PORODICA SVJETLOSTI - Poglavlje II
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Kapije vremena
 

Ima mnogo razloga zbog kojih vam želimo saopštiti naše gledište. Gledano sa zemlje čini se kao da je naša kuća u Plejadama udaljena veoma daleko, jedna mala svjetlosna mrlja, skupina zvijezda sa svjetlucajućim svjetlom. Nas je sedam iako se tvrdilo da nas je ustvari osam i da je zemlja jedna od naših sestara, koja učestvuje u našem zajedničkom znanju. Koliko su nam naše zabilješke i naši preci pokazali čini se da je to u redu. Vi ste sa nama već dugo vremena porodično povezani.

Kao porodica svjetlosti imate mnogo mogućnosti: vi se možete sastati kao multidimenzionalna bića izvan vremena i usaglasiti ; vi možete učiti, kako se samoodređeni krećete na skali vaše svijesti. Iako jedna ruka ima mnogo prstiju, ona je ipak povezana sa nečim još većim, naime tijelom. A ovo tijelo,je opet povezano sa nečim još većim. Kao ukupna porodica svjetlosti vi ste izazvani da pustite nevidljivo tijelo sa kojim ste povezani da postane vidljivo. Zapravo čitavo čovječanstvo je na taj način međusobno povezano, međutim za mali broj se to može dokazati. Mnogi su mišljenja da se sastoje od čvrstog fizičkog oblika i stoga su uvijek na putu traženja stvari koje im pomažu da održe taj čvrsti oblik u životu. A vaši preci su vam takođe pripovijedali da na sebe morate uzeti slične napore.Međutim, priče koje su vam pripovijedane možda ne odgovaraju sasvim istini. Možda su preci vašeg porodičnog ogranka živjeli na mnogo stepenu razvoja nego što vi možete i zamisliti. Vrijeme u kojem su oni živjeli sigurno nije bilo tako tehnološki orijentisano ali je tiranija i ugnjetavanje tada bilo na dnevnom redu isto kao i danas.

Još oduvijek se vodila ogorčena borba za ljudski duh ali, ona je samo preslikavanje onoga što se izbori na većem igračkom polju multidimenzionalnog nivoa: naime borba za vašu dušu. Vaši hrišćanski mitovi pripovijedaju priču o bogu i đavolu, o Isusu Hristosu kao vašem spasiocu i ako niste dovoljno budni da temeljito ispitate pozadinu ovih priča, možete lako doći do mišljenja da stvarno morate biti "spaseni". Kao što je već rečeno nalazite se trenutno u dilemi, u raspadu vaše civilizacije, jer ste vašu slobodu mišljenja, spoznaju i izbor predali drugima. Slom se dešava takođe jer imate strah od vaših vlastitih osjećanja. Spektar vaših osjećanja je širok i moćan, međutim za mnoge među vama su osjećaji teret i sramota. Međutim samo putem vaših osjećaja ste u situaciji da izrazite i pojasnite šta zaista poštujete kao vrijedno.

Da biste znali šta želite u svom životu, šta vam je kao čovjeku zaista vrijedno, moraćete "sistem" dovesti u pitanje. Sistem vam dostavlja nagrade onda ako slijedite njegove objave i uputstva: Čim odjekne zvono vi skačete, krećete i igrate igru bez pitanja i komentara za platnu vrećicu, godišnji odmor; prestiž i status, kao što je sistem predvidio. Zbog toga što ovaj tempo slijedite bez pitanja, zabranjujete sami sebi sposobnost slibodnog mišljenja. Kod ispita sa kojim ste sada konfrontirani se sve vrti oko moći; mi ćemo stoga zajedno pregledati neke pozitivne - i neke ne sasvim pozitivne = aspekte moći, jer jedno je jasno: nemože se pobjeći od moći. Vaša vrijednost i vaša moć su namjerno potkopavane korak po korak. Možda ste naučeni da vjerujete da ste po prirodi vezani sa mnogim greškama i nedostacima i da zbog toga moraju s vremena na vrijeme da nastupe bogovi da bi vas spasili od vas samih. Sada će se ovi bogovi, čiji je ples kroz nebeske sfere postao kosmički Quick Step, pojaviti u sljedećih 15 godina na svim mogućim mjestima, da bi vam vaše "spasenje" pomoću vaše tehnologije učinili dopadljivim.

Dok vi dakle pokušavate da pronađete smisao iza svih apsurdnosti današnjeg vremena, pogledajte šta je za vas zaista važno, tako što vaša mjerila vrijednosti usmjerite na sebe same. Ovo je jedna od najvažnijih poruka od nas prema vama: Vaše genetsko nasljeđe je bogato neistraženim potencijalom. Ostavite to za jedan momenat da se topi na vašem duhovnom jeziku a zatim pitajte: "Šta bih ja sve mogao imati zaista sadržano u mom genetskom potencijalu?" Zamislite uz to jedan kompjuter sa bankom podataka pun memorisanih informacija. Ako pritisnete tačno dugme dobijate pristup nevjerovatno velikoj količini podataka. Međutim iz kompjutera se može što se tiče podataka izvući samo ono što je u njega prethodno uneseno. U stvarnosti ste vi, što se tiče razvoja napredovali mnogo dalje nego najmodernija kompjuterska tehnologija, koju ćete ikada kreirati u trodimenzionalnoj realnosti. Vi ste žive biološke tvorevine veličanstvenog porijekla i sposobne da živite život kojemu ništa ne nedostaje. Sve što je potrebno je nekoliko korekcija da biste se stavili u pokret u šta spada nekoliko malih spoznaja koje ljudsko biće ne razumije tako lako.

Umjesto da upotrebljavate životne alatke kojima već raspolažete, navodite se na to da zanemarite vaša najvrednija karakterna obilježja i da se povučete sami u sebe. Izbačen je mamac manjka vrijednosti u vašem pravcu = i vi ste ga progutali. Prema zabilješkama u vašim istorijskim knjigama čini se da ste morali sami da izborite mnoge slobode, prije svega pravo na slobodno mišljenje. Najveći dio tiranije, koji ste morali pustiti da pređe preko vas u zapadnom svijetu ima zaista veze sa kontrolom = i ugnjetavanjem = znanja i njegovog daljeg širenja. A neki od najgorih ugnjetača slobodnog znanja su religiozne institucije i grupacije na vašoj planeti. Da bi kako bilo ostali na vlasti, oni su sebi dozvoljavali prilično mnogo toga: od oduzimanja imovine preko krađe do cenzure, inkvizicije i ubistva. Hiljade ljudi su varvarski spaljene na lomači, mnoge biblioteke sa svojim neprocjenjivo vrijednim znanjima jednostavno su spaljene da bi se ugasile stare misterije.

O čemu se radilo u ovim misterijama koje su moćnici tako proganjali da bi održali svoju moć? Zašto su vaše istorijske knjige pune vitezova krstaša, misionara i apostola, koji su se kretali cijelim svijetom? Da li su oni zaista bili na putu da bi preobratili pustare kao što je vama pripovijedano. Možda su iza ovih "kampanja" skriveni mnogo interesantniji razlozi i priče. Energija koju mi nosimo sa sobom nam dozvoljava da prelistavamo stranice u knjizi vremena da bismo otkrili šta je napisano prije, a šta poslije vašeg sada. Ovo međutim nisu iste stranice kao one u knigama iz biblioteka vašeg svijeta, koje još nisu bile spaljene. Knjige koje su još na raspolaganju ne posjeduju najvećim dijelom više ni iskricu istine. Ono što je u njima napisano je ono, što pobjednici rado žele da se vjeruje, ono što vam moćnici žele rado prodati kao istinu. Manipulacija i zavaravanje, ubistvo i prevara su osjenčeni i uljepšani bojom ili su dosadnim podacima i faktima postigli da vi konačno svoje istorijske knjige čitate kao nagomilane besmislice bez značenja.

Da biste vi sebe dakle zaista razumjeli, udahnite najprije duboko i postanite svjesni vašeg tijela. Budite jednostavno ono što jeste i otkrit ćete da ste i dalje živi i da ste prije svega ovdje da biste živjeli. Kao sljedeće pustite vašu maštu da se ugra i načinite sebi sliku vaših predaka: vaših roditelja, bake i djeda, prabake i pradjeda i dalje nazad u vrijeme, pogledajte dali možete otkriti kraj vaše linije porijekla. Dakle, ako bi ga bilo, onda vi ne biste ovdje i sada mogli egzistirati? Dok vi dakle osavremenjujete vaše porijeklo, posmatrajte za momenat u duhu ovu liniju nasljeđa i genetske kodove koji su tačno u ovom momentu sadržani u vašim tijelima, geni, za koje mi tvrdimo da su tako vrijedni. Šta se prenosilo u vremenu pomoću ovih gena? Kako daleko možete duž ove linije u duhu ići unazad? Dok vam mi u vašem svijetu puštamo da dotiče naša energija, možete zamisliti da imamo pristup knjizi vremena i da i vi imate taj pristup? Koristite vašu moć zamišljanja i dozvolite sebi samima da spoznate istinsku multidimenzionalnost vašeg bića, dok čitate naše redove i posmatrate kako pri tome iz unutrašnjeg jezgra vašeg bića izviru nove realnosti. Naš glas odjekuje iz mnogo različitih pravaca i sa mnogih mjesta; ono se obraća direktno vašem multidimenzionalnom bitku. Mi vam pružamo male poslastice znanja, male komadiće istine i spoznaje da bismo vas na ovom putu pogurali naprijed, tako da vi povežete slobodne krajeve vašeg pamćenja i da se možete toga ponovo sjetiti, što se odigralo na zemlji time da vi ponovo dobijate znanje nazad, da ste ovdje već neko vrijeme, jer sve ono o čemu ste u proteklim hiljadama godina školovani i učeni, nije u ovom pravcu bila baš velika pomoć.

Prije više od 2000 godina je bio jednom već vremenski period mnogih mogućnosti i prilika; bilo je vrijeme u kojem je "smjena godišnjih doba" što je značilo iz jednog većeg vremenskog perioda prelaziti u drugo. Ovo je bila epoha „riba“ i kao i u svakom drugom "godišnjem dobu " bila je ovdje i porodica svjetlosti da bi uvela ovu epohu. Epohe markiraju novi početak takvih "godišnjih doba" i svako ima svoj flair. Dotična epoha određuje zaista i težište aktivnosti koje će se u njoj odvijati. Rana prilično mračna epohe riba, naročito prvih 500 godina, su bile obilježene ignorancijom i zbunjivanjem. Mnoge važne knjige, među njima i hrišćanska biblija, još ne postoje do trećeg ili do četvrtog vijeka u čvrstom pismenom obliku. Različite odcijepljene grupe su se formirale i svađale o tome, čiji bog je i istinski bog i koja knjiga sadrži stvarnu istinu. Ako istražite vaše ćelijsko pamćenje i krenete novim putevima opažanja, možete možda ponovo dobiti utisak, kao što je bilo prije. Odjeća je bila drugačija, boje vegetacije su bile svjetlucavije, a imao se utisak, da se iznad zemlje može dodirivati i samo nebo. Bila je to jedna sasvim druga epoha u kojoj se mogao opažati iznad zemlje jedan poseban oblik tišine, koju vi danas, nakraju 20. stoljeća, nemate više na raspolaganju. Vaš današnji svijet bruji i zuji od električne energije, čak i ako ste daleko napolju u zelenilu. Vi ste takoreći pritisnuli dugme za uključivanje vašeg svijeta i više ne znate šta je zapravo šta je tišina. Međutim vaš visoki sam to zna veoma dobro i to je taj visoki sam, o kojem vam govorimo, dok vaše oči čitaju ove redove i pokreću ideje koje vam prenosimo.

Kad je epoha riba počela da cvjeta sve duše su bile odaslane ovamo, u namjeri da proživi jedan niz inkarnacija. Naravno da se pojavila porodica svjetlosti da bi ovoj vremenskoj epohi dala impulse i ostavila trajni utisak, da se stvari pokreću i da se stvaraju temelji za dalji razvoj. Neki vide epohu riba kao period prosvjećivanja i prosvetljivanja, vrijeme davanja i duboke kosmičke povezanosti. Mi bismo vas željeli zamoliti da pogledate unazad i pustite da još jedanput na vas djeluje ovaj vremenski period. Da li je ono što je rečeno upravo o posljednjih 2000 godina zaista istina?

Vi morate znati: Dok jedna nova vremenska epoha brzo ide naprijed, može se veoma lako uhvatiti u razvoj koji se odvija na sebi samom i sebe samog zaboraviti. Ovo važi i za svaku vremensku epohu, svaku inkarnaciju i svako područje egzistencije.

Na početku i na kraju svake vremenske epohe nastupa znatna promjena energija. To je slično, kao što je promjena političke administracije prema sljedećoj, i tačno kao i u politici sprovodi se takođe i ovdje, između vremenskih epoha, smjena vlasti. I vjerujte nam: Jedna od najvažnijih sila, koju zaista morate da razumijete je vlast. Ako pogledate vaše predstave o vrijednosti i ono što biste vi rado željeli imati, doći će možda neki od vas na ideju, da vlast ima isto značenje što i novac i obrnuto. Znanje je moć.

Međutim mislite na to: To što raspolažete znanjem, još ne znači da rspolažete i mudrošću. Šta će se desiti sa vlašću zavisi od toga kako ćete upotrijebiti vaše znanje. Dok realnost daruje izraz starom zakonu, da se sam ogleda, određuje i ono šta ćete vi sa vašom vlašću postaviti, upravo ono, šta vam se u životu vraća. Važno je da vi to u sebi usvojite. Vi ne možete da pobjegnete pred vlašću i pred lekcijama, koje vam ona daje da učite: I ovdje nešto veoma važno: Sve što se danas usmjerava u vašem smijeru, treba da vam da osjećaj da ste nemoćni, da ne raspolažete ni zrnom vlasti. Ovaj model vjerovanja, uostalom duboko je duboko usidren u vašem ćelijskom pamćenju, on vam je usađen prije hiljada godina.

Na početku vremenske epohe ribe inkarnirala su se mnoga bića, čiji se potencijal brzo razvio, što je pokrenulo ostatak čovječanstva, da se čudi i da se divi ovim bićima . Ova bića, muškarci, kao i žene, posjedovali su dar da spontano liječe ljude, jer su znali o kosmičkim zakonima. Tada nije bilo telefona, telegrafa, televizije, ni telekompjutera - ništa, što je drugim ljudima inače moglo nešto brzo da prenese, što se upravo dešavalo negdje u svijetu. Tadašnji „ETele" sistem koji je postojao, je bila riječ koja je predavana od čovjeka do čovjeka. Ljudi nisu putovali vrlo daleko u onim danima, i samo mali broj je znao da čita i piše. Međutim svuda su istupala bića sa jednim takvim, već daleko razvijenim potencijalom. Ona su upotpunjavala čudo i elektrizirala svoju okolinu nekoliko stotina godina sa svojom energijom stavljenom tako otvoreno na raspolaganje. Oni su se razlili po oblastima, koje su vama danas poznate kao Srednji Istok, jedna oblast, koja uostalom u vrednovanju zauzima posebno mjesto u vašoj planetarnoj istoriji. Vi ste bili ovdje isključivo iz razloga da biste povećali ferkvencije vibracija vremenske epohe riba, tako što biste inspirisali ljude da koračaju kroz ovu kapiju promjena. Bilo je svih mogućih "znakova i čuda" na nebu = jednako kao što će sada uskoro opet biti da se vidi takvih znakova, kad uđete u 21. vijek. Bića i energije svjetla se iznose i holografišu projicirana na svodu vašeg neba. Neki će povjerovati da je to povratak Hristosa na zemlju da vas spasi.

Vašem razmišljanju se krajnje lako može podmetnuti noga: ali ne uzimajte to tako k srcu, što vam mi ovdje hoćemo da saopštimo. Naše nastojanje je da vam pročitamo iz knjige, onako kako mi to s naše strane vidimo, tako da se probudite. Važno je da vi vaš život sami uzmete u ruke i učite, da se životu može stvarno oduzeti značenje i da je dio života da se uče određene lekcije. Jedna od najvažnijih lekcija za vas ima veze sa razvijanjem humora. Ako i dakle naše priče o vašem svijetu dijelimo sa vama, mislite na to da i dalje zadržite humor i zadržite pogled, usmjeren na razvoj ljudske svijesti. Svaki od vas je jedna svijest, koja se stalno ponovo inkarnira - i opet vi danas živite tako, kao da vaš život ima smisao - i ako je beznačajna borba, borba protiv bolesti, slabosti, gladi i rata. I gdje je u svemu tome ostala ljubav?

Svako od vas bi volio da ga barem jednom u životu dodirne ljubav, i mnogi od vas dolaze stalno ovdje, da iskuse ljubav. Kada otkrijete šta vam je zaista bitno, šta je zaista vrijedno i koje su vaše prave vrijednosti, onda vas želimo ponovo zamoliti, da se za jedan momenat zaustavite i razmislite o ovome: koliko je ljubav bitna? Ljubav dolazi u različitim oblicima ukusa i iskustva o tome. Ljubav je postupak otvaranja srca i povezivanje sa jednim električnim poljem, koje ljude međusobno spaja i koje vas na jedan način dodiruje, koje vas nikada ne isključuje. Listanjem knjige zemlje stalno nailazimo na činjenicu da ono što vas vodi naprijed, ove određene frenkvencije vibracija, ona nevidljiva snaga, je sa imenom ljubav. Ipak, među vama još nema spoznaje, što je razlog, zbog kojeg ste vi sada ovdje, da se skupe iskustva, da se nauči, da se prikupe podaci i da se zabavi.

Međutim vrijednost ljubavi je za vas nešto potpuno novo. U tome nije ništa pogrešno. Ali ultimativna životna lekcija se sastoji u tome da se dospije do razumijevanja frekvencija vibracija. Sve što vi za to morate učiniti je da je osjetite = i da znate da je upravo to najteži dio ispita. I opet svako od vas dolazi ovdje iz jednog razloga, i nigdje drugo u velikom carstvu egzistencije ljubav nije tako raznovrsna i bogata, tako neograničena i nepovezana, a tako jedinstvena kao ovdje u granicama mliječnog puta, što mi označavamo kao "Biblioteka zemlja". Mi vas želimo dakle opet zamoliti, da vam damo predstavu šta se nalazi u vašim genima. Mi označavamo vaš svijet kao Biblioteka Zemlja, zato što biblioteke prikupljaju podatke i informacije.

Ako ste vi dakle ovdje najistaknutija bića, mnogo više napredna nego što je to vaša tehnologija, šta je onda sadržano u genima? Da li bi to moglo biti bogatstvo ljubavi, koje je tako neizmjerno veliko i višestruko, da to ni jedan bog nije htio da vidi vani jer je previše "varljivo". Razmislite jedan momenat o tome. Vi znate pak da je prilično zarazan ovaj osjećaj ljubavi, ili ne? Ljubav se širi veoma brzo i ona je suprotnost strahu. Ako se zabavite pitanjem straha i budete iskreni prema sebi, prepoznaćete da se mnoge ideje, koje su vam unesene kroz vaše pretke, vaše knjige i vaše priče, vrte oko straha. Vama je strah od Boga uliven u vaše tijelo. Vi ste dovedeni do ubijeđenja da vaš autoritet treba da je ispod vašeg bića, budući da niste sposobni da sa svojim biološkim bićem izađete na kraj. I sada ste vi ubijeđeni u to, da su vaše nacionalne vlade nedostatne i da vam nedostaje jedna veća globalna vlada, da bi bila u skladu sa vašim svijetom.

Morate konačno početi razumijevati sebe kao spiritualnon = biološko biće i živjeti samoodređeno. I uz to je ljubav jedan od ključnih alata života. Koliko dobro i spretno se služite sa ovim alatom, koliko ste vi sami jedan izvor ljubavi i koliko se ponašate odgovorno, su lekcije, a učenje njihovih rješenja je povod za vaše bivstvovanje ovdje. Isto tako kako vas molimo, da vas pitamo, odakle dolazi svjetlost i šta vi činite sa njom , tako da vas molimo sada, da vas pitamo isto ono što se tiče ljubavi: Odakle dolazi ljubav? Tražite li je vi izvan vašeg bitka? Da li ste ikada o tome razmišljali, da i sebe date Majci zemlji i nebeskim sferama? Da li ste ikada o tome razmišljali da se prepustite atomima i molekulima, koje se postojano kreću u vašem tijelu? Vaša tijela nisu ništa čvrsto, ništa ovdje nije stvarno čvrsto. Sve je jedan ples energije, koja se jednostavno u određenim oblicima zgušnjava, jer su vaša opažanja tako usmjerena da vide realnost na ovaj način i da nastave linearan način gledanja na stvari. Npr, probudite li se svakog jutra i uspostavite ponovo najtačnije svoj izgled. Vaš prvi susret sa samim sobom uslijedi obično pred ogledalom u kupatilu. Vi očekujete jednostavno, da vidite samog sebe tamo u ogledalu, jer vaša realnost se stvara kroz vaša stara očekivanja, kondicioniranja i šeme razmišljanja. Kontrola svijesti donosi neke čudnovate pupoljke.

Vaše ćelijsko pamćenje sadrži još puno ograničavanja mišljenja; granice, koje su podučavali vaši preci i koje su vam postavljane. Vaša reakcija na ovo podučavanje koje se odvijalo hiljadama godina, na okolnosti onog vremena = vaše refleksije na teme kao što su nasilje, zakoni i autoriteti = tokom vaših svakodnevnih života je u vašim tijelima bilo duboko upisano. Sve, što u svakodnevnom životu poduzmete i doživite, u vašem fizičkom tijelu biće snimljeno i memorisano; i samo zato što se možda nesvjesno ne možete sjetiti ovih zabilješki ne znači da ono nije sadržano u vašem ćelijskom sjećanju. Na život svedena sjećanja i modeli ponašanja prenosiće se genima sa jedne generacije na drugu.

Kada se prati priča zapadnog svijeta, može se primjetiti da ste vi kroz generacije ovaj ostali utisak straha prenosili i održavali. Kada se porodica svijetla prije 2000 godina inkarnirala, bili ste posvećenici svjetla i ljubavi, sa mnogim čudotvornim sposobnostima, i autoriteti su se osjećali ugroženi. Oni su imali nešto protiv, da mase saznavaju o ovom učenju, tako da je od početka bilo mnogo protivničkih pokreta protiv širenja ovog učenja. Neki vraćaju ovo buđenje svijesti na rođenje hrišćanstva, na pripovijedanja, koja se graniče sa karakterom bića, koje je vama poznato kao Isus Hristos. On je zaista bio karakter sa mnogim skiciran i skopljen. I zapravo ovo su priče o porodici svjetlosti, koje su došle na zemlju da bi joj donijele istinu, da izazove sistem i da razbije tiraniju, u onom času u kojem je postojao potencijal za temeljne promjene.

Karakter Isusa Hrista je tako predstavljen, da su ove vanredne i spektakularne moći bile koncentrisane u jednom jedinom, natprirodnom biću. Zamislite, šta bi se moglo desiti, kad bi znanje i samoiscjeljenje i zakon " Tako kako misliš, tako će ti se desiti" opšte priznato i usvojeno. Šta bi se desilo kada bi ljudi ovo veoma brzo sproveli u djelo? Pa, Rimsko carstvo sa sigurnošću nije htjelo vidjeti svoje podanike moćnije od njenih vladara. Rimsko carstvo je bilo verzija epohe riba današnjeg novog svjetskog poretka = jedna skladna paralela epohe vodenjaka. Oba poretka ondašnji kao i današnji su nudili i nude mogućnost za nastajanje svjetske vladavine moći. Pri tome moćnici postupaju obično tako, da najprije ubijede ljude da se njima mora upravljati i da moraju biti kontrolisani. Tako se stvaraju problemi, koji ne bi ni postojali bez njih, koji dovode ljude do toga da traže rješenje. Kroz cijelu zemlju se širio veo straha = ne blagoslov ljubavi, koji je bio poruka porodice svjetlosti. Strah raspolaže jednim prilično jakim zračenjem, a kada se osjećaji straha zadrže u tijelu, šire se odatle brzo i sa istom "varljivošću " kao i ljubav u svim pravcima.

Jednom se vodila bitka za ljubav i strah. Da je ljubav pobijedila, bili bi ljudi u stanju da razumiju prirodu svojih viših moći: dar duha, da se tijelo izvan spoznajno transformiše, da astralno putuje i da se osjeća povezanim sa svime što jeste. Da je ovo bio rezultat, tada bi se međusobno razdvajanje ljudi dovelo do kraja. Ipak, tako ne bi trebalo biti. Zadnjih 2000 godina radije ste se dublje kretali unutar razdvojenosti nego dublje u jedinstvenosti i ljubavi. Strah je pobijedio. Želite li ovo dovesti u pitanje, onda vas molimo da otvorite lepezu vaše priče i jednostavno da brojite koliko ljudi mora ostaviti svoj život u ime više sile. Izbrojite spaljene knjige, izmučene i napaćene ljude, ugašene narode i razorene spise starog doba.

Jedna energija, koja je dospjela potpuno izvan kontrole, koja je težila moći nad ostalima, izlila se preko zemlje. Knjige i djela velikih mislilaca i filozofa planete su povučene i sakrivene iz duhovnog prometa. Porodica svjetlosti se međutim nije zadržala samo na Srednjem Istoku; ona je stigla mnogo dalje. Njen svijet nije bio tako ograničen kao što je vama bilo rečeno; čak i Sjeverna Amerika je bila poznata kao sveta zemlja. Stari Atlanti su donijeli na ovaj kontinent veći dio svoga znanja; vrlo brzo će stari artefakti iz praistorijskog vremena biti otkriveni u vašoj novoj eri i o tome dati svjedočanstvo. Oni su bili zapravo već otkriveni, ali su bili sakriveni od vas. Sami Egipćani, ljudi sa Srednjeg Istoka i čak i Kinezi su dolazili u Ameriku.Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 50% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.esotheria.com/

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0056 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA