ONTOLOŠKE PRIČE - Poglavlje LXXV
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Struktura ličnosti
 

Ko za sebe kaže "Ja"

...nervni sistem, program ličnosti

Revitalizacija...

Duša, kao deo Božje Suštine, ima aktivno sećanje na svoje poreklo i na delove Božjeg Plana, ali u svetu materije njoj ne pripada uloga aktivnog delanja.

Struktura ljudske ličnosti postoji istovremeno i kao uzrok i kao posledica čovekovog iskustvenog testiranja slobodnog izbora. Napon u strukturi ličnosti navodi čoveka da se iskuša i da svoja ubeđenja životvorno proveri, a samo iskustvo povratno utiče na strukturu licnosti menjajući neke njene delove i relacije.

Emanacija jezgra ličnosti nije uvek u stanju da prodre kroz velove nebića pa stiže do svesti pojedinca sa većim ili manjim iskrivljenjima. Ova svetlost nije dovoljna za aktiviranje sećanja Obrasca čoveka, jer predstavlja odbleske delova njegove zaboravom zamrznute a iskustvom neosvetljene istine. Za aktiviranje Obrasca čoveka je potreban jedan drugačiji kvalitet, jedan novi ton kojim će zatreperiti duša kada prepozna zaživljenu Istinu.

Termin: neprobuđen čovek, odnosi se na sve ljude čija je sloboda volje ograničena, a izbori uslovljeni raznovrsnim podstrukturama iz strukture ličnosti. Jezgro ličnosti je stalni gospodar, a nebića su privremena i sekundarna; ako ona ojačaju, čovek postaje sputan i igra uloge koje mu se nameću jednako ostajući udaljen od ispunjenja i od pravog zadovoljstava samorealizacije.

Probuđen čovek je osvešćeno biće; on svaki trenutak živi svesno i spontano, a istovremeno je i koncentrisan i opušten. Da biste postigli stanje budnosti, treba da naučite da posmatrate sebe i pristupite analizi svoje svesti: svojih osećanja i ubeđenja; možete ih unapred prihvatati, ali uvek budite spremni da ih izmenite ili da ih se odreknete ako je to potrebno. Ove lekcije ćete lakše naučiti ako svoju pažnju usmerite na prirodu i živite u skladu sa njom. U tom slučaju vam neće biti potreban lekar, sveštenik, duhovni učitelj ili pomoć viših sila.

Kada se probuđena i oslobođena ličnost razdvoji od tela (posle iskustva smrti), Obrazac čoveka će od strukture ličnosti dobiti neophodno iskustvo samorealizacije, a od duše svetlosni ton kojim se ovo iskustvo verifikuje.

Oslobođena ličnost ima na raspolaganju mnogo načina za nastavak egzistencije i dalji duhovni rast... Ona najčešće bira da se priključi strukturi neke Nadličnosti, nastavlja da "samostalno" egzistira u duhovnoj dimenziji (odakle kao vodič usmerava čoveka -ljude) ili se deli na više novih inicijalnih ličnosti. Koji će put izabrati zavisi od mnogo faktora, a jedan od osnovnih je, pored potrebe i želje za novim iskustvom, i preostalo vreme do prestanka diskontinuiteta.

Možda treba da se naglasi: ne naleće se na nebiće kao na psa ili drvo. Pre bi se reklo da proces nalikuje susretu sa nekom bolešću - ukoliko bolest (ispravno) shvatite kao sopstevni izbor, kao potrebnu lekciju koju treba da naučite... Sada ili nekada ste stvorili nebiće ili potrebu da ga prizovete. Neki deo strukture vaše ličnosti traži i stvara odgovarajuću situaciju gde će u spoljašnjem svetu na moguć i adekvatan način biti u prilici da razreši napon nekih asimiliranih uzroka.Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 20% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.dobra-knjiga.com/Home.asp?AutorID=5118

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0028 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA