PORODICA SVJETLOSTI - Poglavlje IX
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Poklon na kojeg bogovi čekaju
 

Tokom cijelog ovog vremena našeg zajedničkog putovanja smo stalno koristili dvosmisleni pojam, „Preci“ za grupu stvorenja, koji su kao i vi saznali da egzistiraju u svim pravcima: kroz dimenzije. To ne obuhvata znači samo generacije koje su otišle ispred vas, nego inače sve realne ravni, jer vi ste stvorenja, kao što sunčane zrake izbijaju iz svih uglova i predstavljaju dio jedne svjesne ekspanzije, koju vi takođe sami osjećate. Duhovni svijet je neizmjerno velik i bezbrojna stvorenja vam se mogu približavati kroz providna odjeljenja.

U doba ribe posmatran je duhovni svijet kao nevidljiv, što nije značilo da ne egzistira, jer su vaši preci osjećali, svaki na svoj način, njihovu snagu. Koncentrišite se, bez tajni, misterija ili čudnih stvari, jednostavno na taj elektromagnetski spektar vaše interpretacije, te svjetlosne frekvencije. Pogledajte kako se duž tog spektra proširuje i skače iz jedne tačke u neku drugu, kao što su vaši preci takođe radili.

Ta vaša težnja za podsvjesnim proširivanjem. Ona zahtijeva od vas da preuzmete frekvencije, koje su slične misterioznim stvorenjima nevidljivog svijeta. Ako naučite gdje se zadržavaju određena stvorenja frekvencijskog spektra i da ih na neki način možete nazvati, onda ćete dobiti jedan savim novi zamisao značenja - Religija. Vaši preci nisu uvijek bili u mogućnosti da prenose svoja iskustva sa skokovima u druge dimenzije ili ta činjenica, da se stvorenja iz drugih dimenzija, nalaze u našoj realnosti. Oboje se može održati. Stari zapisi, prije svega ta knjiga, koju vi opisujete kao bibliju, ali takođe i drugi tajni maniskripti, sadrže dokaze i čudesne priče o takvim susretima prije mnogo vremena, koji su za vas danas neobjašnjivi. Mnogo se špekulisalo da vaši istoričari tim dešavanjima nisu direktno prisustvovali i tako su autori istorije predstavili svoja vlastita tumačenja, da bi mogli da prate nevidljivi duhovni svijet. Vi ste konačno prozvani da promislite vaše razloge i legendarne filozofske teze, kao i sisteme vjerovanja i uzmete u obzir da su tumači tadašnjih zbivanja dali svoje najbolje.

Danas taj Svijet-menadžment-tim kontroliše informacijsku rijeku na ovoj ravni; ako vi znači želite znati istinu, morate kopati dublje, ti - politički prihvatljivi - sistemi vjerovanja žele i vaše vjerovanje u te institucije. Religije su uvijek pokušavale, tim masama objasniti to neobjašnjivo i na taj način ih kontrolisati, i u knjizi zemlje mogli smo vidjeti, da vam je potrebno to osiguranje. Vi obožavate učitelje i mentore, kojima se možete obratiti u svojoj nedužnosti i kojima možete postaviti pitanja o stvorenju duha, i velikim misterijama koje su otjelovljene u tom stvorenju. I konačno znate da imate takvog mentora; pitajte zato vašeg povjerenika koji će služiti vašim interesima i pokazati vam put - njemu možete vjerovati.

Na vašem putu proširenja svijesti o plitkom svijetu napolju, moraćete preispitati sve vaše sisteme vjerovanja; čak i oni između vas, koji su se ovdje već daleko probili, će biti pozvani da idu dalje. Carstvo tog duha, kuće tih misterija i vašeg velikog nasljedstva poziva vas k sebi. Vrlo skoro ćete otkriti da je to navodno nevidljivo carstvo itekako vidljivo. Ako učite svoje daljne životne lekcije budite sebi jasni, da vaš povjerenik piše epizode u vašu životnu knjigu, u koju vi sami tamo ne biste možda upisali i da to odjednom suprotstavite iznenadnim i čak šokantnim promjenama, koje vi sami ne biste nikada izabrali. Sa odraslim razumijevanjem tog životnog cilja ćete ustanoviti da ste stvarno vi sami bili oni, koji su napisali te epizode, da koračate kao pioniri jednim novim putem tog načina življenja. Da biste uopšte sa nama putovali tako daleko do te tačke, morate se shvatati kao pioniri.

Iako se sad šest milijardi bogova budi, taj proces će se kao prvo ticati pojedinih, a onda će se ta energija preliti preko svih stvorenja, kao sunčane zrake, koje sve lagano utapaju u svjetlo. Vrijeme je, penjati se naprijed prema tim visinama vaše sopstvene egzistencije, gdje već znate, da je vaše određenje da živite, da doživite i da otkrijete da vas taj duh nije zaboravio. Život je pun značenja - kada bi ih samo mogli prepoznati. Jedna vanjska životna inteligencija okružuje vas u eteru i ohrabruje vas u tome da pratite liniju tog putovanja, sve dalje i dalje, kada prepoznate u močvarnom području tih teškoća i kada vašim strahovima budete gledali u oči, pojavljuje se u daljini jedan vrh, jedno maestralno brdo koje vas zove. Ako se zapitate kako cete se nekad popeti na taj vrh: napravite jednostavno jedan korak ispred drugog. Vi ste se selili kroz močvarno područje i mračni teren, što je u sebi skrivao sve čega ste se bojali, a možda ste primijetili, da prije svega nije bilo toliko loše.

Lekcija kod prelaženja tako tamnih područja je da vam svjetlo povjerenja uvijek svijetli i održava se tako da sad imate mogućnost penjanja na vrh, odakle vam se naturaju novi pogledi. Zamislite kako se šest milijardi bogova budi, svaki od njih sa precima, koji sa vama stoje u vezi, tako ko da ste jedna osovina jednog točka sa puno žica. Sve u životu je na neki način povezano. Vi se penjete na brdo, koje vas zove do svog vrha, ali ne same. Vi se penjete zajedno - vi i vaše multidimenzionalno ja. Huk energije, koju sad spoznajete, koja ima namjeru da vas vodi u dom duha, gdje ćete vi biti reflektovani sa vašim sakupljenim znanjem preko vaših iskustava, i moći ćete baciti sa vrha pogled na vaš stvarni ralog postojanja. Vibracija povjerenja, koje ste stekli kod prelaženja mračnih područja, je vaša nagrada. Koriste nju, da s vama, sa vrha uzmu mračnu energiju, koja je potrebna za liječenje ljubavi i zdravlja.

Taj akt unutrašnjeg izjednačavanja je u suštini jedno spiritualno pitanje i povezuje vas sa bogovima, kao da su vam poslali telegram: mi vas zovemo ponovo kući. Dođite nazad i ponesite nam sve te priče o vašim djelima, kojima ste dospjeli daleko u vašem novom shvatanju života. Mi bismo se radovali da čujemo šta ste saznali i šta tražite na toj tački imitacije. Vi, dragi prijatelji, se nalazite u jednoj globalnoj imitaciji i čim se ona ostvari, vi ćete izaći, da pokažete put, da druge podučite na tom novom području mišljenja, čiji ste pioniri bili, ali ovdje i sad ste vi još u nastojanju, da osvojite vrh brda, jedan korak ispred drugog.Vaš život stoji u promjenjivom djelovanju, zato što vi uočavate samo jedan mali isječak tog spektra egzistencije, jer vi ne razumijete uvijek višeslojnost vaših drama, koje mogu buditi činjenicu da ste bili izolovani. Mislite na to da su odgojni sistemi napravljeni na razvodu i izolaciji: izolacija na osnovu vas samih i rastajanja od drugih. U čemu vi povezujete svoje tjelesno, emocionalno, mentalno i spirituelno ja, integrisano sa domom duha; budite sebi jasni i uvezi sa tim, da se igračima oko vas u ovoj drami dešava slično.Trodimenzionalno iskustvo pruža jedinstvenu mogućnost.

Vi ste povezani sa mnogo drugih stvorenja, a te lekcije i drame života koje im se ponovo dešavaju, prolaze do jedne određene prave, paralelnoj sa vašom, vaša iskustva u trodimenziji udaraju talasima, koji se osjećaju izvan toga. Vi ste tačka sve koncentracije u vremenu zbog sudbine zemlje i onoga što se ovdje odigrava. Mi to ponekad zovemo - veliki kosmički šou-, nerečeni kratki momenat između 1987. i 2012 godine, u čemu se vi izvijate iz najdublje gustine do najveće od svih frekvencija, gdje će vaše trodimenzionalno iskustvo biti primjer otvorenim predmetima cijelog elektromagnetnog spektra. Još jedna sposobnost koju imate je da stvari manifestujete na veoma temeljit način, što drugi nisu u stanju. Vi živite u jednom veoma gustom aspektu egzistencije i još vam teku neprestano visoke frekvencije energije, koje se zasnivaju neposredno na prenosu misli.

To ne znači da je visokofrekventna energija nešto bolje; ona je više jedna tačka povezivanja, kao što se koriste note tonske skale, da se opišu oscilacije visokih tonova, kako zvone u jednom određenom vemenskog intervalu. Sve što je frekvencija dublja, to sporije slijede oscilacije u okviru jedne paralele ili sličnog vremenskog perioda. Ako u trodimenzionalnom svijetu brže oscilujete, možete obuhvatiti dosta drugih realnosti ostvariti prolaz do vaše unutrašnje sposobnosti za izlječenje. Vaši preci su zato živjeli ponekad hiljade godina, kao šo je zabilježeno u starim knjigama.Vaši preci su bili, došljaci s neba, i koji god trag da pratite do njih, otkrit ćete, da su bili reptilske prirode. Ima još mnogobrojnih drugih oblika inteligencije, koji dolaze u taj - laboratorij - i ponovo odlaze sa svojim zabilješkama i protokolima o ophođenju sa ljudskim stvorenjima.

Da vas podsjetimo: Vi možete pomoću oscilacija biti preobraženi, jer sve je oscilacija i vaš život u trećoj dimenziji stoji pred izazovom protiv podsvjesne kontrole, koja može sa svojim tehnologijama uticati na svaki asepkt vašeg života. I druga, za vas nevidljiva stvorenja, mogu pomoću frekvencijske modulacije uticati iz njihove dimenzije, tako što će vas u obliku vibracija uštimati na nivou ćelije. Komete, Sunce i Mjesec su nosači frekvencija, koje vam na određeni način moduliraju u ćelijama vašeg tijela i upravljaju vašim podsvjesnim rastom. Cilj života je rast; strah, koji vas sreće na putu, svejedno u kojoj formi, je vaša verzija tame. Kolektivni, globalni strah, ima odgovornost za svoj život, da radi, zato prenesite drugima moć da donose odluke; da bi se bilo pravedno prema vašim očekivanjima oni su izabrali mračnu stranu vršenja vlasti. To je dio skrivene rane koju je potrebno lječiti, koju nosite sa sobom do vrha brda. Na taj, ili neki drugi način vidite jednog člana porodice, jednog prijatelja ili samog sebe, kako ste konfrontirani sa tim zadatkom liječenja rane ljudskog duha; jedan proces, koji kroz daljine vremena i ljudske psihe ima veze sa njegovim djelovanjem i sa rastankom, kao i sa izolacijom.

Razmislite jedan momenat o tome. Vi ste u današnje vrijeme potpuno odsječeni od visine duha, koja vas svuda okružuje, ali taj prekrivač, koji je raširen preko vas će biti naduvan, da vašu životnost donese do izražaja i taj se proces ne može više zaustaviti. Pomozite znanjem sami sebi i vašim najdražim, znanjem koje sa vama dijelimo, da zaliječimo rane ljudske psihe. Osjećajte se ohrabreni, iz njihovih rana ćete naučiti šta predstavlja cilj života. Kada se reflektira sa tim znanjem o životu i njegovim putevima promjena, vi ćete otkriti skriveno značenje i poruku kolektivne rane u čovječanstvu. To saznanje ćete ponijeti do najviših tačaka. I kada na vrhu sudbine otkrijete mogućnosti koje tamo egzistiraju, vi ćete se vratiti u dolinu, da podijelite svoje poglede i značenja sa ljudima, koji tamo jos stanuju i da ih ohrabrite, da se i oni penju na brdo. I tako putovanje se nastavlja, jer vi pokazujete put do puno frekvencijski područja.

Te sposobnosti, da pretvorite strah, u čemu prepoznajete njihovu svrhu i njihovo duboko značenje na ličnoj, komunalnoj, globalnoj i galaktičkoj ravni, je još jedna lekcija, koju da učite biste došli ovdje. Bogovi koji su u elektromagnetnom spektrumu svuda okolo, tako su skočili u vaš svijet i ostavili svoje tragove, čekaju na nešto od vas i nisu toga ni svjesni. Da li i vi ta stvorenja posmatrate kao sveznajuća, trebate nam biti jasni, nisu toliko drugačiji od vas. Oni imaju svoje sopstvene perspektive egzistencije. Domovina bogova nije u svakom slučaju jedno mjesto puno znanja i ugodnosti i nije tako čudesna kao što vi možda vjerujete. Njihova nauka koju morate još naučiti, je inače neka druga. Vaša nauka se bazira na onome što se može dokazati i ponoviti, na nagomilavanju teorija, koje stalno dokazuju i kopiraju temeljne principe.

Mnogo naučnika vaše zemlje, na primjer Mendel sa svojim otkrićima na području nasljedstva, ili Kepler sa svojim astronomskim i astrologijskim studijama, su kao pioniri nove interpretacije realnosti. I danas bi svi naučnici, i stari i novi, sa strepnjom i skromnošću reagovali na novo tumačenje realnosti. Što se više bližite kraju tog kratkog momenta do 2012. godine, sve više ćete osjećati kao lekcije o realnosti, kao ogledalo i činjenice, da je to die cjeline, da ne može biti rastavljeno. Stalno će rađati ideje i simultano prenositi na sve tako da ih možete sve odmah prihvatiti kao otkrivače svjetlosti. Mudro je pitati šta je izvor tog prenosa. Kao što smo već rekli: bogovi su imali svoje linije snadbijevanja i snabdjeli depo - materijalom, da se oni mogu pouzdati u slučaju okupacije ili da se nasuču bilo gdje u daljini vremena. Na više načina su bogovi upravo sada zarobljeni i ne znaju, kako će se iz ove sadašnje pozicije moći ponovo izvući. Njihovo osjećanje te realnosti je mnogo više djelotvorno iskustvo nego vaše. Oni skaču jednim frekvencijskim pritiskom dugmeta između fuga vremena tamo i vamo i pojavljuju se kao ljudi u svim područijima života - kao voda zemlje, kao filmske zvijezde ili sportisti.

I opet ne nose obiležja stvorenja, rođena iz spolnog akta te seksualne dinamike, toj vezi psihičkog, emocionalnog, mentalnog i spiritualnog tijela, koje stvara vaš život, seksualna veza dva tijela, sa svojom posebnom oscilacijom novog života. Stvorenja, koja nisu nastala iz seksualnog spajanja ostaju uvijek zatvorena. Mi smo blizu toga da reflektujemo ono što ste vi, tako da možete unijeti nove mogućnosti u knjigu zemlje, koje se fokusiraju na povećanoj sposobnosti za učenje i transcendenciju ograničenog mišljenja, kao što vaše lekcije pretvaraju u male vrijednosne predmete života. Vi ste rođeni da doživite spektar frekvencija od najdubljeg i najgušćeg do najvećeg, a to su znali bogovi, kada su svoje iskustvo i znanje donijeli ovamo. Oni žive dugo vremena i ponekad žive sa svim svojim lekcijama, strahovima, bolovima i u sebi ponavljanim ciklusima mnogo duže, nego što vi sebi i zamisliti možete. Vaši strahovi i emocionalne promjene mogu se intenzivno pokazati kao njihove; ali mnoga stvorenja, koje vi smatrate bogovima, obilježavaju velika životna razdoblja. Oni postaju zarobljenici svog sopstvenog duha i svoje traume. Što se više otvarate za paranormalna iskustva i druge svijetove utoliko će biti veći broj različitih formi inteligencije koje se pojavljuju.

Bogovi, multidimenzionalni, su spojeni sa vama i ne samo da vi šaljete poruke njima - oni rade to isto obrnuto, u vašem pravcu. Strah, koji nosite sa sobom na vrh brda, ima daleko više značaja nego što vi mislite. Sa tim, što trenutno mislite, nije ništa naopako; vi ćete vremenom isto primijetiti, kako ti značaji stvaraju nove poretke veličina. Time obavljate jedan zadatak - ne samo za vas same, nego i za stvorenja u drugim dimenzijama, a oni vam šalju preko vašeg svoja rješenja, koja oni sami ne mogu premjestiti. Vi ste agenti preobražaja i ta sposobnost preobražaja je opet vaša, a mojoj se možete radovati, ako sami pokažete, da se vjerovanjem i spremnošću za učenjem sve harmonično razvija. Nema nikakvih ljutitih lekcija, opet vam stvara strah da istražite mračno, a ono što nikada ne prostudirate prikačite onome čega se plašite i što ne razumijete kao manu te tame. Neki od vas ne izlaze jednostavno napolje iz tog močvarnog područja, zato što oni koji osjećaju strah ne mogu skupiti hrabrost da se popnu na brdo.

I opet vi morate za sebe same preduzeti taj put, ali takođe i za cijelo čovječanstvo i prije svega za porodicu reptila, čije su rane isto tako duboke kao i vaše. Sve je tako da kažem natopljeno znanjem i vi ste dio jednog velikog holograma u čemu jedan mali isječak sadrži te informacije u cjelosti. Učite se da u tom dijelu napravite i shvatite da taj jedinstveni dio ne može biti odvojen od cijelog. U narednim dijelovima će se veći dijelovi te priče, te egzistencije morati pojaviti kao puzle Obratite pažnju, jer sa moralom, koji vas vodi na visoko brdo bit će vam dodata nova otkrića, koja se protežu kao crvena nit između neba i zemlje, nailaze na vrata prema vašem pamćenju, pri čemu, kroz priče iz starih vremena, postajete svjesni svog majestetskog porijekla.Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 50% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.esotheria.com/

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0033 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA