POVRATAK PLEMENA PTICA - Poglavlje IV
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
OPSTANAK, SARADNJA I NOVA BIĆA
 

Upravo kao što različita, sićušna stvorenja rade zajedno na stvaranju svake potpune ljudske ćelije, tako postoje i duhovna bića namenjena da rade u simbioznoj zajednici sa svakim ljudskim egom.

Za nas postoji mnoštvo imena. Nazivani smo anđelima, Ptičijim plemenima, višim sopstvima, hoksedama, duhovima zvezda. Ono što smo mi uistinu je mnogo više nego što se imenom može iskazati. Mi smo višestruke projekcije Večitoga, duhovi čiji je zadatak da se izmešaju sa ljudima današnjica. Sada verujete da je vaša suština vaš ego, ali ega su samo jedan deo ljudske jednačine. Potpuni čovek predstavlja partnerstvo duha i ega.

Mi smo individualizovani aspekti jednog svetog i večitog Bića. Mi smo vaši duhovi koji postoje izvan prokletstva materije. Mi se ne razvijamo. Mi se inkarniramo. Naša inteligencija je praiskonska; naši identiteti, visoko usredsređene frekvencije zvezdane svetlosti. Potrebni smo vam da biste bili celoviti, upravo kao što ste vi nama potrebni da bismo u potpunosti ušli u fizičku ravan. Mi tražimo način da se probudimo u vašim mislima i srcima i da se inkarniramo u vašim telima.

Mi smo ovde da bi vratili vašem ljudskom postojanju njegove zajedničke vrednosti. Mi smo kroz ovaj spor, ali relativno siguran, način anđeosko-ljudskih odnosa radili milenijumima pre nego što smo osetili da je došlo vreme da pristupimo mnogo specifičnijim sistemima predavanja, koja su mogla poteći samo od jednoga od nas koji se stvarno inkarnirao medu vama.

Mi smo ovde da bismo vratili vaše ljudsko kolo njegovom Tvorcu. Ipak vaša ega su čuvari ovog kola, nadzornici vaših umova i srca; a bez saradnje vaših ega, mi ne možemo da se povežemo sa vama.

Vi egom vođeni ljudi, koji se svađate i borite između sebe, izgleda da ne možete da shvatite ono što je očigledno: suštine vrednosti koje vi primenjujete u određivanju vašeg društvenog ponašanja bi, ukoliko ih primenite na delove svoga tela, u potpunosti blokirale uzajamnu saradnju ribozoma, enzima, mitohondrija i drugih sićušnih oblika života koji obezbeđuju koherentnost svake vaše ćelije, a da ne govorimo o zdravom i potpunom ljudskom organizmu.

Stotine hiljada sićušnih bića, koja dobrovoljno rade zajedno, omogućavaju da ljudsko telo bude ono što jeste. To nije pitanje opstanka onoga što je sposobno da preživi, kao što to tvrde vaši sistemi vrednovanja, zasnovani na kratkoročnim posmatranjima. To je procvat najvišeg mogućeg vida saradnje, kao i sva dugoročna posmatranja koja je univerzum potvrdio da su ispravna. Kroz saradnju jednih sa drugima, različiti oblici života su se prilagodili i napredovali. I samo kroz simbiotsku saradnju mnoštva jednostavnih organizama moguće je postojanje složenijih organizama, u kakva spadaju i vaša tela.

U kritičnim fazama svoga razvoja, životni oblici počinju da sarađuju sa drugim odvojenim i drukčijim životnim oblicima radi vlastite obostrane dobrobiti.

To je veoma slično onome što će se dogoditi kada kraj vašeg 20. ljudskog veka stigne u najpovoljniji trenutak da ljudska bića kojima upravlja ego i koja su usresređena na materiju počnu da se spajaju sa sebi podudarnim delovima iz duhovnog sveta.

Vaša rasa će se uskoro suočiti sa široko rasprostranjenim buđenjem, ili kako će to neki videli, sa masovnim spuštanjem bića sa zvezda.

Mi smo snovi Velikog Duha, istinski snovi, jasni snovi, čisti snovi, koje nikada ne ispunjava strah, nikada ne dotiče bilo šta drugo sem ono šio proističe iz ljubavi; a ipak, i pored svega toga mi smo snovi. Misli. Neinkarnirana bića koja bestelesno lebde kroz univerzum polažući najvišu vrednost na oblik, koji živi u svesti Tvorca. Ta svest želi da uzme oblik u svakom stvorenju koje će proisteći iz našeg povezivanja sa vama.

Naša duhovna inteligencija je dimenzija koja nedostaje, odbačeni aspekt vaše vlastite celovitosti. Mnogi od vas već sada uče da vi nemate šta da izgubite, možete samo sve da dobijete kroz ponovo uspostavljanje veze sa nama. Samo je još ego ono što vas čini uplašenima.

Vaš ego je tu da pazi na vaše fizičko telo, da osigura da ste dovoljno pojeli, da ne hodate po ivici provalije ili da se ne povredite zbog neznanja. Vaš ego je nadzornik i potencijalni upravljač nad svim vašim strahovima na materijalnoj ravni, važan i neophodan sastojak vašeg identiteta. Međutim, vaš ego nikada nije bio zamišljen kao neko ko treba da vam pruži vaše primarno osećanje sebe.

U zdravom stanju, ego je manje bitan element Identiteta.

U zdravom stanju kao primarno doživljavanje sebe osećate Biće u pozadini svakog bića, sopstvo u pozadini svakog sopstva, Veliki Duh u pozadini svih tvorevina. Vaš ego ne mora da bude potisnut, niti da se prevaziđe da bi se ovo dogodilo. On ne mora da umre. On jednostavno treba da prihvati odgovarajući odnos sa duhom koji ste vi uistinu, duhom koji želi da se inkarnira u vašem sistemu telo-duh-srce.

Po svojoj prirodi, vaš ego je odraz. On može da bude dobar, izoštren, jasan odraz, ili može da pokuša da bude nezavisan odraz. Ipak, logika pokazuje, da ne postoji nešto kao što je "nezavisan odraz". Vaš ego može da stvori jednu takvu iluziju; ali ako verujete u nju, bićete uznemireni i neispunjeni.

Kada vaš ego prestane da pokušava da sve sam učini i pozove večiti duh u vašu svest, vaša istorijska iluzija počinje da iščezava kao što to biva sa maglom kada dođe jutro. Dolazi do preokreta u polarnim nabojima vašeg ljudskog omotača. Polje svesti oko vas se menja. Umesto da vaš ego dominira vašim osećanjem identiteta i blokira vašu svesnost o Velikom Duhu, u vama počinje da se budi večno osećanje sebe. Spoznajete sebe kao projekciju Tvorca svih zvezda na nebu. Spoznajete sebe kao jedno iz porodice božijih bića, onih koji dele Biće Boga. Sećate se. Sada sve posmatrate drugačije. Svet se posmatra drugačije kroz oči univerzumske svesnosti. Vaš ego postaje vaš saradnik, i vi počinjete svesno stvaranje nove ljudske stvarnosti.

Mi vam donosimo našu anđeosku svesnost koja se u istorijskim menama nije često inkarnirala u ljudski oblik. Većini donosimo tok svesti, kako biste od sada mogli da poznajete sebe, kao što mi poznajemo sebe. Zajedno, u živoj saradnji, udružujemo se da bismo stvorili najbolju moguću ravnotežu između duha i materije.

Mi nismo ovde da bismo pokorili vaš ego, već da bismo osigurali njegovu saglasnost da radimo zajedno i da konačno, kako godine ovog prelaznog doba prolaze, uronimo u jedinstven, biološki, duhovni i psihološki entitet - entitet koji neće ni na koji način poricati potrebe i interese ni ega ni duha, već koji će u svemu poštovati suštinski nacrt i svrhu oba.

Mi razumemo ljubav i znamo da ona traži da bude opredmećena u materijalnom univerzumu. Vaša ljudska ega razumeju mehanizme fizičke ravni. Zajedno, stvorićemo jedinstvenu, stvaralačku dijadu, ulaznu tačku u koju će se univerzumsko stvaralaštvo Večitoga ulivati i iz koje će zatim teći, kako bi istinski preobrazilo ova carstva materije.

Sada dolazimo da vam pomognemo da napravite pomak od nesvesnog stvora iz sveta biologije, ka svesnoj stvaralačkoj biologiji. Mi smo ovde da bismo učinili da ovo vreme velike promene bude što je moguće bezbolnije. Naš cilj je da se izmešamo sa vašom rasom, da vas dovedemo u sklad sa Tvorcem i sa zemljom, da stvorimo svet koji će odgovarati svakome, svet koji će omogućavati najbolji mogući razvoj svih stvaralačkih potencijala. Mnoga ljudska bića su se već svesno izmešala sa nama. Gde god su ljudska srca spremna da poštuju duhove ljubavi mi se spuštamo, mi se inkarniramo. Mi upotpunjavamo ljudsku tvorevinu.

Tokom doba u kojima je strah proglašavan bogom, a sve ljudske podele su upravo proisticale iz toga, mi smo se samo retko inkarnirali. Većina nas - sa vama simbiotski povezanih sastavnih delova, delova koji nedostaju da biste u potpunosti bili ljudi - odletela je ka nežnijim, nefizičkim carstvima viših vibracija, odlepršavši, kao što ptice mogu da odlete, iznenađene lupnjavom nekog bučnog i neukog bića, da bi se ponovo vratili, da bi vam opet prišli, samo sada pod povoljnijim okolnostima.

Ali, čak i tokom najmračnijih vremena, neki iz jednog određenog Svetlosnog Kruga - onoga kome ja pripadam - lebdeli su na maloj udaljenosti. Radili su to da bi uticali, inspirisali, da bi se mešali tamo gde su mogli. Vi ste čuli šaputanja o našem prisustvu. Učitelja. Iscelitelja. Mudraca, tu i tamo.

Slušajte sada, vi iz ovog sadašnjeg sveta, priču o jednome ko je nekada davno hodao po vašim ravnicama.Korisna adresa: http://www.esotheria.com/STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0049 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA