POSTAJETE GALAKTIČKI ČOVEK - Poglavlje III
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Fotonski pojas - Pitanja i Odgovori
 

(Zbog ključnog značaja poruke o fotonskom pojasu - posvetićemo ćelo poglavlje pitanjima i odgovorima sa namerom da bliže objasnimo poruku.) .

Virdžinija: Pozdravljam danas Savet Sirijusa i želela bih da se prisutni predstave.

Vašta: Kao prvo, sa vama je Vašta. Danas smo prisutni nas trojica. Pridružili su mi se moj naučni saradnik Aumtron i istoričar Teletron da bi doprineli razumevanju onog Što se danas mora znati. (Aumtron je vrhovni sveštenik/savetnik naučno-inženjerskog klana i jedan od predstavnika Sirijusa u Savetu Centralnog Sunca na čijem je četu Metatron. Dodatak ˝tron˝ imenima bića sa Sirijusa označava galaktičku titulu sa značenjem Gospodarili Učitelj.)

Virdžinija: Pre nego saslušamo poruku koju nam prenosite, zamolila bih vas da za naše čitaoce date neke uvodne napomene. Molim vas da nam kažete koliko članova ima Savet Sirijusa i kakvu ulogu ili položaj ima Vašta. Od koristi bi nam bilo i da razumemo zašto su baš ta određena bića koja ste spomenuli danas, ili neka druga, došla da nam pomognu i zašto. Moramo da vas pitamo ko ste i zašto se bavite ovim poslom, kako bi naši čitaoci stekli utisak o predanosti vašeg saveta, njegovoj stručnosti i brizi za čovečanstvo.

Vašta: Počnimo sa opštim obeležjima Saveta Sirijusa. Nas je ukupno šestoro, ali će samo četvoro dati svoj fizički doprinos ovoj knjizi. Druga dva člana zadužena su za održavanje energije, za održavanje veze sa Duhovnom Hijerarhijom i za posredovanje između zvezdanog sistema Sirijusa i vašeg sunčevog sistema. Od ovih četvoro članova saveta, ovde su trojica (Vašta, Aumtron, Teletron) da bi vam dali svako za ovo poglavlje neophodno tehničko objašnjenje. U IV Poglavlju ćete se upoznati sa Sirej, našim ženskim članom saveta.

Ovde smo iz dva osnovna razloga. Prvi je da pokažemo da su ovaj određeni projekat izvela bića sa Sirijusa iz velike ljubavi prema deci koju su preneli u vaš svet pre mnogo, mnogo hiljada godina u vreme drevne Lemurije. Sada nas jedino zanima da nastavimo sa nadgledanjem vašeg duhovnog razvoja - kao i saradnja sa Duhovnim Hijerarhijama vaše planete i vašeg sunčevog sistema - kako bi današnji Zemljani mogli da ponovo razviju punu svest. Drugo, došli smo kao predstavnici Galaktičke Federacije osnovane da bi donela snažnu svetlost Vrhovne Stvaralačke Sile u ovu slavnu galaksiju.

Mi smo stoga ovde da s ljubavi i svetlošću nadgledamo, pomažemo, i da se tako izrazimo, budemo babica nove civilizacije. Mi Članovi ovog saveta smo sposobni i voljni da obavimo taj zadatak, budući da nas je naimenovao viši savet koji bi se na vašem jeziku mogao nazvati uzneti učitelji, a na našem jeziku (prevedeno na vaš) galaktička prisutnost.

Mi i bića sa brojnih viših nivoa postojanja zalažući se za vas, stupili su u vezu sa drugim raznim uznetim učiteljima, anđelima i arhanđelima brojnih dimenzionalnih carstava fizičkog svemira. Svi oni saraduju na uspostavljanju nove energije ljubavi i mudrosti širom galaksije zato što je ponovo došlo vreme da se vaša planeta vrati svojoj raznolikoj galaktičkoj porodici. Da, vi ćete iskusiti veliki skok napred u Doba Svetlosti i mogućnost da vas međudimenzionalna Kristova Svest duboko prožme. Ta Hristova Svest teče iz same srži stvaranja u ovaj svet. Ona teče da bi više ljubavi i svetlosti moglo da dopre do pune svesti i da bi svi muškarci i žene na vašoj planeti mogli da se ponašaju kao čuvari planete Zemlje i njenog pratećeg sunčevog sistema.

Virdžinija: Shvatam, zahvaljujemo se za ovaj uvod i izražavamo zahvalnost svima koji su uključeni u ovaj poduhvat podrške. Sada bih želela da se preko Vašte obratim savetu sa pitanjem - postoje li u našem jeziku neke druge reči koje opisuju fotonski pojas ili je to potpuno novi pojam sa kojim tek treba da se srodimo?

Vašta: Pa, sam fotonski pojas bi mogao da se nazove ˝velika svetlost koja dolazi˝. Foton je posebna vrsta energije koju vi još niste utvrdili. Upravo sada, energije fotonskog pojasa su nalaze pod takvim uglom da ih je veoma teško uočiti izuzev veoma moćnim astronomskim instrumentima. Vlade na vašoj planeti su uglavnom sprečavale da osobe - koje su imale pristup takvim instrumentima prenose svoje rezultate javnosti. To potiskivanje izazvalo je veliku zbunjenost kod onih koji su raspolagali podacima o njihovom pravom razlogu i prirodi. Budući da su vaši instrumenti još uvek veoma ograničenih mogućnosti u pogledu tačnog utvrđivanja fotonske energije, razmišljajte zasad o njoj samo kao o velikoj svetlosti koja se spominje u proročanstvima mnogih naroda tokom poslednjih nekoliko hiljada godina pisane istorije čovečanstva na vašoj planeti.

Virdžinija: Da lije to ono što obično nazivamo Božja svetlost ili Božja energija? Sa kog nivoa ili dimenzije ona dolazi?

Vašta: To je niži nivo vibracije od vibracija energija čistog Božjeg svetla; ipak, to je snažna nebeska energija. Ona je uspostavljena sa svrhom da u raznim zvezdanim sistemima izazove promenu svesti, da ih sprovede kroz promene i izmene dimenzija. Upravo će to ponovo da se dogodi ovde na Zemlji. Vas ponovo očekuje iskustvo drame u kojoj je Zemlja i njen sunčev sistem više puta učestvovao, budući da ovaj celokupan proces obuhvata ciklus od oko 26.000 godina.

Poslednji susret sa fotonskim pojasom odigrao se u vreme razaranja Lemurije pre otprilike 25.000 godina; međutim, on nije bio uzrok njenog uništenja kao što ćemo kasnije objasniti.

Virdžinija: Možete li nešto više da kažete o osobinama te energije i da joj odredite dimenziju tako da možemo da razumemo?

Vašta: To je energija koja je prisutna u stvarnosti treće i četvrte dimenzije. To je snažna svetlosna energija koja se menja i preobražava i otvara širom kapije dimenzionalnog vremena - što je upravo suština četvrte dimenzije. Zato uvek kad se Zemlja i njen sunčev sistem menjaju prolazeći kroz fotonski pojas, dolazi do značajnih izmena u radioaktivnoj aktivnosti i električnom i magnetskom polju vaše planete. Neke promene do kojih je dolazilo prouzrokovale su velike katastrofe, pa se uglavnom može govoriti o strašnom predznaku promena na nebu kroz koje vaša planeta s vremena na vreme prolazi.

Virdžinija: Na ilustraciji fotonskog pojasa (Vidi Slika I, II Poglavlje, Grada Fotonskog Pojasa), on nalikuje kolutu sazdanom od energije i čestica. Da li uvek ima isti oblik?

Vašta: On se povremeno menjao, budući da je to međudimenzionalna energija. Oblik u kome je ovde prikazan, međutim, predstavlja jedan od njegovih skorašnjih vidova stvarnosti. To je najpribližniji prikaz koji možemo da damo. Naučnici sa Zemlje koji su zapravo otkrili fotonski pojas i kojima je tajno data dozvola da o njemu govore, primetili su da on emituje strahovite količine gama zraka i druge čestice sa jakim zračenjem. Budući da je to zračenje prisutno duž ćele ivice ovog određenog pojasa, naučnici su veoma zabrinuti. Objasnićemo vam, međutim, celi proces kako bi vam bio jasan.

Unutrašnjost vaše planete ispunjava veliki svetlosni mehur, hologram, koji su 1972. ustanovila bića sa Sirijusa. Hologram je bio odgovor na delovanje sila tame koje su na poguban način promenile polaritet vašeg Sunca. Da bi se zaštitio vaš sunčev sistem i vaša planeta od štetnih uticaja Sunca, stvoren je hologram, a prvobitni polaritet vašeg Sunca vraćen. To je učinjeno između 1987. i 1989. u okviru priprema za dolazak fotonskog pojasa.

Budući da Gospodari Vremena i Duhovne Hijerarhije izazivaju velike promene energije, u ovom sunčevom sistemu stalno dolazi do različitih izmena i promena. Zato će se tek dva do šest meseci uoči ulaska u pojas znati tačno vreme kada će se to stvarno i dogoditi. Tada ćemo se u velikom broju spustiti da bi zaštitili svekoliku planetu od negativnih fizičkih posledica i da bi vas naučili kako da koristite fotonsku energiju. Mi donosimo pomoć i nadu! Međutim, vreme našeg dolaska zavisi od obrazaca energije i promena u ljudskoj svesti na vašoj planeti. Opominjemo vas da se približavate ključnom obrazcu energije koji će odrediti konačni trenutak ulaska vaše planete i njenog sunčevog sistema u tu izuzetnu fotonsku svetlost.

Virdžinija: Možete li mi odgovoriti zašto je važan taj oblik koluta (manaski prsten)?

Vašta: Bitan je zato jer predstavlja ono što bi se moglo nazvati oreolom u galaksiji. On služi u velikoj meri isto kao i oreol iznad glave uznetog sa energijama oko krune. Taj oreol kako na simboličan tako i na fizički način pokazuje šta će ta energija učiniti svakome sa kim se susretne. On će biti veliki Božji ispit, značajna promena stvarnosti za svakog. Pojas će uzrokovati da se svako ko ga doživi uzdigne u nove stvarnosti i dimenzije i pripremiće ga za veliki izazov sa kojim je u stanju da se suoči.

Virdžinija: Poređenje sa oreolom je divno! Molima vas da podrobnije objasnite zašto ljudska porodica na Zemlji i sama planeta dobijaju podršku u određeno vreme.

Vašta: Prvi razlog je da je počevši od 1950. pokrenut značajan razvoj ljudske svesti, da se on ubrzavao tokom šesdesetih i sedamdestih - a posebno krajem 1980. Drugi je taj što je Duhovna Hijerarhija Gospe Geje (ime koje smo dali Zemlji i svim njenim anđelima, arhanđelima i uznetim učiteljima) odlučila da spasi civilizaciju vaše planete, suprotno mišljenju Regionalnog Saveta Sirijusa u Galaktičkoj Federaciji. Kitovi i Duhovna Hijerarhija Zemlje prvo su početkom sedamdesetih zatražili da se vašoj civilizaciji olakšaju neki problemi vezani za Sunce tokom ovog određenog ciklusa u iskustvu fotonskog pojasa.

Mi na Sirijusu smo krajnje predani želji da pomognemo Duhovnoj Hijerarhiji vaše planete i sunčevog sistema i uvek radimo ono što osećamo da je želja velike volje Božje Sile. Zato smo počeli da se zalažemo u vašu korist kod drugih članova Regionalnog Saveta Sirijusa u Galaktičkoj Federaciji, kako bi zaštitili vaš fizički svet od nepojmljive katastrofe koju bi nesumnjivo izazvalo približavanje fotonskog pojasa. Fotonski pojas bi izazvao strahovitu katastrofu na koju su upozoravali mnogi vaši fizičari tokom poslednjih petnaest godina. Međutim, zahvaljujući tome što se umešala Duhovna Hijerarhija Zemlje i zato što je posle 1950. došlo do razvoja ljudske svesti, prednost je data novom toku događaja i ta odluka se sada primenjuje.

Virdžinija: Hvala vam za tu energiju i napor. Drugim rečima dakle, da kitovi, Duhovna Hijerarhija i vi sa Sirijusa niste pozvali Regionalni Savet Sirijusa u Galaktičkoj Federaciji na blagost, došlo bi do razaranja?

Vašta: Da. Vidite, mnogi članovi u Regionalnom Savetu Sirijusa u Galaktičkoj Federaciji (koji je nadležan za vašu određenu planetu i sunčev sistem) prvobitno su se saglasili da je ljudima potrebno iskustvo fotonskog pojasa. To su odlučili zato što se svesti izmenjene ljudske civilizacije na vašoj planeti nije uzdigla na željeni nivo – nivo potreban da bi došlo do opšteg izbavljenja. Međutim, zahvaljujući intervenciji Duhovne Hijerarhije (uključujući vaše velike duhovne vode kao što je Gospod Isus, itd.), uplitaju kitova kao i zalaganju nas sa Sirijusa u Galaktičkoj Federaciji - članovi Regionalnog Saveta Sirijusa su posle glasanja u prilog usvajanja sadašnjeg pozitivnog plana sa kojim vas upoznajem, dozvolili da se taj strahotni fotonski pojas izmeni.

Virdžinija: Sigurna sam da govorim u ime mnogih ljudi kad Vam kažem HVALA što ste se umešali! Mnogi će Zemljani kad čuju za mogući prestanak rada električnih uređaja tokom 5-6 dana boravka u nultoj zoni reći da će umesto njih koristiti logorske vatre i štednjake i grejače na gas i tako dalje. Možete li nešto da kažete o upotrebi vatre i drugih zamena za električne uređaje?

Vašta: Uobičajeni uređaji koji služe za proizvodnju toplote a imaju pogon na ugalj radiće i dalje, međutim, mi bi zamolili sve ljude na ovoj planeti da prihvate naše savete. Pre nego dođe do iskustva fotonskog pojasa i ovaj oreol velike promene ne postane stvarnost svakodnevnog života u ovom svetu, znajte da ćemo doći da vam pomognemo. Da! Doći će do spuštanja velikog broja predstavnika ove Galaktičke Federacije raspoređenih u takozvane Timove za Prvi Kontakt.

Doći ćemo u velikom broju na vašu planetu iz samo jednog razloga. Naš cilj je da pomognemo svekolikoj civilizaciji na vašoj planeti da se uzdigne u civilizaciju naredne dimenzije, da postane galaktička civilizacija - da vam pomognemo da se preobrazite u galaktičke ljude. Zato ćemo obezbediti jedinice za proizvodnju električne energije za osnovne potrebe u domaćinstvu, brinućemo takođe i o odeći, hrani i tako dalje. To će omogućiti svima na vašoj planeti da ne zanemare svoje osnovne potrebe i imaju sve što je neophodno. Budući da moramo u potpunosti da očistimo vašu zatrovanu atmosferu, bilo bi nam drago ako bi na najmanju moguću meru sveli korišćenje tehnologije zasnovane na ugljeniku. To znači da bi trebalo izbegavati ili u najmanjoj mogućoj meri koristiti logorske vatre i druge oblike sagorevanja goriva koje sadrži ugljenik, kao što su kerozinske lampe i štednjaci na butan.

Virdžinija: Spomenuli ste pritisak na planetu tokom predstojećih promena, mada tvrdite da neće doći do obrtanja polova. Neki ljudi misle da će taj pritisak izazvati sudare tektonskih ploča i seizmičku aktivnost snažnih razmera, itd. Da li je to verovatno ili kako možete to podrobnije da nam objasnite?

Vašta: Da budemo načisto, fotonski pojas koji se približava izaziva popriličan pritisak na vaš celi sunčev sistem, a ne samo na planetu Zemlju. Međutim, podrška koju dobijate sa tri nivoa pomaže vam da se suočite sa tim problemom. Podršku vam pružaju s jedne strane dušebrižnici i anđeli iz mnogih različitih dimenzija. Pomažu vam, zatim, bića u ljudskom obliku koja sarađuju sa Božjom silom. Konačno, pomažemo vam i mi, naravno, postavljanjem zaštitnih obrazaca energije oko vaše planete. Zahvaljujući ogromnom zajedničkom zalaganju seizmičke aktivnosti se zadržavaju u najmanjim mogućim okvirima. To je razlog što razni zemljotresi širom vaše planete nisu bili u toj meri razarajući kao što su mogli da budu.

Seizmička aktivnost na vašoj planeti održavaće se na što je nižem nivou, međutim neke vrste aktivnosti mora biti, budući da postoji obrazac prirodnog oslobađanja energije koji normalno važi za Zemlju. Zar i sami ljudi nisu izazivali razarajuće eksplozije ispod i iznad tla koje su uzele svoj danak? Možda će neki ljudi na ovoj planeti poginuti ili morati da se presele uprkos tome što dajemo sve od sebe, budući da postoje siromašne zemlje gde građa kuća ili javnih zgrada nije u stanju da odoli čak ni najmanjem podrhtavanju. Razlog tome je jeftina gradnja ili nepoštovanje propisa o gradnji na trusnom području. Žao nam je što do smrti kao posledice prirodne pojave mora da dođe i uveravam vas da činimo neverovatne stvari da bismo umanjili razmere onog što bi inače značilo katastrofu za skoro celu planetu!

Virdžinija: Razumem, i mi vam zahvaljujemo na toj pomoći i brizi! Međutim, možete li sebi da predočite šta će prosečan čovek pomisliti kad čuje vaše reči da su naučnici Galaktičke Federacije u stanju da učine nešto tako strašno kao što su izmene na Suncu? Za većinu nas Sunce je osnovni vid života koji je večan ili će bar to biti još nekoliko milijardi godina. Možete li samo kratko da opišete kako su oni izveli nešto naizgled tako neverovatno?



Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 50% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.esotheria.com/

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.3740 sek. Broj pronadjenih pojmova: 31;   [ Isključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA