ILUMINATI I TAJNA DRUŠTVA II.
Idi na stranu
1, 2, 3, 4  Sledeci
Ovaj forum je zaključan i ne možete pisati, odgovoriti ili menjati teme   Ovaj forum je zaključan i ne možete menjati teme ili odgovarati
www.OBJAVE.com forum » OBJAVLJIVANJE SE NASTAVLJA
Pogledaj prethodnu temu :: G :: Pogledaj sledeću temu  
Autor Poruka
Dreammer
Gost

 Poruka Poslao: 18 Maj, 2010 00:46 am    Naslov: ILUMINATI I TAJNA DRUŠTVA II.
Odgovoriti sa citatom

.

ILUMINATI I TAJNA DRUŠTVA


Otvaram temu, gdje može da se u topiću razpravlja ozbiljno na nivou, bez spamovanja.


.


Poslednji izmenio Dreammer dana 18 Maj, 2010 01:26 am, izmenjeno ukupno 1 puta
Ovaj post je izmenjen!
Možete pogledati prethodne verzije...
 Nazad na vrh »
Kublai Khan
Napredni tragalac


Pridružio: 12 Jan 2010
Poruke: 498

 Poruka Poslao: 18 Maj, 2010 01:26 am    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

Iluminati vole igre s brojevima:
1) New York City ima 11 slova

2) Afghanistan ima 11 slova

3) Ramsin Yuseb ("terorista" koji je pretio da ce srušiti Blizance 1993) ima 11 slova

4) George W. Bush ima 11 slova

5) New York je bila jedanaesta država SAD-a

6) prvi avion koji se zabio u Twin Towers je bio let broj 11

7) l let 11 je imao 92 putnika. 9+2=11

let 77 koji se takodje zabio u Blizance je imao 65 putnika. 6+5=11

9) tragedija se dogodila 11.septembra ili kako amerikanci pišu 9/11. 9+1+1=11 ,
datum tragedije se poklapa sa Američkim brojem za hitne službe (911) 9+1+1=11

10) Ukupan broj poginulih putnika otetih aviona je 254. 2+5+4=11 - 11. septembar je 254. dan u godini

11) Bombaški napad u Madridu se dogodio 11.03.2004. 1+1+3+2+4=11.
Tragedija se dogodila tačno 911 dana nakon napada na blizance
Zašto sve ovo?
Dve kule tržnog centra su nalik na broj 11.
Možda simbolizuju i dva stuba ulaza u hram tajni koje treba da se ostvare njihovim rušenjem.

Brojevi izražavaju meru i odnose zbivanja svega u prostoru i vremenu.
Onaj ko želi da manipuliše zbivanjima u određenom prostoru i vremenu,
mora da vodi računa o brojevima!

Tako je oduvek bilo:

Abraham Lincoln je bio izabran u Kongres 1846. godine.
John F. Kennedy je bio izabran u Kongres 1946. godine.

Abraham Lincoln je bio izabran za predsednika SAD-a 1860. godine.
John F. Kennedy je bio izabran za predsednika SAD-a 1960. godine.

Imena Lincoln i Kennedy sadrže po sedam slova.
Obojica su se naročito zalagala za prava crnaca.

Oba predsednika su ubijena u petak.
Obojici je pucano u glavu.
Obojica su sedela pored svojih žena u vreme ubistva.
Oba njihova naslednika su se prezivali Johnson.
Andrew Johnson, koji je nasledio Lincolna, bio je rođen 1808. godine.
Lyndon Johnson, koji je nasledio Kennedyja, bio je rođen 1908. godine.

Lincoln je ubijen teatru Ford's theatre kojeg je izgradio Ford.
Kennedy je ubijen u automobilu Lincoln izrađenom od strane Forda.
I Lincoln-ovo i Kennedy-evo telo odneto je u zdanja koja imaju inicijale P i H
Lincoln u Petersen's house
Kennedy u Parkland Hospital
Obojica ubica su poznati po sva tri svoja imena.
Imena obojice ubica sadrže po petnaest slova.
Booth je pobegao iz teatra nakon što je pucao u Lincolna i bio uhvaćen u skladištu.
Oswald je pobegao iz skladišta nakon što je pucao u Kennedyja i bio uhvaćen u teatru.
I Booth i Oswald su ubijeni pre nego što im je suđeno.

Prave ubice i Kennedy-ja i Lincoln-a ostale su skrivene i nekažnjene.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

MENLI P. HOL: „Privilegovani brat (u masoneriji) shvata da ovi takozvani simboli i
obredi predstavljaju samo paravane koje su mudri (drugi sloj masonerije) stvorili da bi
održavali ideje nerazumljivim prose_nom pojedincu (prvi sloj masonerije). On, tako_e, shvata
da malo masona danas (prvi sloj) zna ili ceni misti_no zna_enje skriveno ovim obredima (koje
izvodi drugi sloj)


ALBERT PAJK: „Masonerija, tako_e, ima prastare simbole, nasle_ene od misterija ..., i
nameravala je da velom tajne sakrije Istinu od svih osim od Privilegovanih (misle_i na drugi
sloj). Masonerija daje pogrešne interpretacije
svojih simbola. (Pajk govori da _e samo mali procenat „prvog sloja" biti u stanju da
otkrije istinska zna_enja simbola)


ALBERT PAJK: „Svi njeni simboli, ... imaju skriveno zna_enje, ... oni koji sadrže samo
nagoveštaje Istine dati su oprezno, a ideje se lako mogu pogrešno razumeti (i namera je da
tako bude) od svih osim od Privilegovanih (misle_i na drugi sloj) ... Ali mason se dovodi u
zabludu substitutom koji za njega nema nikakvog zna_enja, mada on zaista sadrži njegovu
nagradu, osim ako ga, kojim slu_ajem, poznaje


ALBERT PAJK: „Dugo nam je bilo sasvim o_igledno... da su istinske tajne...
masonerije nepoznate njoj samoj, koje su skrivane pod toliko velova tako da ih delomi_no nije
mogu_e otkriti; a obi_na objašnjenja njenih simbola usvojena su samo da bi dovodila u
zabludu mnoštvo po_etnika (misle_i na prvi sloj), a da saznanje o ezoteri_nom zna_enju bude
povereno samo nekolicini (drugi sloj)...
Postoji možda malo umnih masona kojima se ne _ini da se istinita re_, obe_ana svakom
majstoru masonu, ne daje svakome, nego da se daje samo supstitut bez posebnog zna_aja, ni
približno izgubljenoj re_i, nego obi_na, beznacajna lozinka, koja _ak ni ne aludira na Boga
Jos bih naglasio da oni svog boga,Lucifera,nazivaju velikim ARHITEKTOM univerzuma,ali opet kazu da on nista nije stvorio…jedino TVORAC stvara…Ovo mozda posluzi onima koji su se denuli u razmisljanje kako je Lucifer stvorio ovaj nas svet…
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pajk se rodio 1809, a umro je, dok je radio u kancelariji, 1891. godine. Godine 1853.
postao je mason 32. stepena i dostigao najviši, 33. stepen, 1857. godine (o zna_enju ovih
stepena govori_emo kasnije). U periodu izme_u 1855. i 1857. godine bio, u okviru Lože, prvi
autor obreda za 33. stepena.
_itaocu _e biti lakše ako zna jednu _injenicu o Pajkovim aktivnostima iz vremena kada
je bio na položaju Suverenog velikog zapovednika. Henri Vilson Kojl (Henry Wilson Coil),
drugi mason 33. stepena, uz pomo_ trojice drugih masona 33. stepena, 1961. godine napisao
je Kojlovu masonsku enciklopediju (Coils Masonic Encyclopaedia). Na 620. stranici ove
knjige ubacio je jedan biografski deo iz Pajkove prošlosti:
„Maja 1866. (Pajk je bio Suvereni vrhovni zapovednik od 1859. do 1891), jedna grupa
veterana povratnika (iz Gra_anskog rata koji se završio 1865), zajedno sa drugim mladim
Ijudima iz okruga Pulaski u Tenesiju, preduzeli su korake da organizuju društveno ili
rekreativno udruženje, a za naziv ovog udruženja bilo je predloženo ime kuklos (na gr_kom
grupa ili krug), koji se veoma brzo pretvorio u Kjukluks klan (KKK).
Negde u to vreme, organizacija loših crnaca i još gorih belaca zapo_ela je nasilni_ke
aktivnosti protiv južnja_kih belaca (te brutalnosti je orkestrirala jedna grupa po imenu
Vitezovi zlatnog kruga, mati_ne organizacije KKK. Stvorili su problem, a potom ga rešili
stvaranjem KKK); neuobi_ajeni socijalni uslovi, koji su tada dominirali, uzrokovali su
organizovanje KKK u državama koje su se pripajale Uniji, a organizacija je ušla u drugu fazu
u kojoj se svetila za neke greške... Albert Pajk bio je vrhovni sudski službenik KKK."35
Gospodin Kojl svojim _itaocima ne govori celu istinu, jer svrha Kjukluks klana nije bila
da bude „socijalno ili rekreativno udruženje", ve_ je trebalo da bude organizator napora da se
povede još jedan gra_anski rat, jer prethodni nije uspeo da postigne cilj bankara koji su ga u
prvi mah planirali. Bili su to oni bankari koji su osnovali mati_nu organizaciju KKK poznatu
pod imenom Vitezovi zlatnog kruga.
Oni su planirali i sam Gra_anski rat, a stvorili su i Vitezove kako bi ubrzali njegov
ishod, s namerom da održe ropstvo. Njihova uloga je bila da to u_ine rukovode_i se jedinim
ratnim ciljem, ali nisu uspeli. Bankari su želeli „centralnu banku", ali Vitezovi su stvoreni
zbog podsticanja neprijateljstva izme_u Severa i Juga zbog ropstva. Ta grupa je kasnije
stvorila KKK.36 Zna_i, Pajk je imao zanimljivu i kontroverznu prošlost.
_________________
"Believe those who are seeking the truth; doubt those who claim to have found it."
 Nazad na vrh »
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
Kublai Khan
Napredni tragalac


Pridružio: 12 Jan 2010
Poruke: 498

 Poruka Poslao: 18 Maj, 2010 01:36 am    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

TAJNA DRUŠTVA
Artur Edvard Vejt (Arthur Edward Waite) napisao je sledeće:
„Ispod široke plime istorije teku nevidljive struje tajnih društava, koje često, u dubini, određuju
promene koje će se dogoditi na površini".1
Britanski premijer Bendžamin Dizraeli (Benjamin Disraeli, 1874-1880) potvrdio je prethodnu
tvrdnju o kontroli tajnih društava nad istorijskim događanjima, kada je napisao:
„Postoji u Italiji snaga koju mi retko spominjemo u ovom Domu (Parlamentu)... Mislim na tajna
društva... Beskorisno je poricati, jer je nemoguće sakriti, da je veliki deo Evrope... o drugim zemljama da i ne
govorimo... prekriven mrežom ovih tajnih društava... Koji su njihovi ciljevi? Oni ne žele ustavne vlasti... Oni
žele da promene vlasništvo nad zemljištem, da oteraju prethodne vlasnike i da ukinu crkveni sistem."2
Zapažate da su dva cilja tajnih društava, prema Dizraeliju, potpuno istovetna sa ciljevima
organizovanog komunizma: ukidanje privatnog vlasništva i obračun sa „crkvenim sistemom", odnosno s
religijama u svetu. Je li moguće da je takozvani komunizam u stvarnosti oruđe tajnih društava? Da li je
realno verovati da komunizam kontrolišu snage koje su iznad njega, poredane u jednoj organizovanoj
hijerarhiji?
Današnja verzija istorije kaže da je komunizam svesni rezultat javnih zahteva za promenama u
organizaciji društva, obično izražen revolucionarnim dejstvima i zbacivanjem starog sistema. Da li je
moguće da su sve revolucije u stvarnosti mahinacije tajnih društava koje teže da komunizuju svet?
Ima ljudi koji veruju da je tako:
„Komunizam nikada nije spontana, ili čak svesna pobuna podjarmljenih masa protiv gospodara
koji ih eksploatišu - već sasvim suprotno. On je uvek ljudima nametnut odozgo, od strane moćnika koji žele
da svoju moć uvećaju. Celokupno pokretanje na dnu izazvano je, razvijano, finansirano i kontrolisano od
strane insajdera3 na vrhu, da bi im donelo način i izgovor za grabljenje još veće moći - uvek pod plaštom
zaustavljanja ili sprečavanja ovih revolucionarnih aktivnosti među masama na dnu."4 Komunizam je maska
za nešto dublje. Komunizam nije revolt „siromašnih", već zavera „bogatih". Međunarodna zavera ne počinje
u Moskvi - već najverovatnije u Njujorku. Ona nije neki idealistički krstaški rat za siromašne i ponižene, već
prikriveno grabljenje moći bogatih i arogantnih.
Priča o komunizmu naših dana počinje s tajnim društvom pod nazivom Red iluminata.
O ovoj organizaciji svedočio je „Izveštaj Istražne komisije o obrazovanju države Kalifornije" iz
1953. godine:
„Takozvani moderni komunizam je očigledno ista hipokritska svetska zavera da se uništi
civilizacija, koju su otpočeli Iluminati i koja je podigla glavu u našim naseobinama ovde, u kritičnom
periodu pre donošenja Ustava."5
Osvald Špengler (Oswald Spengler) je otišao korak dalje. On je komunizam povezao s novčanim
interesima u svetu. Napisao je:
„Ne postoji proleterski, pa čak ni komunistički pokret koji nije radio u interesu novca, u pravcu
koji je novac diktirao i u vreme koje je novac dozvoljavao - a u tu činjenicu nisu posumnjali ni najveći idealisti
među njihovim vođama."6
Prema gospojinu Špengleru, čak ni komunistički lideri nisu svesni tajnih delatnosti sopstvenog
pokreta. Je li moguće da su Gas Hol (Gus Hall) i Anđela Dejvis (Angela Davis), kandidati Komunističke
partije za predsednika i potpredsednika na izborima 1980, koji su zastupali platformu suprotstavljenu
„velikim bankama i monopolističkim korporacijama koje kontrolišu ekonomiju", u stvari iskorišćeni od
strane tih istih organizacija kojima se ograničeno suprotstavljaju? Da li je moguče da su bogate banke i
monopolističke korporacije naklonjene i da podržavaju komunističku partiju, zato što žele da im se ona
suprotstavlja?
Jedna komunistkinja, doktor Bela Dod (Dr. Bella Dood), član Nacionalnog komiteta
komunističke partije Sjedinjenih Država, potvrdila je postojanje veze između bogatih „kapitalista" i njene
partije. Primetila je da bi svaki put kada Nacionalni komitet nije mogao da postigne dogovor oko neke
47
odluke, jedan od njegovih članova odlazio u Valdorf tauers u Njujorku, gde se susretao sa izvesnom osobom
koja je kasnije identifikovana kao Artur Goldsmit (Athur Goldsmith). Doktorka Dod je konstatovala da su
odluke koje je donosio gospodin Goldsmit kasnije obavezno potvrđivane od strane Komunističke partije iz
Moskve. Ono što je iskreno zaprepastilo doktorku Dod bilo je to što je gospodin Goldsmit bio ne samo član
Komunističke partije, već i izuzetno bogati američki „kapitalista".
Ukoliko su, dakle, pretpostavke prethodnih autora tačne, i ukoliko je komunizam samo front za
delovanje tajnih društava, uključujući Iluminate, to istraživače viđenja istorije kao zavere prosto nagoni da
prouče poreklo i istoriju ove organizacije.
Iluminati su osnovani 1. maja 1776. od strane Adama Vajshaupta (Adam Weishaupt), jezuite i
profesora kanonskog prava na Univerzitetu u Ingolštadu, u Bavarskoj, današnjem delu Nemačke. Postoje
izvesni dokazi da je profesor Vajshaupt bio povezan s nekim tajnim društvom i pre nego što je osnovao
Iluminate.
Prvi maj, datum osnivanja Iluminata, još uvek se slavi širom komunističkog sveta kao praznik
rada, mada perfekcionisti tvrde da se 1. maj slavi zato što je na taj dan 1905. počela revolucija u Rusiji. Ovo,
međutim, ne menja stvar: 1. maj 1905. bio je samo godišnjica osnivanja Iluminata.
Vajshauptova organizacija širila se brzo, posebno među „intelektualcima" na njegovom
univerzitetu. U stvari, svi profesori, osim dvojice, postali su članovi ovog Reda, u prvih nekoliko godina
postojanja.
Osnovna filosofija koja je bila ponuđena budućem članu Iluminata bila je potpuno obrnuta od
tradicionalne filosofije kojoj su podučavali Crkva i škola. Nju je sam Vajshaupt sumirao na sledeči način:
„Čovek nije zao, osim ako ga takvim ne učini svepresuđujuća moralnost. On je zao zbog religije,
države i loših primera koji ga kvare. Kada razum konačno postane ljudska religija, onda će problem biti
rešen."7
Postoji razlog da se veruje da je Vajshauptova mržnja prema religiji začeta 21. jula 1773, kada je
papa Kliment XIV „zauvek poništio i ugasio jezuitski red".
Papina akcija bila je odgovor na pritisak Francuske, Španije i Portugalije, koje su, nezavisno
jedna od druge, došle do zaključka da se jezuiti mešaju u državne poslove i da su stoga neprijatelji vlasti.
Reakcija jednog od vladara, kralja Žozefa Portugalskog, bila je tipična. On je „požurio da potpiše
dekret po kojem su jezuiti označeni kao izdajnici, pobunjenici i neprijatelji kraljevstva..."8
Te tri države podnele su „kategoričan zahtev da on (Papa) zabrani Jezuitski red širom sveta. "9
Papa se saglasio i zabranio Red.
Vajshaupt, jezuitski sveštenik, verovatno je bio zabrinut zbog Papinog čina, moguće u toj meri da
je poželeo da organizuje instituciju dovoljno snažnu koja bi mogla definitivno da uništi i samu Katoličku
crkvu.
Delo pape Klimenta bilo je, međutim, kratkotrajno, jer je papa Pije VII, avgusta 1814. godine,
jezuitima vratio sva pređašnja prava i privilegije."10
Rekonstrukcija jezuita pod Pijeom VII nije prošla nezapaženo u Sjedinjenim Državama, jer je
bivši predsednik Džon Adams svome nasledniku, Tomasu Džefersonu, napisao: „Ne sviđa mi se ponovna
pojava jezuita. Ako je ikada postojala grupa ljudi koja je zaslužila večno prokletstvo na zemlji... onda je to
ovo društvo..."11
Džeferson je odgovorio: „Kao i Vi, i ja ne odobravam ponovno uspostavljanje jezuita, jer to znaci
korak unazad, iz svetla u tamu."
Jezuiti su još u sporu sa Crkvom, kao što su bili u XVIII veku. Papa Pavle Jovan II, 28. februara
1982, rekao je jezuitima „da se drže dalje od politike i časnih rimokatoličkih tradicija."13
Jedan članak u „Ameriken njuz end vorld riport" (,,U. S. News and World Report") posvećen
delima Pape, govori o tome da su se jezuiti zaista mešali u poslove pojedinih država. U članku se kaže:
„Jezuiti su igrali vodeću ulogu u nikaragvanskoj sandinističkoj revoluciji. Pojedini jezuiti
priključili su se komunističkum partijama. Jedan sveštenik u El Salvadoru tvrdio je da njegov Red radi na
unapređenju marksizma i revolucije, a ne u korist Boga."14
Članak nastavlja i dalje, tvrdeći da su se jezuiti „priključili levičarskim pobunjenicima u
Centralnoj Americi i na Filipinima, i da su se zalagali za stapanje marksizma i rimokatolicizma u tzv.
„liberalnu teologiju".15
Vajshauptova netrpeljivost prema religiji manifestovala se u njegovoj zamisli da čovekova
sposobnost mišljenja treba da daje moralni ton društvu, umesto da to čini učenje Biblije.
Ova misao nije bila nova.
48
Biblija kaže da je prvom čoveku i ženi, Adamu i Evi, Bog rekao da ne jedu plodove sa drveta
poznanja dobra i zla. Čovek nije trebalo da postavlja svoje moralne norme, trebalo je da sluša Božje zakone.
Njega je iskušavao Satana nudeći mu da postane „kao Bog, da poznaje dobro i zlo", i da koristi svoj razum
da bi odlučio šta je dobro a šta zlo.
Vajshauptovo pozivanje na čovekov razum, kojim bi se određivala njegova moralnost, nije bilo
novo; i to je bio nastavak borbe između čovekovog razuma i učenja Božjih.
Kada je Mojsije doneo na Zemlju Božje zakone, u obliku Deset zapovesti, dogodio se jedan od
najpoznatijih primera čovekove pobune protiv tih zakona. Dok je Mojsije bio odsutan, ljudi su sebi stvorili
boga, nemo Zlatno tele, nesposobno da ponudi bilo kakva uputstva ili moralne pouke. Lako je klanjati se
nečemu što ne zahteva ikakvu poslušnost niti daje zakone po kojima treba da se živi.
Čovek je, znači, nastavio pobunu protiv Boga. Vajshaupt je taj trend produbio poučavajući da
čovek može da se oslobodi emancipujući se od religije. Čak i ime organizacije, Iluminati (odnosno
„Prosvetljeni"), otkriva njegovu naklonost isključivo ka čovekovom razumu. „Prosvetljeni" bi bili oni koji
poseduju najveću sposobnosti da dokuče istine Univerzuma prikupljene delovanjem ljudskog uma. Jednom
oslobođen od religije, čisti razum izveo bi čoveka iz duhovne pustoši.
Oni koji veruju u Božije učenje koje je čovek otkrivao putem Svetog pisma, nisu saglasni sa tim
da su Božji zakoni ograničavanje čovekove slobode, već sasvim suprotno. Oni čoveku omogućavaju da uživa
u slobodi bez straha da će mu drugi ugroziti život, slobodu i imovinu.
Zapovest „Ne ubij" ograničava čoveku pravo da ubije drugog, ali na taj način ljudima se uvećava
mogućnost da žive. „Ne ukradi", savetuje ljudima da puste druge da stiču svojinu koja im je potrebna za
život. „Ne čini preljube", obeshrabruje porok a hrabri vernost, i na taj način osnažuje svetost Božije
institucije braka.
Božiji zakoni dozvoljavaju maksimalnu slobodu onima koji im se povinjuju. Čovek postaje
manje slobodan kada njegova žena, njegovo vlasništvo i sam njegov život, pripadaju onima koji misle da
imaju prava da im to oduzmu.
Vajshaupt je čak priznao da je zasnovao novu religiju kada je osnovao Iluminate. Napisao je:
„Nikad nisam mislio da ću postati osnivač nove vere."16
Dakle, cilj njegove religije bio je da religioznog čoveka zameni prosvetljenim čovekom:
čovekom koji sve svoje probleme rešava koristeći svoj razum. Vajshaupt je objavio: „Razum će postati jedini
čovekov kodeks."17 „Kada razum konačno postane ljudska religija, problem će, znači, biti rešen."18
Vajshaupt je verovao da je čovek proizvod svog okruženja i da bi mogao da bude srećan ukoliko
bi to okruženje potpuno preobratio.
U današnje vreme, osnove ove filosofije nalazimo u sudovima koji oslobađaju kriminalce čak i
pre nego što žrtve stignu da podnesu prijave protiv tih istih kriminalaca. Racionalni, prosvetljeni um vidi da
su društvo i okruženje, a ne kriminalci, krivi zbog zlodela pojedinaca. Ovako mišljenje proizlazi iz stava da
društvo mora biti kažnjeno zbog kriminalnih dela, a da kriminalac mora biti vraćen u društvo da bi ga kaznio
zato što nije udovoljilo njegovim potrebama. Vajshaupt, znači, religiju vidi kao problem zato što ona uči da
se samo moralna sredstva mogu koristiti da bi se postigao moralni cilj. Ona mu je bila prepreka na putu ka
postizanju željenog rezultata: potpune promene ljudskog društva. Napisao je: „Evo naše tajne! Zapamti da
cilj opravdava sredstva, i da mudri moraju da koriste iste one načine da bi postigli dobro koje pokvareni
koriste da bi činili zlo."19
Svaka delatnost, bila ona moralna ili nemoralna, postaje moralna i prihvatljiva članu Iluminata
sve dok podupire ciljeve organizacije. Ubistva, pljačke, ratovi - sve postaje prihvatljivo za istinskog vernika
nove religije.
Druga velika prepreka ljudskom napretku, prema Vajshauptu, jeste nacionalizam. „Nastankom
nacije, narodi sveta prestali su da budu jedna velika porodica... Nacionalizam je zauzeo mesto ljubavi među
ljudima."20
Vajshaupt nije bio anarhist (čovek koji veruje u odsustvo vlasti) već je verovao da postoji potreba
za svetskom vladom koja bi zamenila ono što su do tada predstavljale nacionalne vlade. Ovim entitetom,
naravno, vladali bi članovi Iluminata: „Učenici (Iluminata) su ubeđeni da će Red vladati svetom. Svaki član
stoga postaje vladar."21
Krajni cilj Iluminata, dakle, a samim tim i njihovih naslednika, postaje moć: svetska moć. Moć
vladanja nad svim ljudima na svetu.
Budući da je Vajshaupt želeo da promeni ljudski život na način koji su podržavale samo njegove
49
pristalice, bilo je neophodno da svoje ciljeve čuva u tajnosti od budućih žrtava. Napisao je: „Velika snaga
našeg Reda leži u njegovoj tajnosti: nikada nemojte dozvoliti da se pojavi na bilo kom mestu pod svojim
pravim imenom, već uvek pod lažnim imenom i drugom svrhom."22
Pod zaštitom tajnosti, Red je brzo rastao. Međutim, za razliku od svih tajnih organizacija koje
kontrolišu takozvane komunističke organizacije, Iluminatati nisu privlačili „potlačene mase", „niže"
radničko-seljačke slojeve kojima bi, navodno, pomagali. To im nije ni bio cilj. Oni su privlačili ljude koji su
bili u blizini vlasti, onaj društveni sloj koji je bio samo nešto ispod vladajućeg. Evo, recimo, nekih primera
čija se pripadnost Iluminatima pokazala verodostojnom: markiz, baron, advokat, opat, princ, gradonačelnik,
profesor, pukovnik, sveštenik i vojvoda. Ovo su položaji izvesnih pojedinaca koji su se, bez straha da budu
otkriveni, tajno sastajali i kovali zaveru protiv vlasti, vojske, Crkve i poretka. To su bili ljudi koji nisu
posedovali potpunu vlast na poljima na kojima su delovali, ali su u pripadnosti Iluminatima videli način za
postizanje svoga cilja: lične moći.
Članovi Iluminata su na tajnim sastancima i u međusobnoj prepisci uvek koristili pseudonime da
bi prikrili svoj pravi identitet. Vajshaupt je za sebe uzeo ime Spartaka, rimskog roba koji je stolećima ranije
poveo ustanak protiv rimskih vlasti.
Koji je bio cilj ovih zaverenika?
Nesta Vebster, jedan od najvećih istraživača Reda Iluminata, sumirala je njihove ciljeve ovako:
1. ukidanje monarhije i svih redovnih vlasti,
2. ukidanje privatne svojine,
3. ukidanje prava na nasleđe,
4. ukidanje patriotizma (nacionalizma),
5. ukidanje porodice (tj. braka i moralnosti i uvođenje druš tvenog obrazovanja dece),
6. ukidanje svih religija.23
Godine 1777, Vajshaupt je iniciran u masonski red u ložu „Teodor" iz Minhena. Njegova namera
prilikom priključivanja masonima nije bila da postane deo ovoga Reda, već da se u njega infiltrira, a zatim da
ga celog stavi pod svoju kontrolu.
U stvari, masoni su održali svoj međunarodni kongres u Vilhelmsbadu, jula 1782, a iluminatstvo
se usadilo u Slobodno zidarstvo putem indoktrinacije masonskih vođa..."24
Tajnovitost Iluminata je, međutim, probijena 1783, kada su „četiri profesora Marianen akademije
pozvana pred istražni sud i ispitivana... o Iluminatima."25
Bavarske vlasti otkrile su filosofiju i ciljeve Iluminata i, što je još važnije, njihovu nameru da tu
istu vlast zbace. Održana su saslušanja, i Red je bio zabranjen. Ali razotkrivanje ove organizacije za nju je
bilo sreća u nesreći: članovi koji su pobegli iz zemlje zbog progona od strane vlasti, nosili su iluminatstvo sa
sobom i uspostavili nova tajna društva širom Evrope i Amerike.
Bavarske vlasti računale su na mogućnost ovakvog širenja i obavestile ostale evropske vlade o
tačnim ciljevima Iluminata, no vladari Evrope nisu želeli da ih čuju. Ovakve odluke vratile su im se kasnije
kao teška mora. Kao što je primetila Nesta Vebster: „Sveobuhvatnost plana činila ga je neverovatnim, i
vladari Evrope, odbivši da iluminatstvo shvate ozbiljno, odbacili su ga kao neku vrstu glupe fantazije."26
Činjenica da evropski vladari nisu verovali i ciljeve Iluminata problem je koji se danas pojavljuje
širom sveta. Običnom posmatraču je teško da poveruje da tako gigantska i dobro organizovana zavera zaista
postoji i da je sudbina koju su namenili svetu realna. Ova neverica javnosti je ono što zaveru gura ka uspehu
i što joj omogućava da događaje planira na takav način da istina postaje toliko neverovatna i naopaka da niko
ne želi da poveruje da je pripremana s namerom.
Francuz po imenu Danton izjavio je (naravno na francuskom, a mi dajemo slobodan prevod):
„Drskost, drskost, uvek drskost!"
Jedna od zemalja u koju su Iluminati pobegli bila je Amerika. Prvo udruženje formirali su 1786, u
Virdžiniji, a zatim u još četrnaest drugih gradova.27 Organizovali su kaloitalijansko društvo i, u osvit
Američke revolucije, počeli su sebe da nazivaju jakobincima.28
Veliki deo onoga što danas znamo o Iluminatima dolazi iz knjige koju je 1798. napisao profesor
Džon Robison (John Robison), predavač prirodne filosofije na Univerzitetu u Edinburgu (Škotska). Puni
naslov njegove knjige glasi: Dokazi zavere protiv svih religija i vlasti u Evropi, koja se priprema na tajnim
sastancima Slobodnih zidara, lluminata i njihovih društava.
Profesor Robison, i sam mason, dobio je poziv da se priključi Iluminatima, ali je osećao da treba
da istraži Red pre nego što mu se pridruži. Robison je zaključio da je društvo formirano „zbog izričitog cilja
podrivanja svih religijskih ustanova i zbacivanja svih postojećih vlasti u Evropi."29
50
Ovakve optužbe su među Robisonovom sabraćom masonima bile govorenje gluvima, uostalom
kao i danas. Jedna od promasonskih knjiga nosi naslov Enciklopedija Slobodnog zidarstva, a njen autor
doktor Albert Maki (Albert Mackey), je i sam mason 33. stepena, što je najviši nivo koji se može dosegnuti u
masonskom redu.
Doktor Maki je izneo sledeće mišljenje o knjizi profesora Robisona: „Mnoge od njegovih tvrdnji
su neistinite, a njegovi argumenti su nelogični i naduvani, dok su poneki potpuno lažni. Njegova teorija zasnovana
je na netačnim premisama a zaključivanje je pogrešno i nelogično."30
Napisao je još i ovo: „(Osnivač Iluminata je bio) masonski reformator. Vajshaupt nije mogao da
bude monstrum kakvim su ga predstavljali njegovi neprijatelji.31
U stvari, doktor Maki je hvalio Iluminate: „Prvobitno stvaranje iluminatstva nesumnjivo je
predstavljalo uzdizanje ljudske rase."32
Doktor Maki je negirao da su Iluminati pretnja civilizaciji jer je očigledno mislio da je
organizacija nestala: „... krajem prošlog veka (do 1900), ona je prestala da postoji."33
Ovo može biti istina, što se tiče samoga imena Iluminata, ali postoje snažni dokazi očitovani,
uglavnom, u ponavljanju njihove filosofije od strane duhovno srodnih organizacija da Red postoji, sa
izmenjenim imenom i spoljnim obeležjima.
Godine 1798, ubrzo po objavljivanju dela profesora Robisona o iluminatima, jedan američki
sveštenik, velečasni G. V. Šnajder (G. W. Snyder), poslao je primerak knjige predsedniku Džordžu
Vašingtonu, koji je veoma otvoreno pripadao masonskom redu. Predsednik Vašington je 25. septembra 1798.
napisao pismo velečasnom Šnajderu: „Mnogo sam slušao o podlim i opasnim planovima i doktrinama
Iluminata, ali nisam imao priliku da vidim ovu knjigu, sve dok mi je Vi, veoma ljubazno, niste poslali. Nije
mi namera da sumnjam u činjenicu da se doktrina Iluminata nije raširila po Sjedinjenim Državama. Naprotiv,
niko nije zadovoljniji zbog toga od mene..."34
No, nisu se svi oci-osnivači saglasili s predsednikom Vašingtonom. Tomas Džeferson je,
pročitavši samo treći deo knjige opata Baruela (Abbe Barruel), još jednog autora koji je raskrinkao
fluminate, napisao:" Delovi knjige koje je napisao Baruel odgovaraju luđaku iz Bedlema."35 (Vebsterov
rečnik navodi da je „Bedlem" bolnica za umobolne u Londonu, u Engleskoj).
Džeferson je o osnivanju Iluminata pisao ovako:
„Izgleda da je Vajshaupt jedan entuzijastički čovekoljubac. On veruje da je cilj Isusa Hrista bio
objava savršenstva ljudskog lika. Vajshauptove zapovesti su Božja ljubav prema bližnjem. (Zaista je
zaprepašćujući da dva čoveka pročitaju radove Vajshaupta ili dela ljudi koji su pisali o njemu, i da dođu do
dva potpuno suprotna zaključka o njegovim namerama. Čak i danas ima onih koji brane Iluminate.)
Pojedini glasniji kritičari Iluminata veruju da su ovi zaverenici bili instrument koji je pokrenuo i
samu Američku revoluciju. Međutim, jednostavno preispitivanje prirode ove revolucije pokazuje razliku
između nje i revolucije koje su kreirali Iluminati. Časopis „Lajf" je to sasvim lepo učinio u seriji članaka o
Američkoj revoluciji: „Američka revolucija bila je isključivo rat za nezavisnost. Ona je kasnijim
revolucijama dala plemeniti ideal, a samoj Americi slobodu da bira svoju sudbinu, ali je strukturu američkog
društva u svim suštinskim delovima ostavila netaknutom."37
Drugim rečima, Američka revolucija nije razorila porodicu, ukinula religiju niti eliminisala
nacionalne granice, što su tri glavna cilja Iluminata Američka revolucija je vođena da bi se Sjedinjene
Države odvojile od engleske uprave. Tu činjenicu potvrđuje i Deklaracija o nezavisnosti. Oci-osnivači su
napisali: „Kada u toku istorijskih događaja za jedan narod postane nužno da raskine političke veze koje su ga
spajale sa drugim..."
Ali, Iluminati jesu bili direktno umešani u druge revolucije, od kojih je najznačajnija Francuska
revolucija iz 1789. godine.
Činjenica o njihovom učešću u revoluciji nije opštepoznata stvar. Tradicionalno objašnjenje
Francuske revolucije je da se francuski narod, umoran od tlačenja od strane kralja Luja XVI i kraljice Marije
Antoanete, podigao protiv monarhije i revoluciju počeo napadom na zatvor Bastilju.
Ove aktivnosti, prema zvaničnim istorijskim zapisima, pokrenule su revoluciju, koja je
kulminirala zbacivanjem monarhije i uspostavljanjem takozvane „Francuske republike".
Francuzi proslavljaju početak svoje „revolucije" svakog 14. jula, na dan kada je pala Bastilja. To
ide u prilog zaključku da je narod Francuske, istinski revoltiran, ustao i zbacio monarhiju.
Ljudi koji su pomno proučavali Francusku revoluciju, međutim, otkrili su pravi razlog osvajanja
Bastilje. Nesta Vebster je to objasnila ovako: „Plan za napad na Bastilju već je bio napravljen, ostalo je samo
da se pokrene narod.
51
Cilj napada na Bastilju nije bio oslobađanje stotina „zatočenih političkih zatvorenika" koji su
tamo, navodno, bili, već dobavljanje oružja potrebnog za počinjanje revolucije. Ovu tvrdnju potkrepljuje činjenica
da je u „strašnoj" Bastilji „tlačitelja" Luja XVI gomila koja je prodrla u nju zatekla samo sedam
zatvorenika: četvoricu falsifikatora, dvojicu luđaka i grofa De Solanža (Conte de Solanges), utamničenog
zbog „monstruoznih zločina protiv čovečnosti", i to na zahtev njegove porodice. U stvari, „memljiva, mračna
tamnica zvrjala je prazna jer je poslednji politički zatvorenik u njoj bio prvi ministar Nekera još 1776."39
Druga pogrešna pretpostavka o uzrocima Francuske revolucije je da je revolucija bila delo masa
francuskog naroda. Ovaj koncept, po kojem je veliki broj Francuza podržavao revoluciju, potpuno je
pogrešan zato što je u stvarnosti „od 800 000 stanovnika Pariza svega nekih 1000 ljudi učestvovalo u napadu
na Bastilju..."40
Oni koji su bili neposredno umešani u osvajanje Bastilje bili su, u stvari, plaćeni od strane ljudi
koji su celom operacijom upravljali.
„Da su ti banditi s Juga (Francuske) namerno privučeni u Pariz 1789. primljeni u službu i plaćeni
od strane vođa revolucije, činjenica je koju su potvrdili provereni autoriteti, koji su toliko brojni da ih nema
smisla sve navoditi; činjenica od velike važnosti je i da su zaverenici znali da je takva mera neophodna, jer u
izvođenju revolucije nisu mogli da se oslone na građane Pariza. Drugim rečima, uvoz kontingenta plaćenih
bandita dosledno ruši teoriju da je revolucija bila nezaustavljivi narodni ustanak."41
Dodatak svemu ovome je i činjenica da nisu samo Francuzi upošljavani od strane zaverenika: „...
šarolika gomila 'bandita'... žednih krvi, sastojala se ne samo od već pomenutih Marsejaca (Francuza s 'Juga'
prethodno pomenutih) i Italijana, već takođe... i od velikog broja Nemaca..."42
Čovek koji je bio u prilici da bude svedok opsade Bastilje je doktor Rigbi (Dr. Rigby), koji se
nalazio u turističkoj poseti Parizu, upravo u vreme početka Francuske revolucije. Pisma koja je pisao svojoj
ženi tih dana predstavljaju interesantno svedočenje onoga što se zaista događalo. Nesta Vebster je
komentarisala ova pisma u knjizi Francuska revolucija: „Opsada Bastilje izazvala je toliko malo meteža da
je doktor Rigbi, nesvestan bilo kakvih neobičnih događaja, rano ujutru izašao da poseti vrtove Monsoa."43
Još jedan svedok Francuske revolucije bio je Lord Ekton (Lord Acton), koji je potvrdio da je u
izazivanju Revolucije na delu bila skrivena ruka: „Zapanjujuća stvar kod Francuske revolucije je to što ona
nije bila pobuna, već smišljeni plan. Kroz ovu vatru i dim naziremo dokaze sračunate organizacije.
Upravljači su ostali pažljivo sakriveni i maskirani; ali nema sumnje u njihovo prisustvo od samog početka."44
Plan zaverenika bio je jednostavan: izazvati „narodni" gnev s namerom da se iskoristi za lične
ciljeve. Stvorili su pet različitih problema da bi napravili utisak kako je za njih odgovoran sam Kralj. Nadali
su se da će teški uslovi biti dovoljni da podignu na noge dovoljno ljudi koji bi se priključili onima koji su već
bili unajmljeni, tako da izgleda da Revolucija zaista ima podršku naroda. Zaverenici bi tada kontrolisali
događaje i postigli željene rezultate.
Prvi od veštački stvorenih problema bila je nestašica žita. Vebsterova kaže: „Montdžoi
(Montjoie) tvrdi da su agenti koje je unajmio Vojvoda Orleanski (Due d' Orleans) namerno pokupovali svo
žito, koje su ili poslali van zemlje ili sakrili, s namerom da revoltiraju ljude."45
Dakle, Vojvoda Orleanski, član Iluminata, kupio je velike količine žita da bi ljudi svoje muke
svalili na Kralja, jer su poverovali da je on izazvao nestašicu. Iluminati su, naravno, bili ti koji su raširili
priču da je Kralj namerno izazvao nestašicu žita. Ova taktika slična je taktici koju je, nekih 160 godina
kasnije, Jan Kozak opisao u knjizi Bez ispaljenog metka.
Drugi od problema bio je ogroman dug koji je naterao vlasti da dodatno oporezuju narod da bi
otplatili dug. Državni dug iznosio je, smatra se, negde oko četiri i po milijardi livri, odnosno nekih 800
miliona ondašnjih američkih dolara. Francuska je taj novac pozajmila da bi pomogla Sjedinjene Države u
Američkoj revoluciji 1776. godine. (Veza između francuskih Iluminata i oca-osnivača Amerike biće
obrađena u sledećim poglavljima ove knjige.) Smatra se da je dve trećine celokupnog duga utišlo u tu svrhu.
Treća teškoća bila je lažni utisak da francuski narod gladuje. Doktor Rigbi, prethodno već
pomenut, tvrdio je da „... se mogla videti nekolicina pripadnika najniže klase u besu, bez posla i u bedi."46
Nesta Vebster je ovo podrobnije objasnila: „... Doktor Rigbi nastavlja sa istom sklonošću ka divljenju -
divljenju koje bismo mogli pripisati nedostatku oštroumlja da nije naglo prestalo po njegovom ulasku u
Nemačku. Tu je naišao na 'zemlju u kojoj je priroda bila isto tako izdašna kao i u Francuskoj, sa mnogo
obradivog zemljišta, ali su stanovnici živeli pod tiranijom vlasti'. U Kelnu je video da su 'tiranija i
ugnjetavanje prevršili svaku meru'".47
Četvrti veliki problem koji su izazvali Iluminati i njihovi prijatelji, zaverenici u vlasti, bila je
velika inflacija koja je radnike dovela do bankrotstva. Za kratko vreme odštampano je 35 miliona novčanica,
52
i to je, takođe, bio delimičan uzrok nestašice. Odgovor vlasti na ovo bilo je uvođenje racionalnog
snabdevanja, što je ljude još više razjarilo. I ova taktika slična je strategiji koju je opisao Jan Kozak.
Peto izvrtanje istine bila je navodna „ugnjetavačka" vladavina kralja Luja XVI. Istina je da je
Francuska bila, do revolucije, najnaprednija od svih evropskih zemalja. Francuska je držala jednu polovinu
celokupne količine novca u opticaju u Evropi, a od 1720. do 1780. trgovina sa inostranstvom se
učetvorostručila. Polovina bogatstva Francuske nalazila se u rukama srednje klase, a „kmetovi" su
posedovali više zemlje nego svi ostali. Kralj je bio ukinuo prinudni rad kod javnih radova u Francuskoj a
mučenje u postupku ispitivanja uhapšenika stavio van zakona. Kralj je, uz to, osnivao bolnice, škole,
reformisao zakone zemlje i izgradio brojne mostove kako bi u unutrašnjosti zemlje olakšao promet roba.
U prvoj od nekoliko „revolucija" koje ćemo ispitati u ovoj knjizi vidimo, dakle, klasični primer
zavere na delu. Dobronamerni kralj podsticao je uzdizanje srednje klase nadajući se boljem i zdravijem
društvu. Takva situacija je bila nepodnošljiva za ljude koji su pripadali sloju neposredno ispod vladajuće
klase, pošto je srednja klasa postajala snaga za sebe.
Zaverenici su pretendovali da sruše ne samo Kralja i vladajuću klasu, već isto tako i srednju
klasu.
Neprijatelj svake zavere je uvek srednja klasa. U sledećim poglavljima ove knjige, koja se bavi
drugim revolucijama, videće se da je cilj zaverenika uvek uperen protiv ove klase i da se „revolucije" zato i
pokreću.
Znači, Francuska revolucija bila je prevara i obmana. Ljudi su bili izmanipulisani iz razloga koji
im nisu bili poznati.48
Nevidljiva ruka koja je upravljala celom Francuskom revolucijom bili su Iluminati, koji su
postojali tek trinaest godina, a ipak su bili dovoljno moćni da izazovu revoluciju u jednoj od najvećih
zemalja na svetu.
Ali članovi Iluminata napravili su planove za revoluciju godinama ranije i infiltrirali su se u
drugu tajnu organizaciju, masone: ,,Galopirajuće približavanje revolucije u Francuskoj 1789. pomoglo je, u
prethodnim dekadama, narastajuće masonsko bogatstvo."49
Slobodno zidarstvo došlo je u Francusku 1725, ali do 1772. organizacija se podelila na dve
grupe, od kojih je jedna postala poznata kao Loža „Veliki Orijent" Francuske. Prvi veliki majstor lože - što bi
bio neki ekvivalent za predsednika - bio je Vojvoda Orleanski, takode i član Iluminata.
Loža „Veliki Orijent" brzo se širila ćelom Francuskom, tako da je do 1789. imala ukupno 600
loža u zemlji (dok je 1772. imala svega 104 lože). Članovi „Velikog Orijenta" bili su veoma aktivni u
učestvovanju u vlasti, budući da je od 605 članova francuskog parlamenta njih 447 pripadalo ovoj Loži.
Plan Iluminata bio je da se infiltriraju u masonski red, zatim da ga pretvore u svoj ogranak a da
potom njegovu tajnost iskoriste kao oružje za zbacivanje monarhije. Nova glavna vlast trebalo je da postane
Vojvoda Orleanski. Strategija je delovala nakratko, ali je kasnije Vojvoda platio najveću kaznu za izdaju
Francuske: završio je na giljotini.
Šta je tada francuskom narodu ponuđeno umesto starog društva? Šta je trebalo da bude vodeća
snaga iza novog društva koje su ponudili Iluminati?
Na to pitanje odgovorio je jedan autor koji je pomno proučio revoluciju: Francuska revolucija
predstavlja prvi pokušaj korišćenja religije razuma... koja je trebalo da predstavlja osnove poretka u
društvu."50
Novembra 1793, „... mnoštvo ljudi okupilo se u crkvi Notr Dam da bi se klanjalo Boginji razuma
koju je oličavala jedna glumica... koja je Vladinim dekretom postavljena naga iznad oltara..."51
Francuska revolucija je, dakle, bila smišljena da bi Boga zamenila „Boginjom Razuma".
Zaverenici su francuskom narodu ponudili suštinski program Iluminata: čovekov um rešiće sve njegove
probleme.
Uprkos svim dokazima o planiranju, međutim, još ima mnogo ljudi koji veruju da je Francuska
revolucija bila spontana pobuna potlačenih masa koje su se digle protiv kralja-tiranina. Časopis „Lajf" je u
seriji članaka o ovom događaju napisao: „Francusku revoluciju nisu planirali i podstakli zaverenici. Ona je
bila rezultat spontanog ustanka naroda u Francuskoj..."


Ralph Epperson
_________________
"Believe those who are seeking the truth; doubt those who claim to have found it."
 Nazad na vrh »
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
Dreammer
Gost

 Poruka Poslao: 18 Maj, 2010 01:45 am    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

KK: linkovati ću sajt dje je komentirano kako kod nas masoni planiraju razvoj svih važnih većih grada u našoj zemlji. Na važnim lokacijama stoje držaune i druge važne institucije - ali ponekad je u pitanju ćak i držauna granica sa RP Hrvatskom odnosno "važne pozicijske taćke". Sajt je jauno dostupan i nije tajna.

Pored ovoga na vanjskom planu što mi je kod iluminata i slićnih važno je manipulacija sa izvorom i virima infosa, podvala i reguliranje masovnih intelektualno-spiritualnih pokreta u odredjeni pravac - naravno: radi kontrole masa i njihovom svješću.
Slićno privlaći slićno i sva ova podvala "vani" ljepi i manipulira istovremeno i našu unutarnju stranu, našu dušu, našu percepciju, volju.

Neću isabrati navine i nevažne ljudi (njima upravljaju mediji i slićne jauno dostupne poruke i reklame itd ...) - za pojedini individualni "pristup" izabrat ću napredne i najinteligentnije ljudi na visokim položajima.

Osobno "harali i lovili" su me nekih puta ali moja namjera ostala je uvjek samo moja (sloboda).

Itak - iluminati su u vezi sa njuejdjom. Zna se ko si je sve to zamislio i poćeo širiti. Što su zapravo napravili samo je obićna kraja znanja iz tradicionalnih religijsko-folozofskih škola.
 Nazad na vrh »
Kublai Khan
Napredni tragalac


Pridružio: 12 Jan 2010
Poruke: 498

 Poruka Poslao: 18 Maj, 2010 02:13 am    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

Citat:
KK: linkovati ću sajt dje je komentirano kako kod nas masoni planiraju razvoj svih važnih većih grada u našoj zemlji.

Pa da...o tome se moze zakljuciti i proucavanjem izgleda velikih svetskih gradova,Vasingtona,Londona,Vatikana itd...lepo se vide okultni simboli koji ih odaju...samo sto ljudi ne zele to da uoce.
Citat:
Slićno privlaći slićno i sva ova podvala "vani" ljepi i manipulira istovremeno i našu unutarnju stranu, našu dušu, našu percepciju, volju.

Na kraju krajeva oko toga se sve i vrti,oko sputavanja nase bozanske prirode. Kojih razmera je njihovo delovanje lepo moze pokazati sledeci citat:"The individual is handicapped by coming face to face with a Conspiracy so monstrous he cannot believe it exists. The American mind simply has not come to a realization of the evil which has been introduced into our midst."
J. Edgar Hoover
_________________
"Believe those who are seeking the truth; doubt those who claim to have found it."
 Nazad na vrh »
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
sale
Tragalac


Pridružio: 31 Dec 2008
Poruke: 218
Lokacija: BG

 Poruka Poslao: 18 Maj, 2010 03:29 am    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

Ej snevalec si postavil temo a si narisau nic a ja obozavam zaverje svih vrsta

na temi od Vajshaupta smo dobili sto se i ocekivalo romansiranu Vajshauptovu biografiju
Pred spavanje sam se prepustio cudesnom svetu zaverenika i fatalista svih vrsta te zaboravih na ovosvetske probleme i prijatno zadremah.

Ajde snevalec dosta si biu kriticar sad pisi i to samo na niveu, pohitaj
 Nazad na vrh »
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
Dreammer
Gost

 Poruka Poslao: 18 Maj, 2010 09:47 am    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

       
Kublai Khan ::
Citat:
KK: linkovati ću sajt dje je komentirano kako kod nas masoni planiraju razvoj svih važnih većih grada u našoj zemlji.

Pa da...o tome se moze zakljuciti i proucavanjem izgleda velikih svetskih gradova,Vasingtona,Londona,Vatikana itd...lepo se vide okultni simboli koji ih odaju...samo sto ljudi ne zele to da uoce.
Citat:
Slićno privlaći slićno i sva ova podvala "vani" ljepi i manipulira istovremeno i našu unutarnju stranu, našu dušu, našu percepciju, volju.

Na kraju krajeva oko toga se sve i vrti,oko sputavanja nase bozanske prirode. Kojih razmera je njihovo delovanje lepo moze pokazati sledeci citat:"The individual is handicapped by coming face to face with a Conspiracy so monstrous he cannot believe it exists. The American mind simply has not come to a realization of the evil which has been introduced into our midst."
J. Edgar Hoover


I to u ime ćega?

Moje mišljenje je da zbog duhouno-emotiune motivacijske snage i potenciala, kojeg imamo mi svi ljudi kao simbolna bića. Ako administrira se tom resursu onda administriura se zapravo svima.

Mislim da život bez ovih manipulacijskih podvala bio bi puno mirniji.

Linkovat ću izvore za moje argumente.

A drugi razlog mojeg topića je (@sale) izmjena iskustva iz tog topića /koja nemaju veze sa temom pod br. I) U temi ppd br. I. dobio sam osjećaj da niko tamo ne oć eda ide u centar stvari i to su bližnji susreti i iskustva sa iluminatima odn. njihovim radom. Tamo kao da se je "pravi" problem podvukao pod tepih (pa uz to pomognulo j ei spamovanje teme, na kraju krajeva).

Ko treće izdvajam i naglašavam: da, naravno, drži da "sve projektirano i podvaljeno već odauno je postalo dio mikrostrukture nas svih"

Ova ćinjenica nije samo puko naglašavanje sitnih detajla nego obuhata i izdvaja taćno suštinsku prirodu ćovjećijeg mentalnog ili spiritualnog svjeta i njegove drame. Naglašavaju taćno ovo stvarnost, potenciraju negatiune emotiune pakete radi držanja mase u strahu, kontroli itd .... ili u "lažnom filmu." Radi opšte otvorenosti ćovječije psihe ka okolini i primanju utisaka ovi paketi smjestili su se već odauno duboku u našu podsvjestnu strukturu i ćini se - da nas tako fino zavaravajuće diefiniraju (iluzorno).

Samo treba se krenuti na nekve "paralelne" sajtove na hrbossrp koji istotako bave se svješćom i slika je jasna šta mislim a može se naći i dosta stranih sajtova sa slićnom tematikom.

Tako da stvar djeluje i na vanjskom makro nivou i na unutrašnjom mikro nivou. Taćka na "i" nalazi se na projekcijama da neprijatelj je nekvi xy entitet ili ćin vani, ali već u time pojedinac razodkriva se, kaže što mu se je shingiralo u vanjski svjet..... (što se je nalimalo zapravo u njemu).

Kod toga odloćilan point jeste REAKCIJA na ovo spoznaje: ona je kategorićkog pomena i važnosti transformiranja i administriranja ovom iskustvu (šta se onda napravi u praksi u konkretnom smislu).

Pozdrav!
 Nazad na vrh »
BelaGalaktickaDamo
Gost

 Poruka Poslao: 18 Maj, 2010 12:08 pm    Naslov: Re: ILUMINATI I TAJNA DRUŠTVA II.
Odgovoriti sa citatom

Bacon is Shakespeare theory

The name Shakespeare is a reference to Pallas- Athena, the Spear Shaker. When the King James Bible was published in 1611, Shakespeare was 46 years of age. The 46th word of Psalm 46 is "shake" and the 46th word from the end of Psalm 46 is "Spear".
 Nazad na vrh »
filip
Tragalac


Pridružio: 05 Maj 2010
Poruke: 114

 Poruka Poslao: 18 Maj, 2010 13:10 pm    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

Imao sam svoj "conspiracy theory" period i osecam to kao nesto sto sam prevazisao. Verujem da se vecina tih politicko-finansijskih dogadjanja zaista odigrava pod necijom dirigentskom palicom, ali ne postoji puno toga sto ja tu mogu uraditi tako da ne zelim ovaj svoj zivot da tracim duvanjem u vetrenjace.

P.S. : broj 11 se inace smatra izrazito negativnim da ne kazem mracnim brojem po okultnoj numerologiji...
 Nazad na vrh »
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
zvoncica
Mesija


Pridružio: 09 Jan 2009
Poruke: 4073

 Poruka Poslao: 18 Maj, 2010 14:43 pm    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

http://www.index.hr/vijesti/clanak/bbc-kraljicu-proglasio-mrtvom-pa-se-morao-ispricati/491968.aspx

Ima li netko alternativno objašnjenje zašto je ovaj voditelj na radiju iz sklopa BBC-a pustio himnu i proglasio da je "Monarhija mrtva" pritom misleći na Kraljicu Elizabetu II?

Navodno se to dogodilo u emisiji o medija, u njenom ležernijem dijelu, no....svejedno, BBC se vrlo ozbiljnno trenutno bez rezerve ispirčava Kraljici zbog ove "šale".
 Nazad na vrh »
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
Kublai Khan
Napredni tragalac


Pridružio: 12 Jan 2010
Poruke: 498

 Poruka Poslao: 03 Jun, 2010 12:38 pm    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

PISMO ADRESIRANO "LJUDSKIM OVCAMA" OD STRANE JEDNOG OD TVORACA
"GLOBALNOG NOVOG SVJETSKOG PORETKA"
5. travanj 2010 u 16:11
Drago građanstvo,

Vjerujem da je sada došlo vrijeme da vam otkrijem neke od zavrzlama
kojima ste bili izloženi tokom poslednjih nekoliko desetina godina.
Bilo bi dobro za vas da razumijete neke od tih stvari, tako da znate
kako da se ponašate u Novom Svjetskom Poretku koji se sada formira na
ovoj planeti. Mi želimo da budete u stanju da se potpuno uključite i
integrišete u naše novo društvo. Na kraju krajeva, u vašem najboljem
interesu je da to učinite.

Prije svega, bilo bi dobro da razumijete neke od naših namjera, tako
da može lakše sarađivati s nama. Ja vam ne mogu opisati s kakvim ćete
se mukama suočiti ukoliko se pokušate da nam se suprostavite. Mi imamo
načine kako da izađemo na kraj sa buntovnicima. Ja vam govorim ovo
sada, zato što je sada prekasno da se stvari preokrenu. Oni dani, kada
nas je neko mogao zaustaviti, odavno su prošli. Mi sada u potpunosti
kontrolišemo ovu planetu kao i njen finansijski sistem zajedno sa svim
glavnim medijskim izvorima i jednostavno ne postoji način da nas bilo
koja nacija ili sila pobijedi.

Mi imamo svoje oči na svakom nivou vlade svake nacije u svijetu. Mi
uvijek znamo šta se planira jer su nase uši i oči uvijek i svuda
prisutne.

Sve državne tajne su nama potpuno poznate. Kina je svojevremeno
optužila američke medije da lažu u vezi Kosova. Oh, glupi ljudi, pa
naravno da lažemo. Na taj način mi držimo ljude neuravnoteženim i
neprestano izloženim kontroverznim situacijama, što nam je od velike
pomoći. Zar niste gledali spektakle u vidu šou programa? Neki od vas
vjeruju da smo mi liberali a da su dobri ljudi konzervativci. U
stvarnosti, obe ove grupe služe našim interesima. Nijedna partija ne
postoji bez našeg odobrenja a takođe, nije im dozvoljeno da se bave
stvarnim problemima. Mi stvaramo kontroverzne situacije na svim
nivoima, tako da niko ne zna šta da radi. Tako, u cijeloj toj
konfuziji, mi idemo naprijed i radimo ono što smo zacrtali, i bez
ikakvih smetnji.

Uzmimo npr. u obzir predsjednika SAD. Iako on ruši svaku branu kojom
se njegova vlast ograničava, niko ga ne može zaustaviti. On ide samo
naprijed i radi sve ono što mu mi nalažemo da radi. Kongres nema tu
moć da ga zaustavi.

On radi ono što mu mi nalažemo, jer on zna da ukoliko se ne bi tako
ponašao, mi bi ga momentalno uklonili. Zar ovo nije jedna briljantna
strategija s naše strane? Vi nas ne možete tužiti sudu jer nas ne
možete vidjeti a i sudovi su pod našom kontrolom. Mi kontrolišemo i
upravljamo svime a vi istovremeno ne znate koga da napadnete. Moram da
kažem da je ova nevidljiva ruka veličanstveno zamišljena i ona je bez
premca u cijeloj našoj istoriji. Mi upravljamo svijetom a svijet ne
može čak ni da zna da njime neko upravlja a kamoli to - ko njime
upravlja.

Pa zar to stvarno nije jedna divna stvar!? U našim medijima mi vam
prezentiramo upravo ono sto hoćemo da vi uradite. Onda, za tili časak,
naše male sluge nas poslušaju. Mi možemo da pošaljemo američke ili
evropske trupe gdje god poželimo, kad god poželimo i da učine ono što
mi poželimo a vi ćete biti obavezani da nas slijedite. Koliko vam
dokaza još treba? Mi vas možemo navesti da sami poželite da ostavite
svoje domove i porodice i odete u rat, sve po našem naređenju. Jedino
što trebamo, to je da vam prezentiramo par kojekakvih gluposti iz
predsjednikove kancelarije na večernjim TV vijestima i tako vas možemo
zapaliti čime god hoćemo. Vi ne možete raditi ništa drugo do ono što
vam mi nalažemo.


VAŠ UZALUDNI OTPOR

Ako iko od vas pokuša da nam se suprostavi, mi imamo načina da vas
ismijemo i napravimo ludim. (...) Šta vi možete s vašim oružjem? Jeste
li vidjeli šta smo napravili u mjestu Waco? Da li je ono skladište
oružja pomoglo Davidijanacima? Mi smo vas veoma izdašno oporezovali a
onda iskoristili te vaše pare i napravili toliko napredno oružje kojem
se suprostaviti ne možete. Vaše vlastite pare smo iskoristili da
napravimo lance s kojima smo vas svezali, s obzirom da mi kontrolišemo
i sav novac!

Neki od vas misle kako mogu pobjeći ukoliko kupe malo zemlje van grada
i zasade tamo povrće u bašti. Dozvolite da vas posjetim da ćete ipak
morati da plaćate zemljarinu. Pa dobro, vi to možete nazvati porezom
na zemljište ali taj novac opet ide nama. Vidite, vama novac treba bez
obzira šta da radite. Ukoliko propustite da platite vašu poresku ratu,
mi ćemo vam uzeti zemlju i prodati je nekome ko je poslušniji. Da li
stvarno mislite da mi to ne možemo da učinimo?

Sad samo zamislite kad potpuno pređemo na elektronski sistem plaćanja
i kad vas ko stoku implanitramo mikročipovima (koji su već odavno
popularno nazvani "žigom zvijeri"), onda nećete moći obaviti ni jednu
novčanu transakciju a da vas prethodno ne skeniramo. Svi vaši podaci
biće pohranjeni u tim čipovima a mi ćemo u svakom momentu znati sve o
vama, gdje ste, šta radite, šta mislite...itd.

A od vaših para, od poreza, mi ćemo platiti za indoktrinaciju vaše
djece u javnim školama koje smo mi osnovali. Mi želimo od njih da
odrastu u skladu s našim načinom razmišljanja. Vaša djeca ce učiti ono
što im mi odredimo da uče, a vi ćete platiti za njihovo obrazovanje.

Ta novčana sredstva mi takođe koristimo i za neke druge projekte koji
su nam na pameti a naši poduzetnici su bogato plaćeni za svoje usluge.
Vi možete sumnjati u to da smo mi vlasnici i vaše djece, ili da imamo
takvu kontrolu nad njima ali ćete na kraju shvatiti da je to ipak
tako. Mi uvijek možemo da vas optužimo da zlostavljate svoju djecu a
onda možemo i da ih zakonski oduzmemo od vas.

Ukoliko se vaša djeca ne pojave u školi na indoktrinaciji, mi ćemo vas
optužiti za njihovo zapostavljanje, pa ćete ih morati ustupiti nama.
Vaša djeca nisu vaša. Ona su naša. Mi ćemo ih vakcinisati a vi ih
morate dovesti u bolnicu kad mi to kažemo. Vi to znate i mi to znamo.

Uz pomoć naše elektronske trgovine mi možemo da vidimo gdje se
nalazite, šta kupujete, kave su vam potrebe i koliko para morate da
imate da bi ste ih zadovoljili. Šta mislite odakle nam dolaze podaci
za našu mjesećnu finansijsku statistiku? Preko interneta i drugih
izvora mi možemo saznati kakav je način vaseg razmišljanja i sve ono u
šta vjerujete i o čemu pričate. Vaša vjerovanja su ionako besmislena.
Međutim, ukoliko mislite da imate svoje pristalice ili ukoliko mi
mislimo da vi možete biti opasni po naš plan, mi imamo načina da
izađemo na kraj s vama.

Mi imamo cijelu jednu Pandorinu kutiju sredstava koja nam stoje na
raspolaganju. Mi vas možemo povlačiti po sudu i držati u pritvoru
onoliko dugo koliko mi to hoćemo. Možemo vam tako iscjediti sav novac
koji imate. Mi imamo jedan neiscrpan novčani fond iz kojeg plaćamo
naše advokate. Ti advokati su plaćeni od vašeg novca, kojim vi plaćate
porez.

Vi niste toliko bogati. Mi znamo kako da podijelimo, zavadimo i
vladamo. Koliko smo samo svjetskih državnika srušili ovakvim metodama?
Da li vi mislite da nam tako jadni i nikakvi možete predstavljati neku
prepreku?


VAŠE UZALUDNE ORGANIZACIJE

Ukoliko uzmemo u obzir vaše religije i "moralnu većinu," odmah da
kažemo da ta "moralna većina" nije ni moralna, niti je to većina. Mi
smo već koristili kojekakve pokrete kako bi ismijali hrišćansku vjeru.
One lude koji upravljaju tom organizacijom uvijek završavaju sa
razbijenim jajima o njihovim glavama. Uz pomoć medija mi možemo
prekonoći pretvoriti vašu Nacionalnu streljačku družinu u jednu novu
radikalnu terorističku organizaciju.

Pa zar već nismo okrenuli naglavačke američki konzervativni pokret?
Ako to ide nama u prilog, mi možemo iskoristiti konzervativce protiv
liberala. To nema nikakve razlike za nas, osim što nam pomaže da vas
navedemo da vjerujete kako postoje dvije strane koje se natječu za
prevlast. To pomaže da se stvari čine fer i demokratske, jer svako ima
pravo na svoj glas; a u stvarnosti, postoji samo jedna strana sa svim
vrstama maski na svom licu, ali vi u razloge za tako nešto ne možete
da proniknete.

Vidite li, mi možemo da radimo šta god hoćemo a ve ne možete ništa da
učinite u vezi toga. Zar nije razumno to da nas slušate i da nam
služite? U suprotnom, bićete pojedeni od strane istih onih koji bi
trebali da vas oslobode.

Vi ne možete biti slobodni. Pomislite kako biste mogli. Mi vas
snabdijevamo gorivom. Možemo zavrnuti tu slavinu kad god hoćemo i reći
da je to zbog nestašice goriva. Ako vam se pokvari auto, bez nas ne
možete doći do dijelova. Mi obezbjeđujemo sav novac kojeg vi
koristite. Kad god nam se prohtije mi možemo zaustaviti novčane tokove
ili prouzrokovati potpuni raspad finansijskog tržišta. Mi možemo
narediti predsjedniku da proglasi sav novac bezvrijednim i da uvedemo
novu valutu. Tako će se sav vaš novac kojeg ste sakrili u slamaricu
momentalno pretvoriti u dim.

Treba li vam hrana? Mi možemo prouzrokovati štrajk transportnih
kompanija što će prekinuti dostavu hrane do vaše lokalne prodavnice.
Mi vas možemo iscrpiti glađu kad god hoćemo. Vi imate hranu samo zato
što smo vam je mi obezbjedili s našeg stola.

Za vrijeme tzv. 'velike depresije' mi smo i hranu držali pod
kontrolom. Nagomilali smo brda hrane iza ograde i pustili je da se
pokvari. One koji su bili gladni tako smo naveli da rade u našim
radnim logorima, čak iako je bilo dovoljno hrane da za svakoga. Da li
stvarno mislite da nam možete nauditi? Reći ćete da možete nagomilati
zlatnog novca prije finansijskog raspada. Mi možemo jednostavno
donjeti zakon po kome se zabranjuje posjedovanje zlata, kao sto smo to
već jednom u prošlosti učinili. Ako nađemo zlato u vašem posjedstvu,
mi ćemo vam ga jednostavno zaplijeniti a vas staviti u zatvor zbog
kršenja zakona.

Za vrijeme svog boravka u zatvoru, moraćete raditi u našoj zatvorskoj
industriji. Mi smo već preko medija formirali jednu lijepu sliku o
radnim logorima u našim zatvorima, tako da se niko još uvijek ne buni.
Mi kažemo ljudima da ubice treba da plate za svoje zatvorske troškove.

Niko ne uzima u obzir da mi možemo ako hoćemo zatvoriti tamo npr. -
sve uzgajivače paradjza. Donjećemo zakon po kojem zabranjujemo
privatne vrtove a onda ćemo smisliti par naučnih obrazloženja zašto se
svo povrće mora kupovati iz naših prodavnica. Ukoliko neko vidi vas
kako ste zasadili paradajz, on će vas prijaviti nama i vi ćete tako
završiti na našim poljima, radeći za nas. Oh, glupi nacionalisti, za
vas nema bijega jer prije nego što ste se rodili mi smo već
isplanirali kako da vas zarobimo. Vaši učitelji i vaši sveštenici
oblikovali su način vašeg razmišljanja za naš račun tokom mnogih
generacija. Vi nemate načina kako da se izvučete iz našeg zagrljaja
osim u slučaju da počinite samoubistvo. Nama time ne možete naškoditi,
to će nam samo pomoći da izađemo na kraj sa prekomijernim
stanovništvom. Vi nam se ne možete suprostaviti, pronaći nas, pa čak
ni zamisliti ono što smo vam pripremili.

Ja samo bacam ovih par mrvica pred vas kako bi shvatili ako imate
imalo razuma, da je najbolje da nas slušate i pokoravate se našim
naređenjima.


VAŠ KONTROLISANI UM

Mi upravljamo Holivudom. Filmovi kao sto su Terrminator i Armageddon,
zajedno sa većinom svih ostalih, stvarani su sa jednostavnim ciljem da
vas navedu na način razmišljanja koji nama odgovara. Mi smo vas naveli
da se oduševljavate nasiljem tako da kad vas pošaljemo da ubijate neke
loše momke koje ćemo mi da postavimo pred vas, vi ćete to činiti a da
ne trepnete okom.

Mi smo vas zasuli kompjuterskim igrama kako bi podučili vaš um
umjetnosti ratovanja. Mi smo vas naveli da gledate na našu vojsku i
policiju kao na snage dobra, kako bi vas naveli da činite stvari koje
su bile nezamislive samo prije nekoliko desetina godina. Naši
umjetnički programi su specijalno dizajnirani da vas pripreme da se
povinujete, pa čak i pomognete uspostavljanju Novog svjetskog poretka.

Star Trek, i ostala filmska umjetnička djela, naučila su vas kako se
slušaju i izvršavaju zapovijesti od strane novih internacionalnih
vladara. Oh, glupi ljudi, vi ste mislili da vas neko zabavlja, dok ste
istovremeno bili indoktrinirani. Ili bolje rečeno, dok vam je bio
"ispiran mozak" a vaš um programiran. Uzgred rečeno, da li ste vidjeli
najnoviji film Star Wars?

Kakvo remek-djelo mentalne manipulacije! Ljudska bića se konfrontiraju
sa neopisivim zvijerima svih vrsta i oblika, i to na engleskom jeziku.
Baš me interesuje gdje su ove svemirske zvijeri naučile engleski? Oh,
kolika je količina gluposti kod jednog prosjećnog građanina. On nikako
da shvati da smo ga doveli u zemlju čuda. (...)

Naravno, da bi vas malo opustili, naložili smo našim izabranim
zvaničnicima da ostavljaju dojam kao da se bore protiv zla i nasilja.
To naravno neće riještiti problem nego će samo navoditi ljude da misle
kako se svesrdno radi na rješavanju tog problema. Seks i nasilje su
stvari koje nam najviše pomažu prilikom uspostavljanja naše kontrole.
Ljudi žude za tim i mi to stavljamo pred njih. Na taj način mi ih
držimo toliko okupiranim tim stvarima da oni nemaju ni integriteta
niti mentalne snage da posvete pažnju stvarno važnim stvarima, koje su
sada potpuno prepuštene u naše ruke. Američki predsjednici su nam
uvijek bili od velike pomoći. Mi znamo kakvog su karaktera bili ti
ljudi, prije nego što ih stavimo na vlast. Tako, kad otkrijemo neke
pikanterije iz njihovog privatnog života, sve to onda postaje ideal za
našu omladinu. Tako da i to ide u našu korist.

Smiješno izgledaju oni koji uzaludno pokušavaju da zbace nekog
predsjednika protiv naše volje. Predsjednik ne može biti smijenjen sve
dok nam koristi a biće odstranjen onda kada mi to hoćemo. Izvinjavam
se ukoliko ovo nije u skladu s vašim sistemom vjerovanja, jedino što
vam mogu reći, - vaša vjerovanja su već odavno zastarjela. Zar nemate
oči da vidite kako vaše slobode i prava nama ništa ne znače? Vi možete
raditi samo ono što vam mi kažemo da radite. Mi uklanjamo predsjednike
kad to nama odgovara a postavljamo ih prema svom nahođenju.

Naravno, mi ih samo postavimo pred vas a vi glasate onako kako mi
želimo. Na taj način održavamo kod vas iluziju da imate pravo
glasanja, da vas se nešto pita i da imate nekog uticaja na to ko će da
vam bude predsjednik. Mi koristimo sve nacije onako kako to nama
odgovora. Svima je poznato da nam se one moraju pokoriti ili ćemo ih,
u suprotnom, uništiti. Na sreću, imali smo par buntovnika kao što su
bili Saddam i Milosevic koji su nam pomogli da pokažemo svjetskim
liderima šta ih čeka ukoliko nam se ne pokore.

Slava i spas se jedino nalaze u slijedenju naših ideja i izvršavanju
naših naređenja. Ukoliko neko odbije da nam se povinuje, rezultati će
biti tragični. Ja bih želio da izbjegnete tragičan kraj ali ako ga i
ne izbjegnete, to neće biti nikakva šteta za nas. Vas slučaj će biti
koristan kod rješavanja problema prekomjerne naseljenosti na ovoj
planeti.


VAŠ UZALUDNI OTPOR NAŠOJ DOMINACIJI

Ukoliko neki od vas misle da nam mogu naškoditi tako što će tu ili
tamo da postave neku bombu, grdno se varaju. Nama tako nešto ne može
naškoditi, čak nasuprot.

Mi ćemo to odmah iskoristiti da uvedemo dodatne mjere za kontrolu
ljudi, odnosno, ograničavanje vaših sloboda. Mi volimo kad se vi
bunite i dignete nešto u vazduh. Uostalom, ako to ne učinite vi, onda
mi to sami uradimo. Pa, nije valjda da i vi mislite da je tamo neki
Osama bin Laden organizovao iz neke avganistanske pećine onaj napad na
Svjetski Trgovinski Centar i Pentagon?! Hmm, nestašna medija. Zar
niste primjetili kojom su brzinom nakon toga doneseni svi oni zakoni
kojima smo sveli vaše slobode na minimum? Naravno, ti zakoni su bili
pripremljeni još mnogo ranije. Vidite li sada da nam ne možete ništa?
Što se više otimate, mi ćemo morati više da vas pritisnemo.

Naše carstvo je carstvo novca. Uhh pardon, moramo priznati da se tu u
stvari radi o jednom carstvu-bez-novca. Možda se na prvi pogled ne
vidi nikakav humor u ovoj tvrdnji, međutim, ono što smo vam mi dali to
je samo komad papira ili neki brojevi na kompjuterskom ekranu koje smo
nazvali novcem. On u stvari nema nikavu podlogu i ne znači ništa drugo
osim ono što mi za njega kažemo da znači. Mi ga pravimo iz ničega, mi
ga štampamo, posuđujemo ga uz interes, mi mu dajemo vrijednost ili mu
oduzimamo vrijednost. Sve stvari koje su u vezi s novcem, nalaze se u
našim rukama. Razmislite o tome. Šta je to što vi možete poduzeti
protiv nas, bez para? Ako se budete bunili, mi ćemo vam zalediti
bankovni račun ili skinuti "pare" s njega. Konfiskovaćemo svu gotovinu
koju imate kod sebe. Mi smo napravili toliko mnogo zakona na vašoj
ravni postojanja, da vi sada jednostavno ne možete živjeti bez novca.

Čak ne smijete ni da kampujete na državnom zemljištu duže od 2
sedmice, a za dvije sedmice se ne može uzgojiti povrće. Još malo pa
ćete morati imati dozvolu, koju ćete morati platiti, da bi ušli u bilo
koji nacionalni park. Donjeli smo zakone po kojima ne možete da živite
ni u auto-prikolici na jednom mjestu duže od jednog određenog perioda,
nakon čega morate da se izmjestite. Pa niste valjda pomislili da ćemo
dozvoliti čovjeku da živi negdje besplatno?!


NAŠE MISTERIJE

Naš nedavni rat u Srbiji imao je mnogo ciljeva mada nismo o tome
otvoreno govorili. Dozvolili smo TV reporterima da pričaju kojekakve
gluposti ali ne i da se dotiču suštinskih razloga u vezi s tim. Prije
svega, na Kosovu postoji cijela jedna riznica prirodnih bogatstava.
Kosovo ima ogromne zalihe urana ispod zemlje, a uran je ono što nama
uvijek treba. Takođe se trudimo da takve minerale učinimo nedostupnim
svojim potencijalnim neprijateljima.

Milosevic nam nije htjeo izaći u susret tj. da nam prepusti korištenje
tih ruda, tako da smo morali da mu zagorčamo život. Naša pobjeda nije
ni u jednom momentu dolazila u pitanje.

Mi smo sveli tu ponosnu naciju na onaj nivo poniznosti kakvog
očekujemo i od svih drugih. Nakon tog rata, s obzirom da se Mr.
Milosevic nije dovoljno pognuo pred nama, mi smo morali da ga
zatvorimo pod optužbom da je vršio ratne zločine. Mi smo ti koji su
smislili taj pojam. Zar nismo briljantni!? Kako može postojati jedna
takva stvar kao što je 'ratni zločin'? Po samoj prirodi ratnih sukoba,
vladari se uvijek nalaze izvan njih. Stvarno je interesantno gledati
kako nacije vode međusobne ratove pridržavajući se pravila koje smo mi
izmislili. Jedini ratni zločin koji stvarno postoji, to je zločin
suprostavljanja nama. Svako ko je protiv nas, krši naše zakone. Kao
što ste vidjeli, kad je neko za nas, onda nama ne smeta šta god taj
radi. Pa, zar Nelson Mendela nije bio jedan obični terorista-bombaš,
koji je svojevremeno ubio mnogo svojih neprijatelja? Mi smo od njega
napravili heroja.

Mi ne obraćamo pažnju na zakone kada dođe do rata. Mi radimo ono što
želimo, kad želimo i gdje želimo. Mi možemo izgladnjeti neku naciju,
zaviti njene građane u crno i nanositi im takve užasne patnje, za što
bi svakog našeg neprijatelja mogli dovesti na sud. Pogledajte ovaj
primjer:

Mi bombardujemo Srbiju do iznemoglosti, bombardujemo Kosovare sve dok
ne napuste svoje kuće, potrujemo im sve rijeke i potoke, prekinemo im
snabdijevanje strujom i napravimo jedno katastrofalno stanje u toj
državi a onda majstorski napravimo tako, da to sve izgleda kao krivica
Mr. Milosevica, te ga zbog toga još pošaljemo i na sud. Na isti način
smo zapalili onu nastambu Davidijanaca u mjestu Waco, a onda krivicu
za sve to svalili na Mr. Koresa. Onda, kako smo samo ocrnili Sadama i
smislili onu priču o oružju masovne destrukcije!? S takvima se mi lako
obračunavamo. Stvarno je smiješno kad čovjek o svemu ovome razmišlja.
Ja nisam po prirodi neko ko ima smisla za humor, ali ponekad samog
sebe uhvatim kako se smijem kad vidim s kojom lakoćom prihvatate sve
ove gluposti i apsurde koje vam mi serviramo.

Da li vam je sada jasno zašto se svjetski lideri tresu kad se nalaze u
našem prisustvu? Mi samo očekujemo od vas da ostanete privrženi našem
sistemu i da se ne bunite. Kad kupujete kuću, ne samo što nam platite
porez za to, nego nam isplatite kroz interes na kredit još mnogo više.
Tako vi na kraju, uzimajući interes u obzir, platite za vašu kuću dva
do tri puta više nego što ona stvarno vrijedi. Sav taj novac završava
u našim rukama.

Mi želimo da se vi smatrate slobodnim te da vam tako ne pada na pamet
da tražite istinsku slobodu. Sve je to razlog zašto smi napravili sve
ovako kako smo napravili. Vi ste naša svojina. Mi vam nećemo dopustiti
čak ni da nešto kupite ili prodate, sve dok se ne podvrgnete našem
autoritetu. Ukoliko nas tužite sudu, izgubićete. Ukoliko budete
koristili nasilje, završićete u nekom od naših radnih logora, radeći u
našoj zatvorskoj industriji. Vama treba naš novac, vama treba naša
zabava, naše gorivo, i druge pogodnosti kako bi mogli da
funkcionišete, jer kad njih nemate, vi se osjećate ugroženim. Tako smo
vas doveli do tačke kada vam ne preostaje ništa drugo nego da se
potčinite našoj volji.
_________________
"Believe those who are seeking the truth; doubt those who claim to have found it."
 Nazad na vrh »
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
Dreammer
Gost

 Poruka Poslao: 03 Jun, 2010 13:03 pm    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

OMG!!!

Hvala ti KK Smile Smile

Ja sam od danas u kontaktu sa forumima i organima na planetarnom nivou/odkrio sam takve linkove.
Videt ću šta kažu "momci iz prve ruke".

Jedan takav sajt eto ovde:
http://worldtoday.wikidot.com/start

Pozdrav! Wink
 Nazad na vrh »
Kublai Khan
Napredni tragalac


Pridružio: 12 Jan 2010
Poruke: 498

 Poruka Poslao: 03 Jun, 2010 13:26 pm    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

       
Dreammer ::
OMG!!!

Hvala ti KK Smile Smile

Dreammer zahvali se Stratku posto je on prvi postavio ovaj tekst na forum Wink
Pozdrav bratac!
_________________
"Believe those who are seeking the truth; doubt those who claim to have found it."
 Nazad na vrh »
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
spavamise
Gost

 Poruka Poslao: 03 Jun, 2010 15:05 pm    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

Citat:
Šta vi možete s vašim oružjem ?


Laughing

Kao da će se netko s njima tuć oružjem ?

Laughing

Stvarno me zanima kako će zaustaviti Dijanetiku kad se ona širi brzinom plamena na mala vrata. To je požar koji oni ne mogu zaustavit ni da oće.
 Nazad na vrh »
spavamise
Gost

 Poruka Poslao: 03 Jun, 2010 15:12 pm    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

Implus koji je nemoguće ugušiti kod thetana ( čovijeka ) je implus prema slobodi.

Mogu iluminati radit pi*arije na svijetskom nivou al se protiv ovih stvari ne mogu borit dole na terenu jer je crta bojišta razvućena po cijeloj planeti a oni to ne mogu kontrolirat ni da oće , a i da oće ne bi ništa po cijele dane radili nego otimali te. Previše im je to. A svakim danom samo je još više. Mogu se oni držat amerike i aree 51 al ni da oće ne mogu kontrolirat dole na ulici i na terenu cijeli svijet pa ni američko dvorište. I uopće nije riječ o borbi protiv iluminata nego o borbi za um tako da me sudbina samih iluminata i njihovih potrčkala u osnovi i ne zanima.
 Nazad na vrh »
Prikaži poruke iz poslednjih:   
www.OBJAVE.com forum » OBJAVLJIVANJE SE NASTAVLJA
Ovaj forum je zaključan i ne možete pisati, odgovoriti ili menjati teme   Ovaj forum je zaključan i ne možete menjati teme ili odgovarati Sva vremena su GMT + 1 sat
Idi na stranu
1, 2, 3, 4  Sledeci
Strana 1 od 4

 
Skoči na:  
Ne možete pisati nove teme u ovom forumu
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu
Ne možete menjati vaše poruke u ovom forumu
Ne možete brisati vaše poruke u ovom forumu
Ne možete glasati u ovom forumu

Neke srodne teme
 Teme   Odgovori   Autor   Pogledano   Poslednja poruka 
Nema novih poruka MOJE LIČNO MIŠLJENJE BEZ PARDONA 87 kosmička_beba 27538 13 Avg, 2011 13:44 pm
Starcy Pogledaj zadnje poruke
Nema novih poruka Život bez novca 0 D.S. 4225 19 Jul, 2011 20:32 pm
D.S. Pogledaj zadnje poruke
Nema novih poruka ECKHART TOLLE 24 divinesound 26631 12 Jan, 2011 23:42 pm
sofija Pogledaj zadnje poruke
Nema novih poruka PUT SRCA... 89 Vakan Tanka 156636 23 Dec, 2010 05:49 am
Vesna Pogledaj zadnje poruke
Ovaj forum je zaključan i ne možete menjati teme ili odgovarati ZORAN IZ ZEMUNA - Čitaocima koje to zanima (2008.) 2294 Vesna 1800409 08 Nov, 2010 01:48 am
Vesna Pogledaj zadnje poruke
Nema novih poruka FLUOR - najveća prevara 20.veka 29 Vesna 20860 22 Apr, 2010 07:00 am
valen Pogledaj zadnje poruke
Nema novih poruka POSTUPANJE SA STRAHOM 13 jasna 9688 19 Feb, 2009 14:15 pm
Mirko Pogledaj zadnje poruke
 
 
Home | Add to Favorites | Mapa sajta
 
 
Solaris 1.11 phpBB theme/template © 2003 - 2005 Jakob Persson (readme)(forumthemes/bbstyles)

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
Prevod by CyberCom