BESEDE - Poglavlje XXXVIII
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Tipovi meditacije VI
 

Odeljak VI Specijalizovane nelične meditacije

Razlika između lične i nelične meditacije

Odeljak V posvećen je pojašnjavanju specijalizovanih ličnih meditacija. Ovaj odeljak će, pak, biti posvećen neličnim specijalizovanim meditacijama. Podsetimo se da je meditacija lična onda kada se bavi nekom ličnošću, a nelična kada se bavi aspektima ličnosti ili nečim što prevazilazi okvire onoga što uobičajeno podrazumevamo pod ličnošću. U Tabeli redne klasifikacije date u odeljku V, prva četiri oblika su lična a preostalih osam su nelični. Nelične meditacije, kao i lične meditacije, zahtevaju posebna objašnjenja.

Meditacija o svim oblicima života

Čovek svoju pažnju usmerava na telo ili na druge forme, ne dovodeći ih u vezu sa duhom koji se kroz njih manifestuje. To ga vodi u iluziju, podmeće mu mnoge zaplete i komplikacije. Stoga se javlja potreba za onim tipom meditacije koji će omogućiti pokloniku da razvije realan stav po pitanju pravog statusa i značenja brojnih formi, te pravilnog ophođenja prema njima. Kroz ovaj tip meditacije poklonik stiče naviku da posmatra forme ne kao zasebne, već kao ravnopravne manifestacije jednog te istog sveprožimajučeg života. Meditacija će mu pomoći da se oslobodi iz zamršaja sveta kreacije i razvije najviši tip univerzalne ljubavi koja gleda na čitavo čovečanstvo - i na sva živa stvorenja - kao na članove jedne nedeljive celine.

Meditacija na telo

Tip meditacije koji se bavi brojnim formama manifestovanog života mora se dopuniti drugim tipom meditacije, meditacijom o telu. Čovekovo telo - grubo, suptilno ili mentalno - je, kao i sva druga tela, samo jedan od oblika sveprožimajućeg života. Međutim, čovekova svest je tako duboko uronila u telo da se poistovetila s njim. Kontinuirano razmišljanje o njenoj odvojenosti od tela, pomoći će svesti da se oslobodi i doživi istinsku Samospoznaju. Ovaj tip meditacije je veoma plodotvoran jer kroz njega poklonik dolazi do saznanja da su grubo, suptilno i mentalno telo - ogrtači, koji se po volji mogu svući ili obući.

Meditacija o bezobličnom i beskonačnom aspektu Boga

I meditacija na brojne forme manifestovanog života i meditacija na sopstvena tela, predstavljaju uvod u neličnu meditaciju, u kojoj se čine napori da se svest povuče iz brojnih formi manifestovanog života, uključujući tu i tela, te da se strogo usmeri na bezoblični i beskonačni aspekt Boga. U početnim fazama ovog tipa meditacije valja se koristiti nekim simbolom beskonačnosti. Bolje je izabrati konkretnu sliku koja budi asocijacije na večnost, negoli vezivati se za kakvu apstraktnu ideju beskonačnosti. Um se da s lakoćom umiriti u slici neba, okeana ili prostrane praznine; ali kada odabere određenu sliku, poklonik ne sme da dopusti da ga omete neka druga slika.

Od navedenih simbola beskonačnosti, najteže je zamisliti celovitu i bezgraničnu prazninu. U svakom slučaju, najbolji simbol je onaj koji se da najjasnije predstaviti. Ako se pak koristi slika bezgranične praznine kao simbol beskonačosti, ne treba nastojati da se postigne posve prazan um. Praznina će uzrokovati prekid svih umnih aktivnosti, tj. odsustvo misli ili ideja; a cilj meditacije je da se, pomoću odgovarajućeg simbola, razume i spozna bezoblični i beskonačni aspekt Boga.

Zamišljanje beskonačnosti unutar sebe

Postoji izvesna razlika između ove i drugih oblika nelične meditacije. U njoj se beskraj u mislima ne ˝posmatra˝ kao nešto što se neograničeno širi izvan onog koji meditira. Korisnije je ako se on zamisli unutar sebe. ZamislivŠi beskraj unutar sebe, meditant treba snažno da potvrđuje svoju istovetnost sa beskonačnim, u mislima neprekidno ponavljajući: ˝Ja sam beskonačan kao nebo u meni˝ ili ˝Ja sam beskonačan kao okean u meni˝ ili ˝Ja sam beskonačan kao praznina u meni˝. Možda je čak korisnije koristiti skraćenu formulu ˝Ja sam u sebi Beskonačan˝. Dok u mislima ponavlja ovu formulu, meditant treba da se trudi da pojmi značenje Beskonačnosti posredstvom zamišljene slike koju je odabrao. Na kraju krajeva, nije neophodno držati se reci formule; dovoljno je držati se ideje koju ona izražava.

Meditacija ˝Ja sam Beskonačan˝ može dovesti do dubokog uranjanja u bezoblični i beskonačni aspekt Boga. Neki poklonici tako duboko urone u njega da čak i kada bi ih opkolio roj komaraca, oni ne bi bili u stanju da ih čuju i osete. Neki se, pak, lako uznemire i prekinu meditaciju. Takvi ne treba da se brinu zbog pomanjkanja uspeha, već treba da nastave dalje. Opuštenost pomaže čoveku da se prepusti. Međutim, konačno prepuštanje nemoguće je postići bez pomoći Savršenog Učitelja.

Potraga za akterom

Meditacije koje su do sada pojašnjene prevashodno se bave neličnim objektima iskustva. Postoje i oblici nelične meditacije koji se bave subjektom iskustva. U jednoj od takvih meditacija, učenik se neprekidno pita: ˝Ko je taj koji radi sve ove stvari?˝ Sledbenik nalazi sebe kako razmišlja, ˝Ja spavam, hodam, jedem i govorim˝, ˝Ja vidim, čujem, dodirujem, kušam i mirišem˝, ˝Ja razmišljam, osećam i želim˝, itd. Pitanje za čijim se rešenjem traga u ovom obliku meditacije je koje taj ˝Ja˝? Duša ne doživljava nijednu od ovih stvari. Duša ne spava, ne hoda, ne jede i ne govori; ona ne čuje, ne vidi, ne dodiruje, ne kuša i ne miriše, ne misli, ne oseća i ne želi. Ko onda posreduje u svemu tome? Potrebno je otkriti izvor svih ovih aktivnosti, razjasniti misteriju života.Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 50% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.meherbabasrbija.info/

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0014 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
Moje knjige
 
Dodaj novu knjigu
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA