PORODICA SVJETLOSTI - Poglavlje XI
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Bogovi su sklonili svoje stvari na sigurno
 

U knjizi zemlje je onaj odlomak egzistencije u kojem se trenutno nalazite u sklopu linija vremena, označen potrebom za zajedničkim postavljanjem cilja za čovječanstvo, za vizijom, koja ispunjava život smislom i svrhom i radi na tome, da se to sprovede u realnost. Ako ste suviše usmjereni na linearno dešavanje u trećoj dimenziji, onda je moguće da je taj zadatak impozantan. Međutim, kao što je već navedeno, taj pristup do vremena se može ostvariti iz svih pravaca; od naprijed prema nazad , iznutra prema vani i bočno, jer sve počiva na energiji i frekvencijama. Vaša sadašnja civilizacija se nalazi na vremenskoj ravni, koja pulsira jednom sasvim određenom frekvencijom.

Dok dijelimo sa vama priče o usponu i padu, vjerovatno ste već više puta razmislili ko ste, kakav ste život vodili, za čime čeznete i šta ste propustili. U idealnom slučaju vidite kako se manifestuje vaš potencijal sa vama svojstvenom posebnošću u tom širokom toku nepredvidivog i kako se ostvaruje njegovo određenje povezano sa svime. Opustite se u svojoj refleksiji o životu u svijesti da sve, što ćete sresti u svom životu ima smisao i svrhu. "A koju .?" pitate možda, ili "Kako mogu da ne vidim nešto, što se nalazi očigledno direktno ispred mene?" Odgovor na to su modulacija frekvencije, namjera i očekivanja u pogledu na realnost.

Ispiti u velikom kosmičkom kalendaru se ponavljaju ciklično, a ispiti ste vi, koji stalno iznova radite na tome, da ovladate jednim od najtežih frekvencijskih područja egzistencije: trodimenzionalna realnost. A sada, kad ona ide gore - dole, a haos pleše zemljom, vrijeme je da se usidri vizija koju ste stvorili. Mislite na to: misli su vozilo sa kojim ćete učiti da letite. Sada se možda pitate: "Zašto se, ako se smije pitati, dešava sve ovo?" I opet će neki od vas ovo opovrgnuti i prosvjedovaće : "Ma šta, civilizacija se neće raspasti . Pogledaj: Ja vozim veće auto, imam više novca, mogu sebi više nego ikada prije da priuštim skupi parfem, kožne cipele, džemper od kašmira i putovanja po svijetu!"

Da, to je tačno. Neki ljudi, u ovom trenutku sjede takoreći u krilu luksuza. Kada biste otvorili oči i bolje pogledali, tada biste otkrili, da samo malo vas tako živi. Za veliku većinu ljudi u vašem svijetu život je stalna borba u koju ste se upustili.

Snaga koja je u vama, data vam je prije vječnosti putem božanskih bića kada su sastavljali strukturu vašeg DNK. Sada morate saznati zašto baš sada toliki posjetioci iz svih nebeskih sfera jure ovamo. Ko su oni? Da li su oni bogovi stvoritelji? Vanzemaljci, stranci i drugi oblici inteligencije pojavljuju se sada u svakoj verziji stvarnosti. Naučićete živjeti sa ovim iskustvom, iako predstava, da bi se drugi oblici inteligencije mogli naprosto svugdje i u svako doba pojaviti, dovodi u pitanje vaš linearni pogled na stvari. Vi naravno tek sada radite na tome da razvijete svoje telepatske sposobnosti. Neki su u međuvremenu veoma dobri u tome, dok drugi prosto ne mogu da zamisle, da i kako tako nešto treba da funkcioniše, a imate tu moć od rođenja. Kad biste je razvili, bili biste razboritiji nego što možete povjerovati da biste mogli biti. Kad biste bili razboritiji, ne bi se moglo lako uticati na vas. Postoji još mnogo toga što se krije od vas, neka veća nauka, a to je: liječiti vašu sposobnost; stvoriti posredstvom vašeg razuma nešto što biste poželjeli; posredstvom duhovne moći slati i primati poruke. Vidjeti slike ili osjećati polje energije, to su sve sposobnosti koje se nalaze u vama. Naučili su vas da vjerujete, da ste u ovom ogromnom univerzumu potpuno sami u velikom hodniku, tako su vas naravno mogli lakše kontrolisati. Jednom izolovani, ne možete vaš svijet porediti ni sa jednim drugim. Da imate mogućnost, otići u posjetu drugim svijetovima i ako bi tada zaključili, da u tom svijetu upravlja isti bog kao u vašem, možda biste došli na ideju da pogledate, kako postupa Bog u onom svijetu u odnosu na vaš svijet.

Ili biste u tom svijetu našli nekog drugog boga, koji vama odgovara i odlučili da njemu dajete prednost. A postojala bi još i mogućnost, da otkrijete da uopšte nema Boga kao takvog, da su, štaviše, svi ljudi i sami bogovi. Kao što je već rečeno nalazite se trenutno u dilemi, u raspadu vaše civilizacije, jer ste vašu slobodu mišljenja, spoznaju i izbor predali drugima. Slom se dešava takođe jer imate strah od vaših vlastitih osjećanja. Spektar vaših osjećanja je širok i moćan, međutim za mnoge među vama su osjećaji teret i sramota. Međutim samo putem vaših osjećaja ste u situaciji da izrazite i pojasnite šta zaista poštujete kao vrijedno. Da biste znali šta želite u svom životu, šta vam je kao čovjeku zaista vrijedno, moraćete "sistem" dovesti u pitanje.

Sistem vam dostavlja nagrade onda ako slijedite njegove objave i uputstva: Čim odjekne zvono vi skačete, krećete i igrate igru bez pitanja i komentara za platnu vrećicu, godišnji odmor; prestiž i status, kao što je sistem predvidio. Zbog toga što ovaj tempo slijedite bez pitanja, zabranjujete sami sebi sposobnost slobodnog mišljenja. Kod ispita sa kojim ste sada konfrontirani se sve vrti oko moći; mi ćemo stoga zajedno pregledati neke pozitivne, i neke ne sasvim pozitivne, aspekte moći, jer jedno je jasno: nemože se pobjeći od moći. Energija koju mi nosimo sa sobom nam dozvoljava da prelistavamo stranice u knjizi vremena da bismo otkrili šta je napisano prije, a šta poslije vašeg sada.

Ovo međutim nisu iste stranice kao one u knigama iz biblioteka vašeg svijeta, koje još nisu bile spaljene. Knjige koje su još na raspolaganju ne posjeduju najvećim dijelom više ni iskricu istine. Ono što je u njima napisano, je ono što pobjednici rado žele da se vjeruje, ono što vam moćnici žele rado prodati kao istinu. Manipulacija i zavaravanje, ubistvo i prevara su osjenčeni i uljepšani bojom ili su dosadnim podacima i faktima postigli da vi konačno svoje istorijske knjige čitate kao nagomilane besmislice bez značenja. Vaš današnji svijet bruji i zuji od električne energije, čak i ako ste daleko napolju u zelenilu.

Vi ste takoreći pritisnuli dugme za uključivanje vašeg svijeta i više ne znate šta je zapravo tišina. Međutim vaš visoki „Sam“ to zna veoma dobro i to je taj visoki „Sam“, o kojem vam govorimo, dok vaše oči čitaju ove redove i pokreću ideje koje vam prenosimo. Jedna energija, koja je dospjela potpuno izvan kontrole, koja je težila moći nad ostalima, izlila se preko zemlje. Knjige i djela velikih mislilaca i filozofa planete su povučene i sakrivene iz duhovnog prometa. Porodica svjetlosti se međutim nije zadržala samo na Srednjem Istoku; ona je stigla mnogo dalje. Njen svijet nije bio tako ograničen kao što je vama bilo rečeno; čak i Sjeverna Amerika je bila poznata kao sveta zemlja.

Stari Atlanti su donijeli na ovaj kontinent veći dio svoga znanja; vrlo brzo će stari artefakti iz praistorijskog vremena biti otkriveni u vašoj novoj eri i o tome dati svjedočanstvo. Oni su bili zapravo već otkriveni, ali su bili sakriveni od vas. Sami Egipćani, ljudi sa Srednjeg Istoka i čak i Kinezi su dolazili u Ameriku. Morska plovidba u starom dobu je poznavala navigaciju na svjetskim morima. I tako je i porodica svjetlosti dospjela daleko i raznosila svoju poruku okolo u svim pravcima.

Svako od vas stvara u svakom momentu vremena jedan svijet sa hiljadama mogućnosti, zavisno od toga, šta hoćete i šta je za vas važno. Iz našeg ugla posmatranja mi prepoznajemo da će vam životno tkanje pomoći da date životu veće značenje, tako da vam pripadne najbolje iz cjeline. ukoliko imate želju da idete višim putem, onim sa najboljim pogledom na stvari, onda vam predlažemo da putujete sa ljubavlju u prtljažniku, ljubavlju koja može da izraste samo iz vas samih.

Prije mnogo vremena je izmjenjen vaš genetski plan strukture po određenim uputstvima, a vaša biološka komponenta je tako aranžirana, da odgovarate određenim modelima ponašanja. Prije stotine hiljada godina vi ste bili predmet eksperimenata. Bilo kada ćete se možda pitati: "Ko su ova bića stvoritelji?" I onaj dio istorije ćemo ovdje još pokriti. Još jednom za podsjećanje: Priča, koju mi pričamo, je priča koja se razvija u vama samima, isto tako kao što se vi razvijate u vremenskim ciklusima. Čini se da u vašim istorijskim zabilješkama nebo ima posebno značenje. Svi zapisi su puni izvještaja o tome, šta je sa neba dolazilo dolje na zemlju i koja kretanja i aktivnosti su se odvijala na nebu. Kao što je već rečeno niko nije dospio mnogo daleko, niti je imao mogućnost da sazna šta se dešavalo u velikoj daljini.

Veliki zabavni program se svake noći održavao na nebeskom platnu. Oni koji su željeli da tumače znakove i aktivnosti neba, zauzimali su poziciju posrednika između stelarnog roditeljstva i zemaljske djece. A ukoliko otkrijete da u tom tadašnjem trenutku niste živjeli, onda ste možda u duhu pronjuškali biblioteke vremena u kojima je sve zabilježeno i u kojima sve istovremeno egzistira; gdje se otvaraju zavjese da bi se oslobodio pogled na platno vašeg duha na kojem vam se slikovito kao na video filmu pokazuje šta se desilo, tako da možete spoznati ko ste i šta ste.

Vaš svijet će vam se možda ponekad pojaviti zagonetan. Možda imate osjećaj da ima mnogo toga da se usvoji, da se povremeno pitate: "Kako mogu cjelini oduzeti smisao?" Vi možete. Vi ćete. Vi morate. Vi ste ovdje da biste otvorili stranu oblast i opažali neimenovane prilike. Ako tako činite moći ćete otkriti jednu od vaših najizraženijih sposobnosti. Bogovi dakle nisu zaista ponovo otišli dalje, oni jednostavno malo drijemaju.

Vrijeme je za njih nešto drugo nego što je za vas, i čini se kao da su vas bogovi zaboravili, ali to ipak nije slučaj. Oni su ovdje i to je razlog zašto se vi sada morate probuditi. Vi se morate pitati: Ko su ti bogovi? Ko ili šta su te nevidljive sile? Ko je porodica svjetlosti? Ko je porodica tame? Ko su bogovi te porodice? A ko su bogovi porodice svjetlosti? Ko su boginje? A ko sam ja u tom cijelom procesu. Otvorite se duhovno za ono što ćemo vam reći, jer mi se usmjeravamo na biblioteku znanja u vama samima.

Ovo je ista biblioteka znanja kao i ona, koju označavamo kao knjigu zemlje, jedan bogat i višeslojan model žive istorije. Jedna od najizrazitijih tema za vas danas je pitanje kako se vi sami identifikujete. Da li ćete vi sve što pročitate u vašim knjigama i novinama, što vidite na video snimcima i na internetu, uzeti zdravo za gotovo? Da bi se dobilo najbolje iskustvo, najveća vjerovatnoća i najoriginalnija kreacija, morate sami dati udio kao doprinos, jer mi to ne možemo učiniti za vas.

Ovo sada je jedna faza poravnanja i povezivanja vaših vizija i odluka za budućnost, a to je takođe potrebno kod gradnje i prelaska mosta u vašoj vremenskoj ravni. Za vrijeme dok se krećete naprijed, dozvolite sebi jasnu definiciju budućnosti uz pomoć vizija za koje vas inspirišemo. Vaš um voli stvarima davati nazive, kompletno sa etiketom i po određenom redosljedu. Vaši preci su drugačije koristili svoj um, oni su bili mnogo bolje pripremljeni za životne faze. Vaši preci su imali drugačiji odnos prema vremenu. Nisu se precizno pripremali za olujno vrijeme nego su živjeli u trenutku, jer u trenutku im je vrijeme nudilo sva bogatstva, i upravo tada im je vrijeme otvorilo stranice knjige Zemlje njihovih predaka i uopšteno života. Ono što su mislili i u šta su vjerovali, bio je plod tradicije prenesene od usta do usta, razmjenom priča, bliskošću sa zemljom i dubokom duhovnom blizinom.

Oni su razvili svoje sposobnosti prema uslovima života.Vi danas živite u svijetu, gdje ne želite, a kamo li da morate shvatiti šta se oko vas događa.Vi ste sami sebi uskratili moć razmišljanja i ne znate kako je razmišljanje uopšte počelo. Razmotrite da se svako biće koje je ikada živjelo na zemlji, vremenom kretalo naprijed i na genetskoj liniji ostavljalo svoje tragove. Znanje i genetika su kroz ljude date drugim generacijama. Svako iskustvo svakog od vas je zabilježeno u vašoj jedinstvenoj biološkoj strukturi zvanoj ljudsko tijelo, jedno čudo, koje ni jedan od vaših kompjutera nemože da dostigne. Kao što je već rečeno, istina je da niste u stanju da konstruišete mašinu koja je mnogo dragocjenija. Sve od vas stvoreno je samo odraz vaše veličanstvenosti i sama činjenica da to razumijete je dragocijena.

Putovanje od tame prema svjetlosti je nepredvidivo, zbog toga se i tu nalazi tako mnogo bića. Vaša tačka zadržavanja je kao gnijezdo, jedan dom jasnih namjera, kao kilometrima debela zlatna žila, jedan fenomen, koji bi vas doveo do toga, da nanovo promislite o istinskoj vrijednosti zlata. Šta bi bilo kad bi jedna takva zlatna žila egzistirala neko vrijeme, a onda počinje da se polako isparava. Kako bi postupao čovjek sa zlatnom žilom promjera 100 kilometara, koja se pruža duž cijele Južne Amerike. Da li bi zlato i tada bilo tako dragocjeno? Da li biste, kad biste mogli, ostali da sjedite na zlatu, ili biste postavili zaštitnu ogradu oko svog nalazišta, da bi sve ostalo u tajnosti? U neotkrivenim pričama o zemlji ove tajne su zapisane, kao i u vašoj krvi, vi ste već mnogo puta nailazili na reinkarnacije na zemlji i njihove zabilješke, te zabilješke, ta biblioteka knjiga čak se nalaze u atmosferi.

Isti oblik atmosfere koja vas u drži u formi u obliku energije i inteligencije se koristi u svrhu komunikacije zato što može da zadržava informacije. U stvarnosti oko vas je sve energija koja priču o tome sadrži u sebi, šta ste vi, a vi se nalazite u stalnoj razmjeni vaših molekula i vaše okoline. Svaki put kada izdahnete predajete jedan dio vas, a kada udahnete dodajete nešto novo.Vi živite u svijetu vizuelne podudarnosti, koju kao tjelesna bića iznova i iznova igrate iste scenarije.Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 50% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.esotheria.com/

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0029 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA