KLJUČEVI PSIHIČKE MAGIJE - Poglavlje I
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Psihička evolucija
 

Po učenju hermetizma život je jedan i nedeljiv, ali su forme u kojima se život javlja beskonačno promenljive i polimorfne. Materija, Energija, i Život su tri vida manifestne egzistencije. Nema nežive materije. Podela sveta na živu i neživu materiju je lažna. Nema nepokretne materije, a svako kretanje je život, tako da ceo fizički univerzum vibrira životom. Da li je mrtva materija naprimer komad olova? Na prvi pogled jeste. Međutim, ispod nepromenljive spoljašnje forme orgijaju strahovite energije atoma. Elektroni, krećući se harmonično kružnim putanjama oko jezgra, daju svojom velikom brzinom utisak čvrstine. Na sličan način paoci točka, koji se brzo kreće, daju utisak kompaktne površine, kroz koju strela ne može da prodre, dok lako prolazi kroz taj isti točak u stanju mirovanja.

U večitom kretanju, privlačenju i odbijanju delića materije postoji univerzalna harmonija i smisao. Sve forme života podložne su zakonu Evolucije, sve se kreće ka višim i savršenijim formama egzistencije. Čovekova urođena težnja za ulaganjem napora, za otkrićem, predstavlja odraz (u mikrokosmosu) opšteg zakona Evolucije (u makrokosmosu). To kretanje je, mogli bi kratko reći, napredovanje ka višim i savršenijim oblicima svesti.

Da se zadržimo na poslednjoj rečenici. U zapadnoj hermetičkoj tradiciji sve je SVEST. Sve što postoji, što se kreće, što se manifestuje na bilo koji način sadrži u sebi iskru spiritualne svesti. Različiti nivoi na lestvici spiritualne evolucije jesu različiti stepeni otkrića jedne iste svesti ispod velova materije koji je pokrivaju.

Tokom evolucije spiritualna svest ostaje večito ista i nepromenljiva. Variraju spoljašnje forme. U fizičkom univerzumu najniži stepen razvitka čini svet minerala. Masivan i grub, ali ipak živ, jer, rekli smo, nema mrtve materije. Velovi materije koncentrisani do stepena izvanredne gustine i ne providnosti omotavaju iskru svesti u njima - svesti koja se ispoljava ZAKONITIM STRUKTURAMA i harmoničnim kretanjem elektrona. Oni pokazuju težnju za kristalizacijom na unapred određen zakonit način.

U procesu evolucije svet nižih formi služi kao baza razvića višeg sveta, tako da svi svetovi viših formi sadrže elemente sveta ispod sebe. Na taj način čovek, najviša forma u evolutivnom procesu, poseduje mineralnu komponentu. Tako mora biti, jer ono što je postalo iz nečeg mora u sebi sadržati elemente svoga uzroka. Važi i obratno - ista spiritualna iskra, koja kod čoveka postaje očigledna, prisutna je u svakom mineralu, pokopana ispod neprozirne materije. U skladu sa rečenim mineralni svet biva asimiliran u carstvo iznad svog - biljno carstvo, gde se formiraju nove, savršenije forme egzistencije/kretanja. Biljni svet je još uvek na nivou nesvesne egzistencije, ali su slojevi materije koji prekrivaju istu Univerzalnu svest sada već znatno tanji.

Biljni svet predstavlja višu formu vibracija na spirali evolucije, još uvek u vidu duboke nesvesti. Ipak, osetljivost biljnog sveta daleko prevazilazi široko rasprostranjeno mišljenje. Skorašnji eksperimenti pokazuju da biljke UČE. One su sposobne za najniži vid učenja, učenja uslovljavanjem. Moguće je eksperimentalnim putem stvoriti uslovni refleks kod biljaka čiji cvetovi pokazuju pokretljivost latica. Takav eksperiment izveden je pre nekoliko godina na Tibingenškom univerzitetu. Čuli ste da postoje biljke sa pokretljivim laticama cvetova, koje se sklapaju i kada su nadražene dodirom sa unutrašnje strane. Jakim bojama cvetova one privlače insekte. Kad insekt uđe u cvet, ovaj se sklopi i odmah počinje proces asimilacije, ovako stečene hrane. Ako se takav cvet draži dodirom u tačno određenim intervalima i svaki put mu se da ˝nagrada˝ u vidu insekta, posle većeg broja ponavljanja cvet će naučiti da se zatvori u određenom trenutku čak i kad nije nadražen dodirom. On je naučio i zadržao naučeno, odnosno nekako je ˝zapamtio˝.

Takođe su interesantni eksperimenti sa muzikom, uz koju neke biljke bolje napreduju, nego njihovi srodnici bez takve stimulacije. Ovakvi eksperimenti predstavljaju potvrdu hermetičkog učenja da biljke poseduju izvesne sposobnosti koje se pripisuju višem svetu, iako se te sposobnosti manifestu ju na nesvesnom nivou.

Za hermetičko učenje o evoluciji svesti važno je istaći da životinjski svet nastaje iz biljnog sveta kao što je, tokom evolucije, biljni svet nastao iz neorganskog, mineralnog sveta. Granicu između ova tri vida manifestovanja vibratornih aktivnosti teško je povući, jer takozvanih prelazni oblici sadrže osobine susednih svetova.

U stalnoj evoluciji oblika kretanja životinjski svet stekao je nove osobine, koje spiritualnu iskru u njemu ispoljavaju u većoj meri. Stekao je mnogo veću mogućnost učenja, zadržavanja stečenog iskustva i njegove primene u novim situacijama.

Najviša forma života je čovek, kako po egzaktnoj nauci, tako i po hermetičkom učenju (hermetizam je uistinu ˝sveta nauka o čoveku˝). Ali smisao ljudske egzistencije nije istovetno shvaćen na obe strane. Čovek nije samo životinja koja misli, koja upotrebljava oruđa za proizvodnju itd., već je, na prvom mestu, psihološko biće Ikoje teži sopstvenoj samorealizaciji, a to za nas znači otkriću Spiritualne svesti u sebi, otkriću Istinskog JA.

Neiskusan čitalac (mislim nenaviknut da misli na hermetički način) može steći utisak da Spiritualna svest postepeno nastaje, razvijajući se kroz seriju formi od minerala do čoveka. Ne, nikako! Spiritualna svest ostaje večito ista kroz promenljive oblike preko kojih se evolucija odvija. Spiritualna Kosmička svest ostaje ista u svetu minerala ili u čoveku. U formama nižim od čoveka velovi materije koji prekrivaju, zamračuju Spiritualnu svest jako su gusti i neprozirni. Razvijajući se intelektualno i spiritualno čovek ustvari prodire u sebe, kopa kroz naslage mraka i neznanja, da bi dospeo do večite iskre koja svetli duboko u njegovom biću. Traganje za sobom je traganje za Istinom koja je u nama, a ne van nas. Da bi realizovao cilj evolucije čovek ne treba sebi ništa da doda. On mora Iz sebe da izbaci ono što mu smeta na putu do istine.Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 30% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.spiritual-technology.com/srp/index2.php?_link=books/klju_psih_mag.php

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0150 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA