KLJUČEVI PSIHIČKE MAGIJE - Poglavlje VI
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Tetragramaton: Magokataalistička formula
 

Psihički kalauz do celokupnog magijskog učenja je reč ili formula ili ˝Ime˝, koje se sa starohemijskog prevodi na više načina - ˝Jehova˝, ˝Jahve˝, ˝Jeve˝ ili samo ˝Zakon˝, ˝Zakon Svih Zakona˝ i dr. Akademski termin je Tetragramaton, što doslovno znači ˝četvoroslovna reč˝. Neki ortodoksni Jevreji nazivaju ga ˝Neizigovorljivo Ime˝, jer je od starih Kabalista smatrano tako svetim da se smelo izgovoriti samo jednom godišnje.

Tetragramaton ustvari nije ime, već verbalna, psihička i magijska formula. Četiri hebrejska slova koja ga sačinjavaju jesu: Jod, He, Vau i drugo He. Naravno, na hebrejskom se čita s desna na levo, tako da je reč ovde prikazana obrnutim redom. Slovima latinice Tetragramaton se prikazuje ovako: J H V H. Kao što vidite -to su samo suglasnici. Umetanjem samoglasnika dobija se reč JEHOVAH ili JAHVE. Pravo značenje Tetragramatona je: ˝Ono što je bilo, Ono što jeste i Ono Što će biti.˝ Obratite pažnju - ˝Ono˝, a ne ˝On˝, jer se među sujevernima Tetragramaton ponekad prevodi sa Bog. Kao što se vidi formula se zaista izgovara kao Jehova, što je tradicionalno Božje Ime u svetim tekstovima, ali to je sekundarno. Postoje neke verske sekte u čijem se nazivu sreće ova reč, naprimer Jehovini svedoci, Oslobodioci groba Jehove (ne znam sasvim tačno), ali njihovi pripadnici nisu ni u kakvoj vezi sa magijom odnosno Kabalom.

Kratko rečeno Tetragramaton je magijska formula, koja se primenjuje za rešavanje najrazličitijih problema, kako u razumevanju samog sebe, tako i za realizaciju ideja koje predstavljaju odraz svesne čovečje volje. Hebrejska slova koja čine Tetragramaton predstavljaju simbole na različitim kosmičkim planovima. Pravi smisao Tetragramatona je u tome što je to univerzalni princip koji se manifestuje u svim sferama života, odnosno na svim kosmičkim planovima ili svetovima. Postoje četiri plana kosmičke egzistencije ili četiri sveta (naš fizički svet samo je jedan od njih, najgrublji). Tetragramaton prožima i povezuje sva četiri sveta, imajući po jedan svoj elemenat na svakom od njih.

Obratite pažnju na sledeće izlaganje. Sve što postoji, što je postojalo i što će postojati dolazi u egzistenciju po formuli Tetragramatona. Svaku fazu simbolizira jedno hebrejsko slovo.

1. Da bi nešto nastalo u prostoru i vremenu mora, na prvom mestu, postojati PRVI AKTIVAN ELEMENT ili snaga koja pokreće, inicira proces. Njegov simbol je broj l i slovo Jod (J). Taj elemenat je pozitivan, dinamičan i aktivan.

2. Da bi nešto nastalo u prostoru i vremenu osim ovog aktivnog, primarnog principa neophodan je i drugi elemenat. Taj elemenat je pasivan, prijemčiv, nešto što će služiti kao baza ili nosač aktivnog Joda, kao ekran za njegovo projektovanje. Ovaj elemenat je pasivan negativan i materijalan. Njegov simbol je broj 2 i hebrejsko slovo He. Ovo slovo He naziva se PRVO HE, za razliku od zadnjeg slova u formuli, koje je takođe He, ali se naziva ˝DRUGO HE˝.

3. Kad Jod izvrši dejstvo na He, kao rezultat tog dejstva javlja se treći elemenat. Simbolizuju ga ˝broj 3 i hebrejsko slovo Vaiu. Ovaj treći elemenat je neutralan, jer reflektuje u sebi kvalitete i prvog i drugog elementa, ˝kao što dete odražava svojstva oba roditelja.

4. Ova tri elementa kao celina čine takozvanu PRVU PORODICU koja sama, kao takva, predstavlja četvrti element. Simbolizuje broj 4 i slovo Drugo He. Kao što vidite, da bi se ova dva slova He razlikovala, jedno nazivamo Prvo He, a četvrti element Tetragramatona nazivamo Drugo He, Ovo ponavljam, jer se na ovom mestu početnici lako zbunjuju. Međutim, prava razlika nije u nazivu, već u prirodi. Drugo He nije pasivno, kao što je to slučaj sa Prvim He, već je aktivno, jer ONO PREDSTAVLJA JOD SLEDEĆE PORODICE, ODNOSNO SLEDEĆEG CIKLUSA STVARANJA. Ono ima istu ulogu kao Jod u prvom slučaju. Uzmimo za primer večiti proces obnavljanja života na zemlji. Zrno žita pada na zemlju. Ono je Jod novog ciklusa stvaranja. Da bi nastao nov život nije dovoljan samo aktivan element, potrebno je plodno tle, zemlja, koja predstavlja pasivan ekran za dejstvo aktivnog Joda. Zemlja je pasivan i prijemčiv Prvi He. Kao rezultat dejstva Joda na Prvi He (semena na plodno tle) nastaje nova biljka, koja odražava osobine i prvog i drugog elementa. Sve troje zajedno predstavljaju nov život, koji je sada Jod novog ciklusa.Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 30% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.spiritual-technology.com/srp/index2.php?_link=books/klju_psih_mag.php

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0064 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA