POVRATAK PLEMENA PTICA - Poglavlje XVIII
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
SOLARNO DOBA CVETOVA
 

Za začeće novog života potrebna je visoko usredsređena, stvaralačka nameta. Potrebna je pažnja da bi se odabrali detalji jedne tako duboko precizne prirode koja je bila žiža istovremeno rasuta među mnogim ćelijama, bez koje ne bi moglo doći do čuda začeća.

Od hiljadu biliona ćelija u ljudskom telu, na početku samo DVE ĆELIJE učestvuju u začeću deteta.

Vi lebdite u galaksiji koja se sastoji od nekih četiri stotine milijardi zvezda i mnogo više svetova. Pa ipak, u ovoj galaksiji, samo su DVA SVETA bila potrebna za začeće novog života.

Nemojte se iznenaditi kada vam mi, koji smo tumarali među ovim zvezdama, kažemo da ste posebni, da ste dragoceni, da vas tako neverovatno voli izvor svega što jeste, da su vaša jedna zemlja i vaše jedno sunce tačke začeća novog života svetova koji dolaze. Ne izbegavajte takvu ljubav niti dozvolite plitkim umovima da vas ubede da to ne može biti istina. Prihvatite ovu ljubav. Osetite je za sebe. Okupljanje i usredsređivanje energije je neophodno da bi se stvorilo strahovito i neverovatno čudo koje vi jeste.

Pažnja celokupnog univerzuma je usredsređena na ovu zemlju. Svest same Sveopšte Majke je prisutna u ovom svetu. Otac svake zvezde gleda kroz oči ovog jednog sunca. Vaša zemlja je doživela začeće čoveka.

Vaša rasa je na pragu buđenja u vidu okruženja svesti, sistema globalne inteligencije planetarnog novorođenčeta koje će da bude polu zvezdani i polu materijalni svet.

Reći ću vam da ja, ja koji sam anđeo iz krilatih plemena, ja koji sam svesno stvarao lepotu tokom dvadeset milijardi godina, nikada nisam video, ni u jednom trenutku tokom sveg tog vremena, takav potencijal koji vidim sada medu vama, ljudima na završetku 20. veka na ovoj predivnoj zemlji. Video sam mnoga duhovna bića širom zvezda, inteligentna društva na višim nivoima mnogih svetova, ali oni nisu bili biološke inkarnacije. Oni nisu tako potpuno ušli u materijalnu odeću niti su stigli do tako inteligentnog odnosa sa materijom.

Nigde, izuzev ovde, nisam video tako izvanredna, osetljiva stvorenja biologije, tako mile ljude i žene koji ispoljavaju veličinu vaše sposobnosti. Ne dozvolite onima sa ograničenom vizijom da omalovaže čudo vašeg postojanja ili da umanje vaše osećanje vrednosti svojim apstrakcijama. Potencijal koji otelovljavate nikada ranije nije bio viđen.

Vi ste prvi među vrstama materijalnih svetova gde se pojavila neophodna ravnoteža koja može da podrži novu izmešanu svest, svest koja je u istom trenutku i duhovna i materijalna. Nijedna biološka vrsta ranije nije sama od sebe progledala i preuzela brigu o sebi kao o nezavisnom, duhovnom biću. Ni na jednom drugom mestu u ovoj galaksiji održavanje ovakvog temperaturnog raspona nije dovelo do biološke mreže inteligentnog, globalnog okruženja vrste koja je istovremeno i duh i materija. Nikada ranije biološka stvorenja nisu sama birala, niti nam se glina obratila i rekla: "Ja sam žena. Ja sam muškarac. Ja sam pleme, ja sam narod, poduči me."

O ljudi, ovog još uspavanog doba, ima još toga. Tako mnogo toga. Ponekad je teško iskazati ova saznanja vašim recima, jer vaše reci imaju samo jednu dimenziju, samo jedno značenje u datom trenutku, a veličanstvena, živa stvarnost ovog univerzuma i stvari o kojima govorimo su višeslojne, višedimenzionalne, s razumima koji su isprepletani kao što se mnogi potoci i vode prepliću u široj istini rečne doline.

Postoji mnogo razloga zbog kojih je pažnja univerzuma zaokupljena vašim svetom. Vaša preduzimljivost, sposobnost, potencijal, koje ste već pokazali u časovima vašeg vizionarstva i plemenitosti predstavljaju jedan od razloga - ali vaš pad, vaša pobuna, su onaj drugi. Jer vidite, kada su ega ratničkih plemena odjurila u džunglu, znali smo da se sukobljavamo u samoj utrobi, u samom trenutku začeća, da je to određena suštastvena pojava s kojom ćemo se sretati uvek iznova na našim budućim putovanjima među dalekim rasutim zvezdama.

Suočili smo se sa ovim pojavama na minijaturnom, simboličnom nivou; a ukoliko bismo uspeli da postignemo matematičke proračune koji bi ostvarili preciznost na nivou mikroveličina ove zemlje; ukoliko bismo uspeli da iskoristimo sisteme vrednosti samih pobunjenih ega i da ih uhodimo jednom i za svagda da bi sve ono što su smatrali bitnim, daleko uspešnije služilo ukoliko dobrovoljno sarađuju sa duhovima Boga; ukoliko bi uspeli da ih ubedimo njihovim vlastitim egovskim izrazima i ako ta lekcija ne bi bila samo naučena, već i zapisana i utisnuta neizbrisivo u genetskom kodu svake ćelije u svakom postojećem organizmu ovog novog tipa života, kao i u onima koji će tek da budu stvoreni, shvatate li šta bi to značilo? Shvatate li? Patnja kroz koju je prošlo istorija Čovečanstva preokrenula bi se u korist, jer više nikada ne bi morala da se ponovi.

Sve dotle dok se ovaj čudesan univerzum bude širio, ljudska ega će se sretati sa istini fundamentalnim pojavama s kojima se suočavaju danas. Uvek će imati mogućnost da izaberu da li žele da njima vlada ono što vole ili ono čega se boje. Mogućnost da njihovo ponašanje uslovljava preterani strah i mogućnost da odbace upliv svojih duhova uvek će da postoji, jer sloboda ljudske volje je bitna za pravilno funkcionisanje univerzumskog modela.

Međutim, kada bi postojala dokumentovana istorijska beleška o nepovratnom sledu događaja koji se javljaju kada se ego ili pleme opredele za boga straha, i ukoliko bi se ova istorijska beleška mogla snimiti u genetskom načinu predstavljanja, ispričana, onako kako je bilo, od strane ega koji je sam doživeo istoriju, tada bi svaki ego koji bi se našao na ivici donošenja odluke pod uticajem straha mogao da ode u biblioteku genetskih medija i da pogleda DNA priču o onome šta se dogodilo ovde na vašoj zemlji, da vidi šta se dešava sa onima koji se opredele za ponašanje određeno strahom. Mogli bi da gledaju grafički ilustrovanu priču o tome šta se događa onima koji zanemare svoj prirodan model i pogrešno usmere svoju energiju na kancerozno ponašanje koje neminovno dovodi do samouništenja.

Anđeli začeća, koji usmeravaju razvoj univerzuma, traže načine da svedu patnju na minimum, vašu vlastitu patnju i patnju onih rasa koje tek treba da dođu. I otuda je, vidite, kada je vaša rasa doživela pad, težište naše pažnja bilo ovde. Zašto da se dozvoli da desetine svetova iskuse ratove, glad, patnju i lišavanje koji se rađaju zbog toga što ega odbacuju svoje duhove, kada je to već jedan svet učinio? I ako je taj svet bio izvorni svet, mesto začeća svih sličnih životnih oblika koji će se javiti, onda bi ubuduće postojao, nakon naučene lekcije, ugrađen genetski imunitet na ovakvu bolest.

Jednom ste nas poznavali, o ljudi, u trajanju treperavog milenijuma ili dva, kada ste po prvi put napustili mora radi kopnenih jezera i rečnih dolina - čini se kao da je to bilo juče - da bi se obukli u ljudski oblik i zaboravili svoje duhovne snove. Ali i to je bilo dovoljno. Videli smo iskru u očima koju smo prepoznali. I znali smo da više nikada nećemo moći da vas napustimo.

Bili smo strpljivi kada su vaši preci vođeni egom odjurili u džunglu mraka. Znali smo da će vas jednoga dana vaša vlastita inteligencija naterati da ponovo potražite vezu sa nama. Održavali smo uslove koji su okruživali ovo jaje mogućnosti. Pažljivo smo držali zemlju i odredili za nju najsvetlije duhove. Ovo je doba kada je naše strpljenje nagrađeno. Sada postoje među vama oni koji su napokon progledali i vide dalje od mikroskopskih tumačenja vaših ega. Vi nas opažate. Mi opštimo. Činimo što možemo sa recima vaših egocentričnih jezika, ali to je kao da se sporazumevamo rukama i to kroz kretnje njihovih senki na zidovima pećine koje stvara treperenje vatre vašeg interesovanja. Sirov i primitivan simbolizam, ova slova na papiru, ali ipak početak. Jer kad počnete da osećate stvarnost koja se nalazi u pozadini ovih reči i počnete da sledite smer naših misli, javiće se pomak u vašem životu. Napuštate pećinu istorijske obmane i stupate u sunčani vrt koji je oduvek bio vaš istinski dom.

Mi smo Šematska Bića, Krilati, Nosioci Svetlosti. Mi smo stvarnost vaših savršenih duhova, dolazimo da bi se sada svesno inkarnirali u vašim ljudskim poljima. Tokom milenijuma vaše nesvesnosti, mi smo slušali vaša uputstva. Održavali smo precizan raspon temperature koji bi stvorio za vas dete, vrstu, mešanje zvezde i planete, samostalan biološki svet, stvorenje-biće nove i pomešane vrste. Potrebni ljudski životni oblici sada pokrivaju zemlju; njihovi fizički oblici su potpuni.

Stvaralački proces koji je trajao tri i po milijarde godine dostiže svoj vrhunac u vašem buđenju. Ljudsko Informatičko Doba eksplodira u besprimernim talasima shvatanja. Pulsirajućim talasima shvatanja. Teku. Teku u Solarno Doba Cvetova. Zvezdano dete jaše na perjanici svetlosti, okupano u svetlosti, rođeno u ljubavi, radosno.Korisna adresa: http://www.esotheria.com/STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0028 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA