ONTOLOŠKE PRIČE - Poglavlje LXXIX
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Ličnost i telo
 

Bolesti i sudbina

Ukupna ličnost (ukupna struktura inkarnanta) ne može da "stane" u telo, odnosno, nije u svojoj ukupnosti povezana sa telom. U svakom trenutku su aktualizovani samo pojedini fragmenti ličnosti, a razvoj ukupne strukture se odvija kroz dinamičko smenjivanje, preplitanje i sintezu njenih fragmenata.

Ego (1) se "rada" u okviru jedne od fragmentalnih ličnosti (FL), a razvija i dostiže kulminaciju u okvirima nekih drugih nivoa FL. Ujednačen razvoj i integracija svih nivoa FL predstavlja i završetak razvoja ega; čovek se tada ne bori sa egom, ne odbacuje ga niti ga se odriče, već ga jednostavno prevazilazi ulazeći u jedno kvalitativno novo stanje, stanje jedinstvenosti i harmonije sa samim sobom (a samim tim i sa ukupnim postojanjem). Na tom nivou je ego "zastareli instrument" koji je pomogao da se stigne do cilja, do nivoa integracije ukupne aktuelizovane psihičke strukture.

Svaki čovek tokom života promeni više FL koje doživljava kao svoje autentačno "ja". Fragmentalne ličnosti ne treba mešati sa ulogama koje čovek igra i koristi tokom života, ali težina uloge, ambijent igre, kao i sam ishod, zavise od tipa i nivoa FL koji je trenutno aktuelan.

S obzirom da je svaka ličnost neponovljiva i jedinstvena struktura sastavljena od mnogih parcijalnih inkarnanata koji su u okviru zajedničke ideje nastanka (zajedničkog jezgra) povezani na različite načine, ne može se jednoznačno govoriti o procesima nastanka, razvoja i raspada FL. Međutim, može se govoriti o nekim zakonitostima u njihovom razvoju koje se javljaju kao posledica tendencije inercije i automatskog ponavljanja delova istorije sopstvene vrste (najčešće je u pitanju ponavljanje životne priče roditelja, ali se uticaj kolektivnih psihičkih struktura ne može ograničiti samo na to).

Za vreme trajanja jednog fizičkog tela dominantna je samo jedna globalna ličnost koja se aktuelizuje i koja traži da bude potvrđena postojanjem. Od njenih fragmenata se gradi i opstaje dvanaest izvedenih tipova FL, kao i završna tri tipa koja se ne mogu nazvati fragmentima, već predstavljaju različite nivoe aktuelizovane slike ukupne ličnosti.Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 20% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.dobra-knjiga.com/Home.asp?AutorID=5118

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0051 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA