PORODICA SVJETLOSTI - Poglavlje I
 
    
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Realnost kao ogledalo
 

Iz našeg ugla posmatranja mi smo pripovjedači priče i veoma se radujemo prilici da stupimo u vašu realnost; bilo da je to da čujete naše glasove, čitate naše riječi, ili ste već tako fino podešeni da možete u vjetru slušati tišinu ljetnog popodneva i naše šaptanje , naš eho i naše glasove. Svejedno je kako nas srećete. Mi smo radosni da za trenutak pridobijemo vašu pažnju.

Mi smo Plejadanci; u najmanju ruku sami sebe tako označavamo. Iz vašeg ugla posmatranja pada vam sigurno isto tako teško da nama date ime, kao što nama pada to isto u odnosu na vas. Izgleda da je moguće da vi sebe poznajete; vi imate imena, adrese i u svakom slučaju brojeve, koji vas identifikuju. Možda ćete za kratko vrijeme biti opremljeni kompjuterskim čipovima i programima, možda ćete biti holografisani, automatizovani i prefunkcionisani u robote. Vas se usmjerava u ovom pravcu. Znate li ko ste vi?

Mi smo jedan kolektiv energija, svjesni i živi. Ono što mi označavamo kao naš zavičaj je jedna mala gomila zvijezda na nebu, vama poznata pod imenom Plejade.Ova gomila zvijezda je u svim kulturama svijeta zauzimala posebno i važno mjesto, a neki od vas su tamo putovali ili bi to rado učinili , ili su se u svojim snovima sjećali ovog mjesta. Mnogi stanovnici zemlje su ukazivali na srodstvo sa Plejadama, isto tako kao i sa drugim zvjezdanim sistemima, jer mi sigurno nismo jedini igrači u ovoj priči. Mi smo Plejadanci, a neki nam ponavljaju da smo po svojoj pojavi slični vama. Ostali tvrde opet da smo srodni sa reptilima, da smo plave boje ili da smo oni, koji mogu da mijenjaju svoj oblik. "Kako glasi odgovor?" mogli biste se pitati. Sada sa sigurnošću mi imamo naš dom izvan vašeg svijeta, a ipak mi smo dio vašeg svijeta.

Vi ste sa nama srodni po biću i stoga bismo htjeli da sa vama dijelimo gledišta. Onako kako mi posmatramo vaš svijet, mi smo u položaju da smo svjesni vremena kao da je ono jedan neprekidan dnevnik; mi možemo iz njega izdvojiti po želji neku tačku i slijediti je. Šta zapravo uopšte nije lako, razumijete li? Jer tamo su oni koji jure za ovakvim tačkama u vremenu, čija je jedina ambicija da određene tačke lokalizuju i da se nađu tamo unutar njih. Oni su "skakači u vremenu", ili po pozivu, ili na osnovu svojih ciljeva i namjera. To je koncept koji vaš svijet na kraju 20. i početkom 21. vijeka tek počinje da uči i da razumije.

Jedan poseban oblik energije struji u ovom času prema vašem svijetu sa enormnom snagom i to u oblicima, koji su u sadašnjem trenutku za vas potpuno nevidljivi, pošto vaše čulo vida za to još nije dovoljno razvijeno. Vaše ostale percepcije vam međutim govore da upravo sada živite u jednom od najapsurdnijih vremena. Sve je postavljeno na glavu. Nalazite se tačno na tački raspada vaše civilizacije, a to je razlog zbog kojeg mi kao vaši srodnici - multidimenzionalna bića, koja su sa vama u vezi - smo upravo ovdje. Posebno hoćemo da sa vama podijelimo naše gledište o tome što se dešava u vašem svijetu. Mi sami sebe smatramo kako za učitelje , tako i za učenike, za drugare i prijatelje - a sa sigurnošću kao buntovnike i otpadnike. Mi volimo da sebe same označavamo kao "minere sistema " i da pronalazimo u porodici svjetlosti one koji su isto tako mineri sistema. Mi svi smo dio porodice svjetlosti i svi oni među vama koji se osjećaju, privučeni našim riječima i energijama znaju o porodici svjetlosti. Vi ste jedna ili jedan od nas i možda ste već čuli naše priče i čudili se vašem porijeklu. Mi ćemo vam ponešto pripovijedati o ovim pričama i o tome šta se sa vama dešava.

Za vrijeme dok vi tako živite iz dana u dan, vjerovatno se pitate, šta se u stvari dešava. Zašto se sve stalno mijenja? Zašto tako mnogo ljudi ispada iz ravnoteže? Šta treba to sve da znači? Zašto su u dnevnom životu prevare i laži na dnevnom redu i dio su igre? Gdje je moralni integritet? Gdje je odgovornost? Gdje je suosjećanje? Gdje je prijateljstvo? Gdje je ljubav?

Gdje je vjenčanje, gdje partnerstvo? Konačno, gdje su oni? U nekoj kulturi, koja zapada u samu sebe, u nekoj kulturi koja sama sebe postavlja na glavu, ovi kvaliteti više ne postoje. Vi živite u jednom vremenu, vremenu u kojem se razvijate kao pioniri novog terena, u kojem se održava temeljni preobražaj opažanja - i u kojem vam pripada sveukupna dobrobit jedne vremenske epohe. Ako sakupite tu dobrobit, otkrit ćete da je ono što tu skupljate vaša sposobnost za preobražaj vašeg opažanja.To je razlog zbog kojeg smo mi ovdje.

U našoj težnji da to pitamo i otkrijemo, ko smo mi i zašto je naš svijet takav kakav jeste, našli smo put da dospijemo u vaš svijet, svijet koji vi označavate kao "zemlja". Svijet u kojem vi živite je mjesto gdje je koncetrisan jedan dio vaše pažnje; ima međutim još tako mnogo o vama što do sada još niste istražili i upoznali. Naša namjera u ovom vremenu, najapsurdnijem od svih, je da vas upozorimo da te apsurdnosti imaju sasvim određen razlog: Vi počinjete naime da se preobražavate od jednog vrlo krutog, linearnog, ograničenog načina života i izražavanja ka otvaranju percepcije jednake lepezi, ka većim oblicima izraza i funkcije. Naša namjera pri time je da razdrmamo vašu svijest.

Vi ste mnogo više od onoga što vam je nekada rečeno. Čak i oni među vama koji su se već bavili mnogim stvarima koji se označavaju kao predstavnici misticizma, spiritualnosti, šamanizma i okultizma, kažemo uprkos svemu : Sačuvajte vašu nevinost, vaš respekt i vaše stremljenje ka tome da u životu stvarate stalno nove prostore. Bez ovog stava ćete, u pogledu na sve ono što sada morate da znate, biti zaslijepljeni vašim vlastitim svjetlom i odrezani od vašeg izvora. A to je tačno provjera koju apsurdnost ovih vremena navodi čovječanstvu: da li ćete biti u stanju da vaše opažanje nanovo usmjeravate? Pogledajte različite oblasti života u kojima postaje prepoznatljivo da su vaše slobode ipak jako redukovane. Vama se ne dozvoljava da slobodno izrazite svoje mišljenje i nameće vam se da činite, poslušno kao ovce, ono što vam se kaže. Novac kao takav uopšte više ništa ne znači; auta koštaju hiljade i hiljade evra; cijene za skoro sve su nečuveno visoke, od obrazovanja pa do komunikacije vaša kuća je takođe u opasnosti. Možete li sebi još da priuštite svoj dom? Odakle dobavljate vaša prehrambena sredstva? U današnje vrijeme košta nevjerovatno mnogo novca da bi se imalo makar malo zabave. Ni djeca se više ne igraju štapovima i kamenjem jer imaju strah od zemlje.

Vama se priča da svuda vrebaju bolesti, tako da ste razvili strah od vlastitig tijela koje se zbog toga pojavljuje kao ukočeno, oklopljeno i zatvoreno.Odnosi prema prijateljima, prema porodici i onima koje volite se raspadaju. Vaše razumijevanje seksualnosti nikad nije ležalo u takvoj tami kao sada. Zloupotreba seksualne energije koja dolazi do izražaja kroz perverziju i pogrešno vođenje okultnih snaga nije još nikada imala tako otvoreno izražene razmjere kao sada. Da biste ovo razumjeli morate znati da je zloupotreba energije alat u ruci sveštenika, papa i predsjednika.

Možda se ovom nabrajanju mogu još dodati faraoni, patrijarsi i čitav niz ostalih" Ps". Vaše religije, vaši sistemi obrazovanja i vaše vodeće ličnosti su izgubile svoj smisao i svoje značenje - i nedostaje im potpuno suosjećanja i moć unošenja u nešto. Njihova vizija za čovječanstvo je obilježena hladnoćom; to nije vizija topolote. Novi svjetski poredak nije ni u kom slučaju vizija koja grije srce.

Snažni talasi energije koji sada obuhvataju vaš sistem iznose kod svakog od vas promjene na tjelesnom nivou. Takođe i kao jedna planetarna cjelina vi sada prolazite kroz mnoge promjene. Zato dolazimo mi, vaši Plejadanski srodnici, kod vas. Kad smo se dali na to, da saznamo više o nama samima naišli smo na puteve koji su nas vodili ka vama. Mi smo otkrili da smo mogli razumjeti sami sebe tako što smo stupili u kontakt sa vama, počeli raditi i našu energiju i pažnju posvećivati vašem svijetu.

Ako postoji nešto što smo naučili na našem putovanju kroz postojanje, onda je to sigurno, da stvarnost postoji kao ogledalo. Sada bi neki od vas rekli: "Ah da, mi to znamo, o tome smo već često čuli u mnogim različitim pojmovima: Što posiješ to ćeš i požnjeti. Misli su kreativne i stvaraju stvari. Sam stvaraš svoju sopstvenu stvarnost." Tačno. Ali ipak je od velikog značaja, da se ovaj koncept potpuno shvati, jer je on jedan od najbitnijih bezvremenskih zakona egzistencije!

Znali smo: Ako se realnost stalno odslikava, i ako osjećamo da pripadamo vama na zemlji, onda tu treba da postoji nešto, što to prouzrokuje. Posljednjih deset godina, po vašem vremenu računanja, mi smo vas proučavali i poučavali i došli smo u vaš svijet, da bi vam dali informacije, koje bi vam u kritičnom trenutku vašeg razvoja, tj. u trenutku raspada vaše civilizacije trebale pomoći. Sada se možda pitate: "Zašto se, ako se smije pitati, dešava sve ovo?" I opet će neki od vas ovo opovrgnuti i prosvjedovaće : "Ma šta, civilizacija se neće raspasti . Pogledaj: Ja vozim veće auto, imam više novca, mogu sebi više nego ikada prije da priuštim skupi parfem, kožne cipele, džemper od kašmira i putovanja po svijetu!" Da, to je tačno. Neki ljudi, u ovom trenutku sjede takoreći u krilu luksuza. Kada biste otvorili oči i bolje pogledali, tada biste otkrili, da samo malo vas tako živi. Za veliku većinu ljudi u vašem svijetu život je stalna borba u koju ste se upustili. Time hoćemo reći: Oni vjeruju u ono što im se kaže. Idu u školu i slušaju roditelje, slušaju nekoga ili nešto što se pojavljuje kao autoritet i govore: "Tako je to sada." Iako za ovu čudnu poslušnost postoji mnogo razloga, ipak je ovo tipična čovjekova karakterna osobina ili pak jedna, koja se već duže vremena prožima kroz čovječije postojanje.

Ali ipak, dragi ljudi, u slučaju da vam to niko nije rekao: vi ste jedna od najmoćnijih snaga, koja se nalazi, tako bi se moglo reći, u jednom tajnom skrovištu ovog univerzuma, lišena pogleda svih ostalih bića. Ovo vam ne govorimo da bi vam se ulizivali, a pogotovo ne da bi nahranili vaš ego. Radi se o sljedećem: Ako ste moćni, možete se s tom moći sami uništiti – isto tako kao što s njom možete stvarati univerzume. I razlog, zbog kojeg načinjemo temu apsurdnosti u vašem vremenu i raspad vaše civilizacije, je taj, što baš sada koristite vašu snagu, da se uništite, umjesto da s njom stvarate nove univerzume! Mnogi oblici života znaju za tu moć, jer je univerzum beskonačan, i već u ovoj galaksiji ima mnogo svijesti. Mnogi od vas znaju, da su u kontaku sa zvjezdanim sistemima čiji su oblici života inteligentni, i da na svakom planetu vašeg sunčanog sistema postoji život, jer vaš sunčani sistem nije po svaku cijenu ono što mislite da jeste.

Planete kao energetska tijela, međusobno su povezane posebnom vezom; one su takoreći rezultat univerzalnog plana, kao što je auto rezultat konstrukcionog plana. Ne bacaju se samo onako neke stvari na hrpu a onda se očekuje da ta hrpa služi kao prevozno sredstvo. Vi ste, šta više, prisvojili shvatanje određenih osnovnih zakona i razvili oko načina rada jednu dotjeranu nauku – nauku, koja samo prividno funkcioniše, jer vi u nju vjerujete.Vi ste je stvorili, jer ste vi moćni stvaraoci; a ako se posvećujete samo ovoj jednoj nauci i ako se fiksirate samo na nju samu, može vam se dogoditi da izgubite smisao za neke naučne oblasti, a onda i za ostale - jer sigurno postoje još mnoga druga područja znanja i nauka. Stvarnost je jedno ogledalo; za šta god da se odlučite da stvorite – ono može da funkcioniše samo ako vjerujete u svoju moć i ako poznajete odgovarajuće trikove! Sada je naša namjera da vam s tim u vezi damo nekoliko životnih lekcija tako, da biste se kroz ovo najburnije vrijeme svih vremena mogli lako probiti.

Kao porodica svjetlosti svi ste vi rušitelji sistema, vi ste oni koji putuju kroz vrijeme i ulaze u sisteme kojima je potrebna hitna promjena. Ulazite u ove ukrućene sisteme i dovodite do njihovog brzog uništenja, jer i dalje podnosite svjetlost. Na ovom mjestu htjeli bismo vas zamoliti da nakratko unutra zastanemo i da vas pitamo, šta je zapravo svjetlost i odakle dolazi. Koliko oblika ona ima? Šta ona još čini – osim da osvjetljava vaše domove i vaše ulice? Ako svjetlost promijeni svoj oblik i svoju boju, kada ona u obliku munja osvjetljava nebo, mijenja li ona onda i vašu svijest? Kada vas pomračenja sunca danju i pomračenja mjeseca noću privlače ka sebi – šta se stvarno dešava u vašem biću, kada svjetlost na ovakav način mijenja svoju uobičajenu šaru? Posmatrano iz određenog ugla, svjetlost je informacija.

Ako podijelimo vašu svjetlost s vama, stupićemo s vama u razmjenu, takoreći razmjenu uma za um da bi proširili vidokrug vašeg zapažanja, da bi otvorili vremenske koridore iznad puta vašeg DNS-a, tako da se ponovo sjetite vašeg stvarnog istorijskog nasljeđa i vaše planete. Naučili su vas da vjerujete da je čovjek ranog vremena ispuzao iz dubine zemlje ili da je protjeran iz vrta raja, da se nekoliko hiljada godina polako razvijao, pri čemu se probijao kroz ledeno doba i u međuvremenu pronašao točak. Ali to nije tačno.Vaše porijeklo, vaša stvarna domovina i vaši preci su zvijezde.Vi ste zvjezdano sjeme; Vi i vaša planeta sigurno niste žrtva "davnog udara". Kako je već rečeno, sve proizilazi iz plana i ovaj univerzum "radi" tako kako radi, jer je tako isplanirano. Možda i možete sebi da predstavite sliku konstruktora, inženjera i cijelog proizvodnog tima projekta; ali ipak to ne znači da ovi stvarno ne postoje. Dok ste bili još djeca, postojalo je takođe bezbroj stvari koje niste mogli da zamislite. Čak i sada kada ste odrasli, vi odrasli kao "žutokljunci" težite za nečim više, postoje svi mogući uticaji i znaci koje ne možete sebi da predstavite a koji ipak iz mjeseca u mjesec utiču na vašu svijest, dok ste vi uvjereni da ulazite u 21. vijek. I zaista mi vam pravimo jedan energetski otvor na taj način, što vam pomažemo da kao dragocjena bića sa konstruktivnim ciljevima i potpunom samoodgovornošću uđete u ovaj novi vijek. Izazov, sa kojim se pri tom susrećete je taj, da ponovo zadobijete svoju slobodu – a to ne znači da se borite protiv vlade ili vojske, njihovih projekata za kontrolu misli ili drugih snaga, koje vas, kako se čini, žele držati zatočenim u trećem denzitetu. Iako izgleda tako, kao da treba da budete zgaženi i lišeni vaše individualnosti – uvijek postoji veća slika cijele istorije.

U svakodnevnom životu dovodite ponekad u pitanje vaš zdravi čovječiji razum, vaše dosadašnje ciljeve a takođe i vaše odluke o tome šta se s vremena na vrijeme mora uraditi, jer ste nadvladani cjelokupnom složenošću života. Pored toga želimo vam samo još i ovo reći: Cjelokupna slika ove stvari je mnogo obimnija nego što možete i zamisliti – nego naslonite se i opustite! Život na zemlji obuhvata mnogo više nego što ste mislili; ne zamarajte se unaprijed, jer dolazi još mnogo toga. Želimo vam samo pomoći da prođete kroz ovo vrijeme. U idealnom slučaju stvorićemo energetske otvore direktno kroz vas, što vam lakše omogućava da se opustite i shvatite ko ste vi zapravo u ovom procesu mnogih promjena. Možda se pitate: "Zašto ste vi ovdje Plejadanci, zašto činite sve ovo?" Ali kao odgovor na ovo pitanje možemo vam reći sljedeće: "Mi učimo od vas a kroz to učimo da upoznamo bolje sebe – jer je stvarnost jedno ogledalo." Na karti egzistencije nije vas lako pronaći. Možete li zamisliti da se ukupno postojanje i vrijeme događaju u jednom jedinom trenutku i tamo se odvijaju. Možete li zatim zamisliti, da će vas uprkos tome neko pronaći: iglu debljine jedne četvrtine milimetra u kosmičkom plastu sijena. Ali eto u potrazi za samim sobom našli smo vas, i pravimo pokuse s vama, jer vas, i cjelokupno postojanje poimamo kao jedan veliki pokus. Sve što poduzimate odslikava ono u što vi vjerujete i tako je naša namjera da vam dovedemo energiju u obliku ideja, koju vi, čovječanstvo, možete upotrijebiti kao sredstvo za preživljavanje." A šta je to što vi morate preživjeti? Preobražaj izraza od linearnog ka multidimenzionalnom, otvor zatvorenog pretinca – pretinca sličnog onima koje koriste japanske gejše ili južnoameričke dame.

Ovaj preobražaj nije lagan proces; iz ovog razloga ćemo razgovarati o nekim najtežim oblastima. Vi morate vaša fizička, emocionalna, mentalna i duhovna tijela držati u formi. Postoji mnogo mogućnosti da se ovo uradi, i ovdje je nešto, što mi smatramo važnim i što vam želimo prenijeti: uvijek kad završite sa životom na zemlji imate priliku ovaj život ponoviti i reći: "Hmm, pogledaj šta sam uradio u ovom životu." Ono što bi nas iznad svega učinilo sretnima, bilo bi, kad bi vas mogli čuti da kažete, da ste naučili mnoge životne lekcije i da je svaka za vas jedan mali zlatni novčić. I što se toga tiče i mi bismo rado doprinijeli zlatom za vaša životna iskustva. Ali ipak ovo zlato je više nego skupocjeni metal koji se u banci može zamijeniti za materijalna bogatstva. Bilo bi malo prejednostavno kada bismo bili u stanju da prođemo pored vas sa tovarom zlata i da ga istovarimo u vaš vrt sa riječima: "Evo dragi ljudi vaše zlatne svjetlosti. Sad u banku i sve zamijenite." Neki od vas, dok sjede na svom prestolju ne žele da se naprežu da bi došli do istine o kojoj misle da im pripada: "Pogledaj, ja to zaslužujem."

Sjetite se ovoga: kao svjetlosna porodica krećete se prema sistemima da bi u njima prouzrokovali promjene. Vi ukazujete na nove puteve – ali ipak često morate iznutra shvatiti najteže aspekte određenog sistema prije nego što možete da uvedete promjene.Vi ulazite u sistem da bi istražili njegove dubine do najmanjeg detalja, tako da možete stupiti sa drugima u vezu i da ih možete promijeniti – kao što mijenjate vaše porodice i vaše prijatelje. Iako ostatak svijeta možda ne želi da vjeruje da pripada svjetlosnoj porodici, ipak je on dio nje. Svi su dio jednog te istog. Živi kao velika priča koju mi pričamo je priča čovječanstva; to je priča o tome, da se u kosmosu porodica, porodica, koja = kao i sve ostale porodice = ima svoje brige i probleme. Postoji jedna grana te porodice; mi je zovemo porodica tame. Kao svjetlosna porodica nastojimo da zajedno sa vama ispitamo porodicu tame, granu naše porodice, koja se u ormaru drži skrivena, koje se stidimo, koja nam je neprijatna i koja nas ponižava. I da bi kompletirali pometnju oko imena, etiketa i pojmova: Vašu grana svjetlosne porodice, provalnike sistema, često obe grane porodice obilježavaju kao crne ovce!

Dok osjećate ogroman otvor za nove energije = nešto što bismo mi mogli označiti "svjetlosnom infuzijom" = neizbježan je naravno pogled na tamnu stranu cijele priče. U svijetu dualiteta, kojeg vi nastanjujete, svjetlost se definiše putem sjene, kao što je npr. slučaj u fotografiji. Može se dogoditi sljedeće: što više svjetlosti zračite utoliko više sjenki ćete prepoznati, sjenki koje definišu svjetlost. Pri tome su neki od vas možda isuviše bili naivni, igrali su igru isuviše spremno i slušali one, koji su nastupali kao autoriteti, umjesto da misle za sebe. Ipak je tako da čovjek nije baš ohrabren da misli samostalno. U cijelom svijetu važi moto masovnog programiranja. Govori vam se šta treba da mislite, a vi za to još dobro i platite. Ali ta vrsta zloupotrebe energije vodi brzo do toga, da ljudi jedni druge smatraju malim fragmentima koji su odvojeni jedni od drugih, bez ikakve dalje veze sa cjelinom. Svaki put, kada se takva jedna fragmentacija desi, sva ta cjelina se brzo raspadne.

Pojedini dijelovi ne mogu ostati duže vrijeme odvojeni jedni od drugih; to funkcioniše samo neko vrijeme. Shvatate li to? Kad posmatrate prirodu, biljke, životinje ili sami sebe, onda uočavate da razmnožavanje nije moguće ako su pojedini dijelovi izolovani u prostoru jedni od drugih. Istina je: hiljadama i hiljadama godina dobijali ste čitav niz pogrešnih informacija i zbog toga je došlo do razdvajanja pojedinačnih bića u pogledu na to, što svako biće vjeruje i misli - odvojeno od čistog realnog mišljenja, odvojeno od drugih i samih sebe. Vaše viđenje svijeta se zasniva na ideji razdvajanja, i to viđenje stvari nije baš pametno.

Znači, u momentu kada kosmička energije dopre do vaše planete, počinje da se raspada taj osnovni princip, kao zastarjela, sama sebi prepuštena zgrada na pogrešnom mjestu Zato morate znati: Ovakve strukture mogu se posmatarati iz budućnosti da bi se mogla stvoriti slika buduće generacije. Na ovaj način su vaši preci izgradili građevine koje su se daleko duže održale, nego što će se vaše moderne građevine ikada moći održati, jer su imali dublje razumijevanje za kosmos. Bili su u direktnom kontaktu sa nebom kao i sa zemljom i dobijali su svoju inspiraciju iz predstave da je sve oko njih živo. Smatrali su eter, duhovni princip, nevidljivo područje egzistencije, kao peti element poslije zemlje, vode, vatre i vazduha.Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 50% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.esotheria.com/

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0030 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
    
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA