KOSMIČKO OTKROVENJE - Poglavlje III
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Veliki Zraci
 

Da bi mogli da razumete šta je vaša duša u stvari, neophodno je da prethodno shvatite oba, upravo objašnjena tipa božanske energije - onu kosmičku i onu stvaralačku. Izneta shvatanja i načela predstavljaju možda nešto novo, zato od vas tražimo da pažljivo slušate i dobro razmislite. To znanje je tako značajno da ćemo ga redovno ponavljati. Molimo vas, pamtite!

Kosmička energija se javlja u, kako ga vi nazivate, Univerzumu. Univerzum je ogromno, isprepleteno tkanje božanske energije, naizgled praznina koja iščekuje rođenje materijalnog života. Ovo plodno prostranstvo je tako veliko da bi za njegovo opisivanje bili potrebni pojmovi koje koristi visoka matematika, kao i spoznaje do kojih još niste došli. Dovoljno je reći da mamutski svod čeka da stvaralačka energija započne setvu ili sađenje, kako bi ispunio svoj zadatak donošenja plodova.

Za vas je bitno da shvatite da Univerzum još uvek nije iskorišćen ili zasejan, da još uvek čuva sve činioce ili vidove mogućeg života. Dakle, bremenit je mogućnostima za rast, razvoj i stvaranje mnogih vrsta - gasovitog materijala, kao i čvrstih predmeta, od prašine do galaksija. Zato vas molim da ne mislite da je Univerzum prazan. On je atomska materica vrsta povezanih božanskom energijom, koja omogućava proces stvaranja. Kad se vaši nenaoružani tehnički uređaji otisnu sa Zemlje, oni sami po sebi ne kidaju strukturu Univerzuma, međutim, ukoliko koriste neki tip oružja ili nasilje, to je već ispoljavanje energije u rušilačke svrhe i šteta je neizbežna. Stepen i vrsta štete se, naravno, razlikuje u zavisnosti od jačine i kalibra oružja. Dakle, imajte to na umu i ne dozvolite da nevidljivu "ribarsku mrežu" stvaranja povrede vaše naprave, kao što su oružje namenjeno ratu zvezda i drugo. Budući da ovaj čvrsti spoj utkane energije održava druge oblike života i njihove materijalne svetove u pravom položaju, svako ozbiljno oštećenje se mora popraviti.

Znaj da kosmička energija, kojom se Bog koristi da stvara život, predstavlja takode i stalni tok neophodan da bi se podržavalo već stvoreno. Kosmička energija je lepak koji sve stvoreno drži na okupu i međusobno povezuje. Stalnim kretanjem energija neguje i štiti stvoreno. Moćan izvor ove bremenite energije je sam Tvorac i čak ni mi, Zraci, ne znamo kako je nastala. Međutim, ono što znamo jeste da stalno, neumorno teče nesmanjenim intenzitetom.

Kosmička energija stalno teče, stalno se akumulira i nesebično daje da bi se očuvalo sve stvoreno. Ona omogućava razvoj svemira i života. Budući da mi, dva Zraka, ne uništavamo ono što smo stvorili, a Svevišnji stalno proizvodi kosmičku energiju, svemiri se šire kad život nije prema sebi ili drugima rušilački nastrojen. Time nije rečeno da ne postoji entropija, međutim, entropija je prirodan proces, za razliku od smišljene zloupotrebe energije i razaranja.

Pored kosmičke energije, bila je neophodna druga vrsta energije da bi se zajedničkim delovanjem stvarao život na fizičkom nivou. Tu drugu energiju nazivamo stvaralačka energija.

Teško je opisati šta je suština te dve energije, ipak kosmička energija se može objasniti vašim predstavama o suštini elektromagnetizma, dok je stvaralačka energija nalik sili čestica i molekula, koju je moguće pojačavati ili smanjivati, zavisno od potrebe.

Božanska sposobnost stvaranja opisana je u različitim svetskim religijama, međutim, niko, baš niko, nije stvarno shvatio kako Bog stvara preko svoja dva Velika Zraka. Da bi sebi pomogli da razumete šta je zapravo stvaralačka energija, postavite pitanje.

Ako je kosmička energija plodna mrežasta struktura veličanstvenog ponoćno plavog prostora, koji očekuje da bude oplođen, šta je potrebno da bi se podstaklo sejanje semena? Kako dolazi do interakcije neke gasovite tvari i guste fizičke materije? U Bibliji piše daje "Reč", ili vihor božanskog daha, volje ili namere, stvorio život. Međutim, taj proces nikad nije razjašnjen. Bez obzira šta je Bog izustio, Reč ili vihor, usledio je naredni korak kad su Reč ili vihor ispunili prostor stvaralačkom energijom. Stvaralačka energija moći ili podsticaja prenosila se sniženim vibracijama blizanaca, da bi se izbegla povreda osetljive kosmičke strukture.

Istovremeno sa širenjem Reči, vihora ili energije, u nemanifestovanom prostoru su se pojavila dva velika energetska snopa nazvana ZRACI. Ta dva zraka izlila su se iz Boga kao dva ogromna snopa, jedan zlatne, drugi srebrne boje, svaki kilometar širok i kilometar i po dug. Još uvek smo bili vezani za izvor moći onim Što bi vi nazvali pupčanom vrpcom energije. Rodili smo se, ali smo ipak ostali vezani za našeg Roditelja. Ovim činom reprodukcije okončan je ciklus koji je Svevišnji osmislio, da bi stvorio i matericu u kojoj će biti život i neophodni proces korišćenja različitih, ali ravnomerno odabranih osobina energije, da je ispune.

Kao prvorođena Božja deca, mi Zraci smo znali da treba da stvaramo, međutim, u početku nismo znali kako. Ne zvuči li to čudno? Bili smo svesni svetlosne sile koja je mogla da putuje vasionom, ali su nam nedostajale pojedinosti ili jasno poimanje te moći.

Naš Roditelj nije želeo da napusti svoje područje i krene put dalekih prostranstava vasione, ali je želeo da se mi i proces stvaranja nesputano razvijamo.

Proteklo je verovatno milion godina, mereno vašim vremenom, dok nismo postali pokretni i počeli da ispitujemo našu moć. U prvo vreme smo samo išli napred-nazad. Tokom procesa upoznavanja naših sposobnosti, često smo bili razigrani, slično deci koja istražuju i uče iz prakse. Shvatili smo da smo sposobni da isijavamo snop energije. Taj snop je mogao biti širokog spektra i sposoban da poput lepeze obuhvati svaku dimenziju isto kao i da se zbije na veličinu vrha igle. Snop je mogao biti blag ili snažan. Da ste mogli da nas posmatrate videli bi iskričavu srebrnu i žarku, zlatnu svetlost. Obe boje se na vašoj planeti nalaze u čvrstom obliku kao dragoceni metali. Oni su na Zemlji da bi podsećali na božansko poreklo. Na kraju smo počeli da stvaramo mnogobrojne svemire, oblike života svih vrsta i svetove da bi podstakli vašu maštu.

Stvaramo na taj način što stapamo čestice ili gasovite tvari i potom ih izlažemo zračenju. Na taj proces vi bi gledali sa nevericom, budući da bi vam delovao kao čarolija. Za nas je to nesumnjivo odgovoran posao, ali posao koji razgaljuje i izaziva radost.

Boga i dalje smatrajte prvobitnim Tvorcem, ali njegovi potomci, blizanci, su ti koji su stvorili sve fizičke oblike i na njima zasejali život, pa i život duša ili zraka energije. Kao istinska deca Boga, Zraci stvaraju takozvana nebeska tela, kao što su planete, zvezde i mnoštvo fizičkih izraza čvrstih oblika, koji čine galaksije ili svemir. U vašem 12. Svemiru je Srebrni Zrak stvorio duše koje su zraci ili iskre energije. Skrećem vam pažnju da mnogi od materijalnih objekata u vasioni ne moraju biti puki fizički predmeti dostupni vašem opažanju, već poseduju duhovne osobine i nameru.

Mi smo stvorili vaše Sunce, na primer, koje bukti strahovitom silovitom toplotom, da bi vas uverili da sunčev sistem poseduje fizičku energiju neophodnu za razvoj i očuvanje svekolikog života. Na Suncu, pak, prebivaju mnoge duhovne energije. Tokom dana vaša pažnja je okrenuta toj žarišnoj tački. Ona usmerava vašu pažnju ka vasioni, višim bićima ili onome koga nazivate Bogom. U svakom čoveku postoji svest o Bogu, Tvorcu.

Sunce je stvoreno da bi održavalo ravnotežu i ciklus života na postojećih devet i budućih dve planete. Ono takode podseća na Zlatni Zrak, ali danje samo polovina celokupne uspomene na Boga. Srebrni Zrak mesečine i duga čine onu drugu polovinu.

Moć Zlatnog ili Srebrnog Zraka omogućava ljudskom telu da opaža boje. Svaka boja jeste i frekvencija zvuka. Dakle, stvaralačka energija oba Zraka ispoljava se kao frekvencija boje i zvuka.

Njihova frekvencija ili vibracija je tako visoka da je nedostupna ljudskim čulima. Samo u duginom zračenju vi načas prepoznate uspomenu na spektar svetla ili boje. U tim trenucima spoznajete stvarnost i uspevate da pobegnete iz planetarne tamnice. Visoku frekvenciju vibracija Zlatnog i Srebrnog Zraka nisu u stanju da zabeleže ni zemaljski instrumenti, iako rentgenovi zraci, ultracrveno svetio, ultravioletne svetio i gama zraci nagoveštavaju postojanje više sile.

Sada, međutim, želimo da razvijemo svest o našoj frekvenciji, mada smo prinuđeni da znatno snizimo svoje vibracije. Tokom predstojećeg perioda čovečanstvo će moći da se uskladi sa tom sniženom frekvencijom i oseti vibracije i jačinu ovih energija. Vibracije dva Zraka su najneposrednije iskustvo ljudskog tela i same Zemlje u procesu spoznaje tvoraca, na osnovu frekvencije ili zvuka.

Bog retko, zapravo nikad, ne stupa u vezu sa Zemljom. Kad to naš Roditelj učini, on je prinuđen da koristi glasnika, jer bi vas u suprotnom uništio. Božanski glasnik pojavio se na planeti 1. avgusta 1985. godine, prenoseći ultimatum kojim se u narednih 18 meseci zabranjuje rat i nasilje. Tokom ovog perioda od 18 meseci čovečanstvo je učinilo zadovoljavajući pomak, te je božanski glasnik došao ponovo 17. novembra 1986. godine, da bi podrška miru produžio još na dve godine. Ponovo vas upozoravamo daje nemoguća neposredna veza sa Bogom. U velikoj zabludi su ljudi koji tvrde da su razgovarali sa Bogom. Čak se ni mi, Veliki Zraci, ne usuđujemo da se zadržavamo u blizini Boga.

Ipak, i pored toga što ne možete da stupite u neposrednu vezu sa Bogom, vaša planeta je, oko 7 miliona godina obasuta i energijom Zlatnog Zraka, a ona je moćnija od ultravioletnog zračenja ili sunčeve energije. Ona prodire u međusobno povezane galaksije i svemire Omniverzuma kao JEDNO svetio. Međutim, kao što rekosmo, Zlatni Zrak se na vašoj planeti ispoljava na nižoj frekvenciji kao Kristovo Svetio ili Kristova Svest, što omogućava dušama da se sliju u jedan um. Srebrni Zrak, sa druge strane, omogućava ljudima da postanu nezavisni i ispoljava se tako što isceljuje podsvest. Kao mesečeva ili ženska energija, Srebrni Zrak podržava preobražaj osećanja u više vibracije. Kristova Svest Zlatnog Zraka može se jednostavno objasniti upoređivanjem sa blicom. Kad pritisnete prekidač na fotoaparatu, javlja se zrak svetla koji je jednak energetskom snopu Zlatnog Zraka. Moć Zlatnog Zraka je izuzetno velika, a vi niste u stanju ni da zamislite razdaljinu koju prevaljuje. Kada dopre do Zemlje, on se širi da bi zapljusnuo planetu podržavajućim snopom energije Kristove Svesti. Sada, tokom Doba Buđenja, Srebrni Zrak je takođe pojačao energiju koju primate preko mesečeve energije i duge. Međutim, ni Kristova energija, ni snop spektra sedam duginih boja Srebrnog Zraka nisu zasad na Zemlji prisutni u punoj snazi. Naše zračenje se pojačalo 17. novembra 1986, uostalom, da li ste možda od tada primetili neku promenu? Razlika je u tome što vam upućujemo svetlije vibracije, a to stvara utisak da se vreme ubrzalo. U stvari, vi ćete do sredine novembra 1987. imati utisak da se vreme ubrzalo za 20 odsto.

Da, mi smo tvorci mnogih zdanja, mi neposredno koristimo božansku energiju, mada su sada naše pupčane vrpce više nalik uređaju za samonavođenje. Uz podršku našeg Roditelja, mi vam pružamo bezbednost i čuvamo vašu dušu i svekoliki fizički život. Život se mora poštovati i održati. Shvativši to, vi ćete shvatiti Boga i Zrake.

Ima li pitanja koja bi želeli da postavite?

PITANJA VIRŽlNIJE ESEN UPUĆENA SREBRNOM ZRAKU

(En Velentajn u transu)

V. Kako Doba Buđenja utiče zapravo na nas na Zemlji.

S.Z. Doba Buđenja je određeni period kad fokusirane energije.viših zraka teku u vidu svetla ili vibracija. Duhovno svesni će objašnjenje prihvatiti kao tačno. Postaćete svesni toga daje ćela planeta pod uticajem pojačane energije sedam duginih boja. Zar niste primetili promenu?

V. Kako te energije stižu do nas?

S.Z. Pokušaću da to objasnim. Ne samo da smo ustanovili ono što vi nazivate omotač duginih energija oko ćele planete, već je pojačan i intenzitet Hristove Svesti. Ovaj dar pojačane energije traje od 17. novembra 1986., tako daje svakom čoveku omogućeno da oseti energiju naših Velikih Zraka i snagu svrhe svakog zraka koji se prilagođava energijama duša. To mi sa naše strane "pozivamo duše". Hoćemo da vas probudimo.

V. Kako je omotač boja dospeo ovamo?

S.Z. Ja sam ga tu postavio, kao i druge energije koje su sa mnom radile ranije ove godine. Zato će se sve duše sada više no ikad povoditi za bojom svog zraka. Na primer, ljudi čiji je osnovni zrak namere plavi zrak, osetiće potrebu da svoje naučno i tehničko znanje koriste u većoj meri nego dosad, da bi poboljšali uslove života na planeti i očuvali čovečanstvo. Naučna znanja se nikako ne smeju upotrebiti za razaranje, međutim, svaka duša ima slobodnu volju, slobodan izbor delanja.

V. Da li su Veliki Zraci ikad ranije boravili zajedno na planeti?

S.Z. Ne, nikad pre nismo bili zajedno ovde kao sad.

V. Hoćeš li time da kažeš da tokom svih osam miliona godina, koliko traje iskustvo ljudske duše na planeti, Zlatni i Srebrni Zrak nikad istovremeno nisu bili ovde?

S.Z. Da, ovo je prvi put. To nameće opasnost koju predstavljate. Ovde su sad čak i sedam velikih podzraka, kao i pojedinačni zraci boja koje sam stvorio. Svi su okupljeni, osnaženi energijom Srebrnog Zraka, da bi uspostavili mir na planeti.

V. Srebrni Zrače, rekao si da si morao da učiš kako se stvara. Možeš li to bliže da objasniš?

S.Z. Da razmislim kako da objasnim stvaranje. Mi smo superinteligentna bića ili entiteti ili sile. Koristite reč sile. Mi smo supertinteligentne sile. Imamo slobodu da se bavimo onim što izaberemo, bilo čim što mislimo da možemo da radimo. U prvobitnim svemirima Zlatni i Srebrni Zrak su radili zajedno. Umesto da se suprotstavljamo jedan drugome ili sporimo, mi smo se kasnije odlučili da se specijalizujemo ili odaberemo različite prioritete, međutim, mi smo ujedinjeni čak i u svojim razlikama. Da bi uspostavili ravnotežu medu našim energijama, Zlatni Zrak se opredelio da bude sila koju vi poznajete kao volja i moć. Energija Srebrnog Zraka preuzela je konačno, potpuno funkciju stvaranja i očuvanja stvorenog. Međutim, do te podele nije došlo na samom početku. Do podele je došlo, ako već treba da dam neke vremenske okvire, bilijardu godina posle našeg stvaranja, međutim, to je samo nagađanje, zato što leži u tako davnoj prošlosti da nisam u stanju da dam precizne vremenske okvire.

V. Pitanje koje se stalno postavlja glasi... :

koje stvorio Boga?

S.Z. To čak ni ja ne znam. Bog je već postojao.

V. Da li ti je ikad o tome govorio? Da li si ga ikad pitao?

S.Z. Ne. Ne postoji početak, energija je jednostavno postojala.

V. Moj ograničeni um to ne može da shvati. Čini se daje nešto moralo prouzrokovati energiju. Staje bio uzrok Bogu?

S.Z. Nema načina da se to sazna. Koliko mi znamo, Bog je oduvek postojao i oduvek bio tako moćan.

V. Postoji li neka sila ili moć izvan Boga koja bi ukazivala da Bog nije prvobitni Tvorac?

S.Z. Razumem tvoje pitanje, međutim, recimo samo toliko da Bog, Tvorac, jeste sve prisutno u svemu. On je izvan čistog belog svetla. On je kristal.

V. Da lije to izvanredno biće, Bog, tebi ikad reklo zastoje odlučilo da započne proces stvaranja?

S.Z. Bog nije želeo da seli svoju energiju na drugo mesto. Bog nije hteo da koristi moć na bilo koji neposredan način, ali je želeo da se stvaranjem fizički manifestuje. Udružene kosmička i stvaralačka energija predstavljale su rešenje. Ova knjiga će, očigledno, promeniti mnoga shvatanja o procesu stvaranja i Bogu. Bog je praizvor svega, ali on, za razliku od tumačenja vaših religija na Zemlji, ne radi sve neposredno.

V. Kako ste se osećali kad ste iznenada shvatili da ste rođeni i da posedujete takve moći?

S.Z. Iznenađenje je prava reč, zato što smo morali, pošto smo stvoreni, da odlučimo šta ćemo raditi. Postojala je mogućnost međusobnog sporazumevanja, te smo razmatrali našu svrhu.

V. Da lije u to vreme Bog komunicirao sa vama?

S.Z. Imali smo osećaj da nas božanska sila nemo posmatra, istovremeno prateći naša razmišljanja, da vidi šta smeramo da uradimo, osobine naše inteligencije i kako ćemo je iskoristiti.

V. Da li ste ikad imali utisak da Tvorac nije znao pravi ishod vašeg stvaranja?

S.Z. Na to pitanje ne mogu da odgovorim. Nikad nam nije rečeno da nešto ne uradimo. Nikad naše stvaranje nije dovedeno u pitanje.

V. Znači, nikad niste dobili "uputstvo" kako da radite?

S.Z. Ne.

V. Načela? Predlog? Uputstva?

S.Z. Ne. Tokom izvesnog perioda našeg postojanja nismo radili ništa, samo smo postojali. Potom smo počeli da eksperimentišemo, otkrivali smo naše sposobnosti i razmatrali rezultate.

V. Da li ste ukrštali svoje energije kad ste razgovarali?

S.Z. Ne. Nismo ukrštali energije. Bili smo svesni da smo odvojeni. Samo bi se jedan drugom približili i vibrirali, ali nikad nismo ukrštali energije.

V. Šta ste očekivali da će se dogoditi ako to uradite?

S.Z. Naše energije bi se splele i to bi onemogućilo ponovno razdvajanje. Shvatili smo da moramo ostati odvojeni.

V. Kako ste znali da posedujete moći za koje se očekivalo da ih upotrebi te?

S.Z. Ta životvorna, podsticajna spoznaja javila se u svakom od nas. Dobili smo podstrek da se pokrenemo.

V. Hoćete da kažete da ste se u fizičkom smislu kretali kroz prostor?

S.Z. U prostor. Na početku nije postojalo ništa, tako daje to bilo kretanje napred u prostor.

V. Kako ste znali šta da učinite kao sledeće?

S.Z. Mislim daje znanje, kao što sam rekao, sticano zahvaljujući podsticajima božanske energije. Kosmički prostor je bio plodno tlo za sve što smo Činili. Ništa nije odbačeno. Izgledalo je kao da sam prostor iščekuje da se unutar njega stvori materija.

V. Sve je bilo dobrodošlo?

S.Z. Da. Postojalo je veoma plodno tlo. Prva stvar koju smo stvorili bila je jedna veoma, veoma mala planeta. Vama bi, da ste mogli da je vidite, delovala kao velika okrugla lopta.

V. Kad kažeš "mi", da li to znači da si radio na tome zajedno sa Zlatnim Zrakom?

S.Z. Da. Mi smo eonima radili zajedno.

V. Stvarajući samo taj prvi mali savršeni svemir?

S.Z. Da. Tada smo naučili kako da napravimo to što vi zovete zvezde, drugi oblici života, nekoliko satelita. Svemiri su ispunjeni životom samo zahvaljujući našem stvaralaštvu. Posedujemo ogromnu stvaralačku energiju, a u početku je ona bila izuzetno snažna, neobuzdana po vašim sadašnjim merilima. Ili, mi smo snažno napredovali. Stalno smo stvarali, stvarali, stvarali. U poređenju sa tim vremenom, naše stvaranje je sad ograničenih razmera i naši napori su pre svega usmereni na praćenje ili staranje o onome stoje stvoreno.

V. Hoćeš da kažeš da u poslednje vreme niste stvarali?

S.Z. Ne u toj meri kao što smo činili u prošlosti. Univezum nema kraja. Nema kraja prostoru. Nadam se da ćete shvatiti da će tako uvek i biti, budući da, zahvaljujući božanskoj sili, kosmička energija stalno vibrira.

Doduše, dobar deo božanske energije upija ono već stvoreno, no energija nepokolebljivo nastavlja da stvara životu svim područjima vama poznatim kao prostor, Elem, postoji znatno više kosmičke energije od one koju apsorbuje i koristi ono stoje već stvoreno. Zato su vaši naučnici svesni neograničenosti vasione. Ona se širi sve više i više i to u skoro svim pravcima.

V. Obratio nam se jedan čovek iz Engleske sa tvrdnjom da mu se čini da je dvanaest svemira malo i da misli da taj broj nije tačan,

S.Z. Postoji više tvorevina, ali se one nisu razvile u svemire.

V. Možeš li mi opisati prvi Zrak koji ste stvorili (sada poznat kao Pobunjeni Zrak)?

S.Z. Veoma je lep i sjaji u svim bojama. Zahvaljujući tome je bio u stanju da izazove iluziju pobožnosti i odvrati ljude od našeg Roditelja Tvorca. On nije mračan i ružan kako ponekad Biblija opisuje Đavola ili palog anđela. Je li to jasno?

V. Koje ili staje Bog i kako on(a) izgleda, pitanje je koje nam se redovno postavlja.

S.Z. Mnogi su pitali kako Bog izgleda, i budući da jedino mi dva Zraka, bez opasnosti od povrede možemo da uđemo u unutrašnji pojas, ja ću opisati Boga. Mi smo takode pripremili kratko objašnjenje sa kojim se možete upoznati.

Po veličini Boga bih mogao da uporedim sa nečim iz vašeg sunčevog sistema, sa Zemljinim Mesecom. Obim božanske energije četiri puta je veći od obima Meseca i ispunjen je energijom najblještavije bele svetlosti koju možete zamisliti. On je obao ili loptast, a srž jezgra se nalazi u centru i veličine je desetospratnice.

Moć tog izduženog, gotovo cilindričnog jezgra, ne može se opisati. Suvišno približavanje jezgru bi uništilo čak i nas. Jezgro jake kristalne svetlosti poseduje inteligenciju i prati sve informacije iz različitih svemira koje preko nas stižu do njega. Za jezgro se može reći daje sveznajući kanal. Čim mi prosledimo informaciju ona je odmah zabeležena i shvaćena. Ljudi sa tehnološkim obrazovanjem bi to opisali kao banku podataka koja je samu sebe stvorila i koja se o svemu stara, kao banku podataka nezamislivog kapaciteta i neograničenih računskih sposobnosti.

Energija božanske sile je istovremeno i početak i kraj kruga koji kroz nas dobija podatke potrebne za ostvarivanje svojih namera i poruka. Dakle, podaci stižu sa različitih ravni, od prve dimenzije stvarnosti, preko vaše treće dimenzije i naše 22. ravni. Informacije iz mnogobrojnih svemira se penju različitim zracima koje sam stvorio i dostavljaju Bogu, pošto prethodno prođu kroz Velike Zrake. Mnogobrojne ravni Boga se ne mogu izraziti. Bog je zaista sveznajući, nadležan za kosmos, sveprisutan, svemoguć i svespoznajući.

Bog je strahovit. Međutim, jedan od njegovih vidova je i stvaranje. Bog nije mašina. On je Tvorac koji se zanima i stara o poslovima mnogobrojnih svetova, dimenzija i stvarnosti koje smo mi Zraci, izlivene energije božanskog svetla, stvorili u kosmičkom prostoru.

Shvatite daje taj neizrecivi Svevišnji, davalac kosmičke i stvaralačke energije i da bi bez njega sav život zamro, a samim tim ćete razumeti i zašto svaki čovek treba da iskreno poštuje i uvažava Svevišnjeg. Vi ste u fizičkom smislu daleko od njega, međutim, Bog je spoznao i preduzeo korake u sadašnjoj teškoj situaciji na Zemlji.

Na intervenciju Svevišnjeg, vaša planeta je stavljena u karantin sve dok ne zavlada mir i jednom zauvek prestanu hidrogenske eksplozije i nuklearno naoružavanje.

Na osnovu ovog objašnjenja postalo vam je valjda jasno da nikad nijedan Zemljanin nije razgovarao sa Bogom. Mali broj je dobio poruke koje su prenela bića iz anđeoskih ili visokih duhovnih carstava, međutim, vašim molitvama Bogu obično se bave vaši učitelji, vodiči i anđeli čuvari. Kao što je već rečeno, samo u veoma retkim prilikama Svemogući šalje na Zemlju glasnika sa obaveštenjima, objavama ili porukama. Jednom od tih retkih Božijih naredbi 1. avgusta 1986. zahtevalo se uspostavljanje mira. Tom prilikom su objašnjene naše namere. Vi se sada zaista nalazite pod kontrolom Tvorca, a takođe i našom. Svevišnji je taj koji od vas traži da krenete stazom mira i prvenstveno ste zbog toga sada zapljusnuti našom pažnjom i podrškom.

Dve dodatne godine podrške završavaju se decembra 1988, ukoliko ne dođe do nepredviđenih promena. To je delom razlog mog dolaska sa željom da osnažim zrake vaših duša. No, mi ćemo vas obavestiti o promenama kad do njih dođe.

Sa najvećom ozbiljnošću vam govorim sledeće: Bog vas je upozorio da obustavite podzemne hidrogenske eksplozije i nuklearno naoružavanje. Te se energije ne smeju nikad, niti iz bilo kog razloga koristiti u negativne svrhe. Verujem da je ovo potpuno jasno. Vreme je zaista kritično. Podržavamo vaše zalaganje da odmah dođe do neophodnih promena.

Neka vaše srce zapeva melodiju "spasi svekoliki život, donesi mir Zemlji", i kad se drugi pridruže, snažni hor namere će udruženim snagama stvoriti novi sklad.

Tada će biti uspostavljena nova harmonija življenja, ne sumnjajte u to. Mi ćemo se pridružiti našom melodijom da zajednički proslavimo vaše čiste vibracije. Kad vreme stane, srešćemo se na kraju vašeg puta zalivenog suzama, da bi odali priznanje dobro obavljenom poslu.

Dakle, neka tako bude.Korisna adresa: http://www.esotheria.com/STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0038 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
 
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA