OBJAVA SA PLEJADA - Poglavlje XX
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Seksualnost - Most ka Višim Nivoima Svjesnosti
 

Kad je vaša Biblioteka bila uništena i razbacana i DNA rastrgana tako da su ostala samo dva lanca sa veoma malo informacija i memorije, seksualnost je ostavljena netaknuta u fizičkom tijelu.

To je zadržano kao forma reprodukcije, naravno i kao forma za bića da ostanu u kontaktu sa svojom esencijom i da se manifestiraju u život. Duboko u mehanizmu seksualnosti je frekvencija koja može da se dostigne, frekvencija za kojom žude i koja je pogrešno interpretirana od mnogih ljudi. To se zove orgazam.

Orgazam je izgubio svoju originalnu svrhu. Vaše tijelo je zaboravilo kosmički orgazam za koji je bilo sposobno zato što vas je društvo učilo hiljadu i hiljadu godina kako je seksualnost loša. Vi ste bili učeni ovo da bi bili kontrolirani i da bi vas onemogućili da tražite slobodu kroz seksualnost. Seksualnost vas spaja sa frekvencijom ekstaze koja vas spaja sa Božanskim izvorom i informacijama.

Seksualnosti je dato loše ime na ovoj planeti i to loše ime je sačuvano u vašoj staničnoj memoriji. To nije samo iz ovog života, to je iz hiljada godina varanja i pogrešnog interpretiranja.Veoma je važno da se očistite od negativne predstave o seksualnosti, a isto tako da iskusite i isprobate kako iskoristiti seksualnu energiju i seksualno izražavanje u vašoj višedimenzionalnoj prirodi.

Seksualni dijelovi tijela su avenije zadovoljstva koje kreiraju frekvencije koje stimulišu i liječe tijelo i potencijalno vode do spoznaje svog višeg spiritualnog dijela. Seksualnost je pogrešno shvaćena na ovoj planeti, kad se razmjeni izmedju dvije osobe, veoma rijetka je namjera da se sa tim spoji spiritualnost. Seksualnost podiže spiritualnost koja je slobodna i koja vidi sebe kao kreatora. Mada, veoma rijetko je seksualnost upotrebljavana kao most da vas odvede do višeg nivoa svjesnosti.

Mi smo pričali sa velikim brojem individua koje su unijele svjetlost u svoj život. Nakon nalaženja odgovarajućeg partnera u monogamnoj situaciji, oni su bili u stanju da dostignu veoma visoke stupnjeve postojanja. Monogamija je u većini slučajeva najbolja za vas zbog vaših vibracija. Kad imate mnogo partnera, vi naginjete da budete manje iskreni i da skrivate ko ste, vi dijelite malo tamo, malo ovamo i svuda rasipate svoje sjeme. Najbolje je biti sa jednom osobom, ali to ne znači sa istom osobom zauvijek. Budite vijerni i otvoreni i djelite sa osobom sa kojom ste i idite najdalje što možete sa njom. Ako to bude cio život onda je to divno. Ako ne bude i ako dodjete u situaciju kada više ne komunicirate i služite jedno drugom ili osjećate da veza neće moći da ostvari pomak, prekinite tu vezu i nadjite partnera koji će odgovarati vašoj vibraciji. Kada ste u vezi "jedan prema jedan", vi onda formirate povjerenje. Većina vas ima teškoću vjerovanja sebi zato što nemate u sebi uzor za vjerovanje. Vi možete da naučite da vjerujete u vezi, zato što veza djeluje kao ogledalo vas pokazujući vam što vi ne možete vidjeti sa vašeg stanovišta. To će vam pokazati vaše unutarnje ja kroz vaše spoljašnje ja ili djelovanje kad otvorite komunikaciju u seksualnosti i duboku intimnost i kad prestanete koristiti seksulanost kao odvraćanje pažnje od bliskosti.

Mnogi od vas su koristili seksulanost za odvraćanje pažnje od bliskosti i način da izbjegnu intimnost radije nego da je izgrade. Umjesto da istražite jedno drugo intimno i spiritualno vi ste ugasili center za osjećanja, stavili oklop i imate plitak, genitalni seks zato što je jako zastrašujuće i previše intenzivno da idete u dubinu cijelog tijela i osjetite punu duhovnu vezu. Ponekad vruć sex je divan ali mi kažemo da ima mnogo više od toga. Ima mnogo, mnogo više od toga i niko vas ne zadržava od toga sem vas samih i vaših vjerovanja i strahova da skinete sve maske i zidove.

Mnogi vaši strahovi su bazirani na onome što ste vi kreirali za sebe i šta ste uradili drugima u svom seksualnom životu.Vaša seksualna istorija utiče na svaki dio vaše duše pa sve što muči vašu dušu se manifestuje i objavljuje kroz tijelo. Vi ne želite da vidite ovo ponekad jer je previše bolno i što to osudjujete kao loše. Prestanite osudjivati i postanite neutralni za sve što ste uradili bez obzira šta god otkrijete, bez obzira koliko je to loše bilo, bez obzira koliko teško izgleda i bez obzira koliko nasilja je uključeno. Shvatite da je vaša svrha bila da prikupite informacije i shvatite sebe.

Seksualnost je frekvencija. Ona predstavlja ono što nije uzeto od vas, iako je vaša istorija, memorija i identitet uzet i razbijen. Način na koji ste vi ostali netaknuti sa mogućnosti da otkrijete tko ste bili je kroz seksualno iskustvo.Naravno, vi niste nikada učeni ovome. Mi ćemo morati da pogodimo crkvu sa ovim, pa izvinite vi koji ste članovi crkve. Crkva je postala organiziran posao da kontroliše religiju i spiritualni napredak i da kreira poslove, hijerarhiju i klubove.Veoma su rijetke crkve koje su imale ideju davanja informacija ljudima. Vi ne mislite o religiji kao nečemu što vas informiše, zar ne? Svaka religija koja daje informacije je religija koja operira na vibraciji istine.

Spiritualni realiteti su mjesta postojanja od kojih je ljudsko tijelo odvojeno. Zato što je seksualnost bila jedna od mogućnosti da se vrati ta memorija ili da se konektuje sa spiritualnim dijelom sebe i spiritualnim kreatorom ili da se nadje put ka duhovnim relanostima koje su zaključane za vas, crkve su smislile da promovišu seksualnost za produžavanje vrste.One su učile da je jedini razlog za seksualnost da se proizvedu nova ljudska bića.

Seksualnost je promovisana kao nešto jako loše. Ženama je bilo rečeno da je seksualnost nešto što one moraju da podnesu da bi služile muškarce i da one nemaju kontrolu oko procesa radjanja. Žene su vjerovale ovo, pa čak i do današnjeg dana vi vjerujete da nemate kontrolu oko tog dijela svog tijela. Vi trebate da shvatite da jedino vi odlučujete hoćete li roditi dijete ili ne. Ovo nije toliko komplikovana stvar kao što ste mislili.Odluka i namjera je to što donosi iskustvo vašem biću. Vi kontrolirate hoćete li imati bebu ili ne. Da je žena imala ovu mogućnost posljednjih hiljadu godina i da je mogla da istraži njen seksualni život bez straha da će imati bebu, možda bi žena i muškarac otkrili da su mnogo slobodniji nego što im je bilo rečeno.

Otkriće viših frekvencija seksualnosti dolazi iz ljubavnog iskustva. Nema nikakve veze sa relacijom ili da li si heteroseksualan ili homoseksulan. To ima jedino veze sa činjenicom da dva ljudska bića daju zadovoljstvo jedno drugom na način koji može da otvori frekvencije svjesnosti. Vi ste pokupili previše ideja šta je odgovarajuće a šta nije odgovarajuće kroz seksualno ispoljavanje.

Ljubav je esencija koja treba da se kreira u svim relacijama. Ako volite i poštujete nekoga, nema veze koja je kompozicija vaše kompaktnosti. Ono što je važno je vibracija ljubavi i kako doživjeti tu ljubav, koja bi u idealnom slučaju bila najbolje izgradjena u integraciji muškarca i žene i napravila "twin flame" (može se prevesti: vatra koja je identična ili duplirana spajanjem dviju energija).

Idealno, seksualnost se ispoljava kroz osjećanja. Treća i četvrta čakra spajaju vas sa emocionalnim i suosjećajnim dijelom vas što vas opet veže sa vašim duševnim bićem. Spiritualno biće je dio vas koje je multidimenzionalno i kroz koje vi postojite u više formi istovremeno. Vaš posao, zadatak i dužnost je da postanete svjesni svih ovih realnosti u identitetu koji ste vi. Kada ste svjesni, možete pristupiti različitim frekvencijama, sjetiti se ko ste i promjeniti vibraciju ovog Univerzuma. Mi volimo da pričamo o seksualnosti zato što je ona misteriozna na ovoj planeti. Odredjene mistične škole su čuvale znanje o korištenju potencijala seksualnosti u tajnosti. Vi ste elektromagnetna bića i kada se susretnete sa drugim bićem vi spajate vaše elektromagnetne frekvencije zajedno. Kada su vaše frekvencije u tonu i spojene frekvencijom ljubavi nevjerovatne stvari mogu da se dese.

Hiljadama godina unazad kada je društvo bilo više matrijarhalnog karaktera u odredjenim krajevima planete, energija boginja je dolazila na zemlju i manifestovala se kroz neke osobe. Žena je shvatala njenu snagu, njenu intuiciju, njen osjećajni centar, njenu vezu i njenu želju da stvara život. Ona je takodje shvatala da ona ne mora nikada da ostane trudna ako to nije bila njena želja da se desi.

Da bi patrijarhalno društvo došlo u punu snagu i da bi zemlja promjenila nivo svjesnosti, ženska energija je morala da se unazadi. Dakle, ženska snaga, energija i shvatanje seksualnosti je potisnuto. U moderno vrijeme, zadnjih dvije hiljade godina, na ovoj planeti došlo se do vjerovanja da su žene vjerovale da one nemaju kontrolu kada mogu imati djecu, da je seksualnost loša i bolesna i učeno je da sex može biti vodjen samo unutar bračnih prava itd. Sve ovo je bio samo marketinški program.

Neke od današnjih marketing programa pokušavaju da kreiraju još veći strah od seksualnosti i ispoljavanja sekslualnosti kroz promociju straha od Side, herpesa i mnogih drugih stvari. Vi pročitate ove stvari u novinama i postajete uplašeni od vlastitig ispoljavanja, uplašeni od vlastite intuicije i uplašeni od vaše lične radosti. Da li razumijete?

Prije nego što je DNA bila preuredjena, način na koji su su mnogi dostigli više realnosti i bili u mogućnosti da dostignu frkevencije van ove planete je bilo kroz elektromagnetnu vezu ljubavi. Oni su kreirali nešto poput raketnog iskustva koje ih je podiglo u druge sisteme realnosti. Ovo je jedna od najčuvanijih tajni na ovoj planeti.

Mnogi od tih sa kojim smo pričali su imali apsolutno duboko iskustvo seksualnosti.Mi bi željeli da ukažemo da mi ne pravimo razlike ili kritikujemo s kim ste u vezi i savjetujemo da vi isto napustite takvu vrstu kritikovanja. To je stari program. Mi pričamo o dva bića koja su se spojila na bilo koji način koji je odgovarajući njima da se spoje i kreiraju ljubav, zato što ona dijele ljubav.

Kada integritet i ljubav nedostaje u spajanju ljudskih tijela, tada ljudska bića ne misle dobro njihovom iskustvu. To kreira razne vrste loših posljedica u fizičkom tijelu.

Vi ste ostavljeni sa frekvencijom isustva orgazma da bi mogli da se sjetite svog višeg identiteta. Kada se ova energija ili istorija o sebi oslobodi i vi otkrijete tko ste, vi ćete ujediniti mnoga tijela svog višedimenzionalnog postojanja u svojoj fizičkoj formi. Da bi dobili potpun efekt ovog ujedinjenja , dozvolite da se dvanest spirala uklope u vaše tijelo i dozvolite da se svjetlošću kodirana vlakna (filaments) prerasporede. Ovaj proces je povezan sa mentalnim tijelom koje je naravno povezano sa fizičkim tijelom. Emocionalno tijelo, koje je povezano sa spiritualnim tijelom je tijelo koga bi svako želio preskočiti. Vi kažete "Ja želim da napredujem. Ja želim rapidnu akceleraciju, ali ja ne želim da idem kroz osjećajni centar da bi to uradio.

Vi ste konektirani sa vašim multidimenzionalnim bićima kroz svoja osjećanja i u vašim osjećanjima je mjesto gdje ste vi primarno zakočeni. Shvatite da vaše "stvari" dolaze sa razlogom (ono što se izlijeva iz vaših osjećanja, prim. prev.). Mnogi od vas bi najradije da zapalite neke "stvari" i bacite u smeće kao nešto jako ružno i što nije dio vas.Ove nagomilane "stvari" su tamne sjenke vašeg postojanja koje ne volite i ne želite da prihvatite o sebi.Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 50% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.esotheria.com/

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0053 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA