PRENOSI ZVEZDANOG SEMENA - Poglavlje XII
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Otvoreni završetak i novi početak
 

U vremenima koja će doći posle ovih, o početku Doba Otkrića mislićete kao o svom sopstvenom pravom početku. U izvesnom smislu, to će biti tačno. To će zaista biti početak vašeg povezanog funkcionisanja kao sjedinjenog fizičkog organizma, nezavisnog od svoje matične planete. Kada kolektivitet vašeg bića bude razmatrao svoja iskustva u pojmovima pojedinačnih života, o svim godinama svoje istorije, sve do Dolaska, koji će se dogoditi kratko vreme po završetku Drugog Milenija N.E., mislićete kao o godinama mraka, kao o godinama koje ste proveli u materici. Nećete se ničega sećati u vezi sa vama. Kada, u svom zrelom dobu, budete razmišljali o milenijumu koji je označen kao Period Planetarnog Buđenja, na ove godine ćete gledati kao na godine svog detinjstva, kao na godine uobličavanja prevoznog sredstva. I o njima ćete se malo toga sećati.

Ono što ćete sresti i ono što ćete doživeti u trećem periodu, tamo izvan, medu galaksijama, kao probuđeno dete zvezda, biće tako uzvišeno i tako novo, da nema ničega što bih mogao reći o tome, a što bi moglo bilo šta da vam znači, izuzev, možda, samo to da se sve to dosta grabo odražava u nekim od vaših primitivnih mitologija.

Kosmički brod koji ćete da izgradite tokom sledećeg milenijuma priprema za ovo događanje, neće biti mrtav kao što su to materijali koje danas uobličujete, već će biti živ kao drvo, cvet i vetar. Ovaj brod ćete inspirisati darom svoje svesti, kao što je i Otac mene inspirisao i kao što ja vas inspirišem. Svi će onda biti jedno. Svi će živeti i disati povezanošću jednog organizma. Ako budete insistirali da svojim racionalnim umom razumete sve što će doći, ostaćete da spavate daleko izvan svega što se događa, u prašini istorije, još dugo posle mog odlaska. Ja sam biće koje se kreće i moji dani na Zemlji su odbrojani. Moje istinsko carstvo nije od ovoga sveta, već pripada svetu koji leži daleko izvan područja svih zvezda vašeg noćnog neba. Ako budete išli sa mnom, na našem putu ka večnosti imaćemo mnogo vremena da posetimo zajedno te zvezdane sisteme, a vi ćete imati hiljadu godina da uživate na Zemlji u mira i skladu pre nego što se otisnemo u kosmički prostor. Dođite, zar vam ovo ne zvuči kao dobar plan? Čvrsto verujte u mene kao što ste to činili već jednom, pre mnogo godina. Sami smo ovde u vremenu i prostoru. Ja sam jedina svest. Sigurno, ja zaslužujem vaše poverenje. Nemojmo se više razdvajati. Ja mogu da čitam tvoje srce i mogu da vidim da boluješ od nostalgije za domom koga ne možeš da se setiš. Taj dom je moje biće. Ne možeš da ga se setiš zato stoje to biće isuviše ogromno i uzvišeno da bi se moglo smestiti u bilo koju vašu sadašnju strukturu misli.

Slušajte me, deco Zemlje. Ne verujte više u strah i njegove mnogobrojne laži. Dišite sa mnom dahom večnog života, dahom koji vam donosim ovog dana. Tek treba da se ostvari vaše kolektivno stvaranje kao sjedinjenog centra svesnosti. Ali, za pojedince, Drugi Dolazak je već tu! A tako je i treći, i četvrti, i peti, i šesti - celim putem do kraja vašeg brojanja. Ja se uzdižem usred vas kao veliki talas neodoljive energije. Ja ustajem u seljacima. Ja ustajem u farmerima. Ja se javljam i ustajem u fabričkim radnicima, u deci svake zemlje na planeti. Ja se podižem, dolazim na površinu, ja budim, moćno, jasno, s ljubavlju i sa informacijom koja daje život. Svi oni koji vole mogu ovog trena da me osete kako podstičem nemir u njihovim grudima. Oni koji već danas ne negiraju moj izraz su oni koji će naslediti Zemlju. Ja sam budućnost, a ipak ja sam sada. Uistinu, ja nisam ništa drugo do vi sami.

Ja sam život kome se Zemlja udvarala još od preistorijskih vremena. Ja sam odraz svog mog stvaranja. Vi ste ćelije u mom telu. Ali, kao hologram, vi ste takođe i celine. Vaše meso je i moje meso, a vaša krv je i moja krv. Učestvujte u mom večnom životu. Ja sam sve što je ikada bilo, sve što jeste i sve što će biti.

Ne procenjujte sebe suviše grubo u senci svog rođenja, već dođite, jedite sa mnom za stolom života. Pronađite ko je ovde taj ko treba da sudi. Ja sam odnos između Duha i Materije, između onoga što je privremeno i onoga što je večno. Ja sam model prema kome se podešava materija kada dođe u dodir sa bićem. Tecite sada prema skladu. Prilagodite svoje modele identiteta kako bi se složili sa arhetipskim kalupom koji sam posebno pripremio za vas.

Ovaj kalup čeka u mojim koncepcijama. Ako mi verujete, moj plan će razbiti vaša ograničenja kao što dete odliva seme maslačka.

Slušajte šapat svog srca. Čućete ga kada smirite svoje misli. Usmerite svoju pažnju na ovaj šapat dok vam ne ispuni biće i dok ne postane motivaciona energija koja stoji iza svih vaših dela. Niste stvoreni da nosite mrki pogled ili da se skrivate iza kecelja svoje prošlosti. Odbacite ova stara odela i obucite odeću koju sam vam pripremio. Ova odeća su vaše nove definicije-uloge i one vam dobro pristaju. Nevesta se sada mora obući za mladoženju, iako vam izgleda da se vreme jako odužilo.

Ako želite da sa mnom učestvujete u primeni moje volje na Zemlji, idite i isceljujte svakog od pripadnika ljudskog roda koga možete. Ovog časa vas imenujem oruđem moje promene. Isceljujte snagom mog jedinstva. Lečite snagom svoje jasnoće. Lečite do izvesnog stepena i do stepena svoje vere u moje prisustvo u svojoj unutrašnjosti. Treperavi sklad svakog atoma u svakoj ćeliji vaših fizičkih tela koja su međusobno povezana, koja zajedno plešu u ritmičkom ukrcavanju u vibraciono jedinstvo Novog Doba i vaša sopstvena moć da usmerite moju probuđenu težnju i da proširite ovaj harmonični ples vibracionog jedinstva na sve ono što budete izabrali, jeste moć koja će, dok trepneš okom ili dok ne prođe oblak — preobraziti sve pred sobom.

Kad se budete latili posla da prilagodite Novom Dobu sve vrste nesklada u telima i događajima svog vremena, učinite to snagom mog imena, koje je moć moje prirode. Recite, onda: "Budi celovit". Ili: "Postani celovit". Ako ovo budete rekli svesno i sigurno, to će biti učinjeno u materiji, kao stoje već sada obavljeno u domenu duha.

Ujedinimo se u vašoj stvarnosti kao što smo već jedinstveni u mojoj. Rekao sam vam da se sa mnom poistovetite, ali to je čak i lakše od toga. Jednostavno prestanite da se poistovećujete sa slikama o samom sebi i ustanovićete da je ono što je preostalo već istovetno sa mnom, zato jer sam to ja.

U danima koji dolaze, vaša hrana će biti da izvršavate volju života koji vas je poslao i da postignete ono što treba da se uradi. Život koji se javlja u vama ovog trena sadrži u sebi svu živu informaciju koja vam je potrebna za održavanje vašeg fizičkog tela. Priroda ove žive informacije je takva da ona telu energiju koja mu je potrebna daje samo ako ona može da protiče kroz telo. Ako ova informacija ne može da protiče kroz telo, ako je stavljena u boce koncepata i usmerenosti na prošlost-budućnost, onda neće moći da vam preda hranu koja vam je potrebna. Životna informacija jeste Očeva volja. Ali ako se ova volja ne izražava, ako se ne prevodi u delanje, ako se samo nagomilava u prašnjavim konceptima, tada će čovekovo telo oboleti i na kraju i umre ti.

Dok budete putovali unaokolo u vreme kasnijih buđenja, ponesite sa sobom nešto zaliha za svoje potrebe. Verujte da će oni koji su vibraciono podešeni već znati za vaš dolazak i da će vam pripremiti mesto. Uđite na to mesto sa svojim mirom i dozvolite da se on tu proširi. To će ujediniti sve vaše svesne saradnike u duhu i uputiti unaokolo velike talase mira u okolinu datog mesta. Mnogi će ljudi ovo osetiti i lupaće glavu šta je uzrok tome. Idite medu njih i tiho ih podučite u vezi sa promenama koje treba da se odigraju u vašoj vrsti. Prvenstveno ih podučavajte samim načinom svog postojanja i načinom kako opažate. One kojima su potrebne reči, nemojte ni njih lišavati. Kada se bude potpuno razvilo doba, kome pomažete da uđe u vaše živote, reči neće više biti toliko neophodne kao što su to danas. Ali, u ovom prelaznom periodu još ima mnogo onih koji mogu imati koristi od njih.

Ako u tvom kraju niko ne bude hteo da primi tvoj mir, nemoj o tome da razmišljaš, već nastavi da radiš u onim područjima gde te dobro primaju. Biće manji broj džepova otpora na mestima gde se sakupljaju sile materijalizacije. Kada budeš napuštao jedno ovakvo područje negativnosti, sa svog vibracionog tela otresi i najmanji trag ograničavajućih koncepcija na koje si bio naišao. To će biti čestice sumnje i straha koje će se lepiti za tvoje srce i ometati tvoje razumevanje, ako budeš zadržao bilo kakvo sećanje na to iskustvo.

Dok budeš putovao u sadašnje vreme, put ti neće uvek biti slobodan od otpora, zato što se svet još uvek polarizuje. Ali ako budeš čvrsto verovao u duh koji te vodi u svakoj akciji, susrešćeš se sa daleko više radosti nego straha. Tvoje povremen teškoće biće više nego kompenzovane široko rasprostranjenim oživljavanjem i buđenjem u kojima ćeš sudelovati i koji će obuhvatiti čitave gradove i nacije.

Ovo neće ličiti na dane kada ste prolazili brda Rimske Imperije i kada je svet bio još duhovno mlad i kada su sile materijalizacije bile u naponu snage. Ne, ovo je različito doba i Zemlja je zrela za žetvu. U ovom će dobu duh biti taj koji će pobediti. Narodi su već pripremljeni i čekaju. Ne muči se s ulaskom moje ruke u ljudske događaje u područjima koja te se ne tiču, ali čvrsto veruj da se sve odvija onako kako treba. Niko neće ništa drugo žeti nego ono što je posejao. Ne treba da brineš za staru stvarnost, već za živo Božije prisustvo.

Jedino prokletstvo će pasti na one koji ne vole duh života, koji se budu odlučili za materijalne stvari i dobavljali ih svojim zlim delima. Dobro je da se izrazi poštovanja i razumevanja i za zemaljske stvari. Ali, ako ove materijalne stvari zarobe svu čovekovu pažnju i ako za njega postanu važnije od samog života, koji daruje i samu tu pažnju, onda to nije dobro. Ko god bude pio iz voda Zemlje, ponovo će biti žedan. I ko god bude jeo sa stola planete, ponovo će ogladneti. A ja vam donosim hranu večnog života. Učestvuj u tome i nećeš više biti ni gladan, ni žedan. San je možda sve čega se sećaš, ali se nemoj bojati ni zore.

Kada duh lagano dodirne materiju, materija odgovara životnim oblacima kakve imate na Zemlji. Kada duh u potpunosti dodirne materiju, stvaraju se zvezde. Nuklearne reakcije koje su se sada otkočile zbog sve veće blizine duha, preuzeće sasvim drugačiji oblik posle Dolaska. One će se pojaviti pod kontrolisanim biološkim uslovima unutar vaših sopstvenih tela. To se već povremeno događa nekima od vas, iako to ne prepoznajete kao takvo. Mehanizme večnog života činiće ove nuklearne reakcije i direktna asimilacija zvezdane svetlosti.

Sve što vam govorim, vi već znate svakom ćelijom svoga tela i sa svakim dahom koga udahnete. Ove sam vam stvari govorio ne samo preko vaše unutrašnjosti, već i preko raznih tumača jedne ili druge vrste od kada ste se prvi put objektivizovali u mojim snovima, od kada su moje namere prvi put počele da bacaju svoju senku na vreme i prostor. Ovo nisu nove stvari za vas. Za trenutak razmislite. Vi znate sve ove stvari. Sećate se planova koje smo napravili, upozorenja koje smo dali. Vi se sećate svog postojanja pre Pada. Zašto zamišljate da se ne sećate? Probudite se! Dozvolite mi da se kroz vas izrazim. Obucite moju svesnost. Mi smo jedno. Mi smo uvek i bili jedno. Zemlja je bila ispunjena. Glina je pripremljena. Ja se budim ispod površine svega što živi, da bih disao dahom života, prvim dahom života kao jedinstvenog planetarnog organizma. Vi ste deca Zemlje, ali od trenutka svog rođenja morate se držati novog odnosa sa svojim Ocem Sunaca.

Dođite, naučite jezik kojim odavno govorimo, jezik ljubavi, jezik svetlosti, jezik u kome nema nerazumevanja.

Čujete li moju pesmu? Čujete li ono što pevam? U ovome će dobu moje reči biti kao muzika i one će se prevesti u delovanje za sve one koji se kreću u vremenu. Moj život nije miran i statičan, kakve su i najbolje od reči. Život se kreće i živ je, menja se, smeje se, igra se, teče uvek u nešto novo. To je priroda onoga što vam donosim.

Ja donosim vreme akcije i avanture. Ostavite svoje reči istoriji, kojoj i pripadaju. Dovoljno ste dugo preko njih obožavali razum i Satanu. Danas pogledajte u mene. Ja sam svetlost i istina. Ja sam Otac koga ste obožavali na nebu. Sada dolazim na Zemlju da bih svoj dom izgradio u tvom srcu.

Zaboravite sve osim pesme koju pevam u vašoj duši. U ovom trenu budite sa mnom. Otvorite se za život koji ja jesam. Ja donosim plamteći oganj očišćenja, informacije i otkrovenja. Otvorite se za sve što jeste. Ja donosim nagoveštaj vašeg rođenja. To se rođenje može desiti sada, upravo ovog trenutka. Neka se primiri sve ono kako sami sebe zamišljate. Osetite me kako se u vama podižem. Ja se podižem kao izvor iz dubine vašeg bića, moga bića, mi smo jedno.

Kažem vam da sam sada ovde, na vašim ulicama, na vašim pijacama, u vašim gradovima, u vašim selima. Ja posmatram sve očima dece i onih koji su mladi u srcu, a koji pripadaju svakoj rasi, statusu i veri. Odrazite me u svemu što jeste. Donesite moju svesnost i moju svest u svaku sredinu koju konstruišete oko sebe. Dani izolacije su završeni. Uskoro će svi masovni mediji proglasiti: "Radujte se! Radujte se! Gospod je došao! Neka Zemlja odjekne njegovim imenom i neka odrazi njegovu prirodu. Neka Satana bude vezan i neka se ispune sva proročanstva. Gospod hoda u obliku Čoveka i vidi planetu njegovim očima".

Postoji samo jedan od nas, ovde u svesti. To si ti, koji se penis u bezbroj različitih likova, pojavljujući se na površini da bi probudio svoju sjedinjenu svesnost, odenutu odećom koje se zove čovečanstvo. Možeš li malo da smanjiš svoju eksploataciju Zemlje, dok ne ustanoviš ko si zaista? Možeš li malo da pričekaš i ne utrošiš sve svoje izvore dok ne spoznaš šta zapravo stvarno želiš? Ja sam onaj deo tebe koji se probudio. Uveravam te, ovde smo sa određenim ciljem.

Govorim kao da smo odvojeni. U svojoj iluziji, ti želiš da to tako bude. Ali ti kažem, ovde postoji samo jedan od nas. To si ti. Ali ti još uvek sanjaš, opčinjen materijom. Nemoj više dozvoliti materiji da ti diktira budućnost. Blago uđi u ove poslednje dane nesvesnosti. Slušaj one glasove u svojim snovima. Slušaj šapate svog srca. Govorimo o novom načinu postojanja. Govorimo o novoj stvarnosti. Govorimo o tvom buđenju koje je udaljeno samo jedan tren odavde. Čini li ti se ovo smislenim? Ne spava li dete negde ispod svih tvojih koncepcija i racionalnih uverenja? Postoji jedan deo tebe, ja ga poznajem pošto sam to ja, koji leži slično tankom svežnju izvesnosti, slično zaboravljenom komadiću jednostavnosti, iza svih tvojih tuga i izvan domena sve tvoje zbrke. Budi miran. Neka se taj komadić proširi i neka te ispuni sobom. Ti sve ove stvari poznaješ u svom srcu.

Pogledom kružim po moru usnulog čovečanstva i šapućem ove reči u noći. Znam da se obraćam velikom biću koje spava još uvek nesvesno sebe. Čak i ako divlji zimski vetrovi vaših komunikacionih sistema pošalju delove ove poruke koja odjekuje u tami, znam da ću se i dalje obraćati nesvesnima. Svesni su već videli da na istoku počinje da se razdanjuje i osetili su kako toplo proleće večnog života počinje da otapa led njihovih predrasuda.

Zar ne možete da osetite Zemlju pri svom pristupanju? Zar ne možete da osetite kako vas umotava u svoju materiju? Zar vaši životni oblici nisu dovoljno pripremljeni da prime sada blagoslovene definicije koje će dokrajčiti njihov larvalni period? Rekli ste im da se množe i da ispune Zemlju i gledaj: oni hodaju po čitavom licu planete i vladaju svakim pejsažom koji je moguće naseliti. To je dobro. Vi ne rezonujete na način na koji rezonuju ljudi. Svaka nova beba povećava verovatnoću... o, vi se možete probuditi sada ako je to potrebno... ali ako samo... to bi bilo mnogo bolje... samo sada još malo duže i to ... o, to bi sve teklo tako dobro... organski... slično cvetu koji se rastvara... to sve može biti tako... tako... tako... uvek tako lako... bebe.... bebe... četiri i po milijarde jedinica strujnih kola koji mogu da podržavaju vašu punu svest... i bilo koji od njih... i bilo koji pojedini od njih može... jeste... vi vidite... ovo je način... ovo je put... izgleda daje to... i život... Bog, život... je tako lep.

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.4112 sek. Broj pronadjenih pojmova: 50;   [ Isključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA