PARABOLE ISUSA IZ NAZARETA - Poglavlje III
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Parabole - treći deo
 

41. I oni govoraše na ovaj način, jer skoro svi behu siromasi, hromi, slepi, sakati, prosjaci, beskućnici, prezreni u svojoj nadi, rođeni samo sažaljenja radi u kućama koje su im pružale samo nekoliko dana utočišta. Čak i neki, koji su imali i kuću i porodicu, rekoše: "I mi takođe ćemo ostati sa vama." Jer je svaki od njih osećao da su ih reči onog koji je otišao povezale nevidljivim sponama. I svi oni osetiše da su se ponovo rodili. Videše pred sobom sjajni svet, čak i kada mesec beše skriven za oblacima. A u srcima svih cvetaše cvet vanredne lepote, cvet radosti.

42. I kada se sjajni sunčevi zraci pojaviše na horizontu, oni osetiše da je to sunce dolazećeg carstva Gospodnjeg. I srećnog izgleda, oni krenuše napred, u susret Božijim anđelima.

43. I mnogi nečisti i bolesni koji slediše Isusove reči tražiše obale žuborećih potoka. Izuše obuću i skinuše odeću, pustiše i predadoše svoje telo anđelima vazduha, vode i sunčeve svetlosti. A anđeli Zemaljske Majke ih zagrliše i nastaniše se u njihovim telima, kako spolja tako i iznutra. I svi oni videše sva zla, grehe i nečistoće, kako ih u žurbi napuštaju. A dah nekih od njih počeo je da zaudara kao da je ispušten iz same utrobe, a neki su imali izliv pljuvačke, izbacujući iz svoje unutrašnjosti nečisti izbljuvak nezdravog zadaha. Sve ove nečistoće su im izlazile preko usta, kod nekih preko nosa, kod drugih preko očiju i ušiju. I mnogima je po čitavom telu liptao odvratni znoj neprijatnog zadaha. I na mnogim udovima veliki zapaljeni čirevi pukoše, iz kojih pokulja nečistoća nezdravog zadaha; i mokraća je obilno tekla iz njihovih tela; i mnogima je mokraća bila gotovo sasušena postajući gusta kao med pčelinji, dok je kod drugih bila skoro crvena ili crna ili tako tvrda kao rečni pesak. I mnogi su iz svoje unutrašnjosti ispuštali smrdljive vetrove, slične zadahu đavola. I njihov smrad im je postao tako veliki da to više niko nije mogao da podnese.

44. I kada su se krstili, anđeo vode je ušao u njihova tela, i iz njih su izlazile sve gnusobe i nečistoće njihovih prošlih grehova: kao vodopad planinskog potoka - provali iz njihovih tela mnoštvo tvrdih i mekih gnusoba. A tlo po kome je isticalo, postade zagađeno, i smrad je postao tako veliki da niko od njih nije mogao tamo da ostane. I đavoli su napustili njihove iznutrice u obliku brojnih crva koji su se previjali u sluzi njihovih unutrašnjih nečistoća. I oni su se grčili u nemoćnom besu pošto ih je anđeo vode izbacio iz unutrašnjosti Sinova Čovečijih. A tada se spusti na njih snaga anđela sunčeve svetlosti. I svi su drhtali od užasa dok gledaše sve te gnusobe Satane, od kojih su ih anđeli spasli. I izraziše hvale Bogu koji je poslao anđele za njihovo izbavljenje.

45. A beše nekih koje su velike boli mučile a nikako da ih napuste; i ne znajući šta bi trebalo da urade, odlučiše da pošalju nekog od njih po Isusa, jer su žarko želeli da On bude sa njima.

46. I kada su dvojica pošla da Ga traže, ostali ugledaše samog Isusa kako im se približava obalom reke. I njihova se srca ispuniše nadom i radošću kada čuše Njegov pozdrav: "Mir s vama." I mnoga su bila pitanja koja htedoše da mu postave, ali u svojoj zadivljenosti ne mogaše početi, jer im ništa nije palo na pamet. Tada im Isus reče: "Došao sam jer sam vam potreban". A jedan izvikne: "Jesi Učitelju, zaista jesi: dođi i oslobodi nas od naših bolova."

47. I Isus im pričaše u parabolama: "Vi ste kao zabludeli sin, koji je tokom mnogih godina jeo i pio i provodio svoje dane u razuzdanosti i bludu sa svojim prijateljima. I svake nedelje bez očeva znanja pravio je nove dugove, da bi sve proćerdao za par dana. A lihvari mu uvek pozajmljivaše, jer njegov otac imaše velika bogatstva i uvek strpljivo plaćaše dugove svog sina. I uzalud je on lepim rečima prekorevao sina, jer ovaj, mlad, ne slušaše savete svog oca koji ga zaklinjaše uzalud, da treba da prekine sa raskalašnostima koje nemaše kraja i da treba da ode na polje da nadgleda rad svojih slugu. A sin mu uvek obećavaše sve, samo ako bi isplatio njegove stare dugove; ali već sledećeg dana sve bi počinjao od početka. I više od sedam godina živeše sin svojim raspusnim životom. Ali na kraju njegov otac izgubi strpljenje i više ne htede isplaćivati lihvarima dugove svog sina."

48. "Ako nastavim uvek da plaćam", reče,"neće biti kraja gresima moga sina." Tada lihvari, koji behu obmanuti, u svome gnevu odvedoše sina da kao rob, svojom dnevnom mukom, otplati novac koji beše pozajmio. I tako prestadoše njegovi obedi i pijanke i dnevni ispadi. Od jutra do mraka znojem lica svog natapao je polje, i svi njegovi udovi boleše ga, nenaviknuti na rad. I živeše na suvom hlebu, i ne imaše ništa osim svojih suza da ga okvase. I pošto je tri dana patio od vrućine i umora, reče svom gospodaru: "Ne mogu više da radim, jer me svi udovi bole. Koliko dugo ćeš me mučiti?" "Do dana, kad mi radom ruku svojih ne otplatiš sve svoje dugove: kada sedam godina prođu, bićeš slobodan." A očajan sin odgovori plačući: " Ali ja ne mogu da izdržim ni sedam dana. Smiluj mi se, jer mi svi udovi gore i bole." A zli lihvar uzviknu: "Prioni na rad: ako si sedam godina dane i noći mogao da provodiš u razvratu, sada moraš sedam godina da radiš. Neću ti oprostiti dok mi ne isplatiš sve svoje dugove do poslednje drahme. I sin, udova mučenih bolom, vrati se očajan na polja da nastavi rad. Već se jedva držao na nogama od umora i bolova, kad sedmi dan dođe - subota, dan kada nijedan čovek ne radi u polju. Tada sin skupi poslednju snagu te se otetura do kuće svog oca. I bacivši se pred očeve noge, reče: "Oče, veruj mi poslednji put i oprosti mi sve uvrede koje ti naneh. Kunem ti se da više nikada neću živeti raspusno i da ću ti u svemu biti poslušan. Oslobodi me iz ruku mojih ugnjetača. Oče, pogledaj me i moje bolesne udove, i nek ti srce omekša. Tada se ocu pojaviše suze u očima, te on podiže sina u naručje i reče: "Veselimo se, jer danas mi je data velika radost -što ponovo nađoh mog voljenog sina koji beše izgubljen." I on ga obuče u svečane haljine i čitavog dana behu radosni. I u zoru sledećeg jutra dade on sinu torbu srebra da može plati lihvarima sve što im dugovaše. A kad ss vratio reče mu: "Sine moj, vidiš li kako je lako, da za sedam godina raspusnog života natovariš sebi dugova, ali kako je teško vraćati ih za sedam godina napornog rada." "Oče, zaista je teško otplaćivati ih, čak i za samo sedam dana". I otac ga posavetova rečima, govoreći: "Samo zbog toga ti je sada dozvoljeno da otplatiš svoje dugove za sedam dana, umesto za sedam godina; ostatak ti je oprošten. Ali, vodi računa da u vremenu koje dolazi, više ne praviš dugova. Jer zaista ti kažem: niko ti drugi do oca tvojega, neće oprostiti dugove, jer, samo si svom ocu sin. Jer, svima drugima ti bi trebao da radiš teško sedam godina, kako je zapisano u našim zakonima."

49. "Oče moj, od sada ću biti tvoj voljeni i poslušni sin, i neću više praviti dugove, jer znam da ih je teško otplatiti." I ode na očeva polja i nadgledaše radnike svakog dana. I on nikada nije zahtevao od svojih radnika da rade teško, jer se sećaše svog sopstvenog napornog rada. I godine su prošle, a pod njegovom rukom, svojina njegova oca postala je još mnogo veća; pod njegovom rukom, jer mu je otac blagoslovio rad. I polako je ocu vratio desetostruko od onog što je proćerdao za sedam godina. I kada otac vide da mu sin dobro postupa sa slugama i sa svim posedom, reče mu: "Vidim, sine moj, da mi je posed u dobrim rukama. Dajem ti svu svoju stoku, kuću, zemlju i blaga. Neka sve to bude tvoje nasledstvo, i ti nastavi da ga, na moju radost, uvećavaš." I kada je sin primio svoju baštinu od oca, oprostio je dugove svim svojim dužnicima koji mu ne mogaše platiti, jer on nije bio zaboravio da i njegov dug beše takođe zaboravljen kada on ne mogaše da ga isplati. I Bog ga blagosloviše dugim životom, sa mnogo dece i sa mnogo bogatstva. Jer bejaše dobar prema svim svojim slugama i prema svoj svojoj stoci."

50. Tada se Isus okrenu prema bolesnom narodu i reče im: "Govorim vam u parabolama da možete bolje razumeti Božiju reč. Sedam godina prekomernog jela i pića, i razvratnog života su gresi prošlosti. Zli lihvar je Satana. Dugovi su bolesti. Naporan rad su bolovi. Zabludeli sin, ste vi sami. Isplata dugova je izbacivanje iz vas đavola i bolesti i izlečenje vašeg tela. Torba srebra primljena od oca je oslobađajuća snaga anđela. Otac je Bog. Očevi posedi su Zemlja i Nebesa. Sluge očeve su anđeli. Očevo polje je svet, koji postaje Carstvo Nebesko, ako Sinovi Čovečiji rade na njemu zajedno sa anđelima Nebeskog Oca. Jer, kažem vam: bolje je da sin sluša svog oca i nadgleda njegove sluge na polju, nego da postane dužnik zlog lihvara, pada u ropstvo i mučno radi da bi isplatio sve svoje dugove. Isto tako je bolje, da Sinovi Čovečiji slušaju zakone svog Nebeskog Oca, i zajedno sa Njegovim anđelima da rade na Njegovom carstvu, nego da postanu dužnici Satane, gospodara smrti, svih greha i svih bolesti, i da pate u bolovima i znoju sve dok ne isplate sve svoje grehe. Zaista vam kažem: veliki su i brojni vaši gresi. Mnogo godina ste podlegali zadovoljenjima Satane. Bili ste proždrljivi, prekomerno ste pili, bludničili i vaši su se prošli dugovi uvećavali. I sada ih morate isplatiti, a plaćanje je i teško i naporno. Stoga, ne bunite se već posle trećeg dana, kao zabludeli sin, nego strpljivo čekajte sedmi dan koji je posvećen od Boga, i onda idite skrušena i poslušna srca pred lice vašeg Nebeskog Oca, da vam može oprostiti vaše grehe i sve vaše prošle dugove. Zaista vam kažem: vaš Nebeski Otac vas beskrajno voli, jer on vam takođe dopušta da u sedam dana isplatite dugove od sedam godina. Oni koji imaju grehe i bolesti od sedam godina, ali plate pošteno i istraju do sedmog dana, njima će naš Nebeski Otac oprostiti dugove od svih sedam godina."

51. "Ako grešimo sedam puta sedam godina?" upita bolestan čovek koji je užasno trpeo. "Čak i tada Nebeski Otac vam oprašta sve vaše dugove u sedam puta sedam dana."

52. "Srećni su oni koji istraju do kraja, jer đavoli Satanini zapisuju sva vaša zla dela u knjigu, u knjigu vašeg tela i vašeg duha. Zaista vam kažem: nema niti jednog jedinog grešnog dela, a da nije zapisano, čak i od samog početka sveta, pred našim Nebeskim Ocem. Jer vi možete izbeći zakone kraljeva, ali zakone našeg Boga, to nijedan od Sinova Čovečijih ne može. I kada dođete pred lice Božije, đavoli Satane svedoče protiv vas vašim delom, i Bog vidi vaše grehe zapisane u knjigu vašeg tela i vašeg duha, i tužan je u svom srcu. Ali, ako se pokajete za svoje grehe, i postom i molitvom tražite anđele Božije, tada za svaki dan u kojem nastavite da postite i molite se, Božiji anđeli izbrišu po jednu godinu vaših zlih dela iz knjige vašeg tela i vašeg duha. I kada je konačno poslednja izbrisana i očišćena od svih vaših grehova, vi onda stojite pred licem Božijim. Bog ss raduje u svom srcu i zaboravlja sve vaše grehe. On vas oslobađa iz kandži Satane i patnje, i uzima vas u svoju kuću i naređuje svim svojim slugama. svim svojim anđelima, da vam služe. Daje vam dug život, i vi nikada više nećete videti bolest. I ako, otada, umesto da živite grešno, provodite svoje dane u činjenju dobrih dela, tada će Božiji anđeli zapisati sva vaša dobra dela u knjigu vašeg tela i vašeg duha. Zaista vam kažem: ni jedno dobro delo ne ostaje nezapisano pred Bogom, od samog početka sveta. Jer od vaših kraljeva i vaših vladara možete čekati uzalud svoju nagradu, ali vaša dobra dela nikada ne traže svoju nagradu od Boga."

53. "I kada dođete pred lice Božije, Njegovi anđeli svedoče za vas, vašim dobrim delima. I Bog vidi vaša dobra dela zapisana u vašim telima i vašim duhovima, i raduje se u svom srcu. On blagosilja vaše telo i vaš duh i sva vaša dela, i daje vam u nasleđe svoje Zemaljsko i Nebesko Carstvo, da na njemu možete živeti život večni. Srećan je onaj koji može ući u carstvo Božije, jer on nikada neće videti smrt."

54. I posle Njegovih reči zavlada velika tišina. I oni koji su bili obeshrabreni, dobiše novu snagu iz Njegovih reči i nastaviše da poste i da se mole. A onaj koji mu se prvi obratio, reče: "Istrajaću do sedmog dana." I isto tako drugi mu reče: "Ja ću takođe istrajati sedam puta sedam dana."

55. Isus im odgovori: "Srećni da su oni koji istraju do kraja, jer će dobiti zemlju u nasleđe."

56. A bilo je mnogo bolesnih među njima: mučeni teškim bolovima, jedva dopuzaše do Isusovih stopala. Jer ne mogahu više hodati svojim stopalima. Oni rekoše: "Učitelju, teško smo mučeni bolom; reci nam šta da radimo." I oni pokazaše Isusu svoja stopala čije kosti behu iskrivljene i čvornovate, i rekoše mu: "Ni anđeo vazduha, ni vode ni sunčeve svetlosti ne mogaše da nam ublaže bolove, iako smo se krstili, i postili i molili, i sledili tvoje reči u svim stvarima."

57. "Zaista vam kažem, vaše će kosti biti izlečene. Ne obeshrabrujte se, već tražite izlečenje u blizini iscelitelja kostiju - anđela zemlje. Jer odatle su vaše kosti uzete, i tamo će se vratiti."

58. I on pokaza rukom na ivicu vode gde su vodeni tok i toplina sunca razmekšali zemlju, stvarajući od nje glinoviti mulj. "Potopite stopala svoja u blato, da zagrljaj anđela zemlje može izvući iz vaših kostiju sve nečistoće i svu bolest. I svi ćete videti Satanu i vaši bolovi kako odleću iz zagrljaja anđela zemlje. I čvornovatost vaših kostiju će nestati, i kosti će vam ojačati, i svi vaši bolovi će nestati."

59. I bolesni su sledili Njegove reči jer su znali da će biti izlečeni.

60. A tamo je takođe bilo i drugih bolesnih koji mnogo patiše od svojih bolova, a koji su pored toga istrajali u postu. No istrošiše svu svoju snagu, a i velika vrućina ih je mučila. I kada bi ustajali sa svojih kreveta da bi otišli Isusu, glave bi počele da im se klate kao da ih je silan vetar drmao, te bi svaki put, kada pokušavaše da stanu na noge, padali bi na zemlju.

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0067 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
Moje knjige
 
Dodaj novu knjigu
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA