POVRATAK PLEMENA PTICA - Poglavlje V
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
ŽENA TELE BELOG BUFALA
 

Došla je sa zvezda. Došla je u mnoga plemena, premda ju je svako poznavalo pod drugačijim imenom. Sada je možeš videti isto kao onda kada su je po prvi put ugledala dva mlada lovca iz plemena Sijuksa, kako hoda bosonoga, kao vizija, preko niskih, valovitih brežuljaka prerije. Njih dvojica su se uzverala do vrha jednog takvog brežuljka tražeći zabavu, bilo kakav znak kretnje u širokom valovitom moru trave. U daljini, na horizontu, ugledali su tačku. Pažljivo su je posmatrali. U trenutku kada je nestala iza brega koji se nalazio pred njima, bili su gotovo sigurni da je to ljudsko biće.

Čekali su jedva dišući. Napokon, na vrhu brežuljka, pojavila se mlada žena odevena u haljinu od kože belog bufala, ukrašenu tamnim bodljama bodljikavog praseta. O boku je nosila kožnu torbu. Orlovo pero, zakačeno u njenu dugu, upletenu crnu kosu, hvatalo je zrake ranog popodnevnog sunca. Diveći se njenoj izuzetnoj lepoti, prvi ratnik hrabro izjavi kako bi voleo da vodi ljubav s njom, tu na prerijskoj travi, toploj od sunca.

"Okani se takvih misli", reče drugi ratnik. "Ovo je sveta žena, verovatno vizija, ali svakako nije jedna od onih kojima se prilazi na takav način."

Ali na njegovo iznenađenje, žena u beloj telećoj koži se nasmeši na pohotnog ratnika i reče mu: "Dođi. Dobićeš ono što si poželeo."

I tako je drugi mladi ratnik ostao da stoji sam u preriji, gledajući kako njegov brat odlazi, očigledno uživajući u misterioznoj ženi u oblaku prašine koji se za trenutak uzdigao krijući ih oboje od njegovog pogleda. Kada se prašina dovoljno slegla da se moglo videti, tamo je stajala žena i polako vezivala kopče na svojoj haljini. Pored njenih nogu, delimično raspadnuto, ležalo je telo po kome su gmizali crvi, bube i roj gladnih muva.

Tada se Žena Tele Belog Bufala -oblik koji je uzeo Veliki Duh kada je došao da podučava ljude u ovim ravnicama -obrati mladom ratniku, koji je sada bio sam i tužan. "Čovek koji prvo gleda na ženinu spoljašnju lepotu nikada neće spoznati njenu božansku lepotu, jer pred njegovim očima je prašina i on podjednako dobro vidi kao i slep čovek. Ali muškarac koji u ženi vidi duh Velikoga i koji prvo vidi njenu lepotu u duhu i istini, taj čovek će spoznati Boga u toj ženi; i ako ona odabere da živi s njim, on će podeliti s njom zadovoljstvo daleko veće nego što bi to prvi ikada mogao. I sve će biti kako treba da bude.

Kada si me pogledao, ti nisi bio zaslepljen mojom lepotom, već je tvoja prva misao bila: Ko je ona, ova prekrasna žena? Šta je to što čini njen lik tako blistavim na podnevnom suncu? Koje to misli plešu iza njenih očiju? Odakle dolazi? S kakvim veslima?

I zato, moj dragi prijatelju, nemoj da se bojiš. Ti ćeš, takođe, dobiti ono što zaslužuješ.

Ti i tvoj prijatelj predstavljate simbole dve staze kojima ljudi plemena mogu da krenu. Ukoliko prvenstveno tražiš svetu viziju Velikog Duha, videćeš kao što Tvorac vidi, i u takvom viđenju, pronaći ćeš ono što ti je potrebno, ono će iz zemlje spremno pohrliti prema tebi. Ali ako prvenstveno želiš da zadovoljiš svoja zemaljska htenja i zaboraviš na duh, bićeš mrtav iznutra.

U stara vremena, većina ljudi je koračala stazom kojom ti ideš; ali u ovom dobu, mnogi se opredeljuju za stazu tvog palog brata. Ono što si video u oblaku prašine bio je ubrzan životni vek; tvoj brat je proživeo mnoge godine u tim trenucima koji su za tebe bili samo oblak podignute prašine. On je proživeo život za koji bi mnogi, u ovo vreme zaborava, mogli čak da kažu daje bio "dobar". Ali njime je vladala samo njegova strast. Na kraju, njegovo telo se pretvorilo u prašinu, jer su i sve njegove misli bile prašina. On ne samo što je zaboravio na Velikog Duha, već je zaboravio i svoj vlastiti duh. On ničim nije doprineo meni, ženskom rodu, niti ljudima ovih ravnica."

Tada mladi lovac zapita ženu ko je zapravo ona.

Očima tamnim kao noćno nebo koje se javlja između zvezda, ona se za trenutak čvrsto zagleda u njega, kao da je sam njen izgled bio očigledan odgovor.

"Ja sam Duh Istine", konačno je odgovorila. "Tvoj narod me poznaje kao Majku Predaka, ali kao što možeš i sam da se uveriš, ja uopšte nisam tako stara. Nisam starija od bilo koje vlati trave koja se talasa na vetru, niti od bilo kog prerijskog cveta. Ja sam Velika Majka koja živi u svakoj majci, devojka koja igra u svakoj sestrici. Ja sam lice Velikog Duha koje je tvoj narod zaboravio. Došla sam da razgovaram sa narodima ravnica. Pođi ispred mene u svoje selo. Reci tvom poglavici da pripremi veliki vigvam u koji mogu da stanu svi ljudi iz vašeg logora. Ja ću ubrzo stići. Treba da vas podučim nekim stvarima, svetim stvarima, koje je vaše pleme zaboravilo."

U strahopoštovanju i uzbuđen, mladi lovac otrča svome narodu i ispriča poglavici sve šta je video.

Tada je poglavica u plemenu ovog mladića bio čovek koji se zvao Šupalj Rog Koji Sedi, ime koje ni jedan poglavica u zdravija vremena ne bi pristao da nosi, jer ono je bilo oličenje sve praznine i razmetanja hrabrošću koji su u to vreme postali karakteristika suviše velikog broja ljudi u ravnicama. Ipak Šupalj Rog Koji Sedi nije bio nepromišljen i zao čovek. Nakon što je čuo mladićevu priču, on je zajedno sa drugima krenuo da napravi veliki šator od mnogo koža u koji bi mogli da se skupe svi ljudi iz logora; jer u to doba, početkom godine, vreme je često uveče bivalo hladno i olujno, a Šupalj Rog Koji Sedi nije želeo da pažnja njegovih ljudi bude odvraćena od predavanja one za koju je bio gotovo siguran daje majka zvezda.

Kada su ljudi ugledali Ženu Tele Belog Bufala kako im se približava preko prerije, bili su zadivljeni. Očekivali su da je starija, A ipak, ona nije delovala starije od mlade devojke, graciozna kao trava koja se ovijala oko njenih nogu u sumrak. Njeno lice je zračilo sjajem koji je govorio poljskom cveću, potočarki i najnežnijim biljkama.

Dok je prolazila sredinom sela, mnogi ratnici su pomislili isto ono što i njihov pali sabrat. Ali oni su sada već znali priču o njegovom udesu i potrudili su se da disciplinuju svoje misli, što je za neke od njih bilo sasvim novo iskustvo.

Bosonoga, kako je uvek hodala po zemlji dok je putovala njome, Žena Tele Belog Bufala stupi u vigvam od mnogo koža, dok je njena haljina od bele teleće kože zračila njenim duhom. Nije govorila ništa, polako je hodala oko vatre koja je gorela u sredini šatora. Svaki put, kada bi njena, od sunca potamnela, stopala dodirnula pesak, svi koji su gledali osetili bi njeno pobožno i duboko poštovanje prema zemlji.

Sedam puta je, polako i u tišini, obišla oko vatre.

Samo je nekolicina prisutnih bila dovoljno hrabra da je pogleda u oči. Oni koji su se usudili, videli su jezera savršeno crna. Njene ženice su bile toliko široke daje onaj koji se zagledao u njih mogao da vidi, kao u ogledalu, svoje lice i odsjaje varnica iz saborske vatre. I oni su osećali da gledaju u sebe, da vide sebe onakvima kakvi su uistinu bili -bez preuveličavanja svoje snage, bez zanemarivanja svojih poraza, već onakvi kakvi jesu, nagi i otkriveni. Oni koji nisu mogli sa iskrenošću da pogledaju u oči Žene Tele Belog Bufala, nisu ni gledali.

Čak i pre nego što je otvorila usta da progovori, njen dah i primer dali su ljudima plemena Sijuksa najveću lekciju koju su do tada primili. A kada je konačno progovorila, njen glas je zvučao kao pesma vode koja skakuće preko stenja, kao pesma prerijskih ptica koje se dozivaju preko livada. Podsetio je one, koji su ga čuli, na vetar koji šapuće oko njihovih vigvama i zviždi kroz granje planinskih borova.

"Sedam puta sam", reče ona, "obišla oko ove vatre s poštovanjem i u tišini. Ova vatra simbol je ljubavi koja greje srce svakog bufala, svakog novorođenog teleta bufala, svakog prerijskog psa, svake prepelice, svakog orla i svakog ljudskog bića. Ti, narod Sijuksa, si kao jedno biće. Šator od mnogo koža je tvoje telo. Ova vatra koja gori u središtu je tvoja ljubav. Vatra tvoje ljubavi se sada izražava kroz polnu ljubav."

Ovde je napravila pauzu i duboko se zagledala u oči onih koji su se nalazili oko nje. "Postoji stvaralački i rušilački način da se do nje dođe. Strast koja preovladava bez kontrole je kao divlji prerijski požar koji uništava sve na svom putu. Ali prekaljena mudrošću, ta ista strast može da služi kao izvor energije kroz generacije; može grejati hiljade koliba stotinama snežnih zima i dati svoju moć vašoj deci i deci vaše dece.

Oni koji, kao mladi čovek čije kosti sada leže na prerijskoj mesečini, prvenstveno misle na polno izražavanje ove vatre i samo uzgred, ukoliko uopšte i misle, pomisle na duh koji je iza toga, zatvaraju se u krugove patnje i obmane - krugove koje vaš narod, samo pre nekoliko vekova, nije ni poznavao, ali koji sada iznuruju vašu naciju, slabe vašu vitalnost i iscrpljuju vašu snagu.

Do stvaranja ne dolazi tamo gde se rasparčava i rasipa energija. Stvaranje zahteva okupljanje i usmeravanje vaših moći unutar kruga privrženosti - kao što su seme, jaje, utroba ili brak. Ukoliko želite da stvarate, a ne da uništavate, morate uvek da se setite Svetog Obruča. Mudro razmotrite puteve na koje ćete trošiti svoju moć i onda oko tih puteva iscrtajte sveti krug odanosti. U toploj atmosferi tog kruga moć ljubavi stvara i gradi, kao što se stvara oluja iznad vlažne prerije u leto, sve dok krug iznenada više nije u stanju da izdrži i raspukne se u zametke novoga kruga.

Ova vatra je moćnija od bilo kog od vas", reče Žena Tele Belog Bufala i pokazujući na plamen koji je igrao u središtu šatora nastavi, "a sedam svetih krugova koje sam obišla oko nje, predstavlja sedam svetova koje ona stvara. Vi ovde živite u svih sedam svetova, ali ste svesni samo jednog, fizičkog, spoljašnjeg. Zaboravili ste unutrašnje svetove, svetove vizije, svet iz koga ja dolazim i u kome moja vrsta živi. Odevena sam kao i vi, ljudi iz ravnica, ali moje pleme nije pleme Sijuksa." Zaćutala je za trenutak i lagano se nagla napred da bi izvukla zapaljenu granu iz vatre.

"Moje pleme su Ognjene Ptice", rekla je mirno.

"Ja sam jedna iz Ptičijeg Naroda, čije pleme je nekada davno nastanjivalo Ostrvo Kornjače. Sećate li se Krilatih sa neba? Ognjenih ptica? Gromovničkih Plemena? Koliko je vremena prošlo od kad nas ne pozivate na vaša plemenska veća?" Obišla je jedanput lagano oko vatre, držeći dignutu upaljenu baklju, tragajući za odgovorom na njihovim licima.

Sve oči se okrenuše ka pripovedačima.

Pripovedači su ćutali.

"Vi ste zaboravili", nastavi Žena Tele Belog Bufala, "na ono što je dragocenije od vode. Zaboravili ste na vašu vezu sa Velikim Duhom". "Došla sam", reče, držeći visoko iznad sebe baklju koja je gorela, "s vatrom sa neba da bih ponovo upalila vaše sećanje na ono što je bilo i da vas ojačam za vremena koja dolaze."

Zatim je opet vratila granu u vatru i skinula kožnu torbu koju je nosila o boku. Mnogi su tek sada ptimetili ovu torbu. Bili su zadivljeni lepotom ukrasa načinjenih od perli i bodlji bodljikavog praseta koji su ukrašavali njenu površinu.

"U ovoj torbi je", reče ona, "lula". To je sveta lula. Dajem vam je da bi vam pomogla da se setite učenja koje sam vam donela. Uvek se ophodite prema ovoj luli s poštovanjem. Nosite je, kao i druge koje ćete možda da napravite po uzoru na nju, samo u torbi od najfinije kože, a neka ih ukrašavaju jedino ruke ispunjene najdubljim poštovanjem.˝

Još uvek ne otvarajući kožnu torbu u kojoj se nalazila lula, već je s puno pažnje stavljajući u blizinu vatre i povremeno se klanjajući prema njoj, Žena Tele Belog Bufala objasni način na koji se koristi lula.

"Napunite ovu lulu svetim duvanom koji ćete gajiti isključivo u tu svrhu. Povucite prvi dim iz ove lule kao izraz zahvalnosti Velikom Duhu, iz čijeg je daha prvi put udahnut život vama. Koristite ovaj prvi dim iz lule da biste iskazali svoje misli, molitve i zahvalnost. Izdišite ga u visinu šaljući ga prema Velikome. Vakan Tanki, Praocu svih. Svaki put kada ovo budete činili, dodajte lulu polako i s poštovanjem svakome ko bi mogao da učestvuje u skupu sa vama i neka svako od prisutnih svoj prvi dim posveti Velikome koji se nalazi iznad ovog sveta.

Zatim, kada po drugi put povučete dim svetog duvana, neka vaše misli budu ispunjene s ljubavlju i zahvalnošću prema svetoj Majci, zemlji. Zahvalite joj se na travi koja prekriva njene grudi u prerijama talasajućeg žita. Zahvalite joj se na baldahinu plavog neba koji drži nad vama kao svet u kome živite. Zahvalite joj na oblacima koji donose kišu prerijama, pune pukotine, izvore, bare i bunare. S poštovanjem predajte jedan drugome lulu dok svako u krugu ne povuče i taj drugi dim svetoga duvana čineći pri tom isto.

Neka vaš treći dim bude posvećen četvoro nožnim i pernatim stvorenjima, bufalu i prerijskoj kokošci, ribi u vašim rekama i svim stvorenjima ove dobre zemlje.

Vaš četvrti dim ispušite za Onhgveoveh. Neka vaša molitva bude da vaše pleme ostane uvek među njima i da jednoga dana ljudi koji su ostali verni stvarnosti obuhvate sve nacije sveta."

Za sve ovo vreme ona još uvek nije otvorila torbu u kojoj se nalazila lula. Sada, ona polako odveza kožne jezičke koji su je zatvarali i podižući jedan kraj uvuče ruku unutra da bi iz torbe od bele kože izvukla lulu od crvenog kamena. Način na koji je podigla ovu lulu, svima koji su to videli jasno je govorio o neizmernom poštovanju koje je sve unutar velikog vigvama nateralo da se ukoče. Mnogi su u tom trenutku osetili da su im srca ispunjena. Suza je zacaklila u mnogim očima.

"Ova sveta lula", govorila je Žena Tele Belog Bufala, "i svaki udisaj svetoga dima koji ćete povući kroz nju pomoći će vam da se setite da je svaki vaš udisaj svetinja. Njena kiša je napravljena od crvenog kamena. Ima oblik kruga. Simbol je Svetog Obruča, svetog kruga davanja i primanja, udisanja i izdisanja, u kome sve što živi stupa u život kroz moć Velikoga."

Zatraživši nešto duvana, Žena Tele Belog Bufala napuni lulu govoreći: "Ovaj duvan je, znam, gajen na vašem najplodnijem zemljištu i poklanjali ste mu najveću pažnju. On predstavlja biljni svet, mahovinu na kamenu, cveće, biljke, listove trava koje prekrivaju brežuljke da vaša majka, zemlja, ne bi ležala gola na suncu. Vi, moj narode Sijuksa, ovde ste da biste brinuli o zemlji. Vaš život je upaljen istom onom vatrom koja gori u srcu Velikog Duha, Vakan Tanke." Sa ovim rečima na usnama, ona stavi malu grančicu u vatru sve dok se nije sasvim razgorela.

"Upravo kao što sam ovu jednu grančicu zapalila na velikoj vatri koja gori u središtu vašeg vigvama, tako je i svako pojedinačno ljudsko biće plamen uzet sa večne vatre Božije ljubavi."

Ona polako izvuče upaljenu grančicu iz vatre i podiže je kako bi svi mogli da je vide.

˝Taj, vaš pojedinačni ljudski život, kao i plamen koji gori na ovoj grančici, dovoljan je da zapali veliku vatru. Sve dok je ljubav koja gori u vama okrenuta samo ka ličnim težnjama, ona će ostati sićušna kao i ovaj plamičak. Ostajući tako sićušna, neće vam doneti nikakvu radost. Na kraju, u kovitlacu vetrova duha, ona će se ugasiti.

Ali kada živite u skladu sa Velikim Duhom, vaš plamen ljubavi rasplamsavaju ti isti vetrovi duha. Vi ste u ljubavi sa svakom svrhom života! Vi palite vatru ljubavi u svakome koga sretnete. Vi znate svrhu svog hoda kroz ovaj svet i znate zašto vam je Veliki dao plamen života: ne da biste mogli da zadržite vaš sićušan plamen za sebe, želeći samo ono što je lično vama potrebno, već da biste mogli da ga predate dalje, i da vatrom svoje ljubavi donesete svesnost na zemlju."

Dok je to govorila držala je zapaljenu grančicu iznad lule sve dok njen plamen nije stigao upravo iznad crvene luše. Dodirnula je vatrom centar lule, nežno uvlačeći vazduh kroz njenu dršku sve dok se duvan nije razgoreo. Prvi oblačići svetoga dima zalebdeše kroz prostor. Izgledalo je kao da su prisutni po prvi put u svom životu videli lulu kako gori.

"Upravo kao što duvan koji gori u ovoj luli predstavlja biljno carstvo", nastavljala je Žena Tebe Belog Bufala, "tako bufalo koga vidite uklesanog na kamenoj luši ove lule predstavlja četvoronožna stvorenja koja sa vama dele ovaj sveti svet, Itinoeh.

Ovih dvanaest pera koja vise sa drške lule potiču od Vambli Galeška, pegavog orla. Ona treba da vas podsećaju na pernatu rasu sa kojom delite veliki krug neba, ali ona, takođe, treba da vas podsete na vaše duhovne robove, Ptičija plemena, Krilate sa neba. Kao što ja sada predajem ovu lulu vama i vi odajete zahvalnost Velikom Duhu vašim prvim udisanjem duvana, tako neka i vas ova pera podsete na duhovna bića koja su došla sa zvezda da bi vam udahnula vaše ljudske živote. Neka vas ovih dvanaest pera uzdignu iznad i odvrate od sila uskogrudih i ljubomornih strasti. Neka vaše misli lete, kao što su ova pera jednom letela na Vambli Galešku, visoko iznad sveta sitnih sopstava.

Uzmite ovu lulu. Zahvalite se Velikom Duhu i dodajte je drugima u vašem krugu. Neka se vaše misli uzdignu ka Velikom Duhu koji sada dolazi da ispuni sećanje i otvori oči vaših pripovedača.

Svaka zora koja svane crvena na vašem istočnom nebu, kao crvena luša ove lule, je rađanje novog i svetog dana. I kao što sunce koje se rada rasteruje tamu, tako i svetlost koja šija u životima svih onih koji vole, rasteruje mrak egocentričnosti i rastače senke koje su uzroci nesreće.

Setite se da uvek postupate prema svakom stvoru kao prema svetom biću; narod koji živi iza planina, krilata stvorenja vazduha, četvoronošci, ribe koje se kriju ispod hladnih stena u srebrnim potocima i jezerima, svi su oni vaše sestre i braća. Svaki od njih je svet.

Možda je način na koji treba da proširite poštovanje prema ljudima vama susednih plemena, ono što će vam biti najteže da naučite iz ovog predavanja. Upamtite, oni su, kao i vi, sveti ljudi, kojima je dat poseban zadatak koji treba da urade u velikom Biću Vakan Tanke. Njihov posao nije vaš, njihovi zadaci se razlikuju od vaših, ali cilj kome služite je isti. Sunce koje šija nad vama ne vidi vas kao različita bića. Morate živeti u miru jedni pored drugih, sa onima koji imaju drugačiju nijansu crvene boje.

Jer, uskoro će doći ljudi koji neće imati boju vaše kože, već će biti beli kao sneg koji pada u zimskim mesecima. Sa njima će doći i oni crne kože. I oni žute boje kože. I oni čija je boja kože između ovih.

I upravo kao Što se boje mešaju u dugi koja natkriljuje preriju kada oluja prođe, tako i vi morate da kažete beloj rasi, crnoj rasi i onima žute rase, kada budu došli, da iako ste vi crvene kože, vi ste prvi i najistaknutiji narod Velikog Duha. Kroz mirno mešanje sa vama susednim plemenima, budite uzor narodima lutalica. Pomozite da se sve rase slože u sklad duge."

Tada je lula počela da kruži, a ona je ćutala sve dok svaki od prisutnih nije povukao prvi dim. Lula je počela da kruži i po drugi put u znak poštovanja zemlje, i po treći put za četvoronožne i krilate. Četvrti put lula je obišla krug u znak poštovanja mnogih plemena čovečanstva, onih iz daleke prošlosti, onih koja žive sada i onih koja će tek doći. Pošto su svi prisutni, okupljeni u velikom vigvamu, povukli i četvrti dim, Žena Tele Belog Bufala je podigla s puno poštovanja ispred sebe lulu kako bi je svi videli.

"Nosite vašu lulu uvek sa sobom. Postupajte prema njoj kao prema svetom predmetu. Poštujte sva stvorenja i živite svoj život u skladu sa Svetom Stazom Ravnoteže o kojoj svako drvo, svaki cvet i svaki novi dan govore. Proći će mnogo godišnjih doba kada će se vaša srca osetiti bistrim i čistim kao planinski izvor, a tada ćete spoznati mir i radost Velikog Duha. Ali ako se bilo kada spotaknete, sada ili u težini vremenima koja dolaze, ako ikada osetite da ste skliznuli sa Svetog Puta, ukoliko ikada osetite težinu u srcu, ne traćite vreme na žalopojke. Daću vam obred", reče ona, puneći još jednom lulu i paleći je sa svete vatre, "obred, koji svako od vas može da izvede u društvu sa drugima, sam u svojoj kolibi, ili na otvorenom u preriji.

Prestanite da radite. Pronađite stenu na koju ćete sesti. Moleći Sveti Duh za vođstvo kako sam vas naučila, odmotajte svoju lulu i dozvolite da vas crvena luša podseti na sveti put, put života, crvenu putanju sunca. Nakon što ispušite svoje dimove za Velikog duha, zemlju, životinje, ljude koji su ostali verni stvarnosti, nakon što se zahvalite u sva četiri pravca, onda povucite i peti dim i zamolite za vodstvo velikih krilatih bića duhovnog sveta.

Zamolite za pomoć određeno krilato biće iz sveta duha koje vam je najbliže, zamolite ga da vam ukaže na najmudriji put koji treba da pratite. Zamolite duha da vam pomogne da načinite najjasniji izbor, da vam pomogne da spoznate korake koje treba da preduzmete na svom putu kojim će vas voditi vaša najdublja spoznaja. Vi ćete, vremenom, upoznati duhovno biće kao svoje vlastito istinsko sopslvo. Za sada, samo se odmarajte na mirnom mestu na kome je najdublje znanje načinilo svoj dom. Ovo će vas dovesti u dodir sa onim što ste možda zaboravili u životnoj žurbi. To će omogućiti vatri koja gori unutar vas da progovori jednostavnim i neisprekidanim rečima.

Ovim, petim dimom, dimom koji nudite nevidljivom duhu koji vas vodi, videćete daje svet duha stvaran, nastanjen mudrim bićima dobre volje, koja posmatraju vaše pokušaje i muke, jer ne mogu da vam ponude svoju pomoć ili saradnju, sve dok ih ne pozovete. Ovim dimom, pozovite duhovna bića koja vas okružuju da dođu u vaš život. Recite im da želite da pomognete njima i Velikom Duhu u njihovom radu i pitajte ih na koji način to možete da uradite. Pomažući Velikom Duhu u njegovom poslu, pomoći ćete sebi mnogo više nego ako se budete bavili samo svojim ličnim preokupacijama. Ljudska bića nisu u potpunosti srećna niti zdrava ako ne služe svrsi zbog koje ih je Bog stvorio.

Svoj šesti dim posvetite šestorici ljudi za koje biste najviše želeli da budu blagosloveni. Voljenom čiji je duh napustio njegovo telo. Mladiću ili devojci koji će uskoro stupiti u zrelost. Vođi susednog plemena koga biste želeli da vidite kako korača po putevima mudrosti. Možda vašim vlastitim dedovima, babama ili porodicama. Svaki put kad činite ovo, izaberite šestoro ljudi za koje najviše želite da vidite da im se Bog nasmešio. Njima posvetite ovaj dim."

Zatim je objasnila kako se ovaj šesti dim može povući u šest manjih dimova, po jedan za svakoga kome je namenjen. I dok se lula polako prenosila, ona nacrta krugove u pesku koji su predstavljali duše svakog od ovih šestoro ljudi. A onda, oko svih njih, ona iscrta veliki krug koji je predstavljao blagoslov.

Kada su svi prisutni završili sa šestim dimom, Žena Tele Belog Bufala se okrenu polako i zagleda se u svakog od njih. Svi unutar Šatora se sasvim utišaše. Čak je i povetarac koji je ćarlijao napolju kretao na počinak na vrhove jarbola, dok su kože na ulazu u šator stajale nepomično. Sedmi dim, objasnila je, mora se uvek povući u tišini, jer on je namenjen Velikom Biću iz koga je proisteklo svako biće. Za tu svetu misteriju na izvoru života bolje je da nema reci, rekla je ona.

Nakon što je završen sedmi dim, prisutni u velikom vigvamu od mnogo koža osetili su takvo jedinstvo da je u tom trenutku izgledalo da su svi smo jedno. U savršenoj tišini, tišini koja se širila kao topla voda, rastvarao se i poslednji trag nesklada iz srca Sijuksa.

Zadugo je Žena Tele Belog Bufala stajala ćuteći. A kada je ponovo progovorila, uporedila je svoje učenje sa drvetom, drvetom koje će cvetati u njihovom razumevanju kada budu prihvatili ove stvari u svoja srca i primenili ih u svom svakodnevnom životu. Objasnila je Sijuksima kako su njihovi pojedinačni životi kao listovi na drvetu i kako ni jedno drvo nema tako glupe listove koji bi se tukli između sebe.

"Nijedan narod veran stvarnosti ne bi bio toliko šlep, reče ona, da dozvoli pojedincima unutar svog plemena da se biju međusobno. Zapamtite, nema razloga koji bi opravdao nasilje jednog ljudskog bića nad drugim, izuzev u krajnjoj nuždi da zaštiti sebe ili svoju porodicu.

Dugo vremena, nastavljala je ona, živećete ispod svete senke ovog Drveta Razumevanja koje večeras sadim u vašoj svesti. A u generacijama koje koje dolaze odmah nakon vaše, narod Sijuksa će se ponovo ujediniti u Sveti Krug. Budite verni tom krugu, moje žene bufala, moji junaci, moj narode ovih ravnica. Budite verni ovim putevima i držite se čvrsto ove istine. Jer doći će vreme kao tamna oluja sa istoka, kada će preriju pregaziti oni koji govore brzo, shvataju malo i upravljaju sa mnogo moći.

Sveto Drvo Razumevanja koje ćete nositi u sebi tokom nekoliko sledećih generacija biće posečeno u ovoj oluji. Izgledaće kao da drvo umire. Sveti Obruč će polako svenuti dok se na njega potpuno ne zaboravi. Samo malo njih će zadržati sveti plamen istine u svojim srcima, ali ta svetlost će čak i u njima početi da se gasi i postaće samo mala žiška.

Ali ta žeravica će ostati. Tinjaće, ali će ostati. Potpuno zaboravljena, ona će ipak zadržati sićušan sjaj u srcima plemenitih. Čak i kada strana i vihorna nacija prekrije ove prerije, čak i kada vaša Majka Zemlja bude kupovana, prodavana i otimana kao da nije ništa više do šaka staklenih perli. Čak i kada urlajući brodovi magičnog kamena sa ljudima u njima budu leteli preko neba, ta žiška će još uvek zadržati svoj majušni plamen. I znaj ovo, moj narode: velika vatra se može zapaliti samo jednom jedinom gorućom žiškom!

Jer kada oluja prođe, ta žiška će upaliti zoru, svetliju nego što je to bila bilo koja zora koja je do sada svanula, Izrašće novo drvo, mnogo veličanstvenije od ovoga koje sada ostavljam vama. S tom novom zorom, ja ću se vratiti. U senci tog novog drveta živeću sa vama. A uz nas će se okupiti ne samo plemena crvene boje, već i ona bela sa severa, i crna sa juga, i žuta sa istoka. U slozi, živeće četiri rase ispod grana tog novog drveta. Doba koje ćemo videti zajedno biće bolje nego što je ikada bilo. Sve što je slomljeno biće ponovo sastavljeno. Sveti Obruč će biti popravljen. Igra će biti beskrajna, a duhovi svih stvorenja će uživati u skladu novog i savršenog reda. Veliki Duh, sama Gromovnička Ptica, živo će delati unutar rasa, živeći, dišući, stvarajući kroz ljude na zemlji. Mir će tada zavladati među nacijama, jer će se izvorni tvorci života, Krilati sa neba vratiti."Korisna adresa: http://www.esotheria.com/STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0062 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA