PORODICA SVJETLOSTI - Poglavlje XII
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Prastvoritelji nadmašuju
 

Mi vas pozivamo kao avanturiste i istraživače carstva misterija i znanja da se sami nađete u dubinama neistraženih blaga starine. Opustite se i osigurajte svoj vlastiti identitet, zatim slijedite riječi i vibracije energija, koje mi dijelimo sa vama, za vrijeme dok vam obznanjujemo svrhu ove cijele priče. Istina je jedan veoma važan elemenat u životu, zavisan od opažanja, mjesta i gledišta. Kako vi shvatae naše priče, to je vaša stvar. U mnogom pogledu naše priče i lekcije se odnose zapravo na nas same; mi smo se predstavili kao putnici i pripovjedači priča i pozvali vas, da nas pratite na putovanju, jer kao što smo učili: jedno privlači drugo isto.

Vi u ovom času zaključujete mnoge faze vaših iskustava. Možda imate želju da se povučete, da biste mogli u miru da ocijenite ono što se nalazi pred vama.

Mi smo vam govorili kao Plejadanski putnici u vremenu i preci; mi smo uzeli u pomoć knjigu zemlje, da bismo vam pomogli, da sebe same lokalizujete i da se u nekoj mjeri pripremite za neobične događaje, koji se najavljuju za čovječanstvo.

Mi smo zajedno bacili pogled na odlomke vaše istorije i prbližili smo vam putem knjige zemlje značaj vašeg povezivanja sa precima, čija životna iskustva čine knjigu. U jednom velikom vremenskom prostoru zemaljske mase su se pomjerile od planete i promijenile oblik. Vi mislite da su to bile postepene promjene, ali teorija postepene promjene gubi na važnosti, jer zemlja izvodi jedan pravi ples na geofizičkoj energetskoj ravni. Niko ne zna tačno, kako da se tumače te promjene, jer najčešće ste skloni tome, da pratite oficijelno objavljenu "istinu". Vaša odabrana iskustva daju se priključiti na postepene promjene vaših osnovnih pravila, ali vi nemate pojma o tome, kojem znanju su vaši preci imali pristup.

Njima je bilo poznato, da je moguće da se dese neočekivane, iznenadne i isto veoma uzbuđujuće promjene sa jednog momenta na drugi i da je skoro nemoguće, da pravite planove za neke moguće slučajeve. Ako se bavite studiranjem pripovijedanja vašeg svijeta, u opštem smislu nedostaje vam konkretno iskustvo za to: vi ne čitate samo o tome, i većim dijelom niste sigurni koje su priče istinite, a koje su izmišljene, koje su takoreći oficijelne, a koje su neoficijelne. Da li vi možete da razumijete integritet pojedinačne kapi vode u jednoj velikoj rijeci? Ona se razvija u rijeci ali ipak ostaje uvijek ona sama. Ako je ona dio cjeline, da li se onda ta kap može opet pronaći na bilo kojem mjestu velike rijeke? Mi hoćemo da pustite da vam fantazija teče, da biste razumjeli fenomen holograma, koji, iako samo dio tog cijelog, ipak cijelu informaciju nosi u sebi. Zamislite jedno biće, koje je tako inteligentno, živo i otisnuto, da je svugdje istovremeno.

U svojoj posebnosti ono je čisto i reaguje na svaki drugi aspekt svoga Ja. To je jedno biće, koje zrači željom za znanjem i oblikovanjem, koje mu omogućava, da se sa svima sjedini i da se sa njime sjedinjuju. Upoznajte taj ples energija. Vaš zadatak je, da zračite ljubav i to toliko jako, kako samo možete. Volite vaše prijatelje i vas same, ponašajte se uzdignuto, njegujte harmoniju, čuvajte mir. To bi samo po sebi već bio veliki dobitak, jedan, koji mnogi vaši preci nikada nisu bili sposobni da ostvare.

Neki od njih su položili test i ostvarili ono, što biste vi nazvali utopijom. Gdje je dom utopije? Da li bi se moglo pronaći u zemaljskom toku našeg, nama poznatog doba? Da li je uopšte moguće da nešto kao utopija postane stvarnost? Ili, da li bi jednostavno kroz samog sebe stala na ravan, kada se frekvencija talasa podigne dovoljno visoko? Ali, da bismo dospjeli do još dubljeg razumijevanja spojeva, potrebno je, da u duši idete još dalje vremenski unazad. Zašto su vaši preci uopšte na taj način mjerili i označavali vrijeme? Šta je to bilo, šta je njihovom unutrašnjem biću iskočilo i pomoglo zemlji da svim snagama dođe u ravnotežu? Da li je mogla da bude ravnoteža između logičnog mišljenja i intuitivnog ja, koju vi sada pod hitno morate da uspostavite, dok ulazite u 21.vijek? Vaši preci su živjeli još prije računanja vremena kalendarom i onih malobrojnih epoha, koje smo ovdje spomenuli.

Postoji u stvari visoka potreba da se naša kolektivna svijest temeljito izmijeni, prije nego što smo se mogli kvalifikovati za lektiru knjige zemlje, jer kao što je rečeno: "Studirati knjigu je isto što i živjeti je. "Kako se može to desiti?" pitate se vjerovatno. U sadašnje vrijeme je dobro o tome razmišljati. Mnogi vas u suštini samo vide kao zeke ili miševe za pokuse u laboratorijama; objekat studija određenih promjena i modifikacija. To baš i ne zvuči jako ohrabrujuće, ili? Ali, tu su još i oni koji vas u najboljim namjerama posmatraju, hoće da vas vide kako se razvijate i prihvataju vas takve, kakvi ste. Onda opet drugi vas vide kao djecu, kojima treba roditeljska podrška; oni su tu, da vam stvarno pomognu, ne da vas kazne.

Žele da vam pomognu sa zadovoljstvom da naučite potrebne lekcije, kao što bi to ljubazni roditelji uradili. Oni su kao roditelji, kojima je važno, da pruže svojoj djeci dovoljno vremena, da su u direktnoj razmjeni sa djecom, kao što su to bili stari, umjesto da ih, kao današnji roditelji, prepuste "učenju" televizora i drugim tele "učiteljima". Kada jednom prepoznate vrijednost vašeg biološkog bića, moći ćete isto tako da primijetite, da u vama boravi isto jedno lijepo duhovno biće, koje je vrednije nego sve ostalo, što biste ikad mogli da stvorite, duh koji se ne može platiti, plamen svjetla, kao dragulj, sličan smaragdu ili dijamantu, sa mnogo svjetlucajućih faseta, da mu u rastu pomaže već i samo gledanje. To je od neprocjenjive vrijednosti.

I opet vam izmakne ta svijest o vašoj vrijednsoti, ili je odbijate, ili odvratite: "Ali to uopšte ne piše o nama u istorijskim u knjigama; dakle samo nam pokažite ." Ili možda vjerujete da hoćemo da vas poškakljamo po trbuhu i da vam laskamo. Čovjek je neprocjenjivo vrijedan? Dakako! Upravo je tako!

Realnost je kao ogledalo. Stvoritelj boravi u svim stvarima. On se pruža preko svega stvorenog, preko svega što je bilo i što će biti . Ova bezgraničnost je jedno jedinstveno polje ljubavi. Ako možete i vi to da osjetite, moći ćete da opušteno živite svoj život. Ako na temelju ovoga unapređujete svoj razvoj, i živite svaki dan prema ovim principima, moći ćete istinski da zahtijevate i koristite nasljeđe vaše neprocjenjive vrijednosti. Nemojte da napravite grešku da vjerujete da će se sve uraditi za vas. Jedan od hrabrih aspekata kreativne snage je, da sebi dozvolite, da se tako razvijate, kao što mislite da je ispravno, da se osjećate povezano ili razdvojeno, onako kako želite da saznate.

Ta kreativna snaga ste vi. Jedno inteligentno biološko biće, koje sebi traži prostore i vrijeme, u kojem hoće da skuplja iskustva. Ako zaista želite da dobijete odgovor, onda se postavite pred lekcije, koje život postavlja pred vas, u vjerovanju da jasna namjera proizvodi frekvencije, koje vas kvalifikuju za to, da još više saznate o cjelini. U vašem nastojanju da saznate više, pokušavate zapravo da se povežete sa stvoriteljem, čije misterije nisu nigdje zapisane; a ipak svi putevi vode čini se do stvoritelja, iako on, kao što je već rečeno nema nikakvu adresu. Na bilo kojoj od tačaka ste mogli i vi prestati da egzistirate, međutim ponekad nauče kolektivne energije utopijskih civilizacija da savladaju svoje frekvencije, da su u stanju da sve više integrišu energije koje dotiču izvana.

U ovom procesu se može sa vaše tačke gledišta pomisliti da oni zaista nestaju. Oni su u stanju da svoje vibracije suosjećanja i tolerancije povise u jednu tačku, u kojoj mogu prepoznati perfekciju koja boravi u svjetlu i u tami. Oni se sigurno ne bi penjali do tačke, prema vašim shvatanjima, koja još nije potpuno na svjetlu, međutim oni su tzv. tamnu stranu integrisali u sebe i pri tome hoće da transformišu tu tamu. Oni drže otvorenim vrata spasa za tamne energije i one se tako pojavljuju da se podvrgnu procesu transformacije. Zar to nije interesantan koncept?

Stvoritelj je pokretač svih vremena, neistraženi duh, za momenta ovdje, a onda ponovo negje drugdje, upravo iza ugla, ili na putu prema sljedećem gradu, ili upravo na drugoj strani brda. Na zemlji je sada potrebno da konačno spasenje odnese pobjedu. U vama stoji potencijal da dostignete vibracije ljubavi i da ih odašiljate . Ovo će promijeniti sve; egzistencija će se dovesti do jedinstvene cjeline i služiti kao ogledalo velikog stvoritelja. To je vaš sadašnji potencijal.

Ako svaki od vas pošalje talas misli inteligentnog stvaranja iz zemaljskog energetskog polja u ukupnu egzistenciju, onda će biti osjetna razlika prema sadašnjoj situaciji. Dajte svakome i svemu na znanje da ljubav ovdje ima šansu i da ste vi na to istinski ponosni. Ako vi kao čovječanstvo jednom budete ujedinjeni, vrata će se otvoriti tako da možete ići u susret vašim ostalim pripadnicima porodice kao ravnopravni članovi; ako se vaša veza jednom uspostavi, laži i prevare nemaju više nikakvu šansu.

Molimo vas : zgrabite ovu priliku uđite u vaš vlastiti duh i položite u unutrašnjosti vašeg bića sjeme novih mogućnosti na polju slobodnog izbora. Izaberite za sebe same mogućnost da kao bića budete neprocjenjivo vrijedni, stanje u kojem spoznajete egzistenciju, potpuni mir, opuštanje i nadu, na osnovu svog dubokog znanja. Ako se nalazite u rezonanciji sa ljubavi, nadređeni cilj plana i njegovog djelimičnog aspekta će biti veoma brzo jasan onda ćete takođe osjetiti kako tama pomaže svjetlosti i njegovim inspiracijama. Ona oslikava svoje obrise i daje im oblik i definiciju. Mi želimo da shvatite priliku koju ste stvorili za vas same. Zamislite da ste umjetnik, kojemu su na raspolaganje stavljeni alati stvoritelja.

Ako hoćete sada bilo šta da znate, izuzmite ovu sliku i zamislite kako puštate energiju da teče duž ove ležeće osmice; zatim pogledajte sami sebe na tački presjeka osmice , postavite pitanje, koncentrišite se i pustite da vam dođe odgovor. To jedna stara tehnika iz knjige zemlje koju su koristili još vaši preci. Oni su uspostavljali balans između lijeve i desne polovine mozga, a zatim su koncentrisali svoju pažnju na područje, koje vi označavate kao treće oko. Koristite snagu vaše životne iskre za imaginaciju i kreaciju i mislite na to, da su vaši preci ustvari putem svojih gena sa vama u komunikaciji. Ova i još neke druge skrivene misterije su stvarale temelj za mnoga tajna društva, jer tajne se mogu održavati samo onoliko dugo, koliko nadčulna snaga čovjeka to dopusti.

Imajte suosjećanja sa vašim precima posljednjih milenijuma čije tadašnje predanje može postati kroz strah sada novo oružje i vaš štit. I da se kaže još jedanput: test svih vremenskih epoha je bio i uvijek je, dali širite oko vas vibracije straha ili vibracije ljubavi. Možda ćete se vi jednog dana priključiti nekoj utopiji, nekom mjestu u duhu, koje se može dostići samo jednom određenom frekvencijom. Nijedan takav skakač u vremenu sa još tako preciznim vremenskim koordinatama nije još nikada mogao prodrijeti u jednu utopijsku vremensku liniju.

Vašim riječima moglo bi se reći da su te linije tajne i da odgovaraju određenoj vibraciji. Za vas je važno da razumijete taj koncept, jer za neko vrijeme ćete moći proizvesti na zemlji vibracije ove frekvencije. Pronađite šta imate zajedničko sa ostalima i učite da se ujedinite idući u tom pravcu. Onda ćete vrlo brzo i primijetiti da ono što se čini da vas tiraniše iznutra i iz vana, nije ništa drugo nego test. Koje vibracije vi proizvodite? Ko ćete vi biti? A kad jednom naučite da proizvodite vibracije ljubavi da ih očuvate i da sami sebe time opskrbljujete: Da li ćete to dijeliti sa drugima? Ili ćete to ponovo voditi kao tajne zabilješke u vašim knjigama i sve sakriti, kao što su to već činili neki od vaših predaka?

Ako sada ustuknete jedan korak unazad i izvršite ponovnu ocjenu vašeg viđenja svijeta, vas samih i kosmičkih odnosa, šta to sve znači za vas? Možete li izmjeriti vrijednost života. Mi vas to pitamo kao rođaci i pratioci na vašem putovanju. Oduvijek je bilo takvih koji su mogli da koriste svoj duh da utiču na elektromagnetne energije a time i na vrijeme. Odakle imaju takva bića svoje ideje? Sada pomislite: nevidljivo vas svuda okružuje. Multidimenzionalna bića se nalaze među vama u vašem svijetu. Takođe i kada se učini da su bogovi otišli, ili da drijemaju, oni ipak igraju sa vama igru "potraži me".Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 50% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.esotheria.com/

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.2877 sek. Broj pronadjenih pojmova: 18;   [ Isključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA