KOSMIČKO OTKROVENJE - Poglavlje IX
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Evolucija i Vi
 

Mnogo toga je na vašoj planeti izrečeno o evoluciji ljudske vrste, o vašem poreklu od čovekolikih majmuna, gorila i slično. Mnogi ljudi veruju u takav tok evolucije, i pored toga što drugi tvrde da je čovekov neposredni tvorac Bog. Vaši antropolozi se stalno bore sa činjenicama kao što su Neandertalac i iznenadna pojava finijeg oblika života, Kromanjonca, dok između ta dva oblika nedostaje nedvosmislena veza. Ipak, krajnje žudno tragate za "nedostajućom karikom". Budući da tragate za objašnjenjem evolucije kao fizičke strukture, dopustite da za one koji hoće da slušaju neke stvari postavim na pravo mesto.

Pre nekih sedam miliona godina Srebrni Zrak i Vrhovni Savet su stvorili poseban fizički izraz - čoveka. Vaše fizičko telo su, dakle, stvorile visoko razvijene duhovne energije.

Čovek je, bilo muškarac ili žena, jedinstven i nije se razvio iz bilo koje druge vrste. Kad smo stvarali čoveka, mi smo se koristili, doduše, istim elementima zasnovanim na ugljeniku koji smo docnije koristili i za životinjske oblike posebno one sa Urana, koje smo prilagodili životu na Zemlji. Stvorenja vama poznata kao majmuni dovedena su na Zemlju izvesno vreme pošto je čovek već stvoren, da bi se omogućilo razvijanje odnosa između čoveka i drugih oblika. Nismo želeli da ljudi postanu arogantni i samoživi, odvojeni od planete ili životinjskog oblika, naprotiv, želeli smo da čovek očuva simbiotički odnos sa svim oblicima života.

Skloni ste da činjenice o ljudskom rodu i majmunima tumačite na naopak način, ustrajavajući na tome da su prvo postojali majmuni, a zatim se čovek razvio od njih. To nije tačno. Načelo stvaranja na vašoj planeti glasi: svaka vrsta je osobena, ali sposobna da se prilagodi. Prvo su se pojavili ljudi, a potom majmuni i nijedna od ove dve vrste nije bila odskočni stepenik za razvoj one druge!

Nužno je da shvatite i raščistite pravu zbrku uverenja o evoluciji, ili nikad nećete razumeti ko ste i šta se događa na planeti. Kratko rečeno, postoje dva nivoa evolucije: jedan koji se odnosi na telo i jedan koji se odnosi na dušu. Opšta evolucija utiče na telo i dušu kao celinu. Sve dok događaje na Zemlji ne budete tumačili koristeći se mudrošću, vaši zaključci o evoluciji biće nelogični. Tako, oba "tabora" koja zastupaju suprotna mišljenja o smislu evolucije, mogu, na osoben način, nešto da nauče.

One pristalice teorije o Božjem stvaranju sveta, koji veruju da je čin stvaranja obavljen u jednom kratkom zamahu, kome nisu prethodile ili sledile izmene, u zabludi su zato što mi i sada radimo na tome da popravimo i fizičko telo i dušu. Na isti način, oni koji smatraju da je čovek postao od majmuna moraju shvatiti da smo prvo stvorili telo kao posudu za dušu, pa tek onda doveli majmune da im prave društvo.

Ovakvo objašnjenje može da doprinese uklanjanju razlika u mišljenjima o tome ko ste i gde se nalazite na putu povratka ka Bogu.

Ponovimo kratko ono rečeno o ljudskom telu ili, kako vi kažete, fizičkom životu, kao osnovi svega. Duše su dobile tela skoro milion godina kasnije, pošto su prethodno na svojim blistajućim zracima duhovne energije lebdeli nad Zemljom. Telo je bilo "spasilački pojas", posebno stvoren da bi se zaustavilo dalje smanjivanje duše. Nije se telo pojavilo prvo. U stvari, ono nikad ne bi ni bilo stvoreno da nije došlo do duhovnog napuštanja Boga.

Fizičko telo je dar kojim se želelo pomoći dušama koje su venule, a bilo je skoro savršeno kao privremeno mesto boravka. Vaša su tela nekada davno trajala hiljadama godina; sposobna da se sama leče i lako su se mogla popraviti. Telo je tada takođe omogućavalo duši da se tokom sna ili u Časovima odmora bavi nekim aktivnostima napuštajući telo.

I pored toga što smo stvorili tu divnu fizičku mašinu kao privremeno boravište duše, uticaj negativne frekvencije Pobunjenog Zraka je do te mere poremetio ta skoro savršena tela i uprostio njihovu strukturu, da su dovedeni u žalosno primitivno stanje poznato kao pećinski čovek. Još uvek radimo na tome da poboljšamo sva tela vas Zemljana, kako bismo vam omogućili da povratite pozitivne zrake koji su svojevremeno postojali u vašoj telesnoj mašini.

Deo tih poslova na poboljšanju tela obavljamo sada, zapljuskujući planetu vibracijama jake energije, a naš posrednički zadatak pružanja informacija o strukturi telesne mašine i njenom funkcionisanju, uskoro će početi da uspostavlja ravnotežu i omogućiće produžavanje ljudskog veka. Želeli bismo da ljudski vek podignemo na prošek od 90 godina u prvo vreme, a zatim povećamo na 125 do Doba Sjaja. Sredinom tog sretnog Doba Sjaja ljudski vek bi trebalo u prošeku da iznosi najmanje 500 godina, posebno kad vaši iscelitelji budu počeli da se koriste bojama u lečenju bolesti i povreda, kao i da primenjuju nove načine lečenja zasnovane na shvatanju da energija hrani telo.

Vaša uloga u tom procesu razvoja jeste da očistite zemaljski dom, uspostavite mir, očuvate vazduh, vodu i druge preko potrebne elemente. Mi podstičemo izumitelje da iskoriste Sunce, vetar i druge "čiste" izvore energije, a takođe pokušavamo da putem kanalisanja poruka prenesemo sugestije o novim tipovima kuća, kako bismo vam omogućili da živite i radite u skladu sa prirodnom okolinom. Uskoro ćemo vam preneti preporuke o odeći od laganih materijala, prilagodljivih vremenskim promenama, a koji pored tih svojstava ne zagađuju okolinu i dostupni su, za razliku od vaše sadašnje odeće od plastike.

Spomenuli smo korišćenje hrane iz mora koja omogućava ćelijama da se napajaju čistom životvornom energijom, što za posledicu ima razvijanje intelekta i bolje fizičko zdravlje.

Sa povećanjem vitalnosti ćelija i jačanjem vibracija energije i mozak će početi da aktivira neke od svojih davno zaboravljenih sposobnosti. Možda ćete jednog dana međusobno komunicirati telepatski i razgovarati sa životinjama. Kad vaše telo ponovo postane spretno vozilo duše koja putuje, vi ćete biti u sazveždu sa zvezdama i konačno sa svim postojećim u svemiru, sa samim procesom stvaranja.

Ovim želim da vas uverim da je vaše fizičko telo bilo skoro savršeno, ali je njegovo stanje sada veoma narušeno. Vaše telo je jednako predmet naše pažnje kao što se našim planom obnove duše omogućava vaš povratak sa nižeg, fizički gustog nivoa.

Ponekad se Zemljani pitaju kako mi to pomažemo razvoju duše kad ih je Bog stvorio već savršene, a to je ključno i dobrodošlo pitanje.

Kad je Srebrni Zrak stvorio vaš dva metra visok zrak, nije postojalo fizičko telo i da ta energija nije bila izložena suprotnom uticaju - na primer, negativnoj zvučnoj frekvenciji - bila bi večna. Međutim, zapamtićete šta ćemo vam reći. Duše su bile pod uticajem zvučne frekvencije i budući da su izgubile sjaj, vitalnost i smanjile se, usledila je naša misija spašavanja duša. To je kao kad imate milion dolara u banci i neko na prevaru uzme veći deo novca a vi ostanete sa okrnjenom sumom. Na taj način ste izgubili jačinu i nivo energije vaše duše, a samim tim postali slabiji nego što ste bili. Vrsta evolucije kojom se ponovo stiče ono izgubljeno se zapravo zove obnavljanje. Vi ponovo stičete inteligenciju duše - njenu bivšu čistotu ili božanske osobine.

Dok živite na sadašnjem zemaljskom, niskom nivou svesti, vi ponovo počinjete da poštujete Boga i više sile i preuzimate odgovornost uloge čuvara u toku razvoja planete, da biste povratili svoje izgubljeno stanje. Često govorimo o toj temi zato stoje stanje kritično, zato stoje krajnje neophodno! Kad su vaše vibracije oslabile, vi ste izgubili sećanje na vaše poreklo i kosmičke veze. Sadašnji evolutivni napredak treba da povrati jasno sećanje na stanje sveznanja. Čak i pored toga što živite u fizičkom telu izloženom vibracijama gustog sveta, vaša prava suština dolazi do izražaja nalik postupnoj transfuziji.

Jednostavno rečeno, postajete sjajniji, svetliji i ispunjeniji ljubavlju. Bili ste svedeni na puki plamičak svece, ali sada se vaše svetio ponovo rasplamsava i gori skoro kao nekad.

Jedno od vaših glavnih pomagala u razumevanju evolucije - bilo duhovne ili fizičke -jeste da otvorite svoj razum ka novom poimanju "dokaza". Neophodno je, takođe, da prihvatite svoj pravi identitet, identitet duše, koja je zapravo snop energije. Vi ste svetio.

Slepom čoveku bi bilo teško da na osnovu dodirivanja nečijeg nosa opiše ljudsko lice, ako se to od njega zatraži. Shvatite zato da vas delovi kostiju, nepotpuni skeleti i drugi takozvani dokazi o teorijama evolucije, mogu zavesti, budući da posmatrate fizičko telo da biste izveli dokaze, ne shvatajući pritom njegov odnos sa dušom. Ipak, mi se divimo vašoj znatiželji, zanimanju i težnji da spoznate ko ste i zastoje vaša vrsta na planeti.

Imajte na umu rečeno dok budem objašnjavao prilike i okolnosti koje su dovele do onog što vaše knjige opisuju kao "pad". Dosad vam to nikad nije potpuno objašnjeno.

Sećate li se da je 11 miliona duša, svaki uspravni zrak energije visok dva metra, ali bez fizičkog tela nalik vašem, došlo na Zemlju kao čuvari eksperimentalne stanice u graničnim područjima poznatog svemira?

Upravo je tako, duše su napustile svoje domove na Plejadama, Orionu, Sirijusu i drugim stvorenim galaktičkim centrima pogodnim za život, da bi postali čuvari predivne nove planete C-ton. One su bile saradnici u procesu razvoja biljnih vrsta, čak i nekih životinja, sve do trenutka kad su te vrste same mogle uspešno da se održavaju. Te duše su sklopile ugovor po kome ostaju na C-tonu sve dok ne obave posao, bez obzira koliko će vremena za to biti potrebno, a svim dušama je data slobodna volja kako bi uživali u ogromnoj raznolikosti koja čini sastavni deo planete.

Njihov zadatak nije bio samo da uživaju, upuštajući se u nešto novo na izuzetnoj planeti retke lepote i raznolikosti, već da budu čuvari same planete i, u Tvorčevo ime, svekolikog života na njoj i pored toga što su odvojeni od svoje matice, gde je visoko razvijeno osećanje duhovne obaveze.

Tako su ti umešani vasionski pioniri započeli rad pod pokroviteljstvom arhanđela Mihaela i uživali u svojoj velikoj pustolovini oko 800.000 godina, sve do susreta sa Pobunjenim Zrakom. Taj događaj je preokrenuo sudbinu planete i gotovo ugasio svetlost duša Čuvara.

Kao što ste danas saznali za "pad", tako shvatite daje neprekidni ciklus razaranja na Zemlji prizvao Velike Zrake sa namerom da iscele vaše duše. Mi nameravamo da očistimo i obnovimo planetu. Nameravamo da uspostavimo Doba Sjaja zajedno sa ushićenjem, lepotom i slavom koju donosi svim dušama spremnim da poštuju Boga i žive u miru.

Pre nego što je došlo do "pada", a u vreme kad je arhanđeo Mihael bio odsutan zbog drugih galaktičkih obaveza, nekolicina radnika na C-tonu izrazila je nezadovoljstvo zbog dužine boravka na planeti. Dakle, kad je Pobunjeni Zrak usmerio energetski snop da bi izazvao razdor medu dušama koje su imale nameru da preuzmu planetu, on je očekivao da će poljuljati njihovo poštovanje Boga i preoteti to poštovanje u ličnu slavu.

Međutim, on je osujećen u svom prvom pokušaju da stekne poštovanje čuvara koristeći se dokazima razuma. Većina u toj grupi se i dalje okretala ka severu da bi se krepila božanskom kosmičkom energijom.

Pretrpevši neuspeh u tom pokušaju, Pobunjeni Zrak je počeo, kako biste vi rekli preko radija, da emituje razumno objašnjenje i frekvenciju zvuka koja je ometala Čuvare. Čuvari su prvo primetili promene u ponašanju životinja. Neke životinje su postale opake i mesožderi. Mada su stvorene kao vegeterijanci, neke životinje su počele međusobno da se ubijaju. Međutim, same duše još nisu uočile veliku opasnost, inače bi stupile u vezu sa gospodarom Mihaelom tražeći pomoć.

Međutim, kako su i dalje bile izložene frekvenciji koja ih je ometala, mnoge duše su odjednom podlegle tom snažnom uticaju. Malo pre nego su duše shvatile šta se događa i uspele da pozovu arhanđela Mihaela da se vrati donoseći pomoć, naneta je nepopravljiva šteta. Duše su postale zbunjene i ponašale su se nerazumno. Jednom rečju, mnoge duše se više nisu okretale ka severu, odakle je priticala božanska kosmička energija, te su njihovi zraci još više bili izloženi suprotnim uticajima. Duše su se smanjile, njihova svetlosna suština je bledela. Tragedija je kucala na vrata.

Do trenutka kad je arhanđeo Mihael uspeo da stigne sa energijom Plavog Zraka i zaštiti duše koje su se smanjivale, zemaljska ekspedicija je bila u potpunom rasulu. Veliku bitku svetla i mraka o kojoj govori vaša Biblija izgubile su snage svetog svetla. Mada se hrabri Mihael suprotstavio ozbiljnoj opasnosti, upravitelj Plavog Zraka nije odneo prevagu nad Pobunjenim Zrakom i C-ton je potpao pod uticaj tog bića.

Posle pobede Pobunjenog Zraka nastala je pustoš. Duše su bile smetene. Tada su spoznale bol i patnju; osetile su se napuštene od onih kojima su verovali. Žalimo što iznosimo pojedinosti o tom događaju, ali su one neophodne da biste u potpunosti razumeli evoluciju čoveka.

Duše su postale "ugrožene", budući da se njihovo svetio gasilo i nestajalo pod stalno prisutnim negativnim uticajem vibracija Pobunjenog Zraka.

Veliki Zraci uznemireni tim događajima su želeli da preduzmu nešto kako duše ne bi bile potpuno izgubljene. Brzo je skovan novi plan i ponuđen kao privremeno utočište koje će omogućiti dušama da se kasnije vrate u viša područja.

Šta se potom dogodilo? Srebrni Zrak i Vrhovni Savet su stvorili posudu poznatu kao ljudsko telo, kao novi dom duši koja se gasi. Iskreno rečeno, telo je veličanstven kalup, kao što se i vi slažete, i mnoge duše koje su se brzo gasile odlučile su da uđu u taj oblik kako bi spasile svoje svetio, dok jednog dana ponovo ne dostignu prvobitni sjaj. Tako je došlo do "pada" o kome govori vaša Biblija. Duše su sada bile male i blede, ali su imale privremeni hram-utočište.

Da li se pitate kako je uspeo naš "plan spašavanja duša"? Brzo, pre nego se Pobunjeni Zrak mogao umešati, arhanđeo Mihael i druga duhovna bića došla su da objasne neprijatnu situaciju i svim dušama je rečeno da se ne može jamčiti za njihovu sigurnost i postojanje sve dok ne odluče da borave unutar fizičkog tela, u koje se ulazi na temenu. (Taj ulaz za dušu na vrhu glave imate još uvek i ono je prilično meko i ranjivo.)

Tako je započet evolutivni ciklus duše koja živi u materiji pod još uvek prisutnim uticajem Pobunjenog Zraka. Pošto nikad niste razumeli ono o čemu ću sada pričati, objaviću činjenice kao prilog vašim antropološkim studijama.

Neke medu dušama koje su živele u fizičkom telu bile su u stanju da se odupru uticaju tamnog zraka i da, zahvaljujući slobodnoj volji, i dalje teže božanskoj kosmičkoj energiji. Međutim, druge duše to nisu uspele. Te koje nisu, konačno su se izvitoperile, pogrbile i pritisak na glavu i mozak izazvao je pad intelektualnih mogućnosti. Njima je, konačno, postalo nemoguće da se stvarno usprave i upute pogled ka Bogu.

Ljudi teških tela, čije skelete nalazite, bili su primeri naše prve tvorevine koja je vremenom izgubila uspravan položaj i lepotu zbog negativnog uticaja frekvencije Pobunjenog Zraka.

Prema tome, pećinski Čovek je posledica smanjivanja veličanstvene uspravne tvorevine, preobražaja izvanrednog fizičkog tela u gotovo zversko obličje, uprkos tome što su se istovremeno druga tela oduprla kontroli Pobunjenog Zraka i očuvala prvobitni ideal neobične sposobnosti: uspravno držanje i inteligenciju.

Zar nije zanimljivo, da su ta dva oblika - jedan pod uticajem Pobunjenog Zraka i drugi koji je još uvek poštovao Boga - nastavili da žive na istoj planeti istovremeno. Vaša istorija ne ukazuje da su te dve civilizacije bile paralelne, ali budite uvereni da su postojale u isto vreme! Nisu svi pripadnici ljudske civilizacije nazadovali u, kako ga vi nazivate, "praistorijsko" vreme.

U velikoj biblioteci u Aleksandriji, koja je uništena, čuvale su se knjige koje opisuju ceo istorijat razvoja duša u ljudskim telima na Zemlji, a još uvek postoji mali broj dokumenata skrivenih na nepoznatim mestima. Većina podataka nalazi se u uzburkanim ponorima Zemlje ili na velikim morskim dubinama, skriveni od onih koji ih traže.

Videvši te skaradne ljudske oblike, vi ste pogrešno shvatili prošlost i prihvatili manjkavo objašnjenje evolucije. Duše su ušle u fizička tela, neke od njih su postale nastrane, ali su i dalje postojale istovremeno sa drugim dušama. Kasnije smo doveli prilagođenu vrstu majmuna i druge oblike domaćih životinja, jer je u to vreme na Zemlji bilo veoma malo malih stvorenja. Zanima nas da li razumete iznete podatke?

Tokom neprestane borbe da spasimo duše koje su boravile u fizičkim telima, koristili smo se raznim planovima da ih oslobodimo tela, ali taj poduhvat se posle nekoliko godina pokazao kao jalov. Suviše toga je bilo izgubljeno. Budući da su se duše navikle na uzbuđenja koja im pruža eksperiment sa telom, njihovo biće se promenilo i počelo da se prilagođava planeti.

Muška i ženska energija su stvorene da bi se osiguralo produžavanje vrste i druženje, međutim, posle "pada" čovečanstvo više nikad nije koristilo sve mogućnosti telesne posude kao u vreme prvobitnog izgleda. I pored toga, vaše telo je idealno za dušu, zato stoje njegova struktura veoma usaglašena sa Bogom.

Dok je čovečanstvo i dalje tavorilo u bednom, posrnulom stanju, spavanje, snovi i smrt su postali naši pomoćnici u ostvarivanju velikog programa obnavljanja. Mada je spavanje bilo zamišljeno da telu obezbedi vreme za pročišćavanje i obnavljanje fizičke materije, ono je pored toga pružalo mogućnost sećanja. To je posebno vreme -različito čak i od svesne meditacije - kad duša može da se seti svog pravog ili duhovnog postojanja.

Spavanje je proces koji smo ustanovili postavljanjem nevidljivog satnog mehanizma - ili kako ga vi zovete, "bioritma" - koji tera telo da spava. Taj mehanizam je pod kontrolom Sunca, Meseca i gravitacione sile. Oni utiču na tečnost u telu primoravajući ga na odmor.

U drevna vremena, kad su duše prvi put ušle u fizička tela, one su bile u stanju da tokom sna svesno napuštaju i vraćaju se u telo. Duša, međutim, nije mogla mnogo da se udaljava, zato što nije još bila stvorena srebrna vrpca energije. Ovi noćni izleti čas tamo, čas ovamo, omogućavali su duši da očuva sećanje na Boga i svoju pravu prirodu svetlosti.

Nažalost, čak je i san na kraju za većinu ljudi postao puko fizičko iskustvo i oni su ubrzo potpuno zaboravili svoje poreklo. Snovi, snoviđenja i kontemplativne poruke i dalje su bili prisutni u ljudskom životu, ali su uglavnom potiskivani na margine života kao bezmalo tajanstveni događaji.

I pored toga što je Zlatni Zrak, označen kao Hristovo Svetio, okružio planetu snopom podržavajuće energije, šaljući ohrabrenje i podršku kao protivtežu uticaju Pobunjenog Zraka, duše su izgleda bile uhvaćene u klopku svoje guste fizičke okoline. Samo je mali broj bio u stanju da se seti Boga i iskoristi Hristovo Svetio u postizanju ličnog prosvetljenja.

Budući da se cela prvobitna grupa ugovorom obavezala da čuva planetu i pokušavala da povrati tu sposobnost, oni koji su se oslobodili ropstva postali su duhovni učitelji na Zemlji i pokušali da vode duše koje su slabile i bledele. Međutim, njihov učinak je bio neznatan.

U davna vremena fizička tela u koja smo vas obukli trajala su hiljadama godina, pa su, ukoliko bi duša propustila priliku da se seti Boga tokom inkarnacije na Zemlji, i izgledi za njen duhovni napredak bili mali, Naš učinak u spašavanju duša bio je tako neznatan da smo morali da donesemo drugi plan da bismo nadmudrili i potisnuli uticaj Pobunjenog Zraka. Budući da je kosmički zakon uzroka i posledice dovodio duše u stanje ozbiljne neravnoteže, stvorenje plan o ponavljanju iskustva. U vašem svetu se to zove reinkarnacija. Taj plan imao je za cilj da omogući duši da skuplja znanje i pruži joj mogućnost za razvoj, što je bolje nego da bude sputana uludo straćenim dugim životom sa slabim izgledima da ispravi bivše greške.

Samo je fizička smrt bila u stanju da maloj duši konačno omogući punu slobodu da se seti porekla. Gore u carstvu nebeskom ona je sa nevericom posmatrala tok života na Zemlji, ispunjen negativnošću, i vraća se u telo sa obavezom da poštuje Boga i svekoliki život.

Plan o ponavljanju iskustva pretpostavljao je kraći životni vek, pa su se tako neke duše do sada i po stotinak puta (ponekad i na hiljade puta) vraćale na Zemlju. Budući da su mnoge duše tokom svake posete zanemarivale ljubav i mir, te se opteretile nagomilanim negativnim ponašanjem ili karmom, neke duše su delovale kao proklete. One su na Zemlji bivale upletene u ratove, pljačke, silovanja i nasilja koja su ugrožavala svekoliki život i onemogućavala mir. Duše neznalica i bezosećajnih priroda igrale su mračne, mrske igre, tražeći da steknu moć i vlast nad. drugima. Vaša prošlost vrvi od takvih događaja, i pored toga što se za mnoge, još gore događaje, čak i ne zna.

Pa ipak, u svom tom neznanju veliki učitelji i oni prosvetljeni su istrajno nosili luč istine i obećanog spasenja. Tako su narodi, veliki i mali, čuli njihov glas u prilog Boga, zapamtili i shvatili ga kao ohrabrenje onima još neprobuđenim.

Tokom sedam miliona godina negativnog iskustva, snage svetog svetla su povremeno pojačavale energije svojih zraka, da bi se suprotstavile i nadjačale uticaj Pobunjenog Zraka i postojećih prilika. Ti periodi su u vašoj istoriji zabeleženi kao doba renesanse, kao vreme procvata istine, svetla, znanja i lepote, kao, kako biste vi rekli, doba preporoda,. Bez obzira što su se ti periodi javljali sporadično, ipak su bili od ključnog značaja za razvoj duše na putu ka ljubavi, miroljubivom ponašanju, staranju o drugima i o planeti. Zato budite srećni što je dolazilo do ovih kosmičkih skokova, kad su naše energije omogućavale vaše napredovanje do sledećeg nivoa. Postignuto proširenje svesti nije samo vaša zasluga, već je naša dodatna energija omogućila da iskoristite visoke vibracije i učinite znatan korak napred.

Dakle, vaši izuzetni pomaci u evoluciji se zasnivaju na našoj pojačanoj duhovnoj podršci. Sada ste na Zemlji izloženi najsnažnijoj od svih dosadašnjih podrški energije, tako daje vaša duša u telu u stanju da se uskladi sa energijom Božje moći i sadašnjim intenzitetom Velikih Zraka. Da li će ovo bremenito Doba Buđenja biti plodno, zavisi od vaše spremnosti i pravilnog korišćenja visokih vibracija.

Imajte u vidu da su tokom stvaranja pokrenuti neki procesi koji su prolazili fazu zrenja. "Sazrevanje" je, po našem mišljenju, deo evolucije. Zato za nas ne postoji "karika koja nedostaje", a za kojom vi tragate. Pošto smo posejali seme duše i podstakli razvoj izvesnih oblika života, nastupio je period klijanja i to je sve. Ako proučavate prošlost, zapazićete očigledne primere.

Budući da se ljudska duša i dalje veoma sporo razvijala, naša je obaveza da omogućimo naglu promenu, tako što će svi ljudi u svim zemljama sveta biti neposredno i istovremeno izloženi pojačanoj duhovnoj energiji. Postojanje malih centara svetla, rasutih medu raznim narodima na Zemlji, nisu planeti doneli mir, niti dušama trajnu radost. Zbog toga odlučno primenjujemo najneobičniji plan ikad izveden u vašem svemiru.

Vaša evolucija, kao i evolucija planete, je do te mere ubrzana da se stiče utisak da vreme čili. Mi Zraci smo lično zaduženi za evolutivni napredak, kako gustog fizičkog tela, tako i stvorenih duša. Radujte se, zahvaljujući našem uticaju ispunjenje vam se približava svakim udahom. Vibracije energije koju vam upućujemo povećavaju mogućnost vaše duše da ubrzanim tempom evoluira. Ponovo vam kažemo, radujte se! Zato što će vam se oprostiti sve ranije negativno delovanje nagomilano tokom ranijih života, ukoliko se odlučite da priznate nameru svoje duše, očuvate svekoliki život, i težite isključivo miru. Ma kakvi bili gresi vaše duše, svi će biti oprošteni!

Međutim, jedna od najtežih prepreka vašoj duhovnoj evoluciji jeste ono što vi nazivate Biblija i drugi sveti spisi - knjige, legende, priče iz drevnih vremena. Sve to postoji da bi vam pomoglo, a ne da sputava vaš sadašnji napredak. Mnogi današnji Zemljani su postali nadmeni i ogradili se od drugih vernika netolerantnim stavovima i sebičnim interesima. Umesto da zbiju redove u težnji da uspostave mir, frakcije bivaju sve brojnije izazivajući podeljenost medu zajednicama od kojih očekujemo da se ujedine.

Ti duhovni spisi na neki način predstavljaju vaše najveće prijatelje, zato što govore o uzvišenim moralnim vrednostima i navode svetle primere i načine, gde su ljubav i mir osnovna merila u životu. Ipak, većina svetih knjiga predstavlja samo smernice i prilagođene davno iznete preporuke koje vam pomažu da dosegnete više istine. Najveći proroci su, kako prenosili poruke božanskog plana ljubavi i mira, tako pružali i najnovije informacije ljudima svog vremena, a za dobrobit određene kulture ili zajednice.

Tako je Mojsije i prenosio poruke i predlagao šta valja činiti. Koje drugi ako ne arhanđeo predao Koran ljudima Bliskog Istoka koji su molili da budu upućeni u pozitivno ponašanje?

Duboko zamišljeni Buda je bio taj koji je osluškivao tiho sašaptavanje svoje duše sa još većim vodama koji su razradili plan ponašanja tokom života. Krišna je, pak, sledio unutrašnji glas koji je stizao od Boga i izneo plan ponašanja koji mnogim stazama vodi ka Bogu.

Dobro je poznato da se Isus zalagao za ljubav i mir i posebno naglašavao isceliteljsku moć oproštaja. Tako sve velike istine upućuju da ponašanje mora izražavati sva osnovna načela. Evolucija se zasniva na načelu pretočenom u delanje. Takvo delanje vodi ka višim namerama i određenom načinu ponašanja, u suprotnom je bezvredno. Zbog toga je evolucija, mada neprekidan proces, takođe i prolećno cvetanje nakon neplodnog perioda odmora. Evolucija ima svoja godišnja doba, međutim, mi smo njeni arhitekti.

Nekim ljudima teško pada da prihvate da su Tvorci nadležni za proces evolucije i pored toga što neke vrste imaju sposobnost da se samostalno prilagođavaju. Oni ne vole određene uloge kao što ih ima čovečanstvo, međutim, mi od vas zahtevamo da prihvatite svoju ulogu i ostvarite nameru. Priznajte takođe da se život razvija. Druge planete i bića u sunčevom sistemu se razvijaju; razvijaju se galaktički susedi i njihovi stanovnici, bilo kao fizička materija, oblik života ili oblik svetla. Prema tome, vi se ne razvijate kao deo odvojen od svih. Svi živite, rastete i razvijate se zajedno.

Evolucija uklanja stare prepreke i ograničenja, tako da je omogućen nov uzlet. Da li ste o tome razmišljali na taj način? Evolucija je razvoj ili korak napred, iza koga sledi period odmora i procenjivanja. Ako je došlo do greške, ona se mora ispraviti, kako bi sveza energija omogućila sledeću fazu razvoja. Ovakvim kosmičkim lancem događanja evolucija vas dovodi do viših dimenzija svesti. Tačno je da vrste poseduju fizički izraz-oblik, međutim, evolucija duše je to što na najbolji način izražava Boga.

Tokom narednih godina svaki vid ljudskog života, bilo lični, porodični, grupni, politički, poslovni, privredni, obrazovni itd, biće podvrgnut promeni koja predstavlja izvestan oblik evolucije ili napredovanja.

Sve što je stvoreno podleže na neki način evoluciji, koja se takođe označava kao promena ili napredak. Primetili ste da se naglašava reč napredak, posebno zbog onih Zemljana koji su iskusili suprotan proces - nazadovanje.

Zadatak Doba Buđenja je da vam omogući divno savezništvo duše sa kosmičkom namerom. Obnavljanje saveza sa životnom snagom razvoja duše, napretkom ili evolucijom samog života, znači pravo življenje. Da biste mogli da naslutite pravi život, stvarnu životnu snagu kosmičke energije, mi na planetu Šaljemo više zračenja i svetla nego što možete zamisliti.

Doba koje sada stiže donosi podstrek ubrzanom razvoju za kojim je vaše srce vapilo u svojim najtežim trenucima. Međutim, da biste ostvarili napredak u pročišćavanju duše, tražimo od vas važno uzdarje. Koristite energiju koju vam dajemo za pozitivno delanje u sadašnjem trenutku. Da, poštujte istinu o Božijoj moći i njegovom postojanju kao Tvorcu svekolikog života - uvek kad to čujete i bez obzira koja vam religija i filozofija to govori. Ta istina je nepromenljiva, nepogrešiva izvesnost na čijim osnovama treba temeljiti život. Međutim, isto tako slušajte i savremene poruke ili proširenu svest koja će služiti sadašnjem planu čovečanstva i sledećem koraku nazad ka Bogu. Danas se od vas traži da razmotrite ovu poruku sa dva stanovišta: prvo, kao izražavanje ljubavi i uvažavanje Boga, i drugo kao informaciju koja vam omogućava da pojmite značenje današnjih događaja.

Glavno načelo evolucije kojim se rukovodimo jeste da promene do kojih dolazi treba da omoguće poboljšanje ili profinjavanje vrste. Promene ne smeju biti negativne, nesvrsishodne i neodređene. Budući da obezbeđujemo impuls energije koja vam je potrebna - na isti način smo pomagali prethodnim civilizacijama - evolucija će tokom izvesnog perioda biti ubrzana. Preporučujemo vam da se okrenete sadašnjosti i okanete prošlosti, zato što su ta vremena i ta mesta već imala priliku za sopstveni razvoj. Nadamo se da ipak cenite prošlost koja vam je prokrčila put.

Budite zahvalni što su postojale velike civilizacije kao što su Lemurija, Atlantida, Egipat i drevna mesta na Himalajima ili u Peruu, čiji ste verovatno bili deo tokom prošlih života. Kulture svih još uvek postojećih kontinenata su vam ostavile poruke o miru, nekom tipu ljudskog odnosa, bez obzira da li je reč o Majama, Afrikancima, Kinezima, Rusima, Australijancima, plemenu Hopi ili ljudima iz vašeg Ohaja. Kontinenti Lemurija i Atlantida su, naravno, duboko pod morem, ali su za sobom ostavile nasleđe sa kojim se vi danas hvatate u koštac.

Stalno se nadamo da ćete biti nepristrasni prema bivšim civilizacijama i da ćete ih posmatrati kao, kako vi kažete, "zadatu lekciju". Oni su imali svoj trenutak u evolutivnom ciklusu. Međutim, sada je na vas došao red da učite i razvijate se tokom poslednjeg poglavlja povratka vaše duše u prosvetljenost, i ne treba da vas sputava ništa što je prethodilo - bez obzira o čemu se radi. Istorija Zemlje, o kojoj ništa ne znate, je tako obimna da neki njeni delovi moraju postupno da vam se otkrivaju da bi vas pripremili za veću galaktičku ulogu.

Na primer, kada je drevni kontinent Lemurija potonuo u svoj okeanski grob u Južnom Pacifiku, u pomoć su pritekla bića iz vasione i preselila neke stanovnike u Peru, nekolicinu u Severnu Ameriku, Skandinaviju, pa čak i Egipat... nisu svi preseljeni na isto mesto. Preživeli stanovnici su tako krenuli od samog početka na mestima gde su se zatekli. Ove činjenice skidaju veo sa mnogih tajni onima spremnim da uče. Budući da su vaši naučnici suviše sumnjičavi da bi migracije ljudske vrste objasnili na bilo koji drugi način do samonametnutim putovanjem peške ili čamcima, istina ostaje skrivena. Možda će jednog dana konačno prihvatiti da su upravo na Zemlji spasilačke ekipe putovale vazduhom i da su došle međugalaktičkim vasionskim brodovima. Vaša planeta je mnogo više od ograničenog mesta, kako su joj naučnici odredili da bude, ali vi razmišljate hrabro, maštovito i globalno. Zašto ne bi postojao život u vasioni koji posmatra Zemlju? Zašto je nemoguće da oni koriste letelice i tu i tamo posećuju C-ton? Ko kaže da ste izolovani u vasioni?

Oni neupućeni, koji su nadležni za vaše obrazovanje, imaju malo ili nemaju uopšte razumevanja za te stvari, ali to će se promeniti kad obelodanimo prave činjenice o životu - kad objavimo kosmičko otkrovenje namenjeno čovečanstvu da razmisli.

Kao što mi sa svoje strane činimo sve, hoćete li to isto uraditi i vi? Hoćete li postati katalizator istine? Uzor ljubavi? Donosilac mira?

Pozivam vas da postanete predvodnik i svetionik prosvetljenja. Tražim da ponovo prihvatite ulogu čuvara ove planete.

Kucnuo je čas vašeg kosmičkog otkrovenja. Vi ste dragulj uglačan i izbrušen, koji sve više sjaji u skladu sa našim duhovnim planom. Opet možete postati veličanstveni; vaša duša se može isceliti i pročistiti. Sad je trenutak i to kritičan. Potrebna si, dušo sa slatkom namerom. Hoćeš li pomoći?

Na Zemlji postoji linearna mera koju nazivate " vreme". Tamo gde boravimo mi, izvan trodimenzionalnog ograničenja, vreme ne postoji. Kad vas vratimo kući izvan vremena, svaka duša će biti razrešena prividnih događanja.

Zato budite srećni stoje nastupilo Doba Buđenja! Negativne posledice vremena će za vas proći kao da su bile puki san, a osvit Božije kosmičke tvorevine će izbrisati prošlost i ovekovečiti pobedu ljubavi u svim budućim vremenima.

Tako jeste.

Aum i Amin.Korisna adresa: http://www.esotheria.com/STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0039 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA