BUDIZAM
Idi na stranu Prethodni  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Sledeci
Ovaj forum je zaključan i ne možete pisati, odgovoriti ili menjati teme   Ovaj forum je zaključan i ne možete menjati teme ili odgovarati
www.OBJAVE.com forum » SVETA ZNANJA
Pogledaj prethodnu temu :: G :: Pogledaj sledeću temu  
Autor Poruka
talerman
Glavni urednik


Pridružio: 11 Jun 2008
Poruke: 4822
Lokacija: Kina

 Poruka Poslao: 01 Nov, 2009 02:13 am    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

Tri škole budizma u kojima je prisutno zanimanje za kosmologiju (teravada, sarvastivada i jogačara) dele svemir na 31 plan postojanja svrstanih u tri sfere: Kamadhatu (kama-loka) - čulni svet; Rupadhatu (rupa-loka) - svet čistog oblika i Arupjadhatu (arupa-loka) - svet bezobličnosti. Većina bića Ārūpyadhātu Rūpadhātu se mogu svrstati u bogove, božanstva ili deve (devāḥ), što isto važi i za veči broj bića u Kāmadhātu. Većina njih skoro da nemaju ili imaju malo veze sa ljudskim svetom i retko se sa nama mešaju. Jedino najniža božanstva Kāmadhātu korespondiraju sa bogovim opisanim u brojnim politeističkim religijama.

Kama-dhatu, najniža od tri sfere obuhvata i fizički svet, a proteže se, takođe, od najniže tačke, preko brojnih paklova, sve do ravni nižih božanstava, deva, koja obitavaju na njegovoj najvišoj tački. Naseljen je bićima koja imaju po šest čula: čulo vida, sluha, ukusa, mirisa, dodira i mentalnih utisaka. U različitim mračnim, hladnim ili vrelim paklovima (naraka ili niraya) borave ona bića koja moraju tamo da ispaštaju poroke sve dok ne isplate odgovarajući karmički dug. Najuobičajnija podela je na osam hladnih i osam vrućih naraka. U hladne naraka spadaju: Arbuda, Nirabuda, Atata (Naraka drhtanja), Hahava (Naraka žaljenja), Huhuva (Naraka cvokotanja zuba), Utpala (Naraka plavog lotusa), Padma (Naraka lotusa), Mahapadma (Naraka velikog lotusa). Svaki život u jednoj naraci je dvadest puta duži u odnosu na život narake ispod. U vruće narake spadaju: Sanjiva (gde život traje 162x1010 godina), Samghata (Naraka loma gde život traje 10,368x1010 godina), Raurava (vrišteća Naraka gde život traje 82,944x1010 godina), Mahāraurava (Naraka velikog vrištanja gde život 663,552x1010 godina), Tapana (vrela Naraka gde život traje 5,308,416x1010 godina), Pratāpana (Naraka velike vreline gde život traje 42,467,328x1010 godina) i Avici (neprekinuta Narada gde život traje 339,738,624x1010 godina.

Iznad vrućih i hladnih naraka nalazi se Sfera zemlje u koju
spada prepoznatljiva fizička ravan minerala, biljaka, životinja i ljudi. Pored fizičke ravni, ovde, takođe, spada i Manusyaloka, svet ljudi i čovekolikih stvorenja koja žive na površini Zemlji. Manusyaloku karakteriše jedan veliki okean koji okružuje najvišu planinu Sumeru. Oko ovog okeana nalazi se kružni planinski venac Cakravāda (Cakkavāḷa) koji označava horizontalnu granicu ovoga sveta. U tom okeanu nalaze se četiri kontinenta. Zbog veličine okeana, nije moguće putovati brodom sa kontinenta na kontinent, premda je u ranijem periodu bilo moguće da se leti pomoću posebne sprave koja se zvala cakraratna. Na jugu je kontinent Jambudvipa ili Jambudipa. Tamo žive obična ljudska bića. Kontinent ima izgled kolica ili tupastonosog trougla sa vrhom okrenutim prema jugu (po opisu podseća na Indijsko poluostrvo). Dugačak je 10.000 yojana (1 yojan oko 7,32 km). Takav naziv je dobio po ogromnom Jambu drvetu, oko 732 metara visokog, koje raste na sred kontinenta. Svaki kontinent karakteriše jedno ogromno drvo. Sve bude su se makar jednom pojavljivale na ovom kontinentu. Visina ljudi je ovde između pet do šest stopa a vek života između 10 i 80.000 godina. Na istoku se nalazi kontinent Pūrvavideha ili Pubbavideha, u obliku polukruga sa ravnom stranom prema zapadu i planinu Sumeru. Glavno drvo ovog kontinenta je akacija. Ljudi ovde imaju u proseku 3,7 metara i žive 250 godina. Na zapadu je kontinent Aparagodānīya ili Aparagoyāna u obliku kruga. Glavno drvo je Kadamba. Ljudska bića tu ne žive u kućama već spavaju na zemlji. Visoka su oko 7 metara i žive 500 godina. Uttarakuru je kontinent na severu i obliku je kvardrata. Glavno drvo je kalpa jer traje čitavu jednu kalpu. Stanovnici ovog kontinenta su izuzetno bogati. Ne moraju da rade za život, pošto hrana tamo raste sama. Visoki su 15 metara, žive 1.000 godina i pod zaštitom su Vaisravane, jednog od četiri nebeskih kraljeva.

Pored fizičke ravni i sfere Manusyaloka, u oblast Zemlje spada Tiryagyoni-loka ili Tiracchāna-yoni gde žive sve vrste životinj koje su sposobne da osete patnju, od najmanjih insekata do slona i Pretaloka ili Petaloka, gde žive “gladni duhovi”, mahom u pustinjama i nenaseljenim mestima.

Iznad Zemlje prostiru se svetovi Sumeru. U pitanju je planina kosmičke veličine, koja se nalazi u središtu sveta i oko koje se okreću Sunce i Mesec. Podnožje planine se nalazi u okeanu. Oko nje se pruža nekoliko prstenova manjih planinskih venaca i okeana. Na vrhu Sumeru se nalazi Trāyastriṃśa ili Tāvatiṃsa – svet 33 deva prepun vrtova i palata u kojima žive deve. Njihov vođa je Śakra devānām indra, "lord deva". Pored deva, ovde živi veliki broj drugih bića, poput sluga deva i brojnih apsarases (nimfi). Bića ovog sveta su 460 metara visoka i žive 36.000.000 godina. Ovaj svet se nalazi otprilike 560 kilometara iznad Zemlje. Cāturmahārājikakāyika je svet “četiri velika kralja” i nalazi se na nižim padinama Sumeru, premda neki od njegovih stanovnika žive i u vazduhu oko planine. Ovaj svet se nalazi otprilike na 300 km iznad površine Zemlje i njime vladaju kraljevi: Virūḍhaka, Dhṛtarāṣṭra, Virūpākṣa i glavni među njima Vaiśravaṇa. Deve koje vode Sunce i Mesec su takođe deo ovog sveta, kao što su i svita četiri kraljeva sastavljenih od Kumbhāṇḍas (patuljaka), Gandharvas (vilinjih bića), Nāgas (zmajeva) and Yakṣas (goblina). Bića sa ovog sveta su 230 metar visoka i žive 9,000,000 godina. Svet Asura se nalazi na podnožju planine Sumeru koje je dobrim delom okean. To zapravo nije originalno stanište Asura, već mesto gde se oni okupili pošto su prethodno bili izbačeni iz Trāyastriṃśa gde su ranije živeli. Asure se zato stalno bore kako bi povratili svoje izgubljeno kraljevstvo na vrhu Planine Sumeru, ali nisu u mogućnosti da slome otpor Četiri velika kralja. Postoji veliki broj različitih grupa asura. Nemaju jedinstvenog vladara. Među njihovim vođama, najpoznatiji su Vemacitrin (Vepacitti) i Rāhu.

Nebesa se nalaze iznad Planine Sumeru. Parinirmita-vaśavartin ili Paranimmita-vasavatti je nebo deva “sa vlašću nad dugim kreacijama”. Vladar je Vaśavartin (Vasavatti), koji je dugovečniji, lepši, snažniji i srećniji od svih ostalih deva. Ovde živi i devaputra (biće božanske rase) po imenu Māra koji se stara da sva bića Kāmadhātu ostanu u zamci čulnih zadovoljstava. Bića ovog sveta su 1,400 metara visoka i žive 9.216.000.000 godina Nirmāṇarati ili Nimmānaratī je svet deva "oduševljenih svojim kreacijama”. One mogu da stvore bilo koje biće u nameri da sebe zadovolje. Gospodar ovog sveta se zove Sunirmita (Sunimmita). Njegova žena je Visākhā, negdašnja predvodnica svetovnih obožavateljica Bude. Ova bića su 1,140 metara visoka i žive 2.304.000.000 godina. Tuṣita ili Tusita je svet "veselih" deva. Ovaj svet je najpoznatiji po tome što tamo živi Bodisatva pre nego što se rodi na Zemlji kao čovek. Pre nekoliko hiljada godina, bodisatva ovog sveta je bio Śvetaketu (Setaketu), koji je na Zemlji rođen kao Siddhārtha i koji je postao Buddha Śākyamuni. Posle njega, bodisatva je postao Nātha (Nāthadeva) koji će se roditi kao Ajita i koji će postati Buddha Maitreya (Pāli Metteyya). Vladar ovog sveta je deva Santuṣita (Santusita). Bića ovog sveta su 910 m visoka i žive 576.000.000 godina. Yāma ('thab.bral) se ponekad naziva "nebo bez borbe", jer je u pitanju najniže nebo koje je razdvojeno od meteža zemaljskog sveta. Deve tu žive u nebu, oslobođene bilo kakvih poteškoća. Njihov vođa je deva Suyāma. Postoje mišljenja da je njegova žena Sirimā, a kurtezana Rājagṛha koji se u Budino vreme pročuo po darežljivosti prema monasima. Stanovnici ovog sveta su 690 m visoki i žive 144.000.000 godina. Nalazi se na oko 800 m iznad zemlje.

Drugi svet, Rūpadhātu je sfera čistog oblika. Stanovnici ove sfere imaju suptilna tela nevidljiva za bića Kāmadhātu. Prema Janavasabha Suti, kada biće iz sfere Rūpadhātu poželi da poseti Kāmadhātu, potrebno mu je da preuzme grublji oblik. Bića ove sfere su bespolna i nisu podložni ekstremima zadovoljstva i bola. Njihov um korespondira sa četiri niže dhyāna (meditacije). Odlikuju se odsustvom triju čula: čula ukusa, mirisa i dodira, te tako ovde postoje samo vid, sluh i mentalni utisci. Oni nisu podložni ekstremima zadovoljstava i bola. Nad njima ne vladaju čula poput bića Kāmadhātu. Ova bića nemaju pol. Svet Rupa je podeljen na 16, 17 ili 18 nebesa (u zavisnosti od budističke škole).

Brahmini svetovi korespondiraju prvoj dhjani i karakterišu ih obzervacija, odsjaj, ushićenje i radost. Brahmini svetovi su poput ostalih nižih svetova uništeni vatrom na kraju mahakalpe. Mahābrahmā je svet vet Velikog Brame, za koga mnogi veruju da je tvorac sveta i koji nosi titulu “Brahmā, Veliki Brahmā, Osvajač, Neosvojen, Svevideći, Svemoćni, Gospodar, Tvorac, Stvaralac, Vladar, Postavljač, Nalogodavac, Otac svega što je bilo i što će biti”. Prema Brahmajāla Sutti, Mahābrahmā je biće iz Ābhāsvara sveta palo na niži plan jer je iscrpelo vrline, pa se stoga ponovo moralo roditi samo u Brahma svetu. Zaboravivši na svoje ranije postojanje, on je pomislio da se rodio bez uzroka. Čak ni takva visoka božanstva nemaju unutranje znanje o svetovima koji se nalaze iznad njih. Visok je 1 1⁄2 yojana (oko 10 km), a životni vek mu je 1 kalpa. Brahmapurohita "Ministri Brame” su bića, pala sa Ābhāsvara svetova da se rode sa Mahābrahmā pošto je neko vreme tamo proveo sam u Brahminom svetu. Brahma veruje da je njihov stvoritelj, a i oni sami veruju u to da ih je on stvorio i da njihov gospodar. Njihov životni vek je 1⁄2 kalpe ili jedna cela kalpa. Ukoliko se kasnije ponovo rode u nižem svetu i prisete se dela ranijeg postojanja, podučavaju doktrinu Brahme kao stvoritelja i otkrivaća istine. Brahmapāriṣadya ili Brahmapārisajja je svet "savetnika Brame" ili deva koje pripadaju skupštini Brame.

Deve Ābhāsvara svetova korespondiraju drugoj dhjani koju karakteriše ushićenje i radost. Za ove deve se kaže da glasno viču od radosti, govoreći "Oh radosti!" i da imaju telo koje emituje svetlosne zrake poput munja. Vatra ne dopire do visine ovog sveta, tako da je ovaj svet pošteđen požara. Po propasti sveta, očekuje se da će se svet naseiliti ljudima koji će se ponovo roditi iz Ābhāsvara svetova. Postoje tri Ābhāsvara Sveta. U prvom, koji isto nosi naziv Ābhāsvara, žive deve “koje poseduju velelepnost” i žive 8 mahākalpa. Apramāṇābha ili Appamāṇābha je sveit deva neograničene svetlosti što je koncept na čemu one meditiraju. Životni vek iznosi 4 mahākalpa. Parīttābha ili Parittābha je svet deva “ograničene svetlosti”. Njihov životni vek je 2 mahākalpa.
Deve u Śubhakṛtsna svetovima korespondiraju sa trećom dhjanom čija je karakteristika tiha radost. Ovim devama tela svetle stalnom svetlošću. Śubhakṛtsna svetovima ne može nauditi poplave jer do njih ne dopire voda. U sastavu tih svetova je Subhakṛtsna ili Subhakiṇṇa / Subhakiṇha (kao svet deva totalne lepote koje žive 64 mahākalpa). Apramāṇaśubha ili Appamāṇasubha je svet deva neograničene lepote, punih vrlina, mudrosti i učenosti i koje žive 32 mahākalpa Parīttaśubha ili Parittasubha je svet deva “ograničene lepote” i koje žive 16 mahakalpa.

Deve u Bṛhatphala svetovima korespondiraju sa četvrtom dhjanom (dhyāna) koju karakteriše staloženost. Ovi svetovi su pošteđeni razaranjem vetra. U sastavu Bṛhatphala nalaze se: Asaññasatta u kome žive "bića u nesvesti" i koja u želji da izbegnu opasnosti čulnosti održavaju nečulno stanje izvesno vreme. Po povratku čula, oni padaju u niža stanja. Bṛhatphala ili Vehapphala jeste svet deva "koja imaju veliko voće" i čiji je životni vek 500 mahākalpas. Puṇyaprasava je svet deva "potomaka vrlina". Anabhraka je svet "bezoblačnih” deva.

Śuddhāvāsa svetovi ili “čisto prebivalište” razlikuje od ostalih svetova Rūpadhātu po tome što ga ne naseljavaju bića rođena uobičajenim merilima, već jedino Anāgāmini ("nepovratnici") koja će dobiti prosvetljenje direktno boraveći u tom svom području bez potrebe se rađaju u nižim planovima. Svaka deva Śuddhāvāsa je tako zaštitnik budizma. Pošto ni jedna deva Śuddhāvāsa neće biti ponovo rođena van Śuddhāvāsa sveta, ni jedan bodisatva neće biti rođen u tim područjima, jer se oni moraju na kraju roditi kao ljudska bića. Ovi svetovi ne mogu nikada biti uništeni u prirodnim katastrofama. Postoje ukupno pet svetova Śuddhāvāsa. Akaniṣṭha ili Akaniṭṭha – Svet deva "jednakih po rangu i starosti". Ovo je najviši od svih Rūpadhātu svetova. Uzima se često kao najviša tačka univerzuma. Aktuelni Śakra će jednom biti rođen u ovom svetu. Dužina života iznosi 16,000 kalpas. Sudarśana or Sudassī je svet jasnovidećih deva. Život je ovde sličan kao u svetu Akaniṣṭha. Sudṛśa ili Sudassa je svet lepih deva. Atapa ili Atappa je svet neuznemirenih deva. Avṛha ili Aviha je svet "nepadajućih" deva. Dužina života u Avṛha iznosi 1,000 kalpas.

Arupja-dhatu (ili Arupa-loka) je bezoblični ili nematerijalni svet u kome su odsutni i vid i zvuk i gde postoje samo mentalni utisci i samosvest. U sferi bezgraničnog prostora (Ākāśānantyāyatana), bezoblična bića meditiraju o prostoru. Ova sfera nema istinsko mesto u kosmologiji, pošto niti jedno biće tamo nema ni oblik ni mesto boravka, pa u skladu sa tim ni ova sfera nema boravište. U njoj su one deve koje su postigle arūpadhyānas u prošlom životu, što podrazumeva da su iskusili petu jhāna ( bezgraničan prostor), šestu jhāna (bezgraničnu svest), sedmu jhāna (beskrajno ništa) i osmu jhāna (ni čulnost ni nečulnost). Te deve sada mogu da ubiru plodove dobre karme koje su postigli. Bodisatve ne mogu da se rode u Ārūpyadhātu i kada postignu arūpadhyānas. Postoje četiri vrste Ārūpyadhātu deva u skladu sa četiri različite vrste arūpadhyāna.

Ākiṃcanyāyatana ili Ākiñcaññāyatana je Sfera ništavila (nedostatka svega), gde neoblična bića kontempliraju o tome “da nema ništa”. Do ove sfere je dospeo Ārāḍa Kālāma, prvi od dvojice Budinih učitelja. U sferu ni svesnosti ni nesvesnosti (Nevasaññānāsaññāyatana), gde ne postoji nikakav oblik čulnih opažanja.

Naivasaṃjñānāsaṃjñāyatana ili Nevasaññānāsaññāyatana je "Sfera ni čulna ni besčulna sfera”. U ovoj sferi, neoblikovana bića su se uzdigla iznad same negacije čulnosti i ostvarili su stanje u kome ne učestvuju u opažanjima, ali još uvek nisu sasvim nesvesna. Do ove sfere je dosegao Udraka Rāmaputra, drugi Budin učitelj, koji ju je poistovetio sa prosvetljenjem.

Vijñānānantyāyatana ili Viññāṇānañcāyatana je sfera bezgranične sfesti gde neoblična bića meditiraju o svojoj svesti koja prožima beskonačost.
Mahajana budusti prihvataju navedenu kosmologiju, s tim što takođe veruju u postojanje svetova Čiste zemlje gde bude i bodisatve podučavaju svete ljude u ljudskim formama. Postoji veliki broj svetova Čiste zemlje. U Lotus sutri, Budine pristalice poput Sariputta, Mahākāśyapa, Subhuti, Moggallana and Rahula.

U devetom veku, tibetantski sveštenici su počeli da čitaju Bardo Thodol (Tibetansku knjigu mrtvih) kao molitvenik, kako bi upokojenom pomogli da prođe kroz različite sfere onostranih područja i kao vodič živima sa poukama o filozofiji budizma i skrivenoj strani ljudske prirode. Postoje mišljenja da je Tibetanska knjiga mrtvih kompilacija dvaju starijih tekstova (dharmatâ i bhava) i da je nastala u 14. veku. Prema Tibetanskoj knjizi mrtvih, duša se može pojaviti u jednom od sledećih svetova: bogova; titana (asura); ljudskih bića; životinja; nesretnih duhova i pakla. Ipak, suština teksta je da posluži kao putokaz mrtvome čovjeku tokom njegovog postojanja u Bardu (stanju duha između dve inkarnacije), kao prelaznom stanju u trajanju od četrdeset i devet dana, koliko je potrebno da prođe između smrti i ponovnog rođenja.

Prvi deo teksta, Čikai Bardo,opisuje trenutak smrti kada su mogući najveći uvidi koji pokojnika treba da vode prema konačnom oslobođenju od kruga rađanja i umiranja u jednom od tri "sveta obličja" (Dharma-Kaja, Nirmana-Kaja, Sambogha-Kaja) čime se postiže stanje "savršenog prosvjetljenja" nirvane. Drugi deo, Čönjidl Bardo, opisuje stanje neposredno poslije smrti koje traje četrdeset i devet dana, odnosno sve do sledeće inkarnacije. To stanje naziva "karmička iluzija" zbog stravičnih vizija koje postaju to intenzivnije što se svest više udaljava od nirvane i primiče se fizičkom rođenju. Jedino sredstvo ublažavanja patnji je spoznaja da ta bića doista ni ne postoje, već da su projekcija psihičkih sila koje izlaze iz čakri pokojnika “Tvoje telo je mentalno i ne može umreti, pa makar ti odrubili glavu…U stvarnosti, tvoje je telo od prirodne praznine. Stoga se ne boj. Gospodari smrti tvoje su vlastite halucinacije…Osim u čovekovim halucinacijama, izvan njega ne postoji nikakav Gospodar smrti, niti demon, niti duh smrti s glavom bika.”. Treći deo, Sidpa Bardo, odnosi se na događaje pre ponovnog rođenja.
_________________
Great men decline, mighty men may fall, but an honest Philosopher keeps his station for ever
 Nazad na vrh »
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku Pošalji email
TATA SINANA
Duhovni učitelj


Pridružio: 24 Jun 2008
Poruke: 2805
Lokacija: Negde oko duge

 Poruka Poslao: 01 Nov, 2009 23:10 pm    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

Promene nalik vremenu

Prva plemenita istina jednostavno kaze da je deo ljudskog stanja
osecati neugodnost. Ne moramo to visa cak ni da nazivamo patnjom; ne
moramo ga zvati ni neugodnoscu. To je jednostavno saznavanje
vatrenosti vatre, olujnosti oluje, uskomesanost vode, podrhtavanja
zemlje, bas kao i topline vatre, svezine i glatkoce vode, blagosti
povetarca i sigurnosti, cvrstine i pouzdanosti zemlje. Nista po svojoj
sustini nije ni ovakvo ni onakvo. Samo cetiri elementa zadobijaju
razlicite kvalitete; oni su poput madjionicara. Nekad se ispoljavaju u
jednoj formi, nekad u drugoj... Prva plemenita istina konstatuje da se
i mi menjamo poput vremena, uzdizemo se i spustamo poput plime i
oseke, rastemo i smanjujemo poput Mesecevih mena.
 Nazad na vrh »
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
TATA SINANA
Duhovni učitelj


Pridružio: 24 Jun 2008
Poruke: 2805
Lokacija: Negde oko duge

 Poruka Poslao: 16 Nov, 2009 15:30 pm    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

Evo sta o praksi kaze Buda:

O budnosti


Digni se! Ustani!
Kakvog dobra ima u spavanju?
Za one pogođene bolešću (patnje),
probodene strelom (želje), kako može biti sna?
Digni se! Ustani!
Uporno sebe vežbaj da dostigneš smirenje.
Ne dopusti da te kralj smrti, opazivši da si nesmotren,
skrene sa puta i učini svojim robom.
Odbaci to vezivanje,
koje okiva i bogove i ljude, i (zadovoljstva) za kojima tragaju.


Nemoj da protraćiš ovu priliku.


Kad prilika prođe, mnogi zažale preporodivši se u Nirađa paklu.Nepažnja je pogibelj,
a isto tako i (još veća) nepažnja koja se iz nje rađa.
Pouzdajući se u iskrenost i razumevanje,
iščupaj strelu (žudnje za čulnim zadovoljstvima)."
 Nazad na vrh »
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
MiodragPridružio: 01 Jun 2009
Poruke: 1132
Lokacija: Beograd

 Poruka Poslao: 16 Nov, 2009 17:04 pm    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

"APO DIPO BHAVA"

BUDI SAM SEBI SVETLOST.

Budine reci najstarijem uceniku Anandhi,pred napustanje tela.
_________________
Iskrenost, direktan put do sebe.
 Nazad na vrh »
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
talerman
Glavni urednik


Pridružio: 11 Jun 2008
Poruke: 4822
Lokacija: Kina

 Poruka Poslao: 08 Jan, 2010 09:31 am    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

Velika šteta za budizam i za budiste!


Na žalost, budizam, kao jedna od najmističnijih religija i istinaksa gnoza Dalekog Istoka,
poriče postojanje vrhunskog Boga,

zbog čega ja nikako nisam uspeo da se složim sa budistima
i zbog čega sam od budista preuzeo samo neke njihove metode i tehnike, dok sam prema suštini ostajao skeptičan.

Evo, jednog primera:

Autor budističke enciklopedije, theravada budistički monah Shravasti Dhammika, u svom leksikonu, u odrednici o Bogu, kaže sledeće:

link http://www.yu-budizam.com/adoz/index.html


- Budizam poriče postojanje vrhovnog Boga iz tri razloga: (1) Navodni atributi Boga protivreče jedan drugom. Ako Bog poseduje toliko ljubavi i moći, zašto čovečanstvo toliko pati od raznih bolesti, prirodnih katastrofa ili od oskudice? (2) Verovanje u nekog Boga nije neophodno. Budizam uči da moral može biti čvrst, da život može imati smisao i da poreklo univerzuma može biti razložno objašnjeno i bez uvođenja pojma Boga. (3) Svaki dokaz koji se koristi za dokazivanje postojanja Boga lako se može tumačiti i na drugačije načine. Na primer, čuda mogu biti izazavana psihičkim moćima, to što je neko spašen od neposredne opasnost može biti objašnjeno sticajem okolnosti, a povratak iz mrtvih može značiti da ta osoba možda uopšte i nije bila mrtva.

- Međutim, iako u budističkom razumevanju stvarnosti nema mesta za jednog vrhovnog Boga, budizam prihvata postojanje drugih natrpirodnih bića koja možemo nazivati bogovima (deva). Ta bića mogu biti moćnija i veličnastvenija od ljudi, ali ona nisu nužno toliko duhovno razvijena i otuda i nemaju značajniju ulogu u duhovno životu.

_________________
Great men decline, mighty men may fall, but an honest Philosopher keeps his station for ever
 Nazad na vrh »
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku Pošalji email
talerman
Glavni urednik


Pridružio: 11 Jun 2008
Poruke: 4822
Lokacija: Kina

 Poruka Poslao: 08 Jan, 2010 09:47 am    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

Više puta sam se u poslednjih nekoliko meseci sastojao sa budistima,
uključujući i jednog njihovog učitelja.

To su sve bili prijatni razgovori, ali nategnuti, u tom smislu, što niko od njih, nije hteo da dovede u pitanje bilo šta što piše u Sutrama. Svako je razgovarao sa pozicije da se podrazumeva kako je budizam superiornija religija od ostalih!

Neka mi sada neko ne kaže kako ovo nisu baš bili pravi budisti niti da ovaj čovek sa kim sam pričao nije učitelj, jer to jesu bili pravi budisti, a ovo je važio za pravog učitelja, a ipak govorili su tako kako su govorili. OK, u poredjenju sa mnogim drugim predstavnicima verskih zajednica, može se reći da budisti u glavnom imaju širu svest i da se o njima mnogo toga može diskutovati i da su voljni da šire gledaju na stvari, ali oni isto tako podrazumevaju da svako ko im pridje treba da govori afirmativno i u superlativima o njihovoj religiji.

I isto tako, ako je BUDA rekao da nema Vrhovnog Boga, to će svaki budista kao papagaj ponavljati,

pa ako ti izneseš mišljenje da Buda možda nije bio u pravu kad je to reka,

budisti će ti dati Sutru da pročitaš, pa će te još potapšati po ramenu i reći, eh sinko, shvatićeš i ti ovo jednog dana.

Zajedno sam sa budistima meditirao, išao u njihove hramove, bio zaista sklon da dublje prodrem u njihovo učenje.

Talerman ostaje Talerman,
vuk samotnjak,
ničiji član,
ničiji pripadnik,

Od Ničega Nenadničiviji.
_________________
Great men decline, mighty men may fall, but an honest Philosopher keeps his station for ever
 Nazad na vrh »
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku Pošalji email
talerman
Glavni urednik


Pridružio: 11 Jun 2008
Poruke: 4822
Lokacija: Kina

 Poruka Poslao: 08 Jan, 2010 09:56 am    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

E to što nisam budista, ni slučajno ne bi trebalo sada da se poveže sa tim da sam hrišćanin.

Ne pada mi na pamet da budm hrišćanin.


Ja nisam pripadnik niti jedne jedine veroispovesti.

Ne mojte od mene očekivati da se deklarišem šta sam, hvala....

Ništa me od toga ne interesuje. Nisam ništa.
Nisam pripadnik ničega.
Nisam član ničega.

Nisam niko i ništo.

Hvala na pažnji.
_________________
Great men decline, mighty men may fall, but an honest Philosopher keeps his station for ever
 Nazad na vrh »
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku Pošalji email
TATA SINANA
Duhovni učitelj


Pridružio: 24 Jun 2008
Poruke: 2805
Lokacija: Negde oko duge

 Poruka Poslao: 08 Jan, 2010 22:03 pm    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

Lepo si se ti napricao sam sa sobom....

STO SE TICE POJMA BOGA EVO JEDNOG MOG CITATA:


"KADA IZGOVORIS REC BOG ILI POMISLIS NA BOGA, VEC SI U POTPUNOSTI PROMASIO NJEGOVU PRAVU SUSTINU...."

Tu te je Buda zeznuo Tale...
On je ovo dokucio, a ti jos izgleda mi nisi...
A i kako bi kada postoji bog Zamlje, Sunca, Naseg sistema, Galaksije, grupe galaksija, ovog svemira, svih svemira(nastavi sam sa svojom mastom dalje)))

SVE OVE MOZES DA DOKUCIS (mislim sve ove bogove i njihove kreacije???)
U POTPUNOSTI, PA HOCES DA SPOZNAS OVOG STO IDE NA KRAJU IZA SVIH NJIH....
OCETE DA MU DATE I IME ? ?? ?
VAU....
VELIKA ZABLUDA...

Eto zato je Buda BIO U PRAVU...
To se ne imenuje, nego se brate meditira 3-20 sati dnevno-u zavisnosti vec od karme i stize se do onih nivoa do kojih mozes kao ljudsko bice u ovom zivotu da stignes...

Zelim ti da povecas taj broj sati brate Tale...
_________________
Dela i jedino dela su ona koja dele bica ...
Na ona koja imaju znanje i ona koja ga jos uvek nemaju...
 Nazad na vrh »
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
talerman
Glavni urednik


Pridružio: 11 Jun 2008
Poruke: 4822
Lokacija: Kina

 Poruka Poslao: 09 Jan, 2010 00:06 am    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

Brate Dajbog,
Eto, i ti si se poneo sada prema meni zajedljivo,
i to samo zato što što sam se usudio da kažem nešto što mi se nije svidelo u budizmu,

zato ja prestajem da se osećam pripadnikom bilo čega (religije, nacije, državljanosti, opštine, grada, sela, regije, profesije, zvanja).

Možda je ova moja rečenica budističkija od mnogo čega budističkog što bi čuo,
ali ti to nisi primetio Dajbože.

I možda sam ja veći budista od budiste, jer se ne osećam budistom.
_________________
Great men decline, mighty men may fall, but an honest Philosopher keeps his station for ever


Poslednji izmenio talerman dana 09 Jan, 2010 00:22 am, izmenjeno ukupno 1 puta
 Nazad na vrh »
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku Pošalji email
talerman
Glavni urednik


Pridružio: 11 Jun 2008
Poruke: 4822
Lokacija: Kina

 Poruka Poslao: 09 Jan, 2010 00:21 am    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

I sada ću ti još nešto reći Dajbože.

Ustao sam previše rano da bi ovo napisao, pa tako to smatram značajnim.

Onoga momenta kada budista kaže da je budista istog trenutka je prestao da bude budista i time omašio Budino učenje.

Ne može neko ko sledi Budin put da kaže za sebe da je budista.

Kada se od Budinog učenja napravila organizovana religija, došlo je do skretanja.

I u ovom, nadam se, prelomnom trenutku,
ja ću samo reći jednu stvar,

ja nisam više ništa drugo nego

NIČEGA ISPODNIČIJIVI.
_________________
Great men decline, mighty men may fall, but an honest Philosopher keeps his station for ever
 Nazad na vrh »
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku Pošalji email
TATA SINANA
Duhovni učitelj


Pridružio: 24 Jun 2008
Poruke: 2805
Lokacija: Negde oko duge

 Poruka Poslao: 10 Jan, 2010 01:22 am    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

Potpuno si u pravu Tale..
I ja se gnusam od bilo kakve pripadnosti bilo kome....
PA eto i nikome ne pripadam...

Ipak AVATARE (Buda, Isus, Babadji...) ponekad citam i primenim nesto od njihovih znanja...
NAravno ako uspem u tom nastojanju..

Nisam zeleo da ispadnem zajedljiv, hteo sam samo da pokusam da ti prenesem moj uvid o tome koliko je pogresno imenovati VRHUNSKU STVARNOST..
Jer kad ju je bilo ko imenovao, uspostavlja se tog trenutka distanca, odnosno odnos JA -- ON
koji kao sto i ti vrlo dobro znas u sustini i ne postoji..
SAMO SAM TO HTEO DA NAPOMENEM... Wink
_________________
Dela i jedino dela su ona koja dele bica ...
Na ona koja imaju znanje i ona koja ga jos uvek nemaju...
 Nazad na vrh »
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
majstor
Mistik


Pridružio: 14 Mar 2009
Poruke: 1456
Lokacija: putnik

 Poruka Poslao: 10 Jan, 2010 01:30 am    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

Nije vama dosadno

meni je blizi stav, da neke istine mozes spoznati tek kad si spreman za njih,

pa kad porastes ukapiras,

bolje ostati kao dete - nego ukapirati pogresno

pozz

tragaocima
 Nazad na vrh »
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku Poseti sajt autora
biblijski-hriscanin
Tragalac


Pridružio: 31 Jul 2008
Poruke: 182

 Poruka Poslao: 10 Jan, 2010 20:29 pm    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

- Hrišcani nisu jedini vernici koji ocekuju spasitelja. Jevreji,Budisti,Hinduisti i Musli-
mani, svi oni ocekuju neko natprirodno bice... Mnogi Jevreji veruju da ce se rabin
iz Bruklina otkriti kao MESIJA.- Muslimani veruju u povratak Hrista koji ce se pojaviti
kao MAHDI.- Prema hinduistickom verovanju neko ce se bice inkarnirati u obliku
KALKIJA. - Prema nekim budistickim ucenjima,buduci izbavitelj,poslednji buda zvace
se MAITREJA... - Velike svetske religije imaju najmanje dve slicnosti:- Sve ocekuju
bozanskog izbavitelja,koji ce se pojaviti i najaviti doba mira; - Medutim,u svima vlada
unutrasnje neslaganje o prirodi tog pojavljivanja...
Istorijski gledano,mesijanska groznica ce dostici svoj vrhunac u kriznim vremenima.
Potrosile su se stotine hiljada dolara da u najvecim svetskim
novinama objave da je : MESIJA jevreja, MAHDI muslimana, HRISTOS
hrišcana, MAITREJA budista i KRISNA hinduista - jedna te ista osoba pod raznim
imenima, i da ce on doneti mir svetu...
Nije slucajno sto sve vise religije u svetu ocekuju bozanskog izbavitelja...
1986.g.papa je okupio 150. staresina iz desetak vera - da se mole za mir u svetu...
Medutim , mir nije dosao; Zašto ?... Zato što se milijarde ljudi u svetu mole da dodje;
MAITREJA,KALKI,MESIJA,MAHDI ili ISUS...
- Upravo ce to sotona iskoristiti da se pojavi pred svakom religijom kao njihov mirotvorac
koga su oduvek ocekivali... Reci lazne ljubavi poteci ce sa njegovih usana - reci koje ce
prevariti svakoga... - Ili skoro svakoga...

Samo oni koji revno istrazuju Bibliju i njena Sveta Pisma, koji drže ZapovestiBozije i
imaju veru Isusovu - bice zasticeni od velike prevare koja ce zarobiti celi svet...

Biblijski hriscanin
 Nazad na vrh »
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
BelaGalaktickaDamo
Gost

 Poruka Poslao: 11 Jan, 2010 09:12 am    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

biblijski-hriscanin ::
- Hrišcani nisu jedini vernici koji ocekuju spasitelja. Jevreji,Budisti,Hinduisti i Musli-
mani, svi oni ocekuju neko natprirodno bice... Mnogi Jevreji veruju da ce se rabin
iz Bruklina otkriti kao MESIJA.- Muslimani veruju u povratak Hrista koji ce se pojaviti
kao MAHDI.- Prema hinduistickom verovanju neko ce se bice inkarnirati u obliku
KALKIJA. - Prema nekim budistickim ucenjima,buduci izbavitelj,poslednji buda zvace
se MAITREJA... - Velike svetske religije imaju najmanje dve slicnosti:- Sve ocekuju
bozanskog izbavitelja,koji ce se pojaviti i najaviti doba mira; - Medutim,u svima vlada
unutrasnje neslaganje o prirodi tog pojavljivanja...
Istorijski gledano,mesijanska groznica ce dostici svoj vrhunac u kriznim vremenima.
Potrosile su se stotine hiljada dolara da u najvecim svetskim
novinama objave da je : MESIJA jevreja, MAHDI muslimana, HRISTOS
hrišcana, MAITREJA budista i KRISNA hinduista - jedna te ista osoba pod raznim
imenima, i da ce on doneti mir svetu...
Nije slucajno sto sve vise religije u svetu ocekuju bozanskog izbavitelja...
1986.g.papa je okupio 150. staresina iz desetak vera - da se mole za mir u svetu...
Medutim , mir nije dosao; Zašto ?... Zato što se milijarde ljudi u svetu mole da dodje;
MAITREJA,KALKI,MESIJA,MAHDI ili ISUS...
- Upravo ce to sotona iskoristiti da se pojavi pred svakom religijom kao njihov mirotvorac
koga su oduvek ocekivali... Reci lazne ljubavi poteci ce sa njegovih usana - reci koje ce
prevariti svakoga... - Ili skoro svakoga...

Samo oni koji revno istrazuju Bibliju i njena Sveta Pisma, koji drže ZapovestiBozije i
imaju veru Isusovu - bice zasticeni od velike prevare koja ce zarobiti celi svet...

Biblijski hriscanin

Hvala. herc
 Nazad na vrh »
TATA SINANA
Duhovni učitelj


Pridružio: 24 Jun 2008
Poruke: 2805
Lokacija: Negde oko duge

 Poruka Poslao: 11 Jan, 2010 17:17 pm    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

OVO JE DOBA INDIVIDUALNOG RAZVOJA SVAKOG INDIVIDUALNOG JA...
Ne vidim koje ce to mase biti toliko opcinjene cudima da ce poverovati u nesto sto nije istinito?

PA eto sproveli su prosto neljudsku marketing kampanju za ove vakcine..
I sta ispade?
Ljudska rasa se izgleda mi mnogo otreznila od 2000 na ovamo..
I SVE CE IM BITI TEZE...
M0ORACE DA ukinu i internet ili da zagospodare sa njime ...
_________________
Dela i jedino dela su ona koja dele bica ...
Na ona koja imaju znanje i ona koja ga jos uvek nemaju...
 Nazad na vrh »
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
Prikaži poruke iz poslednjih:   
www.OBJAVE.com forum » SVETA ZNANJA
Ovaj forum je zaključan i ne možete pisati, odgovoriti ili menjati teme   Ovaj forum je zaključan i ne možete menjati teme ili odgovarati Sva vremena su GMT + 1 sat
Idi na stranu Prethodni  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Sledeci
Strana 6 od 7

 
Skoči na:  
Ne možete pisati nove teme u ovom forumu
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu
Ne možete menjati vaše poruke u ovom forumu
Ne možete brisati vaše poruke u ovom forumu
Ne možete glasati u ovom forumu

Neke srodne teme
 Teme   Odgovori   Autor   Pogledano   Poslednja poruka 
Nema novih poruka VAŠE SUGESTIJE 105 adminfob 97083 26 Mar, 2011 01:56 am
Jazz08 Pogledaj zadnje poruke
Nema novih poruka TOČAK MEDICINE VEČNOGA BIĆA 3 adminfob 31482 18 Jan, 2010 10:15 am
Satćitananda Pogledaj zadnje poruke
Nema novih poruka Zaboravljena Povest Zemlje 6 adminfob 36744 04 Jan, 2010 23:41 pm
majstor Pogledaj zadnje poruke
Nema novih poruka TRAGANJE ZA ISTINOM 32 plavizrak 32304 07 Sep, 2009 04:30 am
Vesna Pogledaj zadnje poruke
Nema novih poruka Tvorac i zemlja 2 adminfob 43986 11 Maj, 2008 23:06 pm
Vesna Pogledaj zadnje poruke
Nema novih poruka Uticaj Fotonskog Pojasa na ljudsko telo 2 adminfob 12030 11 Apr, 2008 02:22 am
Vesna Pogledaj zadnje poruke
Nema novih poruka Virdžinijin Pogovor 1 adminfob 10449 22 Jan, 2008 22:49 pm
plavizrak Pogledaj zadnje poruke
 
 
Home | Add to Favorites | Mapa sajta
 
 
Solaris 1.11 phpBB theme/template © 2003 - 2005 Jakob Persson (readme)(forumthemes/bbstyles)

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
Prevod by CyberCom