PARABOLE ISUSA IZ NAZARETA - Poglavlje IV
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Parabole - četvrti deo
 

61. Tada im Isus priđe i reče: "Patite, jer Satana i njegove bolesti muče vaša tela. Ali se ne bojte, jer će njihova moć nad vama ubrzo biti okončana. Jer Satana je kao naprasit komšija koji ulazi u kuću svog komšije dok je ovaj odsutan, naumivši da uzme njegove stvari i prenese ih u svoju sopstvenu kuću. Ali neko kaže gospodaru kuće da mu njegov neprijatelj pustoši kuću, te se on trčeći vrati. I kada zli komšija, sakupivši na Jednu gomilu sve što mu se dopalo, vide izdaleka da se gospodar kuće vraća u žurbi, vrlo se razgnevi što neće biti u stanju sve da odnese, te stade razbijati i kvariti sve što tamo bejaše, u nameri da sve uništi. Tako da, pošto stvari ne mogu biti njegove, ne treba ni drugi da ih ima. No odmah zatim uđe gospodar kuće, te pre no što je zli komšija uradio ono što je naumio, ovaj ga ščepa i izbaci napolje. Zaista vam kažem, upravo tako je radio Satana ušavši u vaša tela koja su Božija staništa. I uzeo je pod svoju vlast sve što je želeo da ugrabi: vaš dah, vašu krv, vaš kostur, vaše meso, vašu utrobu, vaše videlo, i vaš sluh. Ali vašim postom i vašom molitvom vi pozivate natrag Gospodara vašeg tela i njegove anđele. I kad Satana vidi da se pravi Gospodar vašeg tela vraća, to je onda kraj njegove vladavine. Zbog toga, u svom gnevu ponovo prikuplja svu svoju snagu, ne bi li nekako uništio vaše telo pre dolaska Gospodara; upravo zbog toga vas Satana stavlja na tako velike muke, jer oseća da mu je došao kraj.

62. Ali ne dozvolite da vam srca zadrhte, jer će se uskoro anđeli Božiji pojaviti, da ponovo zauzmu svoje prebivalište i nanovo ih prosvete kao hramove Gospodnje. I oni će ščepati Satanu i izbaciti ga iz vaših tela zajedno sa svim njegovim boleštinama i nečistoćama. I srećni ćete biti, jer ćete primiti nagradu za svoju istrajnost, i nikada više nećete videti bolesti."

63. A beše među bolesnima jedan, koga Satana mučiše više od ostalih. A njegovo telo beše tako sasušeno da je gotovo samo skelet ostao, dok mu koža bejaše žuta kao list koji je opao. On toliko slab bejaše da čak ni na rukama svojim ne mogaše da se dovuče do Isusa, nego mu samo izdaleka viknu: "Učitelju, smiluj mi se; jer nikad čovek nije patio, ni od samog početka sveta, kao što ja patim. Znam da si zaista od Boga poslat, i znam da ako hoćeš, možeš odmah isterati Satanu iz mog tela. Neće li Božiji anđeli poslušati Božijeg glasnika? Dođi Učitelju, i isteraj Satanu iz mene odmah, jer on besni nesnosno u meni i teško je podnositi njegovo mučenje."

64. A Isus mu odgovori: "Satana te muči tako teško, zato što si već postio mnogo dana, a ne plaćaš mu njegov danak. Ne hraniš ga svim onim gnusobama kojima si dosada oskrnavio hram svog duha. Mučiš Satanu glađu, i stoga on u svom besu takođe muči tebe. Ne boj se, jer kažem ti: Satana će biti uništen pre no što tvoje telo bude uništeno, jer dok ti postiš i moliš se, anđeli Božiji štite tvoje telo, da te moć Satanina ne može uništiti. A bes Satane je nemoćan pred anđelima Božijim."

65. Tada svi dođoše Isusu i glasnim uzvicima preklinjaše ga, govoreći: "Učitelju, imaj milosti nad njim, jer on pati više nego svi ostali, a ako ti ne isteraš Satanu odmah iz njega, bojimo se da neće doživeti sutrašnji dan."

66. A Isus im odgovori: "Velika je vaša vera. Neka bude prema njoj i neka se sve ravna prema njoj, tako da ćete uskoro videti licem k licu strašno obličje Satanino, ali i snagu Sina Čovečijeg. Jer ja ću iz tebe isterati moćnog Satanu, snagom moćnog jagnjeta Božijeg, najslabijeg od svih stvorenja Gospodnjih. Jer sveti duh Božiji čini najslabijeg snažniji od najjačeg."

67. I Isus pomuza ovcu koja je pasla travu. I stavi mleko na pesak koga je sunce ugrejalo, govoreći: "Gledajte, snaga anđela vode je ušla u svo mleko. I sada će snaga anđela sunčeve svetlosti takođe ući u njega."

68. I mleko postade toplo sunčevom snagom. "A sada će ss anđeli vode i sunca sjediniti sa anđelom vazduha."

69. I gle, para vrelog mleka poče polako da se diže u vazduh.

70. "Dođi i udahni kroz usta svoja snagu anđela vode, sunčeve svetlosti, i vazduha, da ona može ući u tvoje telo i odatle isterati Satanu."

71. I bolesnik koga je mučio Satana, udahnu duboko, duboko u sebe beličastu paru koja se dizala.

72. "Smesta će Satana napustiti tvoje telo, jer prošlo je već tri dana i on gladuje i u tebi ne nalazi hranu. Izaći će iz tebe da bi zadovoljio glad vrelim mlekom koje isparava, jer je to hrana kojoj je naklonjen. On će osetiti njen miris, i neće biti u stanju da odoli gladi koja ga već tri dana muči. Ali Sin Čovečiji će uništiti njegovo telo, da više nikog neće moći mučiti."

73. Tada telo bolesnika zahvati groznica, i pripade ga muka kao da će povraćati, ali ne mogaše. I borio se za vazduh, jer nemaše daha. Zatim je klonuo bez svesti, Isusu na skute.

74. "Sada je Satana stvarno napustio njegovo telo. Pogledajte ga." I Isus pokaza na otvorena usta bolesnika.

75. I tada svi oni zapanjeni i užasnuti videše kako Satana izlazi iz njegovih usta u obliku odvratnog crva pravo prema vrelom mleku. Tada Isus uze u ruke dva oštra kamena i smrska glavu Satane, a zatim izvuče iz bolesnika čitavo telo monstruma, koje beše skoro isto toliko dugo koliko i sam čovek. Kada je odvratni crv izašao iz bolesnikovog grla, dah mu se odjednom povratio, a zatim i svi bolovi prestadoše. A drugi sa užasom gledaše odvratno Satanino telo.

76. "Vidite, kakvu odvratnu zver nosite i hranite u vašim telima, tokom dugih godina. Izvukao sam ga iz vas i ubio ga da više nikad ne može da vas muči. Zahvalite Bogu jer vas njegovi anđeli oslobodiše, i ne grešite više, da se Satana ne povrati. Neka vaše telo odsada bude hram posvećen vašem Bogu."

77. I svi oni behu zadivljeni Njegovim rečima i Njegovom moći. I rekoše: "Učitelju, Ti si zaista Božiji glasnik, i stvarno znaš sve tajne."

78. "A vi," odgovori im Isus, "budite pravi Sinovi Božiji, da i vi takođe možete imati udela u Njegovoj moći i u znanju svih tajni. Jer mudrost i moć mogu jedino doći iz Božije ljubavi. Volite, stoga, svog Nebeskog Oca i svoju Zemaljsku Majku svim svojim srcem, i svim svojim duhom. I služite im, da i Njihovi anđeli mogu vama služiti. Neka sva vaša dela budu posvećena Bogu. I ne hranite Satanu, jer plata za greh je smrt. Jer u Bogu je nagrada za dobro, a to je Njegova ljubav, koja je znanje i moć večnoga života."

79. I oni kleknuše da zahvale Bogu za Njegovu ljubav.

80. A Isus priđe, govoreći: "Doći ću ponovo svima koji istraju u molitvi i postu do sedmog dana. Mir neka bude sa vama."

81. A bolesnik iz koga je Isus isterao Satanu, ustade na noge, jer mu se životna snaga povratila. Disao je duboko, a njegove oči postadoše bistre, jer ga je svaki bol minuo. I on se baci na zemlju gde Isus stajaše, i poljubivši trag stopala Njegovih, on plakaše.

82. A to beše pored korita reke, gde mnogo bolesnih postiše i moliše se Božijim anđelima tokom sedam dana i sedam noći. I velika beše njihova nagrada, zato što su sledili Isusove reči. A kako sedmi dan prolazaše, svi njihovi bolovi minuše. I kada se sunce promolilo na horizontu, videše Isusa kako im se približava sa planine, a oko Njegove glave blistala je svetlost jutarnjeg sunca.

83. "Mir s vama."

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.1707 sek. Broj pronadjenih pojmova: 42;   [ Isključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA