RADŽA JOGA - Poglavlje VII
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Radža-joga ukratko
 

Ovo je jedan kratak pregled Radža-joge, slobodno preveden iz Kurma Purane:

Vatra joge sagoreva kavez greha u kome je zatvoren čovek. Spoznaja se pročišćava i čovek direktno postiže nirvanu. Od joge potiče spoznaja; spoznaja, sa svoje strane, pomaže joginu da stekne slobodu. Gospod je zadovoljan onim ko u sebi samom sjedini jogu i spoznaju. Oni koji praktikuju maha-jogu, bilo jednom, bilo dva puta, bilo tri puta dnevno, ili neprestano, znajte da su to bogovi.

Joga je podeljena na dva dela: jedan se zove abhava-joga, a drugi maha-joga. Kada čovek meditira o svom Jastvu kao o praznini, lišenoj kvaliteta, to se naziva abhava-joga. Kada čovek vidi svoje Jastvo kao blaženo, lišeno svih nečistoća i kao jedno sa Bogom, to se naziva maha-joga. I kroz jednu i kroz drugu, jogin ostvaruje svoje Jastvo. Ostale vrste joge, o kojima smo čitali i slušali, ne zaslužuju da budu u istom rangu sa maha-jogom, u kojoj jogin spoznaje da je čitav univerzum Bog i da je on sam Bog. To je najuzvišenija od svih joga.

Jama, nijama, asana, pranajama, pratjahara, dharana, dhijana i samadhi su etape Radža-joge. Nepovređivanje, istinoljubivost, nepohlepnost, nevinostm neprimanje ičega od drugog čine jamu, koja pročišćava dug, ćitu. Nikada ne prouzrokovati bol nijednom živom biću, mišlju, rečju ili delom jeste ono što se naziva ahimsa, nepovređivanje. Nema uzvišenije vrline od nepovređivanja.

Ne postoji uzvišenija sreća od one koju čovek postiže takvim stavom neagresivnosti prema svim stvorenjima. Pomoču istinoljubivosti dospevamo do polodova rada. Kroz istinu mi postižemo sve; sve je utemeljeno u istini. Saopštavati činjenice, takve kakve jesu, to je istinoljubivost. Ne uzimati dobra drugih krišom ili silom zove se astejam, nelakomost. Čednost u mislima, rečima i delima, uvek i u svim okolnostima, jeste ono što se naziva brahmačarja. Ne primati nikakav poklon ni od koga, čak ni kada čovek strašno pati, jeste ono što se naziva aparigraha. Ideja koja je u osnovi ovog stava jeste da, kada čovek primi poklon od drugoga, njegovo srce postaje nečisto, on se ponižava, gubi svoju nezavisnost i postaje vezan.

Ovo što sledi pomaže da se uspe u jogi, a naziva se nijama ili ispravne navike i držanje: tapas (asketizam), svadhjaja (proučavanje), santoša (zadovoljstvo), šaučam (čistoća) i Išvara-pranidhana (ljubav prema Bogu). Post i ostali načini ovladavanja telom zovu se fizički tapas. Ponavljanje veda i drugih mantri, pomoću kojih se pročišćava satva elemenat u telu, naziva se proučavanje, svadhjaja. Postoje tri načina recitovanja mantri.

Jedan se zove verbalni, drugi poluverbalni, a treći mentalni. Verbalni ili čujni je najniži, a nečujni najviši. Glasno ponavljanje je verbalni način; kod poluverbalnog načina, čovek samo pokreće usne, ali se zvuk ne čuje. Bezglasno ponavljanje mantre, praćeno razmišljanjem o njenom smislu, zove se mentalno ponavljanje i ono je najviše. Mudraci su govorili da postoje dve vrste pročišćenja: spoljno i unutrašnje. Čišćenje tela vodom, zemljom ili drugim materijama, jeste spoljno pročišćenje, na primer kupanje. Pročišćenje duha pomoću istinoljubivosti i drugih vrlina, zove se unutrašnje pročišćenje.

Za upražnjavanje joge neophodna su oba. Čoveku nije dovoljno da bude čist samo iznutra, a da spolja ostane prljav. Ali, kada je dostupno samo jedno od to dvoje, prvenstvo ima unutrašnja čistoća; međutim, sve dok ne bude imao oboje, čovek neće biti jogin. Bogu se služi kroz slavljenje, putem misli i kroz predanost.

Govorili smo o jami i nijami. Sledeća etapa je asana, položaj. Jedina stvar koju treba shvatiti u vezi sa njom, jeste da telo treba da bude slobodno i da grudi, ramena i glavu treba držati pravo. Zatim dolazi pranajama. Prana označava vitalnu snagu u našem telu, a reč ajama znači kontrola. Postoje tri vrste pranajame: jednostavna, srednja i vrlo visoka. Pranajama je, uz to, podeljena na tri procesa: punjenje, zadržavanje i pražnjenje.

Kada počnete sa dvanaest sekundi, to je najniža pranajama; kada počnete sa dvadeset četiri sekunde, to je srednja pranajama; pranajama koja počinje sa trideset šest sekundi je najbolja. U najnižoj vrsti pranajame, čovek se znoji; u srednjoj, telo treperi, a u najvišoj pranajami, telo levitira i čovek doživljava poplavu blaženstva. Postoji jedna mantra koja se zove Gajatri, jedan vrlo svet stih iz veda. Ona glasi: "Mi meditiramo o slavi tog Bića koje je stvorilo ovaj univerzum; ono može da prosvetli naše duhove." Njoj se na početku i na kraju dodaje reč Om. U jednoj pranajami, Gajatri treba ponoviti tri puta. Sve knjige kažu da je pranajama podeljena na: rečaka (izbacivanje ili izdisaj), puraka (udisaj) i kumbhaka (zadržavanje ili nepokretnost).

Indrije, čulni organi, okrenuti su prema spolja i dolaze u dodire sa spoljnim objektima. Dovesti ih pod kontrolu volje jeste ono što se zove pratjahara ili skupljanje prema sebi.

Usredsređivanje duha na lotos srca ili na centar u glavi nazvano je dharana. Kada se ona ograniči na jednu tačku kao osnovu, pojavljuje se naročita vrsta mentalnih talasa; ti talasi se ne utapaju u druge vrste talasa, već postepeno preovlađuju, dok ostali uzmiču i najzad iščezavaju. Potom, prvobitna mnogostrukost talasa ustupa mesto jedinstvu i u duhu ostaje samo jedan talas. To je dhijana, meditacija.

Kada više nikakav temelj nije potreban, kada je čitav duh postao jedan jedini talas, kada je postignuto jedinstvo oblika, to je ono što se zove samadhi. Lišen svakog oslonca u mestima ili centrima, prisutan je samo smisao talasa. Kada duh može da ostane usredsređen na jedan centar u toku dvanaest sekundi, to je jedna dharana; dvanaest takvih dharana čine jednu dhijanu, a dvanaest takvih dhijana čine samadhi.

Jogu ne treba upražnjavati blizu vatre ili vode, tamo gde je tele prekriveno suvim lišćem, tamo gde ima mnogo mravinjaka, gde postoji opasnost od divljih životinja, na raskršćima puteva, gde ima suviše buke, tamo gde ima mnogo nemoralnih ljudi. Ovo naročito važi za Indiju. Ne vežbajte kada vam je telo suviše tromo ili bolesno ili kada vam je duh veoma nesrećan i tužan. Idite na mesto koje je dobro sakriveno i gde niko ne dolazi da vas uznemirava. Ne birajte prljava mesta. Radije izaberite neki lep predeo ili lepu sobu u vašoj sopstvenoj kući. Kada hoćete da vežbate, najpre pozdravite sve nekadašnje jogine, vašeg sopstvenog gurua i Boga, a onda počnite.

Pošto smo objasnili dhijanu, evo nekoliko primera objekata meditacije. Sedite pravo i gledajte u vrh svog nosa. Kasnije ćemo naučiti kako to pomaže da se duh usredsredi, kako, kontrolišući dva optička nerva, čovek čini veliki korak ka ovladavanju lukom reakcije, a time i ka kontroli volje. Evo jednog primera za meditaciju: zamislite jedan lotos, smešten na vrhu vaše glave, nekoliko palaca iznad nje, čije je središte vrlina, a stabljika spoznaja.

Osam latica lotosa su osam moći jogina. Prašnici i tučkovi u njegovoj unutrašnjosti su odricanje. Ali, kada odbaci spoljašnje moći, jogin će postići spasenje. Tako su osam latica lotosa osam moći, prašnici i tučak u unutrašnjosti su krajnje odricanje, odricanje od svih tih moći. U unutrašnjosti tog lotosa zamislite Zlatnog Jednog, čije je ime Om, Svemogućeg, Nedodirljivog, Neizrecivog, okruženog blistavom svetlošću. Meditirajte o tome. Evo i drugog primera: zamislite jedan prostor u svom srcu i zamislite da u sredini tog prostora gori plamen. Zamislite taj plamen kao svoju sopstvenu Dušu. Unutar plamena je druga sjajna svetlost; ona je Duša vaše Duše, Bog. Meditirajte o tome u svom srcu.

Nevinost, nepovređivanje, opraštanje čak i najvećem neprijatelju, istinoljubivost i vera u Gospoda – sve su to različiti zaveti. ne plašite se ako niste savršeni u svakom od njih. Radite i uspećete. Onaj ko se odrekao svih vezivanja, svakog straha i svakog gneva, onaj čija je čitava Duša ušla u Gospoda, onaj ko je našao utočište u Gospodu, čije je srce pročišćeno – sa bilo kojom željom da dođe Gospodu, On će mu je uslišiti. Prema tome, obožavajte Ga kroz spoznaju, ljubav i odricanje.

"Onaj koji nikoga ne mrzi, koji je svima prijatelj, koji je milosrdan prema svima, koji ne poseduje ništa, koji je slobodan od samoljublja, čiji duh ostaje isti i u patnji i u zadovoljstvu, koji je uzdržljiv, koji je uvek zadovoljan, koji je uvek posvećen jogin, koji je ovladao svojim Ja, čija je volja snažna, čiji su duh i intelekt posvećeni Meni – takav čovek je moj voljeni bhakta. Onaj koji ne izaziva nemir, koga drugi ne mogu da uznemire, koji je oslobođen od uživanja, straha i nespokojstva – takav čovek je Moj voljeni. Onaj koji ne zavisi ni od čega, koji je čist i marljiv, koji se ne brine da li će se desiti dobro ili zlo i nikada nije nesrećan, koji se odrekao svih sebičnih napora, koji ostaje isti pred pohvalama i pred ukorima, tih i zamišljen, zadovoljan malim, koje mu dolazi u deo, bez doma, jer je čitav svet njegov dom, i koji je postojan u svom duhu – takav čovek je Moj voljeni bhakta." Takav čovek postaje jogin.

* * *

Postojao je veliki bog-mudrac koji se zvao Narada. Kao što među ljudima postoje mudraci, veliki jogini, isto tako postoje veliki jogini i među bogovima. Narada je bio veliki i slavan jogin. On je svuda putovao. Jednoga dana, prolazio je kroz neku šumu i tamo ugledao čoveka koji je meditirao. On je sedeo u tom položaju toliko dugo, da su mravi sagradili veliki mravinjak oko njegovog tela. On upita Naradu:

- Kuda ideš?

- Idem na nebo – odgovori Narada.

- Onda pitaj Boga kada će mi se smilovati, kada ću steći slobodu?

Nešto kasnije, Narada spazi drugog čoveka koji je poskakivao unaokolo, pevajući i igrajući:

- O Narada, kuda ideš? – zapita ga čovek. Njegov glas i gestovi bili su divlji i grubi. Narada reče:Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 60% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: gaon/

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0056 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA