PORODICA SVJETLOSTI - Poglavlje VII
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Carstvo duha
 

Vremensko razdoblje od 1987 do 2012 obilježeno je isticanjem i istraživanjem, te ponovnom reorganizacijom starih nesvjesnih predstava koje su gradile vaše duhovne temelje. I bliže osmatranje vašeg društvenog i kulturološkog razvoja približava potrebu uređenja starih predstava o svijetu. Podsjećamo vas još jednom, da se ovoga duhovno prihvatite i da pustite stare strukture i sisteme vjerovanja koje su srž vašeg trenutnog političkog razmišljanja i vašeg sistema vaspitanja da se sami od sebe raspline. Spoznajte – bez gnjeva i osude – da se nalazite usred tekućeg procesa preobražaja. Ako jednostavno budete išli dalje svojim putem, nove energije će se spojiti i harmonizirati sa vašim tijelom; ali ako se i dalje budete držali starih ideja koje nisu više žive i vitalizirajuće, susrest ćete se sa vrlo velikim iskušenjima za svoju živost, i da, za svoj život.

Preobražaj energija ima svoju svrhu. Kao što je već rečeno, sve ima određenu frekvenciju; neke od njih se podudaraju sa vašom, neke ne. Ali što se više širi vaša svijest i što ste više u stanju da zadržite frekvenciju ljubavi, to više ćete biti u stanju da dosadašne štetne energije pretvorite u korisne. Što se više razvijete u ono biće koje mi ovim riječima budimo, to više ćete osjetiti energije, snagu i unutarnju ljubav i otrovi koji vas okružuju prolazit će kroz vas bez ikakvog dejstva. Načinom na koji integrišete mir u svoja duhovna, emocionalna i fizička tijela, stvorit ćete za sebe više frekvencije.

Kada se to desi, frekvencije ljubavi, sigurnosti i uravnoteženosti koje ste sami stvorili učinit će sve vanjske negativne frekvencije bezazlenim. Život se sve više mijenja, i vi ste tu da putujete sa vjetrom promjena – a ne da se borite protiv tog vjetra. Sigurno ste već temeljito razmislili o nečemu od onoga što smo vam kroz dimenzije ponudili kao duševnu hranu za vaš «bife». Sagledajte ono čemu vas je život nedavno naučio, šta vam je vaše tijelo saopštilo, u koja ste ogledala pogledali i kako sve to uzajamno djeluje. I sada pošto se bolje poznajete, možete se vratiti korak unazad i odbaciti sve stare, nerazumne stavove i poglede. Ako vjerujete da neko određeno životno područje zahtjeva veću pažnju ili ako opazite da se vraćate na stare obrasce iskustva i ponašanja, koje ste htjeli izbjeći, onda postanite najprije svijesni samo toga – ništa više. Upravo na tim područjima vas testiramo, da bi se vidjelo da li ste u stanju da stvarno odbacite stare obrasce.

Opustite se; na ovim testovima nema «položiti ili ne položiti». Vi ste na svom zemaljskom putovanju dosada dobro napredovali u ovim vremenima prevrata - u vremenima koja vremenski putnici svjesno posjećuju kao neko skriveno blago. Mnogi istraživači i ronioci proučavaju kontinente i okeane sa starim kartama i legendama u potrazi za skrivenim blagom, dragocjenim artefaktama, starim knjigama i podvodnim gradovima. Svi traže nešto i sadašnji momenat i nijedan drugi je najdragocjeniji na planeti zemlji za pronalaženje blaga. Blago skriveno u Knjizi Postojanja, nije samo bilo koji mogući momenat istorije zemlje. Takva vremena sa visokom vrijednošću se traže svjesno, jer kriju u sebi nešto jedinstveno. Vi ste se u pogledu na vrijednosti tako jako skoncentisali na materijalno da u tome leži i uzrok gubitka vaše slobode mišljenja. Vaše institucije obrazovanja vas treniraju da sve više i više stvarate za sistem kojem nikada nije dosta i da onda sve više i više bacate. Rezultat odustajanja od vašeg duhovnog suvereniteta i vjere u autoritete je pretjerivanje u fizičkom pogledu, precjenjivanje materijalnog i postepeno uništavanje vaše prirodne okoline. Takav pretjerani materijalizam odvaja vas od Biblioteke Zemlje koja se nalazi u prirodi, i presjeca vam vašu vezu sa Majkom.

Sakupit ćete mnoga nova i jedinstvena iskustva ako razvijete povjerenje prema novim idejama i iste primjenjujete. Možda će vam se isprva učiniti da ste sami sa svojim novim pogledom na sve ovo. Ako je to tako, važno je da se pri tome dobro osjećate jer samospoznaja je u samom srcu vašeg bića. Ako imate sreće da ovaj proces od početka prođete zajedno sa drugima, ova faza samospoznaje i razumjevanja će nastupiti možda i prije. No kako god se uputili na istaživačko putovanje prema sebi samima, nastavite sa vašim putem i vašim razvojom, otvorite lepezu svoje svijesti do krajnjih granica. Ako ste došli dovde, onda ste već razmislili o svojoj krvnoj liniji, o svrsi svog postojanja i o razlogu daljnjeg putovanja sa nama. Molimo vas da se u ovoj refleksiji vidite još dalje u prošlosti i u budućnosti i da sa nama putujete nazad do Atlantide kao i do godine 2012.

Broj 8, je simbol beskonačnosti iznad vašeg trećeg oka, koji može da vam poslužiti kao transportna kabina; energizirajte dakle ovaj simbol oko vaših očiju posebno na tački ukrštanja linija iznad vašeg trećeg oka. Stopite se sa ovim procesom, vidite sebe istovremeno u Atlantidi i 2012 godini - jer oni stvarno oboje postoje u isto vrijeme. Sa pažnjom usmjerenom ka «Sada» osjetite svoje tijelo, svoj dah i energiju oko vas, dok vam mi pomalo otvaramo vrata – vremenska vrata kroz koja možete dospjeti do oba vremenska momenta.

Kada biste godine 2012 bili kod kuće, zašto bi ste se vraćali ovamo u «Sada»? I kada biste dolazili iz Atlantide, zašto biste izabrali ovaj sadašnji momenat? Zaboravite na momenat da ste sa ove planete, fokusirajte se na ova dva vremenska puta i zamislite da ste druga bića, zašto ona žele doći iz drugih vremena, naći se ovdje u ovom kratkom prolaznom momentu. Koja im je svrha? Udahnite duboko i shvatite da ove dvije grupe vremenskih putnika ovdje dolaze u potragu za blagom. Na Zemlju, zatrovanu planetu? Kakvo blago bi ovdje još moglo biti? Pa, blaga su obično skrivena i ne nalaze se na vidnom mjestu.

Kada se uputite na putovanje ka starim mjestima prošlosti, ona će vam se učiniti kao vaša sadašnja realnost, kao ondašnje «Sada». Cjelovitost vremena postoji u stvari u svim vremenskim momentima i u svim smjerovima; i vaše sadašnje mjesto je prekriveno slojevima drugih svjetova i vremena, koji su, čini se, odvojeni jedni od drugih samo svojim posebnim frekvencijama. Modulacija, ispravno postupanje sa baš ovim frekvencijama, vam omogućava da posjetite druge svjetove i vremena. Šta mislite zašto vremenski putnici doleze ovamo? Šta traže? Mi kažemo: ovdje su da bi uticali na vaše frekvencije. Upravo sada se cjelovitoj egzistenciji pruža prilika da iskusi frekvencije koje vi stvarate i energije koje vi jeste, da prisustvuje razvijanju vaše nove realnosti, da u dijeliću sekunde doživi potpuno otvaranje vaše lepeze.

Vaši naučnici ovaj pojas frekvencija egzistencije nazivaju elektromagnetnim spektrumom. Unutar ovog spektruma vi zauzimate određeni pojas frekvencije i na osnovu tog pojasa moguće vas je lokalizovati kao da ste radioemiter. Vaš pojas frekvencija se sada širi i do 2012 godine ćete, prema svom određenju, dosegnuti puni pristup proširenom spektrumu frekvencija, i to je uzbudljivo, pratiti baš to i vidjeti šta ćete napraviti od ove prilike.

Mi smo vremenski putnici koji ulaze u vašu realnost i mijenjaju vrijeme, kao i ostali vremenski putnici. Nama vaš svijet liči na rupičasti švicarski sir i Porodica Svjetlosti je tu da zatvori neke od rupa u vašoj egzistenciji i da zaustavi suze koje su izazvale neke eterične energije u pokušaju da vas ugnjetavaju. Kao trodimenzionalna bića niste u stanju da osjetite «misaono zagađivanje okoline», koje ste prouzrokovali u nevidljivim područjima egzistencije. Svaki oblik inteligencije koji je sada na zemlji prisutan ima razlog za bude ovdje, ipak svi oni vas promatraju pri ovom jedinstvenom procesu dimenzionalnog razvoja, pri ponovnoj upotrebi punog kapaciteta vašeg mozga, pri ponovnoj mogućnosti pristupa punom spektrumu svijesti.

Te ubrzano tekuće drastične promjene navest će neke ljude da zaborave zašto su ustvari ovdje i vratiti ih u stare ograničene obrasce razmišljanja i vjerovanja. Ovaj nedostatak samosvijesti je brdo koje treba pomjeriti. Kako možete usmjeriti ove nove energije tako da i oni prepoznaju potencijalne puteve? Mnogi nisu u stanju da pronađu put kroz novo područje i zbog toga je Porodica Svjetlosti, vremenski putnik, „par exelence“, stvoritelj promjene, aranžer novih igara, sistema i same egzistencije, ovdje kao pionir, uklanjajući sve poteškoće sa puteva svijesti.

Kada jednom uplovite u takozvane «luke svijesti», morate krenuti u unutrašnjost ka području svoga «Ja». Ipak, pri tome je važno da ostanete uvjek otvoreni, bivajući pažljivi u vašem vanjskom okruženju. Sve je šifra, poruka i u sebi spaja mnoga, mnoga značenja i planove unutar planova. Za vas, plan sadrži ekspanziju ka mnogo višim stanjima svijesti, tako što ćete, takoreći, okrenuti dugme skale spektra frekvencije i pokrenuti se sa uske trake ka prostranosti svih stvarnosti. Te energije promjene i razvoja svijesti koje su nastale od kosmičkih sila puštaju vam na volju različite mogućnosti o kojima sada treba razmišljati. Ponajprije će vam biti teško da pristupite tom području jer ćete se njemu približavati sa starim obrascima ubjeđenja i vjere. Kao i vaši pronalazači koji su prije 500 godina napustili evropski kontinent da bi otvorili nove svijetove, pronašli su nešto kao ono, što su prvobitno tražili.

Tema kontrola svijesti se na vašoj planeti prihvata prvo sa tamne, veoma tamne strane. Ipak nakon ovoga će nastati novo shvatanje a sa njim će sijati i novo svjetlo, rasvjetljavanje samostalnog mišljenja, slično renesansi. Mnogo ljudi će napraviti iskorak i dovešće do izražaja istinu, o tome, kako se manipuliše čovječjim razumom. Onda ćete najvjerovatnije shvatiti, kako su bogovi ponovo igrali istu igru. A možda su i bogovi oni, koji su manipulisali određenim ljudima, koji su onda manipulisali vama, ostatkom čovječanstva, onima koji su poslušne ovce, koji su uvijek na vrijeme tu i koji po službenim pravilima završe na mesarskom panju i plate smrću.

To će prestati! Energija koju mi nosimo sa sobom nam dozvoljava da prelistavamo stranice u knjizi vremena da bismo otkrili šta je napisano prije, a šta poslije vašeg sada. Ovo međutim nisu iste stranice kao one u knigama iz biblioteka vašeg svijeta, koje još nisu bile spaljene. Knjige koje su još na raspolaganju ne posjeduju najvećim dijelom više ni iskricu istine. Ono što je u njima napisano, ono što pobjednici rado žele da se vjeruje, ono što vam moćnici žele rado prodati kao istinu. Manipulacija i zavaravanje, ubistvo i prevara su osjenčeni i uljepšani bojom ili su dosadnim podacima i faktima postigli da vi konačno svoje istorijske knjige čitate kao nagomilane besmislice bez značenja. Tako se stvaraju problemi, koji ne bi ni postojali bez njih, koji dovode ljude do toga da traže rješenje. Kroz cijelu zemlju se širio veo straha - ne blagoslov ljubavi, koji je bio poruka porodice svjetlosti. Strah raspolaže jednim prilično jakim zračenjem, a kada se osjećaji straha zadrže u tijelu, šire se odatle brzo i sa istom "varljivošću " kao i ljubav u svim pravcima.

Iako ste vi vezani za cjelinu, ta cjelina je podijeljena u mnoge dijelove, a ti dijelovi imaju probleme sa vibracijama, jer su odvojeni jedni od drugih. Ovi dijelovi često hoće da se oslobode od ostatka, jer im to daje osjećaj moći. To je dilema sa kojom se porodica svjetlosti konfrontira. Kako se moć da dijeliti sa svakim i svačim. Zašto se čini, kao da se porodica tame mogla više prilagoditi nego porodica svjetlosti?

Zašto se porodica svjetlosti tu osjeća kao žrtva?: Zašto porodica tame raspolaže novcem, prestižom, vezama sa drugim dimenzijama i tajnama?. Svaka vremeska epoha je imala svoje načine postupanja, što se tiče dijela nadprirodnog. Zamislite da idete u vrijeme 0 u vašem brojanju vremena, onda ćete da vidite da vaš kalendar počinje sa bićem koje vi nazivate Isus. Kod prelaza jedne vremenske epohe ka drugoj određene energijske koncentracije prouzrokuju snažna kretanja i svjetlosna porodica koja voli da daje informacije nastupa sa svojim vlastitim planom. Svaka civilizacija stoji usred svoje vremenske epohe i usred izbora da sebe uzdigne ili da se uništi.

Ako odluči da se uzdigne biće prouzrokovan impuls, koji će toj civilizaciji saopštiti univerzalne zakone, koji su do tada bile zagubljeni. Dakle, kako se vi snalazite u haosu, to je još jedan dalji test. Šta vi radite, dok vaša realnost gubi svoje oštre oblike, to će odrediti presudno vaše dalje iskustvo. Jedna od najvećih lekcija ( tu ste da je naučite ) je da život doživite sa vaše tačke gledišta. Vaše novo tumačenje egzistencije, koje se pronađe u svakoj vašoj ćeliji, će biti preneseno od vašeg aura - polja i ima podsticaj na cijelu biosferu zemlje. U idealnom slučaju pošaljete novu frekvenciju u egzistenciju.

To sa sigurnošću nije bilo ono što su vlasti ili religiozne organizacije podučavale. Više su učile ljude, da mora da postoji stepen nadležnosti, koji ljude vodi i upravlja, i da su ljudi van mogućnosti, lično da stupe u kontakt sa bogom. I ako to, ipak urade onda su opsjednuti đavolom. Najdraža tema đavola su bile, naravno, žene, jer su one u sebi sačuvale još ostatak intuicije iz paganskih doba. I ako su se trudile da se razračunaju sa linearnim mišljenjem i da zapostave svoje znanje o životnim ciklusima, bile su ipak teško u stanju da izvedu tu promjenu i to iz puno razloga.

Hoćemo da vas još jednom pozovemo, da sebe sami promislite i da koristite vašu duhovnu snagu, da dobijete pristup u vama postojećim bogatstvima i onima vaših predaka. Pogledajte se, šta ste oko sebe stvorili i neka vam je jasno, da to ima veći značaj nego što vi mislite. Most za 21.vijek će biti stvoren u vašem duhu. U jednom velikom vremenskom prostoru su se zemaljske mase pomjerile od planete i promijenile oblik. Vi mislite da su to bile postepene promjene, ali teorija postepene promjene gubi na važnosti, jer zemlja izvodi jedan pravi ples na geofizičkoj energetskoj ravni. Niko ne zna tačno, kako da se tumače te promjene, jer najčešće ste skloni tome, da pratite oficijelno objavljenu "istinu". Vaša odabrana iskustva daju se priključiti na postepene promjene vaših osnovnih pravila, ali vi nemate pojma o tome, kojem znanju su vaši preci imali pristup. Njima je bilo poznato, da neočekivane, iznenadne i isto veoma uzbuđujuće promjene sa jednog momenta na drugi mogu da se dese i da je skoro nemoguće, da praviš planove za neke moguće slučajeve. Šta je zapravo kod svih ovih prekršaja vaš zadatak.

Da svakoga pustite da jednostavno uskoči unutra? Da sami sebe zaboravite? Ili ste po mogućnosti vi sami blago? Da li ste svjesni sebe kao vrijednog bića, koje sa svakom mišlju sije sjeme za budućnost? Koliko učvršćeno, koliko stabilno je vrijeme uopšte? Vrijeme vam se čini jako čvrsto i pouzdano. Ali, što dalje raširite vašu lepezu, što više prepoznajete, da ne samo vi možete da pružate svoju svijest u vrijeme, nego da i drugi, koji se mogu uklopiti u odgovarajuću vremensku realnost, čine ovdje pionirski rad i hoće da idu u potragu za blagom i kroz 25-to godišnji prozor imaju pristup frekventnom spoju zemlje.Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 50% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.esotheria.com/

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0133 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA