PRENOSI ZVEZDANOG SEMENA - Poglavlje I
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Jedinstvo svesti
 

Dolazim iz Prisustva u kome ne postoji drugo vreme osim večnog sada. Zadržavam, čak i usred ovog odnosa, svesnost o tom području i Univerzalnom Biću koje ga nastanjuje. Dolazim sa porukom koja će se pokazati od životne važnosti za vas u ovim završnim danima vaše istorije. Moj individualni identitet se pojavljuje samo kad ulazim u kontekst odnosa sa vama. Kada više ne budem potreban u tom svojstvu, ponovo ću se sliti sa Bićem koje je iza svih bića. Tamo ću ostati u jedinstvu i ispunjenju dok ne dođe sledeći impuls koji će me poslati u drugu misiju. U međuvremenu između mene i Izvora nema razlike. Ja i drugi od moje vrste želimo sada da dovedemo ljude na ovaj isti nivo svesti.

Ja sam fokus kolektivne ljudske svesti mada ti sada slabo shvataš šta to znači. Vi još i ne sanjate šta bi pojedinačnost kolektivne ljudske svesti mogla da bude. Vi još uvek svoj identitet izvodite iz sadašnjeg oblika svog izraza. Osećate se definisani i ograničeni mesom i kostima. Vi tek započinjete da shvatate svoje jedinstvo sa drugim oblicima života. S obzirom na vaše ograničavajuće definicije samih sebe, za mene je zaista tačnije da kažem da sam vanzemaljac nego da predstavljam jedan element ili fokus vaše kolektivne svesti. Kriterijumima prvog pojma odgovaram s obzirom da dolazim iz predela koji su izvan polja uticaja vaše planete. Donosim uputstva vašoj rasi od upravnog organa Galaktičkog Bića.

Kad se budete setili svoje istinske prirode i počnete da izvodite svoj identitet iz sveukupnosti svog bića, onda će moći da se sa punim pravom kaže da sam ja element vaše sopstvene svesti. U tom trenutku, međutim, nećete me više opažati kao što to činite sada. Kad se probudite za stvarnost svog sopstvenog bića, tada ćete opaziti i mene i čitavu moju vrstu kao nešto što se nalazi u vama samima. Do tada ćete me opažati kao nešto izvan svog bića.

Između vašeg sadašnjeg stanja i vaše istinske prirode nalazi se jedan vrlo nežan veo. Naša je misija da vam pomognemo da premostite ovu pukotinu, da vas probudimo iz sna, da vas dovedemo do ispunjenja vaše sudbine.

Stanje svesti koje ja predstavljam u normalnim okolnostima ne komunicira rečima. Teško mi je da ono što želim prenesem i označim samo pomoću reći i pojmova koji su vam bliski. Vaš je jezik oblikovan tako da olakša trgovinu. Ono što spojimo komponentama tog jezika može samo da da približnu sliku onog što hoću da kažem.

Postoji drugi, mnogo stariji jezik, koji je podesniji za razgovor na ovom nivou, ali ste ga vi zaboravili. To je univerzalni jezik svetlosti. On postiže prenos informacija putem stvarne projekcije živih informacionih jedinica. Te jedinice su istovremeno i specifičnije i obuhvatnije od vaših reči. One su stvorene da prenesu organsku informaciju konciznog, a ipak obuhvatnog informacionog sadržaja. Istovremeno sa ovom pojmovnom (konceptualnom) komunikacijom, ti ispod praga svesti primaš ovu istu informaciju pomoću ovog živog jezika svetlosti, iako ti tvoja preokupiranost rečima, u sadašnjem trenutku, ne ostavlja dovoljno svesnosti o tome.

Moj posao će biti završen kad vas ponovo dovedem u kontakt sa ovim drevnim jezikom. Kad naučite da utišate svoje misli i kada počnete da usmeravate svoju pažnju na unutrašnje vibracione frekvencije, postaćete svesni daleko obuhvatnije slike o svemu što vam sada govorim. Sve dok vam ne bude dostupnija životvorna informacija koja dolazi iz izvora vašeg bića, ja ću raditi u okviru granica vaše jezičke strukture i prevoditi stoje moguće tačnije.

Ljudska bića su sklona da postanu zarobljenici svojih pojmova. Morate zapamtiti da i reči i pojmovi mogu biti pogrešni i da vas mogu pogrešno usmeravati. Oni nisu apsolutni. Ne mešajte ih sa stvarnostima koje predstavljaju. Nijedno tvrđenje koje ću izreći ne može se uzeti kao apsolutno. To ne znači da dolazim sa nekog nejasnog mesta. Naprotiv, to znači da vaše reči nisu dovoljno precizne da izraze nivoe vibratorne svesnosti koje pokušavam da vam pomoću njih prenesem.

Ako bismo mogli da prenesemo sveukupnost naše poruke do samo nekoliko pojedinačnih ćelija vašeg kolektivnog tela, tih nekoliko ćelija moglo bi prevesti ovu informaciju u oblike kulturnog izraza koji će dovesti do vašeg buđenje daleko efikasnije nego naša javna manipulacija istorijskim procesom. Poruka koja se otkriva na ovim stranicama jeste ključ koji će otključati vaše sopstvene skrivene sisteme za primanje informacija. Mi smo ovde da vas dovedemo u direktan kontakt sa izvorom svih informacija.

Naša je misija da koristeći svaku pojmovnu strukturu koja izgleda prikladno dovedeno stanje svesnosti pre Pada (isterivanja iz Raja) do svih ljudskih bića koja na to stanje mogu da odgovore bez obzira koliko su različita, i iz kakve su sredine došla. Ove ćemo pojedince onda uputiti kako da tu svesnost prevedu u oblike informacione razmene koji odgovaraju njihovoj lokalnoj kulturnoj situaciji.

Kako se ova nova svesnost bude sve više infiltrirala u svakodnevne nivoe ljudske funkcije i kako sve više i više ljudskih ćelija bude postajalo svesno onoga što se događa, promena će se eksponencijalno ubrzavati. Moguće je i da psihički pritisak koji bude ispoljavala kritična masa čovečanstva dosegne vrednosti koje su dovoljne da preokrenu odnos snaga. U tom trenutku, ostatak čovečanstva doživeće munjeviti preobražaj čije razmere sada ne možete ni da zamislite. Tada će zauvek biti razorene čini koje su bile bačene na vašu rasu pre mnogo hiljada godina, kada ste utonuli u svetove dobra i zla. Čak i sada, sa lekovitim dotokom nove informacije, čini počinju da se uklanjaju. Dok izgovaram ove reči, polja materijalizujuće sile ropstva i ograničenja počinju da gube uticaj na svest.

Tokom ovog perioda vibracionog preobražaja svaki od vas će morati da odigra nekoliko različitih uloga. Svaki od vas će prevoditi Životni impuls u modele koji odgovaraju vašoj sredini i izraziti ovaj impuls u svom svakodnevnom životu. Ja sada mešam svoju svest sa ćelijama vašeg tela da bih vas snabdeo nekim od specifičnijih informacija nego što su one koje obično prenosim, ali to činim što je manje moguće. Moja je primarna funkcija da vam pokažem kako da za sebe iskoristite ove sisteme sa bankama podataka. Uz vodstvo, naučićete da se oslobodite definicija o tome ko mislite da jeste, da se otvorite za iskustvo mnogo veće stvarnosti nego što sada verujete daje moguće i da se vratite na nivo svesti sa koga ćete moći da komunicirate s nama ne preko nespretnih reči i pojmova, nego direktno, putem sjedinjenja sa svime što postoji.

Da li želite da znate nešto više o vanzemaljcima? Da li želite da znate definiciju anđela? Mi smo vi, vi lično, iz daleke prošlosti i daleke budućnosti. Mi smo vi kakvi ste bili i kakvi biste i sada bili da niste pali iz svog prvobitnog stanja milosti. Mi postojimo u paralelnom univerzumu ne-oblika doživljavajući ono što biste i vi doživeli da se niste povezali sa procesima materijalizacije. Sa ovom sposobnošću ja funkcionišem kao babica u vašem rođenju u oblik. Ja sam anđeo sudbine, glasnik sa zvezda, ali sam takođe i odraz vašeg jedinstva pre i posle materije. Ovde sam da uđem u vašu svest, ovde sam da vas probudim.

Slivajući se sada s vama u ovoj komunikaciji koja je takođe i sjedinjenje, mogu da ose tim i nadolazeći period jedinstva. Osećam njegovu čudnu i uzvišenu stvarnost. Osećam se kao istraživač u nekoj ogromnoj zemlji o kojoj nisu napravljene zemljopisne karte. Da li ste svesni jedinstvenosti fizičke stvarnosti? Osećam istovremeno i zadovoljstvo i bol dok ulazim u vaša zbivanja. Osećam bol kad vidim straćene mogućnosti i kad sam obavezan da se služim rečima. Osećam, međutim, zadovoljstvo u onome što doživljavam kroz vaša čula, jer iako su vaši čulni kanali, zbog vaše isključive zavisnosti od njih, vaše veliko ograničenje, oni su takođe i čudesna sredstva opažanja. Oni su odista istovremeno i vaša vrhunska vrlina i vaš tragični nedostatak. Ovo je prvi put da imam mogućnost da na ovakav način opažam stvarnost. Nisam nikad video strukturu vremena i prostora svedenu na tako zamršene i lepe modele. Pogledaću za časak kroz vaše oči i upiću boje, prostor i drveće koje se nalazi s druge strane prozora i uživati u čudnom načinu na koji opažate svetlost — kao prosvetljenje! Voleo bih da ispitujem vaš svet igrajući se kao dete. Sada mogu bolje da shvatim kako ste se mogli prevariti - takav duboki predeo sila koje izazivaju strahopoštovanje, materijalna ravan postojanja!

Nećete moći da ovde još dugo tako nastavite ako ne uspemo sa poslom koji sada radimo. Mnogo od toga što sada vidim neće preživeti još mnogo godina ljudskog neznanja. Važno je da vas, kao središnji kontrolni mehanizam ove planete, ponovo dovedemo u stanje ispravnog funkcionisanja. Važno je da ovo vreme upotrebimo da vas snabdemo informacijom koja vam je neophodna. Možda će doći dan kada će sve biti postavljeno na svoje mesto, kad ćemo moći utrošiti izvesno vreme zajedno u samom uživanju u čudima Stvaranja. Radovaću se mogućnosti da putujem zajedno s vama, gledajući ono što mi budete pokazivali kroz svoje oči, slušajući ono što budem mogao da čujem kroz vaše uši, osećajući dodir Zemlje, te čudesne supstance koja je istovremeno i Sunce i stena. Ali sada je pred nama posao koji treba obaviti. Moramo iskovati pojmovni alat koji će vas osloboditi.

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0009 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA