NOVAC JE MOJ PRIJATELJ - Poglavlje IV
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Psihologija i uspeh
 

Psihologija 1) je proučavanje kako misli utiču na ponašanje ljudi. U ovoj glavi učićete o delovanju misaonih struktura na blagostanje i o najvažnijim inhibicijama ljudskog uma - o PET ČVOROVA.

Ljudima najviše problema stvaraju misli koje su povezane sa preživljavanjem ili sa sigurnošću. Vi imate tendenciju da se čvrsto držite za negativne misli za koje mislite da su neophodne za vaše preživljavanje. Kada spavate, vi padate u preverbalno stanje svesti u kome najvećim delom nemate svesnu kontrolu nad svojim mislima. Ta činjenica pokazuje da je svet bezbedan za vas, da ne postoje misli neophodne za vaše preživljavanje. Uticaj ponavljanja afirmacija na vašu svest omogućuje vam da otkrijete i oslobodite se negativnih misli koje se ponavljaju.

Još jedna kategorija misli koje stvaraju probleme su misli vezane za dobijanje odobravanja ili ljubavi od drugih ljudi. One su povezane sa preživljavanjem zato što nam je u našoj bespomoćnosti posle rođenja (kada se prvi put formirao naš model mišljenja), izgledalo da naše preživljavanje zavisi od odobravanja (ili bar podnošenja) drugih. Evo nekih primera takvih misli:

Ja moram da se borim za ono što hoću

Mene niko ne želi

Ja sam bespomoćan i zavistan i td. i td.

Ključ za oslobađanje od takvog stava je da shvatite da ste vi svoj vlastiti izvor ljubavi. Nemoguće je da volite nekog drugog više nego što volite sebe; nemoguće je da doživite više ljubavi od nekog drugog, nego što ste spremni da je date sami sebi. Drugačije rečeno, kada jednom počnete da uživate u svom sopstvenom društvu, postaje vam mnogo lakše da uživate u društvu nekog drugog. PET ČVOROVA

U svom konsultantskom radu utvrdio sam da glavne inhibicije ljudskog uma mogu da se svrstaju u Pet Čvorova. Tih Pet Čvorova su Iskustvo Rođenja, Sindrom Roditeljskog Neodobravanja, Specifične Negativnosti, Nesvesni Nagon za Smrću i Prošli Životi.ISKUSTVO ROĐENJA

Rođenje je konfuzan događaj koji označava kraj devetomesečnog perioda opuštenosti u materici. U materici, kundalini 2) energija koja gradi vaše telo tekla je slobodno, sve vaše potrebe su zadovoljavane, a da ništa niste činili i život je bio prožet osećanjem bezvremenosti i jedinstva sa svime. Rođenje je bilo vaš prvi društveni doživljaj; to je bilo vaše prvo iskustvo sa ljudima koje ste mogli da vidite. U razvijanju svesti blagostanja važno je da otkrijete i promenite zaključke koje ste doneli o životu prilikom rođenja. Pošto su vam presekli pupčanu vrpcu, učili ste da dišete. To znači da ste učili da dišete u panici i strahu od smrti. Iz tog razloga većina ljudi ne diše potpuno i slobodno. Disanje je veza između vidljivog i nevidljivog. Disanje je veza između Boga unutra i Boga spolja. Disanje je aktivnost koju najviše upražnjavamo. Ovladavanje disanjem je izvanredno praktična stvar koju treba da naučite bilo da želite da povećate svoje prihode ili ne.

Samoća je prijatna ako dišete potpuno i slobodno. Ukoliko ne dišete tako, samoća postaje usamljenost i muka zato što postajete svesni činjenice da vam je potrebna borba da biste disali. Preporađanje je tehnika prihvaćena širom sveta kao metod za oslobađanje disanja od negativnog iskustva rođenja. Preporađanje obuhvata relaksaciju i disanje u prisustvu preporoditelja koji je zapravo učitelj disanja. Danas ima preko dve hiljade preporoditelja 3) koji ljudima nude ovu tehniku. Za više obaveštenja o preporađanju predlažem vam da pročitate knjigu "Preporađanje u Novom Dobu" Leonarda Ora i Sondre Rej.

Predložiću vam jednostavnu vežbu kako biste mogli da steknete predstavu o moći svog disanja. Lezite opušteni i zatvorite oči. Udahnite i izdahnite dvadeset puta kroz usta srednje brzo s tim da pazite da povežete udisaj sa izdisajem i izdisaj sa udisajem u neprekidnom ritmu. Onda četiri puta udahnite i izdahnite dugačko i lagano. Zatim ponovite dvadeset srednje brzih udisaja i izdisaja, kao na početku, i tako dalje. Nekoliko minuta ove vežbe daće vam nagoveštaj o uživanju koje možete da doživite u seansi preporađanja. Pošto se preporodite, bićete u stanju da satima slobodno dišete. 4) Uživanje je verovatno veće nego što možete da zamislite.

Suština iskustva rođenja su neobjašnjene emocije. Drukčije rečeno, to je zbrka ljubavi i bola. Ta konfuzija manifestuje se u ljudskim životima u obliku ideje da treba da dovoljno patimo da bismo zaslužili blaženstvo. Ako mislite da treba da se dovoljno borite da biste zaslužili blaženstvo, vi pomalo ličite na drevne pagane koji su mislili da će žrtvovanjem jaraca sprečiti zemljotrese. Nevolja sa takvim načinom mišljenja je u tome što nikada ne možete da se opustite, jer nema nikog da vam kaže da ste već žrtvovali dovoljno jaraca.

Kada počnete da rasplićete značajne događaje iz vaše lične prošlosti - događaje u vezi sa rođenjem i odnosima sa roditeljima, otkrićete da sami događaji nisu važni. Ma koliko zastrašujući bili, svi ti događaji su u prošlosti. Važno je otkrivanje ideja i pravila o životu koje smo stvorili kao rezultat tih događaja, jer imamo tendenciju da nastavimo da se ponašamo prema tim nesvesnim pravilima sve dok ih svesno ne promenimo.

Kada sam počeo da putujem po zemlji i vodim seminare, od samog početka sam bio uspešan, bez obzira kuda sam išao. Međutim, ustanovio sam da su seminari, koje sam vodio, dok sam bio kod kuće, bili vrlo slabo posećeni. Zainteresovao sam se videvši da učitelj principa blagostanja ima prihod skoro ravan nuli kad god dođe kući. Kada sam počeo da razmišljam o tom problemu setio sam se da je, dok sam bio dete, moj otac svakodnevno putovao na posao iz Nju Džerzija u Njujork. Mislio sam da nesvesno kopiram taj primer držeći se stava da moram da putujem od kuće da bih zarađivao.

Počeo sam da pišem afirmacije kao što su: Ja nisam moj otac, Ja lako zarađujem kod kuće. Međutim, ništa se nije desilo. Kada sam sledeći put došao kući, moj prihod je čak bio manji nego ranije. U to vreme bio sam već prošao dovoljno seansi preporađanja tako da sam mogao dosta lako da se setim događaja iz perioda svog rođenja i detinjstva 5) Kada sam ponovo počeo da razmišljam o tom problemu, prizvao sam u sećanje trenutke kada sam, neposredno posle rođenja, ležao u dečijoj sobi. Vrata sobe su se otvorila i ušao je jedan bolničar. Prestrašio sam se da će opet rđavo postupati sa mnom, dok nisam ponovo pogledao i zapazio da je bolničar udaljen oko deset metara od mene. Moja sledeća misao bila je:"Ne treba da brinem zbog njega, treba da brinem samo zbog ljudi koji su mi blizu." Shvatio sam da je to povezano sa mojim problemom u vezi sa prihodom pa sam počeo da radim sa afirmacijom: Ja sam voljan da verujem ljudima koji su mi blizu. Sledeći put kada sam došao kući, moj posao počeo je da mi donosi obilje koje sam ranije uživao jedino kada sam putovao.

Ova priča sadrži važnu pouku u pogledu korišćenja afirmacija. Afirmacije uvek deluju. Ako vaše afirmacije ne daju rezultate koje vi želite (kao što nije ni moja u ovoj priči), onda vam je jasno da ne koristite prave afirmacije.SINDROM RODITELJSKOG NEODOBRAVANJA

Suština sindroma roditeljskog neodobravanja jeste ideja da ljubav možete da dobijete samo ako je zaslužite. Drugačije rečeno, sindrom roditeljskog neodobravanja je verovanje u granice koje je moguće savladati borbom. Što se tiče novca, ovaj sindrom sadrži ideju da je za sticanje novca neophodno obaviti neki neprijatan zadatak i, ako ste srećni, možda ćete uživati trošeći novac. U pogledu novca, sindrom roditeljskog neodobravanja je najveći čvor. Iz tog razloga sledeću glavu posvetio sam vežbama pomoću kojih možete da ga razmrsite u svojoj svesti. Pored toga, glava iza sledeće posvećena je nekolicini slučajeva sindroma roditeljskog neodobravanja. Deca su čist izraz božanstva 6) i puna su ljubavi. Bliskost koju deca osećaju prema roditeljima, naročito majci, navodi ih na oponašanje roditelja. Zahvaljujući svojoj nesmetanoj intuitivnoj moći, deca teže oponašanju ne samo ponašanja roditelja, već i njihovog mišljenja. Većina roditelja oseća izvesnu uznemirenost pred ovakvim trodimenzionalnim izražavanjem svoje podsvesti. Na svoju nelagodnost roditelji reaguju zasipajući decu gomilom pravila ponašanja - pravila ispravnog mišljenja, pravila ispravnog korišćenja vremena, pravila nagrade i kazne, koja sva nameću granice i koče božansku prirodu deteta. Posle nekog vremena, većina dece odustaje od otvorenog nastojanja da dobiju ono što žele van ustanovljenih pravila, shvativši da nije bezbedno biti pobunjenik, bar ne otvoreno. Pošto je bilo opasno da ispoljite neprijateljstvo, koje ste osećali kao dete, ono je verovatno potisnuto iz vaše svesti te deluje bez vašeg znanja, a u svakom slučaju izvan vaše kontrole. Ono se tada manifestuje kao neprijateljstvo koje ljudi osećaju prema svojim supružnicima, deci, pretpostavljenima, vladi i tako dalje.

Vrednost razumevanja sindroma roditeljskog neodobravanja u vašoj svesti je u tome što vam je, kada ste jednom shvatili šta mu je izvor, mnogo lakše da razrešite neprijateljstvo i pustite da ono nestane. Zatvorite oči i zamislite svoje roditelje kao malu decu. To će vam omogućiti da im, na bezbedan način, kažete ono što ste oduvek želeli. Ja sam samo malo šaljiv kada kažem da je sve što treba da učinite da biste postali milioner da naučite da volite svoje roditelje. To znači da ih volite zato što to želite, a ne zato što su vam oni kazali da tako treba da bude.SPECIFIČNE NEGATIVNOSTI

Specifične negativnosti su omiljene negativne ideje kojima se ljudi koriste da njima mlate sebe. Kad god ste potišteni, zapišite sve svoje misli. Time ćete svoju potištenost preneti iz subjektivne u objektivnu realnost i omogućiti sebi da lako uvidite njen uzrok. Posle petnaestak minuta zapisivanja misli, verovatno ćete sebi reći: "Nije ni čudo što sam potišten, sa takvim mislima svako bi bio potišten". Sledeći korak je da negativne misli, koje ste upravo mislili i koje ste preneli na papir, pretvorite u afirmacije i zatim zapišete kao afirmacije. 7) Ustanovio sam da ova mala, jednostavna vežba uvek izleči potištenost.NESVESNA TEŽNJA ZA SMRĆU

Upravo kao što su čovekove ideje o novcu uzrok njegovog doživljavanja novca, tako su i čovekove ideje o smrti uzrok načina na koji doživljava smrt. Mnogi od nas su naviknuti da veruju u neizbežnost smrti. Iz te navike često proističe čitav jedan sistem verovanja u vezi sa smrću. Sa idejom produženja života i kako podmlađivanje i fizička besmrtnost postaju popularniji, taj sistem verovanja može biti osporen. Nesvesna težnja za smrću je ime kojim ja nazivam sistem verovanja u vezi sa smrću. To je sistem verovanja zasnovan na oskudici, sreći i ograničenju. Oslobodivši se od njegovog uticaja beskrajno ćete povećati svoje blagostanje.

Suština nesvesne težnje za smrću jesu bespomoćnost i beznađe, koji okružuju ideju da ne možete da dobijete čak ni ljubav koju želite. Kada sam prvi put čuo za fizičku besmrtnost, 8) mislio sam kako je to privlačna, čudna ideja, nešto o čemu ću moći da razmišljam pošto ovladam novcem, stvorim savršen odnos i steknem kuću iz snova. Međutim, otkrio sam da sam, jednom izložen toj ideji, mnogo razmišljao o njoj. Ono u šta sam siguran jeste da sam veoma praktična osoba. Tako sam počeo da razmišljam o praktičnim vidovima fizičke besmrtnosti. Shvatio sam da je verovanje u neizbežnost smrti zapravo tvrdnja da je univerzum neprijateljsko mesto gde postoji nešto što čeka da vas ubije bez vašeg odobrenja. Ako imate ovu ideju, onda je pametno da se zaštitite od smrti. Stalan napor potreban da se zaštitite stvara u vašem telu napetost. Ako mislite da je smrt neizbežna, onda nemojte da budete iznenađeni ako su ljudi neprijateljski nastrojeni prema vama. Religija nikada nije na zadovoljavajući način objasnila neizbežnost smrti. Možda je upravo verovanje u neizbežnost smrti ono što je uzrokuje. U svakom slučaju, potvrđivanjem svog prava i mogućnosti da živite večno nemate šta da izgubite. Spokoj i osećanje izvesnosti života, koji će početi da ispunjavaju vašu svest, olakšaće vam uvećavanje vaših prihoda ili bilo čega drugog što želite.

Radio sam sa klijentima čija je težnja za smrću bila delatna tokom našeg zajedničkog rada. Sama ideja o fizičkoj besmrtnosti omogućila im je da udvostruče prihode, pošto je oslobodila njihove umove briga vezanih za smrt. Izgleda da je ovladavanje fizičkom besmrtnošću trodelni proces:

1) Ovladavanje filozofijom besmrtnosti.

2) Oslobađanje od svoje vlastite težnje ka smrti, iskorenjivanjem svake privrženosti smrti, koja još uvek prebiva u vašoj svesti.

3) Praktično ovladavanje svojim telom.PROŠLI ŽIVOTI

Prošli životi 9) su u velikoj meri precenjeni kao uzročni činioci u ovom životu. Među hiljadama ljudi, sa kojima sam radio, sreo sam samo jednu osobu za koju je jedan prošli život predstavljao važniji psihološki uzročni činilac u ovom životu. Iz tog razloga voljan sam da razmotrim značaj prošlih života. Ipak, sindrom roditeljskog neodobravanja je najveći čvor, a primetio sam da su ljudi koji su vrlo skloni da za svoje probleme okrivljuju karmu 10) isti oni koji misle da je imperativ da vole svoje roditelje. To ih navodi da budu mnogo skloniji da krive karmu, umesto svoje roditelje.

Oslobađanje vašeg uma od delovanja PET ČVOROVA uvećaće vaše bogatstvo, ljubav, sreću i zdravlje.ISTINA O OSEĆANJIMA

Istina o osećanjima 11) je da je blaženstvo vaše prirodno emocionalno stanje. Negativna osećanja imaju samo onu moć koju im vi dajete. Vi im dajete tu moć prianjajući za njih. Sklonost da prianjate za njih zasnovana je na verovanju da su ona nužna za vaš opstanak, ili da su vam neophodna da biste dobili ljubav, kao što je opisano na početku ove glave.

Osećanja su telesne reakcije na misli koje se plašimo da saznamo. Ona se javljaju kao sklop u kome su sadržane misli; međutim, privid izazvan trenutnom moći osećanja sprečava vaš um da vidi misao koja je prva stvorila osećanje. Kada ste spremni da se opustite u svojim osećanjima, to jest da utonete u njih, umesto da od njih bežite, lako ćete prepoznati misli koje su ih izazvale.

Vaše prirodno stanje kao moćnog, inteligentnog bića, jeste blaženstvo. Blaženstvo je prožimajući osećaj dobrobiti bez vidljivog razloga. Drugi opis ovog osećanja jeste: mir, radost, prihvatanje, spokoj, opuštenost, samadhi, 12) ljubav, moć - koji svi redom izazivaju osećanje ljubavi. Negativne emocije izazivaju osećanje nevoljenosti. Prevladavajuća misao, koja prati negativno osećanje, jeste misao o nemoći da ga promenite. Ustvari, upravo misao o bespomoćnosti održava negativno osećanje. Tabela 13) na kraju ovog poglavlja treba da vam omogući da jasno razumete negativna osećanja i olakša vam da ih se oslobodite.

Još neke afirmacije:


Rođenje

1. Opraštam svojim roditeljima i lekaru za bol koji su mi naneli pri rođenju. Priznajem da me vole i da ih volim.

2. Preživeo sam rođenje. Imam pravo da budem ovde.

3. Drago mi je što sam rođen, a drago je i svima drugima.

4. Ja sada dišem potpuno i slobodno.

5. Ja se više ne bojim nepopravljive štete.

6. Ja sada osećam da me moji roditelji, moji prijatelji i svi koji su mi važni vole i da sam povezan sa njima.


Odnosi

1. Ja se više ne bojim roditeljskog neodobravanja.

2. Ja se više ne bojim očevog neodobravanja.

3. Ja se više ne bojim majčinog neodobravanja.

4. Neodobravanje je za mene u redu.

5. Ja svuda primam pomoć i saradnju ljudi nužnu za postizanje ciljeva koje želim.

6. Sve se odvija bolje nego što sam zamislio.

7. Ja sam spreman da primam u svoj život više blaženstva, ljubavi i novca nego što sam to mogao i da zamislim ranije.

8. Ja sam sada spreman da uspem.Životnost

1. Moja beskonačna struja života sposobna je da izleči svaku ćeliju mog tela.

2. Pošto sam ja osoba koja najviše zna o svom telu, meni je lako da ga lečim.

3. Ja mogu večno da živim na slanini sa jajima i čokoladnoj torti.

4. Moje bogatstvo doprinosi mojoj i životnosti drugih ljudi.

5. Ja imam kontrolu nad novcem.

6. Ja imam kontrolu nad svojim telom.


Afirmacije Leonarda Ora

Kreativna predstava o sebi 1. Ja, (vaše ime), volim sebe. Ja sam ljubazna osoba.

2. Ja sam sada veoma prijatan prema samom sebi.

3. Ja sam veoma prijatan prema samom sebi u prisustvu drugih ljudi.

4. Ja sam veoma prijatan prema drugim ljudima i drugi ljudi su veoma prijatni prema meni.

5. Ja sam samodeterminišuća osoba i isto pravo dajem dru gim ljudima.

6. Ja imam pravo da ljudima kažem NE ne gubeći njihovu ljubav.

7. Drugi ljudi imaju pravo da mi kažu NE ne povređujući me.

8. Ja volim sebe, stoga volim druge ljude.

9. Ja volim sebe, stoga drugi ljudi vole mene.

10. Ja volim druge ljude, stoga drugi ljudi vole mene.

11. Ja volim druge ljude, stoga drugi ljudi vole sebe.

12. Što više volim sebe, to više drugi ljudi vole sebe.Za potisnuto neprijateljstvo

1. Ja opraštam svojim roditeljima i drugim ljudima njihovo neznalačko ponašanje prema meni.

2. Ja opraštam sebi svoje neznalačko reagovanje prema njima.

3. Ja opraštam sebi mržnju prema svojim roditeljima i dru gim ljudima.

4. Ja opraštam drugim ljudima njihovu mržnju prema meni.

5. Ja opraštam sebi što nisam mrzeo svoje roditelje i druge ljude kada je to trebalo ili kada su to zaslužili.

6. Meni je drago što ljudi ne ispoljavaju neprijateljstvo pre ma meni uvek kada mislim da to zaslužujem.

7. Ja sada osećam da me vole i cene moji roditelji, moji prijatelji i svi oni koji su mi važni .

8. Ja imam pravo i sposobnost da izrazim svoje neprijateljstvo, ne gubeći ljubav drugih ljudi, i ja preuzimam odgovornost da, kada je to potrebno, raščistim zbrku i povratim harmoniju.

9. Ja ne moram više da budem dobar dečko da bih imao uspeha kod ljudi.Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 60% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: gaon/

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0071 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA