POVRATAK PLEMENA PTICA
 
   
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Rečnik
 

Adadarhoh - poglavica Onondaga i glavna ličnost u osnivanju Irokeške konfederacije. Takode Tadodaho.

Ajaventa - oblik imena Hijavata. Videli pod Hijavata.

Američki domorodac - izraz koji se koristi za označavanje starosedelačkog stanovništva Amerika, koji je daleko bolji od pogrešnog naziva "Indijanci". Kao pridev, odnosi se na sve što vodi poreklo iz Amerike.

Asteci - narod koji je govorio nahuatl jezikom, a u 15. i početkom 16. veka vladao velikom imperijom u oblasti koja sada obuhvata područje centralnog i severnog Meksika.

Beolorepi - vrsta jelena koja je bila najzastupljenija na teritoriji koju su naseljavali Irokezi.

Bioregija - geografsko područje koje ima karakteristična geografska i biološka obeležja, kao Što su Apalačia, Ozarks, Sahara, Stenovite Planine, prirodan put za razlikovanje raznih oblasti na zemlji.

Bog - videti Veliki Duh.

Boginja - Bog u svom ženskom aspektu, žensko božanstvo. Videti Veliki Duh.

Bog Sunce - solarno božanstvo, Biće čiji je fizički oblik sunce, jedan od dva primarna aspekta Velikog Duha koji sa zemljom obezbeđuje fizičku osnovu za postojanje biološkog života u ovom solarnom sistemu.

Carstvo nebesko - carstvo božanske zamisli, temelj čistog oblika u biti. Stanje celovitosti u kome su Bog i čovečanstvo jedno. Zdravo stanje. U hrišćanskoj paradigmi, obitavalište Boga i anđela i duša onih koji su zaslužili spasenje.

Čuvari Svetlosnih Krugova - plemena koja čuvaju svetlost istine u izražavanju. Ljudi koji su verni Ptičijim Plemenima. Takođe se koristi i za definisanje određenih grupa unutar Ptičijih Plemena,

Dakota - pleme Severnoameričke visoravni koje je govorilo sijuškim jezikom. Takode i ime dve američke države, Severna Dakota i Južna Dakota.

Deca Zvezda - videti Ptičija Plemena.

Deganavida - osnivač Irokeškog Saveza, takođe poznat i kao Veliki Mirotvorac. Napomena: medu njegovim savremenicima Irokezima smatra se nedoličnim da se izgovara ime Deganavida, izuzev ako to čine posebno određeni pojedinci u svetim obredima ili relacijama na jednom od jezika šest nacija.

DNA - dezoksiribonukleinska kiselina, glavni reprodukujući molekul ćelijskog jezgra koji dejstvuje kao nosilac genetskog zapisa dok se prenosi iz generacije u generaciju.

Drugo sopstvo - subjektivno, telesno osećanje svoje individualnosti. Videti pod ego.

Drvo mira - simboličko predstavljanje mira. Takođe i drvo koje je stvarno posađeno na obalama jezera Onondaga u vreme osnivanja Irokeške konfederacije.

Drvo rata - simboličko predstavljanje ratovanja. Suprotnost Drveta mira. U dve prilike Deganavida je koristio stvarno drveće da bi simbolički prikazao Drvo rata.

Drvo razumevanja - simboličko predstavljanje razumevanja. Naziv koji se naizmenično koristi za Drvo mira.

Drvo velikih dugačkih listova - drugo ime za Drvo mira.

Džeferson, Tomas - treći predsednik Sjedinjenih Država, od 1801. do 1809. godine, glavni tvorac Deklaracije nezavisnosti.

Ego - subjektivno telesno osećanje sebe, ima veze sa nečijim prošlim iskustvima u datom biološkom obliku ili sledu takvih oblika. Nadzornik strahova materijalne ravni, modelovan je da vodi računa o fizičkom telu. U zdravom stanju, ego je sekundarna komponenta ljudskog identiteta. Drugo Sopstvo.

Franja Asiški - rođen u Asisi, Italija, oko 1181. godine, osnovao je religijski red koji se posvetio sleđenju učenja i primera Hrista. Pranja Asiški je najveći svetac zaštitnik (pored Katarine iz Sijene) u Italiji.

Gaha -duh vetra.

Galileja - brdoviti predeo u severnoj Palestini.

Gang - reka koja protiče kroz ravnice severne Indije. Pripadnici hinduizma, a i mnogi drugi, je smatraju svetom rekom.

Ganjegeono - drugo ime za Mohavke, Videti pod Mohavka. Gajaneshagova - Veliki Zakon Mira.

Golgota - brdo Kalvarije na kome je Isus razapet, nalazi se blizu Jerusalema.

Gromovnička Plemena - anđeli. Krilati. Videti Ptičija Plemena.

Gromovnička ptica - retko korišćeno ime za Velikog Duha, takođe i personifikacija groma, munje i kiše u vidu ogromne pliće.

Hijavata - pripadnika plemena Onondaga koji je pratio Deganavidu, centralna ličnost u osnivanju Irokeškog Saveza. Alternativno ime: Ajaventa.

Hoksada - više sopstvo, duhovno ja, videti Ptičija Plemena. Doslovno: on ima ovu osobu kao svoje dete, ili ovo je njegovo dete.

Huron - Severno američko pleme koje je živelo u šumama duž reke Sv. Lorens, pripada irokeškom govornom području.

Industrijska revolucija - proces prelaska sa poljoprivredne ekonomije na onu u kojoj dominira mašinska proizvodnja, počela je u Engleskoj u 18. veku i odatle se proširila na druge defove sveta.

Inkarnacija - čin odevanja duhovnog bića u fizički oblik kroz rastenje biološkog tela koje odražava duhovno telo, čin ulaska u to telo duhovno, psihološki, prostorni i emocionalno.

Inke - Južnoameričko pleme koje je u vreme španskih osvajanja 1532. godine vladalo imperijom koja se prostirala duž pacifičke obale i Anda od sadašnje granice Ekvadora do Rio Naule u centralnom Čileu.

Inoćentije III - papa od 1198. do 1216. godine, sazvao Četvrti Sabor 1215. godine, na kome je katolička crkva dala zvanično odobrenje za rad Sv. Franje Asiškog.

Irokeška konfederacija - videti Irokeški savez.

Irokeški savez - politički i duhovni savez pet irokeških naroda, Mohavka, Oneida, Onondaga, Kajuga i Seneka. Posle 1722. godine, tokom kasnijeg oživljavanja unije koja je tada bila manje uticajna, Tuskarore su postale šesti narod koji se pridružio Savezu, na šta se i odnosi sadašnji naziv "Savez šest naroda". Ovaj savez je poznat i pod nazivima Savez Irokeških naroda i Irokeška konfederacija.

Irokezi - grupa severno američkih plemena koja je naseljavala gornji deo države Njujork i okolna područja.

Istinski čovek - čovek u kome je došlo do sjedinjenja duha i ega. Onaj koji je u potpunosti inkarniran. Ljudsko biće koje otelovljuje ravnotežu između vremena i večnosti, Tvoraca i tvorevine, zemlje i sunca, duha i materije. Videti Ongveoveh.

Istinsko sopstvo - večno duhovno sopstvo koje potiče od Boga i poznaje Boga. Više sopstvo. Videti Veliki Duh.

Itinoeh - naša Majka, Zemlja.

Jezero Mičigen - jedno od Velikih jezera između Mičigena i Viskonsina.

Jezik irokeških naroda - videti pod Irokeški savez.

Jona - ostrvce na severnoj obali Škotske koje je dugo vremena smatrano svetim. Tokom srednjeg veka bilo je omiljeno mesto za sahranjivanje škotskih, irskih, velških, norveških, danskih i engleskih kraljeva.

Jukatan - poluostrvo koje se najvećim delom nalazi na jugoistoku Meksika i razdvaja karibe od Meksičkog zaliva. Središte civilizacije Maja.

Jukon - glavna reka koja teče iz oblasti Jukon na severozapadu Kanade zatim ide na zapad kroz Aljasku i uliva se u Pacifik.

Kajuga - jedno od pet osnivačkih plemena Irokeške konfederacije, takođe poznato i pod nazivom Ljudi močvara.

Kalendar Maja - drevni kalendar koji su u kamenu klesali pripadnici Maja oko 500. godine p.n.e. na poluostrvu Jukatan. Detaljnu analizu ovog kalendara dao je istoričar Joze Argucles u svojoj knjizi Faktor Maje.

Karuk - domorodačko američko pleme sa zapadne obale Sjedinjenih Država.

Kecalkoatl - inkarnacija Ptičijeg Plemena u Centralnoj Americi, kasnije smatrana bogom od strane naroda Asteka i Tolteka, predstavljana kao modra zmija.

Kilarnej - ostrvska oblast i grad u Grofoviji Keri, Irska.

Kolumba - rođena u Kaunti Donegalu, Irska, 521. godine. Imala je glavnu ulogu u prevođenju Škotlanđana u hrišćanstvo, izgradila crkvu i manastir na ostrvu Jona.

Krilati - anđeli, duhovna bića. Videti Ptičija Plemena.

Krug Vernih Zvezdama - posebno okupljanje duhovnih bića 1945. godine radi rasprave koja je prethodila ljudskim inkarnacijama.

Lao Će - prvi filozof kineskog taoizma, autor Tao Te Cinga.

Levisova i Klarkova ekspedicija - odigrala se u periodu od 1804. do 1806. godine, prva zabeležena kopnena ekspedicija bilo kog Evropljana od obale Atlantika Severne Amerike do obale Pacifika i natrag. Izvedena je pod vodstvom Meriveter Levisa i Viljema Klarka.

ljudi Bregova - videti Onondage.

ljudi Kamenja Koje Stoji - videti Oneide.

Ljudi Kremena - Videti Mohavke.

Ljudi Močvara - videti Kajuge.

Ljudi Ravnice - američko domorodačko stanovništvo koje je naseljavalo područje između reke Misisipi i Stenovitih Planina, uključujući delove i Sjedinjenih Država i Kanade.

Ljudi Visokih Bregova - videti Seneke.

Mač Istine - simbolika prirode istine, mač koji deli stvarno od nestvarnog, on pravi razliku između obmane i stvarnosti.

Maje - domorodačka američka rasa južnog Meksika i Centralne Amerike čija civilizacija je dominirala ovim područjem od oko 55O. godine p.n.e. do 1400. godine n.e. Ovaj naziv se koristi, ali rede, i za označavanje anđeoske rase koja je uticala na Maje.

Majka Predaka - jedna od mnogih titula ženskog aspekta Boga. Videti Veliki Duh.

Majka Zemlja - Duh zemlje u svom ženskom aspektu. Itinoeh.

Mohavk - Ljudi Kremena. Severnoameričko pleme irokeškog govornog područja koje je naseljavalo oblasti zapadno od onoga što je danas Cenektadi, Njujork. Jedan od pet naroda koji su prvobitno pristupili Irokeškoj konfederaciji. U okviru konfederacije dobili su naziv Čuvari Istočnih vrata. Pored toga su nazivani i Ganjegeono.

Maunt Šasta - impresivan ugašeni vulkan sa dva vrha koji se nalazi u Oblasti Vodopada (Cascade Range) u severnoj Kaliforniji. Domorodačka američka plemena su ga smatrali svetim, kao i mnogi sadašnji stanovnici ove regije.

Nagna! - beskrajno more postojanja koje okružuje univerzum kao što more okružuje ribu, sadrži modele svog mogućeg novog stvaranja, carstvo potencijala i neizmerne energije, bezdimenziono prisustvo Boga, ono što nema imena. Judeo-hrišćancki - Bog Otac.

Nordijski - ono što se odnosi na ljude iz severno evropskih zemalja.

Nova Sveta Stvarnost - stanje jedinstva, novo doba, carstvo nebesko.

Novi poredak doba - reci napisane na Velikom pečatu Sjedinjenih Američkih Država, koje predskazuju i odnose se na doba koje sada sviće.

Ognjena Ptica - određeno anđeosko pleme unutar Ptičijih Plemena, takođe (manje uobičajena upotreba) i jedan od mnogih naziva za Boga. Videti Veliki Duh.

Olmek - prekolumbovska civilizacija koja vodi poreklo iz nizija južnog Verakruza i Tabaska u Meksiku. Pripadnici ove civilizacije smatrani su najvećim skulptorima Srednje Amerike.

Omahe - narod severnoameričke visoravni koji je govorio jezikom Sijuksa. Preselio se na zapad od obala Atlantika prema Nebraski.

Oneide - Ljudi Kamenja Koje Stoji. Jedno od pet osnivačkih plemena Irokeške konfederacije.

Onhgvcoveh - ljudi verni stvarnosti, istinski ljudi, izraz koji su prvenstveno koristili Irokezi, ali praktično se odnosi (i u ovoj knjizi je korišćen u tom smislu) na sve ljude u kojima je duh potpuno inkarniran i u kojima je došlo do sjedinjenja duha i ega. Stvarni Ljudi. Izvorna Bića. Izvorni Tvorci Života.

Onondaga - Ljudi Brežuljaka. Jedno od pet osnivačkih plemena Irokeške konfederacije.

Onondaga, jezero - jezero u gornjem delu države Njujork, u blizini današnjeg grada

Sirakuza. Mesto na kome je osnovan Savez i posađeno Veliko Drvo Mira.

Osage - severnoameričko pleme koje je govorilo jezikom Sijuksa. Osage su se kretale prema zapadu od obale Atlantika i konačno se nastanile na Visoravni Ozakr i u prerijama koje, danas predstavljaju zapadni Misuri.

Osmostruka staza - koraci koji, kako ih je definisao Gatama Buda, vode prema stanju nirvane - oslobođenju od stega materijalnog života.

Ostrvo Kornjače - Severna Amerika.

Pad - pad ljudske svesti sa usredsređenosti na Boga na samousredsređenost, događaj kojim je započela ljudska istorija do koje je došlo kada su ljudska ega odbacila svoje besmrtne duhove. Odvajanje od boga koje je prouzrokovalo smrt i rat, prekid veze između duha i ega. Pobuna ega.

Parlament - zakonodavno telo Velike Britanije, sastoji se od Gornjeg i Donjeg doma.

Pet nacija - pet osnivačkih plemena Irokeške konfederacije: Mohavke, Oneide, Onondage, Kajuge i Seneke.

Pilgrimi - osnivači Plimuta, Masačusets, prve stalne evropske kolonije koja je 1620. godine nastala u Novoj Engleskoj. Otpadnici od Engleske crkve, prvo su emigrirali u Holandiju, a zatim u Severnu Ameriku ka kojoj su krenuli iz Piumuta u Engleskoj.

Pobuna - videti pod Pad.

Poredak doba - videti Novi poredak doba.

Prekolnmbovski - izraz koji se ponekad koristi za označavanje vremenskog period u Severnoj i Južnoj Americi pre nego što je Kristifor Kolumbo, 1492. godine, otvorio ova dva kontinenta doseljavanju Evropljana i trgovini sa Evropom.

Proces inkarnacije - proces kroz koji duhovna bića svesno stupaju u biološki oblik, proces buđenja u kome se hokseda ili više sopstvo stabilizuje u ljudskom biću.

Prvo sopstvo - primarno osećanje sebe kod svih zdravih svesnih bića. Večni, Bog. Videti pod Veliki Duh.

Ptičija Plemena - duhovni čuvari zemlje, Anđeoski entiteti. Ljudska duhovna (ili viša) sopstva. Bića kroz koja Veliki Duh stvara na fizičkoj ravni. Ranije inkarnacije na ovoj planeti. Prvobitni tvorci života.

Ratnička plemena - ljudska plemena predana ratovanju i mislima skoncent risani m na strah.

Sahem - titula koja je ponekad davana izabranim predstavnicima Irokeške konfederacije; međutim, to nije odgovarajući irokeški naziv.

Sakajavia - mlada žena iz plemena Sosom sa Stenovitih Planina koja je bila, 1806. godine, vodič Levisa i Klarka na putu do Pacifičkog Okeana.

Seneke - narod Visokih Bregova; jedno od pet izvornih osnivačkih plemena Irokeške konfederacije, u okviru Konfederacije dobili su ine Čuvan Zapadnih Vrata.

Sijuks - domorodac američkih ravnica. Takođe i jedna od šest jezičkih porodica ili loza koje su bile zastupljene u ravnicama. Sijuška jezička loza obuhvatala je: Mandan, Hidatsa, Krou, Dakota-Asiniboin, Omaha-Ponka-Osage-Kansa, i Ajova-Oto-Misuri.

Sistem vlade Sjedinjenih Država - sistem federalne vlade u kome je izvesna moć preneta na nacionalnu vladu, a sve druge pripadaju državama članicama. Nacionalna vlada se sastoji od izvršnih, zakonodavnih i sudskih ogranaka, čiji je zadatak da proveravaju i uravnotežuju jedni druge. Ovaj sistem podupire Povelja o pravima, koja garantuje "neotuđiva" prava svim građanima S.A.D.

Solarni klan - anđeli, duhovi zvezda, Ptičija Plemena.

Stvarni ljudi - narod stvarnosti, ljudi verni stvarnosti, ljudi koji žive u jedinstvu sa svojim duhovima, videti pod Onhgveoveh.

Sveti krug - videti pod Točak medicine.

Sveopšta Majka - Veliko Biće čije je telo univerzum. Tonal. Videti pod Veliki Duh.

Sveti obruč - videti pod Točak medicine.

Sveti put - put uravnoteženog življenja u saglasju s Velikim Duhom i sa svime što živi. Putanja Točka medicine. Takođe Put ravnoteže, videti pod Točak medicine. Kineski: Tao.

Svetlosni Krug - udruženje bića koja rade zajedno, obično se odnosi na anđeoska udruženja, ali ponekad se odnosi i na udruženja ljudi kada se anđeli inkarniraju.

Samplein (Champlain), Samjuel de - francuski istraživač. Osnovao je Kvebek (1608) i konsolidovao francuske kolonije u Severnoj Americi.

Šest nacija - Irokeška konferencija posle 1722. godine, uključujući i Tuskarore pored Mohavka, Oneida, Onondaga, Kajuga i Seneka.

Šuplji Rog Koji Stoji - poglavica Sijuksa u vreme istorijske posete Žene Teleta Belog Bufala.

Tadodahoh - oblika Adadarhoha, videti pod Adadarhoh,

Tao Te Čing - klasično delo kineske literature, koje iznosi u jednostavnim i snažnim stihovima način življenja u saglasju sa Bogom i prirodom, kinesko izražavanje Svete putanje Točka medicine.

Točak medicine - potpun krug zdravog života unutar bilo kog sistema: univerzumskog, solarnog, zemaljskog, bioregionalnog, društvenog ili ličnog. Zakon davanja i primanja koji omogućava takav zdrav život. Zbir američkih domorodačkih učenja. Pored toga odnosi se i na Sveti Obruč i Sveti Krug.

Toltek - narod, nautalskog govora, koji je vladao područjem koje sada obuhvata centralni Meksiko u periodu od 10. do 12. veka.

Tonal - univerzum i sve što on sadrži. Postojeća materijalna struktura. Sve što može da se imenuje. Sveopšta Majka,

Tauta de Danan - starosedelačko, prekeltsko stanovništvo Irske, jedan od poslednjih evropskih naroda u kome su Ptičija Plemena bila aktivna i inkarnirala se.

Tuskarora - irokeško pleme koje se priključilo onome što je preostalo od Konfederacije 1722. godine, dajući joj ime Konfederacija Šest Nacija.

Tvorac - videti pod Veliki Duh.

Ulikron - inkarnacija Ptičijeg Plemena medu plemenom Guajami na prostoru gde se danas nalazi Panama, poznata i pod nazivom Zlatnik Sunca.

Vakan Tanka - drugo ime za Boga. Videti pod Veliki Duh.

Vambli Caleška - pegavi orao.

Večiti - videti pod Veliki Duh.

Velika jezera - lanac jezera na srednjem istoku Severne Amerike: Superior, Mičigen, Huron, Eri i Ontario - trenutno granica između Sjedinjenih Država i Kanade.

Velika Linija - živa, spiralna nit koja talasa membranu Velikog Razdvajanja. Videti pod Veliko Razdvajanje.

Veliki Dan Pročišćenja - period tokom koga se zemlja pročišćava, dolazi do podvajanja straha i ljubavi u ljudskoj svesti. Prema Majama: period od 1987. do 2011. godine. Prema hrišćanskoj religiji: Sudnji dan. Završni ciklus u is-celjenju čovečanstva, dostiže vrhunac sa buđenjem Zemlje kao jednog bića i buđenjem Tvorca u ljudskoj svesti.

Veliki Duh - jedinstveno Biće čijim razvijanjem nastaje ovaj univerzum, Izvor sveg života. Takođe poznato i pod sledećim, a ponekad i zamenljivim, titulama u zavisnosti koji njegov aspekt se naglašava: Bog Majka, Bog Otac, Vakan Tanka, Večiti, Majka Predaka, Boginja, Veliki, Sveti Duh, Pradeda Svih, Svevišnji, Večno Biće, Duh Istine, Velika Majka, Sveopšta Majka, Ognjena Ptica, Gromovnička Ptica, Izvor Života.

Veliki Mir - mir koji je nakon osnivanja Irokeške konfederacije vladao na ćelom prostoru Severne Amerike istočno od reke Misisipi. Veliki mir je trajao tokom 11, 12, 13. i delom 14. veka (međutim mnogi istoričari pogrešno stavljaju Veliki Mir u kasnije vreme).

Veliki Mirotvorac - videti pod Deganavida.

Veliko Belo Korenje Mira - simboličko predstavljanje principa koji dovode do mira i jedinstva. Temelj mira. Istina. Pravo Izdržavanje.

Veliko Razdvajanje - živa membrana koja određuje granice univerzuma, deli postojeće strukture od budućih, razdvaja Tonal i Nagual.

Žena Tele Belog Bufala - inkarnacija Velikog Duha koja je podučila narod Sijuksa obredu Svete Lule.Korisna adresa: http://www.esotheria.com/STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0038 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
   
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA