KLJUČEVI PSIHIČKE MAGIJE - Poglavlje VIII
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Principi vizualizacije
 

Principi uspešne vizualizacije počivaju u potpunosti na Zakonu analogije. Za shvatanje materije kao što je ova najbolje je da navedemo faktore koji utiču na efikasnost vizualizacije a da ih pojedinačno prikažemo. Da bi ga vi shvatili tako da od toga imate neke koristi, najbolje je svesti roman na kratku priču. Da nabrojimo faktore vizualizacije. To su:

1. Jasna, precizna, živa psihička slika.

2. Emocionalno uživljavanje, investiranje emocionalne energije u produkt naše imaginacije tj. u psihičku sliku,

3. Dostupnost želje koju hoćemo da realizujemo,

4. Poznavanje tehnika operativne psiho-magije i

5. Uložen napor volje

Jasno vam je da se prvi faktor svodi na sposobnost koncentracije misli. Da li će slika biti živa, precizna i jasna ili nejasna i neodređena zavisi isključivo od stepena mentalne koncentracije.

Emocionalno uživljavanje, ulaganje emocija u ono što vizualiziramo izgleda kao najnaivniji faktor. Međutim, bez ulaganja emocionalne energije sav rad je uzaludan, psihička konstrukcija je lišena života, nalik na elektromotor koji nema struje. Takav motor ne može dati nikakav koristan efekat.

Faktor dostupnosti želje, koju hoćemo da realizujemo, obradiću docnije detaljno, jer nepoznavanje tog faktora glavni je uzrok početničkih neuspeha u operaciji vizualizacije.

Poznavanje tehnika psihomagije stiče se napornim proučavanjem hermetizma i praktičnom proverom naučenog. Cilj ovog udžbenika je upravo taj - da vam stavi u ruke ključeve psihičke magije, da vas pouči kako da, kroz - naporan trening, savladate operativne tehnike, tako da dođu u vaš trajan posed, kao sposobnost čitanja. Na kraju knjige pređite u mislima sve izloženo gradivo i procenite da li sam u tome uspeo i u kolikoj meri.

Voljni napor uložen u realizaciju naših ideja i želja svodi se ne na naprezanje mišića, stiskanje zuba i tome slično, već zaista na napor volje koji mora da podupire čitavu konstrukciju. U praksi to se svodi na uporno ponavljanje procesa vizualizacije veliki broj puta, što je daleko od toga da bude interesantno. Interesantno otprilike kao gledanje istog filma stotinak puta.

U detaljnoj razradi pomenutih faktora ići ćemo obrnutim putem. Ako ste se do sada navikli da na sve pojave gledate sa energetskog stajališta, neće vam biti teško da shvatite faktor napora volje, koji se u velikoj meri svodi na istrajno emocionalne ulaganje. Potrebno je veliki broj puta zamisliti istu psihičku sliku, da bi povećali njen energetski napon i izazvali prelaz vizualiziranog objekta ili situacije sa plana misli na fizički plan. Proces dejstva na mentalni plan, kroz učestalo formiranje iste psihičke slike, podseća na proces magnetisanja gvožđa. Sećate se, verovatno, iz osnovne škole kako se od komada gvožđa uz pomoć magneta pravi nov magnet. Ranije neutralni komad gvozda, koji nije mogao da vrši nikakvo dejstvo posle većeg broja prevlačenja postaje centar energetskog dejstva - počinje da deluje, da privlači parčad gvozda koja se nalaze u blizini. Veoma sličan proces odigrava se u procesu vizualizacije psihičke slike. Ako u imaginaciji držimo istu sliku nekoliko sekundi, neće se ništa desiti. Slika će postojati u svetu misli relativno kratko vreme, kao i bezbroj drugih slika koje čovečanstvo neprekidno stvara. Zatim će, kroz slabašno zračenje, preći u drugu formu energije.

Međutim, proces ponovljenog formiranja iste psihičke slike podseća na magnetisanje na taj način, što je svaki pojedinačni akt zamišljanja psihičke slike nalik na jedno prevlačenje gvožđa magnetom. Posle većeg broja takvog ˝energetisanja˝ psihička slika postaje relativno nezavisan izvor energije i energetskog dejstva i počinje da ga ispoljava na ostale psihičke slike i fizički svet. Tada u slici postoji veliki energetski naboj (ovu činjenicu moraću da ponovim vise puta!) koji, kad se dostigne određena koncentracija energije, prelazi u nov kvalitet - transformiše se u novu, drugojačiju realnost, u kvalitet fizičkog, materijalnog sveta. Kratko rečeno slika se materijalizuje, želja je postala stvarnost. Na sličan način, kroz energetsko delovanje, voda se pretvara u led, koji ima sasvim nova svojstva koja voda nije posedovala.

Glavni instrument ovakvog misaonog vajanja je dobro izoštreno dleto naše imaginacije, ali postoje, rekao sam, i drugi faktori koji podupiraju osnovni proces. Ponekad se pribegava povezivanju psihičke slike sa neprekidnim izvorom emocionalne energije (to je slučaj kod dobro konstruisanog talismana), koji će održavati energetski potencijal slike. A KAKO JE U PSIHIČKOJ SLICI, TAKO JE U FIZIČKOJ REALNOSTI!! Ili, da se vratimo na Hermesov zakon - ,,Kako je gore, tako je dole˝.

Da napravimo kratku digresiju. Važi i stav suprotan gornjem: ˝Kako je DOLE, tako je GORE!˝ Duh utiče na telo, ali i telo utiče na duh. Ako čoveku date trankvilizatore ili smirujuće droge, one će fizičkim putem dovesti do duhovnog i emocionalnog smirivanja. Znači fizički faktor uticaće na psihičke. Niži fizički plan izvršiće dejstvo na astro-mentalne planove. Ako date čoveku čašu vina, postaće veseo. Dajte mu dve - postaće lav. Dajte mu tri - postaće svinja!! Primera za ovakvo dejstvo ima bezbroj. Tražite ih sami. Isplati se!

Nas, sasvim prirodno, prvenstveno interesuje uticaj viših planova na niže planove. Drugim rečima, upotreba misli i emocija za izazivanje željenih rezultata na fizičkom planu. Zato je važno održati visok napon psihičke slike. Na tom principu počiva efikasnost dobrog talismana, konstruisanog od strane iskusnog hermetiste, koji zna šta radi i kako (sasvim logično, odbacićemo sve slučajeve bapskih vradžbina, koje su zasnovane na čistom sujeverju i nemaju operativne osnove). Kako je čovekov svesni duh neprekidno angažovan na rešavanju brojnih problema praktičnog života, talisman je vrsta psihičkog kanala koji smo prokopali između neiscrpnih rezervi kosmičke energije u Kolektivnom Nesvesnom ljudske rase i željenog objekta, odnosno situacije koju hoćemo da stvorimo ili održimo (ako je već postojeća). Ono što čini dobar talisman efikasnim je naša neprekidna NESVESNA veza sa njim. Objekat je u stalnoj energetskoj vezi sa energijom naše nesvesti, koja je deo Kolektivnog Nesvesnog, dok smo istovremeno angažovani u svakidašnjim aktivnostima. Talisman je vrsta automatskog pilota naše želje, koji dozvoljava glavnom pilotu da se isključi iz upravljanja i provede par sati u prijatnom ćaskanju sa stjuardesom.Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 30% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.spiritual-technology.com/srp/index2.php?_link=books/klju_psih_mag.php

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0062 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA