna volja treba da bude očuvana. Ignorantnost ispravlja naivnost jednostavnim izborom da se otvore oči.
Razabiranje zahteva svesnost o suptilnim razlikama između delova ove trijade, dok smo u interakciji sa drugima ili dok upoznajemo sebe. Na primer, dok naivnost pozdravlja istinu, ignorantnost je odbija, a glupost je pogrešno shvata. Diskusija, proistekla iz naivnosti, je razmena informacija koja se završava kada se postigne uzajamno razumevanje, ali diskusija zasnovana na gluposti ili ignorantnosti postaje agrument koji retko opravdava sebe. Mi smo svi u određenoj, različitoj meri ignorantni, glupi ili naivni u pogledu različitih oblasti znanja, tako da ovo ne bi trebalo da bude prilika za osudu ili predrasude, jer bismo zapali u hipokriziju.
Disblansi po sebi jednostavno usporavaju napredak, što nije velika stvar, jer i spore stvari dostižu svoju destinaciju. Istinsku zabrinutost izaziva narušavanje procesa, kao što je usmeravanje ka potpuno različitoj i neželjenoj destinaciji. Slobodna volja dopušta da to bude učinjeno. Iako se inkarniramo sa unapred planiranim nacrtom svojih najvažnijih iskustava i lekcija, koje strukturiraju kurs naših života, slobodna volja nas samih i drugih dopušta devijacije od optimalne manifestacije ovog plana.
Životna iskustva i učenje lekcija
Postoji lakši i teži način da se nauči neka lekcija i propuštena životna lekcija se ponavlja na alternativne načine. Lekcije postaju onoliko bolne i teške koliko je tvrda nečija glava, tako da ignorantnost garantuje drastična iskustva. Posedovanje svesne volje da se istina sagleda što je pre moguće ubrzava i ublažava ovaj proces, eliminišući često potrebu za neprijatnim iskustvima kada je um otvoreniji za suptilnije verzije lekcija.

Uopšteno govoreći, svrha životnih lekcija je da posluže kao katalizator za rast bića i uvećanje duševne snage.
Одабрао сам овај део да ти покажем колико истине има у овој књизи.
Твој став да је Св. Писмо само 30 посто истине је последица твоје игнорантности према истини.
Лако је цитирати паметне ствари које напишу мудри људи,али је тешко снватити шта су они то заиста написали.
_________________
једном се живи, али вечно!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Nazad na vrh »
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
Bojan71
Tragalac


Pridružio: 30 Apr 2011
Poruke: 127
Lokacija: 7D

 Poruka Poslao: 05 Jun, 2011 21:28 pm    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

Bogovi koji Jesmo

Gerardus Grist

http://www.soulwise.net

prevod: Arja

Mi smo uskomešane čestice koje vibriraju…
Materija je više od 99.9999% praznina! Nema ničega osim uskomešane čestice koja vibrira kao luda i čini da poverujemo da je materija čvrsta. Kako to? Kako ne možemo videti kroz materiju ako je ona 99.9999% prazna? Zašto vidimo i doživljavamo čvrstoću? Kako to da nismo učili u školi, u svih tih 12 razreda, da je materija gotovo sasvim prazna? Zašto nam nije rečeno da je materija iluzija? U čemu je tajna? Zašto nas zaglupljuju…??

Mi nismo slepi za boje – mi smo slepi za dimenzije i denzitete…
Jedna od tajni je u ovome – naše telo je sočivo – filter. Ono vidi i doživljava fizičku realnost, koja u sebi i po sebi u stvari ne postoji – ona je iluzija. Tamo napolju nema objektivne realnosti! Mi je kreiramo u svojim glavama. To je kao kada bismo mogli da raspoznamo samo crvenu boju i onda rekli: Vidim crvenu građevinu – sve je crveno! Verovatno vidimo samo milioniti deo realnosti koja nas okružuje. Sve druge realnosti su isfiltrirane kroz naš sistem svesti. Mi smo okruženi svim tim realnostima ali ljudsko biće nema iskustva o njima i ne primećuje ih. Mi čak ni ne pretpostavljamo da one postoje! Kakvo iznenađenje…

Sve stvari su polja sila energije…
Sledeća tačka: ne postoji objektivna realnost odvojena od posmatrača. Realnost, koju doživljavamo, selektujemo iz Apsolutne Realnosti koja nas okružuje. Mi samo doživljavamo svoju percepciju Stvarnosti! To znači da u stvari – fizička realnost kao objektivna realnost ne postoji. Naša percepcija realnosti, koju mislimo da doživljavamo, formirana je od Beskonačne Realnosti u koju gledamo. Svi mi pojedinačno kreiramo svoju sopstvenu realnost percepcijom! Teško je poverovati – znam! Sve stvari u kreaciji su aspekti jedne drugih i svesna energija može da doživi druge energije. Te druge energije nisu obavezno one koje su svesne kao ljudska bića. Neke su manje svesne, neke su svesnije. Postoje različiti stepeni svesti…

(Kao kratka dopuna ovog dela, eksperiment o determinisanosti percepcije: „U „Harvard Medical School“ je pre otprilike dvadeset godina sproveden eksperiment tokom koga su mačići odvedeni u sobu koja je imala samo horizontalne linije. Kada su mačići porasli, nisu mogli da vide ništa drugo osim horizontalnog sveta. Drugi mačići su odvedeni u sobu sa vertikalnim linijama i kada su porasli nisu mogli da vide ništa osim vertikalnog sveta. Naravno, to nema nikakve veze sa sistemom verovanja ovih mačaka.
Njihov mozak je ispitan i one nisu imale međuneuronske veze koje bi im omogućile da vide „drugačiju vrstu sveta“. Drugim rečima, način na koji su te mačke doživljavale realnost svojim čulima kada su bile male je programirao nervni sistem na takav način da je on služio samo jednoj svrsi – da se učvrsti početna interpretacija. Dakle, ono što su videle je u krajnjoj liniji bila interpretacija, koja predstavlja ono što psiholozi nazivaju prevremeno kognitivno pohranjivanje. Aparat percepcije je oblikovan ranim iskustvima koja zatvaraju neurološku strukturu u fiksiranu percepciju stvarnosti. Upravo ovog trenutka 99% ljudi u ovoj prostoriji opaža manje od milijarditog dela stimulansa koji su prisutni u ovoj prostoriji. Stimulansi koje ti ljudi primaju su determinisani vašim konceptima o onome za šta verujete da postoji „tamo napolju“. Ukoliko ne posedujete koncept, nećete to ni opažati. Kao posledica, to ne postoji za vas. Ono što nazivamo realnošću je u stvari rezultat zbirke naših subjektivnih iskustava. Ukoliko se slučajno složimo oko tih subjektivnih iskustava, mi ih nazivamo „objektivnom naukom“.)
Univerzum je odnos energija…

Ove energije su u stvari polja energetskih sila (svesti) i jedna energija reaguje na drugu. Ova reakcija je ono što nazivamo percepcijom ili doživljajem! Na primer, ljudska energija može da doživi energiju drveta i energija drveta je takođe u stanju da doživi ljudsku energiju. Možemo upotrebiti svaku kombinaciju energija i sve dok su u okviru određenih opsega, one mogu imati iskustvo jedna o drugoj. Univerzum je odnos Energija … Svesti. To je odnos razmene energija ili svesti! Sve to je veoma jednostavno. Razlog zašto možemo da opazimo druge ljude je taj što smo u stanju da osetimo njihovu energiju.
Nema ničega izvan nas …
Mi svi kreiramo svoju individualnu realnost od Beskonačne Holografske Apsolutne Realnosti koja nas okružuje i u kojoj živimo. Mi živimo u njoj i jesmo ona! Takođe bismo mogli nazvati tu realnost Božijom Realnošću! U stvarnosti postoji samo Bog … samo Duh! Postoji samo Um ili Svest! Postoji samo kvantna supa! Mi smo Jedno sa tom Apsolutnom realnošću, ali doživljavamo samo deo njene Kontinuirane celovitosti. Ta apsolutna realnost je kao paleta sa koje selektujemo svoju realnost kao što slikar bira boje sa svoje palete. Ono što vidimo i doživljavamo kao fizičku realnost je izbor posebnih vibracija suštine Univerzuma. Apsolutna realnost u kojoj živimo se takođe naziva Univerzalni um…

Kreacija je uvek nova…
Univerzalni um je/sadrži svest kao i podsvesno, ili takozvani Ne-Bitak. Drugim rečima, taj Um ili Bog nije statička energija – to je dinamička energija koja se stalno menja. Kreacija je uvek nova! Ne postoji ništa izvan univerzalnog uma, jer sve stvari i bića žive unutar kontinuirane celovitosti. Mi jesmo kontinuirana celovitost univerzalnog uma. To je naš um, ali mi isključujemo sve realnosti osim fizičke! Sage iz prošlosti su Apsolutnu Realnost ili kvantnu supu nazivale – Prazninom/Ništa. To zaista jeste gnezdo Ništavila iz koga se pomaljaju sve stvari da bi se manifestovale. Sve stvari su kreirane iz Apsolutne Realnosti upravljenom energijom koju nazivamo misli ili um. Što smo više u stanju da fokusiramo svoje misli, to smo sposobniji da kreiramo. Škola na Zemlji služi da bi se ovo naučilo. Mi smo kreatori početnici!

Propuštamo više nego što vidimo ili doživljavamo…
Samo zbog toga što doživljavamo život u materijalnom obliku preko tela ili filtera, zamišljamo budalasto da je materija sve što postoji. Naše materijalno telo i naš svesni um su sinhronizovani sa percepcijom koju kreiramo iz svoje okoline. Mi ne primećujemo sve te druge energije ili realitete jer nismo sinhronizovani sa njima (sada ih ne možemo percipirati). Oni potiču iz drugih dimenzija i realiteta. Budući da doživljavamo samo delić onoga što se događa – mi smo obmanuti svojim ljudskim sistemom svesti. U tom smislu naš sistem svesti predstavlja izvestan neuspeh, sa druge strane, to je brilijantno delo kreacije, svesno samo određenih aspekata kreacije. Prava majstorija, za sve to postoji svrha! Veliki Su-Kreatori su veoma, veoma umešni…

Mi svi kreiramo svoju sopstvenu jedinstvenu percepciju iz realnosti u kojoj plivamo…
Slična stvar se dešava kada gledamo TV. Tamo nema slike – mi je kreiramo tako što je posmatramo. Isto se događa kada gledamo film. Nema pokretnih slika na ekranu – mi kreiramo slike koje se pokreću tako što gledamo sekvence nepokretnih slika. Slično je i sa uobičajenom realnošću materijalnog sveta – mi ga kreiramo dok živimo u njemu. Naša čula, naš mozak i svesni um su odgovorni za to. Napolju je Apsolutna Realnost koja sadrži sve realitete. Sve stvari postoje unutar Apsolutne Realnosti ili unutar Univerzalnog Uma. Jedine stvari koje ne postoje unutar Apsolutne Realnosti su stvari koje kreiramo iznova, iz minute u minutu. Čak i to je diskutabilno, jer čitav život je simultani doživljaj. Iz perspektive fizičke realnosti – mi smo uvek u glavnom toku kreacije…

Ljudska bića – minijaturni Univerzumi...
Možemo nazvati Apsolutnu Realnost beskonačnom Holografskom Kvantnom Supom i ona sadrži sve realitete ili iluzije (oni su jedno te isto). Iz te kvantne supe mi kreiramo fizički univerzum koji je naš svet. Sigurno, uključujući vaš monitor! Sva bića i sve stvari kreirane iz Beskonačne holografske kvantne energije su prolazni aspekti Celine. U međuvremenu mi smo kompletan minijaturan univerzum, duplikat Originala u punom pogonu. U stvari, mi jesmo Original – ali nismo svesni toga! Imamo iste kvalitete kao i sila koju ponekad nazivamo Svemogući! Tako, mi smo Apsolutna Realnost i možemo da opažamo sami sebe kao Holografski Duplikat koji egzistira unutar Apsolutne Realnosti. Mi kreiramo svoju percepciju realiteta, iluzija, ličnih istina i univerzume putem snage i kvaliteta misli koje usvajamo. Mi zbog toga jesmo – živuća istina! Mi kreiramo svoj Svet i svoju Istinu dok ih doživljavamo. Svi su oni jedinstvene kreacije...

Ne učimo mnogo u učionicama...
Mi kao ljudska bića (duše u materiji) smo ograničili sami sebe na samo nekoliko oktava realnosti dok je spektrum beskonačan. Sada sledi veoma važna tačka: čitava šema deluzije/iluzije je održavana i pokretana od strane vladara našeg sveta! Ne postoji škola ili institucija na svetu koja će nam nešto reći o iluzornosti postojanju, a mi ipak provodimo 12 do 15 godina u tim velikim učionicama. Kakav vic! Zašto je to tako?
Ljudska bića su roboti ispranog mozga...

Vladari sveta žele da ljudska vrsta postoji u ograničenom stanju sa ispranim mozgom. To im olakšava da nama vladaju i da dominiraju. To čini da verujemo i reagujemo na sve vrste fikcija i/ili besmislica. Ta zbrka ili fikcije uključuje sve postojeće filozofije, religije i političke koncepte kao i svakodnevni način života. Kao i naš finansijski sistem, medicinski sistem i zločinačko obmanjivanje medija. Sve to nas okupira verom u svetovno i besmisleno. Oni nas čak nateraju da odemo u rat i ubijamo svoju braću i sestre. Kakva igra! Ispran nam je mozak od dana kada smo rođeni. Vladari sveta žele da verujemo samo u realnost svesnog uma! Taj um nam kaže da su stvari onakve kakve ih vidimo. Nisu! Realnost koju doživljavamo je rezultat mentalne navike, zaglavljeni smo u mentalnom koloseku i prinuđeni da se rađamo iznova i iznova samo zbog toga. Mi spavamo! Probuditi se u „ono što jeste“ – je individualni podvig. Postoje mnoge i mnogo bolje realnosti od one koju većina ljudi sada doživljava ...

Vraća se domu svoga oca…
Čitav fizički univerzum, uključujući i svet u kome živimo, je iluzija. Međutim, on je realan za one koji žive u toj iluziji i veruju u nju. Kada naše telo umre, energija naše duše kreće ka energetskim realitetima viših dimenzija/denziteta. Ona automatski odlazi na odgovarajući nivo univerzalnog uma. Ili kao što se pretpostavlja da je Isus rekao: ona se vraća domu svoga oca. Tamo susrećemo druge duše na sličnom nivou uma ili vibracija. Svi se vraćamo na odgovarajući nivo energetskih vibracija i kritički ispitujemo svoje putovanje na Zemlju.

Možemo videti da se to događa svuda oko nas...
Vladari sveta se protežu sve do viših realiteta univerzuma i čovečanstvo je tokom mnogo hiljada godina kontrolisano od strane negativnih vanzemaljskih snaga. Kao što znamo, to stvara pakao od života na Zemlji koji ćemo prevazići u budućim vremenima. Svetom vlada Strah umesto Ljubavi! Energije Straha i Patnje su hrana za te vanzemaljce. Svet zbog toga pati. To je razlog što ima toliko mnogo ratova! U bliskoj budućnosti naš trodimenzionalni način života će biti odbačen u našem svetu. Možemo videti kako se to događa oko nas. U međuvremenu neki od nas su želeli da iskuse fenomenalan završetak ovog perioda i to je razlog što nas je toliko mnogo ovde. Majka Zemlja je usled toga pomalo prenastanjena, ali neće biti zadugo. Vreme ističe...

Programirali smo svoj um iluzijom...
Naše iluzorno postojanje na Zemlji je kreirano od strane kreatora u nama, kojim upravlja um populacije na svetu. Svi mi (manje ili više) smo saglasni oko stvarnosti koju doživljavamo, dok je u stvari ono što vidimo virtuelna realnost koju osnažujemo verovanjem u nju! Programirali smo svoj um iluzijom. Mi obmanjujemo sami sebe a da to ne znamo! U međuvremenu nas niko ne uči šta se zaista dešava. Imamo velike obrazovne institucije i sve one nas uče da verujemo u svet čula – svet vladara koji su na vlasti. Ti vladari su veoma zadovoljni sobom. Njih same kontrolišu negativni vanzemaljci a mi smo obmanuti sa leve, sa desne strane i iz sredine. Život na Zemlji je postao rezultat Laži...

Velike duše su dolazile na Zemlju...
Da, ti vladari uključuju sve svetske lidere, sve religije i gotovo sve političare. Religije su inspirisane negativnim vanzemaljskim snagama koje imaju svoje baze na i iznad planete. Prvobitno, religije su utemeljene od strane Naprednih duša sa drugih planeta koje su došle na našu planetu da nam pomognu da se civilizujemo. Velike duše su dolazile na Zemlju. Buda, Isus, Muhamed su samo najpoznatiji među njima. Bilo je mnogo velikih duša koje su došle na Zemlju da nam pomognu. Međutim, polako ali sigurno, religije su preuzeli zlonamerni ljudi gladni vlasti. Ponovo su napisali bibliju i to je rezultiralo ružnom istorijom koju poznajemo. Religije ne potiču od Boga... Bog je Kreacija! Bog ne osniva religije... Bog JESTE! Religije su sistem kontrole koji su ustanovili ljudi...
Svet saradnje, deljenja, razumevanja i ljubavi...

Sigurno – istina je neobičnija od fikcije! Na primer: mnoge od planetarnih snaga su sposobne da kreiraju takozvana čuda, kao „Lady of Lourdes“ i druga. Hiljade takozvanih čuda se dešavaju širom sveta. Sva su lažna! Pogledaj ovde... http://www.soulwise.net/99faking.htm.
Putem holografskih projekcija i drugih tehničkih sredstava oni kreiraju figure od svetla koje izgledaju realne. Vernici su obmanjeni besmislicama. Svet se može promeniti samo ako prozremo prevaru ovih snaga koje nama vladaju. Mi smo kreatori svoje sudbine. Od nas zavisi. Možemo da opozovemo stari svet i iznova stvorimo novi i drugačiji svet. Svet saradnje, deljenja, ljubavi i razumevanja koji će zameniti ambiciju, takmičenje, agresivnost i zavist. To se može dogoditi samo ako se naš stepen svesti poveća. Svesnost prepoznaje rezumevanje i ljubav kao odgovor...

Učimo svoju decu besmislicama…
Tamo napolju ne postoji objektivna fizička realnost bez nas i ono što doživljavamo je svet iluzije koji smo sami kreirali. Prihvatili smo ga kao realnog i većina ljudi veruje da je to jedini svet koji postoji! Unutar tog sveta mi smo kreirali sve vrste sistema verovanja, filozofije i obrazovne institucije koje sve podržavaju Veliku Laž! Vidite li u čemu je problem? Mi smo u neprilici. Učimo svoju decu besmislicama i mnogi postaju učitelji koji druge uče to isto. Svet je postao posao ega i njegovih čula, dok mase ne prepoznaju realnost Duša i Duha. U Laž je lakše verovati nego u istinu.
U međuvremenu setite se…

Fizička realnost u i po sebi Je Ubedljiva konstrukcija u svesti od strane svesti.

Želim da se vratim u 1745 i budem kralj…
Nepostojanje objektivne realnosti bez posmatrača koji je kreira – znači da su naša budućnost i naša prošlost nedeterminisane realnosti. To takođe znači da se možemo inkarnirati u prošlosti i stvoriti potpuno novu realnost koja će biti drugačija od onoga što mislimo da prošlost jeste! U stvarnosti mi smo majstori vremena i prostora! Koncept reinkarnacije unutar prostora i vremena je nalik filmu ili video-traci. Možemo je premotati u svakom trenutku – na bilo koje mesto. Tako, ako se skoknemo u prošlost, snimamo novu traku. Molim te, Kalinda, nemoj da premotavaš traku unazad – to će potpuno zbuniti istoričare. Istorija nije ništa drugo do – njegova-storija (his-story). Problem je što istoričari i mase ljudi koje ne razmišljaju veruju u nju …
Hajde da se pomerimo na četvrtu dimenziju ili denzitet…

Ponovo, sve religije i filozofije su modeli ili fikcije našeg uma. Ujdurma našeg svesnog uma koju koristimo kao privremena pravila. To uključuje sve velike filozofije sveta! Jedina stvar koja nije fikcija ili ujdurma našeg uma, je da smo u stanju da shvatimo ono što stoji iza reči plus ono što nam Učenje Nepristrasnosti kaže o materijalnom svetu. Moramo videti kroz materijalni svet, moramo videti kroz iluziju da bismo je se oslobodili. Mi smo oni koji su je kreirali, koji žive u njoj i mi treba da je transcendujemo! Transcendovanje te samostalno kreirane iluzorne realnosti je stupanje na više nivoe svesnosti. Isus je rekao: sledite me u Hristovu Svest – ne sledite me. Hristova ili Budina svest je više stanje uma. Pre ili kasnije svi ćemo ga postići…

Naše duše pate i umiru…
Mi živimo unutar iluzornog sveta kao duh u materijalnom telu. Međutim, materijalno telo po sebi je iluzorna realnost. Ono je 99.9999% praznina. Ipak, naši vladari nas od prvog dana u pelenama uče da kljukamo i puštamo na volju telu, jer što više brinemo za njega, to više verujemo u njegovu realnost. To im daje veliku kontrolu nad nama. Telo je 99.9999% praznina kojoj udovoljavamo, dok je naš duh/duša zapostavljena i gotovo bespomoćna. Telesni um, svesni ego je odneo prevlast! Naša duša pati i umire! I to je razlog zašto je svet ovakav kakav jeste – velika masa ega hranjena u svojim telima i njihovi prazni umovi. Nikakvo čudo da takvi umovi kreiraju mizeriju! U svakom slučaju, vremena se menjaju i promene u bliskoj budućnosti će biti veoma ozbiljne i neće svako biti u stanju da održi korak sa njima. Moguće je da će mnogi ljudi morati da napuste svoje telo…

Jednostavno rečeno…
Naučnici govore o mostu između Uma i Materije. No, odavde, odakle gledam, Um i Materija su kontinuum! Um i materija su srž kreacije i oblik Kvantne supe. Trik je u tome da treba da stavimo određene naočare da bismo iskusili određeni realitet. Um i materija ističu iz i utiču jedno u drugo i oni su Jedno. Postoji samo jedna realna stvar – kvantna supa. Zbog vrste bitka u kome smo sada, fizička realnost je naša dominantna realnost. Tik iza našeg materijalnog spektra nalaze se druge realnosti koje sadrže drugačije energije, koje kreiraju drugačije okruženje. Kada kao Duh živimo u ljudskom telu ne vidimo i ne doživljavamo povezanost svih stvari. Zbog toga se naš plan naziva Planom Iluzije ili Odvojenosti. Međutim, ne zaboravite, ništa nije odvojeno od bilo čega drugog.

Sve je jedno …
Svima nam je potrebna kuća u kojoj ćemo živeti…
Svest ili um uvek treba neku vrstu tela da bi funkcionisala. Ona uvek mora da manifestuje neku vrstu vozila da bi bila! Možemo reći da je Kvantna supa nesvesni Kreator – beskonačno nesvesno ili podsvesno – koje postaje svesno ili budno u sebi kada se javi ili manifestuje sebe kao kreirano. Mi kao ljudska bića smo manifestovani kreator i postajemo svesni sebe tokom života na Zemlji. Naša samo-svest je samo-svest Kreatora unutar nas. To znači da ne postoji Bog ili Kreator kao takav! Nijedno Biće ili Entitet ne može biti svesno ili budno bez specifične energije koja funkcioniše kao vozilo za individualizovanu Svest ili Budnost. To vozilo se obično naziva Svetlosnim telom. Materija je Svetlost koja ima oblik. Nema sumnje da u našem Univerzumu postoje milijarde moćnih Svetlosnih tela. Oni su Su-Kreatori sunčevih sistema i svega što ide uz to. Oni kreiraju realitete mislima! Koriste isti um kao i mi kada stvaramo knjigu ili pravimo kompjuter. Postoji Jedan um i taj um je Univerzalni Um – Naš! Mi ljudska bića smo minijaturni duplikati Univerzalnog Kreatora – početnici, naravno …
Mi smo u procesu doživljavanja 3D realnosti…
Apsolutna realnost ili Kvantna supa ne može biti svesna po sebi jer predstavlja miksturu svih stvari. Čitava stvar nikada neće imati smisla po sebi jer nema entiteta sposobnog da shvati bilo šta o sebi. Ne postoji sopstvo koje misli! Ne postoji samo-svest! Apsolutna realnost je ne-bitak. Ta energija – živi u drugima – i postaje svesna u drugima.

Sva bića ili entiteti koji su svesni „specifičnih selektovanih energija“ izviru iz Kontinuirane Celovitosti ili Apsoluta i postaju manifestovane. To je kao postati vidljiv unutar nevidljivog. Mnoge od tih selektovanih ili preinačenih energija (koje imaju određena svojstva) (Svetlosna Bića) su sa viših dimenzija ili denziteta nego što smo mi. Najverovatnije nas je primamila stara radoznalost i pre nego što smo shvatili šta se zbiva, bili smo izgubljeni u svojoj sopstvenoj materijalnoj kreaciji! Dobrodošli u klub privremeno limitiranih bića, koja su korišćenjem svog uma u stanju da se probude i kažu: „Ja i Otac smo Jedno.“ Rekao bih da je Isus bio u pravu – ako je to ikada rekao.
Vreme je da se pokrenemo…

Kvantna supa sadrži sve što se usuđujemo da zamislimo. Tako, energija ove kvantne celine je u stanju i voljna ja da postane bilo šta što smo u stanju da zamislimo. To je na prvom mestu Tvar-Koja Misli i Tvar-Koja-Sanja. Mi smo kreatori, koji kreiraju putem misli. Naša misao je Izvor koji razmišlja uz pomoć nas. Naše mišljenje kreira realitete koje opažamo. Međutim, naše samo-kreirano okruženje nas obmanjuje i mi se gubimo u kaljugi takozvanih činjenica vs teorija, nauka vs religije i svih vrsta drugih filozofija. Sve one su prolazne fikcije ili zbrke našeg uma i mi živimo preko njih. One oblikuju naša iskustva i sada je vreme da se pokrenemo…

Šta stoji iza Realnosti ili Iluzije?
Realnost ili iluzija su isto. Ništa nije realno unutar manifestovane kreacije ili u bilo kom njenom denzitetu, dimenziji ili planu egzistencije – osim ako je neko izložen Zakonima tog određenog nivoa realnosti. Jedina stvar iza realnosti/iluzije je Kvantna supa ili Kvantna realnost. Ta kvantna realnost nosi u sebi svest ili svesnost koja funkcioniše kao Su-Kreator, Cookie-Makers i Posmatrač. Međutim, kvantna supa nikada ne pokazuje svoje sopstveno lice! Ona ostaje u pozadini kao „Potporni Apsolut“ obezbeđujući svojim individualnim aspektima beskonačne mogućnosti i perspektive. Ti individualni aspekti su Individualizovane Svesti ili Su-Kreatori...

Šta je svest?
Ono što svest jeste, teško se može izraziti rečima, jer Više ne možemo izraziti terminima Nižeg. U pokušaju da to učinimo, možemo biti veoma elokventni i zvučati važno, ali to ne označava ono što jeste. Ipak, evo nekoliko reči o tome...

Svest je u stanju da se podeli...
Svest je Bog u Akciji u Kreaciji. Svest je sve i sve je svesno u stepenu neophodnom da se uveća celina. Svi aspekti manifestovanog Univerzuma su svesni, samo u različitim stepenima. Svest je u stanju da se podeli na svesne aspekte i ti aspekti dele odgovornost unutar kreacije. Međutim, nijedan aspekt nikada ne napušta Celo ili Jeste – jer je sistem svesnosti svakog aspekta direktno povezan sa Celim. Iza Svesnih Aspekata Kreacije postoji Nesvesno ili Podsvesno. Oboje čine Apsolutnu realnost, Beskonačnu holografsku kvantnu realnost, Univerzalni um, Kvantnu supu ili Nemanistefovano iz koga se pomaljaju sva Bića i Stvari. Kada se Bića i stvari pomole, postaju svesna ili budna i učestvuju u manifestovanoj realnosti. Manifestovana realnost je Svesno sopstvo, a potporna apsolutna realnost je Nesvesno sopstvo Kreacije – ili beskonačno Podsvesno – JESTE.
To je razlog zašto se mnogi ne sećaju ko ili šta mi zaista jesmo...

Priroda Svesnosti je da može da se podeli i da može da zaboravi sebe. To je razlog zašto se mnogi od nas ne sećaju ko i šta zaista jesu. To takođe znači da se možemo ujediniti i postati Jedno sa drugim Svestima. Upravo sada, sa ljudske tačke gledišta, mi nismo jedno u svesti sa našim višim Ja/Sopstvom. Međutim, mi jesmo jedno sa više tačke gledišta! Naša Viša Svest nas podupire, i jeste mi, tokom našeg polu-svesnog putovanja. To Više Ja je Sopstvo koje se menja i raste. Ono jeste mi! Ono neprestano usavršava sebe i nije statično. Ono je Postajanje... ono je beskonačno putovanje bez destinacije. Međutim, pitanje ostaje – da li je Svest svesna ili samo-svesna? Ja osećam da nije – budući da je njena budna samo-svest prisutna u Kreaciji – Manifestovana strana sebe same...

Mi smo rascepkane ličnosti celog „Ja“ Mi smo...
Živeći unutar manifestovane kreacije na kraju ćemo shvatiti da postoji jedno „ja“ i da mi jesmo to „Ja“ (JA JESAM). Identitet Boga ili Svesti je naš identitet. Možemo ubrzati svesnog sjedinjenja sa višim Sopstvom i to mora biti učinjeno putem svesnog samorazvoja. Međutim, to nije moranje. U takozvanoj budućnosti ćemo se svakako sjediniti. Nema problema ... u međuvremenu, mi smo rascepkane ličnosti celog „JA“ Mi smo. Ipak, nikada se ne možemo pridružiti Nemanifestovanom iz koga se pomaljaju sve stvari – i ostati samo-svesno Biće. Kada se ujedinimo sa Jednim mi gubimo samo-svest.

Pomolili smo se iz tog Nesvesnog i na putu smo da steknemo Individualnu Univerzalnu Svest ili Hristovu Svest sopstvenim snagama...

Mi smo Duše koje su ovamo došle da bi učile...
U ovom trenutku, mi smo aspekti Duše, Nadduše ili Svetlosnog bića. Koji su svi aspekti Jednog na prvom mestu. Mnogi ljudi misle/osećaju da imaju dušu – stvari ipak stoje drugačije. Duša ima nas – takođe možemo reći – Bog ima nas! Duša i Bog su suštastveno ista sila – oni su Jedno. Mi smo instrument Boga. U međuvremenu, mi smo spiritualna bića koja imaju ljudsko iskustvo, ne ljudska bića sa nešto duha u sebi! Mi, kao duše, smo došli da naučimo kako je biti čovek. Mi smo ovde da naučimo da volimo kao ljudsko biće. Zemlja je škola za ljudsku svest. Mesto da se probudimo i rastemo. Mi smo božije seme i došli smo na Zemlju da bismo je transcendovali/transformisali. Zemlja je planeta na kojoj kao božije seme učimo da rastemo i letimo...

Reči ne označavaju ono što jeste...
Čitav multi-dimenzionalni univerzum je Svest! Svest je holografski fenomen. Ona je sposobna da se podeli i/ili projektuje sebe u manje multi-dimenzionalne holograme koje su kopije originala. Tako su sve kopije slike originala, ali tek treba da razviju nejasna obeležja koja sadrže. To se čini na individualan način da bi se podstakla raznolikost. Pre ili kasnije čitav svesni univerzum će se ujediniti, kao parčići multi-dimenzionalne slegalice i svaki deo će nešto doprineti Celini. Svest – šta je to? Pa, da vidimo. Oh, da, ... bla... bla...bla... Reči ne označavaju ono što jeste.

Uzmite malo alfabetske supe...
Evo analogije između kvantne supe i našeg života u fizičkoj realnosti. Pokušajmo da uporedimo naš alfabet sa famoznom Kvantnom supom. Pre svega, zapisaćemo sva slova na primer u ovom poretku: a-A-b-B-c-C-d-D-e-E-f-F-g-G-h-H-i-I-j-J-k-K-l-L-m-M-n-N-o-O-p-P-q-Q-r-R-s-S-t-T-u-U-v-V-w-W-x-X-y-Y-z-Z i ubaciti ih u kvantnu supu. Zatim ćemo ubaciti tačke, zapete, kolone i mnoge druge simbole/znake koje koristimo. Hajde da pretpostavimo da su ta slova i interpunkcija kvantna supa - mi preuređujemo svojim mislima slova i znake, na način da počinju da dobijaju neki smisao za nas, i voila: imamo knjigu, izveštaj ili ekran pun kosmičkih kolača! Mi manifestujemo svoj najličniji spis iz svoje sopstvene alfabetske supe. Dodaj mi W, O i još jedno W!
Zaboravite reči – setite se značenja...
Drugim rečima, alfabet i svi interpunkcijski znaci su „nemanifestovani univerzum“, a knjige, izveštaji i postovi „manifestovani univerzum“. Možemo napisati hiljade knjiga znakovima alfabeta i u međuvremenu zaboravljamo da u stvari koristimo simbole. Jednom kada su slova i znaci aranžirani, zaboravljamo na alfabet kao i na reči. Možemo zaboraviti odakle reči i simboli dolaze, sve dok smo u stanju da izrazimo sebe u spisu, to je naša svrha. Sve te reči i simboli su slike, simboli ili fikcije našeg uma na prvom mestu...

Mi svi plivamo u istom okeanu energije...
Kada pogledamo 3D sliku, ugao iz koga gledamo određuje ono što ćemo videti. Kada pogledamo apsolutnu holografsku beskonačnost, nivo naše svesnosti određuje ono što ćemo videti. Sada, teško je razumeti, ali naš ljudski nivo svesti je odgovoran za ono što vidimo i doživljavamo. Čitava stvar je okean energije u kome plivamo ili plutamo i on odgovara na naše misli! Dok plivamo i učimo, rastemo i naše misli postaju u sve većoj meri usredsređene i ispunjene razumevanjem. To nam na duge staze pruža veću sliku onoga u šta smo uključeni. Mi smo svi plivači u istom okeanu energije, ali ne vidi i ne doživljava svako iste stvari. Možemo posmatrati čovečanstvo kao jedan aspekt (jedan talas ili frekvenciju) beskonačnog okeana. Mi smo povezani unutar tog talasa i da bismo bili povezani na ugodniji način treba da steknemo više svesti – koja je Razumevanje ili Ljubav. Mi svi radimo na tome, a u međuvremenu smo bića koja tragaju za drugim aspektima sebe, koji su naučili da funkcionišu kao Vodiči ili Pomagači. Mi svi plivamo u istom beskonačnom okeanu ili univerzalnom umu. Mi smo Jedno biće koje raste zajedno...

Naš Um i Univerzalni um...
Koristimo svoj um da bismo stvorili neograničene količine misli. Ipak, ne zaboravite da je naš um u prvom redu Univerzalni um. Postoji samo jedan Um ili Svest – Naša! Sve što treba da uradimo je da to saznamo. Tako možemo reći da smo um ili svest u procesu spoznavanja samog sebe. Polako postajemo svesni o čemu je reč. Doživljavamo svoj um ili svest na multi-dimenzionalan način živeći život. Naš život se odvija u našem sopstvenom univerzalnom umu i živeći ljudski život mi upoznajemo svoj univerzalni um. To je ono na čemu radimo. Kosmički kolači mogu da pomognu, ali članci su bolji...

O približavanju Bogu ... ili Svetlosti ...
Mi se ne možemo približiti Svetlosti ili Apsolutu – jer ona živi u nama – mi jesmo ona! Mi već jesmo istina i/ili Beskonačno, uvek smo bili i uvek ćemo biti. Mi ne možemo pobeći od sebe, da tako kažemo. To je ono što treba shvatiti. To razumevanje ili svesnost dolazi putem iskustva Života. Takođe treba da shvatimo, da moramo naučiti da prihvatimo putovanje. Razumevanje ili znanje o ovome znači da znamo da smo već stigli. Zar to nije prosvetljujuće? Pa, prosvetljenje je potpuno uživanje u tome što jesmo...

...REZIME MOJIH MISLI ILI MOŽDANIH TALASA...
Iz moje perspektive energija kvantne supe je oduvek postojala a Big Bengovi su lokalne kreacije/događaji. Oni formiraju novo poglavlje Univerzuma. Ne čitavu stvar! Verovatno postoje milijarde univerzuma koji su oni kreirali. Najvažniji big beng se događa u našoj glavi. Big bengovi u univerzumu su slični događaji kao kada zamenimo veliku kuću ili zgradu u gradu ili čitav grad. To su lokalni događaji...

Kvantna supa ili energija se beskonačno razvija/usavršava putem evolucijskog rasta svojih stanovnika. Čovečanstvo je jedan od njih! Čovečanstvo se sastoji od beskonačne raznolikih bića o kojima većina ljudi ne zna ništa. To uključuje različite vrste vanzemaljaca u svim vrstama univerzuma. Mnogi veliki vanzemaljski entiteti se staraju o nama i čine stvari kojih većina ljudi nije svesna. Mnogi ljudi se još uvek podsmevaju anđelima ili NLO-ima na primer. Postoje i vanzemaljci koji nisu prijateljski nastrojeni prema nama i mnogi od njih nas eksploatišu... Kvantna supa ili energija je Nesvesno iz koga se pomaljaju sva svesna bića. Mi smo stvoreni od strane drugih svesnih bića. Svi mi na Zemlji smo „misli“ Su-Kreatora ili Hristijanizovanih bića. Sa svoje strane i mi možemo stvarati druga bića. Mi smo svi na primer sposobni da kreiramo sopstvene utvare. Sve stvari i bića su samo misli! Postoje samo misli i stvari su subjektivne...

Sva bića i stvari zajedno tvore manifestovano ili kreirano ali bića i energije nikada ne napuštaju Kvantnu supu. Niko ne izlazi odatle – mi samo mislimo da to činimo – jer smo postali manifestovani (imamo izvesnu perspektivu o sebi) kao entitet i mislimo ili sanjamo na svoj sopstveni način. Tako, imamo izvesnu svesnu perspektivu ili budnost. Koristimo tu svest da bismo razmišljali o Totalnom Sopstvu i sposobni smo da kreiramo sopstvene svetove i realitete. Ono što doživljava sve stvari je Posmatrač – esencija Apsoluta – Sopstvo! Mi jesmo to Sopstvo ali patimo od nedostatka svesti. Sva bića i stvari su iluzorni realiteti, dok je sila koja živi u nama naše pravo Sopstvo – Posmatrač! Duh! Svesnost! Svetlost unutra! Misteriozno JA SAM...

Kvantna energija ili Apsolutna realnost je jedina stvar koja je realna, ali ova realnost ne može postati svesna svoje realnosti ili menifestovanosti. Takođe, kako posmatram stvari, ona nema svest o sebi! Njeni aspekti postaju svesni i svesni sebe kada iskoče iz nemanifestovanog postanu kreacija. Naša Kreacija je Svesno Univerzalno Sopstvo! Kada aspekti kvantne supe izađu iz Kvantne supe – oni više nisu kvantna supa u prethodnom smislu, već poseduju individualnost! Oni su stekli osobenost ili su se diferencirali iz nediferencirane Kvantne supe ili Implicitnog reda, kako ga je nazvao Dejvid Bom. Postali su talas ili mreškanje okeana. Naravno, oni su i dalje okean... Sve stvari unutar kreacije, u ovom ili onom obliku, su svesne svoje egzistencije u svojim sopstvenim stepenima. One imaju odnos prema drugim stvarima. Odnos je pitanje „delovanja polja sila“ ili iskustvo. One osećaju jedni druge! Kao što ljudska energija ima odnos prema energiji drveta a energija drveta ima odnos prema ljudskoj energiji. Mi smo svesni jedni drugih. To je razlog zašto biljke i drveće raste brže kada im se obraćamo. Naš odnos je Ljubav u delovanju. Kreacija je Ljubav u delovanju. Kreacija je beskonačna svetlost u delovanju. Tokom tih aktivnosti energija ljubavi se ponekad malo ukiseli i biva privremeno distortovana. To se ispoljava u kreiranju religija, politike i ratova. To je tako, jer Ljubav je sve stvari. Ljubav je energija više nego bilo šta drugo. Naš duh ili duša su privremeno preuzeli ljudski sistem vođenja (svesni um) i on živi u svetu materije koja je 99.9999% prazna. Ona je Laž! To je privremeni realitet koji nas obmanjuje. Stvarna sile Mi Jesmo je Duh koji se složio da živi unutar te iluzije, u našem slučaju kao ljudsko biće sa svesnim umom. Taj svesni um zavarava dušu dok se ona ne probudi. Tako, mi kao ljudska bića smo uhvaćeni u zamku iluzije tako što smo poverovali u nju. Obmanuti smo svojom sopstvenom kreacijom, jer na početku i na kraju mi smo duh i/ili Kreator čitave scene kao što i naše telo živi u ovoj iluzornoj stvarnosti! Čini se nemoguće - ali evo nas! Ako prodremo duboko, iskusićemo da je srž onoga što je ovde prezentovano tačna. Osim toga, autor je uvek u pravu, osim onda kada greši što se događa najmanje jednom nedeljno...

Mi kao duhovna bića u ljudskom telu treba da budemo izuzetno oprezni da ne osnažimo iluziju svog ego-uma. Veliki trik je prihvatiti taj vic na svoj račun i transcendovati iluziju odvajanjem (neprostrasnošću) od onoga što nam čula govore. Takođe treba da shvatimo da smo spiritualna bića i aspekti/slike nedoživljenog i neiskusni duplikati Kreativne Sile i da smo kreirali iluziju.

Ona je divna – ali je vreme da saznamo istinu o njoj. To je naš um koji je prikazuje i na kome bi se mogla preduzeti mnoga poboljšanja... Možemo napraviti ta poboljšanja prihvatajući svoju odgovornost i oslobađajući se negativnih sila koje nas kontrolišu. Neki od njih žive na Mesecu, drugi imaju svoje baze na Zemlji. Prisutni su na Zemlji tokom hiljada godina. Deluju preko izabranih i neizabranih ljudi na vlasti. Njihov zadatak je bio da podrže kreiranje iluzije koja nam je bila potrebna da bismo je iskusili kako bismo saznali šta se događa kada izgubimo svoju svesnost. Kreirali smo pakao i izgubili se u njemu...

Budući da smo kreirali svoj iluzorni svet, možemo poništiti iluziju tako što ćemo videti direktno kroz nju. Moramo da povratimo moć od sila koje vladaju nama već vekovima. Moramo da postanemo svoji sopstveni gospodari. Moramo dopustiti svom duhu/duši da transcenduje iluziju o našem materijalnom telu. Moramo dopustiti našem unutrašnjem svetlu da isijava i ponovo osnaži božansko biće u nama. To je jedina stvar koja jeste stvarna...
 Nazad na vrh »
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
Zosim
Majstor


Pridružio: 16 Sep 2008
Poruke: 1072

 Poruka Poslao: 10 Jun, 2011 22:43 pm    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

Bojane, srdačan pozdrav i dobrodošao.
Za kratko vreme, od kad si prisutan, učinio si veliki doprinos forumu i
uneo osveženje. Bilo bi lepo da potraješ takav.

Very Happy
 Nazad na vrh »
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku Pošalji email
Zosim
Majstor


Pridružio: 16 Sep 2008
Poruke: 1072

 Poruka Poslao: 10 Jun, 2011 22:52 pm    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

Izneo si mnoštvo definicija, koje to jesu, ali i nisu, pa da malo udjemo u tu šumu i sasečemo sve bolesno i trulo da bi zdravo imalo više sunca.

Sa većim prilivom svetla i mi ćemo biti zdraviji.

Very Happy
 Nazad na vrh »
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku Pošalji email
Zosim
Majstor


Pridružio: 16 Sep 2008
Poruke: 1072

 Poruka Poslao: 10 Jun, 2011 22:54 pm    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

Za početak, svidelo mi se ovo:

Slobodna volja
- neka bića imaju više slobodne volje od drugih


Odmah me asociralo na Životinjsku farmu, i njihovo legendarno pravilo:
Sve su životinje ravnopravne, samo su neke ravnopravnije!
 Nazad na vrh »
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku Pošalji email
Zosim
Majstor


Pridružio: 16 Sep 2008
Poruke: 1072

 Poruka Poslao: 10 Jun, 2011 23:09 pm    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

       
Bojan71 ::


Sledeća tačka: ne postoji objektivna realnost odvojena od posmatrača. Realnost, koju doživljavamo, selektujemo iz Apsolutne Realnosti koja nas okružuje. Mi samo doživljavamo svoju percepciju Stvarnosti! To znači da u stvari – fizička realnost kao objektivna realnost ne postoji. Naša percepcija realnosti, koju mislimo da doživljavamo, formirana je od Beskonačne Realnosti u koju gledamo. Svi mi pojedinačno kreiramo svoju sopstvenu realnost percepcijom! Teško je poverovati – znam! Sve stvari u kreaciji su aspekti jedne drugih i svesna energija može da doživi druge energije. Te druge energije nisu obavezno one koje su svesne kao ljudska bića. Neke su manje svesne, neke su svesnije. Postoje različiti stepeni svesti…

(Kao kratka dopuna ovog dela, eksperiment o determinisanosti percepcije: „U „Harvard Medical School“ je pre otprilike dvadeset godina sproveden eksperiment tokom koga su mačići odvedeni u sobu koja je imala samo horizontalne linije. Kada su mačići porasli, nisu mogli da vide ništa drugo osim horizontalnog sveta. Drugi mačići su odvedeni u sobu sa vertikalnim linijama i kada su porasli nisu mogli da vide ništa osim vertikalnog sveta. Naravno, to nema nikakve veze sa sistemom verovanja ovih mačaka.
Njihov mozak je ispitan i one nisu imale međuneuronske veze koje bi im omogućile da vide „drugačiju vrstu sveta“. Drugim rečima, način na koji su te mačke doživljavale realnost svojim čulima kada su bile male je programirao nervni sistem na takav način da je on služio samo jednoj svrsi – da se učvrsti početna interpretacija. Dakle, ono što su videle je u krajnjoj liniji bila interpretacija, koja predstavlja ono što psiholozi nazivaju prevremeno kognitivno pohranjivanje. Aparat percepcije je oblikovan ranim iskustvima koja zatvaraju neurološku strukturu u fiksiranu percepciju stvarnosti.
Da podjem od ovoga:
„...ne postoji objektivna realnost odvojena od posmatrača.“
Šta su za one mačiće bile linije na zidu? I sam zid? Zaleti se i tresne glavom o zid, pa zaboli.
Kakva je priroda tj. poreklo tog primarnog iskustva koje nam oformljuje rani um i definiše naše reakcije?
Odakle dolazi to iskustvo?
 Nazad na vrh »
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku Pošalji email
Zosim
Majstor


Pridružio: 16 Sep 2008
Poruke: 1072

 Poruka Poslao: 10 Jun, 2011 23:48 pm    Naslov: Re: Pojmovi Spoznaja
Odgovoriti sa citatom

       
Bojan71 ::


Bog
- izvor svih kreacija
-projektuje dva aspekta sebe: čista individualna svest, i materija/energija
- uliva materiju/energiju u fragmente svoje vlastite svesti
- neograničena inteligencija koja otvara svoje beskonačne potencijale kroz neograničene varijacije konačnih fragmenata
- dozvoljava individualnim fragmentima širenje kroz učenje sve dok se ne ujedine sa celim
- ne smanjuje se u veličini kada se fragment kreira... proces je holografska replikacija
- također zvan Kreator, Izvor, Jedinstvo sa Svime, Sve
B:
Bog
- izvor svih kreacija
-projektuje dva aspekta sebe: čista individualna svest, i materija/energija

Z: A gde je volja? Možeš imati svest da je nešto potrebno, svu neophodnu materiju i energiju pri ruci i to opet ne garantuje da će se bilo šta promeniti dok se ne uključi volja.

B:
- uliva materiju/energiju u fragmente svoje vlastite svesti

Z: Vrlo zanimljivo. Obično se protežira drugačije vidjenje po kojem duša ulazi, uliva se u materiju, zaposeda je da bi je oživela i osvestila.

B:
- neograničena inteligencija koja otvara svoje beskonačne potencijale kroz neograničene varijacije konačnih fragmenata

Z: vrlo je diskutabilno ono „neograničene varijacije“. Ipak su one ograničene. Naša je mašta mnogo slobodnija od primenjenih varijacija i zahvaljujući njoj možemo da zamislimo mesec od gorgonzole, da Vojvodina postane prvak Srbije u fudbalu, da Minja doživi orgazam, a Biblijski Hrišćanin predje u hinduizam, ali to se ipak ne dešava.
Primenjene varijacije su podskup našoj mašti pa samim tim nisu neograničene. Ne treba preterivati ni sa bogom. Very Happy

Bog uopšte nije morao da bude inteligentan da bi stvorio svet.
Inteligencija je evolucioni pomak u božijoj biti što dokazuje da je jedini nepromenljivi zakon zakon promene. Panta rei.


B:
- dozvoljava individualnim fragmentima širenje kroz učenje sve dok se ne ujedine sa celim

Z: Umesto „dozvoljava“ pre bih rekao omogućava.
I rekao bih to ovako: Omogućava individualnim fragmentima širenje kroz učenje.

S obziron na širenje kosmosa ono ujedinjenje će malo da pričeka. Very Happy

B:
- ne smanjuje se u veličini kada se fragment kreira... proces je holografska replikacija

Z: Uh, što ne volim da vidim ovo „holografski“. Toliko se zabluda i manipulacija krije iza te reči.
Hologram je ontološki. Very Happy

B:
- također zvan Kreator, Izvor, Jedinstvo sa Svime, Sve

Z: Ako je SVE, onda je i sve što jeste i sve što nije! Baš to je mnogima kamen spoticanja.
 Nazad na vrh »
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku Pošalji email
Bojan71
Tragalac


Pridružio: 30 Apr 2011
Poruke: 127
Lokacija: 7D

 Poruka Poslao: 11 Jun, 2011 19:05 pm    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

Pozdrav Zosime

Ovde nije konačni Pojmnovnik Spoznaja, upravo je tu da o nekim stvarima još i bolje raspravljamo, sviđa mi se tvoj stil Zosime-Nema Vođenja Za Ruke!

Evo da proširimo temu o Slobodnoj Volji, iz Kasiopejskog Materijala...

slobodna volja

16.10.94
Slobodna volja je najbitniji zakon svesti u kreaciji.

04.01.97
L: Da li su svi univerzumi “univerzumi slobodne volje”?
O: Ako se izabere tako.
P: Ima li univerzuma gde je sve predodređeno?
O: Unutar okvira cikličke veze granice odvajanja.

Koja je razlika između slobodne volje trećedenzitetlija i slobodne volje četvrtodenzitetlija, zašto nas 4D OPS vanzemaljci jedu / otimlju / eksperimentišu ili “KO JAČI, TAJ KVAČI!?”:

30.07.1994
P: Da li ima bilo koji način da sprečimo otmice od strane Orionaca?
O: Ne.
P: Zašto?
O: To bi uticalo na univerzalni zakon o slobodnoj volji i opredeljenju prema sebi.
P: Ali mi ne želimo da nas se otima. Možemo li to zaustaviti?
O: Ne baš. Oni imaju više moći od vas.
P: Onda zašto nam vi ne možete pomoći?
O: Umešali bi se u prirodan napredak vaše rase kao i njihove. Židovi su nas već zvali da ih spasimo i nismo mogli. I starosedeoci vaše zemlje su nas zvali i nismo ih mogli spasiti od vaše rase; ne možemo ni ovo zaustaviti. To je prirodan napredak, vidite?
P: Da li će nas vanzemaljci zbrisati sa lica zemlje kao deo tog prirodnog napretka?
O: Možda. Šta vas navodi na pomisao da ste posebni?
P: Isus je rekao da nas Bog voli. Da li je to istina?
O: Ali broji se duša, a ne telo. Telo umire, ne duša.
P: Da li smo mi “odabrani”?
O: Šta je odabran? Samo vi možete odlučiti. Izbor dolazi prirodno i na osnovu slobodne volje i gledanja i slušanja. Nije bitno gde ste vi. Ko ste i ono što vidite je bitno.

Razlika između slobodne volje drugodenzitelija i slobodne volje trećedenzitetlija, zašto MI JEDEMO životinje i biljke ili opet: “KO JAČI, taj kvači”:

11.02.95
P: Rekli ste jednom da je slobodna volja najvažniji zakon svesti u kreaciji. Zašto mi ne možemo izvršiti našu slobodnu volju i odbiti da budemo otimani i da se na nama eksperimentiše?
O: Oni koji otimaju izvršavaju njihovu slobodnu volju radeći to.
P: Zašto njihova slobodna volja ima prioritet nad našom slobodnom voljom?
O: Zašto vaša slobodna volja ima prioritet nad bićima 1. i 2. denziteta?

Pa ima li ipak nekog rešenja za nas!?
Ima: sticanje znanja i svesnosti. Rast i razvoj svesti / našeg bića za prelaz na viši nivo postojanja - 4D OPD, pola fizički/ pola eterički nivo, gde nema konzumacije i hranjenja drugima.
Naravno, ko tako nešto hoće. Ja hoću:
28.08.99
P: Mi smo to što jesmo. Priroda je priroda. Napredak je napredak. I ako se ljudi samo opuste i budu ono što jesu pošteno i samo čine ono što je u njihovoj prirodi bez da krše tuđu slobodnu volju drugih, da je to čišća forma bića nego raditi ono što osećamo ili očekujemo ili želimo; da samo BUDEMO, a ne ŽELIMO BITI… dakle samo BITI?
O: Da, ali OPS-i to ne čine.
P: A: Iz čega vučem zaključke: ako su OPS-i oko nas, mi ne možemo samo…

O: Vi ste svi OPS. Da niste, ne biste bili tu gdje jeste.
P: Postoje oni koji su sretni u OPS okruženju, a postoje i oni koji pokušavaju izaći iz OPS okruženja…
O: OPD kandidati.
Aha. OPD kandidati.
Kako!?

05.10.1994.
P: Da li je najveća moć koju imamo da se odupremo demonskim entitetima sadržana u našoj slobodnoj volji: našoj moći da kažemo ne?
O: Ne.
P: Koja je onda najveća moć?
O: Znanje.
P: Da li je akumulacija spiritualnog znanja ključ?
O: Da.
P: Ima li koji drugi trag koji nam možete dati?
O: Vi ne trebate ništa drugo osim znanja.

ZNANJA!? Kako to!?

14.07.96
P: Hmmmm… Dakle, kad je osoba hipnotisirana i kontrolisana izvana, radi onog o čemu smo diskutovali ranije, oni su hipnotizisani i kontrolisani sve dok ne nauče kako to zaustaviti?
O: Da.
P: Dakle, koristeći analogiju svinjca, oni su se jednostavno uvaljali u to i pate sve dok im nije dosta? MM: Nemate li više slobodne volje pomoću upijanja (asimiliranja) znanja?
O: Da!!! Da!!!
P: L: Dakle, znanje i svest vas naprave svesnima da imate slobodnu volju i također napravi vas svesnima o tome koje SU akcije stvarno dela slobodne volje, i zato kad znate ili vidite razliku između laži i prevara i istine, onda ste u poziciji kontrolisati svoj život?
O: Da. Lažno znanje je gore nego da ga uopšte nemate!!!!!
P: Dakle, važno je da se sve uzme sve da se nauči, ili analizira, da se kompletno rastavi i prokopa u svim smerovima oko toga, čak i u suprotnim pravcima, da bi POTPUNO ustanovili da je to istina? Kao što je C.S.Levis rekao, znanje je poput konopa… sve dok ga koristite da svežete kutiju, nije važno da li je perfektno ili ne, ali ako ga hoćete koristiti da na njemu visite nad provalijom, onda morate biti apsolutno sigurni da je dovoljno čvrsto da izdrži vašu težinu.
O: Da.
Aha.
4D OPS uživaju u tome da se mešaju u tuđu slobodnu volju:
16.10.94
O: Svet neće uskoro imati ništa osim kredita i dugovanja. Niste li čuli o tim novim Visa kreditnim karticama, da je to budućnost novca kao kontrolisanog svetskim bankarskim sistemom = bratstvom ( Brotherhood, prim. prev. ) = Lizzardima = antihristima.
P: Ako nemate kreditnu karticu, onda ne spadate u taj sistem?
O: Ne. Nećete imati izbora: pripadaj ili gladuj.
P: Šta se dogodilo sa slobodnom voljom?
O: Bratstvo, također znano kao Lizzardi, a kao antikrist su se mešali u vašu slobodnu volju već 309 000 godina. Oni postaju očajni što se više približavamo promenama.

01.11.97
P: A: Želio bih znati da li Kasiopejci, zajedno sa drugim OPD bićima, sudeluju u nekoj vrsti tog programiranja?
O: Nema potrebe za nas da sudelujemo u programiranju.
P: Zašto?
O: Zato što mi ne kršimo direktivu slobodne volje!
P: T: To rade OPS 3. i 4. denziteta.
O: 4. većinom.
A koji je krajnji oblik postojanja OPS obrasca svesti!? Crna rupa:

10.12.94
O: Crne rupe su prirodne sile koje su refleksije uzoraka svesti Slobodne Volje OPS-a. Primetite da su crne rupe locirane u centru spiralnih energetskih sila, sve ostalo isijava prema van.

6D OPD se ni pod “razno” ne mešaju u slobodnu volju drugih:

04.03.95
O: OPD 4. nivoa!
P: L: To je sada naslov teme?
O: Vi ste do sada jedino razmišljali o OPS 4. nivoa.
P: Ahhh! Ono o čemu je SV govorila, trebamo pitati o dobrim momcima.
O: Oni su jedini koji vam mogu pomoći da se odbranite od napada iz 4. nivoa!!!! Mi vam dajemo informacije koje su neprocenjive vrednosti, ali zapamtite mi smo 6. nivo OPD, bića svetla, i na ovom nivou denziteta jednostavno nema mešanja u slobodnu volju bez obzira kako to bilo štetno za vas!!!

Stvarno nema potrebe da se mešamo u nečiju slobodnu volju i nečiji izbor:
22.10.94
Oni koji iskreno, unutar sebe, u svim tačkama razvoja, pokušaju tražiti veće znanje, neće biti blokirani bilo kojim idejama vezanim za nelegitimnost kako vi to shvaćate. Oni koji su opsesivni, a to je njihov izbor, radije nego da pokušavaju tražiti istinsko znanje, bit će zaista blokirani u toj tački. Sve je na izboru te individue. Ako izaberete razvitak i sticanje znanja onda niste nikad blokirani ili opsednuti u bilo kojoj tački ili ikad o nečemu. Ali ako izaberete da ograničite svoje znanje ili postanete opsednuti sa nečim, onda se neprestano pronalazite blokirani i to će se manifestovati u svim vašim životnim iskustvima. To je deo individualnog duševnog napretka. Sve je bazirano na izboru. Zato, nije moguće za vas da se umešate s nečijom tuđom odlukom u sticanju znanja ili kako je to napravljeno ili nije. Nema potrebe pokušavati menjati nečiju percepciju jer to bi bilo mešanje u tuđu slobodnu volju. Ako neko izabere da bude opsednut radije nego prosvetljen, to je njegov izbor!
05.12.94
O: Molimo razumite, nismo ovde da bi vas vodili za ruke, jer, to bi se kosilo sa vašom slobodnom voljom, jer to je kako vi učite, odnosno kako vi napredujete.
OPD je i širenje i deljenje znanja, informacija i svesnosti, tj. nečiji izbor slobodnom voljom da to radi, ako hoće:

10.12.94
L: Šta želite od nas?
O: Mi ne želimo jer smo čisti OPD. Mi smo došli jer ste VI to želeli.

Ali to je OPS sve dok to ne podelite s ostalima.
P: Dakle, neophodno je da podelimo ove informacije?
O: Na vama je, to je odabir slobodne volje.
P: Ima li kakav rizik za nas ako podelimo ove informacije?
O: Na nekom nivou, ali postoji “rizik” za sve stvari.

Dobro, kako smo se mi, bića sa dušom uopšte našli u ovom sosu već 309 000 godina!? Da li je to bila odluka slobodne volje ili neka zamka ili prevara!?

11.03.95
O: Dovođenje u iskušenje.
P: I to je bio trik…
O: Ne! Trikovi ne postoje!
P: Šta je tu u pitanju? T: Dobro, nije trik, nego zamka?
O: Ne! Zamke ne postoje, također. Slobodna volja ne može biti oduzeta ako se niste složili s time.
P: T: Samo malo. Gubim se ovde. Šta smo mi bili pre “Pada”?
O: OPD 3. denziteta.
P: Niste li nam rekli da bića 3. denziteta ne mogu biti OPD? L: Ne. Oni su rekli da ima bića 3. denziteta koja su OPD. T: Mi smo OPS od te tačke jer nam se to tada desilo?
O: Da.
P: Dobro, sad, bili smo OPD pre toga. Lizzardi su otvorili vrata, koristimo ovo kao alegoriju ( preneseno značenje ), nagađam, Lizzardi su otvorili vrata i pokazali nam zlatnu polugu nadajući se da ćemo mi posegnuti za njom, ili proći kroz vrata, dok su nas oni čekali sa druge strane da bi nas preuzeli, u neku ruku. Da li sam na dobrom putu?
O: Nadajući je pogrešna ideja.
P: Dobro, šta su oni pokušavali učiniti sa našim zavođenjem?
O: Pokušavali je nekorektna ideja; nastavite ispitivati radi mogućnosti učenja.
P: Bili smo OPD 3. denziteta tada. Da li je to bilo posle bitke koja je opisana? Drugim rečima, mi smo bili rasa 3. denziteta, doslovno na nama samima u to vreme, kao suprotnost od onoga pre?
O: Bila je bitka.
P: L: Bitka je bila u nama?
O: Kroz vas.
P: T: Bitka je bila kroz nas da li ćemo proći kroz taj otvor… L: Bitka je vođena kroz nas, mi smo doslovce bili ratište. T: Shvatio sam to, ali želim se vratiti na analogiju da bi bio siguran gde smo u celovitoj slici. Bitka je počela kad su otvorena vrata. Da li je bitka završila kad smo prošli kroz ta vrata?
O: Blizu.
P: Dobro, bili smo OPD tada. Rekli ste ranije da smo u ovom denzitetu imali izbora hoćemo biti OPS ili OPD.
O: Oh, TR, bitka je uvek tu, “kad” vi izaberete se broji!
…..
Dakle, koncept je taj, da su OPD bića imala izbor da li da pođu po zlato ili ne. Radi odlaska po zlato, mi smo postali OPS bića jer odlazak po zlato je bilo OPS.
O: Da.
P: I zato jer smo tako napravili, završili smo u osovini sa Lizzardima, bićima 4. denziteta…
O: Da.
P: Zato što su oni bića 4. denziteta i imaju puno više mogućnosti nego mi u 3. denzitetu…
O: Vi ste nekoć bili u osovini sa OPD bićima 4. denziteta.
P: I bili smo OPD 3. denziteta. Ali, radi pokreta za zlatom, poravnali smo se sa OPSima 4. denziteta.
O: Da.

P: I zato jer smo to učinili, mi smo dali OPS-ima 4. denziteta dozvolu da nam učine sve što žele?
O: Blizu.
P: Dakle, kad nam kažu da smo im mi dali dozvolu da nas otimaju, to se odnosi na ovo?
O: Blizu.
P: J: Vratimo se onome što su rekli pre: “Slobodna volja ne može biti uzeta ako se vi ne složite s tim”. T: Mi, kao ljudska rasa, koristili smo svoju slobodnu volju da bi se promjenili iz OPD u OPS. L: Dakle, na nekom nivou, mi smo izabrali nered u kojem jesmo i to je superdrevna legenda o Palom Anđelu, Luciferu. To smo mi. Mi smo pali radi toga što smo prošli kroz ta vrata, takoreći, išli smo po zlatnu polugu, i kad smo prošli kroz vrata, zmija nas je ugrizla!
O: Ali to je ponavljajući sindrom.
P: Da li je to ponavljajući sindrom samo za ljudsku rasu ili se to dešava kod svih kreacija?
O: Ovo drugo.
Aha.
OPDi ne intervenišu IZVANA - u smislu neke invazije, matičnih brodova, sletanja, izbavljenja i slično. OPD entiteti se inkarniraju i deluju IZNUTRA. Mnogi OPD entiteti sa viših denziteta su se inkarnirali u ovo doba na 3D OPS:
28.04.96
P: Čitala sam poruku koju su nam poslali preko interneta gde je Cosmic Awareness, izvor koji govori o ljudima koji su svojevoljno došli ovde zato što dobri momci ne mogu intervenisati izvana jer bi time prekršili slobodnu volju, I da su se mnogi od njih inkarnirali i zato iskusili fizičke doživljaje, i onda probudili i postali sposobni raditi stvari koje su potrebne na planeti.
23.09.00
P: Da li je moguće da trenutno ima ljudi na planeti koji se predstavljaju kao 3. denzitet OPS, koji će se u određenom trenutku zbog nekog događaja kao što je naprimer Val, genetski aktivirati i transformisati u OPD Nordijca 4. denziteta?
O: Blizu, ali odgovor nije u materijalnom koliko u duhovnom.
P: Znači, moglo bi biti mnogo ljudi 3. denziteta koji su vodiči ili projekcije ljudi 4. denziteta OPD, u ovu stvarnost?
O: Duše, draga moja, to su duše!
P: Dakle, postoje tela 3. denziteta koja naseljavaju duše 4. denziteta, ali ova tela će zbog OPD-ovog poštovanja slobodne volje trenutno imati ograničenja 3. denziteta?
O: Da.

P: Prvo mislim da neće biti nikakvog pozivanja na okupljanje od strane zvezdanih starešina, čisto zato što su oni koju si sada na planeti su odlučili svojom slobodnom voljom biti ovdje i svi su ovdje da bi napravili ono što je u skladu sa njihovim planovima, bez obzira da li su u suradnji sa nekim ili ne i ne treba im niko da im kaže bilo što. Drugo, jedini koji bi “pozivali” ikoga na “okupljanje” bila bi OPS bića, zato što takav poziv od bića višeg denziteta može doći jedino od OPS frakcije, zato što OPD frakcije neće pozivati nikoga na okupljanje, jer ako se oni žele “okupiti” sa bilo kim, do mora doći iznutra, to mora biti izborom slobodne volje, a ne zato jer su pozvani.
O: Da.
P: Sa druge strane, ako bi se ti OPD tipovi i okupili, kakav bi poticaj za takvo okupljanje bio?
O: Prirodno napredovanje.
A što je sa svom onom New Age / Cointelpro propagandom da samo trebamo slati svima drugima čim više ljubavi i svetlosti?

14.07.96
P: I ako nekom od njih šaljete “kante ljubavi i svetlosti”, a oni su taj put odabrali, vi kršite njihovu slobodnu volju?
O: Vi bi mogli, također, slati i “kante” bljuvotina jer će oni tako i reagoati na to.
19.09.98
P: Ne razumem kako bi davanje ljubavi, kad se ona nije tražila, moglo biti štetno, a ne korisno?” Možete li komentarisati?
O: “Davanje” ljubavi nije davanje, u tom slučaju.
P: Znači, ako dajete ljubav kad niko to od vas nije tražio, vi u biti NE dajete?
O: Vi uzimate, kao i obično.
P: Kad kažete “vi uzimate”, šta uzimate?
O: Energiju, na OPS način.
P: Kako to da vi uzimate energiju od nekog kad mu dajete ljubav kad ona nije tražena?
O: Jer OPS vozilo ne uči kao da bude OPD kandidat tako da određuje potrebe drugih.
P: Ne razumem kako to znači da vi onda uzimate energiju.
O: Zato jer je to onda samo-zadovoljavajući akt. Ako neko “daje” kada ne postoji zahtev, prema tome ne postoji potreba, to je povreda slobodne volje! I usput, koja bi druga motivacija mogla biti u takvom scenariju?!? Razmislite pažljivo i objektivno u vezi toga.
P: Pa ja mislim da, da ako netko daje ljubav nekome ko nije pitao ili to zahtevao, da izgleda da u korenu toga postoji želja da se promeni tog drugog, što znači: želja da ga se kontroliše.
O: Pogodila si!!!
P: Dalje kaže: “Da, sve su lekcije i ako osoba odabere specifični put, treba joj se dopustiti da ide i uči na svoj način. Ali, recimo da se to dešava nekome koga zbilja volite. I recimo da ta osoba može imati period u svojem životu u kojem njene/njegove misli mogu delovati tako da, na primer, on/ona počini ubistvo. Zar ne mislite da ako pošaljete toj osobi ljubav, čak i podsvesno, da to može omogućiti neophodnu energiju ( uticaj ) da zaustavi to ubistvo?” Komentar, molimo.
O: Ne, ne, ne!!! Zapravo, ako ništa drugo, takav prenos energije čak može i ubrzati tej efekt.
P: Na koji način?
O: Nebalansirani valovi mogu biti uvučeni od strane primatelja.
P: Mislim da od ovih reči koje je koristio - možemo napraviti zaključak: “Zar ne mislite da ako pošaljete osobi ljubav, da to može omogućiti neophodnu energiju koja je potrebna toj osobi” i u zagradama ima reč “utjecaj” što implicira kontrolu nad ponašanjem te druge osobe, da bi “zaustavio to ubistvo”. Dakle, izgleda da je tu upletena želja za kontrolom akcija druge osobe.
O: Da.
P: Ali njegova namjera je potpuno dobronamerna jer on želi sprečiti ubistvo, što je spašavanje života, kao i sprečiti da voljena osoba ide u zatvor. Dakle, to samo IZGLEDA da je dobronamjerno kod tog pokušaja. Zar to ne čini razliku?
O: Jesmo li zaboravili Karmu?
Laži i lažljivci su prevladali u narušavanju naše slobodne volje hiljadu godinama!
Kako se suprotstaviti lažima, napadanju, uznemiravanju, klevetama, ucenjivanju - svim tim OPS metodama i načinima delovanja protiv širenja istine, znanja i svesnosti!?
10.01.2002.
P: Šta je sa napadanjem, uznemiravanjem, klevetama, ucenjivanjem?
O: Vi ćete to srediti ispravno u prikladno vreme i vi ćete znati kada to uraditi.
P: (A) Zašto pravi način nije da ih potpuno ignorišemo?

O: Zato što ako budu ignorisani to na njih ne djeluje. A vaša stvarnost je takva da su laži i lažljivci prevladali u narušavanju slobodne volje hiljdama godina. Oni rade ovo najefektivnije zahvaljujući programima koji su dizajnirani da održe ovakovo Status Quo stanje, kao na primer “okreni i drugi obraz” i “ako to ignorišeš - nestati će”. Dajte laži ono što laž traži - istinu.

Znači sve je u principu pitanje slobodne volje!? :hm:
Samo što svoje slobodne volje prvo trebaš biti svjestan.
I trebaš biti informisan, da bi znao koji izbor uopšte imaš:

30.03.02
Da, to je istina, da osobe trebaju izabrati njihovom slobodnom voljom.
Osobe koje su izabrale na dubljem nivou da traže istinu, da prime pozitivnu energiju, biti će motivisani negativnim iskustvima da povećaju svoje znanje, koje onda povećava njihovu svesnost, koje će onda povećati njihovu sposobnost OPD komunikacije i interakcije sa sličnim ljudima.
Ljudi takodjer koriste njihovu slobodnu volju na veoma dubokom nivou da izaberu da budu prevareni i izmanipulisani. Ovo je ili zato jer je OPS njihov krajnji izbor i cilj ili trebaju naučiti lekciju o rastu njihove svesnosti. Kada izaberu da odbace potragu za znanjem, oni su već odabrali. Kada su izabrali verovanje, a ne potragu i otvorenost, oni su već izabrali.
O: U svim slučajevima slobodna volja je najvažnija, iako to nije očigledno na ovom nivou.
Dakle, svatko može u svakom trenu, praktički svake sekunde, izabrati i IZABIRE na osnovu svog znanja i stupnja svesnosti - ili širenje svog znanja, svesti i svesnosti, napredak u evoluciji sebe, svog bića i duše, traženje istine, spoznaje i samospoznaje i širenje i djeljenje toga sa svima drugima koji su zainteresovani.
Ili, naravno, sve suprotno od toga.
 Nazad na vrh »
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
Prikaži poruke iz poslednjih:   
www.OBJAVE.com forum » SVETA ZNANJA
Ovaj forum je zaključan i ne možete pisati, odgovoriti ili menjati teme   Ovaj forum je zaključan i ne možete menjati teme ili odgovarati Sva vremena su GMT + 1 sat
Strana 1 od 1

 
Skoči na:  
Ne možete pisati nove teme u ovom forumu
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu
Ne možete menjati vaše poruke u ovom forumu
Ne možete brisati vaše poruke u ovom forumu
Ne možete glasati u ovom forumu

Neke srodne teme
 Teme   Odgovori   Autor   Pogledano   Poslednja poruka 
Nema novih poruka VAŠE SUGESTIJE 105 adminfob 97035 26 Mar, 2011 01:56 am
Jazz08 Pogledaj zadnje poruke
Nema novih poruka MEDITACIJA- OSNOVNI POJMOVI 50 Vesna 44717 16 Nov, 2010 14:55 pm
Aleksandra-Caca Pogledaj zadnje poruke
Nema novih poruka Suština vašeg sadašnjeg duhovnog stava, ubeđenja ? 22 plavizrak 32322 08 Nov, 2010 09:22 am
rale Pogledaj zadnje poruke
Nema novih poruka Interval ne-vremena 4 adminfob 43698 03 Jun, 2010 23:13 pm
zvoncica Pogledaj zadnje poruke
Nema novih poruka TOČAK MEDICINE VEČNOGA BIĆA 3 adminfob 31466 18 Jan, 2010 10:15 am
Satćitananda Pogledaj zadnje poruke
Nema novih poruka Tvorac i zemlja 2 adminfob 43978 11 Maj, 2008 23:06 pm
Vesna Pogledaj zadnje poruke
Nema novih poruka Uticaj Fotonskog Pojasa na ljudsko telo 2 adminfob 12026 11 Apr, 2008 02:22 am
Vesna Pogledaj zadnje poruke
 
 
Home | Add to Favorites | Mapa sajta
 
 
Solaris 1.11 phpBB theme/template © 2003 - 2005 Jakob Persson (readme)(forumthemes/bbstyles)

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
Prevod by CyberCom