OBJAVA SA PLEJADA - Poglavlje V
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Tko u sebi nosi Liniju Svjetla?
 

Vi držite povijest svemira memoriranu u vašim tijelima. Vaše tijelo mutira sada da bi jednog dana moglo održati te informacije u sebi.

Ovo se dešava zahvaljujući biogenetskom inženjerstvu u kojem vi osobno ne sudjelujete. Vi možete naravno olakšati proces, ako poštivate namjeru da kooperirate s njim. Kao vrsta, vi sada bivate genetski mjenjani od bića koja su vas stvorila i koja u odredjenim vremenskim točkama vaše povijesti redizajniraju vašu DNA.

Ovo vremensko razdoblje je dizajnirano od originalnih Bogova Stvaratelja, oni dolaze natrag na ovo mjesto i vraćaju sada svoj originalni plan. Milioni bića su bili pozvani da sudjeluju u ovom projektu i milioni od VAS su rekli: “DA, mi smo buntovnici. Idemo preuzeti ovaj projekt, mi ćemo složiti sve natrag u red, mi ćemo srediti te ruševine i mi želimo vidjeti da li nam to može uspjeti.”

Tako su se počeli crtati nacrti i planovi, studirala se genetika, da bi se otkrilo tko nosi u sebi recesivne gene i Liniju Svjetla. VI ste sa najvećom pažnjom izabrali roditelje koji su vas mogli obezbijediti sa najviše što je moguće svjetlosnih kodiranih vlakana koja mogu evoluirati dalje.

Prije nego što ste ušli u tijelo, svi vi ste se obavezali stvoriti situacije u ovom životu koje će potaknuti vaše kodiranje i koje će aktivirati vašu memoriju. Onda ste došli u tijelo i zaboravili ste. Svi vi imate svoje nacrte, planove i kodiranje i to kodiranje je do jedne izvjesne mjere već aktivirano u vama – jer ste vi cijeli život znali da postoji jedan Božanstveni plan i svrha i da ste VI DIO TOG PLANA.

Aktiviranje i otvaranje vašeg koda, kao i realizacija vašeg identiteta će biti fenomenalno intenzivni. Razlog za ovo je evoulucija vaše DNA. Kad budete imali 12 spirala DNA, te spirale će se početi spajati sa Sistemom od 12 chakri.

12 Chakri su vrtlozi koji su ispunjeni informacijama i vi morate moći prevesti te informacije. VI evouluirate, čak i kad niste na planeti i kad ste možda više involvirani sa vašim drugim identitetima sebe nego sa ovim identitetom na Zemlji.

Da bi evoluirali, vi izaberete jako izazovne situacije u kojima morate narasti iznad SVEGA što ste dosada smatrali svojim ograničenjem. VI morate postati SUPER-bića, svejedno u kojoj realnosti se nalazite, jer kao član Obitelji Svjetla, ogranak BUNTOVNICI, ovo je vaša jačina.

Vi ste namjerno došli na Zemlju da si date takav IZAZOV, tako da možete pružiti OTPOR – ne na način da vam stvori probleme ili da stvori konflikte, nego na način da ostvarite harmonični otpor. Kroz vašu harmoniju, vi se opirete staroj frekevenciji.

Jedan dio napetosti koju osjećate prema drugima nastaje tako, jer vi se nalazite na vašem PUTU i napredujete. DRUGIMA se to ne svidja, jer oni nisu kodirani da u ovo vrijeme reagiraju onako kako vi reagirate. Neki ljudi nisu uopće kodirani za ovo. Neki su znali za plan i za promjene i došli su ovamo da bi promatrali. Neki su došli jer su znali da ako budu imali hrabrosti da dodju na planetu čija se struktura temeljno mijenja, da će to povećati njihovu svijest samim tim što su došli na planetu i sudjelovali u ovoj promjeni.

Samo i biti u blizini ovog dogadjanja daje snagu. Tako da – cijenite sve one koji su došli na planetu SADA da bi učestvovali u ovoj promjeni frekevencije. Svi ovi učesnici su potrebni, jer čim više se frekvencije zadržava na planeti, tim više energije se može preraditi i promjeniti stara frekvencija. Oni koji su se otvorili SVJETLU - njihova tijela postaju doslovno restrukturirana. Nekad, vi se probudite u sred noći i doslovno osjećate to restrukturiranje. Ovo restrukturiranje tijela je restruktura vaše DNA.

Vaša DNA je jedno vlakno. Znanstvenici koji su do sada dali sve od sebe, mogli su identificirati samo odredjene dijelove DNA. Našli su takodjer dijelove DNA koje su smatrali nepotrebnima, jer nisu mogli dokučiti njihovu svrhu i nazvali su te dijelove “junk DNA” (smeće DNA). ALI ti znanstvenici griješe.

MI smo pričali da su vas napravili/kreirali Bogovi Stvaratelji. Napravljeni ste kao kuća koja može biti nadogradjena. Sada je vrijeme u kojem oni koji su vas stvorili – dodaju još nešto NOVO u vašu DNA. Ono što znanstvenici zovu “junk DNA” se sada aktivira u vama. U našim učenjima mi uvijek iznova naglašavamo obogaćivanje vaše krvi sa KISIKOM, jer KISIK jača kodiranje i BUDI “junk DNA“ u vašem tijelu koja je sve ostalo samo ne smeće.

Ono što znanstvenici zovu junk DNA je temelj za kompletnu percepciju – JUNK DNA će vam omogućiti da postanete kompletno četverodimenzionlano biće. Ova junk DNA će promeniti vaš vid, vaš sluh, produžiti vaš životni vijek i tako dalje. Ovi uspavani djelovi DNA, koji su za znanstvenike enigma, sada se bude u život.

Vi mutirate tako brzo, da izvjesni znanstvenici smatraju taj proces bolešću. Neki su vrlo zabrinuti zbog toga. Oni su uvjerili vladu da uloži milijarde dolara u istraživanje DNA. Ono što se dešava sa vašim tijelom zasigurno nije bolest, vi mutirate prirodno i restrukturirate se. Ova mutacija se dogadja najčešće dok spavate tako da može biti da se probudite ujutro i osjetite da se osjećate nekako drugačije, da je nešto drugačije u vašem tijelu. Možete očekivati da će se promjene početi pokazivati i da ćete razviti nove sposobnosti. VI ćete mnoge stvari automatski jednostavno ZNATI.

Originalni planeri čovječjeg tijela su bili dobronamjerna bića. Ovi Bogovi su vas biogenetski vrlo velikodušno obdarili sa nevjerojatnom duhovnom vitalnosti i fantastičnim sposobnostima. Velika količina tih informacija je pohranjena u razbacanim i raspršenim kodiranim svjetlosnim vlaknima, koji se SADA ponovo re-strukturiraju.

Vaše kosti i vaš skelet su povezani sa tim informacijma.

Kad je vaš skelet pravilno ispravljen i poravnan u jednu liniju, vi možete koristiti energiju iz izvjesnih “područja snage”, kozmičke zrake se “dovlače” u vaše tijelo, kodirana svjetlosna vlakna u vašem tijelu se počinju reorganizirati i vi ćete spoznati da se mijenjate. Ta promjena će biti prisutna kud god da se okrenete.

Ovaj sadašnji evolucionarni sistem je dizajniran od Bogova Stvaratelja, da vam približi nove dimenzije odnosno frekevencije.

Sistem je izgradjen na razvoju 12 spirala ili heliksa, koje su povezane sa 12 Chakri; 7 u vašem tijelu, 5 izvan njega. To je način na koji sistem funkcionira. Za ovu evoluciju heliksa u tijelu se morao naći jedan zajednički nazivnik tako da bude obuhvaćen i najdonji nivo frekvencije.

Ima i ljudi koji će ići i dalje od 12 spirala. Medjutim, generalno gledajući, stupanj svjesnosti čovječanstva ne može doseći takvu akceleraciju. Za ljude već predstavlja veliki skok razviti se od 2 spirale u 12 spirala. Neki ljudi će funkcionirati sa 12 spirala u najkraćem roku, dok će drugi tek na kraju desetljeća dostići taj stupanj. To potiče od toga, da svatko primi individualno frekevenciju tek onda kad je sposoban tu frekevnciju i integrirati. Mnogi se i sada na početku plana, teško nose sa promjenama. Većina čovječanstva je ubijedjena da postoji samo jedan realitet i da osim toga ne postoji ništa drugo. Ovaj pogled na svijet bi moglao značiti pad čovječanstva.

Kad spirale u čovječjem tijelu preuzmu svu svoju funkciju, budi se jedno unutrašnje znanje koje prelazi granice svega što je taj čovjek ikada naučio. To je znanje iz SAMOG SEBE, koje kaže: Postoji puno više nego ovaj fizički svijet! Vjerujte to. Znajte to. Shvatite to.

Fizički svijet je ključ za spiritualni svijet. Svijet DUHA i samospoznaje stoji pred jednom eksplozijom informacija: jeftina energija, slobodna energija – sve će vam biti dano. Sve to je povezano sa razvojem kodiranih svjetlosnih vlakana, sa milionima i milionima tankih vlakana.

Kao što smo vam već pričali; Bogovi Stvaratelji koji su došli i preuzeli moć imali su namjeru da vi funkcionirate na jedan odredjeni način, da vas mogu kontrolirati. Morali su isključiti vašu inteligenciju i to su učinili tako da su tanka kodirana vlakna koja grade DNA raspršili i razbacali. OVA vlakna se upravo sada počinju skupljati i počinju izgradjivati nove spirale. To će se dogoditi u grupama od TRI, dok se konačno ne dodje do 12 spirala. Kad tih 12 spirala počnu vibrirati u tijelu, svaka spirala će početi vibrirati u skladu sa jednom Chakrom.

Ima puno chakri i puno potencijalnih spirala koji se mogu formirati. Momentalno je zajednički nazivnik za čovječanstvo 12. Sa 12 chakri i 12 spirala ljudska svijest može izaći na kraj, bez da samu sebe uništi. Znači sada imamo posla sa 12 spirala i 12 chakri – od toga 7 u tijelu i 5 izvan tijela.

Sa 7 chakri u tijelu se može prilično lako raditi. Može ih se sve fizički dodirnuti i osjetiti kako rade, kada dozvolimo sebi da ih osjetimo.

Prve tri su Chakre: preživljavanja, seksualnosti i doživljavanja osjećaja. Četvrta je srce – centar za suosjećanje i povezanosti sa svim stvarima. Peta je vratna /grlena chakra, koja je povezana sa govorom, šesta je treće oko, nalazi se izmedju očiju i povezana je sa vidovitosti. Sedma je krunska chakra i otvara čovjeka za spoznaju da njegov stvarni identitet leži izvan granica fizičkog svijeta. Kada se dodje do 5 chakri izvan tijela, mora se pronaći način, da se nešto integrira, za što još uvijek niste sigurno dali uopće postoji.

8-sma chakra leži sada izvan vašeg područja aktiviteta, 30 cm iznad vaše glave. Većina ljudi je drži skroz blizu njihovog fizičkog tijela. Čak i 9-ta je u blizini, samo par metara udaljena od tijela. Kad su 9 spirala skroz razvijene, ova čakra će se premjestiti u Zemljinu atmosferu i onda biti više Zemljina Chakra, jedan link izmedju energetske mreže univerzuma i Zemlje.

10-ta, 11-ta i 12-ta Chakra su udaljeniji. Kad vaša 10 Chakra bude aktivirana i uključena, bit će u vašem Sunčevom sistemu. 11 će biti u vašem galatičkom sistemu, a 12 će biti usidrena u unverzumu. VI ćete od ovih vaših ličnih centara dobivati informacije, jer oni su takodjer i kolektivni centri. Kada naučite interpretirati sva ova iskustva sa chakrama, vidjet ćete da ŽIVOT nije više isti kao nekada.

Ne prolaze svi na Zemlji kroz ove promjene, jer nisu svi kodirani da u ovom vremenskom segmentu reagiraju. SVATKO od vas je došao sa jednom specijalnom zapovijedi, koja vam kaže kada, gdje i kako trebate najbolje djelovati. Mnogi od vas uče upravo sada kako da slijede taj plan, plan SEBE SAMOG, koji će vas dovesti do toga da otkrijete vaše više JA.Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 50% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.esotheria.com/

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0041 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA