NOVE ĆELIJE, NOVA TELA, NOVI ŽIVOT - Poglavlje X
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
PALAS ATINA I EOL
 

Preneo Bob Fikis

Mi vas ponovo sa velikom radošću i velikom ljubavlju u srcima pozdravljamo. Prenosimo ovo učenje staro pa ipak novo. To je učenje drevnog naroda, to je buđenje drevne duše. To je buđenje drevnog dara Božijeg u svakom ljudskom biću na Zemlji.

Mi smo Eol a takođe i Palas Atina, božanska potpunost, Punoća i Sloboda. Mi vam donosimo ono stoje istinski dar Božji i Svetla Svetog Duha, budući da smo Gospodari Zraka Svetog Duha, onog što vi nazivate Belo Svetio i Plam Slobode. Mi vam zato donosimo savršenu slobodu, spretnost i ono što čini potpunost nebesa.

Objašnjavanje procesa Vaznesenja nama je krajnje zanimljivo, uzbudljivo i donosi nam ushićenje. Upravo zato što ste se vi, kako ćemo videti, već vazneli! A mi znamo daje to istina. Mi u vama prepoznajemo mesto Duše u Srcu i kako, čak i sada, Učitelj sedi na prestolu Srca koje ste vi i pozdravlja svaku vašu želju i zapoveda da se ostvari.

Međutim tokom ove ludosti koja jeste ljudski život i njegovo iskustvo, vi često ne znate Sta želite niti šta tražite od velikog i svetog Učitelja čiji je presto u Srcu. Jer, zapravo ono što je vaše srce ne razume život, budući da je okruženo mnogim drugim uticajima kojima ste dali svoju moć.

Ja vam sada poručujem, zapovedite onom koji je Vrhovni Zapovednik svim uticajima. Vi ćete spoznati Večni i Savršeni Mir. Vi ćete spoznati savršenost još dok ste na Zemlji. Sve ovo vam stoji na raspolaganju. To će se dogoditi pravovremeno, to će vam doći u pravom redosledu i u pravo vreme.

Sve ovo o čemu govorimo, voljeni, su zapovesti koje ste vi izdali svim uticajima na Zemlji. Ukoliko je zapovest glasila ˝Ja sam vaš sluga˝, onda ste vi sluga svemu onome što postoji da bi služilo vama.

Upoznajemo vas sa shvatanjem savršene istine zato Stoje to shvatanje samog života. JA JESAM Ono što JA JESAM Vrhovni je Zapovednik a ne čovekov ego niti njegova shvatanja, budući da su čovekov ego i njegova shvatanja sazdani od okova koji ga sputavaju. To su ograničenja sopstva na koja ste navikli da doživljavate i prihvatate kao život!

Neka Tvoji okovi spadnu! Neka se Tvoja Duša vaznese poput Srebrnog Goluba put Nebesa!

Sada bih svakog od vas zamolio da zatvori oči i dopusti da ga ispuni Svetio Svetog Duha. Neka sama Prisutnost Gospodnja u vašim srcima, JA JESAM Ono Što JA JESAM, ojača, raspali Plam Slobode tako da više ne treperi i gasne, već da buja i blista duž kičmenog stuba i celog tela vašeg bića.

Nek se sazna za sve dosad već vazneto! Ja dozivam sve stoje vaše biće Svetla, telesni oblik Vaznetog Učitelja koji ste već! Spoznajte ovaj oblik, neka vas prihvati i neka vam donese nadmoć dok ste na Zemlji!

Svi vi, učenici moji,otvorite oči u dubini svog srca i videćete tu ispred vas Učitelja Koji Jeste, blistavog kao Svetog Anđela Gospodnjeg. Svako od vas poseduje takvu Dušu da bi postigao uzvišenost. Pred svakim od vas je sada mogućnost da se vaznese! Svaki od vas ima Svetog Učitelja da ga vodi a to je vaše JA JESAM Prisustvo! A sada pred vama blistajući stoji On ili Ona!

Morate shvatiti daje ta blistajuća Duša, to veliko biće Svetlosti i taj Učitelj koga ste pozvali zapravo ispoljavanje na telesnom i dimenzionalnom nivou, na međudimenzionalnom nivou opažanja, zgusnuta slika vašeg JA JESAM Prisustva.

Oblik Učitelja preuzeće ličnost osobe koja vas najviše privlači, koju poštujete i čiju blagonaklonost osećate, kao i njeno saosećanje i mudrost. Vi ćete možda Učitelja doživeti kao nešto različito od vašeg JA JESAM Prisustva, možda kao Prisustvo nekog koga ste poznavali ili s kim ste drugovali - čak možda kao nekog drugog Učitelja na Zemlji.

Neka vas to ne zbuni, voljeni, budući daje oblik koji vam se predstavlja zapravo ostvarenje dela vašeg bića. Neka vas pojave ne zbune, voljeni, budući da su te pojave samo projekcije vaše Duše, vašeg JA JESAM Prisustva! Vaša duša će kad se ispolji uzeti oblik koji vi zaželite. Ona će uneti prihvatanje i ljubav i mudro učenje u oblik bilo kog dobronamernog Učitelja koga pozovete.

Zapravo, Učitelja ste vi odredili kao posledicu svoje ljubavi prema Sebi, budući da je ono Božansko u vama ogledalo velike Duše na koju vi podsećate na Zemlji.

Svako od vas čuva sećanje na to ali izvan svesnog uma. Doživećete određene okolnosti i povišena stanja svesti koja će vas podsetiti na ono stoje vaše u JA JESAM Prisustvu kao Večna Mudrost, Večni Mir, Večna Ljubav!

Svako od vas će tokom života biti privučen raznim okolnostima i osobama i učenjima, Učiteljima daleko mudrijim od vas, koji su zapravo samo deo vas i ogledalo savršenog duha vašeg Unutrašnjeg Bića. Taj duh je JA JESAM Prisustvo.

Pozivamo vas da prihvatite Sveti Duh koji je pred vama, budući da je to vaše JA JESAM! To je vaše Božansko Sopstvo! Prihvatite oblik prisutnog Učitelja i znajte da je to vaš vodič i učitelj, jer vi ste učenici a vaše Više Sopstvo je vaš Učitelj!

Uklonite oblik čovekovog ega i njegovog porobljavajućeg uma i dopustite sebi da prihvatite Večnu Mudrost koju poseduje vaše JA JESAM Prisustvo. Iznedrite iz Duha sve ono što jeste i prenosite to dalje u učenjima srca u nežnom zagrljaju oblika vašeg omiljenog Učitelja koji sad stoji pred vama!

Zar ne osećate veselje i krepkost? To je prva faza Vaznesenja, budući da ono što je srce i srž života u fizičkoj i materijalnoj dimenziji Zemlje počinje da jača, biva lakše i ubrzava se kad se suoči sa oblikom Božjim. Već su počeli da se kidaju lanci koji su vas sputavali.

Šta su lanci? Šta su zamke? To je postojanje sputavajućeg čovekovog ega. To je oblik koji ste dobrovoljno dali Zemlji i uticaju Zemlje. Čineći to vi ste se odrekli dela svoje životnosti i životne sile. Čineći to, životnost i životna sila su započele proces usporavanja, smanjivanja brzine svoje vibracije i zgušnjavanja kao što se događa sa parom kad postaje voda, a voda led!

Kad taj oblik ojača, proces se obrće. Vi počinjete da se vraćate svojim korenima. Reč ˝religija˝ u značenju zaokret jeste učenje koje duše vraća nazad kući. Dom je tamo gde je Srce. A Srce je tamo gde je Bog. A sećanje na Boga dovodi do jačanja Srca. Kad se Srce ubrza poruka kreće ka svakoj ćeliji tela.

Tu poruku prvo beleži mozak i različiti organi tela kao osećaj ubrzavanja ili jačanja. Često ćete to jačanje osetiti kao jezu ili drhtavicu. Mnogi od vas su tražili da im telo da znak kad se sazna neka istina. Ustanovićete da se to ispoljava na brojne načine, kao, kako vi kažete, jeza ili svetlosni udar, bljesak svetla, ili osećaj veselja. Iako se javlja samo na trenutak to je ipak Svetio koje jača i oslobađa.

Svako od vas na Zemlji poseduje tu sposobnost i moć budući da je bila vaša na početku, sada i uvek će .biti. To je svet bez kraja! Kraj je samo iluzija ljudskog uma kad se odlučuje zajedno umesto drugo okrećući leđa starom i idući dalje. Izgleda daje došao kraj. Međutim, nema kraja u Bogu budući da sve ono što jeste postoji kroz živote. Čak i kad mu okrenete leđa ono se ponovo javlja. Život je beskrajan i sve ono što ste jednom ispoljili vratiće vam se. Sve dolazi do kraja. Završava svoj ciklus. Sva beskrajna ponavljanja čovekove karme se vraćaju kući. Njihovi točkovi se okreću prema kući. A sve duše na Zemlji učestvuju u tom slavnom i uzvišenom događaju!

U narednih deset godina sve duše na Zemlji će biti usmerene ka povratku kući. Mnoge duše će odabrati da još malo ostanu tu gde su; njima će se pružiti prilika da tako postupe. Međutim, vibracija Zemlje i sama planeta ostade vezane za put povratka kuci.

Zato će onim učenicima života koji žele da ostanu u polju karme biti pružena prilika da žive život karme sa drugim koji poreklom nisu sa Zemlje. Biće im pružena prilika da se na razne načine vrate u drugu dimenziju i dozive zemaljsku karmu sa aspekta te dimenzije.

Međutim, sve duše koje žele da ostanu na Zemlji moraju shvatiti da su na brodu koji plovi prostorom iskrivljenog vremena koje sada ubrzava doživljavanje dimenzije do najveće mogućne mere. Vi morate da uvažite i shvatite daje svekolika Zemlja u prelasku i da su sve duše vezane za Zemlju deo tog prelaska.

Ne možete da isključite nijednu dimenziju svog tela da doživi ono što ćete doživeti vi, budući da svaki deo vašeg tela učestvuje u iskustvu. Isto tako svaki deo Zemlje učestvuje u Planu Vaznesenja bilo da to želi. bilo da se na to odlučio svesno ili ne. Svi su u duhu odlučili da se jednog dana vrate kući i taj danje došao! A ova decenija je dan u Božjem oku.

Sve duše se vraćaju kući.

Veliko slavlje se priprema za svakog od vas. Slavlje koje vam je pripadalo na početku, sada i uvek će biti kad se vratite u svoje biće. Dočekaće vas mnogi učitelji sa nevidljivih i fizičkih ravni. Oni će vam predati znanje, znanje koje je vaše JA JESAM Prisustvo tražilo.

Često ćete biti nespremni za to znanje. Jednostavno je obavestiti vas i pripremiti. Svaki stepen ima svoj nivo sposobnosti shvatanja, a prvi nivo je odbacivanje iako se čuju reci. No, posle srce počinje da jača i tali okove svoje tamnice, svoju ograničenost i uticaje kojima se okružilo. Kad počnu da se ruše zidovi i oklopi oko srca Vazneseni Plam će progutati sve iluzije i blistajući sjaj će otkriti samo istinu.

Gospod je rekao da će doći da proveri delo vaših ruku i Veliki Plam će suknuti iz Nebesa i progutati sve što ste napravili. Ono stoje napravljeno na Nebu će trajati a ono stoje napravljeno na Zemlji biće progutano, a tada, u tom trenutku, sve što ostane jeste Božje.

Žalićete za svojim radom i gubicima budući da će u početku izgledati kao da je sve izgubljeno, međutim na kraju je sve dobijeno. Ono što vas je nekad štitilo i branilo sada je oslobođeno i sam Plam Gospodnji je zapaljen. Ono o čemu ste nekad mislili da je zaštita kasnije će se ispostaviti da je bio oklop koji vas je odeljivao od voljenih za koje kažete da su na Nebu.

Blagosloveni bili, JA JESAM Eol zajedno sa Palas Atinom. Dočekujemo vas sa porukom Vaznesenja i obaveštenjem da ćemo vas uputiti u Proces Vaznesenja. Prva faza ovog Učenja bila je da priznamo vaše JA JESAM Sopstvo u Svom Prisustvu, da ga utelovimo u oblik pred vama kako bi mogli da shvatite da ima Vrhovnog Učitelja.

Možda je u početku bolje za vašu volju da Učitelja shvati kao odvojenog od sebe, međutim na kraju, kasnije, sa vašim razvojem, naučićete da shvatite Učitelja kao svoje Sopstvo i da niste odeljeni. Videćete svoj pravi oblik, JA JESAM Prisustvo koje jeste i Punoću koju vam je Bog dao u početku. Sada je tako da radite pod teretom fizičkog tela koje je po prirodi trapavo. Pored toga vi nosite teret svojih predaka iz mnogih generacija.

Sve uticaje vaših predaka rodilo je ovo telo i prihvatio čovekov ego koji je u njemu. Sve njihove misaone forme uverenja utelovljene su u ćelijama ovog tela, smeštene u DNK. Međutim, krajnje svrsihodno, sve što čini takozvanu ćelijsku gradu sazdano je od Svetla i, samim tim, su sva ta uverenja iluzije koje se mogu promeniti svakog trenutka. No, kako su ga tu slagale svaka generacija ponaosob, mi vidimo da vi brekćete i pod njihovim teretom i pritiskom. To je kao daje vaš um u gvozdenom zagrljaju pažnje držeći se Čvrsto uverenja svojih predaka i zajednice. Vaš ljudski um se drži tih uverenja kao da bi, ukoliko ih se oslobodi, neminovno morao umreti ili propasti iii će se pojaviti neka nevidljiva sila i odneti ga.

Draga Deco Svetla imamo za vas poruku od izuzetnog značaja:

Ne postoji fizička sila u ovoj vaseljeni, Izuzev vas, koja može da vas odvede bez vaše spremnosti da idete.

Upravo govorimo da ne postoji oblik na Zemlji niti na Nebesima koji može da vas odvede. Vi ste taj Bog i Božje – prisustvo je u vama. Bez tog Prisustva vaša životna sila bi se ugasila.. Životna sila tako beskrajno sićušna zapravo je moć Božja!

Hrist vaš bio je taj koji vam je govorio recima Vere. Vera veličine zrna gorušice može da pomeri čak i brdo. a ta Vera je Plam Života. I mada je beskrajno mala, a brdo vaše karme i njeno fizičko telo beskrajno veliko, Vera čak i veličine zrna gorušice može da pomeri brdo karme. Životna sila je taj deo vas koji može da jača. Mnogi od vas su videli logorsku vatru prvo kako je gorela a zatim ostao samo žar. Jedna iskra dovoljna je da se opomenete Boga. A setiti se Gospoda je dovoljno da se od iskre razgori vatra. Mali plamičak je dovoljan da zapali sve Stvoreno i razgori požar ushićenja.

Blagosloveni, ne gubite nadu. Vera je vaše oružje protiv iluzije. To je jedina pobeda budući da vera razgoreva Plam Života! Vaš ego će pokušavati da utamniči taj Plam dok gori. On će podizati zid oko nje pokušavajući da zaštiti sebe i sve što poseduje. Međutim Plam jednom kad se razgori u blistavilu neminovno guta sve dok ne ostane samo Plam.

Na kraju, Sve je Bog, i sve ono što ste voleli stajaće pred Njim i shvatićete da Mu to sve stoji na putu. Ako vam ono što ste voleli mami pažnju, vi ne možete da usmerite pažnju na Njega.

To su shvatili samo mudri, međutim postoje mnogi koji bi hteli da Njega pretoče u iluziju i stvore lažne bogove. Ti lažni bogovi ne moraju se iskazivati jedino u vidu idola, kipova kojima se klanja i slično. Ti.lažni bogovi su, pre svega, vaše zamisli i uverenja koja oblikuju kipove. Oni mogu biti nešto krajnje dostupno i jednostavno kao ludi koje nazivate vođama, koje obožavate i hvalite, ili novčanica u novčaniku, ili nešto krajnje profinjeno kao što su verovanja koja gajite o Bogu. Uticaji se javljaju u brojnim oblicima i različitih razmera i svemu što krnji Božju poruku ljudskoj duši.

JA JESAM Svetlost. JA JESAM Put. To su bile reci vašeg Krista. Taj Hrist vas je opominjao na dar Hrista u vama. Hrist u vama je Bog u Pokretu. To je Živi i Probuđeni Bog. To je Živo i Probuđeno JA JESAM.

Kad Plam JA JESAM Prisustva počne da jača, On postaje blistavo moćan i divan. On prima Saosećanje i Milost. Milost isijava ili ističe iz Boga i utiče u ljudski život, sve puteve života. To je kalež koji se preliva. I mada ulazi u senke smrti, u polje iluzije i svet oblika i uticaja, štap je snažan i vetar ga neće poviti niti slomiti.

Sa ubrzanim jačanjem vatre Plam Života se razgoreva a prvo reagovanje čovekovog tela biće drhtavica a potom će uslediti neprekidno ubrzavanje i jačanje vibracije. Ojačaće vaš dah i srce. Ubrzaće se otkucaji srca i disanje, osetićete kovitlace energije u sebi, u svakom svom udisaju. Sa širenjem tog udaha i njegovim ulaskom u svaku ćeliju vašeg tela, jačanje će se nastaviti sve dok celokupni fizički oblik ne oseti pulsiranje.

Osetićete moćnu reku kako nadolazi u vašoj kičmi, jer to je štap. To je štap Života. To je Drvo Božje. To je sefirot i kundalini. To je sve isto. To je jačanje Drveta Života koje će privući sve ono što mora da proguta. Sve iluzije moraju bledeti sve dok ne ostane samo Istina. Sa ubrzavanjem procesa jačanja Drvo Života, Štap postaje jači. Osetićete energiju Svetla u kičmi kako povezuje srce i um, dušu i telo. Ona će se kretati uz i niz kučmu sve dok se ne uvaže svi delovi Sopstva.

Svugde gde je u ljudskom obliku tama Svetio mora da se pažljivije probija. To su područja vaše ličnosti koja ste sakrili od svog pogleda. To su područja za koja su vaši uticaji odlučili da ne dopru do vašeg oka budući da se ne uklapaju u vašu stvarnost na Zemlji. To jako liči na vaš pokušaj da od susedovog pogleda sakrijete neurednu sobu. Možda je to potkrovlje ili suteren, možda orman koji ste odabrali da u njemu sakrijete stvari, uključujući i sebe, koje želite da zaklonite od tuđeg pogleda.

Međutim, ta tamna mesta se moraju, voljeni moji, uvažiti. Ona se moraju osvetleti, a prvi pogled će u vama izazvati strah i zabrinutost. No, na putu jačanja prvo se nailazi na ubrzavanje i ljubav, a potom vatra postaje opasnija i snažna kad se strmoglavi u iskustva koja ne bi voleli da podelite sa drugima.

U toku tog perioda naćićete se pred izazovima mnogih uticaj-nih sila. Ali znajte voljeni, te uticajne sile ste sami stvorili i one su iluzija koju je oblikovala vaša duša i njene odluke.

JA JESAM Prisustvo je Zapovednik koji će prihvatiti sve vaše zahteve i poštovati ih. Čak i ako bi veći uticaj podarili nekom drugom, on bi vam pružio taj dar. Jer, ma šta zaželeli JA JESAM Prisustvo mora to stvoriti. Kad dajete svoj uticaj nekom drugom, Ono to mora stvoriti. Kome priznate da je vaša moć, Ono to takođe mora stvoriti. I kad učinite ijedno i drugo, Ono to mora stvoriti. Ono će vam pružiti vodeće iskustvo duše bilo izazova ili blagonaklonosti u zavisnosti od vašeg uverenja.

Vašu (kišu neprekidno vodi vaše JA JESAM Prisustvo čak i kad vam se čini da nije tako. To je dar koji vam je dao Bog. Iskustva su tu da vas razdrmaju i probude. Tu su da bi se borila i oterala vaš strah, budući da kad u srcu nema straha nema ni iluzije. Gde postoji iluzija, međutim, prisutan je strah.

Šta pod tim podrazumevamo? Iluzija je rodila strah. Ako ste stvorili pogrešan uticaj koji ćete neminovno izgubiti, vi ćete prirodno strahovati da ga ne izgubite. Voljeni moji, to čega se vi bojite deca su iluzije i zato strahu vašim srcima da ih ne izgubite.

Strah je spoznaja da ste svoj uticaj i značaj dali nečem drugom a ne Bogu.

Potrebno je reći da je iluzija iznedrila sve strahove. Kad u vaša srca ponovo unesete Istinu rasplamsavanjem Plama Slobode, vi ćete ponovo u srcu doći do spoznaje Boga i više neće biti straha. Uzbuđenje oseća svaka duša na Zemlji. A kad se telo Svetla očisti od tame i iluzije, lažnih bogova i uticaja, doći će do preobražaja svih duša na Zemlji.

Ponekad je duša u stanju da iznenada prihvati Boga. To je veliki i sjajan trenutak, međutim, jačanje se skoro više ne da obuzdati, kontrolisati. To ubrzanje kao da samu dušu izbacuje iz tela i ona gubi vezu sa Zemaljskom stvarnošću.

To iskustvo, većini vas poznato kao iskustvo izvan tela (drugi bi za to rekli daje ubrzanje Transcendentno gde ne postoji fizički oblik već samo Svetio Božje), mora se usidriti i vratiti nazad. Mora se vratiti u dušu i u fizički oblik. Dogodilo se zapravo to da vaša svest nije mogla da se održi u tolikom Svetlu i Moći. Izgubila se. Svest se voljno i zahvalno izgubila u Bogu.

Međutim, ono što se izgubi mora se pronaći i to obično po cenu gubitka Boga. Tako će klatno od iskustva Boga da se vrati u ljudsku stvarnost. U jednom trenutku ćete osetiti ushićenost u drugom okove. Osetićete da vam je oduzeta sloboda i ostaće samo da je se sećate i slavite. Međutim, voljeni moji, klatno će se pokrenuti opet napred - nazad i tako stalno.

Naše upozorenje i preporuka svakome od vas jeste da budete svesni sve vreme jačanja pokreta vašeg fizičkog oblika, njegovog tela i svesti, srca i duše. Sa ubrzavanjem procesa jačanja u vama ne ostavljajte telo već ga povedite sa sobom. Vaznesenje je to da za sobom ne ostavljate ono što ste stvorili već da sad stvarate oruđem Nebesa. To znači da će ono stoje postalo fizički oblik i zgusnulo se sada biti rastopljeno i preobraženo. Materijal i elementi ljudskog tela sada će biti od Svetla.

Kad je Isus postigao svoj cilj, na tkanini koja je obmotavala Njegovo telo ostao je lik. U Njegovom fizičkom obliku došlo je u tom trenutku do elektromagnetnog Kemijskog procesa tako snažnog i izuzetnog da je na plastu ostao lik. Danas je dobro poznato da taj plašt postoji. Nije važno da li vi taj plašt već posedujete ili ne. Istina je osvetljena. To što postoji Isusov plašt i njegova moć, moć koju mu je dao preobražaj vaznesenja, nadahnuće je koje svako mora zapaziti.

Svi vi ćete proći kroz sličan proces, možda ne u roku od tri dana koliko je bilo potrebno Isusu da ostvari Svoje vaznesenje, već će vam biti potreban duži period da vaznesete svoje telo. Ono je započelo taj proces sa svakim jačanjem. Svako jačanje menja svest i podešava ćelije. Svaka građa DNK se menja kad kroz nju prođe struja Svetla.

Kako sunce postaje sjajnije tako će se prevazilaziti pređašnje, iluzije. Lažni bog može se videti kao istina samo kad je svetio slabo. Međutim, kad sunce zasja blistavije vi ćete spoznati svaku dušu na Zemlji kao svoju dušu. Ni više, ni manje. Sve jednake u očima Božjim. Ma kakav uticaj da su vam dale, isto to ste i vi dali njima. Njima je poveren taj dar, ali one nisu ni bolje ni gore od vas.

Morate shvatiti da vam one konačno ne mogu pomoći da nađete Carstvo Božje niti da stvorite Njegovo Carstvo na Zemlji. Samo vi to možete učiniti budući da samo vaša duša ima moć JA JESAM Prisustva. JA JESAM Prisustvo je prisutno za vas i samo vas. Ukoliko ste jedna od onih ,saosećajnih duša koja drugima pruža darove isceljenja, kažemo vam, pozovite njihovo JA JESAM Prisustvo da prizna to isceljenje, budući da, kako ste svi već shvatili, vi ne možete isceljivati druge ukoliko oni nisu voljni da sami sebe iscele. Zaista, nijedna duša na Zemlji ne može da isceli drugu, izuzev Boga.

Blagosloveni bili, najdraži moji, sada započinjemo drugu fazu učenja koja se odnosi na preoblikovanje fizičkog oblika tokom procesa jačanja. Ovaj proces takođe podrazumeva brojne faze: jedna - prosvetljenost traje duže i dok traje, proces jačanja oslobađa i odbacuje sputavajuće iluzije. Okovi čovekovog ega i njegovi uticaji istopiće se čim počnete da uviđate šta predstavljaju, puko odvajanje od nežive materije.

Vidimo da neživo postaje živo uz Svetio i Moć vašeg JA JESAM Prisustva. Vidimo kako se haljetak obmotan oko Duše rastvara kad se upali Svetio i Moć Moćnog JA JESAM Prisustva.

DNK bio je zgusnut oko Duše, voljeni moji. Iluzije čovekovog ega su ga uklonile i preobrazile. Ono stoje nekad bila samo misao sada je postalo materija, materijal vaseljene u obliku.

Kako je stvoren taj oblik? Kako se misao kristalisala u oblik? Generacije vaših predaka su tokom vremena stvorile ono vama poznato kao genetika. To je učinila moć njihovih misli. Bio je to u njima stvoren uticaj dovoljno jak da stvori niti stvarnosti vama poznate kao geni.

Ti geni nose misli i osećanja vaših predaka, a kako počinju da se tope od toplote jačanja, one će se pojaviti pred vašim očima isto kao što su to činile pred očima onih pre vas.

Skrivnice DNK su sada otvorene a svi preobražaji uključuju gene, ili bolje reći, taljenje uticaja koje oni nose. Ovaj proces taljenja, oživljavanja neživih, okorelih misaonih formi, oslobodiće Dušu njenog skrovitog mesta.

Time započinje sledeća faza i sledeće jačanje budući da će utelovljeno staro sada biti oslobođeno. Nijedan oblik neće ostati isti. Putovali ste kroz vreme spiralnim stepenicama, spuštajući se dole u treću dimenziju stvarnosti. Na svakom stepeniku vi ste usporavali vibraciju, zgušnjavali se u oblik i ograničavali samu suštinu vaše moći. Umotali ste se u odoru uverenja i to nazvali domom zatvarajući Dušu u večnu tamnicu. Poznavali ste sve vaše pretke i videli kako dolaze. Prihvatili ste ih i smatrali domom ili porodicom. Umotali ste se u njihove odore i zaboravili svoju suštinu i svoje ime.

Sada živite prerušene ličnosti, prekriveni putovanjima svojih predaka, utamničeni ograničenjima kojima su vas darivali. Nekada ste živeli u Večnosti i u Gospodu, sada živite u lancima i sa smrću. Vaše iluzije traju samo sto godina ili duže. Vaša tela su postala kipovi živih sećanja ozakonivši iskustva iz prošlosti.

Uskoro ćete završiti putovanje i biti pozvani nazad kući. Tu ćete ponovo biti savršeni, u Ocu/Majci i Svemu Stvorenom. Živećete u Vrtu Lepote gde će vaš oblik trajati večno u Svetlu.

Vi ste to putovanje sad i setili ste se gde ste bili. Prošlost vam dosad nije bila znana. Svi velovi su skinuti i znanje stečeno na putovanju ljudske vrste vam se otkrilo. Ono vam govori o vašoj budućnosti čak i kad vam priča gde ste bili u prošlosti. Otkriće vam se putovanje Atlantide i Lemurije, davno zaboravljeno sećanje. Četiri i po miliona godina trajalo je fizičko spuštanje iz svetla u materiju. Vaše ćelije su se setile tog procesa i sada se vraćaju.

Oslobodite se (vaše ćelije) tog iskustva sada kad vas vodimo na put povratka ka vašoj vezi sa nebom. Oslobodite srce i um stiska Zemaljske moći da bi omogućili prestruktuiranje i obnovu fizičkog oblika.

Svaka ćelija će se uskladiti sa svakom osobinom svetla koja će je prožeti. Vaše ćelije se menjaju i menjaće se često u zavisnosti od struje i frekvencije vašeg viđenja životne sile. Svako će to odrediti sam za sebe.

Do sada je većina vas određivala da se stvori treća dimenzija. Stanovište treće dimenzije je stanovište ograničenja i smrti, ograničenja vaše ljudske slobode i zgušnjavanja u fizičku stvarnost. Zgušnjavanje u fizičku stvarnost bilo je podvrgnuto određenim odgovarajućim dimenzijama koje je mogla da odredi vaša ograničena nauka. Međutim, sa ubrzavanjem i jačanjem frekvencija života same fizičke ćelije će doći do spoznaje i promeniti obrazac. Neće postojati sećanje na prošlost. Postojaće samo iluzija sećanja. Biće to iluzija koja će imati određen oblik nalik stisnutoj školjci.

Da bi to doživeli zatvorite oči i pozovite Večno Svetio svog JA JESAM Prisustva. Potom zamolite svoju Svest Zapovednika da ude u vas i utelovi se u vaš fizički oblik. Kad to postignete, osetite jačanje i ubrzavanje, kako promena dimenzije u vašem opažanju prevazilazi vaša ograničenja.

Dopustite da se Svetio širi i sja oslobođeno svakog otpora. Oslobodite sve otpore sada! Pustite da odu sa Svetlom koje kroz njih sja. Svetio ima večnu moć da putuje kud god zaželi. Ne postoji fizički oblik koji može da obuzda Svetlost. U nekoj ravni, na neki način foton će prodreti čak i kroz najčvršći predmet. Sa širenjem svesti vi ćete se proširiti izvan svojih ograničenja i dosegnuti Večno Svetio.

Neka Večno Svetio ojača i neka njegova univerzalna primena vama bude znana. Kad Svetio JA JESAM sja u vama, tada Večni Bog sja sa vama. Svetio koje jeste, jeste Svetio Gospodnje. Svetio Gospodnje neprekidno je sjalo u vašoj životnoj sili. Vi ste deo Boga. Vi ste ćelija Večnog Bitisanja.

Kad priznate sopstvenu Beskonačnost, vi priznajete da ste Večno Prisutni i Mudri. Sve Vreme je u vašim rukama. Shvatiti to znači razumeti Večnu Mudrost i Moć. To znači odmoriti se u Srcu Gospodnjem, a to je mesto vaše sopstveno srce.

Spoznajte sad da dok Svetio blistavo sja, ono kao da preuzima i širi se izvan oblika pod kojim vi podrazumevate sebe. Vi počinjete da shvatate da je vaš oblik ništa drugo do pehar u kome se čuva nektar Gospodnji. Vi počinjete da shvatate da ste to Svetio, a da je kalež samo posuda.

To je prva spoznaja dimenzije opažanja nazvane četvrta dimenzija. Tu se prvi put razrešava, konačno, zbrka oko prirode Života i vi shvatate da ste Svetio i da je Svetio vaš Pravi Oblik.

Vi, međutim, sada tek opažate kalež, i znate da je stvaran. Ali sa stanovišta vaše dimenzije kad uđete u četvrtu dimenziju treća dimenzija deluje kao da samo čuva ili je dom Svetlu. Svetio je tamo gde ste vi.

Šta je kalež i kako je oblikovan? Oblikovali su ga i posedovali svi oni uticaji koje ste mu dali. Na svaki zahtev koji ste postavili svom Moćnom JA JESAM Prisustvu, Vrhovni Zapovednik je stvarao oblik. Sa svakim stvorenim oblikom dodavana je po jedna cigla građevini fizičkog tela.

Samo fizičko telo, stvoreno od vaših misli, je građevina nalik bilo kojoj zgradi. I kako se jedna misao nadovezuje na drugu ona stvara fizički oblik u kome ćete obitavati. On će vas štititi od svih elemenata koje ste odabrali da u njima boravite. On će mudro odabirati unapred ono što će vam biti potrebno. Vaš fizički oblik će se prilagoditi vremenskim i ličnim uslovima. Sve sisteme koje nameravate da uposlite vaša ličnost će stvoriti, a vašem telu će se dodavati cigla po cigla da bi vas štitilo.

To je pehar koji ste oblikovali. On je poznat i pod nazivom kočija Svetla Duše. A kad kočija više ne bude mogla da izdrži zloupotrebe fizičkog života i slomi se, zamenjuje se drugom. Međutim, sama Duša je večna. Taj dar je od Boga.

Sada kao biće četvrte dimenzije, ili biće koje ulazi u četvrtu dimenziju, vi počinjete da shvatate da ste vi to Večno Svetio i Njena Večna Moć, a još uvek imate pehar u kome se pojavljujete. Sada vam kažemo, posmatrajte taj pehar ispunjenog još većim Svetlom! I primetićete da nije čvrst već sazdan od misli i uvida. On postaje proziran, kao hartija tanak. Kad se u to uverite videćete da ste prevazišli svoje sposobnosti.

To je ubrzaniji oblik Četvrte dimenzije, budući da na svakom višem stepeniku pehar biva sve prozračniji tako da ga vaše oči jedva mogu videti. Na taj način, međutim, vi ćete naučiti da prihvatite da ste Večni Bog i da je Moćno JA JESAM Prisustvo - vaš dar.

Kažemo vam, svako od vas mora obaviti zadatak za Boga, budući da svaka ćelija u Božjem telu nosi Njegovu Večnost i Njegovu Večnu nametu. Svaka ćelija će prirodno sarađivati sa drugom kad se ujedini sa Božjom istinom u sebi, budući da su sve jedan pokret.

Da ste fizički utelovljeni u bilo šta drugo a ne lik Božji, mi bismo primetili kako ćelije vašeg tela putuju svaka u drugom pravcu i vi ne biste opstali. Vi biste se bukvalno raspali na milion delova! Ne bi postojala Životna Sila da vas drži na okupu.

Životna Sila, pak, koja vas drži na okupu jeste Ljubav, A Ljubav je Milost i Božanske Boga koje ujedinjuje sve. Čak i kad bi počelo odeljivanje, Ljubav bi sve povukla nazad. Ljubav je čarolija Života. Ljubav je moć koja sve vaseljene drži na okupu.

Pre Ljubavi javila se vera. Iz Vere se iznedrila moć Jačanja, a Plam Jačanja počeo je da Sebe izražava kao Postojanje. Iz toga se potom iznedrilo ono što se može smatrati Nadom.

Nada proističe iz onog što nazivamo Moć. Nada, to je prisustvo Božje. Nada, to je Uvid da Svetio prevazilazi svoje sopstvene sposobnosti. Nada da će svetio na kraju pobediti i da će njegova moć postati Večna. Nada da će Proces Jačanja dovesti do Vaznesenja, a vama dati Večni Život čak i u fizičkom obliku. Nada da će sve ono što čini vas postati ponovo jedno s Bogom. A To, zatim, prerasta u Ljubav!

Ljubav je odluka koja stvara petu dimenziju kad se sve ujedini!

Dok ste u četvrtoj dimenziji, međutim, sve možete da posmatrate nalazeći se izvan tela. Tako ćete shvatiti da je u peharu još uvek Svetlo. Vi ćete uvideti da iako je pehar za vaše oko postao prozračan, za druge je još uvek čvrst oblik.

Vi ćete shvatiti da Čak i kad živite život znajući da ste Večni Bog, drugi će vas videti kao čoveka, shvataće vaše postupke onako kako oni na to gledaju. Oni neće uvek spoznati vašu Mudrost, budući da njihove oči nisu u stanju da opaze Vas. One vide samo pehar!

To je opažanje četvrte dimenzije: Tokom prve faze Vaznesenja do kojeg će doći tokom ove decenije, sve Duše Svetla spoznaće sebe kao Svetio. Njihov kalež će početi da se preobražava u elektromagnetni obrazac. Sve će se ponovo uskladiti s Bogom, a svi Večni Obrasci vaseljene biće spoznati. Međutim, postojeće viđenje pehara se uglavnom neće promeniti.

Vi se još uvek nećete vazneti u punoću Svetla na način kako možda zamišljate da će se sve na Zemlji rastvoriti i izgubiti fizički vid. Ne, vi ćete i dalje fizički postojati, ali to će biti život u četvrtoj dimenziji, onaj u kome će postojati dvojnost, život u kome će svekoliko Svetio vama biti znano, i kad će svekoliki fizički život s tim znanjem živeti u Svetlu i menjati se.

Proces promene i rekonstrukcije vaše planete Zemlje započeće u drugom delu ove decenije kad svi sistemi Zemlje budu usklađeni sa Istinom. Tokom tog Dana Gospodnjeg (ove decenije) mora takođe doći i do fizičkog vaznesenja.

Tokom prve polovine dana biće kao da se duša budi i vidi zoru Svetla. Međutim, kako dan bude sve više odmicao i postajao sve svetliji i blistaviji, podne će u potpunosti otkriti sve stoje dotad bilo skriveno. Do 1995. ili 96., po vašem brojanju vremena, doći će se do takvih otkrića da ništa više neće izmicati svetlu. U toku tog perioda Svetio će tako sijati da će reprogramirati, preoblikovati, rekonstruisati sisteme Zemlje, i uspostaviti sklad svega sa Večnim Bogom i Večnim Znanjem vaseljene. Svetio mora proticati skladno bez ometanja. Vaša nauka će prihvatiti nauku o superprohodnosti bez smetnji, o uspostavljanju opšteg sklada.

Uz to doći će i do preobražaja vašeg fizičkog oblika i ponovnog utelovljenja. Fizički oblik će se ponovo uteloviti sa Duhom, sa duhovnom suštinom i dimenzijama koje čine vas. To će zaokružiti proces prelaska iz treće dimenzije u četvrtu dimenziju vaznesenja.

Za potpunu rekonstrukciju tela u potpuno svetio biće potrebno je još nekih dve hiljade godina. Kako je trećoj dimenziji bilo potrebno dve hiljade godina da dođe do svog kraja kako je određeno rođenjem Isusa na Zemlji, tako će i sada sledeći period od rođenja Hrista u svakoj Duši trajati dve hiljade godina, budući da je četvrta dimenzija Drugi Dolazak.

To je dolazak Deteta Hrista u svaki pehar. To je Svetio Gospodnje koje preplavljuje pehar čak i pod senima smrti sve dok se sve ono stoje mrtvo ne shvati kao iluzija, zgusnuta stvarnost koja je nekad gospodarila Dušom, zato Što joj je dat uticaj Duše. Sada Duša mora povratiti svoj uticaj kao i ući u obnovljeni i započet proces vaznesenja.

Pozivam vas u predstavništvo Ljubavi. Zahvalite se i udahnite još jednom Svetio koje jeste, Svetio izvan pehara i vizualizujte! Vizualizujte kako jedno po jedno prihvatate u naručje sve ono što volite. Kad sve to obgrlite u svom naručju i naručju Svetla, to će postati više nego samo pehar, to će postati Samo Svetio. Zaista, sve ono što tako mnogo volite istopiće i progutaće Svetio JA JESAM.

To Svetio Bog koji JA JESAM, Božje Prisustvo i Unutrašnji Hrist prihvatiće sve dok to ne postane deo vas, ponovo deo Boga koji JA JESAM. Svi vidovi Života biće progutani na taj način.

Prihvatite ih jedan po jedan. Onog (onu) koga toliko volite unesite u svoje srce sve dok i on ili ona ne postanu Jedno Svetio. Decu i darove koji vas okružuju unesite u Svetio sve dok i oni ne postanu Jedno. Stvari na kojima sedite, ono čime je vaše telo obdareno, stvari koje vas okružuju u sobi, kući, unesite ih, sve dok i to sve ne postane Jedno.

Sve Svetio održava sve u vaseljeni. Sve u vaseljeni jeste Svetio. Unesite oblak iluzija iz prošlost u Svetio i postade Jedno.

Unesite atmosferu koja vas okružuje, kuće, zgrade, sve oblike ljudskog života, automobile, sve mašine, unesite sve. Ceo vaš grad unet u Srce i u Svetlo takođe postaje Jedno.

Unesite svoj napaćen narod i njegovu budućnost u svoje srce, u Svetio i postaće Svetio. Vidite kako sve nevolje i brige vašeg nacionalnog nasleđa unosite u Svetio da bi svi potresi koje je vaš ljudski oblik zbog njih doživeo mogli da se razreše s Ljubavlju. To je Beskrajna Ljubav, prijatelji moji, to je Beskrajna Ljubav. Unesite sve u tu Ljubav i to će postati Jedno sa Svetlošću. Unesite sad svoju nezdravu Zemlju u to Svetio tako da sve Što čini Prirodu bude uneto u Ljubav. Sve će biti beskrajno prijemčivo i radosno. Videćete kako će sve biti ushićeno i doći će do jačanja. Zemlja treba da jača ka kraju procesa i savršenstva, a sve bolesno u životnoj sredini biće isceljeno kao preko noći. Sve unesite u Svetio i sve će postati Jedno.

Sve sada postojeće državne granice unesite u svoje Svetio i one mogu postati Jedno, Jedna Zemlja, Jedan Uvid, Jedna Ljubav Božja. Unesite vascelu Zemlju i Njeno telo sa svim njenim narodima i svim njihovim uverenjima, svim nebesima i astralnim svetovima u Svetio i to će postati Jedno sa Svetlom. Sada unesite i svu Zemaljsku braću i sestre koji vas čekaju na Nebu, budući da su se sve planete Sunčevog sistema vaznele i čekaju na vas u četvrtoj dimenziji. Unesite ih sve dok i to ne postane Jedno i dok ne budete ponovo ujedinjeni u Miru i Bratstvu.

Mi sada vidimo stazu i pravac u narednom periodu od dve hiljade godina kad neće samo Zemlja postati Svetio, već će svekoliki Sunčev sistem biti vaznet u Čisto Svetio. Posle dve hiljade godina vi više nećete videti, kako to sada shvatate, fizičku vaseljenu. Sve će biti Jedno.

Biće to Svet Svetla oslobođen svake gustine, svih ograničenja. Svekoliki život postade Beskrajni Život i Baskrajna Radost Božja. Taj svet održavaće struja Ljubavi koja spaja sve, a ona će bujati Milošću Božjom, koja daje zamah Božjoj želji u svakom srcu kroz JA JESAM Prisustvo.

Blagosloveni bili! Ovo iskustvo predstavalja vaš prelazak iz treće dimenzije u četvrtu dimenziju tokom Dana Božjeg (ova decenija) i period od dve hiljade godina na putu u petu dimenziju.

Završna faza pete dimenzije je ponašanje svega kao Svetla. Vasceli Sunčev sistem će se pridružiti onome što je Svetio njegovog Pravog Oblika. Neće postojati fizički Sunčev sistem kakav vi poznajete za dve hiljade godina; on će se vratiti svojoj brzini kao Svetla.

Svaka Duša na Zemlji i svi sistemi planete prihvatiće svoje sposobnosti. Prihvatiće ono što čini njihovog Boga. Sve će se vratiti svojim korenima. Vi ste, voljeni moji, spremni da se vaznesete u četvrtu dimenziju tokom Dana Božijeg.

JA JESAM Eol zajedno sa Palas Atinom i mi vas pozdravljamo ovom vizijom Vaznesenja. Vizijom Vaznesenja koja vam donosi najveću potpunost i savršenstvo za koje ste ikad znali ili priželjkivali. Oslobodite se sada svega što vas je sputavalo i uđite u pokret Boga. Jednom kad se Plam zapali. On će progutati sve na Svom putu dok ne ostane nijedna iluzija, samo Svetio!

JA JESAM onaj koji JA JESAM. I vasceli Život je ispred MENE. Blagosloveni bili.Korisna adresa: http://www.esotheria.com/STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.8859 sek. Broj pronadjenih pojmova: 61;   [ Isključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA