PRENOSI ZVEZDANOG SEMENA - Poglavlje IX
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Ostrva budućnosti
 

Kako se budete preorijentisali na nov način postojanja u svetu, tako će vas privući centri u kojima je vibraciona atmosfera korisnija za zdravo funkcionisanje. Ovi centri će predstavljati žižne tačke oko kojih će se uobličiti organi Planetarnog Bića. Ovi centri će biti, u izvesnom smislu, ostrva budućnosti u moru prošlosti. U okvirima njihovog vibracionog polja, Novo Doba će se rascvetati i organski će se širiti da bi konačno prekrile Zemlju. To će biti prvi mostobrani i uporišta nastupajućih snaga, tačke ulaska kroz koje će se preneti isceljujuće energije preobražaja. Svi ovi centri će zajedno raditi da bi pripremili ljudsku vrstu za njeno kolektivno buđenje.

Neki od tih centara imaće specifičnu orijentaciju i naglasak. Drugi će biti eklektičniji i univerzalniji. Ali svi oni koji budu pripadali novom biće ujedinjeni u duhu Života koji dolazi. U svakom od ovih centara, bez obzira kakav mu je specifičan oblik, prisustvo svesnog Života stvoriće okolinu u kojoj će iskreni pojedinci, težeći da dozive psihološki proces i da učestvuju u delovanju Gospoda, moći da se prilagode svemu stoje potrebno čvrsto se stabilizujući na putevima Duha.

Danas postoji mnogo takvih mesta. Mnoga će se još pojaviti tokom preostalih dekada ovog prelaznog perioda. U vreme kad sledeća generacija dostigne zrelost postojaće široka mreža ovakvih ostrva. U to doba će za pojedinca biti svakidašnja stvar da provede čitav svoj život unutar okvira ovih zajednica. Doba koja dolazi neće značiti proširenje pojedinačnih stavova. Tokom prelaznog procesa, mnogi će ustanoviti daje korisno da budu u društvu drugih pojedinaca koji se vibraciono prilagođavaju ili su to već uspeli da postignu. Okolina koja razume ove procese ujedno ih i snažno ubrzava.

U danima planetarnog preobražaja mnogobrojne su i različite uloge koje će svako od vas morati da odigra. U ovom vremenu pripreme, možete da jedan drugome pomognete da naučite da ih igrate bez procenjivanja ili vezivanja. To će biti veliki deo vašeg treninga u ovim centrima. Naučićete da preuzmete odgovornost za svoju posebnu funkciju bez identifikacije sa egom, naučićete da delite svoje individualne sposobnosti sa drugima kao sa delovima jedne veće celine. Naučićete takođe i da se odreknete onih modela ponašanja koji ne pridonose skladnom proricanju duha.

U okviru ovih centara biće mesta i za vodstvo, ali prvenstveno u okviru praktičnog upravljanja. Ovakvo rukovođenje neće činiti duhovnu hijerarhiju. U okviru atmosfere koja se bude stvarala u ovakvim centrima, pojedinac mora da preuzme potpunu odgovornost za sopstveno buđenje. Iako će zajednički život i rad ubrzati proces buđenja u svakom pojedincu, nijedan pojedinac, po pravilu, neće biti u položaju da svojevoljno diktira način života ostalih. Istinske duhovne vode neće pokušavati da vas zadrže u podređenom položaju, nego će vas povući, što budu brže mogli, na svoj sopstveni nivo. A ako budete mogli da idete i dalje od njih, poguraće vas i izvan domena svog nivoa. S druge strane psihološkog procesa, najveći medu vama će, kako je i Isus učio, biti sluge svih ostalih. Baš ove sluge biće oni koji će s pravom zauzeti neophodne položaje praktičnog vođenja. Oni koji ne budu dovoljno skromni da prihvate neophodni autoritet u stvarima svakodnevnog življenja, neće biti medu onim krotkima koji će naslediti Zemlju.

Jedna od prvih zapovesti posla u procesu planetarnog buđenja jeste raspodela informacija. Oni koji su uključeni u današnje centre novog doba već su angažovani u ovom radu. Njihova je funkcija da prime dah Života, da ga prevedu u informaciju koja je potrebna da bi se preobrazile postojeće socijalne strukture i da tu informaciju razdele na odgovarajući način. To će ih angažovati u svim vidovima komunikacije, ne samo kao posmatrače, već i kao programere i usmerivače.

Vaši sistemi komunikacije su čekali na ovaj dan. Oni su i stvoreni radi ovog trenutka. Nemojte izbegavati tehnologiju koja vam je dostupna. Iako je tehnologija u prošlosti bila zloupotrebljavana, kad se nade u rukama onih koji vole, može da preobrazi svest vaše planete brže i efikasnije nego što bi to inače bilo moguće. I tehnologija spada u alat koji je u Božijim rukama. Nemojte se bojati tog alata, već ga volite. Koristite se njim da biste proširili i raširili poruku ljubavi svima onima koji još nisu naučili da se podese na druge, direktni]e, kanale u samima sebi.

U dobu koje dolazi, vaši tehnološki metodi komunikacije će postati zastareli. Zameniće ih daleko superiorniji sistem informacione razmene. U tom vremenu, nikome neće trebati sistemi koji su danas u upotrebi, a samo će malo ljudi naći neku zabavu u njima. Ali za kratko vreme u sadašnjem trenutku, ovi metodi komunikacije će biti nosioci velike promene. Koristite ih mudro i diskretno.

U ovoj kulturi pismenosti, radićete s rečima. Ali, shvatite, da reči neće biti u velikoj meri ono što će rasprostirati poruku. Daleko će biti značajniji duh koji vi sami budete mogli da iza tih reči postavite. Pažljivo i mudro birajte reči — ili, još bolje, dozvolite Duhu da ih za vas bira. Ali, shvatite, da su reči samo predstavnici veće istine. Neka ta istina bude jasna vama samima i vaše reči će odražavati tu jasnoću. Mnogi se čak neće ni sećati šta su čuli, osećaće samo da su lakši i življi posle vašeg izlaganja. Tako treba da bude. Vi ne prodajete ni sebe, ni svoju organizaciju. Oni koji treba da vas pronađu i da rade s vama, to će i učiniti.

Dok rad vašeg centra bude počinjao da cveta u ranoj svetlosti zore, ne smatrajte samog sebe posebno izabranim ili na neki način superiornijim u odnosu na druge koji rade negde drugde. Možda je vaš centar nešto što vama odgovara. Ista istina se, međutim, može doživeti kroz različite oblike, a usko poistovećenje sa bilo kojim pojedinačnim oblikom, bez obzira koliko taj oblik pridonosi Duhu, znači samo proširenje ega. Sva su probuđena bića jednaka u Božijim očima. Svi probuđeni organi Kristovog tela podjednako su bitni za posao koji treba da se obavi. Što više budete mogli da se koristite oblikom, a da ga ne naglašavate, to će biti moćniji otisak Duha.

Shvatite da vi, u pojedinačnom smislu, niste ti koji izazivate promenu, iako ste njeni instrumenti. Tvorac je taj koji donosi promenu. Kako Njegovo biće bude sve više obuhvatalo vašu vibracionu atmosferu, tako će dolaziti do promene, sa ili bez učestvovanja bilo koje grupe ili pojedinca. Ovo ne znači potcenjivanje uloga koje će igrati grupe ili pojedinci. Ali, nemojte da potpadnete pod čini ega. Budite jednostavni u svojoj motivaciji i vaše će akcije biti mnogo značajnije.

Ako ti mali delić istine dođe na put, priznaj ga i poštuj ali ga ne smatraj važnijim od komadića istine koje drugi oko tebe budu našli u svojoj unutrašnjosti. U ovim prelaznim godinama, koncepte koji se budu pokazali kao korisni za tebe, možda neće obavezno smatrati korisnim. Svi paoci idu ka glavčini i osovini točka. Budi strpljiv. Božija ruka je u svim stvarima. Neka svako teži onom nivou razumevanja koji mu odgovara, a ti budi besprekoran na svom nivou.

Sa smirenim umom i tihim srcem, uđi u prisustvo istinskog jedinstva, u kome nema ni osećanja krivice, ni sramote, ni straha ni kuđenja, već samo izražavanja istine ispunjenog ljubavlju. Diši duboko i poistoveti se sa dahom života koji oživljava tvoje telo i koji gleda tvojim očima. A onda proširi i na druge ono što doživljavaš. Kroz tebe i kroz tvoj centar, neka Duh stvori jedno ostrvo ljubavi i sklada koga će moći da oseti i sva okolina koja te okružuje.

Neka se ova ostrva izdignu. Neka izrastu u obe Amerike. Neka izrastu u Aziji. Neka prekriju Evropu svojim mirom. Neka počnu da izviru na Indijskom potkontinentu i neka plešu duž lica Afrike. Neka budu, neka se množe duž Australije, Novog Zelanda i svih ostrva po moćnim okeanima. Neka prekriju Zemljinu loptu živom mrežom Ljubavi i Istine. Neka svi muškarci i sve žene svih rasa i nacija ustanu zajedno i zaplešu po radosnoj muzici života. Postoji samo jedan Otac Duh ijedna Majka Zemlja. Svi ljudi imaju zajednički koren i zajedničku sudbinu. Svi su deca ilovače i sunca.

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0009 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA