KLJUČEVI PSIHIČKE MAGIJE
 
   
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Završne napomene
 

Prva knjiga koju sam objavio - ˝Psihički trening indijskih fakira i jogija˝ - bila je po strukturi materijala daleko jednostavnija od ove. Ipak, neprekidno dobijam pisma od čitalaca koji traže dopunske informacije.

Ovakva materija je kod nas sasvim nova, a pored toga pogrešno interpretirana od strane popularne štampe. Verujem da će ova knjiga izazvati još veću nedoumicu, jer je materijal težak za asimilaciju čak i osobama sa izvesnim iskustvom. Jedini dobar postupak je, po mome mišljenju, ponovno čitanje knjige. Osim toga proučavanje srodne literature biće od velike pomoći, da bi se navikli na terminologiju i usvojili hermetički način mišljenja. Pored toga, ja vam stojim na raspoloženju.

Ako imate teškoća u shvatanju i primeni izloženih tehnika, pišite mi. Na svako pitanje ozbiljno zainteresovanog čitaoca odgovoriću u okvirima svoga znanja. Kako se najveći broj čitalaca, koji su na približno istom nivou znanja interesuje za iste stvari, na neka od verovatnih pitanja odgovoriću unapred.

Da li je vegetarijanstvo komponenta hermetičkog treninga? Nije, bar ne striktno vegetarijanstvo. Zapadna hermetička tradicija odgovara uslovima života kod nas, koji se dosta razlikuju od uslova života u Indiji. Pri tome ne treba zanemariti opšte klimatske uslove, koji u velikoj meri uslovljavaju vrstu hrane. Vegetarijanstvo stvara senzitivnost, a prevelika senzitivnost u našim uslovima života nije preporučljiva. Magijsko-kabalistički trening traži umerenost u svemu pa i u hrani. Oni, pak, Sledbenici kojima odgovara vegetarijanska hrana, treba da nastave sa njom. Najbolji vod je lično iskustvo.

Da li pušenje i alkoholna pića utiču na uspeh praktičnog rada? Početnici obično očekuju da su iskusni hermetisti neka vrsta nadljudi, bez ikakvih nedostataka koji inače njih muče. To je daleko od istine. Mnogi eminentni hermetisti su pušili, mada je bolje ako se može bez toga. U hermetizmu duvan šteti isto koliko u svakoj drugoj oblasti. Stvar se donekle menja ukoliko takva navika izaziva osećanje krivice. Tada je mnogo štetnija i mora se, kroz napor volje, autosugestije i ostale opisane tehnike, eliminisati.

Alkohol je mnogo štetniji. Čovek koji se često hvata za čašu ne može postići veći uspeh u našoj oblasti. Kamen koji mu visi o vratu suviše je težak da bi mogao da ravnopravno trči sa ostalima. Pogrešno je misliti da je sloboda od ovih dveju navika vrlina sama po sebi, već jednostavno neko ko ne mora o njima da misli ima bolju polaznu poziciju. Borba protiv opisanih navika predstavlja izvanrednu priliku za jačanje volje.

Umerenost u seksualnom životu, koja se, logično, nalazi između ekstrema apstinencije i preterivanja, čini trening podnošljivijim. Tehnika Srednjeg Stuba ima izvanredno povoljan efekat na seksualnu funkciju, omogućavajući kontrolu seksualne energije.

Sad prelazim na strukturu izložene građe. Mnogima verovatno još nije jasno kakva je razlika između obične vizualizacije i vizualizacije uz pomoć Drveta Života, da li prelaskom na rad sa Drvetom nastavljate rad sa elementarnom, vizualizacijom itd. Pazite! Vizualizacija je osnovni psiho-magijski proces u kome se koristi moć stvaralačke imaginacije za izazivanje željenih promena.

Zakoni vizualizacije su univerzalni. Primenjujte ih celog života kako su opisani. Rad sa Drvetom Života predstavlja uvođenje tehnika višeg hermetizma u praktičan rad. Kao kad se fabrika modernizuje, pa počne sa korišćenjem kompjutera za efikasniju kontrolu procesa. Isto važi za Formulu Tetragramatona i učenje o osnovnim elementima, koji su, ponoviću po stoti put, osnovne faze u procesu psihičkog dejstva, a ne produkt naivne klasifikacije hemije Starog veka.

U oblast veoma visoke magije spadaju informacije o astralnoj projekciji. Dan danas te informacije dobijaju se u hermetičkim organizacijama pod zakletvom tajnosti, što je sasvim preživeo metod da se neke oblasti rada sačuvaju za što uži krug ljudi. Postoje hermetisti od kojih se takvo znanje može dobiti sasvim slobodno. Do njega se, zatim, može doći korišćenjem Drveta Života ili koncentracijom na Tarot karte. Svaki od ova tri izvora je jednako dobar, mada ljudi najviše žude za ličnim kontaktom sa nekim ko od njih više zna, jer se stiče utisak da je tu uložen napor najmanji, a avantura najveća. Bilo kako bilo, bez ličnog napora ništa se ne može postići.

Da kažem nekoliko reči o zakletvi tajnosti, jer to interesu je veliki broj Sledbenika, pošto je natopljeno aromom mistike. Zakletva tajnosti bratstvu od koga je primljeno znanje imala je opravdanje u vreme kada je hermetička aktivnost bila progonjena, a Sledbenici fizički uništavani. Držati u kući knjigu kao što je ova značilo je, u Srednjem veku, rizikovati lomaču. Zakletve su bile vrlo striktne i nemilosrdne. Pa šta se desi sa čovekom koji prekrši zakletvu, zapitaćete? Ko ga kazni? Ovaj fenomen nepoznat je mnogim samoukim hermetistima. Ne kažnjava ga niko sa strane, već je zakletva tako usmerena da prestupnik kažnjava samog sebe.

Izvesnom magijskom tehnikom usadi se u oblast lične nadsvesti automatski (mehanizam, koji predstavlja stožer lične sigurnosti. Kršenjem zakletve osnovna poluga sigurnosti se izmiče i psihička konstrukcija ruši. Iz vršilac kazne je onaj deo nadsvesti koji se u običnom govoru naziva savest. Griza savesti koja se u ovakvom slučaju javlja prevazilazi sve što neupućeni mogu da zamisle. To je strahovita opsesija koja prekršioca stavlja na neprekidne muke, tako da sam sebe ruinira posle dužeg mučenja. To je razlog i zašto hermetista, koji je dobio posvećenje pa prekršio zakletvu, ne može ništa da preduzme u svoju odbranu. Očekivalo bi se da čovek, koji je upućen u operacije sa različitim instancama svesti, može da otkloni negativne posledice svoga akta. On, istina, može da se brani kad napad dolazi spolja, ali može malo da učini kad grize samog sebe.Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 30% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.spiritual-technology.com/srp/index2.php?_link=books/klju_psih_mag.php

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0028 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
   
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA