PORODICA SVJETLOSTI - Poglavlje X
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Legende u kosmosu
 

Prije 500 godina vaši Evropski preci bili su konfrontirani sa činjenicama, da je zemlja okrugla i da nije ravna ploča, na kojoj su oni na ivici padanja; oni su morali shvatiti, da je njihov životni prostor bio mnogo dalji, nego što su oni sebi ikada predstavljali. Iako su stare zemaljske karte egzistirale oduvijek, i pokazivale su u antartik bez ledene kape u sjevernim regionima sa ostrvima, što se vani tačno moglo pronaći, jer stvarno znanje je bilo izgubljeno. Probila se arogancija, kada je razvod dobio vladajući uticaj u vašoj zemlji, po motu: Rastavite ih jedne od drugih, dajte im jedno božanstvo i pričajte im, da je jedino postojalo to božanstvo. Postojale su razdvojene religije: u toku prelaska jedne epohe u drugu uvijek šansa za ponovno spajanje.

Iz našeg iskustva pretpostavljamo:

Gdje god da je svijest o nadi, mora se lokalizovati i predati dotičnim dešavanjima. Svako od vas ima jedno ime, jednu adresu i koristi brojeve kao identifikaciju, a pojedini među vama strahuju, da ta imena i brojevi mogu pomoću kompjutera biti korišteni protiv vas u svako vrijeme, mogu vas bilo gdje lokalizovati: iz naše perspektive ste vi mnogo više nego samo slova i brojevi, vi ste energija. Vi ste svi dio porodice svjetlosti, da li ste vi samo rođak daljnih linija ili jedan od najubjeđenijih patriota, ili pripadnik matrijarhata, ne igra nikakvu ulogu, jer vi ste svakako određeni da saznate, što vam želimo saopštiti. Kao što proizilazi iz te knjige zemlje, postoji test razumijevanja, da ste vi dio jednog genetskog eksperimenta i energije, koje primate, koristi svako od vas po svom izboru i na svoje načine.

Ipak mi vidimo most, koji vi pravite, jedan most od svakuda i nikuda, koji dozvoljava skakačima vremena da se upute u tu veliku eru kreativnosti, i da izvrše uticaj na događanja i realnosti za neko vrijeme i na njih utisnu svoj pečat. To je važno za vas, da prepoznate taj uticaj sazviježđa i neba. Na zemlji vas mjesec, koji utiče na vas, očarava i zabavlja. Vi ćete učiti da sa tim nebeskim tijelom stupite još jače u komunikaciju, ako shvatite da mjesec ima da ispriča jednu priču, koja nedostaje mnogima od vas kao ključ za razvijanje vaše podsvijesti. Daljine su ispunjene sa pokretima, koji su zadržavani u kalendarima od kamena svuda uokolo na vašoj planeti i koji su bili oni koji su sunčeve mjene i danju i noću navodili kao različite zvjezdane sisteme.

Ti znakovi su namjerno postavljeni i nisu slučajnost. Vaši preci su razumjeli kosmičke principe, koje vi danas smatrate još neznačajnim i smiješnim, a oni su bili upoznati sa ophođenjem sa svojom kosmičkom rodbinom, stelarnim stvorenjima, nebeskim posjetiocima, koji su do njih došli od zvijezda i kroz dimenzije. Dokle se otvara nemjerljiva moć velike lepeze egzistencije u ovim vremenima, razmislite jedan momenat o tome, šta ćete moći postići sa tom moći. Sanjate li o tome, da budete skakač u vremenu, da ste negdje u koridorima vremena.

Bogovi sami su to u mogućnosti, ali sve je skupa povezano i povlači konzekvence za sebe; oni odvajaju male dijelove od sebe i dijele ih svugdje duž vremena od preko milijarde, biliona i triliona godina i još dalje, nego što vi sebi ikada možete zamisliti. Iako razdvajanje dopire daleko, sve je postojeći dio jedne nemjerljive inteligencije, koja upravlja sama sobom i posjeduje razlog svoje moći, da su tajne povezana sa svim svojim pojedinim dijelovima. Za vas tekuća energija ima sistem i metode. Kao genetski eksperiment vi ste jedan mali isječak, jedna iskra, iz jedne neshvatljivo velike egzistencije; ali kao što već rekosmo, vi ste sa našeg stanovišta jedna neprocjenjivo vrijedna iskra, jedan jedinstveni dragulj, veličanstven na magičan i veličanstven način. Potraga za odgovorima vodi neizbježno do većih pitanja, kako ćete ustanoviti da je ipak ta potraga ono, što vas i nas takođe ispunjava životom. U onom momentu, gdje gubite interes za to mjesto, gdje sebe nalazite, ta igra je gotova. Mnogi od vas se pitaju, sta će oni učiniti u jednoj od tih energetski aktiviranih zemalja, kako ćete živjeti? I gdje? Šta ćete vi preduzeti? Stvarni posao za vas same se sastoji u tome da se omogući napredovanje vaše svjesne energije preobražaja.

Ako ta energija oslobodi vaše stare šeme razmišljanja riješiće se stari obrasci, koji se neće više stalno ponavljati, a vi ćete biti otvoreni za nove mogućnosti. Koliko ste posmatrali na sebi ponavljanje obrasca u prošlim danima, sedmicama, mjesecima.? Ako se vaše drame ponove, držite ih jedan trenutak u unutrašnjosti, koračajte jedan korak unazad, gledajte i prepoznajte, da je to jedan prostor, koji treba promjene. Promjena znači napustiti određene šeme razmišljanja, ponašanja, akcijskih ciklusa, kao poglede na realnost. Vi ste često tako utvrdli, kao ljuska koja skriva sjemenku, mislite na to. Ako ljuska popuca, pušta ih same zato što im više nije potrebna. Ako to nastupi, život će biti jednostavan za klijanje i tako ste vi takođe pozvani da proklijate i da vam se pružaju svijetlosne zrake kao kosmiče zrake preobražaja.

Važno je razumjeti da oni, koji vam žele uliti strah od promjena, preuzimaju i uticaj na energiju kojom vi zračite. Ako imate strah, onda je taj obrazac vibracija koje izlaze iz vas izlazi nije tekući, nego uglast i nazubljen. Ako s druge strane zračite vjeru, predavanje, poniznost, otvorenost i ljubav, da li je vaše područje harmonično, jako i dalekog dometa. Jednostavna skromna spoznaja, koja snaga moći stvarno stanuje unutra, zajedno sa jasnoćom u vezi sa vašim načelima su garanti razumijevanja, koji će vam pomoći da ono što leži pred vama korektno procijenite i prikupite hrabrost da buducnosti pogledate u oči. Mi vidimo mogućnosti navedene u knjizi zemlje i govorimo vama ovo: Nešto se mora znati, u vezi sa djelićem sekunde, kako smo nazvali taj 25-godišnji period, u kojem imate privilegiju da živite. Radi se o vašoj transformaciji, vašem preobražaju od najgušćeg do najsvjetlijeg stvorenja. Posmatra vas se i zavidi vam se, no te energije ne dolaze ovdje sa namjerom da vas razore, nego da vas podrže da probudite najbolje u vama. Mnogi još ne shvataju, kako se ovo sve odigrava, misle da nije fer biti izložen jednom takvom planu i uopšte: čiji je to plan? Mi smo vam već više puta spomenuli bogove, vaše pretke, i to na višeznačan način, da bismo izbjegli neku previše tačnu definiciju, jer mi hoćemo da damo mogućnost vašim linijama vremena, vašoj DNK i prozoru između vaših obrva da vam pokažemo vaše porijeklo, kao i i vašu budućnost i kosmički plan čiji ste vi jedan dio.

Što se više bliži godina 2000. unutar jednog djelića sekunde, čini se da je utoliko teže da se ostvari pristup do zemlje, jer se neke energije očigledno postavljaju kao takozvane ulične barikade, međutim to je u redu. To nam jednostavno kazuje da se morate konfrontirati sa onim što ste stvorili. Međutim za one među vama, koji imaju vezu sa višom svijesti, koji vjeruju, da je ta veza sa spiritualnim svijetom vaše pravno nasljeđe i koji to iskazuju pomirljivošću u životu, će biti slobodni na linijama izvan barikade. Ove spiritualne linije povezivanja su bogate životom i dostupne su samo vama sa vašim kodom; vaša 2012. se približava, a utoliko je teže za skakače u vremenu da uđu ovdje, isto onako kao što je za one, koji nisu uvažili ovaj odlomak knjige zemlje, sve je teže da prepoznaju šta se dešava. Čini se, kao da egzistira prazno mjesto i da su određeni dijelovi knjige zemlje precrtani, cenzurisani ili blokirani. Barikade u obrambene svrhe ili svrhe zaštite? Jedva da igra neku ulogu, da li plan proizilazi iz tame ili iz svjetla, jer svaka od dvije porodice je dio cijelog. Sjećajte se stalno toga, dok zahtijevate nazad vašu moć.

U starim prenesenim pričama vaše planete ima mnogo priča o zmajevima i čarobnjacima, o bićima koja su letjela duž neba, a i o ljudima, koji su prizivali nebeske moći i bili nošeni naprijed. Ova pripovijedanja se vuku kroz sve legende, međutim moderni čovjek u najvećem broju slučajeva vjeruje da su ove priče samo moždana tkanja, koja su proizašla iz fantazije vaših predaka. Kad posjetite muzej, posmatrajte ono što tamo vidite novim očima; budite otvoreni za nove impulse znanja koji vas prožimaju. Ako energije teku kroz vašu zemlju i oko nje, budite kao djeca, koja sa čuđenjem i strahopoštovanjem upoznaju jedan potpuno novi svijet. Začudite se znanju, koje se širi pred vama, umjesto da ga jednostavno znajući prihvatate. U knjizi zemlje ima jedna poznata životna mudrost, koja se uvijek iznova pojavljuje tamo: "Što više učiš, sve manje znaš. " A ista izreka se može naći i u drugim knjigama, koje pripovijedaju o životu na drugim mjestima, na kojima ste se našli sa drugim imenom, drugim tjelesnim realnostima i drugom svijesti.

Zadatak povjerenika je isto tako, da knjige drži u redu i mogućnošću vašeg uvida i da vas povjerljivo drži u toku sa onim što se tiče veze sa vašim životom. A ipak, vi se povremeno osjećate savladani: puštate da propadne ček ili zaboravljate na odvoz smeća; učestvujete u recikliranju, plaćate račune, sređujete veš, idete u kupovinu i dovozite djecu. Ovo zauzima vas i vaš dan, no mnogo od ovoga vi nećete više činiti u dolazećem vremenu promjena. Ne žalite stalno za prošlošću. Neki među vama žive još za "dobra stara vremena", međutim ona se pretvaraju u sadašnjost. To sada, u kojem ste se našli, je mjesto sazrijevanja, obilja i života, u kojem želite da vidite, jer vi ste sjetva, izdanci, postajanje u ovdje i sada. Koncentracija egzistencije sada leži na vama i kada nisu svi teleskopi usmjereni na vas. Ipak tu su legende u kosmosu, isto kao i na zemlji, a te kosmičke legende spominju današnje vrijeme promjena, pri čemu vas označavaju kao raritet jedne sakrivene genetske biblioteke, jedan eksperiment, "za slučaj da ." Oko ovog eksperimenta je bilo svađe, borbe; zaboravljeno je, ponovo izneseno, hvaljeno i pušteno da padne. Sve ovo ste spoznali u vašoj kolektivnoj svijesti i memorisali u vašim ćelijama. Vašim precima prije 500 godina nije išlo kao vama; vaše ćelijsko pamćenje nije bilo tako probuđeno kao vaše sada. Takve prilike nisu tako često zabilježene u analima vremena.

Kao što je već rečeno: 26.000-godišnji ciklus preciznosti, u kojoj se nalazite, je podijeljen u 12 vremenskih epoha. Broj dvanaest je temeljni elemenat vašeg sistema: satovi, kalendari i druge konfiguracije sa brojem dvanaest kao bazom, nalazite svuda u vašem svijetu. On je takoreći dio vašeg vremenskog ciklusa u dopire do jezgra vašeg bića. Nama se čini, da sada zaključujete sa godinom 2012. djelić sekunde ove ere, da ćete preuzeti jedan novi sistem računanja vremena. Vrijeme je nešto samovoljno, nikada utvrđeno; međutim sve ima svoje značenje i vezu unutar vremena. Čak i oni, naizgled slučajni fenomeni, kao što je činjenica, da mjesec za vrijeme pomračenja sunca ima tačno istu veličinu kao sunce, imaju dublje značenje.

Takođe, ako planovi egzistiraju unutar planova, ne vjerujte, da porodica tame, ili porodica svjetlosti imaju uvid u konačni nadređeni plan. Vi se pitate onda, pa ko ga ima; ko ili šta je generalni planer? Pa, onda je to najveća sila, koju teba da proizvedete ili da oslobodite okova, vaše određenje i vaše raspolaganje cijelim životom i eksperiment koji upravo teče. Vi ste misterija, sakrivena u vremenskim koridorima i svi vas gledaju, da li će vam uspjeti, da se u djeliću sekunde prema vašem shvatanju vremena, iz jedne forme bića preobrazite u drugu. Prema vašem shvatanju vremena za to je potreban možda jedan čitav život; međutim to je jedan jedinstven, neobičan život s onu stranu svega ubičajenog. Na vama je da kreirate jednu sasvim novu moć i ukupno dešavanje na zemlji ispunite smislom, svrhom i značenjem.

Kosmičke legende su pune takvih pripovijedanja o vama, ljudima. I tako, kao što vi pripovijedate o čarobnjacima, označavate se takođe i vi sami na ovoj tački vremena u knjizi zemlje kao čarobnjaci, svi, ne samo neki. U dinamici života i za vrijeme dok se krećete prostorom, dospijevaju vaša planeta, vaš sunčev sistem i cijela galaksija u novo područje prostora. To je dio plana, jer će ovo područje nanovo kodirati vašu DNK, da bi vas povezali sa multidimenzionalnom inteligencijom, koja egzistira s onu stranu biološkog stvaranja, a to je vaše nasljeđe.

Mi smo već rekli, da su knjigu zemlje pisali obični muškarci i žene, čija imena se nikada ne pojavljuju u vašim istorijskim knjigama, međutim njihovi bogati sadržaji, njihovo znanje i vještine se vam prenesene putem krvi. Vaše porijeklo je bogato sadržajem i predviđeno za to, da ga uzmete i načinite izbor, da biste odlučili, koje aspekte moći i kreativnosti biste željeli kultivisati. Onaj ko prekorači pravila, je često onaj koji otvara novi teren, a neka od pravila su jednostavno za to tu, da budu prekoračena, prije svega koja stoje na putu vašoj slobodi i koja žele da propišu vaše određeno mišljenje, umjesto da vas ohrabre da postanete kreativan, slobodnomisleći i spoznajni dio voljenog cijelog. Gospodar ukupnog plana, koji stoji iznad svega, je sila koja se naziva ljubav.

Sve ovo se pojavljuje možda kao nametnuta zagonetka, kao paradoks. Vi ste lagenda shvaćena u nastajanju, tačno onako kao što ste već pisali legende, jer, kao što je već rečeno, u vremenske periode se može stupiti sa svih strana, iako se ponekad čini, da se tu određeni vremenski perodi nalaze kao karantini. U nekom takvom slučaju postavljeni su znaci upozorenja, koji upozoravaju na to, da su dotična "strana vremena", vremenska polja događanja, već pretrpana mnogim posjetiocima, slično kao na internetu. Kompjuterske mreže mogu dobro da posluže kao analogija za takve fenomene skakanja u vremenu i kada je samo skakanje u vremenu naravno, mnogo više fantastično. Što dalje dopire vaša svijest, to više vaša stvorenja odražavaju i velika stvorenja egzistencije. Tako se funkcioniše vaša kreativnost, međutim prečesto je stvarate još bez znanja i mudrosti. Vi se još previše zaljubljujete u određena otkrića, tako da time promašujete svoju stvarnu svrhu, naime da sebi isporučite model univerzuma.

Vi ste kao i prije "skicom" biološki netaknuta bića. Ako vas to osvaja, gradićete jedan nosivi most i okružiti tamno sa toliko mnogo svjetla, da se ono samo može otkriti i konačno konstatovati, da je put razaranja, i put samorazaranja neizbježno. Preko kosmičkog kalendara i "Timinga" svih postupaka, pada ova istina sada takoreći ponovo nazad na svog začetnika.

U ovoj zemaljskoj godini mjesec završava 13 ciklusa od mladog do punog mjeseca i nazad, međutim vaš novi kalendar je usmjeren na godinu sa dvanaest mjeseci. Dospjećete do razumijevanja ovoga, tako što ćete meditirati o broju 13 kao o skrivenoj misteriji, što će uticati na vas. Iako se broj 13 posmatra kao nesretan broj, i broj zla, vi ćete pronaći, ako temeljito tražite, da on sadrži moćan ključ za dekodiranje ljudske svijesti. Dolazeće godine do 2012 koje će za vas proći kao u letu. Oni, koji žive u mnogo većem vremenskom okviru će morati da preduzmu takozvano fino podešavanje, da bi spoznali taj djelić sekunde 25-godišnjeg perioda.

Nije lak zadatak. Ako se pitate, kako se to primjećuje: uzmite djelić sekunde iz vašeg života i posmatrajte, da li u taj vremenski prostor stalno iznova stupate i možete da opazite njegovo carstvo. On prelazi ovaj djelić sekunde od 25 godina. Čini se da je nemoguće; kako bi to moglo ići? Možda vi sebi ne možete zamisliti, da postoji tehnologija, kod koje bi neko mogao reći: "No, pustite da uzmemo jednu sekunde, koja je upravo istekla, pustite da u njoj lokalizujemo jednu nanosekundu i da je ispružimo na 25 godina, da bih vidio šta se u njoj odigrava." Prema mišljenju vaše nauke to ne bi bilo ništa, samo jedna mala praznina. Kako bi nešto tako malo, kratko moglo da sadrži bilo šta? Isto tako vaše mjesto na nebu je samo jedna mala mrlja trenutka.

Kako biste mogli u njoj da egzistirate? Kako bi bilo moguće, da je vaš život tako mnogostruk, kompleksan, istovremeno opterećujući i zadovoljavajući? Tako bogat i da tako raspršuje život? A u ogromnim dimenzijama svega, šta jeste, koliko prostora biste vi, knjiga zemlje, tamo zauzimali?

Graditelji mostova će postići mnogo, iako se moraju susresti sa izazovima u godinama pred vama.

Mislite na to: Nikada se ne isplati, napasti drugoga, osuđivati ili uništavati.

To je samo vaša prednost kao porodice svjetlosti, da prihvatite ovaj veliki zadatak i budete zahvalni, dok mislite o rješenjima.

Ne ignorišite izazove i prepreke i posmatrajte svrhu tame kao potrebu za liječenjem. Doći će vrijeme u kojem ćete biti pozvani kao veliki vizionari i vidovnjaci, da zamislite rezultat, koji se možda čini nemogućim i da ćete u sebi samima naći pra-povjerenje, koje leži s onu stranu svega, što ste sebi ikada mogli oslikati. Na svakom kontinentu, na cijelom svijetu, će vladati haos. Haos može izazvati strah, no ipak, to je još uvijek stvar izbora. U slična vremena u prošlosti, a takođe i u sadašnjosti i u budućnosti, ima uvijek onih, koji biraju strah, ali nije svaki od vaših predaka birao ovo rješenje. Pobjednici pišu knjige u kojima su žrtve osvojene, iako već unaprijed morate doći do uvjerenja da ste žrtva, i prije nego što možete biti osvojeni. I to takođe je vaš izbor: žrtva ili stvoritelj? Mislite na to: žrtve biraju strah i zapadaju u stanje oduzetosti; vibracija koja izlazi iz vas je disharmonična i prilično uskomešana.Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 50% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.esotheria.com/

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.3688 sek. Broj pronadjenih pojmova: 31;   [ Isključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA