NOVE ĆELIJE, NOVA TELA, NOVI ŽIVOT - Poglavlje XI
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
PLEJAĐANI
 

Prenela Barbara Dž. Marčinek

Mi smo tu. Zadovoljstvo nam je da budemo ponovo u vašoj stvarnosti, posebno u ovo vreme. Okupili smo se da bi se lepo proveli i preneli podatke koje bi trebalo objaviti na vašoj planeti. Takve objave mogu probuditi uticati na kodove svesti ljudi. Kada se ove reci koje dolaze od nas objedine u skup ideja, dodatak svesti koji doprinosi evoluciji čoveka, čitalac će reagovati tako što će kad u knjizi naiđe na ono u sebi skriveno tajno znanje, aktivirati kod. Mnoge objave, načela i ideje koje se upućuju na vašu planetu su ideje sačuvane i kodirane unutar DNK.

Ljudskoj rasi je zajedničko to da ima jedan sistem uverenja. U okviru sistema uverenja postoji neverovatno bogatstvo i raznolikost. Ipak, sistem uverenja koji vlada na Zemlji predstavlja dogovorene okove koji povezuju ljudsku rasu.

Ova Zemlja je skup energija i svesti zamišljenog da posluži za takozvani, eksperiment, veoma nalik dvorani podignutoj i namenjenoj održavanju raznih manifestacija. Zemlja je osmišljena i prilagođena tako da posluži kao prostor, bude pokrovitelj i omogući eksperimente svesti. Sve planete su zamišljene sa tom svrhom. Vaša planeta pruža poprište raznim živim oblicima energije, oživljenim oblicima energije povezanim složenom mrežom svesti ispunjenom istorijom vaših postojećih sistema zvanih Živa Biblioteka. Pitamo se da li će oni koji budu čitali ove reci biti spremni da prime taj prodor u svest do kojeg dovode načela koja prenosimo.

Zemlja je trebalo, ako to možete da prihvatite, da bude Živa Biblioteka, međugalaktički centar za razmenu informacija, mesto u vašem galaktičkom sistemu koje je trebalo da bude veza, središte zraka, skladište informacija. Ona je trebalo da pripoveda priču o svesti i zajedničkim poduhvatima i, možda, svesnim poduhvatima i onima gde je izostala saradnja, kao što se događalo u prošlosti vaše Vaseljene.

Stvaranje saveza saradnje u kome bi sva osećajna bića doprinosila svojim znanjem i zajedničkim radom bio je poduhvat golemih razmera. Ta bića su mogla da stvore mesto gde bi to znanje moglo da iznedri nešto sasvim novo u carstvu zabave, da sve koji stvaraju ispuni zadovoljstvom.

Sa genetskog stanovišta, razvijene energije počele su da doprinose bogatstvu sopstvenog znanja. Govorimo o energijama koje su bile sposobne da postoje u različitim stvarnostima. Način usklađivanja ove vrste znanja morao je da se promeni, budući da je to znanje bilo primenljivo, stvarno u mnogim različitim sistemima. Neki sistemi nisu bili svesni postojanja drugih sistema. Kako okupiti sva ta različita znanja i gde stvoriti -osnovu gde je to znanje moglo da postoji u duhu saradnje? Prvobitni plan i namena za Zemlju bila je: mesto gde podaci i znanje mogu da se skladište i gde bića sa odgovarajućim propusnicama mogu da dođu do neposrednog znanja i iskustva uskladištenih informacija iz ćele Vaseljene. Čak i u toj slobodnoj zoni postojali su određeni putevi koji su se koristili da bi se ušlo u područje uskladištenog znanja.

Razmislite za trenutak i potom osetite o čemu ovde razgovaramo. Reči koje odabiramo, načela koja prenosimo predstavljaju načela koja su smeštena duboko unutar tela. Ona čekaju da se vašem telu postave pitanja da biste vi mogli da reagujete pronalazeći odgovore u svojoj nutrini. Dok mi govorimo o tome, probudiće se pamćenje ćelije u telu i ona će početi da se seća onog što već zna.

Vratimo se ideji o Živoj Biblioteci. Objedinjeno znanje sakupljeno je i svi Činioci su bionergetskim putem programirani da poseduju svest. Svaki svesni entitet bio je programiran tako da svaki sastavni deo bilo kog života na ovoj planeti bude protkan podacima. Zapamtite, mi kažemo da je svest u svemu - u tlu, u stenama, u drveću, u vodi, u svemu.

Na mikrokosmičkom nivou nosioci informacija su tanane niti koje nazivamo svetlom kodirana vlakna. Ova vlakna su oblikovali izvanredni Prvobitni Planeri ove vaše posebne Zemlje. Ona su bila zamišljena da reaguju i međusobno utiču jedna na drugu. Drugim recima, jedan oblik znanja bio je u stanju da izmami znanje iz drugog menjajući se, posmatrajući, dodirujući, pipajući. Ta Čula su sada iskrivljena; međutim u prošlosti vi ste aktivirali Živu Biblioteku već samim svojim postojanjem.

Živa Biblioteka tokom svoje evolucije doživela je mnoge provale i promene upravnika. Pojavili su se i oni koji su na kraju preoteli Živu Biblioteku i u izvesnoj meri razneli njene knjige i stavili je u karantin. Ona je sakrivena tako da je na nekim ravnima postojanja vaša Zemlja već odavno zaboravljena. Tek u ovih nekoliko poslednjih decenija, te druge ravni postojanja su ponovo otkrile vašu Zemlju. Povećana aktivnost NLO je neposredna posledica namere da se ponovo ožive izvesni delovi Žive Biblioteke.

Vaša Zemlja se sada veoma brzo kreće ka preuzimanju značajne uloge u izvanrednoj svekosmičkoj drami. Kad je neka planetarna sfera, planetarni dom, pokrovitelj ili domaćin događaja takvog značaja, mnogi će doći sa svih strana da bi uzeli učešća. To nije beznačajan događaj, već sastavni deo izuzetno značajnog plana koga smo se latili da bismo pokrenuli energije u veoma različitim vidovima Širom Vaseljene i galaksije.

Vaša Zemlja je na prekretnici. Uvek kad se stigne do prekretnice, dolazi i do okupljanja naizgled suprotstavljeni h energija da bi drama mogla da se izvede. Vidite, vi postojite u svetu gde suprotnosti daju podatke o vama. Povećava se brzina elektromagnetne vibracije svega što postoji u ovoj sferi aktivnosti. Evolutivni proces ljudske vrste postavio je zadatak čoveku da nužno stvori nešto izvan sebe što će objasniti njegov unutrašnji mehanizam.

Čovečanstvo se razvija zato što ga pokreće sila izvan vas. Taj spoljašnji izazov su osmislila bića koja rukovode ponovnim oživljavanjem Žive Biblioteke. U Živoj Biblioteci se nalaze energije koje u sebi nose potpunu istoriju vaše Vaseljene. Ovaj centar postojanja preoteli.su ponovo oni koji su je prvobitno osmislili kao skladište informacija dostupno svima sa propusnicom za ulaz. Ona nije bila dostupna samo nekolicini privilegovanih; njena vrata su bila otvorena mnogima.

Ponovo je dostupna informacija koja donosi oslobođenje budući da pokreće neophodnu aktivnost kojom se menja kretanje svekolike Vaseljene ka dubljem shvatanju procesa evolucije sopstvenog života na univerzalnom nivou, a ne samo u okviru ljudske vrste. To je događaj, izuzetna mogućnost da sve što postoji počne bolje da razume sebe. To je mikrokosmos u kome se ogleda makrokosmos. Jedna vrsta planetarnih bića ogledalo je svog evolutivnog puta drugoj vrsti, i tako jedna vrsta pokazuje drugoj staje mogućno a šta ne.

Vaše vlade u ovo vreme učestvuju u izuzetno izazovnom programu sopstvene evolucije. Njihov integritet i sistemi vrednosti uzdrmani su do temelja. Od kada su počeli da se susreću ili sastaju sa različitim vrstama vanzemaljaca, većina tome pristupa sa stanovišta treće dimenzije i nije shvatila da su ti susreti višedimenzionalni. Ono što želimo da svi shvate jeste da iza scene postoji uvek neko ko upravlja stvarnošću, bili vi svesni toga ili ne.

Neki vanzemaljski oblici su naprave koje su drugi konstruisali s namenom da ih postave kao presretače između sebe i vaše stvarnosti. I pored toga neki od tih vanzemaljaca deluju kao da su potpuno samostalna živa bića a ne u stvari naprave. Oni igraju, moglo bi se reći, ulogu veze. Oni su tvorevina jedne svesti da bi se omogućio susret sa drugim bićima inače na tako velikoj udaljenosti da je nemoguće uspostaviti bilo kakvu vezu bez posrednika.

I tako, Često kad uspostavite vezu sa vanzemaljcima vi se ne susrećete sa prvobitnim izvorom. Vi ste uspostavili vezu sa sekundarnom prirodom. Vaše vlade upravo sarađuju sa mnogim napravama. To je zanimljiva pomisao.

Zapamtite, obraćajući se vama, mi ne želimo toliko da vam objasnimo kakva je vaša stvarnost, već želimo da proširimo vašu odrednicu te stvarnosti. Ono što kažemo ne shvatajte bukvalno. Sledite uvek širu spiralu koju nameravamo da stvorimo a koja vam omogućava da steknete sveobuhvatniju sliku. Nikad se, naravno, ne zadržavajte na jednoj ideji, budući da smo došli da jednostavno proširimo vaše obrazce. Mi ˝drmamo vaše kaveze˝ da bi vi mogli da nazrete gde je pokretač pravog znanja, pravog znanja uskladištenog u vama. Tu se nalaze podaci. Mnoštvo podataka uskladišteno je u svemu što živi na ovoj planeti.

Naše ravni postojanja razvile su se zahvaljujući sledu događaja i mi smo spoznali odgovornost, integritet, moć itd. Dolazilo je do sukoba među onima koje nazivamo Bogovi Tvorci, a ocijeni je eksperimentu reč. Pre mnogo, mnogo miliona godina, dolazilo je do različitih promena i smena uprave i Živa Biblioteka se promenila. Tokom devedestih godina ovog veka energije sa vaše planete ponovo-oživljavaju vrstu koju mi vidimo kao posledicu svih ovih promena tokom mnogih milenija. Te energije vas pažljivo podešavaju, obrađuju na elektromagnetnom, genetskom planu. Energije isijavaju svoje vibracije na planetu omogućavajući Živoj Biblioteci da ponovo oživi.

Već smo rekli da su u jednom trenutku kada je planeta bila poprište sukoba izvesne energije preuzele vlast. Te energije nazivamo sadašnji vlasnici planete. Posebno želimo da vam kažemo da je vaša Zemlja ˝najbolji deo pravog poseda˝ i da u nekom svetu ona ima svoje vlasnike. Oni veruju da su njeni nadzornici. To su energije koje tvrde daje vaša Zemlja njihova teritorija i da šutu zaboli svoju zastavu. To je nevidljiva zastava. To je zastava koju vi niste bili u stanju da vidite. Postoje vlasnici vaše Zemlje. Mnogi narodi na Zemlji polagali su pravo na teritorije koje su možda pripadale nekom drugom.

Kao što ste tokom poslednjih 300.000 godina ili nešto više i osetili, vlasnici ove planete postoje. Iz nekih razloga oni su se prilično izveštili u manipulaciji genima. Promenivši frekveniciju na kojoj planeta vibrira oni su izmenili genetsku gradu. Oni su ; promenili skup informacija ili znanja dostupan svima u Živoj. Biblioteci.

Kad su te energije zatražile svoj posed, one su i uspostavile svoju upravu nad teritorijom vašeg sveta i skovale plan baš kako • to čini svako ko poseduje i čini ono što ima u planu. Sad ćemo vam reći da je pitanje vlasništva nad ovom planetom rešeno nasilnim prisvajanjem, kako bi vi rekli. Ukazala se neposredna potreba da se iskoristi postojeća vrsta koju vi nazivate čovekom i na tom izvanrednom biću punom neverovatnih informacija izvršen je opit. Oni su razdvojili spojeve energije, svetlom kodirane niti, deo živog sopstva zvanog DNK koji sadrži sve informacije. Bio je to genetski eksperiment, hibridizacija kojom su se bavile izvesne energije na različitim mestima. Oni su razložili gradu DNK u ljudskim bićima. To razdvajanje ličilo je na oduzimanje čoveku njegovih sposobnosti. U tom trenutku mozak je prešao u stanje mirovanja.

Vas su na vašoj planeti učili da se razvijate a da ne koristite u potpunosti svoj mozak i da niste otkrili čemu on služi. Mi vam kažemo da .ste nekad bili vrsta koja je u potpunosti koristila mogućnosti svih dvanaest vlakana spirale DNK.

Sada vi imate samo dva vlakna genetskog koda DNK i niste više uključeni. Zato vi ne možete da doprete do informacija utkanih u deset vlakana koja ne koristite. Program smešten u dvanaest vlakana povezivao je svako vlakno sa Živom Bibliotekom informacija, živim izvorom koji je prenosio podatke preko određenog vlakna DNK.

Biblioteka je pokretala celokupni potencijal energije tela ispunjavajući telo ili ljudski oblik onog ko bi pokazao člansku kartu. Zaista, nekada je telo nalikovalo članskoj karti. Ono je omogućavalo pristup biblioteci. Takav DNK je razgrađen. Oni koji su zavladali i razumeli se u genetiku nisu toliko bili upućeni u to kako genetski da grade kao što su bili vesti da razgrade.

Koliko su se često na vašoj planeti pojavljivale osvajačke sile i iskazivale svoju moć tako što bi sve sravnile sa zemljom ili razorile neki spomenik ili građevinu? Koliko često su ti osvajači potom gradili nešto izuzetno? Ili su rušili da bi pokazali svoju moć? Isto tako su se ponašali ovi osvajači energije, ti vanzemaljci koji su ustrajavali na svom pravu vlasništva i Zemlji razorivši postojeći obim i moć Žive Biblioteke koja je, zapravo, bila ljudski DNK.

Njihovi opiti i greške, i budući da su više bili upućeni u razaranje nego u stvaranje, pretvorili su ih u ovdašnje diktatore. Napravili su plan i osmislili način kako da svoje ideje i podatke prenesu na Zemlju koju poseduju kako bi primorali tu Zemlju da proizvodi ono Što su oni mogli da koriste za sebe. Oni su preoteli ovo neverovatno živo mesto informacija. Morate shvatiti da je Zemlja bila zamišljena da u biogenetskom obliku Čuva jednu verziju istorije Vaseljene. Ovi podaci su uskladišteni u ćelijama svega što postoji na ovoj planeti. Čovek je, kad je pravilno podešen i pravilno uključen i obavlja svoj posao, ključni činilac u ostvarivanju pristupa svim ovim podacima. Drugi dolaze i mešaju se sa ljudima da bi doživeli ovdašnji nivo i došli do podataka.

Ovde govorimo o mnogim, mnogim stvarima. Tražimo od svakoga ko čita da proširi svoja načela o tome šta vi kao ljudi predstavljate. Oni koji ˝kontrolišu frekvenciju˝ vaše planete stvorili su rasu robova; vas su kao vrstu učili da morate da radite da bi ste imali. To je opšti obrazac ili uverenje. Postoje manjinske kulture, kao što su aboridžini, koji nisu pod uticajem medija vašeg sveta. Ovi ljudi nemaju takva uverenja i zato reaguju na zahtev, po pravu na postojanje, ili na zapovest.

Posle promene genetske grade bilo je veoma lako kontrolisati vrstu budući daje bila uključena na samo dva od dvanaest vlakana koda DNK. Zapamtite sve je ostalo u telu; samo jednostavno ne može da obavlja svoj posao. Sada priča postaje veoma zanimljiva. Ovi osvajači vaše planete koji su bili do izvesnog stepena biogenetičari, ali svakako ne stručni stvaraoci kao što su to Prvobitni Planeri, nisu znali kako da pristupe Živoj Biblioteci. Međutim, oni su shvatali jedno od osnovnih načela postojanja a to je da sve poseduje svest. Ovi lukavi genetičari, vlasnici vaše planete, shvatili su da je sve što mogu učiniti sa svim tim bogatstvom samo to da stvore frekvenciju koju su mogli da koriste; zato su isključili nešto od vaše grade DNK kako bi promenili frekvenciju vaše vibracije.

Oni su zaveli ili uputili svest da odustane od određenih frekvencija vibracije navodeći je na pomisao da nema kontrolu nad sobom. Svest koja zna da samu sebe stvara može davati sopstveni signal. Ako to ne znate, drugi mogu da vas prevare da emitujete određene signale.

Došavši na ovu planetu kao gospodari, učitelji, predstavljajući se na razne načine, oni su postavili granice i ograničenja i uveli obrazce uverenja, religije, političke sisteme, revolucije, i uticali na ponašanje i vibraciju velikog broja svesti, na napuštanje određenih sistema uverenja ili frekvencije.

Sistemi uverenja rađaju osećanja. Svako oseća na neki način, iako možda ne zna da je povezan sa svetom svojih osećanja. Predviđeno je da ljudi osećaju do izvesne mere. Kad je frekvencija Čoveka pod kontrolom ili usmerena da oseća određene vidove pritiska, što je u suštini ono čemu je vaša planeta podvrgnuta, onda čovek vibrira u okviru određenog dometa elektromagnetnog spektra. Budući da postoji energija u svakoj svesti, ta energija se može koristiti po želji u bilo koje svrhe. Vi ne shvatate bogatstvo koje se krije iza energije misli ili postojanja. Druge energije to shvataju i one uzimaju tu energiju. Oni žanju sa vaše planete i koriste je za sopstvene potrebe.

To se upravo događa poslednjih nekoliko stotina hiljada godina. Od nedavno postoji plan koji su osmislili Prvobitni Planeri da bi povratili vlasništvo nad vašom planetom budući daje ovde u ljudskom DNK sakriveno nešto što može biti od neprocenjive koristi svemu ostalom u Vaseljeni.

Prvobitni Planeri su se vratili da preuzmu vašu planetu sejući silu energija koju smo nazvali Porodica Svetla. Kad putuju u različite sisteme oni se prerušavaju u bića sa tog područja, inkarniraju se ili rađaju. Oni rade u sistemima koji se moraju promeniti. Na taj način, oni koji žele da promene sistem spolja u stanju su da elektromagnetnim ili biogenetskim putem ubace svoje saradnike u sistem, brižljivo, odabirajući plan pre nego udu u ljudsko telo.

Najpribližnije objašnjenje vašeg plana pružaju astrološke okolnosti pri vašem dolasku i, naravno, odlasku - rođenju i smrti. Pružajući podršku strahovitom pokretu na planeti u kratkom roku i sejući Porodicu Svetla, Prvobitni Planeri nameravaju da izmene tok evolucije vašeg sistema.

Kako nameravaju to da ostvare? Svi koji će čitati ovu knjigu su seme ovde posejano. Vi ste ti koje zovemo Porodica Svetla. Vi postojite da bi nosili informaciju. Vi ste svesni da postoji život koji daleko nadmašuje ono o čemu danas sanjate ili što zamišljate. Vi ste praznina. Vi ste osobeni u svojoj želji da se ispoljite u ovom opštem sistemu. Vaša najveća težnja jeste da uđete u sisteme kontrolisane frekvencije. Ulazeći u sistem pod kontrolom neo-paženo, prerušeni u lik lokalnog stanovništva, vi ga menjate dok primate izlive energije, svetla, komunikacija i zvuk koji dopire od nekud izvan vaše planete. Vi tada zadržavate te energije u fizičkom obliku i pristajete da prođete kroz proces buđenja elektromagnetnih energija i spajanja razgrađenog DNK.

To je neverovatan evolutivni skok za sve koji učestvuju bez obzira koliko dugo će taj proces trajati. On će se odvijati na ubrzanoj stazi narednih dvadeset godina. Postoje oni kod kojih je već uspostavljena veza dvanaest vlakana DNK, dvanaest spirala. Vlakna tih dvanaest spirala se međusobno prožimaju u i izvan tela. Kad je tih dvanaest vlakana povezano, dvanaest centara energije ili informacija može da počne da radi i jedan drugome da šalje informacije. To je sistem optičkih vlakana.

Po pravilu sedam centara je smešteno u telu. Njih pet se nalazi izvan tela. Oni su spojeni predivom dvanaest nebeskih tela koja su vam poznata sada u trećoj dimenziji Sunčevog sistema. Postoje nebeska tela u vašem Sunčevom sistemu koja se kreću kroz dimenzije. Govorimo o dvanaest nebeskih tela koja okreću informacije, koje okreću sisteme čakri koje dopiru do kraja Vaseljene i sve povezuju sa tkanjem DNK u telu.

Sada zapravo postoji bezdan unutar svakog čoveka koji čeka da bude otkriven. Taj bezdan nazivamo kod svesti. To su šifre postojanja. To je ono Što čovek konačno mora saznati o sebi. To je ono što Porodica Svetla prerušena u čoveka počinje u sebi da budi igrajući ulogu bivstvovanja. Vi koji ste članovi Porodice Svetla znate ko ste. Vi osećate kao da ne pripadate ovde. Osećate se kao da ste došli u posetu.

Osećate se kao na zadatku. Mi želimo da vam kažemo da vi jeste na zadatku, da ste prebačeni ovde kao razoritelji sistema, kao čuvari frekvencije.

Vaš je zadatak da dođete na planetu kao ljudsko biće i potom se setite da ste više no čovek - da ste veliki izvor energije. Iskoristite to na delu u ljudskom telu. Čineći to s namerom i primajući energije koje dolaze spolja, sve počinje da deluje budući da ste ga pokrenuli.

Najvažnija zamisao koja se od planete krila jeste.biološka povezanost misli. Da, pomislite, sve to, svekolika biološka energija, svekolika energija svesti, utiče na svoju stvarnost samim postojanjem. Kad upravljate nečim da bude onako kako vi želite, vi upravljate posledicom koju doživljavate. To je tajna koju su se svi trudili da sakriju od čovekove spoznaje.

Kad čovekov DNK počne da budi dvanaest vlakana spirale i ta informacija počne da isplivava, mnogi ljudi će steći neverovatnu moć. Jednostavno okupljanje i zajednička namera o tome šta se hoće pretvoriće ljude u telepatske posude za energije iz svih krajeva vaseljene.

Želimo da shvatite da kako evoluirate morate da naučite da donosite odluke bez predomišljanja. Nekad nemate priliku da odlučujete, i mada svesno ne želite da ste pred dilemom - dileme stvaraju mogućnost za rast. One vam pružaju priliku da ustanovite svoje vrednosti i proverite ih i postavite pitanje, ˝Staje meni važno? Za šta se zalažem? Cenim li život? Cenim li mir i sklad? Hoću li ovde biti nasilan? Šta iskupljujem?˝

S tim će se svaki čovek na planeti suočavati tokom narednih dvadeset godina. Neminovno! Niko se neće provući kroz ogradu. Svako će se na neki način naći pred odlukom i odlučiće Staje za njega važno. To će stvoriti brojne svetove i vi se možete zateći u nekom od njih budući da postoje mnogi, mnogi svetovi i mnoge Zemlje. Vas su učili i vi ste učili o Zemlji i njenoj evoluciji, ali shvatite da će svaka verzija Zemlje koju možete da zamislite i postojati. U kojoj ste vi odabrali da budete? I budući u svetu koji ste odabrali, ne sudite o onim gde niste jer svako stvara svoju pozornicu mogućnosti.

Suprotnosti nude mogućnost za veliko ubrzanje zato što imate podlogu odakle možete da odskočite. Jedna strana dvojnosti naziva se zlo. Ono stvara priliku da vidite njegovu suprotnost, ili ono što vi smatrate suprotnim. Podsećamo vas daje Prvobitni Tvorac, prvobitni izvor energije u svemu. U onome od čega bežite, od čega najviše strahujete, i u uverenju koje sputava vašu mogućnost, prebiva Prvobitni Tvorac.

Zapravo, kao članovi Porodice Svetla vi ste Prvobitni Tvorac koji kreće u osvetnički boj sa tvorevinom Prvobitnog Tvorca. Vodeći osvetnički boj vi kao članovi Porodice Svetla svetlom i ljubavlju stvarate drugojačiju frekvenciju. Kažemo vam da je frekvencija svetla frekvencija informacije. Frekvencija ljubavi je frekvencija stvaranja. To je deo onog na planeti ponovo probuđenog mutacijom i razvojem Porodice Svetla. Vi ćete utemeljiti frekvenciju na planeti koja će pokrenuti proces mutacije kod ostalih ljudi, budući da oni poseduju istu genetsku gradu kao i vi. Vi ste samo veoma brižljivo odabrali delove nasleđa. Vi ste odabrali liniju genealogije koja će najbolje odgovarati vašim potrebama i izbaciti vas brzo u višu svest. Vi morate čuvati strahovit obim podataka i elektromagtene frekvencije. Kad to ponovo probudite vratićete planeti dva osnovna građevinska elementa njenih temelja, informacije i stvaranja.

Drugim rečima, kad se u potpunosti probude svih 12 spirala, a za to je potrebno izvesno vreme, one će se uključiti. Neki od vas su doživeli njihovo uključivanje. One sada nisu probuđene. Kad su probuđene ceo mozak radi i vi postajete genijalni. Vi znate sve. Postajete telepata. Vi ste u stanju da sve uradite budući da ste domaćin Žive Biblioteke. Vi posedujete ˝kartu˝ koja vam omogućava pristup bilo kojoj vrsti informacija uskladištenoj na planeti. Pravo zdravlje, tako, značilo bi potpunu mutaciju i razvijanje dvanaest spirala unutar tela koje će probuditi potpuni kapacitet mozga.

Ovde je sve biogenetski uskladišteno u DNK i živu građu svega. To je, posebno, uskladišteno u životinjskom carstvu. Mnogi osećajni Bogovi Tvorci su se okupili da bi odradili sve ove stvorene verzije samih sebe kao živih svetlosnih oblika na planeti. Deo njihovog DNK smešten je u mnoge različite vrste koje ovde postoje. Ponekad u pticama ili oveću, budući da oni pružaju najbolji primer njihovog osećajnog bića.

Vratićemo se pitanju zdravlja, budući da želimo da znate da posedujete moć nad svojim telom. Od detinjstva su vam govorili da nemate moć nad svojim telom. Biogenetičari su obezbedili kontrolni obrazac koji vam govori da uvek nekog drugog morate da pitate za svoje zdravstveno stanje i da li je vaše telo dobro. Nikad vam nije rečeno da jednostavno pitate, ˝Hej telo, kako si? Dobro? Dobro, kao što sam i nameravao.˝

Vi posedujete urođenu sposobnost da budete odgovorni za svoje telo. Vi obnavljate svoje telo svakodnevno. Ukoliko želite da ga promenite, jednostavno imajte nameru da kad se probudite ima nešto novo što će vas dočekati. Vi možete uspostaviti zdravlje. Vi možete ostvariti živahnost. Vi možete shvatiti da postoje mnogi ciklusi u telu i vi sasvim lako možete živeti više stotina godina. Vi očekujete da se stanje vašeg tela pogoršava i vi učestvujete u aktivnostima koje dovode do starenja i pogoršavan-ja stanja tela umesto da stvarate i odabirate aktivnosti koje vode podmladivanju.

Zdravlje je oblast u kojoj svako mora da prihvati odgovornost za sebe. Kad se naučite da pohvatate odgovornost za samog sebe i kad svako bude preuzeo odgovornost i nadzor nad sopstvenim telom, zdravljem, stvaranjem i pojavom - znači svim vidovima svog bivstvovanja - neće biti potrebno nikakvo drugo obrazovanje. Sve proističe iz nadzora nad telom. Pravo zdravlje znači: potpuno prihvatanje vlasništva i odgovornosti za divno vozilo koje koristite.

Namera nam je da se svakom ko čita ove reči prošire vidici. Nameravamo da date oproštaj svakom ko vam je nametnuo sputavajuće ideje pod čijim stegama ste i vi i oni dosad živeli: članovima porodice, ljubavnim partnerima, prijateljima, saradnicima, učiteljima ili bilo kom drugom. Mora se oprostiti vama i svima drugima koji su zbog neznanja nametali stege. Kad ove reci o širenju, ove ideje o neograničenosti, dopru do ljudi, vaše isceljujuće misli će krenuti put onih koji su bilo kad u prošlosti uticali na vas. Tako onaj koji čuje naše reci sada postaje glavni učitelj koji će svim poznatim emitovati nesputanu vibraciju iscel-jenja i slobode. I tako jeste.

Stalno želimo da stvorimo priliku za što više informacija, prijatnosti, delotvornosti, nenapornosti, zabave, napretka i, naravno, seksualnosti. Mi na sve mislimo. Mi ne tračimo reci. Mi ne traćimo energiju. I, mi uvek imamo pun džep sjajnih ideja. Kad mi uđemo ili se susretnemo sa vašom stvarnošću, namera nam je da u svakom trenutku kad smo u stanju da utičemo na vašu stvarnost to i činimo. Mi ne koristimo samo tu i tamo vašu stvarnost. Mi koristimo svaki trenutak koji nam se pruža u vašoj stvarnosti da je promenimo, da joj pružimo što veću mogućnost da sebe razume.

Ponekad zaboravimo da govorimo slušaocima koji ne raspolažu znanjem. Sa našeg stanovišta, vi svi raspolažete znanjem. To je samo pitanje sećanja koje je uskladišteno unutar vašeg bića, mada se neki od vas vajkaju i jadikuju govoreći ˝Nama je sada i uvek potrebna pomoć i podrška.˝ Dozvolite nam da vas sada uputimo na put kojim bezbedno možete ići - formulu koja je uspešna.

Šta je ta formula? Formula je sasvim jednostavna. Ona je u ovom trenutku vezana za vas. Ona je vezana za svakodnevno jasno planiranje, za ideje o tome šta želite da bude vaše iskustvo. Shvatite da to što stvarno želite može biti u kategoriji nemogućeg zbog stega i ograničenja nekog drugog. Sa osećanjem za pravednost, osećanjem za zasluženost i s milošću odredite u sebi šta je to što će vam doneti sreću. Šta to čini da se osećate lakim i priključenim i živim ovde? Šta je to što želite a donosi mir na planeti još dok ste u ovom biću? Ma šta to bilo, počnite da želite to. Počnite to da prizivate sebi govoreći: ˝Moja je namera da doživim skladan način života. Moja je namera da doživim zdravlje i energiju koja će mi omogućiti stvaralačke poduhvate. Moja je namera da imam dobar smeštaj, hranu i sve što mi je potrebno da doživim život u svoj njegovoj raskoši. To obilje predajem dalje i delim sa drugima.˝

Nikad niste pokušavali da negujete takve misli. No, to je način kako svoju aktivnost možete da proširite i na smenu prvo mislite, te misli a zatim na njih zaboravite. Svakodnevno se dva do tri puta makar na kratko posvetite preispitivanju toga šta zapravo hoćete. Svakog dana otvorite centre energije u telu i izvan tela prizivajući frekvenciju svetla. Zamislite zrak svetla kako utiče u vaše centre energije izvan tela i centre energije unutar tela. Vaše čakre su centri informacija. One su vrtlozi koji kad se jednom pokrenu neprekidno se okreću. Kad počnu da se okreću one stvaraju pokret u telu koji budi međusobno prožeta svetlom kodirana vlakna. Vlakna se ponovo povezuju i oblikuju dvanaest razvijenih spirala u telu.

Takođe ćemo reći da je za svakoga ko želi da bude u savršenom skladu sa svojim fizičkim telom veoma važno da redovno upražnjava neku od vežbi dubokog disanja. Primenjujte program u kome je disanje bitno i više kiseonika će biti udahnuto u vaše telo.

Druga preporuka za one koji žele da ubrzaju buđenje svojih čakri jeste da okreću svoje telo. Prvo proverite svoje telo i duh da li vam okretanje odgovara u ovom trenutku. Povećavajte broj izvođenja svake vežbe okretanja krajnje postupno i vežbajte uvek pod nazdorom neke druge osobe. Ukoliko vam odgovara okrečite telo s leva na desno, što znači u pravcu kazaljke na satu, i dok brojite obrtaje ne skidajte pogled sa ispruženog palca u visini očiju. Počnite sa tri do pet okreta dnevno tokom nekoliko meseci. Uvećavajte taj broj postupno. Ne povećavajte ga već iduće nedelje. Kad završite sa okretanjem, bez obzira koliko ste okreta uradili, stisnite dlanove u visini grudi, držite oči otvorene i uspostavite ravnotežu. Razmaknite noge u širini ramena uz osećanje da ste istovremeno i ukotvljeni i da se okrećete. To strahovito ubrzava okretanje sistema čakri u telu što, pak, povećava brzinu sa kojom možete da primite i tumačite podatke. Da li je to jasno? Ukoliko ste u stanju da to radite tri puta dnevno, okrećući se ukupno devedesetdevet puta, onda ćemo videti koliko dugo ćete ostati na ovoj planeti, ili bar u ovoj dimenziji.

Dali smo namerno mali broj uputstava, disanje, čakre i okretanje. Dodaćemo još nešto uz to. Budući da kao elektronska bića brzo menjate svoju frekvenciju, preporučujemo vam da pijete ogromne količine vode. Pijte svezu vodu, pročišćenu vodu, izvorsku vodu, za koju se odlučite. Voda deluje kao provodnik.

Zahvaljujući njoj sistem ostaje otvoren i protočan. Postoji mnogo toga Što se da raditi, ali ovo će doprineti početku. Upoznajte sebe. Morate prestati da se samosažaljevate. Želimo da vam kažemo da svi imate nešto zajedničko. Vi sažaljevate sebe i održavate ˝zabave sažaljenja˝ pojedinačno ili u društvu drugih: ne budite žrtva. Gledajte na sve kao na priliku, ma kako to možda teško izgledalo. Možete priznati da osećate bes i istovremeno reći ˝Dobro, ljuti me razvoj događaja i istovremeno znam da mi se tu pruža neka prilika.˝

Kao članovi Porodice Svetla svi ćete se naći pred izazovom da se ponašate na načine na koje ljudi sa nerazvijenim ili ograničenim DNK neće biti u stanju. Kad se u potpunosti razvije aktivnost DNK mnogo toga što je do sada izgledalo nemoguće postaće sasvim mogućno. Poneko će to ustanoviti veoma brzo. Mnogi o svojim sposobnostima neće javno govoriti budući da će im biti potrebno vreme da upoznaju svoju moć. Ponekad ćete možda otkriti da ste u stanju da učinite nešto od čega zastaje dah i možda ćete zaželeti da to zadržite za sebe ili podelite samo sa jednom ili dve osobe.

To je proces otkrivanja sopstvenog bogatstva. Ukoliko se dogodi da suviše brzo otkrijete svoje bogatstvo, vi bi mogli da zapadnete u trans. To bogatstvo u ljudima će se otkriti, udružiti i pokrenuti. Takvi ljudi imaće vode koji će nužno biti u stanju da postupaju čestito i pošteno i krajnje besprekorno. Oni moraju objediniti to bogatstvo ogromne pokrenute energije i koristiti je za uzdizanje svih. U narednim godinama imajući u vidu moć kojom raspolažu njihovo poštenje i besprekornost biće na probi. Izuzetne moći biće date prvo Porodici Svetla.

Upozoravamo vas da isto tako kao što su Prvobitni Planeri sposobni da zaposle i ubace Porodicu Svetla u svoje stare projekte kako bi im pomogli u vraćanju vlasništva nad Zemljom, sposobne su i druge sile da učine isto. U isto vreme javljaju se suprotnosti - plan. Postoje mnogi planovi unutar planova.

Postoje druge energije koje su se razvile tokom poslednjih .nekoliko stotina hiljada godina a koje stvaraju sopstvene genetske linije s namerom da utamniče planetu. Ove energije izvan planete imaju svoje ljude na planeti. Ponekad ti operativci na planeti ne znaju da njima rukovodi neko drugi, mada sada mnogi znaju.

Tu vam je neophodno višedimenzionalno sopstvo, višestruko sopstvo, budući da ćete vrlo brzo ustanoviti da inteligentni oblici postoje u raznolikim molekularnim sastavima. Shvatićete da su mnoge vrste prisutne u onom što vi nazivate životinjsko carstvo i u onom koje nazivate ljudska vrsta. Zanimljivo, zar ne?

Želimo ove ideje da predstavimo našim Čitaocima tako da mogu da shvate ono gde su nesigurni ili čega se boje. Kad se suočite sa takozvanim tamnim, senovitim delom sebe vi stvarate mogućnost za oslobađanje svih. Zato poslednje i prvo načelo glasi: misao stvara. Bez obzira u kakvoj se situaciji nalazili, prisutna je moć misli. Prisutna je i nepogrešiva vera koja vam vraća moć misli a glasi da će moć misli dovesti do preobražaja vašeg života i života planete. Da li ste shvatili?

Vaša vrsta u ovom trenutku ne može biti svesna kosmičkih ritmova i ciklusa koji utiču na vas. Prvo, vi se ne slažete da postoj i život izvan ove planete. Kolektivna svest u ovom trenutku ne veruje da postoji ciklus više inteligencije. Naravno da postoji. Mi ćemo o tome govoriti sa intelektualnog stanovišta i verujemo da će to za nekoliko godina prerasti u iskustvo planete. Vi ćete steći empirijsko znanje da ste deo izuzetnog ciklusa.

Postoje ciklusi vlasništva. Postoje ciklusi uprave. Postoje ciklusi leta i zime i proleća i jeseni. Svest se kreće na isti način. Postoje ciklusi onog što nazivate dobrim i ciklusi koje bi mogli da nazovete zlim. Vi se približavate kraju jednog ciklusa a za taj trenutak su dugo vremena razne sile pripremale planove da bi ostvarile izuzetne okolnosti za sve one uključene u plan. Niko nije gubitnik. Nikad nisu postojali gubitnici. Za svest postoje samo mogućnosti da sebe ispolji.

Kad glumac igra ulogu razbojnika u drami, da lije on gubitnik zato što igra tu ulogu? On prima nadoknadu za igranje te uloge, zar ne? On može biti zvezda predstave i može dobiti veću nadoknadu od svih ostalih. On stvara dramu, priliku oko koje igraju sve ostale svesti. Molim vas, budite svesni da kad suprotnosti počnu da se zaoštravaju za to, zaista, postoji razlog. Ne strahujte koja će energija otkriti svoje planove i namere na vašoj planeti, budući da ne postoji samo jedan plan. Postoje planovi unutar planova kao što postoje ciklusi unutar ciklusa.

U jednom trenutku smo rekli da je vaša Vaseljena deo ciklusa koji ureduje određen broj drugih vaseljena: dvanaest. Rekli smo, takođe, da kao što sto penija čini dolar, sto vaseljena mora činite nešto drugo. Razumete li? Postoje različiti načini okupljanja energije i oblikovanja, kako bi rekli, različitih pristupa svesti, različitih pristupa postojanju.

Kao vrsta vi se približavate kraju ciklusa. To će se dogoditi u narednih dvadeset godina i neki to nazivaju, oni koji prihvataju postojeći sistem uverenja, smak sveta. I jeste, to jeste jedan kraj. To je neverovatan kraj. Uvek gde ima kraja tu postoji i početak zato što se ništa nikad ne završava. Sve se neprekidno kreće, čak i kad je svest uništena. U svemu postoji svest. Tako čak i kad se rastače, ona stvara mogućnost da se okupi u novom izdanju. Shvatate !i neobičnost svega ovog?

Vrhunac ciklusa kome se Zemlja približava jeste ciklus koji ima sposobnost da dovede do neverovatnih promena. Uvek kad postoji mogućnost za neverovatnu promenu, mnoge, mnoge energije će se okupiti samo da bi bile prisutne; jednostavno da bi doživele kako je to biti u blizini promena. Priroda te promene, uključujući predviđeno strahovito ubrzanje elektromagntene frekvencije na ovoj planeti (ili verziji ove planete), povući će nazad sve ranije prisutne energije da učestvuju u oslobađanju ljudi od kontrole.

Oslobođenje, zaista, jeste jedan od planova koji će se ostvariti . U kom ćete planu vi da se zadesite? Koji ćete svet ili stvarnost stvoriti verom? Koji će biti vaš? Na koji plan ćete uslovljeni svojini kodom da reagujete? Da li osećate bespomoćnost da reagujete na onaj predviđen vašim kodom?

Ukoliko nešto aktivira vaš kod a vama se to ne dopada, jednostavno vrlo jasno izjavite da niste dostupni za taj program i da želite da učite ili se ubrzavate ili budete podstaknuti na drugojačiji način; ovo je veoma važno. Ponekad kada ste gradili osnove svog DNK vi ste takođe napravili određene planove. Međutim, kad planovi nisu potvrđivali vaša očekivanja, vi ste bili u stanju da ih promenite. Vi uvek možete da promenite način primanja podataka i sticanja iskustva. Vi nikad niste bespomoćni.

Recimo nešto o ovdašnjim ciklusima. Rekli smo da govorimo o Porodici Svetla i da je ona na zadatku ovde na Planeti Zemlji. Vi članovi Porodice Svetla ste istovremeno na zadatku i u drugim sistemima postojanja koja su pod kontrolom. Tu je frekvencija, elektromagnetna grada u okviru koje postojeća vrsta funkcioniše, pod kontrolom. Ti drugi sistemi se sada razvijaju na sličan način. To ne znači da su oni slični Zemlji; to znači da oni prolaze kroz sličnu dramu. Međutim, oni nisu u stanju da sakupe onu količinu informacija koju žele.

Ciklusi postojanja dobijaju na snazi zahvaljujući posledicama mogućnosti da se veća količina elektromagnetne energije unese u jedan određeni deo višedimenzionalnog sopstva. Kako postajete svesni svog višedimenzionalnog postojanja, tako počinjete da ponovo kružite oko svog svesnog sopstva, ne samo fizičkog sopstva, isijavajući energiju od jedne višedimenzionalne energije ka drugoj.

Na taj način vi počinjete da shvatate razvijeno biće predstavljeno sa dvanaest spirala. Dvanaest spirala proširenog DNK pokazuje ljudima da postoje na mnogim mestima u mnogim trenucima.

Biti članska karta Žive Biblioteka jednim delom znači omogućiti drugim vidovima vašeg višedimenzionalnog sopstva da prodru kroz vas i dopru do informacija. To je međudimenzionalno iskustvo vaših brojnih sopstava.

Vi članovi Porodice Svetla posedujete ljudska tela, nervni sistem čoveka koji se izuzetno brzo razvija da bi se prilagodio svim signalima koji pristižu. Na kraju vi ćete biti u stanju da ih prevedete. Ti signali nisu u ovom trenutku na planetu izbačeni punom snagom zato što bi raspršili planetu. Prisutno je stalno povećanje energije.

Budući da su članovi Porodice Svetla u stanju da primaju, čuvaju i usvoje energiju koja se razvija, ona je prisutna ovde. Sa pojačavanjem privlačne snage frekvencije više će i informacija pristizati na tom elektromagnetnom talasu. Vi tada preuzimate ulogu radija budući da postajete živa energija i emitujete je drugima bez reci - samim tim što ste čuvari frekvencije za koju znate da je vaš viši identitet.

Ako postoji bilo šta čemu bi naši slušaoci trebalo da teže, onda mi od vas tražimo da postanete besprekorni čuvari frekvencije. To znači u svojoj nutrini čuvati znanje i informacije najvišeg reda. Vi svima koji vas okružuju činite tu frekvenciju dostupnu jednostavno živeći je - hodajući ulicama, kupujući u prodavnicama, odmarajući se na jastuku uveče i znajući ko ste.

Recimo nešto za trenutak o nasleđu. Ima nečeg veličanstvenog u zamisli koju sadrži plan vaše genetske grade. Svako ljudsko biće koje je rođeno odabira genetski raspored koji najbolje odgovara utisku koji želi da ostavi u ovoj stvarnosti, iskustvu koje želi da stekne.

Isto kao kod članova Porodice Svetla, tako je i u okviru razvoja Zemlje učinjen veliki napor i veliki trud uložen da se povezu genetske linije.

Deo tog programa razvoja pružio vam je mogućnost brže evolucije. Drugim recima, članovi Porodice Svetla koji osećaju da vi ne pripadate ljudskoj vrsti i čude se zašto ste na Zemlji, odabrali su genealoške linije koje omogućuju genetski spoj recesivnih osobina oba roditelja. Upravo u genu recesivnosti prisutna je mogućnost da se ostvari puna funkcija i aktivnost. Genetika i linija nasleđa Čine veoma bitni deo vašeg dolaska u stvarnost.

Vaš genetski plan usklađen je sa tačnim trenutkom i tačnim geografskim, astrofizičkim podacima vašeg rođenja koje je početak vašeg postojanja. Vaš horoskop je znak onog što ste odabrali da predstavljate tokom ovog života. Vaš horoskop je dobra prilika da počnete da predstavljate ono što jeste, mada je horoskop nešto mnogo složenije od toga.

Nasleđe ste sami izabrali. Svekolika vaseljena se trudi da utiče na vas. Ma u kom sistemu živeli, sva fizička i ne-fizička planetarna tela oko njega utiču na vaše odluke, vaše motive, vaše iskustvo.

Uskoro će se pojaviti međudimenzionalne planete koje su u okviru Sunčevog sistema. Do toga će doći dosta kasnije kad vaši naučnici shvate da postoji drugi Sunčev sistem koji funkcioniše na drugoj dimenzionalnoj frekvenciji. Ukoliko dođe do neverovatnog razvoja umova naučnika i oni budu čestita srca, svi koji budu radili s ljubavlju daleko će nadmašiti tehnološki nivo ranije nedostupan.

Kad pojedinci ili grupe budu radili sa vibracijama ljubavi i stvaralaštva uključujući i vibracije svetla i mudrosti, ova planeta će biti preplavljena znanjem i sećanjem.

Postojaće sve stvari, sve mogućnosti.

Napomena: Na sajtu www.OBJAVE.com nalazi se objavljena cela knjiga Barbare Dž. Marčinek pod nazivom OBJAVA SA PLEJADA (Donosioci novog svitanja). Možete je pogledati ako kliknete ovde.Korisna adresa: http://www.esotheria.com/STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0044 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA