PRENOSI ZVEZDANOG SEMENA - Poglavlje VI
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Psihološki proces
 

Sve što vam treba već postoji u ovom sadašnjem trenutku i ovaj trenutak je sve što postoji. U kratkom svetlucanju sadašnjeg trenutka naći ćete celokupno vreme sveta. Kroz sadašnji trenutak stupićete u dodir sa Živom Informacijom koja će vas nepogrešivo voditi. Ovaj sadašnji trenutak je zvezdana kapija kroz koju ćete napustiti zatvor ljudske definicije i proširiti se u svesnost božanske percepcije. To je pukotina medu svetovima, ne samo medu svetovima prošlosti i budućnosti, već i među svetovima vremena i prostora, duha i materije, oblika i bića. To je bezvremena zona, kapija kroz koju ćete ponovo početi da sudelujete u avanturi stvaranja.

Vaš ulazak u večnu uzvišenost sadašnjeg trenutka, u Božije Prisustvo, obaviće se kroz ono što zovemo "psihološki proces". Taj proces je proces pomicanja identiteta, proces kojim se u vašoj svesti obnavlja ravnoteža između dve stvarnosti. Kroz ovaj proces počinjete da shvatate da vi niste oblik koji oživljavate, već sama sila oživljavanja. Kroz ovaj proces ponovo ćete se probuditi u svest o svemu što jeste u Duhu i u celovitosti. To je proces koji će vas vratiti u stanje milosti, u stanje zdravlja, u stanje bliske povezanosti sa svim što postoji. To stanje postoji već sada. Ono je oduvek i postojalo. Pa opet je najveći broj ljudskih bića bio slep za ovo stanje zbog neprekidnih mahinacija procesa racionalnog mišljenja koga su obožavali umesto da obožavaju Boga i Njegovu jednostavnu istinu.

Važno je da prepoznate stvaralačku moć svojih misli, moć koja je daleko izvan domena vašeg znanja. Sve dok budete negativno mislili, Život će vam dozvoliti samo mali deo svesti, da ne biste dalje širili zarazu. Ali, u trenutku kada vaše misli budu ispunjene Ljubavlju i Životom, Gospod će vas preplaviti Svojom sopstvenom svesnošću i vi ćete uživati u čudu Njegove percepcije. Rođeni ste da delite Njegovu stvaralačku moć. Materija od koje ste stvoreni toliko je ispunjena sposobnošću za stvaranje da sve što taknete odmah oživljava; svaka misao, svaki identitet, svaka slika. Vi ste sila koja daje energiju materijalnoj ravni postojanja, donosioci života, darovatelji blagoslova i podupirači iluzije. Kroz vas Bog može da ude u samo srce Stvaranja. Kroz vas se Bog otkriva u materijalnom obliku.

Vi ste istovremeno i dete Boga i dete Materije. A ipak ne možete da služite oba gospodara. Za šta se god vežete u Materiji, za to ćete biti vezani i u svesti. U ovom vremenu vi ste stvaralac sopstvene stvarnosti. Ako želite da spoznate Tvorca veće stvarnosti, odložite svoje misli kao što biste odložili svoju motiku posle dnevnog rada u svom vrtu. Ova veća stvarnost vas sada zove. Potrebni ste da joj služite. Završio se vaš embrionalni period, trudnoća je završena, sledi trenutak rođenja.

Da biste ponovo ušli u Božije Prisustvo, morate prethodno da napustite prisustvo Satane. Živeli ste u prisustvu Satane tokom čitave svoje istorije. U strahu ste odvedeni daleko od svog doma u stanju milosti i dovedeni duboko u svetove elementarnih sila i modela vezane energije. Sad je vreme da napustite taj zatvor. Nema potrebe da napuštate svoja fizička tela, niti predmete na fizičkoj ravni postojanja, ali morate da napustite svoja tumačenja u vezi s tim šta su ti objekti i šta su ta tela. Vaša tumačenja i vaše definicije samo odražavaju iskrivljenost vaše subjektivne perspektive.

Tumačenja su ta koja stoje između vas i jasnoće opažanja koja će vam biti potrebna da obavite posao koji predstoji. Morate ih se osloboditi kroz svoje misli, kroz svoje snove, kroz svoje nade i strahove. Ona vam mogu izgledati beznačajna, kao eterične stvari koje blago plove kroz vaš um, ali neka vas ne zavede njihov prividni nedostatak supstance. Ona su grada od koje se grade ratovi, glasnici smrti, činioci bolesti i razaranja. Uz pomoć energije koju im dajete putem svoje pažnje, ona stiču snagu da obogalje planetu.

Sećate li se drveta u sredini Rajskog vrta?

Šta mislite zašto je Gospod zabranio prvim ljudima da jedu plod znanja o dobru i zlu?

Samo Jedan sa svešću o celini Stvaranja je u položaju da odredi šta je dobro, a šta je zlo u odnosu na razna bića.

U onoj drugoj stvarnosti, prvi ljudi su delili sveobuhvatnu perspektivu sa Tvorcem, ali u stvarnosti oblika, njihova perspektiva je nesumnjivo bila subjektivna i nesposobna da tačno proceni potrebe celine. Oni nisu mogli da stvaralački usmeravaju one koji su projektovali oblike koji funkcionišu unutar Stvaranja. Samo je Sveukupnost Svesti, Bog Otac, Tvorac, u tom položaju. Sve dok su verovali u Njega, i sve dok su bili voljni da funkcionišu u okviru svoje namene, u kontekstu Tvorčeve sopstvene unutrašnje dinamike, imali su potpunu slobodu da uživaju u stvorenim područjima.

Odlučivši da se prihvate zabranjenog voća, ovi prvi predstavnici ljudi iskoračili su preko granica funkcije koja im je bila određena, a time i izvan granica stvaralačke energije koja im je bila dostupna u skladu s prirodom njihovog mesta u Božijem planu. To je bio početak bolesti, starenja i smrti, početak njihovog modela lažnog identiteta i početak ljudske istorije. Taj model lažnog identiteta traje sve do današnjeg dana, pa iako taj model nije bitno delovao na period trudnoće, on je taj period sigurno učinio manje ugodnim.

Možete li sada jasnije da vidite zašto je bitno, u ovim završnim godinama ovog ciklusa, da se oslobodite svojih tumačenja? Ona pripadaju prošlosti. A Život večno postoji u sadašnjosti. Vi ste bili predviđeni da imate ovaj večni Život. Ali da biste to i učinili, morate da se oslobodite svog poistovećenja sa prošlošću, morate da se oslobodite poistovećenja sa materijalnim odelom koje nosite i da prihvatite stvaralačku definiciju koju vam Život daje u ovom sadašnjem trenutku. Šta je to što zovete Satanom? Njegovo je telo prošlost, a njegov dah — budućnost. Snabdeven energijom vašeg osećanja krivice koje je orijentisao prema prošlosti i vašim strahom koji je orijentisan prema budućnosti, On vas prati unaokolo nalik na ogromnu kosmičku senku. On baca svoje mreže straha u vode vaše svesnosti, a onda ih povlači konopcima razuma i dovlači natrag u prošlost koja je opsednuta osećanjem krivice.

Da bismo ovo bolje ilustrovali, vaše prisustvo se može uporediti sa elastičnom membranom koja je predviđena da se napuni energijom i moći Života. Kao dve ogromne rupe sa obe strane, osećanje krivice i straha dozvoljavaju da istekne dragocena životna supstanca, tako da ostajete osušeni, neefikasni i sa kratkim životnim dobom, koristeći sve vreme sopstvenu životnu supstancu da biste napunili energijom sve ono čega se plašite.

Lako je preokrenuti situaciju. Dozvolite samom sebi da umrete za prošlost i da se probudite u sadašnjem trenutku. Zašto bi se u tome kolebali? Da li su vaša prošla iskustva zaista dovoljno sveobuhvatna da bi vam dala osnovu za razumevanje svega što srećete u sadašnjosti? Da li ona zaista zaslužuju autoritet i poverenje koje im pridajete? Koliko ste bili pažljivi za sve činioce koji su bili prisutni u trenutku njihove pojave? Ako ste preokupirani "iskustvom" koliko ćete biti pažljivi u odnosu na ono što se javlja u ovom trenutku? Gde je sada vaša pažnja?

Vi ste tamo gde vas vaša pažnja odvede. U stvari, vi jeste vaša pažnja. Ako vam je pažnja izlomljena, i vi ste izlomljeni. Kad vam je pažnja u prošlosti, i vi ste u prošlosti. Kada vam je pažnja u sadašnjem trenutku, vi ste onda u Božijem Prisustvu i Bog je prisutan u vama. Umrite za sve što stvarno ne postoji i otkrijte ono što zaista postoji. Pustite da od vas ode sve što mislite da znate. Budite pošteni: sve što znate pripada prošlosti. Za Boga sve to ne postoji. Za Boga je vaše znanje samo prašina u oku deteta koja ga zaslepljuje za sjaj Stvaranja.

Vi, zapravo, ne znate ništa što ima večnu važnost. Kada delujete na osnovu svog takozvanog znanja, vi delujete bez božanske osnove. Poverenje u vaše sopstveno znanje nije poverenje u Boga. Verovanje u vaše sopstveno znanje nije verovanje u Boga. Ma koliko naučili unutar okvira vašeg sadašnjeg konačnog znanja, to nikada ni za korak neće biti bliže razumevanju Boga, svemira ili samog sebe. Znanje, kako ga vi sada razumete, neće vas nikada dovesti bliže Životu.

Ne lepite se zamišljajući da ste u pravu, za ovaj ili onaj segment svog iskustva, kao da je ovaj ili onaj komad prošlosti vredan da ga se sačuva. "Dobro" — reći ćete — "Umreću za sve osim ovoga. Ovo je suviše sveto. Ovo za mene znači isuviše mnogo." Neka i to ide! Da li vam to znači više od samog Života? Nije vam više potrebno, bez obzira o čemu se radilo.

Možda se brinete da neki aspekt vašeg identiteta neće preživeti psihološki proces. Možda ste i u pravu. Ali isto tako možete i da grešite. Neka sve to ode. U svemu tome nema nikakve razlike. Nema nikakve garancije da će ovo ili ono preživeti Božiji pogled. Ali jedine stvari koje su ugrožene, jedine stvari koje neće preživeti jesu stvari koje postoje samo u vašim koncepcijama, stvari koje nemaju drugu stvarnost osim one koju im vi sami pridajete.

Sve stoje za vas bitno podržava stvaralačka snaga živog Boga. Sve što vi sami podržavate i održavate u postojanju putem pogrešne upotrebe svojih stvaralačkih sposobnosti služi samo tome da vas uplete u područja u kojima su vaše životne energije pogrešno usmerene i raspršene. Bilo koje vaše verovanje, bilo koji koncept, bilo koje uverenje, za koje mislite da istinski odražava ono što je prisutno u Bozi]em umu, još će biti na drugoj strani psihološkog procesa. Prema tome, nema nikakvog razloga da se plašite oslobađanja od tih stvari. Sve stoje Bog posvetio, nastaviće da postoji. Nestaće samo ono što nastoji da vas prevari u vezi sa vašom sudbinom. To je zaista vrlo jednostavno. Neka sve to ode. Pogledajte šta Bog ima da vam ponudi.

Bilo kakvo kolebanje koje osećate u vezi s ovim, samo je znak koliko još čvrsto verujete u strah i razum. To su lažni bogovi ovog doba. Oni će nastaviti da vas porobljavaju sve dok ne obnovite svoju čvrstu veru u Ljubav i Život. U sebi čvrsto verujte u Boga i u svakoj će vam se situaciji razotkriti Istina o Njegovom božanskom planu. Ovaj plan je vaš sopstveni priručnik za delovanje. Ignorišite ga u korist sopstvenih tumačenja, time ćete ignorisati nacrt svog sopstvenog identiteta.

Izvor beskrajnog znanja vam stalno daje specifične informacije za svaku situaciju. Zašto u to ne verujete? Vaš prvi impuls uvek će biti, kao što je to uvek i bio, programatska instrukcija iz vašeg subliminalnog analitičkog sistema, savet vašeg Tvorca. To će biti direktna poruka vašeg istinskog Pravog Ja, Impuls Života, prolaz ka svemu onome što zovete nebom. To je spontana iskra božanstva koja se diferencira i ispoljava kroz vas u vašu situaciju i sredinu u kojoj živite. Ova iskra može da proceni i da vrednuje činioce koji su prisutni u bilo kojoj situaciji brzinom koja daleko prevazilazi racionalni misaoni proces. Vi imate na raspolaganju sve odgovarajuće informacije iz svemira i možete ih dobiti jednostavno tako što ćete ih zatražiti.

Kada postanete svesni svog totaliteta, Životni impuls će vam preneti sve što vam je neophodno da znate u bilo kojoj datoj situaciji. Njegova poruka će vam uvek doći kao vaš sopstveni spontani impuls. Budite pažljivi.

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0018 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA