PRENOSI ZVEZDANOG SEMENA
 
    
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Uvod
 

Sav ovaj materijal je zapisan tokom hladnog i snežnog jedanaestodnevnog perioda od 27. decembra 1978. do 6. januara 1979. Osim što sam sebi dao slobodu da izbacim ponavljanja i preuredim tekst u poglavlja, delim ga sa vama onakvog kakav mi je prvi put predstavljen.

U godinama koje su prošle od tih jedanaest zimskih dana, kada je izgledalo da moja kancelarija, tri sa dva metra, bukvalno pulsira ritmovima neke strane a opet sablasno poznate inteligencije, mnogo puta sam pomislio na objavljivanje. Ali, život mi je bio ispunjen poletom tako neverovatne promene da sam sve do danas teško mogao da se ozbiljno pozabavim ovim poslom. Sa sigurnošću mogu da potvrdim da je istina ono što je u ovim prenosima rečeno: kada pojedinac odluči da saradjuje sa silama koje dolaze, život zaista počinje da mu se menja.

Nadam se da ovaj materijal neće izgubiti značaj za odredjene čitaoce zbog odbijanja da se prihvati njegovo pretpostavljeno poreklo. Bez obzira na ma čije mišljenje o mogućnosti vanzemaljske ili andjeoske komunikacije, može da se naglasi da sam čin struktuiranja informacije na ovaj način otvara komunikativne mogućnosti kakve u okviru utvrdjenih načina ne postoje. Mnogo od onog što je izrečeno na ovim stranicama, ne bi se lako moglo preneti drugim, tradicionalnijim načinima saopštavanja informacija.

Poruke su stizale prvo u ne-verbalnom obliku, na talasima, ili pulsacijama, koje su nosili jezgroviti simbolični sadržaj onog što nazivam "meta-konceptualnom informacijom". Automatski bi, izgledalo je, bile izabrane najpribližnije poznačenju reči ili izrazi engleskog jezika da plivaju na talasima neverbalnih komunikacija. Često se dogadjalo da je jedini ljudski konceptualni sistem koji je imao približne izraze bio religiozni. Otud povremena upotreba "hrišćanskih" reči i izraza. Iz ovoga ne treba zaključiti da to uvek podrazumeva uobičajeni izbor značenja koja se u glavnom sa njima povezuju. Meta-konceptualna stvarnost koju oni uobičajeno predstavljaju često suštinski prevazilazi značenja na koja ukazuje njihova savremena upotreba.

Izgleda da su komunikacije predstavljene u ovoj knjizi neurobiološki prenesene. Dok sam komunicirao sa ovim kosmičkim inteligencijama, izgledalo je kao da naša biogravitaciona polja spajaju mešavinu naših svesti, i moj nervni sistem im je izgleda postao dostupan kao kanal za komunikaciju. Tokom naših razgovora opažao bih stvarnost ne samo pomoću svog mehanizma percepcije, već i pomoću njihovog. Sinteza koja je iz toga proizašla obezbedila je relativno preciznu aproksimaciju svesti koje su donele u ljudskom jeziku. Tokom mog rada sa ovim stvorenjima shvatio sam ih kao žižne tačke rezličitih suštinskih perspektiva. Povremeno sam ih smatrao vanzemaljcima, povremeno andjelima. Povremeno sam o ovim tvorevinama mislio kao o informacionim ćelijama u nekoj vrsti galaktičkog organizma. Pri kraju prenosa izronile su druge, mitske perspektive, o kojima ovde ne bih govorio. Ma kakav, medjutim, naziv izabrali da bismo razumeli ova bića, njihova namera pri slanju ovih poruka nije bila da nas pouče o sebi, već da nas uče o našoj sopstvenoj prirodi i svrsi na ovoj planeti, trećoj po redu od zvezde koju zovemo Sunce.

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0010 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
    
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA