POVRATAK PLEMENA PTICA
 
    
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Uvod
 

Premda stupanje u vezu sa neinkarniranim bićima ne predstavlja raširenu pojavu u industrijskim nacijama, ovakve komunikacije su igrale središnju ulogu gotovo tokom celokupnog zabeleženog razvoja čovečanstva. Još od najdavnijih vremena ljudi su tražili podršku i savete od onih "sa druge strane". U staroj Grčkoj i drevnoj Kini redovno su konsultovana proročišta; njihov savet je bio uobičajena odlika svakodnevnog života. Od Berin Strajta pa sve do Tiera del Fuega, domorodačka američka plemena su visoko uvažavala i duboko poštovali duhove "onih koji se ne mogu videti". l Novi i Stari zavet sadrže delove koje su diktirala bića bez fizičkog oblika. Istorija čovečanstva, novija i drevna, pruža bezbrojne navode pesnika, svetaca, mistika, pa čak i državnika i naučnika koji su imali značajne susrete sa metafizičkim bićima jedne ili druge vrste.

Danas, sa sve većom učestalošću, "kanalisane" poruke od duhovnih bića se infiltriraju u medije novog informatičkog društva, javljajući se u novim filmovima, knjigama, člancima, na video trakama, u televizijskim dokumentarnim emisijama i intervjuima. Pritom ni eksplozija interesovanja za prenos kanalima ne pokazuje nikakve znake da bi mogla posustati u skorijoj budućnosti.

Dok, ukupno posmatrajući, ovaj novi talas uticaja metafizike smatram pozitivnim razvojem događaja, dotle i dalje ostaje od suštinskog značaja da se tačno odredi vrednost ili tačnost svakog pojedinačnog izvora. Čovek nikada ne srne da dozvoli da spoljašnji uticaj fizički ili metafizički, zameni njegovo vlastito bolje prosuđivanje, niti da pretpostavi daje neki takav podatak vredniji od njegovog vlastitog ličnog iskustva. Obaveštenja koja nam daju istinska duhovna bića pomažu nam da proširimo i produbimo naše vlastito osećanje ovog čudesnog i uglavnom neistraženog univerzuma. Ona nikada ne zahtevaju od nas da odustanemo od svog vlastitog iskustva u korist verovanja ili ideologije nekoga drugog.

Moja vlastita sposobnost da doprem do podataka svela duhova razvila se tek krajem sedmogodišnjeg perioda tokom koga smo moja porodica i ja živeli u bliskom dodiru sa zemljom - negovali voćnjak, muzli kravu, gajili i konzervisali najveći deo hrane koju smo jeli, i koliko god je to bilo moguće trudili se da sami obezbedimo sve što nam je bilo potrebno. Tokom ovog sedmogodišnjeg perioda, koji u šali nazivamo našim "medijskim postom", živeli smo bez televizije, radija, novina i časopisa. Vesti koje smo dobijali poticale su od zemlje, od laganih smena njenih godišnjih doba, i od ljudi koji su nas okruživali. Nismo imali električnu struju niti vodovod. Donosili smo vodu sa obližnjeg izvora, koristili petrolejske lampe, drva za grejanje i kuvanje sekli smo sami, i uopšte okrenuli smo se prema bogatoj riznici naše udaljene seoske sredine da bi pronašli dublje razumevanje nas samih i sveta prirode u kome smo živeli.

Premda ovakav period spoljašnje jednostavnosti svakako ne predstavlja preduslov za razvijanje sposobnosti osećanja sveta duhova, ovih sedam godina - od 1973. pa sve do 1979. - bile su, za mene, od velike pomoći u učenju pravljenja razlike između mnogih tipova kanalisanja poruka koji mogu da se jave. Zaključio sam da su u nenaglašenom prisustvu spoljašnjih medija, moji "unutrašnji mediji" sve češće privlačili moju pažnju. To me je istovremeno i kopkalo i oduševljavalo. Koristio sam slobodno vreme da bih to ispitao.

Vremenom sam počeo da razmišljam o svom ljudskom telu kao o biološkom radio aparatu koji se može podesiti da prima informacije sa različitih frekvencija. Pronašao sam da postoje određene frekvencije gde je postojala spoznaja dubokoumne i praktične prirode: spoznaja koje je mogla da mi pomogne da postanem bolje i saosećajnije ljudsko biće, spoznaja koja je mogla umnogome da obogati kvalitet mojih odnosa sa mojom porodicom, sa zemljom i ljudima oko mene. Primetio sam da postoje i niže frekvencije koje nisu Činile ništa drugo do pucketale sa statikom kolektivne ljudske misli. Tu sam, ranije, sreo entitete koji su mi brzo otkrili činjenicu koju vredi istaći u ovo vreme kada je tako mnogo onih koji počinju da se interesuju za prenos putem kanala: nema ničega što je svojstveno neinkarniranosti što bi samo u sebi i po sebi podrazumevalo prisustvo bilo kakve više inteligencije!

Međutim, na finijim i osetljivijim frekvencijama, situacija je bila sasvim drukčija.

Tamo sam se sreo sa bićima u potpuno drukčijem savezu, bićima čija se priroda može samo naznačiti pomoću naše sadašnje ljudske terminologije: svemirski entiteti ogromne inteligencije, koji naseljavaju više frekvencije svetlosno/energetskog kontinuuma, živeći, dišući, ostvarujući svoje istinsko postojanje u večnom prisustvu one neizmerne stvarnosti koju mi nazivamo Bog. Ova stvorenja je zaista vredno upoznati.

U stvari, ne verujem daje bilo kada postojalo vreme u kome je ljudskom društvu bilo potrebnije da primi inteligenciju od njih nego što je to sada.

Budući da se naša sadašnja generacija sreće s mnoštvom izazova ekonomske nestabilnosti, nuklearnog oružja, epidemijom SID-e, uništavanjem prirodne sredine i brojnim krizama, kako stvarnim tako i izmišljenim, misli, ideje i perspektive ovih večnih bića mogu nam pomoći da sagledamo naš svet sa manje potištenosti. Stupanje u vezu sa njima može predstavljati važan katalizator u prizivanju potpuno novog postistorijskog načina mišljenja: mišljenje koje umesto neprestanih problema, otkriva rešenja.

Nije nam potreban Šerlok Holms da bi otkrili da kore ni naših problema leže u našem načinu razmišljanja. A samo naše razmišljanje ima korene u pretpostavkama tako drevnim da je veoma diskutabilno da li su uopšte pretrpele bilo kakvu kritičku promenu još od poslednjeg ledenog doba. Problemi primereni populaciji hrasta neće se, u krajnjem, resiti poboljšanjem metoda razmišljanja hrastova, već predivnim i strašnim cepanjem koje oslobađa veličanstvenu moć sadržanu u hrastovim.

Sočiva kroz koja ljudska bića posmatraju stvarnost su tako dugo zarobljena u kratkovide žiže, da su zarđala. Mi pokušavamo da vidimo fizičko kroz psihičko, zaboravljajući na duhovno i večno. Očima uhvaćenim u zamku paučine koju poštujemo, retko smo mogli da primetimo čak i jedno drvo. Šuma je, za većinu nas, postala samo legenda.

Skidanje paučine sa naših očiju i vraćanje nekoliko koraka u razjašnjavanje šire svesti, može se pokazati kao nešto više nego puko pojmovno iskustvo. Naša budućnost, budućnost naše dece, sam kvalitet života na zemlji možda sada zavisi upravo od takvog šireg razumevanja sveta oko nas. Uzimajući u obzir naše sadašnje kulturne osnove, postizanje ovako proširenog viđenja stvari bilo bi otprilike isto kao kada bi potpuno samostalno postigli uspeh u životu, zar to ne bi išlo u prilog činjenici da nam ipak neko pomaže.

Tokom poslednje decenije, sve je veći broj ljudi koji su se sretali sa ovim bićima iz sveta duhova koje zapadna tradicija prilično pojednostavljeno označava kao "anđele". Primetio sam, kao i drugi, da ova bića ne pripadaju samo jednom tipu, već bi se pre moglo reći da pripadaju brojnim plemenima ili porodicama, pri čemu svaka grupa ima svoje vlastite ciljeve i tačno određeno područje delanja. Na primer, izvesna anđeoska plemena retko stupaju u vezu sa zemljom i njenim stanovnicima. Drugi su tesno vezani za ovu planetu od njenih prapočetaka. Oni su, u stvari, bili predstavnici i nadzornici organskog razvoja na njoj.

Unutar ove druge kategorije anđela koji već dugo prate biološki život, nalazi se visoko specijalizovani krug bića koja su odgovorna za prosvećivanje čovečanstva. Dok ovi entiteti - za koje je poznato da u izuzetnim i retkim prilikama uzimaju ljudski oblik - neosporno imaju dugotrajne ciljeve uopštenije prirode, njihov trenutni cilj je da oslobode našu rasu od onoga što oni nazivaju "prokletstvom materije".

U zimu 1986-1987. godine, imao sam posebno mnogo susreta sa entitetima ove vrste. Uz par izuzetaka, ovi susreti su imali oblik seansi u vidu dijaloga snimljenih na magnetofonskoj traci koje je potom zapisivala moja životna saputnica, Seri. Iz ovih zapisa izdvojio sam kasnije ključne pasuse, koje sada iznosim u ovoj knjizi.

U poglavljima koja slede, iznosim načine na koje su prve osobe koje su se sa njima srele objasnile nekoliko različitih anđeoskih entiteta, od kojih neki pripadaju prilično širokim opažajnim područjima u moru večnog postojanja, drugi se sjedinjuju, kao usamljeni kristali, ispoljavajući svoju individualnost samo u određenom vremenskom trenutku da bi se otelotvorili samo za određeno vreme, svrhu, ili dan. U pogodnom trenutku, ovi pojedinačni identiteti pružaju nam veoma specifična sećanja i izglede za budućnost, ali svi ovi pogledi u budućnost izviru, u krajnjem, iz istog izvora. Svaki od njih sagledava celinu iz različitih tačaka koje se nalaze na obodu velikog Točka medicine večitog postojanja.

Oni govore o jedinstvenoj ulozi ove zemlje u galaktičkom razvoju, o svrsi ljudskog prisustva na ovom svetu, o buni ratničkih plemena, o ulozi Amerikanaca. Oni govore i o svom vlastitom anđeoskom, skrivenom, graditeljstvu koje su izvodili milenijumima ispod površine zbivanja u čovečanstvu, strpljivo vodeći našu rasu prema upravo ovom dobu u kome sada živimo. Kroz njihova raznovrsna objašnjenja ljudske istorije u prošlosti, uvida u sadašnjost i događaja koji tek slede, njihova viđenja se prepliću da bi otkrila značajno i uzbudljivo novo razumevanje naše trenutne ukupne situacije.

Jedna od najinteresantnijih osobenosti mog rada upravo sa ovim entitetima bila je njihova sposobnost da prizovu živo sećanje na događaje iz prošlosti. U mojim ranijim susretima, kao Što je zabeleženo u Prenosu zvezdanog semena, toliko je bio snažno slavljen naglasak na važnost usredsređenosti moje pažnje na sadašnji trenutak, da me je ovaj iznenadni uvid u prošlost u početku iznenadio. Ne znam zbog čega, ali nikada nisam mislio da anđeli imaju sposobnost pamćenja.

A putovanje kroz vreme?

Verovao sam da ono postoji samo u carstvu naučne fantastike.

Ipak, kada sam se prvi put opustio u (električnom) prisustvu velikog bića koje priča prva poglavlja ove knjige i počeo da se mešam s njim u sudeoničkom polju obasjanog opažanja, bio sam ispunjen onim što se prvo pojavilo kao savršena nepodudarnost: prihvatanjem prirode njegovog bezvremenog duha u sadašnjem trenutku, shvatio sam da delim sa njim njegovo poznavanje prošlosti! Mogao sam da vidim događaje koji su se odavno desili kao kada bih posmatrao neki izuzetno živopisan hologram. Opuštenost u prisustvu anđeoske svesnosti dovela me je u dodir sa onim što izgleda da je kolektivno pamćenje, detaljan živi zapis ljudskog znanja i iskustva. To mi se po prvi put dogodilo. Nakon izvesnog oklevanja, prvenstveno zbog zbunjenosti, odlučio sam da zaplovim na sreću. Krenuo sam i potpuno se otvorio prema doživljaju mešanja sa anđelom.

Opustio sam se u dubokom, unutrašnjem sjedinjavanju sa njegovim snažnim poljem svesnosti. Zajedno smo postali jedno sa Bićem čije širenje je postalo ovaj univerzum. Nakon perioda odmaranja u prisustvu te bezmerne ljubavi, mi smo, takoreći, isplovili da bi osetili izvesne dimenzione manifestacije te ljubavi onako kako su se javljale tog određenog popodneva u vremenu koje je sada bilo prošlost, ali čudno prisutnog u trenutku mog posmatranja.

Slike oko mene su počele da poprimaju oblik. U početku su bile nejasne i nerazgovetne, ali postepeno su počele da se izoštravaju.

S nevericom, posmatrao sam kako tamnoputa figura sa plamtećom perjanicom na glavi polako hoda preko grebena brda, more prerijske trave koja se talasa oko njega u sunčanoj svetlosti kasnog popodneva. Osetio sam kao da ga poznajem, kao da poznajem čak i vojnike u plavim žaketima prema kojima je polako hodao, ruku ispruženih u znaku mira.

U mom umu je progovorio glas. "Ljubav se, kao i energija", rekao je, "ne može uništiti. Gde god je ljubav pronašla svoj put da se izrazi u dimenziji, ona je ostavila emotivne promene u sastavu univerzuma, tragove nalik na višebojne crteže ispisane u zemlji. Gde god da se dvoje ljudi volelo, gde god daje u ljudskom društvu postojala ljubav, bilo da se to dogodilo juče ili pre deset hiljada godina, ta ljubav još uvek postoji i može se osetiti.

Događaji se mogu rekonstruisati na osnovu otisaka ljubavi. Oni se mogu ponovo osetiti sa lucidnošću koja je gotovo ista kao i onda kada su se dogodili. Otvaramo za tebe prozor u prošlost kako bi mogao potpunije da shvatiš duge vekove priprema koje su obezbedile podlogu za vas savremen svet. Poslani smo da prosvetlimo tvoje razumevanje sadašnje g stanja čovečanstva i da te povedemo na putovanje kroz sudbonosne momente u kojima je došlo do anđeosko-ljudske razmene kako bi mogao potpunije da osetiš veliki polet koji leži iza snage koja sada prodire kroz samu površinu onoga što se događa u čovečanstvu, kada shvatite prošlost kao što je mi shvatamo, shvatićete i neminovnost i blizinu buđenja Tvorca u ljudskoj porodici. Bićete u položaju da mnogo potpunije sarađujete u ostvarenju ciljeva Velikog Duha, jer ćete ih na kraju prihvatiti kao vaše vlastite."

Tako su počeli ovi susreti.

Dolazili su kao pesma kroz moj prozor: čisti tonovi na vetru, struje svesnosti iz manje poznatih delova carstva. Dočekivao sam ih sa dobrodošlicom. Nisam imao nikakvih problema sa ovim materijalom, nikakvog napora. Nisam morao da se naprežem da bih razumeo, zapamtio, verovao ili ne verovao. Kada su se susreti završili, ono što mije pripadalo ostalo je sa mnom. Ono što nije, jednostavno je sasvim iščezlo.

Objavljivanje ovih misli ima za cilj da poveže one koji ih pročitaju s Izvorom iz koga su potekle.

I s domom kome ih zovu.

Ken Keri, Grinvudska šuma, februar 1988. godineKorisna adresa: http://www.esotheria.com/STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0028 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
    
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA