KLJUČEVI PSIHIČKE MAGIJE - Poglavlje XV
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Ritualna magija
 

Ritualna magija ponovo vraća čoveku svest o smislu telesnih pokreta i gestikulacije. Ona koristi drevne gestove da bi za njih vezanu energiju stavila na raspolaganje novo-probuđenom i svesnom ljudskom biću. Pri tome se, tehnički gledano, ritualna magija sastoji iz svesnog manipulisanja gestovima i vizuelnim i zvučnim simbolima, čiji je cilj dovlačenje u polje delatnosti velikih količina psihičke energije i njeno korišćenje za egzaltaciju i ekspanziju svesti Sledbenika.

Iz izloženog proizilazi da ritualna magija nije za početnika, jer je u svakom ritualu osnovna pokretačka snaga SVEST o njegovom značenju. Potrebno je bar delimično znanje smisla simbola koji se u ritualu koriste, sposobnost mentalne koncentracije, odnosno vizualizacije i samokontrole da se ne bi u trenucima visokog psihičkog napona, koji svaki pomena vredan ritual izaziva, izgubila vlast nad situacijom.

Uprkos svega postoje rituali koji su na neki način konstruisani za početnika, jer upravo razvijaju sposobnosti potrebne za višu ritualnu magiju - vizualizaciju, samokontrolu, smirenost nervnog sistema i dr. Takav ritual parexcellence je Ritual Pentagrama ili Petokrake Zvezde, opisan u sledećem poglavlju. Za razliku od individualnog rituala, kao što je ovaj, početnik može, kao član hermetičke grupe, koja je u posedu istinskog znanja, uzeti učešće u grupnom ritualu sa mnogo korisnih efekata. Tu on sam, svojim telom i psihom, predstavlja jedan od mnogih hermetičkih simbola. Kroz takvu aktivnost često dolazi do iznenadnog buđenja latentnih sposobnosti Sledbenika i naglih uvida u smisao sopstvene egzistencije na zemlji, što se u hermetici naziva INICIJACIJOM ili POSVEĆENJEM.

Kako ritualna magija koristi skoro sva čula istovremeno (zvučno vibriranje magijskih formula, vizualizaciju simbola, držanje tj. opip simboličnih instrumenata, određene mirise koji su simbol probuđenog stanja svesti), ona je daleko intenzivniji oblik hermetičkog treninga nego meditacija, kojom se do istih rezultata može doći na sporiji, manje spektakularan, ali i sigurniji način. To je jedan od razloga zašto ljudi koji praktikuju Hata-joga asane, pridržavaju se striktnog vegetarijanstva itd. ne smeju naglo da se izlože dejstvu ritualne magije. Takva situacija odgovara propuštanju struje visokog napona kroz provodnike koji to ne mogu da podnesu.

Znate kakve su posledice takvog akta. Ritualna magija je u potpunosti metod zapadne hermetičke tradicije koji odgovara našim uslovima života, kao što joga dogovara senzitivnim, agresivnosti lišenim Hindusima. Zamislite reakciju naše sredine na ponašanje čoveka koji bi želeo da doslovno i verno presadi kod nas način života jogija. Doživeo bi samo uvrede, poniženja, sumnjičenja da je varalica, neradnik, društveni parazit i si. To moramo imati na umu. Hermetička učenja čini njihova unutrašnja suština, a ne spoljašnje forme. Jogu čini visoka senzitivnost, rafiniran lični moral i meditativno traganje za Apsolutnim, a ne vežbanje asana.

Najpoznatiji pokušaj transplantacije orijentalne praktične filozofije na Zapadu je Teozofija. Ruski hermetista Helena Petrovna Blavatska inicirala je krajem prošlog veka teozofski pokret, koji se brzinom epidemije raširio po celom svetu. Čini mi se da rapidna ekspanzija teozofskog učenja u građanskim krugovima Evrope i Amerike predstavlja reakciju na rastuće revolucionarne pokrete bazirane na materijalističkom učenju. Spolja posmatrano teozofsko učenje je vodič do naj moralnijeg vida čovečijeg egzistiranja na zemlji. Međutim, upoznati izbliza Sledbenici ovog učenja nisu ni izdaleka sveci novoga doba. Ne smemo zaboraviti da religiozni pokreti i pokreti praktične filozofije nose u sebi klicu ličnih nedostataka svojih osnivača.

Blavatska je u ličnom životu daleko zaobilazila visoke etičke standarde koje je sama postavila. Kada bi joj ukazivali na raskorak između njenog učenja i ličnog ponašanja, odgovarala bi da Sledbenici ne treba da gledaju šta ona radi, nego šta govori. Kao i svi licemeri uostalom. Veliki mag Alister Krauli, poznat kao rušilac idola, pisao je za Blavatsku da je pušila kao vulkan, psovala kao mornar i vodila ljubav kao Kleopatra. Iskustvo teozofskog pokreta treba da imaju na umu svi koji pokušavaju da presade orijentalna učenja na Zapad u neprilagođenoj, čistoj formi. Neka prvo bez sentimentalnosti pretraže osnove svoje ličnosti i svoje nedostatke. Jer Joga i Vedanta su na prvom mestu usavršavanje ličnog morala i sposobnosti. Ukrštanje nogu, i dubljenje na glavi može izostati.

Da se vratimo ritualnoj magiji. Ona deluje, koristeći razrađen postupak i tehnike, na podsvesni duh, a preko njega stupa u kontakt sa drugim planovima egzistencije, različitim, od našeg fizičkog plana, koji su planovi nevidljivi za netreniranog čoveka, ali zato ništa manje realni. Da bi naša svest postala kompletna i da bi podsećala na pun magijski krug, moramo izvršiti njenu ekspanziju pripajanjem svih disociranih elemenata, svih snaga i energija, svih iskustava koje smo tokom života potisli.

U prvoj polovini ove knjige ukratko sam opisao Arhetipove Kolektivne nesvesti ljudske rase. Arhetipovi sadrže u kondenzovanoj formi sva iskustva ljudskog roda od njegovog nastanka do danas, koja od Čoveka čine to što jeste. Za njih je vezana ogromna količina psihičke energije, tako da se pri javljanju Arhetipova doživljava naglo pražnjenje emocija. Najpoznatiji su Arhetip Majke (čiji su atributi nežnost, ljubav, zaštita), Arhetip Oca (autoritet), Arhetip Deteta (večito radoznalo i nevino biće). Arhetip Heroja (težnja apsolutnom dobru, naprimer Prometej i Gilgameš), Arhetip Mudraca i dr.

Ekspanzija svesti - a ritualna magija je jedna od metoda njenog postizanja - svodi se na pripajanje svih Arhetipova našem JA, tako da njihov spoj formira naše biće u Svesnu Harmoničnu Celinu. Logično je da će sa stapanjem svih univerzalnih iskustava u našem biću paralelno teći reintegracija celokupne psihičke energije koja je za njih vezana. Ovo je glavni cilj ritualne magije, šire shvaćeno magije uopšte, a najšire shvaćeno to je cilj čovečje egzistencije na zemlji.

Ritualna magija obraća se podsvesti i preko nje postiže se spajanje sa nadsvešću. Svesno JA na taj način posredno prodire kroz veo iluzija u četvrtu dimenziju.

Klasifikacija rituala vrši se prema cilju u (kome se ritual obavlja. Najčešći su rituali posvećenja, rituali za uklanjanje neželjenih uticaja, rituali lečenja, rituali izgradnje karaktera itd. Praktikovan od najvećeg broja hermetista je ritual kojim se otklanjaju distorzije karaktera, naprimer slabost volje, prevelika razdražljivost i senzitivnost, nedostatak istrajnosti itd. Za postizanje ovakvih ciljeva najčešće se koristi (kompleksni simbol Drveta Života, pa se koncentracijom na odgovarajući Sefirot i prizivanjem one forme kosmičke energije čiji je on predstavnik otklanja nedostatak.

U grupnom ritualu najčešće je praktikovan Ritual Posvećenja u kome kroz odgovarajući simbolizam cela grupa prikazuje dramu ponovnog rađanja, u kojoj je kandidat - Sledbenik glavni junak. Međutim i na višim stupnjevima treninga postoje odgovarajući Rituali posvećenja, jer se psihička evolucija ne završava posle prve inicijacije, već bi se moglo reći da tu počinje u pravom smislu.Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 30% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.spiritual-technology.com/srp/index2.php?_link=books/klju_psih_mag.php

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0036 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA