ONTOLOŠKE PRIČE
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Reči zapisivača
 

Ovo je već Treća knjiga iz ciklusa "Seme kosmičkog znanja", koja je, kao i prve dve, zapisana u kontaktu sa Kosmičkim Razumom.

Posle Druge knjige smo mislili da više nećemo pisati nikakve uvode ili predgovore, govoriti o sebi ili davati neka uputstva. Međutim, uvek ima nešto da se ispriča, objasni...Nadamo se da će, ako i ne bude naročito potreban, ovaj uvodi deo biti bar interesantan.

Sređujući "primljen" materijal nismo razmišljali o imenu ove knjige. Pretpostavljali smo da će se ona zvati kao i prethodne, s naznakom da je Treća. Onoga dana kada smo počeli kompjutersku pripremu sloga, sa izvora ovih Kazivanja, na naše iznenađenje, "predloženo" je ime - Ontološke priče. O novom imenu smo razmišljali, dopalo nam se, pa smo ga rado i prihvatili.

Kasnije smo u „kontaktu“ zapisali - „...da knjiga nije objekat kome se dodeljuje naslov, već da i ona bira zapisivače, ime, čitaoce...Informacije nisu mrtve i nepokretne, već trepere i imaju svoju težnju. One se ogledaju u korisniku, a od toga zavisi njihova tačnost i aktuelnost, a vaša originalnost i spontanost.“

Veliki broj naših čitalaca lično poznajemo, mnogi dolaze na naše sastanke ili seminare, sa nekima smo u kontaktu preko pisama ili telefona. Njima ovaj Predgovor nije potreban jer su uglavnom upoznati sa radom "Karma Centra". Onima koji nisu imali priliku da se upoznaju sa našim aktivnostima ili su prvi put stupili u kontakt sa knjigama iz ciklusa "Seme kosmičkog znanja", dužni smo, radi lakšeg čitanja i boljeg razumevanja - da damo dovoljno informacija.

Najveći broj čitalaca koji su nam postavljali pitanja se odnosi na Izvor informacija i stanje u kome se nalazimo prilikom "kontakta". Ljude često zanima da li smo sigurni da u naš kontakt nisu ponekad umešane neke "tamne sile", kakav je naš odnos prema crkvi, zatim, kojoj veri, grupi ili sekti pripadamo... Smatramo da čitaoci imaju pravo da znaju ko piše knjigu koju su uzeli da čitaju, da budu upoznati sa pojedinim shvatanjima i ličnim stavovima autora, pa čemo iskreno i sa zadovoljstvom odgovoriti na neka pitanja ove vrste.

Naše "stanje prilikom prijema" ne nastaje putem hipnoze, droge, alkohola ili bilo kavog anestetika. Često nije neophodno da prethodno vršimo pripreme u vidu molitve, kontemplacije, meditacije... Jednostavno, kontakt se ostvaruje spontano, u svako doba i u različitim situacijama, pa se može reći da informacije prosto nadođu bez naše svesne želje ili odluke. Međutim, najčešće je slučaj da "kontakt" svesno otpočinjemo ili prekidamo. Tada pitanje zapišemo na papir ili se na njega kocentrišemo, a odgovor dobijamo mentalno, glasom ili vođenom rukom (automatskim pisanjem). Ređe, odgovor može doći u obliku mentalnih slika, vizija, događaja, znamenja...Mi ne znamo unapred koji će oblik kontakta da nastupi i na koji način ćemo dobiti odgovor. Slično se događa i kod mnogobrojnih "studenata" kojima smo na određeni način pomogli da ostvare vezu sa Duhovnim vođstvom.

Bez obzira na to kako je uspostavljen kontakt, uvek ga po želji možemo prekinuti, a ponekad, kasnije, nastaviti baš na mestu prekida. Ako u toku kontakta, u kome dobijemo odgovor na već postavljeno pitanje, pomislimo da nam nešto nije jasno, posumnjamo u tačnost ili zaželimo odgovor na pitanje koje nas interesuje a koje baš nije mnogo u vezi sa tekućom temom - dobijamo odgovor (odmah ili kasnije) i na to o čemu smo razmišljali. Zbog toga je moguće da u okviru istog Kazivanja bude delova koji ne pripadaju istoj tematskoj celini ili da se na više različitih mesta govori o istom pitanju. Trudili smo se da ovakve slučajeve uočimo radi razdvajanja, grupisanja na nov način ili izostavljanja iz teksta (ovo zadnje se odnosi i na neke tekstove koje za sada ubrajamo u "ličnu prepisku", koji se ne uklapaju u koncepciju ove knjige ili prevazilaze njene okvire; taj materijal će verovatno biti objavljen u nekoj posebnoj knjizi - kada za to dođe vreme).

Radeći na ovoj knjizi pravili smo izvesne selekcije, pa smo ujedno vršili pripreme i za sledeću knjigu koja će se dosta razlikovati od prve tri, ali će, nadamo se, obradovati i obogatiti čitaoce na jedan nov način.

Knjige iz ciklusa Seme kosmičkog znanja su povezane jer potiču iz isto Izvora, ali su istovremeno i samostalne - mogu da se čitaju i razumeju posebno, jer se retko događa da ista problematika bude tretirana više puta; ako se to i dogodi, u pitanju je sagledavanje iz nekog novog ugla. Zato, ipak, preporučujemo da prvo pročitate (bar uvodne delove) prve dve knjige.

Što se tiče odgovora na pitanje - sa kojim silama kontaktiramo - najčešće odgovaramo da same knjige dovoljno govore o tome "kakve su to sile".

U cilju razjašnjenja nekih naših osnovnih stavova koji se odnose na oblast vere, mistike, duhovnog razvoja...života, želimo da vam iznesemo neka svoja razmišljanja, iskustva, dileme...

Ko želi neka upražnjava jogu, meditaciju ili mantru, neka pristupi Jehovinim svedocima, krišnama, adventistima, baptistima ili pristalicama Sai-Babe...ali, radi najbržeg napredovanja treba poštovati, negovati i razvijati svoju globalnu tradiciju; tada se dobija adekvatna podrška iz samih korena-svojih predaka, podneblja i kolektivnog informativnog polja.Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 20% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.dobra-knjiga.com/Home.asp?AutorID=5118

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0046 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
Moji tekstovi
 
Dodaj novi tekst
 
Recycle Data (Tekstovi)
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA