PORODICA SVJETLOSTI - Poglavlje IV
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Vaše veliko nasljedstvo
 

Kada vam pričamo iz velike knjige zemlje, hoćemo da budemo sigurni, da vi znate, da je izvor tih živih i sadržajnih priča ucrtan u analima vaših gena - kada bi ih samo mogli pročitati. Ne želimo da probudimo u vama osjećaj, da mi imamo pristup znanju, koje je uskraćeno vama za sva vremena. Sve šta želite znati, možete pronaći, ako samo naučite, da samo u potpunosti iskorištavate to veličanstveno biće, koje jeste.

Dok ste čitali našu priču sigurno ste primijetili, da mi malo ovdje, pa malo ondje skačemo i pričamo malo o ovome i onome. To mi radimo, da ne biste stekli utisak, da se vaša priča razvija na linearan način. Mi hoćemo, da vi na jednom drugom putu, koji možda izgleda i neočekivan, pronađete, ko ste vi i šta su vaši preci bili.

U knjizi zemlje postoje takozvani ključni vremenski momenti, prema kojima se uvijek moraju graditi mostovi, koji spajaju doba koja se smjenjuju. Na tačno takvoj jednoj tački vi se sada momentalno nalazite i kroz to, da razumijete vaše tijelo i vašu biološku strukturu, dospjet ćete do istih tačaka gledišta i načina posmatranja kao i mi. Već smo vas uputili na vaše pretke i njihove izazove i trud. Mi smatramo za važno, da se bavite vašim porijeklom, dok saznate više o vašem pravom identitetu i vašim vrijednostima. Potencijal za vaš unutrašnji razvoj leži u oblikovanju baza iskustava vašeg porijekla. U prelazu iz ribljeg doba u doba vodolije leži, jedna vama svepružajuća prilika u tome, da sprovedete evoluciju od linearnog mišljenja do multidimenzionalnog života. Kada bi to bio nagli prelaz, moglo bi vašem nervnom sistemu da prinese sok; ali usred krvne linije vašeg porijekla leži isti potencijal da se korak po korak promijeni vaša realnost pomoću vašeg shvatanja.

Sada, u kasnim godinama 20.vijeka, opet se otvarate za natprirodne fenomene, PSI-faktor, kako ga vi zovete, koji je i vješticama i paganima bio poznat kao eter ili duh. Razne vođe organizovanih religija, koji su htjeli da prodaju svoju sopstvenu verziju o bogu, su uvijek navodili, da su natprirodne moći stvar đavola, jer tu moć nisu ni u kom slučaju željeli da vide u rukama običnih ljudi. Tako da su vaši preci odabrali strah i vjeru u jedan autoritet, van sebe samog, sa čime nisu samo svoje mišljenje, nego i odgovornost za svoj zdrav ljudski razum, dali u tuđe ruke. Sve to je zapisano u vašoj krvnoj liniji. Tako ima, po bibliji, čovječanstvo svoju osnovu u stvaranju jednog paganskog boga oko 4000 godina prije Isusa Hrista - ali već dugo prije toga su došli zapravo bogovi, koji su bili vaši roditelji stvaranja. Njihovo sjeme, njihove ideje su preko vremena i prostora davane dalje i na puno mjesta na vašoj planeti možete još da prepoznate tragove njihove egzistencije: u Sjevernoj i Južnoj Americi, u Australiji, Indoneziji, Aziji, Indiji, Evropi i Africi.

U jednom velikom vremenskom prostoru su se zemaljske mase pomjerile od planete i promijenile oblik. Vi mislite da su to bile postepene promjene, ali teorija postepene promjene gubi na važnosti, jer zemlja izvodi jedan pravi ples na geofizičkoj energetskoj ravni. Niko ne zna tačno, kako da se tumače te promjene, jer najčešće ste skloni tome, da pratite oficijelno objavljenu "istinu". Vaša odabrana iskustva daju se priključiti na postepene promjene vaših osnovnih pravila, ali vi nemate pojma o tome, kojem znanju su vaši preci imali pristup. Njima je bilo poznato, da neočekivane, iznenadne i isto veoma uzbuđujuće promjene sa jednog momenta na drugi mogu da se dese i da je skoro nemoguće, da praviš planove za neke moguće slučajeve.

Iako su vaši preci bolje razumjeli da koriste svoj mozak nego vi, to ne znači, da su oni koristili sav kapacitet. Koristili su desnu i lijevu polovicu mozga jednostavno jednako, takoreći kao alat za preživljavanje. Tokom zadnjih hiljadu godina vi ste se sve više i više od toga udaljili, da koristite desnu, intuitivnu stranu mozga. Postali ste sve više linearni i koristili ste skoro samo lijevu polovicu mozga. Zapadna civilizacija, u kojoj se to mišljenje dalje širilo, pruža se sada kao velika imperija oko cijelog globusa. Njihova osnovna filozofija, orijentisana na lijevu polovicu, nije više imala veze sa zdravim ljudskim umom, a kamo li na značajnu vezu prema egzistenciji. Sa svim svojim porodičnim misterijama i tajnim udruženjima zapadna civilizacija postavlja kaljugu od laži, obmana i manipulacija, koja može da opstane samo zato, što ste izravnjavajući se izgubili uticaj vašeg višeg ja.

Povodom te neravnoteže pogrešne su vaše metode datiranja vremena, uključujući takozvanu ugljeno - (radiokarbon-) datirajuće metode. Ne dolozi u obzir, kao npr., da se puno energija kreće kroz vrijeme i da se mogu promijeniti. Vrijeme nije ništa statično; to je jedna neprekidna velika tekuća rijeka, koja podliježe neprekidnoj promjeni, a ipak čuva svoj sopstveni integritet. Da li vi možete da razumijete integritet pojedinačne kapi vode u jednoj velikoj rijeci? Ona se razvija u riječi ali ipak ostaje uvijek ona sama. Ako je ona dio cjeline, da li se onda ta kap može opet pronaći na bilo kojem mjestu velike rijeke? Mi hoćemo da vi pustite da vam fantazija teče, da biste razumjeli fenomen holograma, koji, iako samo dio tog cijelog, ipak cijelu informaciju nosi u sebi. Zamislite jedno biće, koje je tako inteligentno, živo i otisnuto, da je svugdje istovremeno. U svojoj posebnosti ono je čisto i reaguje na svaki drugi aspekt svoga ja. To je jedno biće, koje zrači željom za znanjem i oblikovanjem, koje mu omogućava, da se sa svima sjedini i da se sa njime sjedinjuju. Upoznajte taj ples energija.

Jedan od vaših profeta, Joda, naziva to biće kao "snaga". Ono je jedno živo inteligentno biće. Iako je po karakteru dobro, poželjno, prijatno, ljubazno i zasnivajuće - najnježnije biće, koje možete da zamislite - ono može sa druge strane da bude dinamično i divlje, tamno, tjerajuće i čak zlo. Ono sve to spaja u sebi. Nekada vam se pričinjava savršena egzistencija, u kojoj je sve dobro i sjajno i ne dešava se ništa loše. Ali, rane tame trebaju među ostalim jedno određeno vrijeme da se izliječe. I ne isključujte priliku promjene, koja se njima pruža, koji su zbog promjene došli ovamo. Mnogi od vas bi rado sve to loše uzeli i zgnječili kao dosadnog insekta. Cak! Uhvaćeno! I ćao. Ali taj loš stav se događa - zato što je kao loše presuđeno - ne vodi ničemu. Na kraju krajeva ono završi kao rat na jedan ili drugi način: ljudi, koji ratuju zbog svojih istina i hoće da sprovedu svoje individualne zahtjeve. U području ljudskog iskustva se nikada ne isklučuje potiskivanje ideja i mišljenja drugih. To je bilo jedno od osnovnih principa u unutrašnjosti vašeg bića.

Sada je na redu lekcija, da se poštuje spiritualni integritet drugih - kao kišna kap u velikoj rijeci - da tim putem zahtijevate vaš unutrašnji autoritet i iz njeg razvijete vaš karakter. Kod razvijanja vašeg višeg ja vi ćete razumjeti, da spojenost ide sa sposobnošću telepatije i da su bogovi oduvijek komunicirali sa ljudima putem telepatije. Ako se još jednom toga prisjetite: u dobu ovna bogove su pokazivali u obliku statua, monumenata i kamenih gradova. Građevinari su bili svjesni važnosti duhovnog i znali su takođe, kako da iskoriste zvuke i glasove za izgradnju tih božjih građevina. U ribljem dobu bog nije više bio vidljiv i navodno nije više bio telepatski spojen sa vama. Da ste tvrdili nešto drugo, završili biste na lomači ili u zatvoru. Telepatija se činila kao "opasan" potencijal, koji sniva negdje u vašim genima; ali vaši preci su ipak koristili tu sposobnost, da bi potražili druge vantjelesne trenutke, da putuju i istovremeno da gledaju u juče, danas i sutra - da putuju velikom rijekom vremena. Razumjeli su prirodu po njenim zvucima i njenoj duhovnoj snazi i bili su u ramjeni misli sa bogovima. Ali pomoću jednog trika, koji su bogovi često koristili, naveli su ljude da im prepuste svoje moći, nakon čega su ljudi počeli, da se mole bogovima, umjesto da zauzmu mjesto koje im pripada među njima.

I koje je to vama pripadajuće mjesto među bogovima? Sigurno se pitate: "Kako se ikada možemo ravnati sa bogovima? Moramo li razviti naše telepatske, telekinetičke i vidovnjačke sposobnosti?" Pa, puno je lakše: Vaš zadatak je, da zračite ljubav i to toliko jako, kako samo možete. Volite vaše prijatelje i vas same, ponašajte se uzdignuto, njegujte harmoniju, čuvajte mir. To bi samo po sebi već bio veliki dobitak, jedan, koji mnogi vaši preci nikada nisu bili sposobni da ostvare. Neki od njih su položili test i ostvarili ono, što biste vi nazvali utopijom. Gdje je dom utopije? Da li bi se moglo pronaći u zemaljskom toku našeg, nama poznatog doba? Da li je uopšte moguće da nešto kao utopija postane stvarnost? Ili, da li bi jednostavno kroz samog sebe stala na ravan, kada se frekvencija talasa podigne dovoljno visoko?

Sve se mijenja, kada počnete da zračite vaše sopstvene frekvencije, umjesto već postojeće da odbijate; kada univerzumu nametnete vaše sopstvene namjere, umjesto da preuzmete već postojeće osobine i modele. Nalazite se u 25-to godišnjem periodu, u kojem čovječanstvo predstavlja polje za eksperimente, na kojem se testiraju mogućnosti onoga, šta bi se moglo upisati u knjigu zemlje. Naši preci su se već nalazili pred takvim testovima i vi sada imate taj izbor, kojim od mnogobrojnih puteva ćete krenuti. Naša želja je, da se u potpunosti pretvorite u integrisano biće, u ravnoteži sa ženskim i muškim energijama i u istom odnosu desne i lijeve polovice mozga. Koristite vaše vitalne energije i činjenicu, da su biće i iskustva vaših predaka vama na raspolaganju, jer je to baza za vaše napredovanje.

Vaši rani preci iz vremena prije ribljeg doba, su pratili kretanje planeta i pratili su prilike, koje su se pokazivale na nebu. Znali su da ih redovno posjećuju inteligentna bića, koja su bili daleko iznad ljudi koji žive na planeti. Da, prate vas iz daljine i održavaju se u vašem biću. Već smo vam spominjali, da jedno vremensko doba od 26.000 godina nekim bićima izgleda kao jedna godina. Ali to ne znači, da su ta bića veća od vas; to znači da drugačije vide realnost. Po vašim riječima su to multidimenzionalna bića, koja znaju kako da se u više vremenskih tokova zadržavaju istovremeno. Računanje vremena za mnoge od vas se bazira na gregorijanskom kalendaru, koji je osmišljen prije jedva 400 godina. U tadašnje vrijeme su papa i drugi autoriteti novi kalendar predali zapadnom svijetu i postavili su sve praznike na mjesta poravnanja dana i noći, sunčeve mjene i u dane tačno između tih tačaka. To, što je zapravo predstavljalo znakove cikličnog vremena, zamijenili su hrišćanskim slikama kulture, koje su sad stale izmedu vas i bogova.

Iako se znanje o toku vremenskih ciklusa izvana izgubilo, postoji još to znanje uvijek duboko u ćelijskom pamćenju; još uvijek je tu. Ali, da bismo dospjeli do još dubljeg razumijevanja spojeva, potrebno je, da u duši idete još dalje vremenski unazad. Zašto su vaši preci uopšte na taj način mjerili i označavali vrijeme? Šta je to bilo, šta je njihovom unutrašnjem biću iskočilo i pomoglo zemlji da svim snagama dođe u ravnotežu? Da li je mogla da bude ravnoteža između logičnog mišljenja i intuitivnog ja, koju vi sada pod hitno morate da uspostavite, dok ulazite u 21.vijek? Vaši preci su živjeli još prije računanja vremena kalendarom i onih malobrojnih epoha, koje smo ovdje spomenuli. Njima su bile poznate iznenadne promjene na prelazu iz jedne epohe u drugu, isto kao i kretanja epoha, koja su izazvali veliki ciklusi vremena, unazad kroz životinjski krug. Tokom Siderske godine, 26.000 godina ciklusa, teku manji ciklusi sa promjenama i pokretima i ta cijela egzistencija se širi i svugdje je dostupna i prisutna.

Tokom njihovih neophodnih eksperimenata sa vama i praćenja vas, bogovi su vas rastavili, to je uostalom, razlog za razne rase na vašoj planeti. Vi ste potomci jedne sterilne porodice, koja se savezima i dogovorima upustila u taj eksperiment; za njih ste vi nešto kao biološki rezervar. Mnogi vas u suštini samo vide kao zeke ili miševe za pokuse u laboratorijama; objekat studija određenih promjena i modifikacija. To baš i ne zvuči jako ohrabrujuće, ili? Ali, tu su još i oni koji vas u najboljim namjerama posmatraju, hoće da vas vide kako se razvijate i prihvataju vas takve, kakvi ste. Onda opet drugi vas vide kao djecu, kojima treba roditeljska podrška; oni su tu, da vam stvarno pomognu, ne da vas kazne. Žele da vam pomognu sa zadovoljstvom da naučite potrebne lekcije, kao što bi to ljubazni roditelji uradili. Oni su kao roditelji, kojima je važno, da pruže svojoj djeci dovoljno vremena, da su u direktnoj razmjeni sa djecom, kao sto su to bili stari, umjesto da ih, kao današnji roditelji, prepuste "učenju" televizora i drugim tele "učiteljima".

U ovom 25-to godišnjem periodu će ljudi svih nacionalnosti i porijekla da prepoznaju, da će moći za jedan kratak momenat da gledaju kroz prozor dešavanja. Za vas će tu sekunde da prelaze u minute, u sate i onda u dane; to je jedna od jedinstvenih osobina vašeg vremena. Linearni život, linearna iskustva vas drže uhvaćene pod diktatom vremena, gdje vam multidimenzionalna opažanja dozvoljavaju, da postojite u više tokova i bujica. Vrijeme može da teče brzo, sporo ili da ne teče uopšte. Bića, koja vi nazivate bogovima i boginjama, su multidimenzionalna kao i neki vaši preci. Međutim, u "upravljanju" mišljenjem je pao izbor na strah; time ste sebi uskratili multidimenzionalni život.

U prelazu iz jedne epohe u drugu, pojavljuje se puno prepreka, a alati za život, za vaše sopstveno dalje postojanje i opstanak vaše civilizacije, dolaze u pitanje.

Vi ste danas izazvani, da ponovo vratite u život jednu visoku kulturu, koja će dati vašem životu njegovu vrijednost i koja će da ukaže majkama i očevima opet čast, jer samo kroz njihovo sjedinjavanje je moguće vaše rođenje. Kada jednom prepoznate vrijednost vašeg biološkog bića, moći ćete isto tako da primijetite, da u vama boravi isto jedno lijepo duhovno biće, koje je vrednije nego sve ostalo, što biste ikad mogli da stvorite, duh koji se ne može platiti, plamen svjetla, kao dragulj, sličan smaragdu ili dijamantu, sa mnogo svjetlucajućih faseta, da mu u rastu pomaže već i samo gledanje. Od neprocjenjive vrijednosti. I opet vam izmakne ta svijest o vašoj vrijednsoti - ili je odbijate -i odvratite: "Ali to uopšte ne piše o nama u istorijskim u knjigama; dakle samo nam pokažite ." Ili možda vjerujete da hoćemo da vas poškakljamo po trbuhu i da vam laskamo. Čovjek - neprocjenjivo vrijedan? Dakako! Upravo je tako! Realnost je kao ogledalo. Stvoritelj boravi u svim stvarima. On se pruža preko svega stvorenog, preko svega što je bilo i što će biti.

Ova bezgraničnost je jedno jedinstveno polje ljubavi - ako možete i vi to da osjetite, moći ćete da opušteno živite svoj život. Ako na temelju ovoga unapredujete svoj razvoj, i živite svaki dan prema ovim principima, moći ćete istinski da zahtijevate i koristite nasljeđe vaše neprocjenjive vrijednosti. Nemojte da napravite grešku da vjerujete da će se sve uraditi za vas. Jedan od hrabrih aspekata kreativne snage je, da sebi dozvolite, da se tako razvijate, kao što mislite da je ispravno, da se osjećate povezano ili razdvojeno, onako kako želite da saznate. Ta kreativna snaga ste vi. Jedno inteligentno biološko biće, koje sebi traži prostore i vrijeme, u kojem hoće da skuplja iskustva.

Prije mnogo vremena su neke civilizacije prebrodile stotine hiljada godina - neke su egzistirale još mnogo duže. Utopijske civilizacije su zabilježene u analima vašeg pamćenja i u starim misterioznim spisima, koji čuvaju neka tajna društva. Vaši preci su pravili ćutke svoje zabilješke i znanja sakrivali u umjetničkim djelima, u muzici i uklesane u stijeni. Prema vašem shvatanju utopija je mjesto na kojem su se srela multidimenzionalna bića u svrhu naizmjeničnog djelovanja, i gdje su napravljene skice, koje su imale cilj da proizvedu harmonijske frekvencije. Nažalost, češći je slučaj da nije harmonija, nego osvajački ratovi kao uzrok takvih procesa stapanja, gdje su ljudi bili na najnižoj stepenici ljestvice nosilaca patnje, tako da su se navodno više mogli isticati ljudi koji su stajali na višoj stepenici ljestvice.Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 50% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.esotheria.com/

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0031 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA