PORODICA SVJETLOSTI - Poglavlje VIII
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Porodica tame
 

Kao pioniri svijesti, vi ste na jednom putu, čiji kurs može ubrzo da se promijeni. Jedan momenat bi se mogli osjećati potpuno kao u ravnoteži, kao u centru galaksije, a u sljedećem momentu, kao u jednoj od najdubljih crnih rupa svemira. Kada se upustite u širine svijesti, čekaju vas mnogi ispiti, jer to putovanje će takođe da vas odvede na neka tamna mjesta sa lošim osjećanjima. Puno vas će se toga uplašiti, da stupi u tamne pećine, vjerujući, da ući u njih znači isto što i uništavanje samog sebe. Hoćemo da vas posjetimo, da je mrak uvijek najtamniji pred svitanje – i da mrak nosi u sebi mnogo ključeva.

Mi se obraćamo vama kao Porodica svjetlosti – vama, koji ste zaboravili znanje vaših predaka i sada pokušavate da se sjetite. Vaša polarna suprotnost, porodica mraka, je zadržala sjećanja na nevidljiv svijet i učenje predaka, usmeno ili u tajnim tekstovima, zapisano na tablama ili uklesano u kamenju. Porodica mraka čuva mnogo tajni. Duhovno mrak sadržava mnogo tajni, jer vam nije moguće da vidite, šta se to krije u tami.

Zamislite da u mraku otvorite oči, da tamo možete da vidite stvari, da ih možete prihvatiti i da se još i osjećate udobno. Neki od vas se boje mraka, koji je pred vašim vratima i ne vidi mogućnost kako da kroči u neosvijetljenu prostoriju. Zamišljate, da vas u mraku čekaju svakojaka bića. Imate živu maštu; kada bi se istom tom fantazijom okrenuli prema svjetlu, vaša rast bi bio mnogo brži. Ali jedan dio vaše psihe je na čudan način fiksiran na mračno, sa čežnjom za njim, a i istovremenim strahom od njega.

Mi ćemo sada da vas upoznamo, sa pretežno mračnim putem u knjizi života, mrakom, koji u sebi nosi tajne, čijeg se saznanja mnogi od vas plaše; mrakom, koji je sam po sebi još jedan korak prema intuiciji. Mračno sadrži u sebi jednu snagu, ni dobru ni lošu, isto kao što u suštini ni novac ni tehnologije nisu ni dobri ni loši. Namjera je da se služi znanjem koje stoji na raspolaganju i utiče na to što stvarate. Na vašem daljem putovanju sa nama teren će postati još misteriozniji, sjenke još duže, zraci svjetla još uži i zvuci nepoznatih energija još intenzivniji. Zamislite, da sami ušetate u mračan zabranjen teren. Duboko udahnite i opustite se, onda ćete se sjetiti nekih junaka na vašoj planeti, fiktivne figure ili realne osobe, koje su se sretale sa izazovima, svojim strahovima gledale u lice i prošle kroz njih. Prizovite sebi u sjećanje te junake i junakinje, koji su na svoj način bili pioniri i održavali svoje svjetlo, dok su sebi pravili put kroz nepoznat i nov teren.

Kad god dođete na bilo koje novo mjesto, ima tu nešto nepoznato. Vaše sumnje u vezi sa tim nepoznatim terenom određuju šta ćete tamo da doživite. Ne možete da dospijete u viša područja frekvencija, ako niste istražili cijeli teren; zato vas tamna strana čovječanstva i egzistencije izaziva, da je istražite i razumijete. Tamna strana snage krije, kao što je već već spomenuto, mnoge tajne: ona skriva od vas vaš stvarni sjaj i moć koju imate kao jedinstvena biološka bića, znanje o moći vašeg duha, vašu sposobnost regeneracije i pozadinu o seksualnosti, rođenju, životu i smrti. Naučite da skinete sa sebe strah od mraka; učite raznovrsnost seksualnog izraza i snage koje su u tome sadržane, snage koje miruju u vašoj unutrašnjosti.

Mislite na to, da se u ovoj fazi mjenjanja vrijednosti, podsjetite na vašu božansku majku, jer ona je ta, koja nedostaje tokom spajanja muškog i ženskog principa. Ona treba u vašim pričama o temama, kao što su hrabrost i živahnost, da opet zauzme mjesto koje joj pripada. Boginja se može spoznati u muškarcu isto kao i u ženi, iako je njen izgled svana, za svrhe fizičkog predstavljanja, ženski. Ženska energija je preuzela puno oblika: nekada nam se čini jako kontrolisano i trudeći se, da pruži radost; sa druge strane može da preuzme divlje ratoborne osobine, kao u legendama o Amazonkama, koje su na vatrenim konjima krenule u rat.

Šta je vaše razumijevanje ženskih energija? Istorijski gledano, boginja je ženski princip, u ribljem dobu, otjerana iz egzistencije. Tek 500 godina poslije početka tog doba, su našli rešenje, koje je majki spasitelja, kojeg vi nazivate Hristos, dodijelilo pravu čast koja joj dolikuje. Ta priča o majki sa svojim djetetom je prastara i datira hiljade godina unazad, u kulturama, koje su svjesne toga, da majka predstavlja čuvara krvnih snaga.

Ona sama je mogla da učini da krv teče, a da ne bude povrijeđena i to je bila magija mračnog. Vaša krv sadrži cijelo bogastvo vas samih, sumu svih vaših talasa. Neki rituali ribljeg doba su čak zahtijevali da se pije krv i jede tijelo. Šta te riječi izazivaju u vama? Neki od vas će reći, da se to treba metaforično razumjeti, ali mi kažemo: u svemu ima dublje značenje, jedan kod; ima jedna istina iza istine i jedan plan iza plana. Istina se bazira uvijek na vašoj sposobnosti za ekspanziju iz kontrakcije, regeneracije iz raspada. Da biste, znači, proširili vaš pogled na stvari, mislite nezamišljeno, razmislite o odvaganom i smiješnom. I razumite, da, biti informisan ne znači odmah, da ste preokrenuti ili "preobraženi".

Iako se energije mogu proizvoditi kroz snagu seksualnosti, vi ih iz raznih drugih razloga ipak ne doživljavate. Za mnoge od vas je seksualnost jedan nagon; pričate o energiji vaših hormona i tražite partnera, sa kojim možete te energije da ispustite i izmijenite. Vi osjećate tokom toga uživanje, odražavate, za čime čeznete i nastavljate sa životom. Često niste svjesni šta se tokom polnog odnosa dešava na biološkom i ćelijskom sloju. Polni odnos je regenerativna snaga i doživljaj orgazma može da se koristi za izgrađivanje i ojačavanje vašeg energetskog polja. Ali izraz seksualnog nagona se može izazvati takođe i kroz nešto sasvim drugo. Ako seksu nedostaje baza ljubavi, ako je to samo ritualno zlostavljanje energija, na scenu može odmah da stupi mnogo drugih mogućnosti.

Neke stare kulture na vašoj planeti, posebno one na istoku, posmatraju sa oprezom polni odnos tokom novog i punog mjeseca i pomračenja. Znali su da nebeske energije utiču na vaše sopstveno energetsko polje, koje vas spaja sa eterskom imperijom. Znali su isto, da astralna područja za određena bića mogu da predstavljaju zamke. Trenutno je astralno polje zemlje, puno fragmentisanih bića bez orijentacije, koja su za potragom cjelovitosti, ali koja su se zapetljala u vašem polju energija. Vaši životni strahovi privlače ta astralna bića, vi im dajete praktično dom. Duh mnogobrojnih ljudskih bića je tokom smrti raznesen u silna pojedinačne duhovne komadiće; njihovo energetsko polje se jako potreslo, jer nisu znali, kako da umru ili da su već umrli. Vaša pažnja je kroz priče, koje vas ne spajaju sa onim, šta ste vi u stvari, privučena na strahovite smrti, i vi tako umirete zbog trovanja i bolesti. Kada u tom stanju dođete na kapiju smrti, onda je teško, da ostanete intaktni i da se uputite u više sfere. To je jedan jako veliki problem na vašoj planeti.

Astralna bića su kao paraziti, koji se osjećaju privučenim od vas. Sa napredujućim kolapsom astralnih mjesta u vašem ljudskom energetskom polju, vi preuzimate te nisko oscilirajuće energije i vaš život se time mijenja, iako vi to ne primjećujete. Možda se osjećate umorno ili iscrpljeno, ili možda pokazujete neobične, čudne navike, možda vam to oduzima noćni mir ili vam pravi glavobolje, ili druge neobjašnjive tjelesne probleme ili bolesti. Ne samo da su otrovane fizička zemlja i njene živežne namirnice, otrovana su i niža astralna mjesta. Najviše ljudi se zadržava u jednom stanju nemira, koji je tako očigledan, da sam vazduh, atmosfera oko vas, odražavaju taj nemir.

Što se više vaši nadčulna opažanja razvijaju, vi više osjećate taj nemir oko vas. Strah je oduvijek bio sjajan alat, da razdvajaju ljude jedne od drugih i da ih tako osvoje. I to se sa vama dešavalo cijelo vrijeme; Vas su jedne od drugih razdvojili i tako osvojili. A tu počinje jedan dalji test za vas: Da li ćete taj ogromni tok energija, koji se nasipa na vas, sakupljati i iskoristititi i opet vas spojiti? Ili ćete se opet odvojiti jedno od drugog, da se rasprsnete, dalje vodite ratove i potpaljujete nesporazume? Određene energije hoće da vas na fizičkoj i multidimenzionalnoj ravni drže u razdvojenom stanju.

Velika bića, koja, po vašem računanju vremena žive već hiljadu godina, su od toga napravila sebi svoju životnu svrhu, da nad vama vladaju i da vam se približavaju, što se tiče njihovog sopstvenog samopouzdanja – a vi sebe smatrate kao bezvrijedne i neznačajne. Ti, koji nad vama vladaju u svim tim ravnima, znaju za snagu vaših polnih organa, da izazovu njihov potencijal, život, zadovoljstvo, bol i smrt. Koriste vašu seksualnu energiju kao puteve za svoje svrhe, a da vi toga niste svjesni. I sada će vaša djeca mentalno toliko da utiču na vas, da će da izgube svoju nevinost i nedirnutost – vi toga opet nećete biti svjesni. Ali vam neće ništa značiti, da reagujete sa bijesom i da druge okrivljujete za to šta se dešava; to su jednostavno znakovi vremena. Kada vaša djeca izgube svoju nevinost i nedirnutost, bolje se pitajte, šta ste uradili, da ste to dopustili.

Važno je za vas, da se sjetite priče o majki i njenom djetetu, koja se može pronaći svugdje na planeti. Simboli izražavaju više nego ono što je vidljivo. Gdje je otac u tim pričama? U tom vremenu kloniranja, novim metodama reprodukcije, mnogo ljudi želi kroz tehnologiju, kroz plastičnu i običnu hirurgiju, kroz nove dijelove tijela i organe, da produži svoj život. Baš sada na vašoj planeti u vezi sa embrionom, kao i sa ljudima svih godina, koji jednostavno nestaju, ćini se veliko iskorištavanje moći. Neki napuštaju planetu, neke deportuju u unutrašnje zemlje. Prodaja "ljudskog materijala" je veoma aktuelna na vašoj planeti. Kako to da izbjegnetee? Kao prvo treba da naučite da život, koji nastaje kroz polni odnos, poštujete i cijenite, jer ako to ne radite, on ne može da istakne da njegove vrijednosti dođu do izražaja.

Mnogi vam mijenjaju obrazac realnosti, tako što vas pripremaju i pokazuju vam put. Žive u miru, možda nikada nećete čuti njihova imena, ali ipak, oni su pioniri novih puteva istraživanja, koja bacaju svjetlo i razumijevanje na tamne zavjereničke priče o planetarnim, solarnim i galaktičkim kontrolama. To za one među vama, koji su već kroz zadnje godine dobili ključeve zbivanja i koji su prepoznali sinhronizovanost cijele slike, nije više ništa novo ili misteriozno. Vidite spajanja. Da biste sada razumjeli, dešavaju se nove frekvencije, koje obavijaju zemlju, trebalo bi da se pozabavite onima, koji vladaju zemljom, jer izazovi sljedećih 15 godina se tiču njih i najtamnijih od svih tamnih energija – najvećoj tami prije svitanja. Neki među vama će se kad tad pitati, kako je sve moglo da postane tako nevjerovatno korumpirano. Pa, kako se to moglo desiti? Odgovor na to morate sami da nađete. Vi ste sada izazvani, da se preobratite od najnižih do najviših talasnih ravni i kroz to da istražite tamnu stranu iskorištavanja moći i dospjet ćete tamo.

Vi sada mijenjate rešetke magnetnih polja zemlje i frekvenciju, tako da se pali jedno svjetlo za drugim i stvaraju se nova energetska polja. Morate da saznate kako da zaustavite astralne vampire iz raznih dimenzija, iz unutrašnjosti zemlje i sa površine zemlje, koji se još uvijek hrane vama. Ključni elemenat je u tome seksualnost i kako se ona koristi. Mnoge globalne vodeće ličnosti, posebno one iz politike, religije i vaspitanja - i pogotovo oni, koji se navodno brinu o potrebama djece – su u stvari dio jedne tajne velike operacije pedofila, koji djecu iskorištavaju za seksualne svrhe. To se može desiti, ako roditelji nisu u komunikaciji ili kontaktu sa svojom djecom. I to se dešava, zato što se te pedofilske sklonosti predaju iz jedne u drugu generaciju. To je jedno od najtamnijih poglavlja i tajni porodice tame na vašoj planeti. U vladajućim kućama bogatih odjekuje od tajni, vezanih za seks sa članovima porodice, seks kao ritualno zlostavljanje, seks kao svrha dozivanja mračnog i boginje mraka – sve talasi bez ljubavi, fiksirani samo na to da dobiju moć.

Kada ovdje pričamo o moći i mraku, onda nemojte da steknete osjećaj, da hoćete da pobjegnete od tog iskustva, da biste opet dospjeli do svjetla. Shvatite moći tame, da biste razumjeli rane i stranputice u dušama tih bića – bića koja očajno traže nešto, nešto što im od njihovih roditelja ili drugih ljudi nikada nije dato. Njihove stranputice ostaju zato u njihovoj krvnoj liniji. Šta im nedostaje? Vi to već znate: ljubav. Ti, koji su dospjeli na stranputice, ubice, siledžije, pedofili i manipulanti masama, ne osjećaju ljubav, i oni to još ni ne znaju. Tako je vaš zadatak da izliječite planetu utoliko veći u tom momentu, kada tamne se spoznaju tajne okultnih radnji porodica koje vladaju zemljom.

U knjizi zemlje možemo da pratimo, da su u čestim slučajevima i vaši preci pravili iste greške. Htjeli su da učestvuju u sjaju, bančenju i paradiranju plavokrvnih, posebno u vremenima, kada su njihove sopstvene ceremonije i slavlja izgubile svoj značaj, kada su vremenski ciklusi i značenje svjetla i mraka – modulacija ciklične promjene – izgubile svoje značenje i počelo fiksiranje na vanjski izgled. Vi ste vašu moć predali vođama, koji su se na više načina prepoznali da preuzmu moć koju ste im nametnuli. Nisu znali, kako sami da proizvedu moć. Njihovi roditelji i praroditelji su bili uvedeni u misterije, koje su se često blagonaklono palile. To isto bi se i vama moglo desiti. Ali na putu prema moći ne možete da pobjegnete, ako vam tamno pređe preko puta. Mnogi od tih vladara – koji su po prvi puta bili moćna i blagonaklona bića – su spojili savez sa mračnim u momentu, kada im je prešlo preko puta. Putem tajni i laži su dospjeli do moći preko drugih, i pošto su jednoj laži odmah uslijedile druge, postalo je sve teže, da održe istinu.

Zloupotreba seksualne moći nije ništa novo. Dječija pornografija i ropstvo, uopšte sve vrste ropstva i korištenje nasilja na planeti, su se dešavala uvijek. Vi ste te radnje držali skrivene u vašim zemaljskim pričama i plašite se, da ih prostudirate u vašim učionicama. Ali možda ćete se uskoro više baviti mračnom stranom i ponuditi u vašim školama kurs o okultnoj zloupotrebi ? U vaspitavanju vaših potomaka jako je važno, da otkrijete karte tmine i stavite ih otvoreno na sto. Na puno mjesta na vašoj planeti su mračne sile priznate i daruju im se mali poklončići ili znakovi pažnje. Čak se u praktikovanju egzorcizma, oslobođanje čovjeka od astralnih bića, koja mu se prebacuju, koriste takvi znakovi pažnje, kao na primjer hrana ili nešto slatko, da bi se navela bića da sa njima sarađuju.

Vi ste na najboljem putu, da izgubite odnos prema vašoj živahnoj i bogatoj istoriji i porijeklu; umjesto toga vi mijenjate ta stara znanja za beznačajne i bezvrijedne skripte, koje vas izazivaju, da dajete beznačajne i bezvrijedne podatke, tako da možete da nastavite, da vodite vaš beznačajan i bezvrijedan život. Učestvujete na porodičnim skupovima, piknicima i koktel-partijima, samo jedno drugo da osigurate, da možete još uvijek da plaćate hipotekarni kredit i uopšte, da ste pristojni građani. Hranite se otrovima hrane vašeg udruženja i stavljate sudbinu vaše djece u ruke Velikog Brata, menadžment timu vrši kontrole svijesti, u kojem je samostalno mišljenje zabranjeno, ali zato se sve mora uraditi brzinom svjetlosti – ili je posledica eliminacija.

Cijeli medijski kompleks, od novina pa do televizije, je na ovoj planeti u posjedu i pod kontrolom nekih malobrojnih pojedinaca. Istinite proporcije posjeda i osnivača je teško pratiti u ovome, jer postoje planovi iznutra, planova i igrači iza igrača – kao što je već rečeno: Ništa nije baš onako kako izgleda. Vrijeme je za vas, da se probudite i prepoznate, da vas hrane informacijama, koje samo prate svrhu, da vas ograniče i kontrolišu, koje vas izazivaju, da podržavate ekonomiju smrti i postanete dio nje. Osjećate kako polako gubite vašu živahnost, vaše zdravlje i idete od jednog doktora do drugog, uvijek sa paketom osiguranje vašeg u ruci i sa jednim okom na nasljedstvu – sve to, samo da biste se osigurali i imali garancije – za šta? Što više vas proganjaju bolesti, utoliko više tražite sredstva za liječenje od svega, utoliko više dajete ekonomiji smrti. Da li to razumijete?

Dok mi dijelimo sa vama mračni dio istorije, kao npr. prikrivene perverzne seksualne radnje vaših vladara, nije do nas, da ovdje spominjemo imena. Vi ćete saznati za sebe same, da svuda, u svakoj državi na vašem globusu, da su baš oni na najvišim pozicijama, tu postavljeni, zato što su za svoje perverzije imali "odgovarajuće kvalifikacije", da bi vršili moć nad drugima. To je tajna, koja je postojala još kod eona, ali sada je iz mračnih uglova izvučena na svjetlo. Već sada ima gradonačelnika, koji se u javnosti pokazuju obučeni kao travestiti, a uskoro ćete imati predsjednika ili papu, koji pozira kao revijalna plesačica i čini nedjela. Sve ide naopako, niko više ne zna tačno, šta je najavljeno.

Više predstave o vrijednosti su se potpuno pobrkale – i to je dobro tako. Zašto? To vam pruža odličnu startnu platformu. Kada tačno pogledate zlostavljenje na čovjeku, kada uporedite kako su vas prevarili i zaobišli, onda ćete da bacite preko palube sve koještarije i da se skoncentrišete na svoje prave snage i vrijednosti, kao spirituelno-biološka bića. To je mogućnost, koju birate kao idealnu, na kraju ovog i na početku novog vijeka, u ovoj fazi radikalnih obrta. Biće mnogo protesta praćenih bijesom na cijeloj planeti, a energije će se dići do krajnjeg – energije, koje vas pozivaju na promjenu.

Skandali i eklati, kako ih još nikad niste doživjeli, će se iznijeti u javnost. Probudit ćete se i prepoznati, da je to, što se u jednoj državi odigrava, ono što se takođe dešava svakoj drugoj državi na zemlji. Poslije izgradnje Babilonskog tornja, čovječanstvo se rasulo u sve nebeske pravce; bogovi su sišli i prepoznali: "Ovi ljudi su na putu, da se opet ujedine; uskoro će nas nadmašiti u veličini. Onda hajde da ih zbunimo sa mnogim raznim jezicima i tako da ih razdvojimo." I tako je došlo do današnjeg haosa jezika. Samo malobrojni od vas danas pričaju dva ili čak tri različita jezika. Mnogi od vas su odvojeni i izolovani u svom sopstvenom malom svijetu, bez kontakta sa susjedima ili čak sa svijetom, u kojem živite.

A ipak tvrdite o sebi, da ste globalna komuna, koja se ističe kroz elektronske tehnologije – kao da godine i dugotrajnost vaše planete, koja već milione godina pravi svoje krugove, najednom više ne važe. Čudan stav sa vaše strane! Molimo vas: promislite još jednom vaš život, napravite novu procjenu svojih životnih okolnosti, sada kada trebate da se regenerišete. Trebate, morate i hoćete se promijeniti, jer su to znakovi vremena. I kako god da se olujno nebo pomrači – sakupite svoju hrabrost i pogledajte svojim strahovima u oči. Zamolite vašeg povjerenika za podršku; pomoćiće vam, da istražite tminu i da preživite susret sa njom. Ako pobjegnete od tmine, samo veću moć gurate u njenom pravcu i igra se stalno nastavlja.

Ako zatvarate vaše oči od radnji koje drugima nanose štetu, pogotovo seksualnih, onda dozvoljavate tim štetnim radnjama da i dalje postoje. Svako od vas je sada zadržan, da izliječi ljudski duh i da učvrsti talase ljubavi, tako, da nova bića koja dolaze, vaša djeca, mogu na toj osnovi da uvedu i učvrste svoje ljubavne talase. Morate vašim najmlađim da date garanciju, da neće biti zlostavljani, ili da neće biti degradirani u zombije ili seksualne robove, ili da će čak u okviru projekata kolonizacije sa drugim robovim za rad biti prebačeni na druge planete, isto tako kao što neće kao žive genetske laboratorije da služe za donaciju dijelova tijela – ili za vanzemaljce koji su u očajnoj potrazi za genetskim materijalom, da obnove svoju sopstvenu umornu i više neupotrebljivu DNK.

Mnogi prastanovnici vaše planete su bili u bliskom kontaktu sa svojim multidimenzionalnim precima. Znali su za njih, preko vremena i dimenzija i kroz svoju sopstvenu liniju krvi. Znali su takođe, da su se uvijek nanovo otjelovili, zbog čega su u svojim kulturama planirali često daleko unaprijed, čak do sedam generacija unaprijed. Princip reinkarnacije, koji je kasnije uklonjen iz svih svetih spisa, je njima bil poznat. I svjetski menadžment tim zna za taj princip. Knjige znanja, u koje Porodice svjetla i tame imaju uvid, su iste. Objema stoje na raspolaganju iste informacije.

U skorijoj budućnosti će ljudi da prate svoje porijeklo unazad na drugačiji način nego do sada. Momentalno je to još porodični rodoslov, kojeg pratite unazad, ali već uskoro će to da bude vaša multidimenzionalna linija porijekla. Kao što je skoro uvijek slučaj, kada se otvaraju kapije za novi teren, bit će i ovdje nekih prevaranata i varalica. Neka multidimenzionalna bića – van kontrole, buntovnički i sa malo integriteta – će da tvrde, da su u srodstvu sa vama. Učite, da formirate osjećaj za tako nešto, kada vas na takav način prevare, zaposjednu ili preuzmu starateljstvo za vas. Nemojte se zbog toga nervirati – pobijedite jednostavno pomoću mudrosti!Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 50% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.esotheria.com/

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.4216 sek. Broj pronadjenih pojmova: 44;   [ Isključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA