POVRATAK PLEMENA PTICA - Poglavlje XIV
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
SENKE U BIOLOŠKOM OGLEDALU
 

Želimo da naselimo materijalni univerzum bićima koja predstavljaju ravnotežu između zvezdanih i planetarnih suprotnosti. Zainteresovani smo za stvorenja koja imaju supstancu u sebi -meso! kost! krilo! krzno! krljušt! uvo! oko! Stvorenja koja su osetljiva na zvuk i svetio. Želimo da naselimo obličja zemlje i svetlosti zvezda. Zainteresovani smo za ljude: umetnike, stvaraoce, ljubavnike čija pesma ugrađuje elemente u život.

I zato stvaramo likove koje bi želeli da vidimo odevene u svetovima oblika. Stvaralačke likove. Entitete. Odaslane da dimenzionišu u potpunosti, sedmospektralnu vibracionu materiju, da odenu sebe, kroz staze svog vlastitog izbora, u živu biologiju voljenog materijalnog sveta.

Mi smo i izvor i stvarnost ovih likova. Mi smo personifikovane posebne zemaljske namere Boga: strogo usredsređeni anđeli stvaranja. Mi smo graditelji i mehaničari medu Ptičijim Plemenima. Leteli smo nisko iznad površine zemlje. Prelazili preko njenih planina i rečnih dolina. Nadletali geografska područja, i došli kao izviđači u istraživačku misiju, misiju otkrivanja činjenica, svetlosti-zvuka-dodira. Leteli smo nisko da bismo dobili novu predstavu o tome kako da odenemo sebe u vodi, vazduhu, zemlji, vatri.

Međutim, čim su naši duhovi počeli da švrljaju po ovoj površini, odmah smo pronašli zemlju koja je vrvila biološkim mogućnostima. Pre nego što smo uspeli da prikupimo samo delić podataka koji su nam bili potrebni, kao Što je prerijski pesak podignut u kovitlacu vetra, elementi zemlje su pohrlili prema nama. igrajući u bezbroj živih obličja govoreći; "Ovamo, to je ovde. Ovo je ono što želite. Ovo je ono što ste vi. Ovde je život, trodimenzionalan, biološke slike vaših misli i snova. Lisice, ribe, kenguri, slonovi, majmuni, dinosaurusi, šume, džungle, tigrovi, lavovi. Gledajte - opredmećenost vaših misaonih nacrta lebdi u vašim svetlosnim poljima."

I dok smo još uvek samo posmatrali, zemlja je opredmećivala svaki lik i zamisao koji bi se pojavili u našoj svesti. Neke od naših ideja su bile pažljivo smišljene, ali graditelji su razmotrili mnoge mogućnosti pre nego što bi odabrali materijal za određeni nacrt. Mi smo korišćeni da bi prosuđivali o našim opredmećenim zamislima na višim mentalnim i duhovnim ravnima; ali nakon što bismo ih ispitali na ovim nivoima, ukoliko nismo želeli da ih održimo, jednostavno smo usmeravali našu pažnju na nešto drugo i opredmećenost bi nestala - kao da nikada nije ni postojala. Na samoj zemlji situacija je drugačija. Stvorenje, bez obzira da li je to sabljozubi tigar, leptir ili cvet, nastavlja da živi. To je vrednost, ali isto tako i izazov zemlje.

"Molimo vas", obraćali smo se našim elementnim pomagačima, "usporite. Mi još nismo počeli da stvaramo. Bar ne svesno. Zar ste zaista toliko nestrpljivi? Ovde smo samo da bismo prikupili podatke."

"Dozvolite nam da vam pomognemo", odgovoriše voda, vazduh, zemlja i vatra. "Šta želite? Recite nam. U peru, krznu, krljušti i mesu daćemo vam obaveštenja koja su vam potrebna. Ne možemo da obuzdamo naše uzbuđenje. To je ono što oseća ceo ovaj svet u stvaralačkim energijama vašeg prisustva. Na koji drugi način mislite da prikupite podatke? Želimo da vam pomognemo da se odenete u materiju. Pokažite nam se. Želimo da vidimo kako izgledate u svim vašim aspektima. Za vama smo čeznuli, vas smo čekali. Učinećemo sve da vam pomognemo. Mi vas volimo."

"Znamo da mislite dobro", odgovorili smo, "ali nam je potrebno više vremena. Želimo da pristupimo ovome postepenije."

Tako je počela naša rana veza sa elementnim bićima zemlje. Neke od naših poruka su se probile. Neke nisu. Sile zemlje su izuzetno inteligentne; one shvataju strukturu materije, a večnu istinu ona otelotvoruje mnogo opsežnije nego što to mi činimo, ali priroda njihove inteligencije je, u mnogo čemu, suprotna prirodi naše inteligencije.

Inteligencija zavisi od miljea u kome funkcioniše; ona je mera sposobnosti jedinice da stvaralački stupa u odnose sa i unutar svoga okruženja. Ne postoji stvar kao stoje čista objektivna inteligencija. Ono što je inteligentno ponašanje u hladnijim carstvima materijalne strukture bilo bi pogibeljno na površini zvezde; i, obrnuto, ono što je inteligentno ponašanje na površini sunca predstavljalo bi katastrofu u svetu materije.

U odnosu na materijalna carstva, elementna bića zemlje su dostigla isti visoki stepen inteligencije koji smo mi dostigli u odnosu na naše zvezdane svetove. U tom smislu mi smo predstavljali vrhunce samo dva osnovna tipa inteligencije koje su do našeg susrela dostigle inkarnirano izražavanje u univerzumu.

Ono što smo težili da stvorimo na zemlji, zapravo je bila potpuno nova vrsta međuaktivne inteligencije, vrsta inteligencije koja bi mogla, kada je to potrebno, da otelo tvori ili zvezdanu ili materijalnu inteligenciju, ali čija bi prvenstvena vrednost bila u njenoj sintezi obe ove inteligencije. Konačno, samo ta sama nova inteligencija mogla bi da odredi šta bi ta sinteza postala. To je bila nepoznanica, promenljiva veličina. Ona se pojavljivala kao suri znak pitanja u sredini svake naše jednačine.

Radeći zajedno sa našim elementnim partnerima na zemlji, mogli smo da pretpostavimo koje bi vrednosti mogle više da odgovaraju toj novoj inteligenciji i da približno odredimo uslove koji bi najverovatnije bili povoljni za njeno javljanje, ali mi je ni u kom slučaju nismo mogli prisiliti da se stvori. Nova inteligencija se ne može proizvesti; ona može da se razvije jedino iz sopstvenog impulsa u sredini nalik na matericu, u svetu koji joj pruža sve mogućnosti da nastane. Radeći u tesnoj saradnji sa našim elementnim partnerima, u meri u kojoj su to dozvoljavale razlike medu nama, postepeno smo kanalisali sve više i više zemljine biosfere u sve verovatnije kandidate za ovaj novi tip inteligencije.

Vremenom, dolazilo je i do kritičnih sticaja okolnosti u stvaralačkom procesu, trenutaka u našim odnosima sa elementim bićima kada su se javljali proboji, kada su nove ideje bile uhvaćene. Nivo uzajamne kreativnosti postepeno je postajao precizniji. Elementa!! zemlje su počeli sve bolje da shvataju koja je to vrsta stvorenja za koja smo mi bili zainteresovani: prozračna stvorenja sposobna da spoznaju solarnu i materijalnu inteligenciju kao svoju vlastitu. Ali šta je to praktično zahtevalo? Kakvu vrstu minerala? Kakvu vrstu koštane strukture? Koje dimenzije i težinu? Kakvu vrstu ishrane? Prirodu sredinu? Klimu? Sa svakim prodorom novog shvatanja, elementi zemlje bi hvatali vetrove ispunjene energijom naše duhovne namere i prosleđivali ih u sve tačnije otelotvorenje.

I tako se proces uzajamnog stvaranja i poboljšanog razu-mevanja nastavljao. Trajao je milionima godina. Za stvorenja na zemlji to vreme je izgledalo dugačko, ali nama se činilo da ta stvorenja dolaze i odlaze kao što talas za talasom spira prolazne likova na peščanoj obali.

Kada bi videli novo stvorenje kako trči prema nama govoreći: "Čuo sam da tražite stvorenje nalik na mene. Jesam li ja taj? Učiniću sve što mogu da bih to bio", mi nismo odbacivali to stvorenje, čak i kada nije bilo baš ono što smo mi zamislili. Dali smo mu vremena da se razvije, nauči, promeni i evoluira -podjednako kao što je to učinila vaša vlastita ljudska porodica. To je bila sirovina iz koje je načinjena uravnotežena tvorevina. Mi nismo mogli sami da stvorimo uravnoteženu tvorevinu, zemlja je uložila tako mnogo truda u sve to. Da bi se anđeli inkarnirali na zemlji, zemlja je morala podjednako aktivno da učestvuje kao što to i mi činimo. Jedino u našem mešanju sa zemljom i silama njenog ustalaštva moguće je da postojano dete vremena i večnosti počne da postoji. Samo kroz mešanje naše zvezdane vatre sa istinom materijalne strukture može da se rodi zdravo dete duha i materije.

Kada se pojavio prvi talas ljudi, došlo je do prodora u našem odnosu sa elementalnim duhovima zemlje. Najznačajnijeg do tada. Kvalitet i nivo našeg dijaloga između duha i materije napravio je džinovski skok unapred. Tu je bila spojna karika, vrsta koja se pojavljivala upravo tu, na mestu susreta naših uzajamno delujućih vrednosti. Ovde je napokon stvorena objedinjujuća podloga s potencijalom koji je obezbeđivao optimalnu komunikaciju - pa otuda i mnogo veće razumevanje - između nas i naših elementnih partnera na zemlji.

Ovde je takođe bila i nova vrsta izazova.

Ljudska vrsta je imala svoj vlastiti razum.

Ova prva ljudska ega su bila naši vlastiti, premda prilično slabo odraženi, likovi, polunezavisne senke na još uvek nejasnoj površini biološkog ogledala, i bez svesti o bićima koje su ih oblikovala. Tokom njihovog razvoja, mi smo bili njihovi pastiri. Mi smo ih ljuljali u kolevci, gajili i vodili ih kroz dugačak lanac iskustva, kako bi upravo taj dan mogao napokon da dođe, kada smo mogli da otpočnemo povezivanje koje će im dozvoliti da postanu naši svesni partneri u budućem stvaranju.

Po sopstvenoj slobodnoj volji, ova ega su se srela sa kriterijumima univerzuma po kojima se razlikuju svesni entiteti: njihova motivacija bila je češće usredsređena na ljubav prema svojini bližnjima nego na strah za sebe. Takav način reagovanja dao nam je do znanja da su oni bili spremni.

Tada smo mogli da im ukažemo na duhovni svet, da se predstavimo, i da otpočnemo sa završnom fazom prve ljudske generacije: nežno uranjanje jednog zvezdanog duha u svaki ljudski oblik. Ega su sada dobila sposobnost da razumeju stvorenja koja su ih stvorila i inteligenciju s kojom će sarađivati u ostvarenju cilja zbog koga su stvorena.

U početku naša razmena je bila stvaralačka i ispunjavala se čak i preko naših očekivanja. Ali kako je oduševljenje postepeno splašnjavalo i ustupilo mesto duhovnim i tehničkim mehanizmima samog postojećeg otelovljavanja, javila su se pogrešna opažanja. Neka od ega su nas videla kao beznačajne, lakomislene i sa nedovoljno poštovanja prema materijalnoj ravni. Iako to nije bilo tačno, naše vlastito oduševljenje i nepotpuno shvatanje materijalnih vrednosti mogli su da doprinesu ovakvom utisku. Izvesna ega, umesto da nas vide kao svoju vlastitu istinu, smatrala su nas moćnim, neuhvatljivim bićima svetlosti, nepoznatim, odvojenim, dalekim stvorenjima.

Pružili smo im nagoveštaje veličanstvene budućnosti koja će se otvoriti pred nama kasa se budemo izmešali u jedinstvena bića. To je bilo previše, prebrzo. Reagovali su strahom.

Istorija je počela.

Da se prvobitni plan odvijao uz ljudsku saradnji, onda bi samo kada ego pretpostavi motivisanost ljubavlju nad motivisanošću strahom bio određen da postane fetus, što bi za njega istovremeno značilo i doživljavanje prožetosti anđeoskim duhom. U zdravom razvoju, u trenutku kada ego biva prihvaćen u ljudski oblik i duh stupa u isti oblik i povezuje se s egom. Nekada smrtno biće postaje besmrtno. U procesu povezivanja, ego uči o tajnama svog porekla na zemlji. On se seća iskre večitog duha koja gaje začela i nadgledala njegov rast i razvoj. Svojim devičanskim zemaljskim identitetom, on spoznaje svoje najsuštastvenije sopstvo kao odraz duhovnog sopstva. On prihvata ovaj duhovni identitet kao svoj vlastiti. Ego i duh se vezuju: suprotnosti su spojene. Nit koja spaja um i mozak se usijava svetlošću nove izmešane svesti.

Inkarnacija je završena.

U nezdravom - istorijskom - razvoju, stvari su se odvijale drugačije. Pošto je povezivanje ega i duha prekinuto, biološki potpuni (ali duhovno nepotpuni) ljudi su začinjali svoju decu -kao što su shvatali i svoj svet -u strahu; mnoga ega su tada stupila u ljudski oblik koji još uvek nije bio dovoljno pripremljen. Njihova pobuda se i dalje zasnivala više na "bežanju od onoga čega su se bojali", nego na "življenju za ono što su voleli." Ova ega je trebalo da budu kandidati, oni koji su tek trebalo da se obučavaju i kojima u zdravom stanju ne bi bila dozvoljene ljudske inkarnacije. Ali prva ljudska začeća koja nisu u potpunosti zasnovana na ljubavi otvorila su im vrata kroz koja su stupili u ljudski oblik. I. naravno, kada su se vrata jednom otvorila, i drugi identiteti još uvek puni straha pohrlili su kroz njih.

Svaka osobina koja predstavlja deo roditeljskih pobuda pri začeću postaje kasnije deo prirode deteta. Dete to uvek može kasnije da promeni, ali odatle potiče njegova prva priroda. To je poreklo "prvog zemaljskog čoveka" za koga je apostol Pavle rekao da mora da se preobrazi "u drugog čoveka sa nebesa".

Odavde vodi poreklo i istorijski svet.

Dok smo mi. vaši duhovi, došli iz neba Tvorčeve svesti, vaša ega su u određenim defovima zemlje bila su začeta našim prisustvom. Rađala su se u okeanskim plićacima zaliva koji su davno zaboravljeni, podizana na toplim deltama reka koje će još stotinama hiljada godina ostati bezimene. Grupisala su se u pećinama Pirineja, množila se u stepama Rusije, zarobljavala su vatru u planinama Kine i obrađivala nekad zelena polja Sahare. Bili su to potomci i ostaci onih ega koja nisu shvatila data uputstva. Ali, i pored svog njihovog slepila, oni su inteligentna stvorenja, stvorenja čija su polja uma i mozga načinjena tako da poseduju kapacitet koji može da prihvati svest univerzuma.

Čak i u najmračnijim satima vaše ljudske drame, znali smo daje sve to samo pitanje vremena. Na kraju, svanuće doba kada će nas se oni seliti i pozvati nas da se ponovo vratimo u njihove živote.Korisna adresa: http://www.esotheria.com/STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0045 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA