OBJAVA SA PLEJADA - Poglavlje VII
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Multidimenzionalno integrisanje
 

Vi profitirate od toga što učestvujete u procesu života. Time što ste jednostavno u fizikalnosti, tj. fizičkom svetu, vi imate priliku da budete obdareni iskustvima i osobinama koje ne možete dobiti nigde drugde.

Učestvovati u fizičkom svetu na Zemlji sada i u zadnjih 200,000 do 300,000 godina uistinu je silan dogadjaj, s obzirom da tu vladaju sile mraka. Vi ste se borili da otvorite oči i prepoznate radost i uzvišenost. Ako malo razmislite, videćete da u istoriji modernog doba postoji veoma malo ljudi koji su živeli životima ispunjenim radošću i uzvišenosti. Zbog toga, vi morate sami pronaći i stvoriti vašu radost i uzvišenost i morate ubediti sebe kako vi to zaista možete da ostvarite.

Već eonima priroda postojanja na Zemlji predstavlja borbu izmedju svetlosti i tame. Neko bi to nazvao borbom izmedju dobrog i lošeg, uzvišenosti i zla. Mi jednostavno kažemo da je to još jedan dogadjaj i mesto gde vladaju odredjena pravila i zakoni i da Zemlja nije jedino takvo mesto u postojanju koja se nosi sa ovakvom vrstom izazova.

Vi ste jedinstveni po tome što vaša biogenetička struktura unutar vas funkcioniše sa mnogo više mogućnosti nego što ste ikada zamišljali. Jako je interesantno posmatrati vas kako izvodite ove borbe unutar vas samih, zato što ste vi ubedjeni da vi možete ostvariti samo mali procenat vaših stvarnih mogućnosti. U stvarnosti, vi ste grandiozna bića kreirana po slici bogova.

Pa čak i sa tim neverovatnim sposobnostima, vi ste kontolisani do te mere da su vaše stvarne mogućnosti počele da se poriču/samonegiraju. Većina ljudi koristi samo 3 do 4 procenata njihovih stvarnih sposobnosti. Oni koji su napredniji, koriste 12 do 15 procenata njihovih stvarnih sposobnosti. Gde se nalaze preostalih 80 ili 90 procenata? Šta se može uraditi sa 90 procenata stvarnih sposobnosti? Tih 90 procenata se sada budi i drevne oči će početi da vide i da se sećaju šta ste VI SAMI sposobni da uradite. Kada se drevne oči otvore i kada vi budete prepoznali vaše stvarne sposobnosti, VI ćete prestati da negirate svoju suštinu. Prestaćete da se svadjate o vašim ograničenjima i krenućete dalje od stvari koje ste koristili da bi se sprečavali da napredujete.

U drevnom Egiptu, početnicima treniranim u krugovima sveštenstva je trebalo mnogo života da potpuno otvore oči ka drugim realitetima. Oni su bili trenirani da se reinkarniraju u odredjene porodice i da se sete ko su oni zaista. Majke i očevi su znali unapred koga će roditi, zato što su imali snove o tome. Oni su znali ko će doći u njihova tela i pre začeća. Oči su tada bile mnogo otvorenije i moglo se videti u mnogo drugih realiteta. Te oči su nazvane "Oči Horusa", pošto su se njima mogli videti drugi svetovi-svetovi budjenja i svetovi spavanja, svetovi smrti i svetovi sanjanja.

VI koji želite da otvorite vaše drevne oči i koji ste majstori kada je budjenje u pitanju, obučavani ste i prošli ste trening u mnogim drugim životima.

SADA je vreme da integrišete trening koji ste prošli u vaše telo i u jedan sistem koji nema nikakve veze sa životom u hramu - u jedan sistem koji ne teži tome da vam da mesto za vaše sposobnosti. VI ste odmetnici i vaše društvo u kome živite ne očekuje vaše poklone i vaše znanje kao što je to bilo u drevnom Egiptu. U današnjem društvu i službenom svetu ne postoji mesto gde možete pokazati vaše talente. Nema nigde takvog mesta unutar društva u kome živite. No, talenti još nisu isplivali na površinu. VI ćete se razvijati brzinom kojom telo i duša smatra najadekvatnijim za korišćenje vaših talenata.

Nemojte se ljutiti sami na sebe zbog toga što se ne razvijate brzinom kojom vaš ego želi da se razvijate.

Ego ima oči koje vide samo jedan deo vas. Duša, ili oči Horusa koje gledaju kroz vas, potpuno drugačije vide način na koji treba da se razvijate. Poznavajući vaše potrebe, vašu strukturu, i vaš plan, vi ćete se razvijati brzinom koja će omogućiti da ostanete nepovredjeni. Mentalne institucije su prepunjene ljudima koji su otvorili njihove drevne oči, ali nisu uspeli da razumeju i da nadju smisao u onome što su otkrili. Oni nisu pronašli kućni odašiljać. Bez uzemljenja, delikatan balans nervnog sistema čoveka je potpuno poremećen.

VI veoma brzo razvijate vaš nervni sistem i postoje načini kako se to prepoznaje. Svako malo, vi ste u mogućnosti da osetite pulsiranje koje vas izvodi iz fizičkog realiteta kakvog ga vi poznajete - van frekvencije koja je tro-dimenzionalnog identiteta. Vi ste tada sposobni da se prebacite u drugu vibraciju i da vidite, osetite i prepoznate da se nešto vrlo neobično dešava. Tada se obično pojavi odbacivanje, zbog toga što logički um ne može da objasni šta je to što se dešava i vi poričete to iskustvo i blokirate svoje sjećanje na njega.

Najbolje je ostati pri intuiciji - oslanjajte se na ono što osećate i imajte poverenja, čak i onda kada to nema nikakvog logičkog smisla. Nestpljivost je zamka za mnoge od vas zbog toga što mnogi od vas osećaju da treba da se kreću nekuda. Nemojte odbacivati vrline kornjače koja se kreće veoma sporo, zastane da bi se uvukla u svoj oklop i razmišljala, koja je veoma blizu tlu ("spuštena na zemlju"-prim.prev.) i vidi veoma dobro.

Kada budete poželeli da ubrzate otvaranje drevnih očiju, formulišite vašu predanost i spremnost. Misao jeste. Misao kreira. Ako je vaša misao da želite da se razvijate najvećom mogućom brzinom na najbolji mogući način, to je ono što ćete vi i uraditi. Kada sumnjate, sumnja je takodje misao koja kreira. Kada se sumnja pojavi, ona će prekinuti ekspanziju procesa zbog toga što ste negirali suptilnost dešavanja unutar vas.

Vi se nalazite u dekadi koju smo mi nazvali "bezimena dekada", 1990-te. Ovo je period kada će se mnoga najznačajnija desavanja dogoditi na Zemlji. Mnoga dešavanja se već dogadjaju, ali ona su sakrivena od strane oficijalnog sveta. Taj svet je sada prerastao njegove okvire zbog toga što više ne može da se nosi sa realnošću koja se menja i razvija.

VI koje ste drevni - VI koji ste majstori budjenja, dok se budete budili, mi želimo da VI počnete da gledate kroz vaše drevne oči i da probudite u sebi ono što već znate, ono čega se sećate, ono što je duboko unutar vas.

VI morate da verujete sebi i da se oslonite na sebe. VI morate da budete sposobni da vidite, da razumete Šta je to što vidite i da prevedete ovu uzvišenu viziju za druge. VI će te doći do saznanja i ogromne implozije vaše svesti koja će vam pomoći da se setite ko ste VI zaista i tko ste oduvijek bili.

Isključivo od vas zavisi da li ćete otključati brave i dozvoliti sebi da napredujete dalje. Već smo razgovarali ovde o vašim uverenjima, verovanjima i koliko je važna misao.

Napominjemo ponovo i ponovo, da ste vi rezultat VAŠIH MISLI i to je osnova razumevanja, manipulacije i funkcionisanja unutar vašeg sveta.

Kada počnete da razumete ovaj proces i da ga prenesete iz vašeg intelekta u vaše telo i kada budete odlučni i spremni da živite na taj način, vaše drevne oči će biti spremne da vide.

Kako budete učili o istoriji vaše duše, vaš identitet u vašem trenutnom telu VAŠ - "JA"- će početi da vam deluje veoma beznačajno. VI ste vašu predivnu suštinu izrazili na ovoj planeti u veoma drevna vremena i postoji još mnogo toga, mnogo više nego što ste VI sada u mogućnosti da to sagledate. To je kao kada bi "postojanje" bilo knjiga 1 metar debela, a vi ste sada na prvim stranama na ovoj planeti, gde se dešava budjenje Nove Ere. Vi ćete proći kroz celu tu knjigu u vašim životima.

Kako budete upijali sve ove informacije, priča će početi da preplavljuje vašu svest kako VI budete odbacivali granice i stege za koje ste mislili da definišu svet od koda potičete. U procesu u kojem ćete presložiti vaš identitet, ljubite, poštujte i volite sve varijacije identiteta koje ste VI sami i nemojte ni jedan od tih identiteta da podcenjujete. Poštujte svaki, bez obzira da li berete jagode ili skupljate opuške od cigareta na ulicama. Dozvolite aspektu sebe koji nosi iskonsku vatru da se izrazi kroz vas. VI i dalje možete da budete "Ja" kad god je to pogodno. Onda, kada se ogromnost energije iskoristi kako bi vaše fizičko vozilo postalo deo plana u kome ono utiče na realnost, "Ja" neće biti uništeno. Umesto toga, "Ja" će biti ujedinjeno: ovako se postaje multidimenzionalan. Ovako je biti sposoban kretati se.

Svi vi znate da se ovde nalazite u veoma značajnom vremenskom periodu. Doba o kome se pisalo, govorilo i šaputalo je upravo ispred vas. To je doba kada čovečanstvo fizički mutira ispred vaših očiju i bukvalno se pretvara u nešto što do maloprije to nije bilo. U što se to ljudi pretvaraju? Veoma je jednostavno: ljudi se pretvaraju u multidimenzionalna bića.

Ovo je velika reč i veliki koncept. Takodje, to će biti nešto što će vam biti poznato kao kada vezujete sopstvene cipele. Multidimenzionalni ljudi koji svesno postoje na više različitih mesta istovremeno. Ljudi mutiraju ili evoluiraju u bića koja imaju sposobnost da se prebace sa jednog mesta na drugo i da razumeju grandioznost značaja ko su ONI zapravo - da se ne završavaju tamo gde im se koža završava. Ljudska bića se ne završavaju tamo gde im se završava aura ili eterična tela, oni postoje u mnogo različitih realiteta.

Ovo je doba multidimenzionalnog sebe: sebe koje može da se kreće svesno kroz različite realitete; sebe koje može istovremeno postojati na dva različita mjesta i da iščezne, sebe koje može da se kreće kroz četvoro-dimenzionalnu svest –“onaj koji opaža”, a ne “onaj koji misli”. Ovo je doba sebe koje razume da je njegov misaoni dio sebe veoma važan i da taj misaoni dio nije komandant fizičkog tela; on je samo savetnik.

Intuicija je put kojom ste vi sada vodjeni da se kultivišete i koja treba da bude venčana sa vašom svešću (intuicija i svest treba da se ujedine-prim.prev.) Venčanje izmedju muškog aspekta-logike i ženskog aspekta-emocija. Ujedinjenje ova dva aspekta, spojiće ih u jedno.

Vreme je da se krene dalje. Vi se sada nalazite na veoma kritičnoj tački i vreme je za ogromnu promenu, ogroman korak, otpuštanje, odricanje i odvajanje. Vreme je da potpuno dozvolite svetu i duhu da vas povedu kroz vaše postojanje. Vreme je da dozvolite sebi da postanete jedno zajedno sa svim multidimenzionalnim aspektima sebe i delovima sebe za koje niste ni znali da postoje. Ti aspekti sebe zaista postoje. Oni su povezani sa vama i koriste vas, oni su standardni nosioci vaše duše, vozilo pokreta za svetlost u ovom univerzumu u ovo vreme.

Oni unutar naše grupe, koji su smislili verovatnosti Pra-Stvaratelja, su kroz njihova putovanja kroz vreme i očekivanja, većinu toga ispravno predvideli. Zaista, Pra-Stvaratelj šalje promene u vibracijama ka ovom mestu postojanja, ka ovoj zoni svesnosti - zoni slobodne volje. Dešavanje se odvija ovde i sada na Zemlji. Ovde sve počinje, na ovom kraju galaksije, na samoj ivici, u ovom delu univerzuma.

Ovo je ogroman eksperiment i ispunjen je ogromnim uzbudjenjem i žudnjom svih VAS što ste pristali da učestvujete u njemu. Budite hrabri. Mi to ne možemo dovoljno naglasiti: budite hrabri. Sledite unutrašnje vodjstvo i imajte poverenja sami u sebe. Pozovite energiju u vaša fizička tela i koristite je. Prkosite zakonima čovečanstva jer je to i razlog zbog koga ste ovde i došli. VI ste odmetnici isto kao i mi.

Postoje oni koji ne mogu da putuju ovim putem svesti i to je u redu. Nije nimalo lak put promeniti svoju svest. Taj put će vas nagraditi onim za čim VAŠA DUŠA ČEZNE, čak i kad nagrade mogu doći kroz borbe. Vi sa svojom svesti napadate iz zasede. Vi ćete postići grandiozne vidike i dobićete potpuno nove mogućnosti o tome gde želite da idete na planeti i van nje. Oni koji su povezani sa vama će takodje otkriti da i oni imaju nove mogućnosti. Celokupna svest koja je dovedena na ovu planetu u ovo vreme će početi da evoluira i to će promeniti univerzalnu strukturu (strukturu univerzuma?).

Razmišljajte u krupnom planu. Razmišljajte globalno i radite tako.

KO su ti multidimenzionalni delovi VAS? Mnogo puta ste bili navodjeni da verujete da postoje drugi delovi vas koji su mnogo više povezani nego vi sami. Donekle, ovo jeste istina. Medjutim, otkrićete da će unutar vašeg bića, vaše duše, početi da se aktiviraju podaci koji su uskladišteni unutar vašeg tela koje nosi celokupnu istoriju.

Na koji nacin će te prepoznati druge aspekte sebe? To se može desiti veoma postepeno, a može se desiti i tako naglo, kao da vas je neko tresnuo po glavi. To jednostavno zavisi od "VAS SAMIH". Može vam se desiti jednog dan da sedite u jednoj sobi i da dok trepnete okom da se nadjete u drugoj sobi. To bi bilo analogno onome kao "da vas je neko tresnuo po glavi". Kada su postepene promene u pitanju, može vam se dogoditi da hodate ulicom i da slika u izlogu ili na poster na zidu "uključi" nešto u vama i da na momenat osetite vaše simultane identitete, vaše aspekte sebe, koje postoje unutar vas.

VI ćete početi da istražujete aspekte sebe koji postoje u ne-fizičkom svetu, kao i delove sebe koji predstavljaju svemirska bića koja egzistiraju u svemiru. Duša će se probuditi. Ona će spoznati svaki njen aspekt i svaki njen aspekt ponaosob će poznavati sve ostale aspekte u celosti.

Kako budete učili da se krećete na vibracionom kursu / frekvenciji (vibrational rate), tako ćete postojati svesni svih realiteta zajedno i postaćete bića četvrte dimenzije. Ovo ćete postići tako što ćete prvo učiti da balansirate sa tri ili četiri realiteta, zatim pet ili šest i tako dalje. Probudićete sposobnosti Pra-Stvaratelja i postaćete vaš PraStvaratelj.

Cilj Pra-Stvaratelja u kreiranju ovog univerzuma i svih ostalih univerzuma je bio da se on (Pra-Stvaratelj) razvije do te mere i da se otvore mnogi multidimenzionalni kanali informacija do te mere, tako da on, koji se nalazi i svim stvarima koje poznajete – može da postane svestan samog sebe u svim stvarima – svestan svih dogadjanja u kojima su upletene sve stvari i da može sve da analizira pravilno, bez da poludi.

Vi sada razvijate te sposobnosti u sebi. Praktično, deo koji sada prolazite je nateži deo zbog toga što sumnjate da li je to sve zaista realno. Telo vam govori jednu stvar, a um drugu. Telo vam govori jednu stvar, a društvo drugu.

Znanje raste i to je ono znanje o onome što se sada budi unutar vas.

Vi morate biti angažovani i predani čitavo vreme. Kada ove darove i sposobnosti budete osetili na svojoj koži,vi morate naučiti da radite sa njima po svaku cenu. Kakav god poremećaj u životu da vam se dešava, znajte da ste vodjenji od uzvišenih izvora i da sve što vam se dešava, dešava se za vaše napredovanje ka višem. Konačno,ovi dogadjaji će vas obogatiti. U sadašnjosti, vama se čini kao da vam neko ubacuje bačve sa zlatom u zadnje dvorište, a vi na to kažete:"Dovraga, zlato mi uništava travnjak." Vi mislite da travnjak nije tako lep kao što je bio zbog svog tog zlata koje je tamo ubačeno.

Kad god vam se dogodi neko iskustvo, učestvujte u njemu kompletno. Budite kompletno prisutni u vašem fizičkom telu. Uživajte u tome i naučite kako da simultano posmatrate vaše iskustvo, kako utiče vaše iskustvo na druge ljude i vas i rezultate koje dobijate iz svih vaših iskustava. Kada vam se dogodi bilo šta neuobičajno, možete reći sebi: "Sjajno, evo ga ponovo. Šta mogu od ovoga da naučim?"

Kada vam se ovakva iskustva ne dešavaju, vi počnete da fantazirate, da možete da preuzimate kontrolu nad vašim životima i da se ponašate kao da možete da upravljate tim neobičnim iskustvima kada vam se ponovo pojave. Ovo možete postići na isti način kako ste naučili da se probudite u snu i da kontrolišete snove, da ne budete uhvaćeni kada vas neko juri ili da učinite da zvono u školi zazvoni, taman kada je trebalo da dobijete jedinicu. Vi morate, kao individue i kao vrsta da kultivišete sposobnost da sa verovanjem ili namerom ovladate svim vašim životnim iskustvima.

Na ovoj planeti se bliži približavanje vaših drugih “sebe”. (SELF)

Vaši “dijelovi SEBE” koje ćete sresti dolaze iz svih krajeva svemira. Postoje dijelovi SEBE od kojih ćete se skameniti, kad pomislite na njih i dijelovi SEBE od kojih bi mogli umrijeti od srčanog udara. To su dijelovi VAS koji su VI.

Zemlja sada prolazi kroz inicijaciju. Vi prolazite kroz inicijaciju, jer vi ste dio Zemlje i vi se ne možete razdvojiti od ovog sistema. Zemlja se transformira i ima namjeru da bude domino za vaš sunčevi sistem. Ona želi da se mnogi svjetovi stope u jedan i želi biti dovoljno uzemljena, da dozvoli svim ovim svjetovima da egzistiraju i da prevede/preradi to iskustvo.

To je ono što Zemlja ima u planu. Tako da, vi morate imati u planu ovu istu stvar.

3D Svijet se upravo kreće prema jednoj dimenzionalnoj koliziji, ne koliziji svjetova, nego koliziji dimenzija. Mnoge dimenzije će se sudariti jedna s drugom. Neke od ovih dimenzija mogu izgledati zastrašujuće i užasavajuće. Test i inicijacija (a inicijacija uvijek znači – kretanje kroz jednu drugu stvarnost, osvajanje te stvarnosti, te transmutiranje te stvarnosti) znače uvijek suočavanje sa energijama i bićima koji su naizgled nevjerojatno “tamni”, da shvatite da su oni došli da se stope s vama, jer oni su vi. Oni su dio vašeg multidimenzionalnog SEBE, a vi ste zastavnicar vašeg SEBE i VI STE SVJETLO. Tama će doći k svjetlu. BUDITE jako čisti i jasni, kad radite sa ovim stvarima. Ako se imalo dvoumite ili sumnjate u vezi ičega, nemojte to raditi. Budite jasni.Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 50% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.esotheria.com/

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0064 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA