POSTAJETE GALAKTIČKI ČOVEK
 
    
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Virdžinijin uvod
 

Pitanja koja proganjaju čovečanstvo od postanka - ona koja su prisutna poslednjih 10.000 godina i ne prestaju da se postavljaju čak i kad možda mislimo da znamo odgovore na njih - su uglavnom sledeća: Ko smo? Ko ili šta nas je stvorilo? I zašto danas živimo na planeti Zemlji?

Neke religije pisane istorije govore nam da je Bog naš Tvorac i daje on, ona, ono, bio taj koji je dao duhovnu energiju koju poseduje jedinstveno fizičko telo na materijalnoj ravni postojanja. Mnoga učenja kazuju da to fizičko telo može da se istroši i iskusi ono što se naziva smrt ili nesvesnost, uprkos tome što duša ili duhovna svest ne umire. Međutim, drugi govore da mi uopšte ne moramo da iskusimo fizičku smrt. Dakle, šta je istina o ovom ključnom pitanju čoveka?

Kao što znamo, najmanje jedno biće koje se pojavilo na Zemlji je tvrdilo da je tu da pruži uzor ljubavi i prevaziđe fizičku smrt. On je učio da je ljubav ta koja donosi mir i mudrost, da će ona zauvek preseliti Čovečanstvo u stanje pune svesti o duhovnoj svesnosti... često nazivanom nebesima.

Taj velikan po imenu Isus rekao je da ne moramo da umremo, već da možemo da steknemo večni život kroz proces uskrsnuća ili onog što se naziva uznesenje. Ljubav i praštanje su put, rekao je on - a ne rat i sukobljavanje. Zaista, uskrsnuće i uznesenje zahtevaju ljubav. (Ljubav, ne samo zakon.) Oni zahtevaju oproštaj, a ne prekore i osvetu. Međutim, Isusova poruka preneta je zajednici ljudskih bića čiji su geni možda bili oštećeni genetskim eksperimentima Atlantiđana nekoliko hiljada godina pre njegovog dolaska.

Ti narodi koji su živeli na Bliskom istoku bili su svakako srčani i mi verovatno ne možemo da zamislimo užase kroz koje su prolazili. No, iz savremene istorije vidimo da oni nisu bili upućeni u vlastitu istoriju svog kraja - jedva upoznati sa egipatskom, sumerskom i vavilonskom civilizacijom i njihovim odnosima sa onima koje nazivamo zvezdanim narodom ili vanzemaljskim posetiocima.

Ti preživeli na Bliskom istoku nisu kao ljudska bića bili samo odeljeni od svoje pune svesti, već je veći deo njihove regionalne istorije bio uništen u biblijskom potopu, te nisu imali zapise o onome šta se dogodilo pre toga. Zamislite kako bi bilo kad bi danas bilo uništeno sve naše lično i društveno vlasništvo. Koliko dugo bi se sećali svoje prošlosti? Da li bi ona uskoro bila zaboravljena i opstajala samo kroz usmena predanja i mitove? Kako može ljudsko trajanje da se sačuva sa izopačenim genetskim kodovima?

Tako je izlivanje velikih voda učinilo da oni koji su živeli na Bliskom istoku izgube svaki njima ranije poznat trag o sebi kao i drugim narodima Azije, posebno o najvećoj od svih civilizacija na Zemlji - Lemuriji. Budući da su zapravo izgubili svo znanje o Lemuriji, oni su takođe izgubili zapise o kasnijem neprijatelju Lemurije - Atlantidi. A upravo su Atlantiđani bili ti koji su, zahvaljujući svom autokratskom poretku i saradnji sa otpadničkim vanzemaljcima, sveli ljudsku vrstu na nemoćnu genetsku mutaciju DNK sa zanemarIjivim sposobnostima.

Tako se većina naših predaka upinjala da, kako je najbolje znala i umela, opstane bez svog nekadašnjeg DNK sa 12 vlakana i spirala, koja su tada već bila svedena na samo dva vlakna, samo jednu šestinu njihovih prvobitnih sposobnosti. A sve to se odigralo upravo u jeku razarajuće pobune na planeti koju jedva da možemo da pojmimo!

Zaista, taj ˝pad˝ je značio da je ljudska spoznaja o tome ko smo mi bila izbrisana iz sećanja, pa čak i iz istorijskog pamćenja. Gotovo svaki trag poruke bio je van domašaja svakodnevnog mentalnog sećanje. Bez svojih prethodnih fizičkih sposobnosti kao što je mentalna telepatija, sposobnost da se vide i čuju duhovne energije, opšti sa prirodom itd., kako su mogli da povrate prohujalu ljudsku istoriju? Budući da smo mi danas u neznatno boljem položaju što se tiče duhovnih načina i psihičke osetljivosti više svesti, istina o tome ko smo i zašto smo ovde predstavlja još uvek veliku tajnu. Zato verujem da mi i dalje osećamo da postoji osnovna tajna koja mora da se otkrije - najveća ljudska tajna svih vremena! Tajna koja nas izaziva da se setimo i ponovo tragamo za našom prvobitnom Bogom danom prirodom.

Da, mnogi ljudi iskreno veruje da postoji nepoznato poglavlje koje čeka da ga otkrijemo. Oni pitanju ko smo i zašto smo rođeni neprekidno posvećuju pažnju. Mnogi od nas pokušavaju da nadu odgovore koji mogu da olakšaju našu unutrašnju potragu kako bi svoje živote mogli da živimo sa utehom i sa verom. Mi možda možemo da se osetimo da živimo u nelagodnom stranom svetu koji nas na neki način prepušta Žudnji za nekad znanom čistotom i moći.

Iako neki pojedinci nalaze mir i radost na kojoj temelje svoj život, druge more mučne okolnosti kao što su rat, nasilje i glad. Mnogi iskuse neke trenutke blaženstva koju naše religije obećavaju. Postoje mnogi koji poriču Boga koji dopušta takvu nepravdu prema nedužnima, prema bebama i deci i prema onima koji su pioni ubica i šarlatana. Takav jad izazvao je dubok strah, bes i depresiju, posebno kod onih bez vere u karmu i reinkarnaciju. Takva agonija tela, uma i duha malo doprinosi ohrabrenju vere kod ljudi u neko nevidljivo biće koje je veoma moćno kao što je Tvorac - koji, ipak, prepušta ljude razuzdanosti i surovosti drugih ljudi koji su nekako stekli moć i vlast nad slabim i bespomoćnim. Mnogi su upitali: ˝Ko može da voli i poštuje takvog Boga?˝

Mi, dakle, ne možemo da obećamo da će Čitanje ove knjige potvrditi vašu veru u Boga, ili da ćete voleti i poštovati Boga revnosnije. Međutim, mi nećemo okolišati oko pitanja Šta nas je stvorilo, kako smo stigli u ovaj svet negativnosti i koje su promene moguće u budućnosti. Naša je namera da se usredsredimo na ono što se u ovom trenutku događa svekolikom čovečanstvu i ponudimo nadu svakome ko hoće da sluša. Dobre stvari dolaze! Vreme uskrsnuća je tu! Pojedinačno i uopšte ljudi se kreću od nekadašnjih ograničenja ka uzvišenoj uzbudljivoj budućnosti.

Da navedemo citat iz knjige Nove Ćelije, Nova Tela, Novi Život! ˝Moguće je da smo sećanje sačuvali kao Šifriranu, ali potisnutu poruku o našem pravom genetskom poreklu i njegovim strahovitim mogućnostima, za vreme kad budemo u stanju da evoluiramo nazad u svest. Da li je ovo naše sadašnje značajno iskustvo vreme kada u sopstvenim unutrašnjim vodama - pored krvi u prožimajućoj elektromagnetnoj energiji molekularnog života - možemo da povratimo nasleđe?˝

Moj odgovor na to pitanje glasi gromko ˝DA˝... sad je kucnuo čas tog značajnog iskustva kad će molekul da povrati potpunu sposobnost! Ovo je istorijska prekretnica kad ćemo mi potomci strahotnog Tvorca povratiti u svojim ćelijama dokaz o pravu stečenom galaktičkim rođenjem. Međutim, da bi ovu priliku dočekali sa krepkošću i uverenošću koju zaslužuje, moramo da budemo iskreno voljni da odbacimo svoju krutu za Zemlju vezanu istoriju i osvrnemo se na galaktičku istoriju čiji smo deo. ˝Kako je to moguće?˝, možda ćete se zapitati. Mi smo srećni, zaista, što posedujemo bar pet načina kako da se setimo ili saznamo koje je naše pravo poreklo i kakva je bila istorija Zemlje.

Pet pogodnih načina kako svakodnevno možemo da određujemo šta je istina:

1. Informacije možemo da crpimo iz naših vlastitih unutrašnjih izvora putem meditacije, snova, vizija, telesnih vežbi i vežbi disanja, metafizičkih istraživanja, vežbi uravnotežavanja suprotnosti i svih ostalih bezbednih vežbi uravnotežavanja energija koje nam pomažu da iscelimo duhovna, mentalna, emocionalna i fizička ograničenja. Zatim možemo da se redovno sastajemo - posebno jednom nedeljno - sa drugima koji se takođe podvrgavaju unutrašnjem čišćenju i isceljivanju. Ovakvim delanjem u velikoj meri razvijamo svoje sposobnosti! Zaista, taj kalež svetlosti omogućava da u velikoj meri razumemo istinu kojoj težimo, a povećava takođe i ispoljavanje naše sposobnosti samo-isceljivanja, rešavanja problema na planeti i uspostavljanja mira.

2. Možemo da proučavamo različite verske spise i učenja tragajući za onim u čemu se slažu umesto u kojim pristupima se razlikuju, a zatim značenje tih stavova možemo da dovedemo u sklad sa našim XX vekom. Možemo takođe da koristimo nadahnute poruke koje nam upravo sada pristižu od mnogih nevidljivih pomagača iz duhovne i fizičke galaksije.

3. Možemo da procenjujemo moguć značaj i primenu u našem svakodnevnom životu pravih naučnih otkrića. Možemo istrajavati na tome da samo plemeniti ljudi teže otkrivanju i u pozitivnom smislu primenjuju prirodne zakone.

4. Možemo da slušamo i čitamo velike svetske mitove, epove, legende, narodne pripovetke i bajke svih kultura - posebno obraćajući pažnju na neverovatne poruke sačuvane u usmenoj tradiciji indijanskih naroda čije mudre starine sada obelodanjuju mnoge korisne tajne.

5. Možemo se usuditi da verujemo da je naša planeta živo biće kome je potrebno vodstvo i da kitovi i delfini nisu samo njeni čuvari već inteligentna bića sposobna da komuniciraju sa nama ljudima.

Upravo u ovom trenutku kad veliki deo čovečanstva spava, možemo se čak odlučiti da se selimo da mi ljudi moramo da budemo uključeni u tu ˝ulogu posednika˝ tako jasno određenu u hrišćanskom Svetom Pismu i mnogim drugim religijskim sistemima.

Budući da mnogi ljudi poriču da Indijanci poseduju vredne poruke i odbijaju da veruju u stvarnu ulogu kitova i delfina, izgubljeno je mnogo toga Što nam je potrebno da znamo. Isto je tako velika greška odbijanje da se prizna da je naša planeta živo biće! Međutim, ukoliko svoje umove otvorimo za te poruke, ta tri izvora podrške bivaće sve dragocenija u danima koji dolaze. Znanje, sigurnost i radost mogu postati deo naših života ukoliko se probudimo i svesno se prilagodimo svima njima.

Nije potrebno naglašavati da značajno izvorište podrške možete da otkrijete u brojnim već postojećim verskim učenjima namenjenim da nam budu vodiči na našem putu - a mnogi dobronamerni i iskreni ljudi prihvatili su veru zasnovanu na učenjima drevnih učitelja i svetaca. Ipak, moguće je da budemo nespremni da se sa stanovišta sadašnjeg naučnog i tehnološkog obrazovanja upustimo u ispitivanje šta su ta velika bića kazivala u svojim svetim spisima; tj. sa stanovišta naučne spoznaje XX veka o tome kako fizičke stvari funkcionišu - kao što su avion, TV, radio i sredstva za komunikaciju, kompjuteri, itd. Da bi te drevne svete spise stvarno razumeli moramo da ih proučavamo primenjujući današnja shvatanja - imajući posebno u vidu način rada svih vrsta energetskih sprava. Ukoliko smo spremni da ispitamo moralne i etičke vrednosti duhovnih učenja kao i fizičke okolnosti koje opisuju, možemo pronaći mnoge nove odgovore ili steći jasnije uvide u poruke koje nam prenose. Možda će to proučavanje uvećati našu moć shvatanja tzv. ˝smaka sveta˝ i šta se time stvarno predskazuje.

Kad ljudi budu to istražili i kad dođu do novih odgovora biće možda u stanju da se oslobode strašnog scenarija uništenja koji mnogi očekuju - i prihvate odnos sa našom mudrom galaktičkom porodicom ljudskih bića koja sada živi na obližnjim planetarna i zvezdama.

Možemo li da istrajemo na ljubavi pošto smo spoznali pravu i dugo skrivanu povest Zemlje?... pošto otkrijemo da smo samo izmenjena stvorenja iznikla iz zvezdanog semena?... i daje zaista došlo do rata u nižim ravnim našeg postojanja? Može li se ljubav i posle toga zadržati u našim srcima? Jer, ljubav je ključ ka svesnom povratku našem visokom poreklu i sposobnostima, a oni koji ne isijavaju moćnu prirodu ljubavi neće se lako uključiti u ubrzani napredak koji duh i porodica galaktičkog čoveka sada nude čovečanstvu.

Upravo sada, ovog trenutka, da li se usuđujemo da prihvatimo da nadahnuta uputstva i smernice gotovo svih religija sadrže vodstvo sa zvezda? Ukoliko smo stvarno voljni da proučimo dragocene stranice koje nazivamo svetim koristeći se znanjem današnje nauke, možda će nam biti moguće da u njima pronađemo novo značenje koje objašnjava današnji božanski plan.

Ujedinimo se sloga u ovom istraživanju svetih spisa kako bi otkrili šta obećavaju i razmotrili ko je ta objašnjenja preneo čovečanstvu. Moram, međutim, da nas sve upozorim da nam umovi i srca budu spremni na mogućnost da nijedna religija nije dosegla punu istinu. I da su zapravo, mnoge kulture tokom hiljada i hiljada godina predstavljale moralne i etičke vrednosti kojih su se u životu pridržavali i ispoljavali. Budući da nam nadmenost uskraćuje pasoš ka višoj svesti, saglasimo se sa malim predahom i dozvolimo da naša ljubav i otvoren um prožmu potragu za istinom.

(Molim vas dozvolite sebi da bez griže savesti odbacite ovaj izazov ukoliko vam ovo istraživanje novih ideja i/ili novih pogleda na staro nije prijatno. Možda vam ove nove ideje ili tumačenja u ovom trenutku neće biti od koristi. Međutim, ukoliko osećate čežnju da potpunije istražite ljudsku istoriju, pridružite se našem istraživačkom savezu i spremite se da se zajedno vinemo zato što postoji mnogo toga što treba shvatiti i razmotriti).

Ne bi trebalo da nam bude neprijatno zbog toga što nismo upućeni u vlastitu ljudsku istoriju i okolnosti stvaranja planete.

Važno je da se ne osećamo krivim zato što su naši udžbenici manjkavi, često greše i što su u najboljem slučaju opšte uzev nepotpuni. Kao istraživači mi pokušavamo da nađemo praznine i ispunimo ih kako bi drugi koji nemaju vremena da se posvete predanom istraživanju mogli da imaju koristi od našeg doprinosa. Naša ljubav i spremnost da učimo neće pomoći samo nama samima već isto tako i drugima. Zato ovaj materijal nije namenjen samo nama lično, već i planeti i njenim svekolikim oblicima života!

Mnogi od nas koji žive u, kako ih nazivamo, zapadnim tehnološki razvijenim zemljama skloni su da o sebi misli kao o nečem višem. Ponekad mislimo da je naš način života najbolji ili daje naša religija najbolja. Za Istok se uopšteno smatra daje podređen, iako je možda sadašnja konkurentnost japanske privrede izmenila neke pristupe. Indija, posebno, se ne smatra kao naročito značajna za naš način života, pa ipak od Indije smo dobili najstarije zapise (posle Egipta i Sumera) - i upravo je iz Azije stigao najveći podsticaj našem duhovnom razvoju. Učenja meditacije, posebno, zajedno sa shvatanjem da je duh iznad materije kao i brojni alternativni načini isceljenja, snažno su uticali na naš svakodnevni život. Srećom po nas, zaista, što je Kiplingova izjava, ˝istok je Istok a Zapad je Zapad, i to dvoje ne bi trebalo nikad da se sretnu˝, bila pogrešna, jer je dobar deo naših sadašnjih duhovnih nadahnuća zaiskren tim različitim uverenjima i vežbama sa Istoka, posebno meditacijom i nevezivanjem.

Te vežbe Istoka su svakako podsetile Zapadnjake da čovek - u tišini - može da iskusi duboko versko značenje. Taj način, izgleda, većina hrišćana XX veka nije iskusila, iako su drevni sveci i učitelji uspostavljali veze sa unutrašnjim izvorom. Sam Isus je pokazao moć samoće i meditacije i u svom svakodnevnom životu kao i svojim četrdesetodnevnim putovanjem kroz divljinu. Zar nije zanimljivo što savremena Katolička crkva i druge hrišćanske sekte ljudima obično ne ukazuju na značaj meditacije i važnost svakodnevne tišine u onoj meri u kojoj su to preporučivali naši prvi sveci i učitelji?., i na to da je ključna poruka o svakodnevnom povlačenju u nutrinu morala da bude podstaknuta od strane posetilaca iz zemalja preko mora?

Razmena ideja i iskustva je zato dragocena a putovanje u druge zemlje može da bude veoma podsticajno. Na primer, oni putnici koji su videli skulpture tela drevnih ljudi pronađenih u Egiptu, zapaziće da je većina njihovih glava imala upadljivo drugačiji oblik od oblika naših glava danas. Te izduženije glave sa većim kapacitetom mozga oslikavaju način na koji su ljudi izgledali pre nego su tragične posledice genetskog inženjeringa Atlantiđana svele gradu našeg mozga na manju, ograničenu veličinu. Ipak, ko nam o tome kazuje nešto u našim sadašnjim istorijskim knjigama? Koliko je mnogo generacija bilo lišeno razumevanje svog pravog nasleđa zato što stručnjaci ne raspolažu podacima, nemaju dokaze? Malobrojni naučnici otvorenog uma koji se usuđuju da pretpostave da postoje drugi dokazi ili koji se suprotstavljaju nemaštovitim sada uvreženim uverenjima, često su meta surovih kleveta, napada i poruge.

Sav taj otpor se javio uprkos Zaratustrijanskoj kosmologiji, prevodu egipatskih hijeroglifa i različitim sumersko-vavilonskim glinenim pločama koje su jasno zabeležile pojavu vanzemaljskih vasionskih letilica. Na njima su zabeležene pojave koje su na zemlju donele rat da bi se nad ljudima uspostavila vlast, kako genetski tako i u ponašanju. Kako neko ko teži istini može da ne prizna postojeći klinasti i likovni dokaz o prisustvu i uticaju vasionskih letilica? Danas postoje sumerske glinene ploče koje opisuju različite grupe koje su krajnje umešno koristile vasionske letilice i koje su dolazile na Zemlju i stupale u vezu sa određenim vodama ljudi i zajednicama na Bliskom istoku. Sumerski ep o Gilgamešu opisuje bića malo zainteresovana za dobrobit ljudi.

Semitski zapisi ovih drevnih istorijskih događaja, navode nas na neminovni zaključak da su određena vanzemaljska bića posećivala ljude na zemlji i verovatno ih držala pod kontrolom. Štaviše, moguće je da se sada opet pojavi neka postojeća planeta koju naši naučnici tek treba fizički da otkriju. Čak i u knjizi koju mi nazivamo Sveto Pismo (posebno u knjizi Otkrivenja) Jovan kaže da se ta planeta zove Patam.

Kad već spominjemo Sveto Pismo, toplo preporučujem da odvojite vreme i pročitate izvesne pasuse u kojima su dati ili se prenose opisi Mojsija, Enoha, Noje, Ilije, Jezekilja i Danila i Zaharija, dakle prikazi anđela koji dolaze i vesnika koji su sa njima i drugima u njihovoj okolini stupali u vezu. Oslanjajući se na znanje nas ljudi XX veka, možemo videti da neki od ovih pasusa Svetog Pisma opisuju susrete sa vanzemaljskirn bićima koja su predskazivala i vodila nekolicinu pobožnih ljudi iskrenih namera. Verujem da ćete ustanoviti da Sveto Pismo sadrži opise Ietilica koje su oni, čiji životi nisu imali nikakve veze sa oružjem i različitim vazduhoplovima kakve mi danas imamo stalno priliku da vidimo na TV, u filmovima, na video snimcima, u časopisima i novinama, prostodušno objasnili kao nešto sasvim drugo. Verujem da ćete njihove drevne opise i kazivanja čitati primenjujući sadašnja saznanja, jer su ona takva zato što pre hiljadu godina javnost nije bila upoznata sa stvarima koje su u naše vreme, svakodnevna pojava.

Mi naravno možemo da shvatimo kako nam naša tehnička svest omogućava da razumemo kosmičko značenje nekih biblijskih događaja. Ovaj ugao posmatranja nije bio dostupan onim čistog srca koji nisu imali takvo tehničko iskustvo. Setite se da mi sami nismo nikad videli svoju planetu iz vasione sve do kraja šeste decenije ovog veka i da bi nam bilo jako teško da shvatimo objašnjenje koje bi nam dao neko ko je znao i opisao kako Zemlja izgleda posmatrana iz vasione! Slike zasnovane na savremenom iskustvu su ključne kad čitamo Sveto Pismo i kazivanja tehnički neobrazovanih umova o anđelima i vesnicima. Naš izazov nije da poreknemo da ljude vodi Bog, namera ispunjena ljubavlju i mudar uticaj uključujući tu i velika duhovna bića kao Što je Isus, Buda i drugi. Naprotiv, potrebno je razumeti da je Tvorac širom onog što mi nazivamo kosmičkim prostranstvima stvorio mnoge različite oblike života, te da prihvatimo da postoji ogroman broj nivoa svesti i fizičkih bića koja ih nastanjuju. Misliti drugačije je ograničenje koje čovečanstvo ne može sebi da dozvoli, budući da se značajno povećao broj naših opažanja NLO posle Drugog svetskog rata kada smo bacili atomsku bombu.

Mi naravno možemo da shvatimo kako nam naša tehnička svest omogućava da razumemo kosmičko značenje nekih biblijskih događaja. Ovaj ugao posmatranja nije bio dostupan onim čistog srca koji nisu imali takvo tehničko iskustvo. Setite se da mi sami nismo nikad videli svoju planetu iz vasione sve do kraja šeste decenije ovog veka i da bi nam bilo jako teško da shvatimo objašnjenje koje bi nam dao neko ko je znao i opisao kako Zemlja izgleda posmatrana iz vasione! Slike zasnovane na savremenom iskustvu su ključne kad čitamo Sveto Pismo i kazivanja tehnički neobrazovanih umova o anđelima i vesnicima. Naš izazov nije da poreknemo da ljude vodi Bog, namera ispunjena ljubavlju i mudar uticaj uključujući tu i velika duhovna bića kao Što je Isus, Buda i drugi. Naprotiv, potrebno je razumeti da je Tvorac širom onog što mi nazivamo kosmičkim prostranstvima stvorio mnoge različite oblike života, te da prihvatimo da postoji ogroman broj nivoa svesti i fizičkih bića koja ih nastanjuju. Misliti drugačije je ograničenje koje čovečanstvo ne može sebi da dozvoli, budući da se značajno povećao broj naših opažanja NLO posle Drugog svetskog rata kada smo bacili atomsku bombu.

Čitajući sadržaj Svetog Pisma, krenimo da istražujemo Stari Zavet sa spremnošću da vidimo šta jezik jedne tehnički neupućene osobe može da opiše tehnički neupućenom slušaocu. Kako su dati opisi ˝anđela˝ i ˝vesnika i ˝Boga˝ i ˝Gospoda˝ uz korišćenje pojmova kao što su vetar, kovitlac, munja i veoma jarka svetlost, dim i grom i oganj, da ne spominjemo uvek prisutne oblake - šta kažu Jevreji iz pred britanskog istorijskog perioda? Ne kao mentalno podređeni već kao pošteni izveštači o iskustvu tako moćnom da su prinuđeni da ga opišu onako kako najbolje znaju i umeju.

Ako sebi postavimo pitanje ko se u ovom opisu spustio, ne bi mogli da kažemo da je bio baš blag ili nešto što bi se moglo nazvati anđeoskim, zar ne? Upravo suprotno. To ukazuje na stvari mehaničke i opasne. Da lije to mogla biti vasionska letilica koja svojim zračenjem može da ugrozi stanovništvo?... svemirska letilica koju prati zvuk raketa, ili podrazumeva neki način sletanja pri kojem se uskovitla prašina, ispušta plamena i podiže neverovatna buka?... događaj koji navodi Mojsija da veruje da razgovara neposredno sa Bogom? Ne uskraćujem poštovanje velikom Mojsiju. Ali ko ne bi bio zbunjen u opisanim okolnostima? Ko ne bi pobrkao takav događaj sa stvarnim susretom sa Bogom? Ovaj posetilac, Bog ili ne, izgleda da vodi računa o bezbednosti ljudi i kasnije predaje Mojsiju određena pravila i preporuke nužne za moralno ponašanje.Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 50% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.esotheria.com/

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.4446 sek. Broj pronadjenih pojmova: 62;   [ Isključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
    
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA