RADŽA JOGA - Poglavlje VIII
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Uvod u Patanđalijeve Joga-aforizme
 

Pre nego što pređemo na Joga-aforizme, hteo bih da pokušam da raspravim jedno važno pitanje na kome, po joginima, počiva čitava teorija religije.

Izgleda da su se svi veliki duhovi slagali u tome, a to su nedavno pokazala i istraživanja u fizičkim naukama, da smo mi proizvod i manifestacija jednog apsolutnog stanja, koje prethodi našem sadašnjem, relativnom stanju, i da ćemo se i vratiti u to apsolutno stanje. Ukoliko to prihvatimo, postavlja se pitanje šta je bolje, apsolutno stanje ili naše sadašnje stanje. Ima dosta ljudi koji veruju da je stanje manifestacije više stanje čoveka.

Ugledni mislioci smatraju da smo mi manifestacija neizdiferenciranog bića i da je diferencirano stanje više od apsolutnog. Oni zamišljaju da u apsolutnom stanju ne može da postoji nikakav kvalitet; da ono mora biti neosetljivo, inertno i beživotno; oni misle da možemo da uživamo samo u ovom životu i da, prema tome, moramo da ga se držimo.

Hajde da prvo ispitamo ostala objašnjenja o životu. Postoji jedno staro objašnjenje po kome čovek posle smrti ostaje isti i sve njegove dobre osobine, oslobođene rđavih, ostaju za uvek. Logički postavljeno, to znači da je čovekov cilj svet; ovaj svet, uzdignut na viši stepen i očišćen od svojih zala, jeste stanje koje se naziva raj. Ta teorija je očigledno apsurdna i detinjasta zato što takvo stanje ne može da postoji. Ne može biti dobra bez zla, niti zla bez dobra. Svet u kome je sve dobro, u kome nema zla, jeste ono što indijski logičari zovu "zamak u vazduhu".

Jedna druga teorija, koju u novije vreme iznosi nekoliko škola, kaže da je čovekova sudbina da uvek ide napred, neprestano se popravljajući, uvek stremeći ka cilju, ali ga nikad ne dostižući. To shvatanje, mada veoma oštroumno na prvi pogled, takođe je besmisleno, jer ne postoji takva stvar kao što je kretanje po pravoj liniji. Svako kretanje je kružno. Ako uzmete kamen i bacite ga u svemir, a zatim živite dovoljno dugo, taj kamen, ako ne naiđe ni na kakvu prepreku, vratiće se tačno u vašu ruku. Prava linija, produžena u beskonačnost, mora da završi obrazujući krug. Prema tome, ideja da je čovekova sudbina da uvek ide napred i napred, nikada se ne zaustavljajući, je besmislena. Iako to nema veze sa našim predmetom, hteo bih da napomenem da ideja kružnog kretanja objašnjava moralni zahtev po kome ne smete da mrzite, već morate da volite.

Kao što, po modernoj teoriji, električna struja izlazi iz dinamo mašine, pravi krug i vraća se u dinamo, isto tako kruže i mržnja i ljubav: one se takođe moraju vratiti svom izvoru. Nemojte, zato, nikoga mrzeti, jer ta mržnja, koja izlazi iz vas, mora da vam se vrati. Ako volite, ta ljubav će vam se takođe vratiti, upotpunjavajući svoje kruženje. Potpuno je izvesno da se svaki delić mržnje, koji izlazi iz srca jednog čoveka, njemu i vraća, ne gubeći ništa od svoje snage; ništa ne može da ga zaustavi. Isto tako, vraća mu se nazad i svaki impuls lubavi.

Na praktičnijem planu, vidimo da je teorija večnog napretka neodrživa; jer, sve što je na Zemlji, na kraju propada. Čemu konačno vode sve naše borbe, naše nade strahovi i radosti? Svi ćemo umreti. Ništa nije izvesnije od toga. Gde je onda to kretanje po pravoj liniji, to beskrajno napredovanje To samo znači da čovek odlazi do izvesne tačke i vraća se nazad, u centar iz koga je krenuo. Gledajte kako su Sunce, Mesec i zvezde nastali iz magline i onda se rastvaraju i vraćaju nazad, u stanje magline. Isto se događa svuda. Biljka crpi svoju supstancu iz zemlje, umire i vraća supstancu natrag zemlji. Svaki oblik na ovom svetu nastaje od obližnjih atoma i vraća se u te atome. Nije moguće da isti zakon deluje drukčije u različitim oblastima. Zakon je jedinstven; ništa nije izvesnije od toga. Ako je to zakon prirode, on takođe važi i za duh.

Duh će se raspasti i vratiti svom izvoru. Hteli mi to ili ne, i mi ćemo se vratiti svom izvoru, koji se naziva Bog ili Apsolut. Svi smo potekli od Boga i svi moramo da se vratimo Bogu; zovite ga kako želite, Bog, Apsolut ili Priroda, činjenica ostaje ista. "Od Njega potiče čitav naš univerzum, sve što je rođeno živi u Njemu i Njemu se se sve vraća." To je jedina činjenica koja je sigurna. Priroda dela po jedinstvenom planu; ono što se događa u jednoj sferi, ponavlja se u milionima sfera. To što se dešava sa planetama, desiće se i sa Zemljom, sa čovekom i sa svim drugim stvarima. Veliki talas sastoji se od malih talasa – možda od miliona njih. Slično tome, život celog sveta sastoji se od života miliona malih bića, a smrt celog sveta sastoji se od smrti tih miliona malih bića.

Sada se postavlja pitanje da li je taj povratak Bogu više stanje ili nije? Filozofi joga škole kategorički odgovaraju da jeste. Oni kažu da je sadašnje čovekovo stanje rezultat degeneracije; na Zemlji ne postoji ni jedna religija koja kaže da je čovek rezultat poboljšanja. Naprotiv, smatra se da je čovek na početku bio savršen i čist; zatim se on degeneriše sve dotle dok više ne može da se degeneriše dalje i, na kraju, mora doći vreme kada on ponovo kreće, na gore da bi upotpunio kruženje; krug mora da se zatvori. Bez obzira koliko nisko je otišao, on na kraju mora da pođe naviše i vrati se prvobitnom izvoru, Bogu.

Na početku čovek dolazi od Boga, na sredini on postaje čovek, a na kraju se vraća Bogu. Ovo je način da se stvar predstavi u dualističkom obliku. Monistički oblik iste ideje je da čovek jeste Bog i ponovo postaje Bog. Ako je naše sadašnje stanje najviše stanje, zašto onda ima tako mnogo užasa i bede i zašto se ono završava? Ono što se kvari i degeneriše ne može biti najviše stanje. Zašto ono treba da bude tako dijabolično i nezadovoljavajuće? Ono se može opravdati jedino ako nam je omogućeno da, kroz njega, dospemo do višeg stanja; mi moramo da prođemo kroz njega da bismo se preporodili.

Ako jednu semenku stavite u zemlju, ona se, posle nekog vremena, raspada i iz tog raspadanja nastaje veličanstveno drvo. Svaka duša mora da se raspadne kako bi mogla da postane Bog. Sledi, dakle, da što pre izađemo iz tog stanja, koje zovemo ljudskim, biće bolje za nas. Da li to znači da počinivši samoubistvo izlazimo iz tog stanja? Nikako. To će samo pogoršati stvar. Mučiti sebe ili osuđivati svet nije način da izađemo iz njega. Mi najpre moramo da prođemo kroz kaljugu beznađa i što pre izađemo iz nje, to bolje za nas. Moramo uvek imati na umu da ljudsko stanje nije najviše stanje.

Uistinu, najteže je shvatiti to da Apsolut, koji se naziva najvišim stanjem, nije stanje zoofita ili kamena, kao što neki strahuju. Po njima, postoje samo dva stanja egzistencije: stanje kamena i stanje misli. Ali kakvo pravo oni imaju da egzistenciju ograničavaju na ta dva stanja? Zar ne postoji nešto beskrajno superiornije od misli? Mi ne vidimo vibracije svetlosti kada je njihova frekvencija veoma niska. Kada postanu malo intenzivnije, one za nas postaju svetlost. Ali kada postanu još intenzivnije, mi ih opet ne vidimo; za nas je to tama. Da li je tama na kraju ista ona tama sa početka? Sigurno ne; one su različite kao polovi. Da li je odsustvo misli kod kamena isto kao odsustvo misli kod Boga? Sigurno ne. Bog ne misli, on ne rasuđuje. Zašto bi on to činio? Zar mu je išta nepoznato, pa da mora da rasuđuje? Kamen ne može da rasuđuje; Bog ne rasuđuje. U tome je razlika.Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 60% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: gaon/

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0034 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA