POVRATAK PLEMENA PTICA - Poglavlje XV
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
IZVAN SISTEMA VEROVANJA
 

Ljudska istorija je bila delimičan i nepotpun opis univerzuma, ljudski opisana izmišljotina zasnovana na posmatranjima onih koji nisu opažali tananije, nežnije frekvencije energije na kojima su savršene zamisli duhovnog sveta očigledne. Nivo opažanja koji je ljudska istorija poricala je nivo na kome mi iz Ptičijih Plemena živimo. To je nivo opažanja sa koga mi stvaramo. To je nivo frekvencije koja je vaš istinski dom, nebo gde se svest o vašoj univerzalnosti i vašoj individualnosti istovremeno javlja lako i prirodno.

Sama ega, bez svesti o njihovim duhovima, daleko su ograničenija u svojim opažanjima nego oni koji uopšte ne poseduju fizičko čulo vida. Istorijska ega veruju samo u sebe i u druga ega. Ona stvaraju svet u kome se samo vrednosti ega smatraju stvarnim. Nema ničega pogrešnog u vrednostima ega, ali one su samo jedna strana univerzuma. Druga strana univerzuma čeka da je ljudi otkriju i priznaju. Za ljude 20. veka, to nije ništa manje nego otkriće potpuno novog sveta. Ovo otkriće će preobraziti ljudsko iskustvo mnogo potpunije nego što je to učinilo bilo koje geografsko ili tehničko otkriće u prošlosti.

Istorijska ljudska ega znaju da su nepotpuna. Ona neprestano tragaju za onim što im nedostaje. Oni medu vama koji se isključivo poistovećuju sa svojim egom pružaju male čakljaste kuke u potrazi za komadićima koji im nedostaju, ali i dalje posežu za pogrešnim stvarima. Vi posežete za stvarima koje se nalaze spolja u trodimenzionalnom svetu, tragajući izvan sebe za onim što bi moglo da vas ispuni. Ali samo je Božji duh onaj koji može da ispuni ego, a duh Boga doživljavate unutar, a ne izvan, sebe.

Kada doživite Božije prisustvo iznutra, vi opažate carstvo nebesko spolja. Inteligencija koju zemlja voli i zahteva je ponovo prisutna u vašem vlastitom ličnom iskustvu! Znajte da je ono što je u vama daleko nadmoćnije od bilo čega spoljašnjeg: kanal kroz koji zauvek teku misli Boga. I budući da ih vi čujete, one mogu da ističu iz vas i da ih čuju i drugi. Kada se otvorite prema njemu, trenutak blizu večnosti, nova inteligencija, kao kovitlac, raspršuje vaše iluzije i preuređuje vaše opažanje. Više ne osećate da ste prepušteni na milost i nemilost sveta oko vas. Svet postaje vaš slikarski pribor i platno. Vi znate da ste umetnik, sposoban da ponovo stvori sve što sagleda.

Postoji li nešto što bi moglo biti uzbudljivije na ovoj zemlji od tumačenja i prenošenja onoga što se događa spolja kroz unutrašnje biće čoveka. Stvarnost koju mi naseljavamo predstavlja izdeljeno polje kolektivnog opažanja unutar koga pojedinci mogu da postoje, ali nikada ne mogu da "poseduju". Postoji mnoštvo perspektiva iz kojih se vidi stvarnost u ovom novom svetu. Svaki pojedinac je opisuje i opaža sa različitih tačaka duž oboda kruga velikog Medicinskog točka večnog postojanja, ali svaki od njih to čini unutar konteksta određenih osnovnih saznanja.

Najvažnije među ovim saznanjima je ono da sva stvorenja naseljavaju i žive unutar jednog polja izdeljene svesti, da su svi oni odrazi jednoga Bića, i da smo svi mi - anđeli, ljudi, životinje, biljke, mikrobi i minerali - različiti aspekti jedne svesne i povezane celine. Ovo saznanje je stožer nove Svete Stvarnosti, temelj carstva nebeskog.

Drugo saznanje proističe iz prvog: delovi ovog jedinstvenog Bića se, kada su zdravi, ne nadmeću, već se drže zajedno da bi podržali jedni druge kao što to čine ćelije i organi u zdravom telu. Bogata raznovrsnost njihovih perspektiva, kada se izraze jednostavno i prirodno, dopunjavaju jedna drugu kao delovi celine.

Svaki anđeo, svaki čovek, svako stvorenje, svaka biljka, svaki mikrob, unutar stvarnosti koju mi poznajemo, zna da samo onda kada su zdravi, budući da svaki dolazi iz jednog Bića, mogu da budu u harmoniji sa svim drugim u tom Biću. U tome se nalazi izvor sigurnosti. Mir je ono što prevazilazi svo razumevanje, unutrašnji mir o kome govore vaši mistici, mir uma i srca koji su otkrili i upoznali svaki muškarac i žena koji istinski pripadaju Bogu. On stiže iz ostataka istine u vlastitu duhovnu prirodu pojedinca i otuda ostaje u stvaralačkom skladu sa svim drugim zdravim defovima univerzalne celine.

Postojali su primeri ovakve svesti, čak i u vašim ratničkim društvima. Ali u kulturama koje počivaju na strahu, onaj koji živi u skladu sa Bogom ne mora neminovno da znači da živi i u skladu sa društvom koje ga okružuje. Često prisustvo Probuđenoga vrši pritisak na nesklad koji ga okružuje, izdiže ga na površinu, rasplamsava ga, kao što nazeb rasplamsava otrove koje telo treba da izbaci iz sebe. Na kraju njegovo prisustvo donosi mir, ali gotovo nikada na početku. Zato je Isus rekao: "Da, dolazim da donesem mir, ali prvo donosim veliki Mač Istine koji će isterati zabludu na površinu, kako bi se mogla prepoznati i odseći od onoga što je stvarno."

Pre nego što mir stigne u svet ljudi, nezdravi elementi moraju da odu. Ipak to ne podrazumeva scenario apokalipse. Ništa fizičko ne mora da ode. Nijedno jedino biće ne mora da ode. Ništa ne mora da ode izuzev ideja - ideja koje su uništile ljudska plemena zemlje i preokrenula ih u društva pohlepe, nepoštenja i nasilja. Mi smo sada ovde u ljudskoj svesti da bi uklonili ove pogrešne ideje. Mnoge od njih su već odstranjene. Pre nego što se ovaj ciklus pročišćenja završi, i poslednja od njih će otići.

U slučajevima kada se ljudi poistovećuju sa obmanom i ne uspeju da naprave razliku između sebe i onoga što treba da se ukloni, po njihovom vlastitom izboru, oni su se opredelili za odlazak tokom ovih vremena zajedno sa obmanom koju su stvorili. No postoji nikakva potreba za ovim, ali dolazi vreme kada oni koji žele da osujete prava drugih na biološko izražavanje više neće moći, u ime i pravičnosti, u ime pravde, u ime sklada da Svetim Putem, da budu zaštićeni. Oni će morati da nastave da uče u izolovanim ekološkim nišama u kojima neće moći da uznemiravaju bilo kog drugog izuzev samih sebe.

Hiljadama godina štitili smo one koji su služili bogovima straha, štitili smo ih kako ne bi u potpunosti požnjeli ono što su posejali. Da nismo tako radili, ratnička plemena bi još dugo stradala. Sada ukidamo ovu zaštitu. Godina je 1987. Vreme je povoljno. Naše, milenijumima dugo, podučavanje napokon je stvorilo optimalne uslove za pročišćenje ljudskog sveta. Tokom ovog pročišćenja, ratnička plemena neće propasti, to će se dogoditi samo sa njihovim navikama. To je neophodno. Mi više nećemo ovde da se bavimo istrebljivačima, niti onima koji drugima ulivaju strah, usredsredićemo našu pažnju na one koji vole druge onako kao što njih voli Tvorac svega.

U skladu sa namerama Velikog Duha kome služimo, zaštitićemo svačije pravo da živi i na život, izuzev onih koji su i dalje istrajno obožavaju vrednosti koje nisu vrednosti života. Oni će požnjeti rezultate tih vrednosti - sami će doživeti u potpunosti, ali ovoga puta i neublaženo, upravo ono što čine drugima.

Mi smo ti koji daju dozvolu za sve što se javlja na ovom svetu, I kao što dajemo dozvolu, tako je i odbijamo kada se dostigne izvesna tačka obrazovne zasićenosti.

Mnogo pre nego što su Maje ovo zabeležile, stavili smo u pokret mehanizme koji će jednog dana dovesti do kraja podsvesno stanje ljudske svesti. Nije bilo teško da se izračuna trenutak u kome će se dostići tačka u kojoj će ratnička plemena manje bolno reagovati na lečenje.

Pet vekova pre svanuća sadašnje ere, u džunglama Jukatana, doneli smo Probuđenima toga doba vremenski raspored, koji su oni pažljivo uklesali u kamenu. Kalendar Maja je sada očišćen od mahovine, paprati, guštera i lišća. U njenu su dletom uklesani datumi Velikog Dana Pročišćenja, datumi koji, po vašem merenju vremena, odgovaraju periodu od 1987. do 2011. godine.

Dan zimske ravnodnevnice poslednje godine ovog dvadesetpetogodišnjeg perioda, koji će od sada ubrzano prolaziti, ugledaće do kraja sprovedene pročišćenje, zatvarajući zauvek poglavlje ljudske istorije.

Sada smo ovde čineći sve snažniji uticaj, kako bismo oslobodili vašu rasu od vladavine istorijskih ideja: ideja koje su dovodile do ratova, ideja koje su stvarale siromaštvo, glad i bolesti. Polako, ali u potpunosti uklanjamo ove zablude iz polja ljudske svesti.

Budući da ljudi učestvuju u stvaralačkoj moći Velikog Duha i njihove misli su stvaralačke. Kada prihvate neku ideju, kao što je ona o "opstanku najsposobnijih", onda takva zamisao za ljude postaje stvarnost. Ona postaje deo načina na koji opisuju svet. Oni počinju da žive u tom opisu. Ulažu svoju stvaralačku moć u tu zabludu.

To je ono što se mislilo pod "verovanjem u lažnog Boga".

Postoji mnogo takvih izmišljenih premisa koje su obožavane kao lažni bogovi u ljudskom svetu.

U obimu u kome ljudi veruju u takvu obmanu, oni stvaraju okolnosti življenja koje izazivaju njihove patnje. Oni žive u unutrašnjim mukama. Nemoguće je živeti prema zakonima bezbrojnih, stalno menjajućih, vrednosti koje zahtevaju ova "božanstva popularnih ideja". Ljudi ne mogu da pomire energije ljubavi koje predstavlja njihovu životnu silu sa zastrašujućim predstavama koje upotrebljava društvo da bi upravljalo njihovim životima. Oni su podeljeni ljudi, ljudi koji pate.

Bolest ne izaziva bol; bolest je posfedica bola, posledica duhovne agonije. Bolest je podsvesna odbrana onih koji duhovno pate; ona je smišljena da ih oslobodi od lažnih bogova -sukobljavajućih ideja i vrednosti - koji ih stežu u svoj zagrljaj. Ali ovakav podređen, podsvesni pristup ne predstavlja neminovnost. Postoji lakši način da se čovek oslobodi od ovakve beskorisnosti, od obmane, od zbrke istorijskih laži.

Na strujama večne ljubavi, donosimo pozivnicu za stvarnost koja je daleko iznad prolaznih bogova ljudskog uma. Odstranjujemo pogrešne predstave iz polja ljudske svesti, ne napadajući ih jednu po jednu, već pomažući ljudima da dozive istinu koja može sama sve te predstave da zameni.Ta istina je metakonceptualna; ona je izvan carstva konceptualizacije. Ideje mogu da odraze njene pojedine delove, ali nikada na mogu da sadrže veličanstvenost njene žive celovitosti.

Zdrava inteligencija nikada ne pokušava da uhvati istinu. Može li riba da uhvati okean? Može li ptica da uhvati nebo? Zdrava inteligencija zna sebe kao središte stvaralačkog opisa, živeći u beskrajnom okeanu istine koja se prostire zauvek u svim pravcima. Zdrav ljudski identitet nikada ne počiva u predstavi uma; on uvek počiva u duhu.

Razvoj tačnijeg razumevanja univerzuma je neophodan aspekt vašeg procesa buđenja, ali on nije ni u kom slučaju njegova suština. Izazov za vas u ovom periodu ne predstavlja formulisanje novih i boljih definicija stvarnosti. Izazov koji je stavljen pred vas sastoji se u tome da vratite vaše vlastito osećanje sebe u primalno, nepodeljeno jedinstvo Duha. To je vaša suština. To je Bog. Iz tog veći tog osećanja postojanja u ljubavi teče stvaralačko opažanje: struja svesnosti, koja obiluje Božijom zamišlju života. Ali ideje koje jezde na tim večnim izlivima velike ljubavi su tu da bi služile izrazu, a ne da bi dominirale nad njim. One su vaše sluge u svetu dimenzije, zamišljene da budu vaši pomoćnici u otelovljenju vaše ljubavi. One nisu gospodari koji vas određuju.

Vaši sistemi verovanja su vladali vama u istorijskom dobu, oni su vaši feudalni gospodari od kojih sada morate da tražite da vas oslobode. Načinite novu i bitnu razliku između vašeg razumevanja i termina kojim ga izražavate. Postoje vremena u kojima određeno vozilo predstavlja odgovarajuće sredstvo prevoza, ali mnogo je više onih perioda u kojima vozilo zaostaje. Povremeno možete da putujete automobilom, ali ne ostajete u njemu zatvoreni decenijama.

Ukoliko treba da putujete kroz određene dimenzionalne odnose, možete konstatovati da vam može koristiti penjanje, po potrebi, penjanje po strukturama vašeg razumevanja i da ih za izvesno vreme možete upotrebiti kao vozilo. Vi ćete uvek nadvišavati ove strukture. Vi stvarate nove modele svaki put kada bolje shvatite univerzum. Strukture razumevanja su neophodne. Potrebne su vam da bi stupili u vezu, da bi određivali smer, da bi funkcionisali kao inkarnirano ljudsko biće.

Međutim, vi niste ono šio su vaše sadašnje strukture razumevanja. Vi nastanjujete multidimenzionalnu stvarnost, koja je daleko izvan bilo koje strukture misli koju bi bilo kada mogao da stvori vas ljudski um. Znajte da vi niste vaše misli, vaše ideje, vi niste vaši opisi sveta koji vas okružuje. Vi ste biće čiste svesti koje je odabralo da se ispolji na materijalnoj ravni. Vi ste inkarnirani da bi izneli, razvili i uživali u lepoti stvorenih carstava.

Normalno je da u bilo kom trenutku, oblici kroz koje shvatate sebe i univerzum, odražavaju različite opažanja, različite domene, različita geografska obeležja, različite pejsaže i društva. Uvek ćete razumeti svet u kome živite kroz ovakve oblike. To može da bude i dobro, vas ego je rezultat toga. Ali u zdravom stanju to su stvari koje vi svesno pokrećete kada i kako želite. Prilikom zdravog funkcionisanja, vi nikada ne bivate uhvaćeni u zamku svojih predstava.

Uvek kada poželite, možete se udaljavati od vaših mapa i modela i povući u vreme postojanja, vreme spoznaje, vreme mirnog usaglašavanja sa Svime Što Jeste. U ovakvim trenucima ostavljate iza sebe vaša verovanja i ideje, bez obzira na kulturne ili geografske ili društvene oslove u kojima živite. Ostavljate iza sebe sve oblike svoga razumevanja, bez obzira na to koliko ste verovali da su ti oblici tačni. Sve ih ostavljate za sobom, ostaje samo pena na površini. Opuštate se u dubljoj spoznaji. Vaš identitet prevazilazi vašu individualnost. Doživljavate se u savršenom jedinstvu sa večitim Duhom na izvoru vašeg života. Odmarate se u tom znanju, u tom jedinstvu, u beskrajnom okeanu mira večnosti.

Ukoliko ste ostavili biološko telo iza sebe, kada se vaše vreme usklađivanja i meditacije završi, vratićete se u njega i u oblike razumevanja koje ono stvara i prihvata. I vi ćete zabavljati sve ove oblike razumevanja kao goste u konačištu svoga bića.

Doživljavate svoju individualnost kao zdrav list. Osećate kako sok protiče iz loze vašeg najunutarnjijeg sopstva. Osećate kako vaša životna sila nadolazi iz središta srži vaše vlastite večne ljubavi. Vi ste listovi i grane u vremenu i prostoru, ali ste vreža u biti i u srži. Ukoliko bi vaša individualnost bilo kad naišla na problem, opuštanje u univerzalnosti daće vam odgovor na njega. Često sjedinjavanje sa velikim večitim Bićem u središtu sveg života održava vas čistim, bistrim, povezanim. Nakon vremena koje provedete u takvom sjedinjavanju, vraćate se ponovo u vašu individualnost, znajući da je došio vreme da se oslobodite ovog jednog od mnoštva vaših oblika, ili da se vratite u vašu individualnost zdravi, živi, treperavi, puni života za doba u kome bujate. Vi ste ti koji odabirate da li će oblik u kome ćete da se izrazite da bude živ ili mrtav. A pokretačku snagu za oblike koje ste odabrali da oživite, obezbeđujete kroz punoću vašeg života.Korisna adresa: http://www.esotheria.com/STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0060 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA